اگه مشكلي داخل رياضي سال اول دبيرستان داري به من بكو تا حلش كنم.


در قسمت نظر خواهي اولين كلمه شرط است.