برگزاری همایش شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار

سیاستگذاری همایش شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام شد.

به گزارش ایسنا، کمیته سیاستگذاری همایش "شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار – چالش‌ها و رویکردها (5G) " با حضور اعضای کمیته در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داد.

همایش "شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار – چالش‌ها و رویکردها (5G) " در خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

این همایش با هدف معرفی تحقیقات در حال انجام، چالش‌های فناوری، محدودیتهای فرکانسی، تأثیرگذاری بر دیگر شبکه‌ها و فناوریها و تأثیرپذیری از دیگر فناوریها، مشخصه‌های پیشنهادی و ارائه راهکارهای مناسب، با همکاری متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران و جهان در زمینه شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار (5G ) برگزار می شود.

همچنین در همایش مذکور چالشهای پیش رو از این منظر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بنابر این گزارش در کمیته سیاستگذاری همایش شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار درباره خصوصیات، ضروریات و محورهای همایش و سخنرانان کلیدی همایش 5G و عضویت پژوهشگاه در 5GIC بحث و تبادل نظر شد.

اهداف همایش نیز در چهار موضوع تبیین تصویر کلان 5G، شناسایی فناوری‌های مورد نیاز 5G، سرویس‌ها و بخش R&D ترسیم شد.

همچنین در نشست سیاستگذاری، اهمیت سه موضع رگولاتور، طیف و بخش خصوصی در همایش مطرح و بر تأسیس هسته یا مرکز نوآوری نسل پنجم در پژوهشگاه تأکید شد.

انتهای پیام