سلام

خرید و فروش موتور سیکلت بالای 250 سی سی ازاد شده؟ پلاک میشه؟

پشت گواهینامه قسمت موتورسیکلت نوشته بعد از 3 سال از اخذ گواهینامه بیش از 200 سی سی . حداکثر حجم رو مشخص نکرده.