سلام
ما از کلروفرم برای چسبوندن یه نوع قطعات پلاستیکی استفاده می کنیم
برامون کلروفرم "مرک" اومده که غلظتش 99 درصده و بیش از حد برای کار ما غلیظه
برای رقیق تر شدنش چی می تونم بهش اضافه کنم؟
آب مقطر مناسب هست؟
با تشکر