سلام به همهی دوستان گل
عزیزیان من سیمز 2 رو نصب کمردم
ولی قسمت بوییلت مود فعال نیست ی
عنی اصلا نمیتونم دیوار بکشم یا رنگ دیوار رو عوض کنم یا کاشی و درخت و این وسایل رو بذارم
چند جا هم شنیدم باید بازی کرک بشه
شما کرک مربوط بهش رو سراغ دارید؟
اگه اره میشه بگید باید کجا کپی کنم؟ ممنون