ساخت ویروسی که هیچ آنتی ویروسی نمی تونه کاری بکنه وبعداز ریست سیستم دیگه بالا نمیاد;
فاتحه شو بخونید.