سلام دوستان
من چند تا چیستان دربار ی ورزش می خوام
البته چیستان های خیلی ساده برای یه بچه ی سوم دبستانی می خوام
ممنون می شم تا شب چند تا بگید