در مورد شما جناب helpehelp2007 و توهینی که به مدیریت این بخش انجام دادید ( اراجیف گقتن ) ادمین ها تصمیم خواهند گرفت

این تاپیک هم بعلت بی جنبه بودن برخی از دوستان بسته میشه