یک فلش دیسک دارم
که کلا درایو رو نمایش نمیده با چه نرم افزاری قفلش رو بشکونم
وقتی به usb وصل میکنم کار می کنه و محتویات داره ولی درایورش نیست که بشه محتویاتش رو دید