دوستان imdb از دیشب برای من باز نمیشه و انگار فیلتر شد
این سایت مادر مرده که از اول کلی داستان داشت عکسها فیلتر بود بعد بعضی فیلمها فیلتر بود بد کلا بالا نمیومد و نمیزنه که فیلتره یه جورایی انگار میدونن خیلی ضایع هست همچین سایتی که به هنر ربط داره رسمی فیلتر باشه و اما اپ اون روی گوشی که برای من با هر نتی تا الان فیلنر بود همیشه