سلام به دوستان
من میخوام یه ایمیل از hotmail بگیرم ولی بلد نیستم دوستان اگه کسی طریقه ساختشو بلده برای من توضیح کامل بده
مچکرم