سلام سلطان چجوری داداش این فایل رو میشه یه بار دیه اپلود کنی ناموصن لنگ همین یه فایلم اگر فایل iw_15.iwd رو هم داری اپلود کن سر این دوتا بازیم پلی نمیشه