این کرک رو تست کردم اما نشد بازی اجرا نمیشه
نسخه فیت گرل دانلود کن خودتو راحت کن
یه نصف شب از این طرح های نامحدود سیمکارت بخر