میخواستم ببینم کسی ار قیمت چراغ های صادراتی عقب sd اطلاعی داره؟
من فک کنم دو مدل غیر از اونی که کارخونه میذاره وجود داشته باشه.اگه کسی عکسی ازشون داره بذاره.مخصوصآ اون نوع چراغش که شبیه چراغ عقب بی ام و میمونه.
ممنون.