درود به شما
اگه در آینده نزدیک گرمایش نمیخواهید آبگرمکن راه حل شماست و البته خرجش نسبت به پکیج پایین تره.
گرمایش پکیج باید به چیزی وصل باشه.