سلام
مي دونيد كه توي xp نمیشه با دو بار کلیک یک متن رو که شامل کاراکتر های مختلف مثل "n3nn" رو یک دفعه انتخاب کرد
حالا من بضی وقتا توی xp که تازه نصب می کنم میشه؟
کسی می دونه جریان چیه؟