بچه ها من یه لیگ راه انداختم برا ایرونی ها بیایید عضو شید من هم نتایج رو اینجا می نویسم
مشخصات لیگ:
name : league bartar
abreviation : azadegan
password : irib3