سلام. لطفا به من يك دسته بازي براي pc معرفي كنيد كه با بازي هاي جديد سازگاري داشته باشه و ترجيحا شبيح دسته ps3
يه چيز ديگه لطفا هر كي يه چيز معرفي نكنه اينقدر تو اين سايت اون سايت انواع شو ديدم كلافه شدم
ميدونيد كه چي ميگم . اومدم اينجا يه چيز درست بگيد همونو بخرم خيلي ممنون