سلام

شرط معدل برای داوطلبان آزاد هنوز هم همون حداقل 14 هست یا نه
(شهید رجایی تهران)

تو دانشگاه دولتی کدوم دانشگاه ها مهندسی سیالات دارند البته برای کارشناسی ناپیوسته