سلام رم ميكرو ١٦ گيك دارم همه اطلاعات روش رو ميتونم بخونم و اضافه كنم ولي اطلاعات پاك و يا فرمت نميشه
از هيچ راهي نتونستم فرمت كنم
پيغام ميده كه توانايي فرمت اين درايو رو نداره


Sent from my iPhone using Tapatalk