سلام
کسی میدونه نرم افزار gramblr چجوری کار می کنه
من نمی تونم ازش استفاده کنم