سلام به همگی


آنتن گوشیم خیلی بد شده و شدیدا پرش آنتن داره شنیدم برنامه هایی هست برای حل این مشکل.چون مامشکل پوشش دهی آنتن منطقه رو نداریم...

اگ کسی برنامه خاصی مدنظرشه بگه لطفا