آزمون GREچیست؟
هدف از برگزاری این آزمون شنجش میزان توانایی‌های فارغ التحصیلان میباشد.این آزمون معمولا برای مقاطع بالاتر از لیسانس برگزار میشود.معمولا یکی از شروط اصلی وارد شدن به دانشگاه‌های آمریکا و کانادا داشتن نمره‌ی بالا در آزمون GRE است. اعثقاد آنها بر این است که دانشجویان علاوه بر دانش مربوط به رشته ی خود میبایست قدرت استنتاج و درک مطالب را داشته باشند.

انواع آزمون جی آر ای:
این آزمون در دو سطح عمومی (General) و تخصصی (subject) برگزار میشود همچنین شیوه‌ی برگزاری این آزمون در ایران به صورت pBT است.

بخش‌های مختلف آزمون GRE
1-بخش تحلیل:
این بخش شامل نوشتن دو انشا است.اولی به مدت 45 دقیقه و دومی به مدت 30 دقیقه در بخش اول به شما دو موضوع داده میشود.که غالبا از تافل دشوارتر است. شما به دلخواه یکی از این دو مطلب را انتخاب میکنید . دقت داشته باشید که تحلیل دقیق موضوع, گرامر نسبتا پیچیده و تعداد لغات بر نمره ی شما تاثیر بسزایی خواهد داشت. حداکثر نمره‌ی این بخش 6 است که کسب نمره‌ی 4 برای آن بسیار معقول است.در بخش دوم متنی به ظاهر منطقی بری شما توضیح داده میشود و شما باید بتوانید این اشکالات را پیدا کنید.

2-بخش زبان
در این بخش غالبا مترادف و متضاد لغات دشوار از دانشجو پرسیده میشود تا دایره ی لغات او مورد سنجش قرار گیرد. البته لغات اکثرا بسیار دشوار و از دایره‌ی معلومات دانشجو خارج است.

3-بخش ریاضی
این بخش شامل 30 سوال ساده‌ی ریاضی است که مدت پاسخ‌گویی به آن 30 دقیقه است. هدف از این بخش نجش توانایی ابتدایی دانشجویان است. نمره ی این بخش 800 است.

بنابراین شیوه‌ی آمادگی در این آزمون و این که بدانیم لغات پرسیده شده چگونه انتخاب میشوند خود کار دشواری است که گاهی اوقات از صبر دانشجو خارج است. بنابراین حضور در دوره ی آمادگی برای این کلاس ها به دانشجویان کمک خواهد کرد تا بتوانند به آن سطح از امادگی برسند که نمره ی مورد نیاز برای حضور در دانشگاه مورد علاقه ی خود را کسب کنند.

منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]