سلام من یه مادر بورد گیگابایت 848pدارم میخواستم ببینم به دردی میخوره یانه