سلام میتونید به جای خرید یه گیتار ارزون یه گیتار خیلی خوب با قیمت پایین تر کرایه کنید.