می خواستم بدونم که آیا این سیستم عامل فراگیر هست ؟ چند درصد سرور ها از novel netware استفاده می کنند ؟ کلا سیستم عامل خوبی هست ؟

ویندوز و ولینوکس و مک و novel netware به ترتیب کدام از همه بیشتر روی سرور ها نصب هست ؟