سلام . دوستان کسی خبر داره زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی سال 86 دانشگاه ازاد و دولتی و جامع علمی کاربردی و پیام نور کی هست ... ؟