سلام
لبتاب میخواستم برای رندرگیری کارهای 3دی مکس اسون باشه بدون راحت رندر کنه
چه لبتابی پیشنهاد میکنین؟
میخواستم مک بوک پرو بگیرم مثل اینکه برنامه 3مکس نداره
خودتون بهترین لبتاب پیشنهاد کنید
سقف بودجه تا 6 میلیون