دوست های خوبم سلام من با این خدایی جنگ مشکل پیدا کردم نمیتونم نحوی بازی کردن رو از کیبورد به جویستیک تغییر بدم چیکار کنم دوست های که بلدن کمکم کنید لطفا