من اینو از توی یک سایت مربوط به خودرو شنیدم که توضیح دیگه ای نداده بود . کسی اطلاعات بیشتری نداره که چرا جلوی ورودش رو گرفتن؟