برای رفتن به روم های فارسی زبان از پنجره سمت چپ روی آخرین گزینه (voice chat )کلیک کنید تا لیستی در سمت راست باز شود شما روی گزینه اول(yahoo' public room) دو بار کلیک کنید تا نام اتاق های فارسی زبان باز شود روی هر کدام که دو بار کلیک کنید صفه ی چت اتاق مورد نظر شما باز می شود