ماهانه 2 میلیارد تومان از خدمات ارزش افزوده به حساب اپراتورها و تیم‌های فوتبال واریز می‌شود

ماهانه 2 میلیارد تومان از خدمات ارزش افزوده به حساب اپراتورها و تیم‌های فوتبال واریز می‌شود

Printable View