اقا مال من توی uplay گیر میکنه
همهی کارها رو انجام دادم حالا که میخوام برم توی بازس همش uplay رو باز میکنه