سلام
نمیدونستم این سوالو تو کدوم بخش مطرح کنم
ولی چند وقت تو فکر اینم که ایا میشه رباتی برای تلگرام ساخت که عضو کانال کنی و براش تعریف کنی که من بهت پیام میدم ربات هم سر وقت مثلا هر ده مین یکیار پیام رو بفرسته روی کانال.؟