من یه آیفون دسته دو گرفتم
میخوام فلشش کنم و همه اطلاعات طرف رو پاک کنم
این کارو کنم مشکلی واس گوشی پیش نمیاد؟؟
و یه سوال دیگه،فلش کردن آیفون همون ریستوره؟؟؟