سلام . من براي يه كاري لازم دارم كه نور رو از يه چنتا پيچ عبور بدم از اينه نميتونم استفاده كنم ميشه با فيبر نوري اين كارو كرد ؟؟

در ضمن نور من ضعيفه