سلام دوستان يك آپلود سنتر با پهناي باند زياد مي خوام كه قابليت نمايش فايل هاي فلش را هم به ظور مستقيم داشته باشه يه چيزي تو مايه هاي فلش مي خوام