مگه بیسیم نیست؟؟؟؟؟

Sent from my D6502 using Tapatalk
دسته پلی 2 سیم داره ولی مدلهای بالاتر بیسیم هستن

Sent from my LG-K430 using Tapatalk