سلام.
Power+vol-
اینو بگیرید.
حذف اطلاعات رو انتخاب کنید.(wipe/reset...)یکی ازینا.
دستگاه رو روت کنید!

Sent from my K00E using Tapatalk
سلام.
این کارا رو کخ همون اول انجام دادم.
نشد هیچکدوم...