PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : صورت های فلکی آسمان[مقاله]Renjer Babi
30-05-2006, 08:46
شکارچی - Orion

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اريون يکی از شناخته شده ترين صورت های فلکی هست. حتی کسانی که ستاره شناس نيستند به راحتی ميتوانند آن را پيدا کنند.طبق افسانه ihd یونانی اریون پسر Poseidon خدای دريا و Euryale دختر شاه Crete بود.خدای دريا به او قدرت داد تا بتواند بر روی آب راه برود. در اديسه ی هومر او را يک شکارچی بزرگ که با يک چماق برنزی مسلح است توصيف کرده است. در آسمان دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوجک(Canis Major and Canis Minor) او را تعقيب ميکنند.در جزيره Chios اريون سعی در عشقبازی با Merope دختر شاه Oenopion را داشت ولی موفق نشد. يک شب وقتی که Merope شراب نوشيده بود سعی کرد که او را بدزدد. برای تنبيه او شاه دستور داد که چشمهای او را در بياورند و او را از جزيره بيرون کرد. او به سمت شمال به طرف جزيره ی Lemnos به راه افتاد و در آن جزيره Hephaestus يکی از دستيارهای خود را( Cedalion) به او داد تا نقش چشم او را بازی کند. او به طرف شرق جايی که خورشيد طلوع ميکند حرکت کرد به اميد اينکه طبق گفته یکی از خدایان چشمهای او شفا پيدا کند. و البته با طلوع خورشيد چشمهای او به طرز معجزه آسايی خوب شد.اریون با ستاره های Pleiades (خوشه پروین) که در صورت فلکی گاو نر قرار دارند مرتبط است.Pleiades هفت خواهر بودند که دخترAtlas وPleione بودند. طبق یک داستان اریون عاشق Pleiades شد و آنها را تعقیب کرد زیوس آنها را دزدید و در اسمان قرار داد.. جایی که هر شب اریون به دنبال آنها هست.

داستان مرگ اریون بسيار متضاد هست.Aratus, Eratosthenes و Hyginus عقیده داشتند که عقرب در این داستان نقشی داشته است.روزی اریون لاف زد که بزرگتین شکارچی هست و این خبر به گوش خدای شکارArtemis و Leto مادر الهه شکار رسید. او میگفت که میتواند هر غولی را بر روی زمین بکشد. از این حرف زمین شروع به لرزیدن کرد و شکافی از زمین بیرون آمد که از این شکاف این عقرب(صورت فلکی Scorpius و یا کژدم) بیرون آمد و اریون را نیش زد . ولی طبق گفته Aratus اریون سعی داشت الهه ماه و شکار را بدزدد و این الهی باعث لرزش زمین و بیرون آمدن عقرب شد.طبق گفته ی Ovid اریون هنگام نجات Leto از دست این عقرب کشته شد.در این داستانها اریون و عقرب در دو حهت مخالف در آسمان قرار دارند و زمانی که عقرب در شرق طلوع میکند اریون به غرب فرار میکند. اریون بیچاره هنوز از گزیده شدن توسط عقرب میترسد.

دب اکبر - خرس بزرگ - Ursa Major

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدون شک يکی از مشهورترين ستاره های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که آنها دم و قسمت پايين تنه خرس را تشکيل ميدهند و بقيه اين شکل اين خرس توسط ستاره های کم نور تر کامل ميشود. دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان است.در اسطوره های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت است.. یکی به عنوان معشوقه ی Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد. داستانهای بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از آنها میپردازیم. معمولا Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند. ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول است که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس میکند.Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد . او مانند Artemis لباس میپوشید و موهای خود را میبست. و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد. او قسم پاکدامنی و نجابت را برای Artemis خورد. یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses) . زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد. قبل از اینکه دختر از وحشت کاری انجام دهد خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد. و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شکم بر امده او که نشانه ی حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.بدترین زمان موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد . هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد. Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید. بعد از آن روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاه شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین آنها تشخیص داد. او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید. او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی آنها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستانها او به خرس کوچک تبدیل شد)

Cancerسرطان -
طبق افسانه های يونان قديم صورت فلکی خرچنگ توسط هرا Hera در آسمان قرار گرفت. هرا قسم خورده بود که هراکلس ( هرکول در اسطوره های روم) را بکشد ولی هر بار بخاطر قدرت هرکول شکست ميخورد.(هرکول فرزند زيوس با Alcmene بود )

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هرکول يک گناه بزرگ انجام داده بود و برای بخشايش بايد از ۱۲ مرحله سخت را پشت سر ميگذاشت که يکی از آنها جنگيدن با مار ۹ سر به نام هيدرا بود. در هنگام جنگ بين هيدرا و هرکول الهه هرا خرچنگ را ميفرستد تا که به هرکول صدمه بزند ولی هرکول با يک ضربه پا پوست خرچنگ را ميشکند و اورا از بين ميبرد. به خاطر اين خدمت هرا نقش اورا در آسمان قرار ميدهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Hydrَa

مردم يونان عقيده داشتند که روی بدن زيوس عکس اين مار ۹ سر قرار دارد.

مردم شهر Lerna توسط اين مار نه سر فنا ناپذير قتل عام شدند. سرهای اين مار اگر قطع ميشد به جايه آن سر جديدی در ميامد. و اگر کسی به او نزدکی ميشد از نفس زهرآگين او ميمرد. او در زير يک درخت در نزديکی يک مرداب زندگی ميکرد.اين صورت فلکی يکی از دوازده کاری بود که هرکول بايد برای مورد عفو واقع شدن انجام ميداد. او با کمک برادر زاده خود Iolaus اين کار را انجام داد به طوری که زمانی که هرکول يکی از سرها را قطع ميکرد Iolaus جای سر را داغ ميکرد و اجازه نميداد سر جديدی درست شود. زمانی که هرکول اين جانور را کشت و خبر پيروزی خود را به شاه Eurytheus داد شاه به او گفت که اين يک پيروزی واقعی نيست چون از برادر زاده خود کمک گرفته است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برج دلو - Aquarius

حمل کننده آب

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حدمتکار المپيوس
او پر کننده جام خدايان بالای کوه المپيوس بود. اسم اصلی او Ganymede است و معمولا در حا ل ريخت آب از کوزه حود به دهان ماهی جنوبی است نشان داده ميشود.


دزديده شدن در کودکی
او سر شاه کروس بود بعد از اينکه شهر تروی نام پرفت. داستان او در مورد فزنديست که از والدينش ربوده ميشود.

او در يک روز که از گله گوسفند پدرش نگهداری ميکرد ربوده شد. در يک داستان اين Eos خدای سپيده دم بود که او را دزديد. او اشتياق زيادی نسبت به مردان جوان داشت . بعد زيوس اين پسر را از او دزديد.

دزديده شدن توسط عقاب
در بيشتر داستانها اين زيوس بود ه دستور داد تا اين کودک چوپان را بدزدند. و بعضيها ميگويند که اين خود زيوس بود که به شکل عقاب تغيير شکل داد و کودک را دزديده بود. او به بالا کوه المپيوس رفت تا جام خدايان را از شهد در جشنها پر کند.

در مصر
يکی از داستانها اين است که صورت فلکی دلو در مصر شکل گرفت و او خدای رود نيل است.. با اين شکل که اودر حال پر کردن جام است نشان دهنده خوده رود نيل است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

roje_aria79
25-06-2006, 14:35
صور فلکی
از زمانهای کهن، مردم در آسمان شب در میان گروههای ستارگان، اشکالی خیالی دیده اند. با استفاده از خطوط، آنها ستارگان این گروهها را به یکدیگر متصل کرده و اشکالی به نام صورت فلکی را تشکیل داده اند. امروز طبق سیستمی بین المللی آسمان پیرامون زمین به 88 منطقه تقسیم می شود و هر منطقه در بر گیرنده یک صورت فلکی است. طرح هر صورت فلکی نمایانگر شی یا جانداری است و تعدادی از آنها به یاد شخصیتهای اسطوره ای نامگذاری شده اند. از زمین، ستارگان هر صورت فلکی مجاور یکدیگر به نظر می آیند، اما در حقیقت آنها فاصله بسیاری از همدیگر دارند. همگی آنها در فواصل مختلفی از زمین قرار دارند. اگر می توانستیم از جای دیگری از فضا به صورت فلکی جبار نگاه کنیم، طرح ستاره ای آن از آنچه که از زمین می بینیم، متفاوت می باشد.
کره آسمان
از زمین، صورتهای فلکی چنین به نظر می رسند که به داخل کره ای تو خالی معروف به کره آسمان چسبیده اند. ظاهراً این کره هر 24 ساعت یکبار در مسیری شرقی _ غربی بدور زمین می گردد. شبکه ای از خطوط معروف به بعد و میل به اختر شناسان کمک می کند تا محل ستارگان کره آسمان را بیابند و نقشه های ستارگان، تصویر کرهای فرضی بر روی صفحه ای تخت هستند.
ستاره قطبی و دبها
آنهایی که در نیمکره شنالی زندگی می کنند، می توانند به قطب شمال کره آسمان بنگرند. ستاره قطبی به این قطب بسیار تزدیک است. بر خلاف سایر ستارگان، به نظر نمی آید که با گردش زمین به دور محورش، ستاره قطبی در آسمان حرکت کند. صور فلکی پیرامون ستاره قطبی عبارتند از دب اکبر (خرس بزرگ) و دب اصغر (خرس کوچک). ستاره قطبی همواره این چنین در مجاورت قطب شمال سماوی قرار نداشته و همیشه نیز چنین باقی نخواهد ماند. چون زمین اندکی در محورش تکان می خورد، قطب شمال همیشه به نقطه ای ثابت در کره آسمان اشاره نمی کند. در عوض در طی 25800 سال ، بخش شمالی محور زمین دایره کوچکی را در نیمه شمالی کره آسمان بجای می گذارد. ستارگانی که به این دایره نزدیکترند، به نوبت قطب شمال کره آسمان را نشان می دهند.
قدر ظاهری
هنگامی که به ستارگان درخشان در اسمان شب می نگریم، برخی از بقیه درخشانترند. ستاره شناسان برای بیان میزان درخشندگی ستارگان، از یک مقیاس درخشندگی به نام قدر ظاهریاستفاده می کنند. برای اولین بار هیپارخوس، منجم یونانی قرن دوم پیش از میلاد، ستارگان را این چنین طبقه بندی کرد. سپس دامنه مقیاسش برای در بر گرفتن اجرام سماوی درخشانتر و کم نورتر، افزایش یافت.
صلیب جنوبی
ساکنان نیمکره جنوبی کره آسمان بنگرند. هیچ ستاره درخشانی مجاور این قطب نیست، اما صورت فلکی صلیب جنونی نشانه ای برای یافتن آن است. اگر چه صلیب جنونی از تمام صور فلکی کوچکتر است، اما در زمینه روشن کهکشان راه شیری جنوبی، یافتن آن آسان است. با گذشت زمان، نقطه ای از کره آسمان که محور چرخش زمین رو به آن است، تغییر مکان می دهد. در طی سالها این تغییر تنها به اندازه عرض ظاهری ماه است، ولی در خلال قرنها، این جابجایی شدید است. مثلاً اگر شهرهای نیمکره شمالی نظیرونکوور یا لندن در 3 هزار سال قبل از میلاد وجود داشتند، ساکنانشان می توانستند صورت فلکی صلیب جنوبی را ببیند.
منطقه البروج
چنین به نظر می رسد که همزمان با گردش زمین به دور خورشید، خورشید در مقابل زمینه متغیری از ستارگان حرکت می کند. مسیر سالیانه خورشید به دایره البروج و پهنه ای از آسمان که با زاویه تقریبی 9 درجه از طرفین آن گسترده می شود، به منطقه البروج معروف است. تمدنهای باستانی برای اندازه گیری زمان، منطقه البروج را به 12 صورت فلکی تقسیم کردند ولی اکنون صورت فلکی دیگری به نام حوا به این باریکه آسمان افزوده شده است.
صور فلکی مهم
برخی از 88 صور فلکی از سایری معروفتند، و طرحهایی دارند که فوراً تشخیص داده می شوند. این طرحها همچون نشانه به ستاره شناسان در یافتن آنها در آسمان شبانه کمک می کنند. بهترین نمونه، جبار (شکارچی)، از درخشنانترین صور فلکی اسمان، است. صورت فلکی معروف دیگر دب اکبر (خرس بزرگ) است . دب اکبر شامل هفت ستاره درخشان است که برای مدتهای طولانی علاوه بر ستاره شناسی، در دریانوردی نیز راهنمای مفیدی بوده اند.
آندرومدا----------------- المراة المسلسله- شمال
آريس------------------- حمل- شمال
لينکس------------------ سياهگوش- شمال
اوريگا------------------ ارابه ران- شمال
ليرا--------------------- شلياق(چنگ رومي)- شمال
بوتيس------------------ عوا(گاوران)- شمال
کاملوپارداليس----------- زرافه- شمال
سرطان----------------- خرچنگ- شمال
کانيزوناتيکي------------ سگهاي شکاري- شمال کانيس ماينر------------ کلب اصغر- شمال
کاسيوپيا--------------- ذات الکرسي- شمال
پگاسوس-------------- فرس اعظم(اسب بالدار)-شمال
پرسيوس-------------- برساوش- شمال
سفيوس---------------- قيفاووس- شمال
پيسيز ------------------حوت- شمال
کمابرنيسيس------------ گيسوان برنيکه- شمال
ساجيتاريوس-----------قوس(رامي)- عقرب-شمال
سيگنوس-------------- دجاجه(قو)- شمال
تاروس------------ ثور- شمال
دراکو---------------- اژدها- شمال
ايکوليوس------------ قطعه الفرس- شمال
اورسا ميجر--------- دب اکبر- شمال
جميني-------------- جوزا(دوپيکر)- شمال
اورسا ماينر--------- دب اصغر- شمال
هرکوليس------------ هرکول- شمال
ولپکيولا------------- ثعلب(روباه)-شمال
کرونا بورياليس-------- اکيل شمالي- شمال
ساجيتا ---------------- سهم(تير)- شمال
لئو---------------------- اسد- شمال
لاسرتا------------------- چلپاسه(سوسمار)- شمال
دولفینوس------------دلفین-شمال
ماينر---------------- اسد اصغر- شمال
----------------------------------------------------------------
آکوئيلا------------------ عقاب- هردو
مونوسرس--------------- تکشاخ- هردو
آفيکوس---------------- حوا(مار افساي)- هردو
اريون----------------- شکارچي(جبار)- هردو
سيتوس---------------- قيطس- هردو
سرپنس --------------- حيه(مار)- هردو
ويرگو--------------- سنبله- هردو
هايدرا--------------- شجاع(مار باريک)- هردو
سکستانز------------- السدس- هردو
------------------------------------------------------------------
گراس-------------- درنا- جنوب
ولا ----------------- بادبان- جنوب
هايدروس------------- هيه الماء(مار آبي)- جنوب
ولانز---------------- ماهي پرنده- جنوب
هارولوجيوم--------- ساعت- جنوب
تريانگولوم آسترال---- مثلث جنوبي- جنوب
اريدانوس------------ نهر- جنوب
توکانا--------------- طوقان- جنوب
فروناکس------------ کوره- جنوب
تلسکوپيوم------------ تلسکوپ- جنوب
کريتر----------------- باطيه- جنوب
اسکالپتر--------------- حجار(سنگتراش)-جنوب
کراکس---------------- صليب جنوبي- جنوب
اسکاتوم--------------- سپر- جنوب
آنتليا--------------------- تلمبه- جنوب
لئوآپوس------------------- مرغ بهشتي- جنوب
درادو---------------- ماهي طلايي(ابوسيف)- جنوب
پيکسيس---------------- قطب نما- جنوب
کرونا آستراليس-------- اکيل جنوبي- جنوب
سيرسينوس------------- دوپرگار- جنوب
پيسيزآسترينوس--------- حوت جنوبي- جنوب
کلومبا -----------------حمامه(کبوتر)- جنوب
پايپس------------------ کشتي دم- جنوب
کروس---------------- کلاغ- جنوب
پيکتور----------------- سه پايه نقاش- جنوب
شاملئون---------------- حربا(آفتاب پرست)- جنوب
ليبرا-------------------- ميزان- جنوب
آرا--------------------- آتشدان- جنوب
لوپوس----------------- گرگ- جنوب
آکواريوس-------------- دلو- جنوب
لپوس------------------- خرگوش(ارنب)- جنوب
منزا--------------------- کوهميز- جنوب
سيلوم-------------------- قلم- جنوب
ميکروسکوپيوم----------- ميکروسکوپ- جنوب
موسکا------------------ ذبابه(مگس)- جنوب
نرما-------------------- گونيا- جنوب
کانيس ميجر------------ کلب اکبر- جنوب
اکتناز------------------ ثمن- جنوب
کاپريکوموس----------- جدي- جنوب
کارينا----------------- حمال- جنوب
پاو------------------- طاووس- جنوب
سنتاروس------------- قنطروس- جنوب
رتيکولوم-------------- شبکه- جنوب
فونيکس--------------- عنقا(سيمرغ)- جنوب
__________________

soleares
11-10-2006, 19:45
به گروهی از ستاره‌ها که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند صورت فلکی یا پیکر آسمانی می‌گویند.

صورت فلکی مجوعه‌ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل خاصی تشبیه و نام گذاری شده است. در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکر آسمانی لزوماً به هم نزدیک نیستند و ربطی به هم ندارند. قرار دادن آن‌ها در یک مجموعه صرفاً به خاطر نزدیکی ظاهری از دیدگاه زمینی است. دسته‌بندی ظاهری ستارگان به صورت پیکرهای آسمانی از نظر نشانی‌دهی و تهیه نقشه‌های آسان‌فهمِ آسمان مفید است.


۸۸ صورت فلکی امروزی
آبمار • آتشدان • ارابه‌ران • اژدها • اسب بزرگ • اسب کوچک • اسکنه • آفتاب‌پرست • بادبان • بزغاله • برساووش • بره • پیاله • پیکان • تاج جنوبی • تاج شمالی • تازی‌ها • ترازو • تک‌شاخ • تلسکوپ • تلمبه • تور • توکان • جوی • چلپاسه • چلیپا • خرچنگ • خرس بزرگ • خرس کوچک • خرگوش • درنا • دلفین • دلو • دوپرگار • دوپیکر • دوشیزه • ذات‌الکرسی • روباهک • زانوزده • زرافه • زن برزنجیر • ساعت • سپر • سکستان • سگ بزرگ • سگ کوچک • سنگتراش • سه‌پایه • سه‌سو • سیاه‌گوش • سیمرغ • شاه‌تخته • شکارچی • شلیاق • شیر • شیر کوچک • طاووس • عقاب • قطب‌نما • قنطورس • قیفاووس • کبوتر • کژدم • کشتیدم • کلاغ • کمان • کوره • کوهمیز • گاو • گاوران • گرگ • گونیا • گیسو • مار • مار باریک • مارافسای • ماکیان • ماهی • ماهی پرنده • ماهی جنوب • ماهی زرین • مثلث جنوبی • مرغ بهشتی • مگس جنوبی • میکروسکوپ • نهنگ • هشتک • هندی

soleares
11-10-2006, 19:46
ارابه‌ران

ارابه ران یا ممسک الاعنه یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی است.

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) قرار دارد. درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، نگهبانک (عیوق، Capella) است که پنجمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد. عیوق در ادبیات فارسی استعاره از بلندای آسمان و کمال است. ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از آن است و بر بازوی راست ارابه ران قرار دارد. بعد از این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران است. جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو است.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) قرار دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند. ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد. در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا است. هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند. او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!

soleares
11-10-2006, 19:47
اسب بزرگ (صورت فلکی)


اسب بزرگ یا اسب بالدار (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی است.

این صورت فلکی را معمولاً از روی چهارگوش بزرگ آن می‌شناسند البته تنها سه ستاره در سه گوش از این چهارگوش به اسب بزرگ تعلق دارند و ستاره گوشه شمال شرقی یعنی سُرَّةالفَرَس متعلق به صورت فلکی زن برزنجیر است.


ستاره‌ها
ستاره‌های دارای نام سنتی در این صورت فلکی عبارتند از:

مرکب‌الفرس (زین اسب): (آلفا-اسب بزرگ) α Peg
ساعدالفرس (بازوی اسب): (بتا-اسب بزرگ) β Peg
جنب (پهلوی اسب): (گاما-اسب بزرگ) γ Peg
سرةالفرس (ناف اسب): (دلتا-اسب بزرگ) δ Peg که امروزه به صورت زن برزنجیر منتقل شده و آلفا-زن برزنجیر نام گرفته.
انف (بینی): (اپسیلون-اسب بزرگ) (ε Peg
سعدالهمام (مرد خوش‌اندیش): (زتا-اسب بزرگ) ζ Peg
سعدالمطر (شگون باران): (اتا-اسب بزرگ) η Peg
سعدالبهایم (شگون دام‌ها): (تتا-اسب بزرگ) θ Peg
سعدالبری (شگون بیگناه): (مو-اسب بزرگ) μ Peg
سلم (تاو-اسب بزرگ) τ Peg


منابع
دگانی، مایر، ‌نجوم به زبان ساده، ‌جلد ۱ و ۲، ترجمه محمدرضا خواجه‌پور، تهران: گیتاشناسی، چاپ ششم، ۱۳۷۴خ، صص۴۲-۴۱.

soleares
11-10-2006, 19:48
پیکان (صورت فلکی)

پیکان یا تیر که در لاتین (Sagitta) و در انگلیسی (Arrow) نامیده می‌شود جزء صورت‌های فلکی کوچک می‌باشد.(فقط چلیپا و اسب کوچک از این صورت کوچک تر هستند.)
بطلیموس پیکان را در میان ۴۸ صورت فلکی خود قرار داد.

پیکان توسط صورت‌های فلکی زیر احاطه شده‌است:

روباهک
قهرمان اسطوره‌ای هرکول
عقاب (Aquila)
دلفین


اسطوره‌شناسی
گرچه پیکان جزء صورت‌های فلکی بزرگ نیست و ستاره درخشانی ندارد، در میان فرهنگ‌های پارسی، یهودی، یونانی و رومی بسیار پرورش یافت به طوری که امروزه چندین روایت مختلف دارد که به دقت مفهوم پیکان را توضیح داده‌است.


نام لاتین Sagitta
مخفف Sge
منبع نام افسانه‌های ایرانی و یونانی
نماد پیکان (تیر)
بعد ۱۹.۸۳۳ ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت ۸۰ درجه مربع

رتبه:۸۶

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) ۰
درخشان‌ترین ستاره گاما پیکان (Gamma Sge)
(قدرظاهری {{{قدر‌ستاره}}})
شهاب بارانها -

صورتهای
همسایه روباهک
پهلوان
دلفین
عقاب

مشهود بین عرض‌های +۹۰ و -۷۰
بهترین زمان مشاهده در حدود ساعت ۲۱:۰۰ و ماه شهریور

soleares
11-10-2006, 19:49
چلیپا

چلیپا (crux)، که بیشتر به آن صلیب جنوبی (Southern Cross) می‌گویند ، یکی از صورت‌های فلکی کوچک در میان ۸۸ صورت فلکی امروزی است و با اینحال یکی از جالب توجه ترین صورت‌های فلکی است.
این صورت فلکی از سه سمت توسط صورت فلکی قنطورس احاطه شده‌است. چلیپا زمانی ، طبق افسانه‌های یونان باستان جزئی از قنطورس شمرده می‌شد اما از قرن پانزدهم از آن جدا شد، بعد از سفر آمریگو وسپوچی به آمریکای جنوبی در سال ۱۵۰۱. وسپوچی نقشه دو ستاره را کشید ، آلفا سانتور و بتا سانتور که تماما جزئی از چلیپا شدند که البته این مشخصات در یونان قدیم به همین منوال بود.


جغرافیا در آسمان فلکی
در آسمان فلکی چلیپا در شمال صورت فلکی قنطورس قرار دارد. قنطورس به علت بزرگی شرق و جنوب شرقی و جنوب غربی چلیپا را نیز اشغال می‌کند. چلیپا در نیم کره جنوبی آسمان (آسمان جنوبی) قرار دارد.
صورت فلکی مگس در شما چلیپا و در غرب آن صور بادبان و شاه‌تخته قرار دارد.


نام لاتین Crux
مخفف Cru
منبع نام Crux
نماد صلیب
بعد ۱۲ ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت ۶۸ درجه مربع

رتبه:هشتاد و هشتم

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) ۴
درخشان‌ترین ستاره آلفا چلیپا (A Crux)
(قدرظاهری ۸۷/۰)
شهاب بارانها -

صورتهای
همسایه قنطورس
مگس جنوبی

مشهود بین عرض‌های +۲۰ و -۹۰
بهترین زمان مشاهده در حدود ساعت ۲۱:۰۰ و ماه اردیبهشت

soleares
11-10-2006, 19:50
خرس بزرگ
صورت فلکی دب اکبر (UMa) خرس بزرگ:


زمان رسیدن به نصف النهار: ۳۱ فروردین ؛ مساحت : ۱۲۸۰ درجه مربع دب اکبر همانند صورت فلکی جبار، شاید شناخته شده‌ترین و پرداستان‌ترین صورت فلکی محسوب گردد. این مجموعه نمایانگر یک خرس برای یونانیان باستان و همچنین بومیهای امریکا بوده‌است. هفت ستاره روشنی که بخش اصلی خرس بزرگ را می‌سازد به نام گاوآهن یا گاری (ارابه) معروف است. [در اصطلاح فارسی به آن گاهی یغلاوی و یا آبگردان نیز می‌گویند].

دب اکبر - خرس بزرگ - Ursa Major

بدون شک یکی از مشهورترین ستاره‌های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که آنها دم و قسمت پایین تنه خرس را تشکیل می‌دهند و بقیه این شکل این خرس توسط ستاره‌های کم نور تر کامل می‌شود. دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان است.در اسطوره‌های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت است.. یکی به عنوان معشوقهٔ Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد. داستان‌های بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از آنها میپردازیم. معمولاً Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند. ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول است که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس می‌کند.Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد. او مانند Artemis لباس میپوشید و موهای خود را میبست. و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد. او قسم پاکدامنی و نجابت را برای Artemis خورد. یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses). زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد. قبل از اینکه دختر از وحشت کاری انجام دهد خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد. و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شکم بر امده او که نشانهٔ حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.بدترین زمان موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد. هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد. Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید. بعد از آن روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاه شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین آنها تشخیص داد. او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید. او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی آنها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستان‌ها او به خرس کوچک تبدیل شد)


نام لاتین Ursa major
مخفف UMa
منبع نام افسانه‌های پارسی
نماد خرس بزرگ
بعد ۱۰٫۶۷ ساعت
میل ۵۵٫۳۸°
وسعت ۱۲۸۰ درجه مربع

رتبه:سوم

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) ۶
درخشان‌ترین ستاره اپسیلون خرس بزرگ (E UMa)
(قدرظاهری {{{قدر‌ستاره}}})
شهاب بارانها Alpha Ursa Majorids
Leonids-Ursids

صورتهای
همسایه اژدها
شیر
شیر کوچک
زرافه
سیاه‌گوش
سگ‌های تازی
گیسو
گاوچران

مشهود بین عرض‌های +۹۰ و -۳۰
بهترین زمان مشاهده در حدود ساعت ۲۱:۰۰ و ماه فروردین

soleares
11-10-2006, 19:51
خرس کوچک
خرس کوچک یا دُب ‌اصغر (در لاتین: Ursa minor) صورت فلکی کوچکی در آسمان شمالی ( نیم کره شمالی) می باشد.
دب‌اصغر یکی از 88 صورت فلکی امروزی است. این جالب توجه است که یکی از مشهورترین ستارگان آسمان یعنی ستاره قطبی در این صورت فلکی قرار دارد.

دب‌اصغر در جنوب صورت های فلکی پادشاه و اژدها قرار دارد. در جنوب آن نیز صورت های فلکی اژدها و خرس بزرگ قرار دارد.

soleares
11-10-2006, 19:52
ذات‌الکرسی


پیکر آسمانی ذات الکرسی بهترین نقطهٔ شروع برای یافتن ستارگان در پاییز است. پنج ستارهٔ اصلی در آن، مانند W کنار هم قرار گرفته‌اند و با اینکه هیچکدام روشنتر از قدر اول نیستند به راحتی می‌توان شکلW یا M را مشاهده کرد. درخشانترین ستارهٔ ذات الکرسی ستارهٔ صدر (Schedar) در راس غربی W واقع است. اگراز ستارهٔ میانی W یعنی گاما-تخت‌نشین، خطی فرضی را به صدر وصل کنیم و آن را 10 برابر فاصلهٔ دو ستاره امتداد دهیم به صورت فلکی بزرگ فرس اعظم یا اسب بالدار می‌‌رسیم. ستارگان اصلی آن مربع بزرگی را می‌‌سازند که مربع فرس اعظم نامیده می‌شود و قدر ستارگان آن کمتر از قدر اول است. در یک شب تاریک برای امتحان تیزبین بودنتان می‌توانید ستارگان درون آن را بشمارید که به بیش از 12 تا هم می‌‌رسند. چارگوش بزرگ (Great square) پگاسوس (Pegasus) در افسانه‌ها اسب بالداری بوده، به گونه‌ای که مربع بزرگ، بدن و بالهای آن را تشکیل می‌‌دهد. ستارگان بزرگ از بالا طرف راست در جهت عقربه‌های ساعت به ترتیب ساق (Scheat)، مرکب (Markab)، جنب (Algenib) و فرس (Alpheratz) نام دارد، فرس ستارهٔ فوقانی چپ مربع، در واقع متعلق به پیکر آندرومدا (Andromeda) است که شامل دو ردیف از ستارگان قدر سوم و چهارم است که یک V با دهانهٔ تنگ تشکیل می‌‌دهند و نوک این V را ستارهٔ فرس می‌‌سازد.

اگر در آندرومدا، دومین جفت ستارهٔ شکلV را بسوی تخت‌نشین و به اندازهٔ فاصله خودشان امتداد دهیم به یک لکهٔ نورانی میرسیم که کهکشان مارپیچی M31 نام دارد. این کهکشان شبیه کهکشان راه شیری است که درفاصلهٔ 2.9 میلیون سال نوری از ما قرار گرفته و نزدیک‌ترین کهکشان از نظر فاصله است و با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود. این کهکشان نخستین بار توسط عبدالرحمان صوفی رازی با چشم غیرمسلح رصد شد و مورد مطالعه قرار گرفت. حال دوباره نگاهی به صورت فلکی راهنمایمان تخت‌نشین می‌‌اندازیم.

اگر دو ستارهٔ آلفا و بتا که در راس عمودی ذات الکرسی قرار دارد را در جهت بتا دنبال کنیم، به صورت فلکی قیفاووس (Cepheus) می‌‌رسیم که درخشان‌ترین ستارهٔ آن الدرامین (Alderamin) است که در عربی بازوی راست معنی می‌‌دهد و ستارهٔ درخشان بعد از آلدرامین، الفرق (Alphirk) است. ستارهٔ دلتا در قیفاووس، ستارهٔ متغییر معروفی است که درخشندگی آن هر 5.3 روز بین 4.1+ تا 5.2+ تغییر می‌کند.

این سه صورت فلکی در اساطیر باستان با هم خانواده‌ای را تشکیل می‌‌دهند که آندرومدا شاهدخت اتیوپی دختر قیفاووس و کاسیوپیا (ذات الکرسی) بوده است. دو رشته ستارگان آندرومدا را می‌توان به دو پای اسب تشبیه کرد. کاسیوپیا(Cassiopeia) یا تخت‌نشین، ملکهٔ اتیوپی ،مادر آندرومدا، طبق افسانه‌ها بر روی تختی نشسته است که چندان راحت نیست! و پادشاه اتیوپی پدر آندرومدا، قیفاووس است.

soleares
11-10-2006, 19:53
زن برزنجیر


زن برزنجیر یا اِمرَاة‌المُسَلسَله یا مِرآة‌المسلسله نام یکی از پیکرهای آسمانی‌ در آسمان نیمکره شمالی است که بزرگ‌ترین کهکشان همسایه به راه کاهکشان در آن دیده می‌شود. معمولاً در کتاب‌ها آن کهکشان را نیز به همین نام می‌‌نامند.

قدر ظاهری سرةالفرس پرنورترین ستاره این صورت فلکی، 2/1 است. در دسته بندی ستارگان بایر (آلفا) – امراة المسلسله نامیده شده است آنچه در این قسمت آسمان شایان توجه بسیار است شیئ است که نام علمی آن NGC224 است و در نزدیکی (نو)- امراة المسلسله جای دارد. به چشم برهنه به صورت ستاره ابر مانندی از قدر پنجم می‌آید به سرشت واقعی آن فقط با کمک تلسکوپی نیرومند می‌توان پی برد. M31 کهکشانی است کاملاً شبیه به کهکشان ما این کهکشان از میلیاردها ستاره تشکیل شده و اندکی از کهکشان ما بزرگ‌تر است دورترین شیی است در فضا که با چشم برهنه می‌توان دید. نوری که کهکشان بزرگ زن در زنجیر را ترک کند پس از سفری 2،000،000 ساله در فضا به ما می‌‌رسد.


در اساطیر

نام اروپایی این پیکر آسمانی یعنی آندرومدا، در اساطیر یونانی نام زنی بوده است که پرساوش (پرسئوس) پهلوان عاشق وی بوده است و در بند اژدهایی در در ساحلی در حبشه با زنجیر زندانی بود. پرساوش با کشتن اژدهای مزبور وی را آزاد می‌کند و آن دو ازدواج می‌کنند. از ایشان فرزندانی پدید می‌آید از جمله پرسس. بنابراین افسانه‌ها پرسس نیای پارسیان (ایرانیان) است.

آندرومدا دختر زیبای سِفِئوس (قیفاووس) و کاسیوپیه «(ذات‌الکرسی) پریان را از خودخواهی بیش از اندازه اش به خشم آورد. نپتون، برای تنبیه وی، او را به صخره‌ای در کناره دریا زنجیر کرد تا شکار اژدهایی دریایی شود که در آن هنگام ساحل دریا را عرصه تاخت و تاز خود کرده بود درست در همان لحظه‌ای که اژدها به اندرومدا حمله آورده بود، پرسه‌ئوس (برساووش) با جادو غول را به سنگ بدل کرد و آندرومدا را نجات داد.

نام لاتین Andromeda
مخفف And
منبع نام Andromedae
نماد آندرومدا، زنی زنجیر شده
بعد 1 ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت 722 درجه مربع

رتبه:519

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) 3
درخشان‌ترین ستاره آلفا آندرومدا
(قدرظاهری 1/2)
شهاب بارانها زن برزنجیر

صورتهای
همسایه ؟

مشهود بین عرض‌های +90 و -40
بهترین زمان مشاهده در حدود ساعت 21:00 و ماه آبان

soleares
11-10-2006, 19:54
شکارچی
شکارچی یا جبار (انگلیسی: orion) و یا راعی صورت فلکی است که نیمی از آن در نیم کره جنوبی و نیم دیگر آن در نیم کره شمالی قرار دارد !

این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی ارابه‌ران (Auriga) و در شرق صورت فلکی دوپیکر یا جوزا (Gemini) قرار دارد. همچنین در شمال شرقی آن صورت فلکی ثور یا گاو نر قرار دارد. دست ها و بالاتنه جبار در نیم کره شمالی حاوی یکی از پر نور ترین ستاره ها به نام ( ابطالجوزا ) می باشد .

در نیم کره جنوبی که پایین تنه شکارچی در آن قرار دارد صوُر تک شاخ و نهنگ قرار دارد ، در جنوب و جنوب غربی الجبار خرگوش و سگ بزرگ قرار دارد و به همین دلیل الجبار را شکارچی سگ می دانند !
در جنوب شرقی الجبار نیز صورت فلکی رودخانه(Eridanus) واقع است ... فقط در نیمی از سال می توان شکارچی را در آسمان دید !

cmorgh
20-11-2006, 18:21
شمايي كه همه ي صورتهاي فلكي رو ميشناسيد
راهنمايي مي خوام
چه كتاب يا نرم افزاري رو استفاده كرديد كه به نظرتون مفيدبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

مرتضی nvcd
21-11-2006, 11:12
سلام

به قسمت نرم افزار های نجومی سری بزن .

اما در مورد کتاب من کتاب ستارگان که احتمال میدم از رابرت برنهام هست را پیشنهاد میکنم. کتاب خوبیه و همراه

توضیحات مفصلی در مورد شخصیت های اساطیر یونانی که در صور فلکی هستند یک نقشه از اسمان هر

ماه داره که به شما کمک زیادی میکنه . در کل کتاب درستیه اگه بتونی پیدا کنی .البته مجله نجوم خودش مر جع

خوبیه یا حتی مجله اطلا عات علمی که همه جا پیدا میشه.

ولی اگه اشنایی اولیه ای از صورت فلکی داری و میخای اطلا عات بیشتری مثل اجرام مسیه و ... یا نقشه دقیق تری

گیر بیاری اطلس اسمان شب که از مجله نجوم و چند جای دیگه قابل دستزسی هست استفاده کن که در نوع خود

بینظیره.

راستی تا یادم نرفته بگم که تا هوای سرد و بی خوابی و خیلی مشکلات دیگه رو تحمل نکنی تا یه صورت فلکی

رو خودت تو اسمون پیدا نکنی کتاب هیچ به درد نمی خوره . پس از این نعمت مفت که خدا بهت داده(اسمان)

که نه مجوزمی خواد ونه غیره کاملا استفاده کن

بازم سوال داشتی در خدمتیم

مرتضی nvcd
25-11-2006, 16:44
سلام

ازدوست عزیز که این تاپیک را راه انداختند تشکر می کنم .

فقط یه سوال داشتم . چرا تصاویری از صور فلکی نمی گذارید

Renjer Babi
26-11-2006, 07:29
سلام

ازدوست عزیز که این تاپیک را راه انداختند تشکر می کنم .

فقط یه سوال داشتم . چرا تصاویری از صور فلکی نمی گذارید


سلام


ما برای عکسهای نجومی تاپیک جدا داریم
دراون تاپیک هم عکس های زیادی از صورت های فلکی وجود دارد.

مرتضی nvcd
29-11-2006, 16:29
سلام


ما برای عکسهای نجومی تاپیک جدا داریم
دراون تاپیک هم عکس های زیادی از صورت های فلکی وجود دارد.

سلام

مي دونم تصاوير گذاشتيد اما منظورم اين بود كه درجاي كه مخصوص صورت فلكي ايجاد كرديد تصاوير ان را بگذاريد تا

اگر كسي امد به اين تاپيك سري زد تمام اطلا عات را بصورت كلي در دست رس داشته باشد .

بهر حال صلاح مملكت خويش خسروان دانند.

تشكر

Ahmad-Ra
01-01-2007, 00:13
سلام دوست عزیز،

شما بهتر هست که از نرم افزارهایی مانند Starry night pro یا HNSKY استفاده کنی.

البته این رو بدون که شما نمیتونی با کتاب یا نرم افزار نجومی صور فلکی رو بشناسی بهترین که این هست که به صورت تجربی یاد بگیری.

شما بهتر یه چشمی مناسب تهیه کنی و با استفاده از گردونه آسمان شب و همچنین کتاب صورت فلکی یه کتاب جیبی کوچیک از مهندس احمد دالکی به شناخت صورت فلکی بپردازی.

سوالی بود ایمیل بزن: ahmad_dsa31@yahoo.com

موفق باشی.

Boye_Gan2m
02-01-2007, 23:29
مردمان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند. اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر آنها بر روی زمین اثر گذار ند. اين مفهوم عاميانه صورت فلكي است.
اما در ستاره‌شناسي نوين، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني قرار گرفته است.
اين مناطق بر روي كره‌ي سماوي، مانند استان‌ها يا كشورهاي مختلف بر روي نقشه‌هاي زميني هستند. در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي است. حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند. به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد.
صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید است. از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند. از آنجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند. در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري قرار گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد.
در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا. انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از آن نقاط قابل رؤيت نبودند. در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد. اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق است، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند.
از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد. اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام «صور فلكي نوين» مي‌نامند.
معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر اساس شكل آنهاست. صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي است كه آنها را ناميده‌اند. تعدادي از صورت‌هاي فلكي نوين را از روي بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند. شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن است روي نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند. بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع است، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ.
قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت. لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند. اين همان حدود و اسم‌هايي است كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده است.
در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده است :

ردیف نام صورت فلکی علامت لاتین نام لاتین بهترین زمان مشاهده در آسمان
1آندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسلهAnd Andromeda آبان
2اژدها، تِنينDra Draco تیر
3اسب بالدار، فَرَس اعظم Peg Pegasus مهر4
اسد، شير Leo Leo فروردین5
اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي CrB Corona Borealis تیر
6برساوش، قهرمان Per Perseus دی
7تازي‌ها، سگ‌هاي شكاريCVn Canes Venaticiاردیبهشت8
تكشاخMon Monoceros اسفند
9ثور، گاو Tau Taurus دی
10جام، پياله، باطیه، معلفCrt Crater اردیبهشت
11غراب، كلاغ، زاغ Crv Corvus اردیبهشت
12جبار، شكارچي Ori Orion بهمن
13جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهیCap Capricornus شهریور
14جوزا، دو پيكرGem Gemini اسفند
15حَمَل، بره، گوسفند Ari Aries آذر
16حوا، مارافساي، حامل مارOph Ophiuchus مرداد17
حوت، ماهي Psc Pisces آبان
18حوت جنوبي، ماهي جنوبي PsA Piscis Austrinus مهر
19خرگوش، اَرنَب Lep Lepus بهمن
20دب اصغر، خرس كوچك UMi Usra minor تیر
21دب اكبر، خرس بزرگ UMa Usra major فروردین
22دجاجه، قو Cyg Cygnus قو
23دلفين Del Delphinus شهریور
24دلو، ريزنده آب Aqr Aquarius مهر
25ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي Cas Cassiopeia آبان
26روباه، روباهك Vul Vulpecula شهریور
27زرافه، شترگاوپلنگ Cam Camelopardus بهمن
28سپر Sct Scutum مرداد
29سرطان، خرچنگ Cnc Cancer اسفند
30سكستان، ذات السدس، سكستانتSex Sextans فروردین
31سنبله، دوشيزه Vir Virgo خرداد
32سوسمار، مارمولك، بزمجهLac Lacerta مهر
33سهم، تير، پيكانSga Sagitta شهریور
34سياهگوش Lyn Lynx اسفند
35شلياق، چنگ روميLyr Lyra مرداد
36شيركوچك، اسد اصغرLMi Leo minorفروردین
37عقاب Aql Aquila شهریور
38عقرب، كژدم Sco Scorpius تیر
39عوا، گاوران Boo Bootes خرداد
40قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پونيEqu Equuleus شهریور
41قوس، كماندار، نيم اسبSgr Sagittarius مرداد
42قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ Cet Cetus آذر
43قيفاووس، سلطان Cep Cepheus مهر
44كلب اصغر، سگ كوچكCMi Canis minorاسفند
45 كلب اكبر، سگ بزرگCMa Canis majorبهمن
46كوره، تنورFor آذر
47گيسوي برنيكه، موي برنيكه Com Coma Berenicesاردیبهشت
48مار، سر مار، دم مارSer Serpens تیر و مرداد
49مار آبي، مار دريايي، شجاعHya Hydra فروردین
50مثلث Tri Triangulum آذر
51ممسك العنان، ارابه ران، عنان دارAur Auriga دی
52ميزان، ترازوLib Libra خرداد
53نهر، جوي، رودخانه فلكيEri Eridanus دی
54هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشستهHer Hercules مرداد
صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي :
این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند. در ایران هم تعدادی از آنها را در عرض های پایینتر می توان دید.

ردیف نام صورت فلکی نام لاتن
1 آب مار، نر مارHydrus2 آپوس، پرنده بهشتي Apus3اِسكنه، قلك سنگتراشيCaelum4اكليل جنوبي، تاج جنوبيCorona Australis5پرگار، قطب نماCircnus6تلسكوپTelescopium7تير حمال، شاه تختهCarina8ثُمن، اكتان، هشتكOctans9چليپا، صليب جنوبيCrux10حجار، سنگتراشSculptor11حربا، آفتاب پرستChamaeleon12حمامه، كبوترColumba13خط كش، گونيا، تراز Norma14درنا Grus15ساعت Horlogium16سبع، گرگLupus17شبكه، تور Reticulum18شراع، بادبانVela19طاووس Pavo20طوغان، توكانTucana21عنقا، ققنوس، سيمرغ Phoenix22قطب نماPyxis23قِنطورس، ظليمCentaurus24كشتيدمPuppis25كوه ميز، ميز صحراييMensa26ماهي پرندهVolans27ماهي زرين، طلاماهيDorado28مثلث جنوبيTriangulum Australe29مجمره، آتشدان، عودسوز Ara30مِفرغه الهوا، تلمبه باديAntlia31مگسMusca32ميكروسكوپMic roscopium33نقاش Pictor34هندي Indus
پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان
فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید. برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در آنها مشخص شده باشند. و سپس با استفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید. البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.

magmagf
05-01-2007, 11:55
به گروهی از ستاره‌ها که در تجسم انسان شکل و پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند صورت فلکی یا پیکر آسمانی می‌گویند.

صورت فلکی مجوعه‌ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل خاصی تشبیه و نام گذاری شده است. در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکر آسمانی لزوماً به هم نزدیک نیستند و ربطی به هم ندارند. قرار دادن آن‌ها در یک مجموعه صرفاً به خاطر نزدیکی ظاهری از دیدگاه زمینی است. دسته‌بندی ظاهری ستارگان به صورت پیکرهای آسمانی از نظر نشانی‌دهی و تهیه نقشه‌های آسان‌فهمِ آسمان مفید است.

magmagf
05-01-2007, 12:01
ارابه ران یا ممسک الاعنه یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی است.

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) قرار دارد. درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، نگهبانک (عیوق، Capella) است که پنجمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد. عیوق در ادبیات فارسی استعاره از بلندای آسمان و کمال است. ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از آن است و بر بازوی راست ارابه ران قرار دارد. بعد از این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران است. جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو است.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) قرار دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند. ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد. در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا است. هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند. او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نام لاتین Aurigae
مخفف Aur
منبع نام اساطیر یونان
نماد راننده کالسکه(ارابه‌ران)
بعد 6 ساعت
میل {{{میل}}}°
وسعت 675 درجه مربع

رتبه:بیست و یکم

شمار ستارگان
(قدر ظاهری < 3) 4
درخشان‌ترین ستاره کاپلا (آلفا ارابه‌ران)(alpha Aur)
(قدرظاهری 0.08)
شهاب بارانها آلفا ارابه‌ران
دلتا ارابه‌ران

صورتهای
همسایه زرافه
پرسائوس
گاو
دوپیکر
سیاه‌گوش

مشهود بین عرض‌های +90 و -40
بهترین زمان مشاهده در حدود ساعت 21:00 و ماه بهمن

magmagf
23-01-2007, 07:27
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


جبار شكارچي بزرگي است، كه مي توانيم آن را در اين فصل در جنوب شرقي آسمان به هنگام نيمه شب به خوبي پيدا كنيم. جبار جايگاه خاصي در اسطوره هاي ملل مختلف دارد. در اسطوره هاي يوناني، پسر نپتون ، شكارچي توانمندي بود كه پس از كشته شدن در آسمان جاودانه شد. زئوس خداي خدايان كژدم سخت زهري را در راه اين شكارچي خودخواه قرار داد و او را نابود كرد. از اين رو هيچگاه عقرب و جبار باهم در آسمان ديده نمي شوند.
در اسطوره هاي ديگر جبار به عنوان جنگنده ، قهرمان و مرد شيشه بدست ياد شده است. در گذشته دريانوردان نيم كره ي شمالي طلوع زود هنگام جبار از افق شرقي را نشانه اي از نزديك شدن طوفانهاي شديد زمستاني مي دانستند. اين صورت فلكي در شبهاي پاييز و زمستان جلوه خاصي دارد. ستارگان جبار تصوير مردي را نشان مي دهند كه سپري از پوست شير را به سمت غرب ، جايي كه با صورت فلكي گاو روبرو مي شود، نگاه داشته و چماقي را بالاي سر خود گرفته است.

آلفاي جبار (ابط الجوزا) پرنورترين ستاره ي متغير آسمان نيمكره ي شمالي است.اين ستاره ي سرخ نشان دهنده ي بازوي راست جبار است و تقريبا 300 سال نوري از ما فاصله دارد. بتاي جبار (رجل الجبار) يا پاي شكارچي ، هفتمين ستاره ي پر نور آسمان است كه در زانوي جبار به رنگ سفيد مايل به آبي مي درخشد و جرمش 50 برابر خورشيد است.


بين ابط الجوزا و رجل الجبار، سه ستاره از قدر دوم و به فاصله ي مساوي از هم قرار دارند كه كمربند جبار را مشخص مي كنند. طول كمربند جبار در آسمان سه درجه است. غربي ترين ستاره ي كمربند "المنطقه" (به معناي کمربند در عربي) نام دارد كه نزديكترين ستاره ي پرنور به ما در صورت فلكي جبار و روي خط فرضي استواي سماوي است.


از كمربند جبار به طرف جنوب، توده اي از گاز و ستاره قرار دارد كه شمشير جبار را مي سازد. اگر به اين محل با دوربين دوچشمي نگاه كنيد، لكه ي كم نوري را مشاهده مي كنيد كه به سحابي جبار يا M42 معروف است. سحابي جبار يک سحابي نشري است که 1600 سال نوري با ما فاصله دارد. اين سحابي را به شکلي خيلي زيباتر در عکسهايي که با نوردهي گرفته مي شوند مشاهده کرد. اين سحابي با قدر 5 در آسمان شب خودنمايي مي کند. محدوده ي صورت فلکي جبار پر شده است از اجرام غير ستاره اي خصوصا سحابيها و ابرهاي گازي.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

magmagf
23-01-2007, 07:36
اسب بزرگ یا اسب بالدار (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این صورت فلکی را معمولاً از روی چهارگوش بزرگ آن می‌شناسند البته تنها سه ستاره در سه گوش از این چهارگوش به اسب بزرگ تعلق دارند و ستاره گوشه شمال شرقی یعنی سُرَّةالفَرَس متعلق به صورت فلکی زن برزنجیر است.


[ویرایش] ستاره‌ها
ستاره‌های دارای نام سنتی در این صورت فلکی عبارتند از:

مرکب‌الفرس (زین اسب): (آلفا-اسب بزرگ) α Peg
ساعدالفرس (بازوی اسب): (بتا-اسب بزرگ) β Peg
جنب (پهلوی اسب): (گاما-اسب بزرگ) γ Peg
سرةالفرس (ناف اسب): (دلتا-اسب بزرگ) δ Peg که امروزه به صورت زن برزنجیر منتقل شده و آلفا-زن برزنجیر نام گرفته.
انف (بینی): (اپسیلون-اسب بزرگ) (ε Peg
سعدالهمام (مرد خوش‌اندیش): (زتا-اسب بزرگ) ζ Peg
سعدالمطر (شگون باران): (اتا-اسب بزرگ) η Peg
سعدالبهایم (شگون دام‌ها): (تتا-اسب بزرگ) θ Peg
سعدالبری (شگون بیگناه): (مو-اسب بزرگ) μ Peg
سلم (تاو-اسب بزرگ) τ Peg

(FOROUGH)
26-01-2007, 01:15
مردمان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند.
اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر آنها بر روی زمین اثر گذار ند. اين مفهوم عاميانه صورت فلكي است.
اما در ستاره‌شناسي نوين، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني قرار گرفته است.
اين مناطق بر روي كره‌ي سماوي، مانند استان‌ها يا كشورهاي مختلف بر روي نقشه‌هاي زميني هستند. در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي است. حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند. به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد.
صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید است. از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند. از آنجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند. در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري قرار گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد.
در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا. انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از آن نقاط قابل رؤيت نبودند. در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد. اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق است، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند.
از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد. اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام «صور فلكي نوين» مي‌نامند.
معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر اساس شكل آنهاست. صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي است كه آنها را ناميده‌اند. تعدادي از صورت‌هاي فلكي نوين را از روي بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند. شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن است روي نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند. بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع است، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ.
قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت. لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند. اين همان حدود و اسم‌هايي است كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده است.
در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده است :
ردیف نام صورت فلکی علامت لاتین نام لاتین بهترین زمان مشاهده در آسمان
1 آندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسله And Andromeda آبان
2 اژدها، تِنين Dra Draco تیر
3 اسب بالدار، فَرَس اعظم Peg Pegasus مهر
4 اسد، شير Leo Leo فروردین
5 اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي CrB Corona Borealis تیر
6 برساوش، قهرمان Per Perseus دی
7 تازي‌ها، سگ‌هاي شكاري CVn Canes Venatici اردیبهشت
8 تكشاخ Mon Monoceros اسفند
9 ثور، گاو Tau Taurus دی
10 جام، پياله، باطیه، معلف Crt Crater اردیبهشت
11 غراب، كلاغ، زاغ Crv Corvus اردیبهشت
12 جبار، شكارچي Ori Orion بهمن
13 جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهی Cap Capricornus شهریور
14 جوزا، دو پيكر Gem Gemini اسفند
15 حَمَل، بره، گوسفند Ari Aries آذر
16 حوا، مارافساي، حامل مار Oph Ophiuchus مرداد
17 حوت، ماهي Psc Pisces آبان
18 حوت جنوبي، ماهي جنوبي PsA Piscis Austrinus مهر
19 خرگوش، اَرنَب Lep Lepus بهمن
20 دب اصغر، خرس كوچك UMi Usra minor تیر
21 دب اكبر، خرس بزرگ UMa Usra major فروردین
22 دجاجه، قو Cyg Cygnus قو
23 دلفين Del Delphinus شهریور
24 دلو، ريزنده آب Aqr Aquarius مهر
25 ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي Cas Cassiopeia آبان
26 روباه، روباهك Vul Vulpecula شهریور
27 زرافه، شترگاوپلنگ Cam Camelopardus بهمن
28 سپر Sct Scutum مرداد
29 سرطان، خرچنگ Cnc Cancer اسفند
30 سكستان، ذات السدس، سكستانت --- Sextans فروردین
31 سنبله، دوشيزه Vir Virgo خرداد
32 سوسمار، مارمولك، بزمجه Lac Lacerta مهر
33 سهم، تير، پيكان Sga Sagitta شهریور
34 سياهگوش Lyn Lynx اسفند
35 شلياق، چنگ رومي Lyr Lyra مرداد
36 شيركوچك، اسد اصغر LMi Leo minor فروردین
37 عقاب Aql Aquila شهریور
38 عقرب، كژدم Sco Scorpius تیر
39 عوا، گاوران Boo Bootes خرداد
40 قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پوني Equ Equuleus شهریور
41 قوس، كماندار، نيم اسب Sgr Sagittarius مرداد
42 قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ Cet Cetus آذر
43 قيفاووس، سلطان Cep Cepheus مهر
44 كلب اصغر، سگ كوچك CMi Canis minor اسفند
45 كلب اكبر، سگ بزرگ CMa Canis major بهمن
46 كوره، تنور For آذر
47 گيسوي برنيكه، موي برنيكه Com Coma Berenices اردیبهشت
48 مار، سر مار، دم مار Ser Serpens تیر و مرداد
49 مار آبي، مار دريايي، شجاع Hya Hydra فروردین
50 مثلث Tri Triangulum آذر
51 ممسك العنان، ارابه ران، عنان دار Aur Auriga دی
52 ميزان، ترازو Lib Libra خرداد
53 نهر، جوي، رودخانه فلكي Eri Eridanus دی
54 هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشسته Her Hercules مرداد
صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي :
این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند. در ایران هم تعدادی از آنها را در عرض های پایینتر می توان دید.
ردیف نام صورت فلکی نام لاتین
1 آب مار، نر مار Hydrus
2 آپوس، پرنده بهشتي Apus
3 اِسكنه، قلك سنگتراشي Caelum
4 اكليل جنوبي، تاج جنوبي Corona Australis
5 پرگار، قطب نما Circnus
6 تلسكوپ Telescopium
7 تير حمال، شاه تخته Carina
8 ثُمن، اكتان، هشتك Octans
9 چليپا، صليب جنوبي Crux
10 حجار، سنگتراش Sculptor
11 حربا، آفتاب پرست Chamaeleon
12 حمامه، كبوتر Columba
13 خط كش، گونيا، تراز Norma
14 درنا Grus
15 ساعت Horlogium
16 سبع، گرگ Lupus
17 شبكه، تور Reticulum
18 شراع، بادبان Vela
19 طاووس Pavo
20 طوغان، توكان Tucana
21 عنقا، ققنوس، سيمرغ Phoenix
22 قطب نما Pyxis
23 قِنطورس، ظليم Centaurus
24 كشتيدم Puppis
25 كوه ميز، ميز صحرايي Mensa
26 ماهي پرنده Volans
27 ماهي زرين، طلاماهي Dorado
28 مثلث جنوبي Triangulum Australe
29 مجمره، آتشدان، عودسوز Ara
30 مِفرغه الهوا، تلمبه بادي Antlia
31 مگس Musca
32 ميكروسكوپ Microscopium
33 نقاش Pictor
34 هندي Indus
پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان
فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید. برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در آنها مشخص شده باشند. و سپس با استفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید. البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.

(FOROUGH)
26-01-2007, 01:21
بررسی افسانه های مرتبط با صورت های فلکی مشهور آسمان شب
شکارچی - Orion


اريون يکی از شناخته شده ترين صورت های فلکی هست. حتی کسانی که ستاره شناس نيستند به راحتی ميتوانند آن را پيدا کنند.طبق افسانه ihd یونانی اریون پسر Poseidon خدای دريا و Euryale دختر شاه Crete بود.خدای دريا به او قدرت داد تا بتواند بر روی آب راه برود. در اديسه ی هومر او را يک شکارچی بزرگ که با يک چماق برنزی مسلح است توصيف کرده است. در آسمان دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوجک(Canis Major and Canis Minor) او را تعقيب ميکنند.در جزيره Chios اريون سعی در عشقبازی با Merope دختر شاه Oenopion را داشت ولی موفق نشد. يک شب وقتی که Merope شراب نوشيده بود سعی کرد که او را بدزدد. برای تنبيه او شاه دستور داد که چشمهای او را در بياورند و او را از جزيره بيرون کرد. او به سمت شمال به طرف جزيره ی Lemnos به راه افتاد و در آن جزيره Hephaestus يکی از دستيارهای خود را( Cedalion) به او داد تا نقش چشم او را بازی کند. او به طرف شرق جايی که خورشيد طلوع ميکند حرکت کرد به اميد اينکه طبق گفته یکی از خدایان چشمهای او شفا پيدا کند. و البته با طلوع خورشيد چشمهای او به طرز معجزه آسايی خوب شد.اریون با ستاره های Pleiades (خوشه پروین) که در صورت فلکی گاو نر قرار دارند مرتبط است.Pleiades هفت خواهر بودند که دخترAtlas وPleione بودند. طبق یک داستان اریون عاشق Pleiades شد و آنها را تعقیب کرد زیوس آنها را دزدید و در اسمان قرار داد.. جایی که هر شب اریون به دنبال آنها هست.

داستان مرگ اریون بسيار متضاد هست.Aratus, Eratosthenes و Hyginus عقیده داشتند که عقرب در این داستان نقشی داشته است.روزی اریون لاف زد که بزرگتین شکارچی هست و این خبر به گوش خدای شکارArtemis و Leto مادر الهه شکار رسید. او میگفت که میتواند هر غولی را بر روی زمین بکشد. از این حرف زمین شروع به لرزیدن کرد و شکافی از زمین بیرون آمد که از این شکاف این عقرب(صورت فلکی Scorpius و یا کژدم) بیرون آمد و اریون را نیش زد . ولی طبق گفته Aratus اریون سعی داشت الهه ماه و شکار را بدزدد و این الهی باعث لرزش زمین و بیرون آمدن عقرب شد.طبق گفته ی Ovid اریون هنگام نجات Leto از دست این عقرب کشته شد.در این داستانها اریون و عقرب در دو حهت مخالف در آسمان قرار دارند و زمانی که عقرب در شرق طلوع میکند اریون به غرب فرار میکند. اریون بیچاره هنوز از گزیده شدن توسط عقرب میترسد.
دب اکبر - خرس بزرگ - Ursa Major


بدون شک يکی از مشهورترين ستاره های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که آنها دم و قسمت پايين تنه خرس را تشکيل ميدهند و بقيه اين شکل اين خرس توسط ستاره های کم نور تر کامل ميشود. دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان است.در اسطوره های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت است.. یکی به عنوان معشوقه ی Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد. داستانهای بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از آنها میپردازیم. معمولا Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند. ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول است که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس میکند.Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد . او مانند Artemis لباس میپوشید و موهای خود را میبست. و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد. او قسم پاکدامنی و نجابت را برای Artemis خورد. یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses) . زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد. قبل از اینکه دختر از وحشت کاری انجام دهد خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد. و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شکم بر امده او که نشانه ی حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.بدترین زمان موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد . هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد. Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید. بعد از آن روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاه شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین آنها تشخیص داد. او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید. او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی آنها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستانها او به خرس کوچک تبدیل شد)
Cancerسرطان -
طبق افسانه های يونان قديم صورت فلکی خرچنگ توسط هرا Hera در آسمان قرار گرفت. هرا قسم خورده بود که هراکلس ( هرکول در اسطوره های روم) را بکشد ولی هر بار بخاطر قدرت هرکول شکست ميخورد.(هرکول فرزند زيوس با Alcmene بود )


هرکول يک گناه بزرگ انجام داده بود و برای بخشايش بايد از ۱۲ مرحله سخت را پشت سر ميگذاشت که يکی از آنها جنگيدن با مار ۹ سر به نام هيدرا بود. در هنگام جنگ بين هيدرا و هرکول الهه هرا خرچنگ را ميفرستد تا که به هرکول صدمه بزند ولی هرکول با يک ضربه پا پوست خرچنگ را ميشکند و اورا از بين ميبرد. به خاطر اين خدمت هرا نقش اورا در آسمان قرار ميدهد.Hydrَaمردم يونان عقيده داشتند که روی بدن زيوس عکس اين مار ۹ سر قرار دارد.
مردم شهر Lerna توسط اين مار نه سر فنا ناپذير قتل عام شدند. سرهای اين مار اگر قطع ميشد به جايه آن سر جديدی در ميامد. و اگر کسی به او نزدکی ميشد از نفس زهرآگين او ميمرد. او در زير يک درخت در نزديکی يک مرداب زندگی ميکرد.اين صورت فلکی يکی از دوازده کاری بود که هرکول بايد برای مورد عفو واقع شدن انجام ميداد. او با کمک برادر زاده خود Iolaus اين کار را انجام داد به طوری که زمانی که هرکول يکی از سرها را قطع ميکرد Iolaus جای سر را داغ ميکرد و اجازه نميداد سر جديدی درست شود. زمانی که هرکول اين جانور را کشت و خبر پيروزی خود را به شاه Eurytheus داد شاه به او گفت که اين يک پيروزی واقعی نيست چون از برادر زاده خود کمک گرفته استبرج دلو - Aquarius
حمل کننده آب

حدمتکار المپيوس
او پر کننده جام خدايان بالای کوه المپيوس بود. اسم اصلی او Ganymede است و معمولا در حا ل ريخت آب از کوزه حود به دهان ماهی جنوبی است نشان داده ميشود.
دزديده شدن در کودکی
او سر شاه کروس بود بعد از اينکه شهر تروی نام پرفت. داستان او در مورد فزنديست که از والدينش ربوده ميشود.
او در يک روز که از گله گوسفند پدرش نگهداری ميکرد ربوده شد. در يک داستان اين Eos خدای سپيده دم بود که او را دزديد. او اشتياق زيادی نسبت به مردان جوان داشت . بعد زيوس اين پسر را از او دزديد.
دزديده شدن توسط عقاب
در بيشتر داستانها اين زيوس بود ه دستور داد تا اين کودک چوپان را بدزدند. و بعضيها ميگويند که اين خود زيوس بود که به شکل عقاب تغيير شکل داد و کودک را دزديده بود. او به بالا کوه المپيوس رفت تا جام خدايان را از شهد در جشنها پر کند.
در مصر
يکی از داستانها اين است که صورت فلکی دلو در مصر شکل گرفت و او خدای رود نيل است.. با اين شکل که اودر حال پر کردن جام است نشان دهنده خوده رود نيل است.

Vmusic
27-01-2007, 21:38
صورت فلکی تکشاخ


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

زمان رسیدن به نصف النهار: ۱ اسفند،
مساحت : ۴۸۲ درجه مربع
صورت فلکی تکشاخ در مدارک آشوری ها، حیوانی است با یک شاخ که سر و سردست آن شبیه به اسب و ران آن مانند کره اسب با دمی شبیه شیر می باشد( ۶۰۰۰ تا ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد) محققان جدید چنین تصور می کنند که تکشاخ نشأت گرفته از یک اشتباه مکتوب در شرح کرگدن هندی است. این صورت فلکی در مجموع، جدید می باشد و در حدود سال ۱۶۲۴ به وسیله دانشمند آلمانی یاکوب بارچ نام گذاری شده است.

● ستاره ها
ستاره ی بتا که با چشم غیر مسلح تکی مشاهده می شود، یک ستاره چهار تایی در فاصله ۷۱۵ سال نوری است.

●اجرام عمقی آسمان
M۵۰ یک خوشه باز قشنگ با قدر ۶ واقع در نزدیکی مرز کلب اکبر است که می توان آن را در یک سوم راه بین خط و اصل شعرای یمانی به شعرای شامی (CMi ) یافت. ضمناً می توان آن را با دوربین های دوچشمی و یا تلسکوپ هم مشاهده کرد که در منطقه ای به پهنای ۱۶ دقیقه قوسی با ۱۰۰ ستاره قرار دارد. NGC ۲۲۶۴ , NGC ۲۲۴۴ از خوشه های باز روشن در شمال تکشاخ هستند. NGC ۲۲۴۴ به وسیله ی سحابی روزت(۱) احاطه شده و می توان آن را در شرایط خوب رصدی از درون دوربین دو چشمی هم مشاهده کرد.

مرتضی nvcd
21-03-2007, 03:51
صورت فلکی خرچنگ(cancer):
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این صورت فلکی با نام اختصاری Cnc عضو چهارم دایره البروج بوده واز ستاره های کم نوری تشکیل شده که تشخیص ان در شهر های بزرگ بسیار سخت است.ستاره های کم نور ان تصویر خرچنگی را نشان می دهد که پیشینیان ما در هوای بدور الودگی به راحتی ان را می دیدند.در دوران بسیار دور نقطه انقلاب تا بستانی در این صورت فلکی قرار داشت ولی امروزه به دلیل حرکت تقدیمی زمین در محدوده صورت فلکی دوپیکر قرار گرفته است.
لیست ستاره های خرچنگ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
اجزاء خرچنگ:
یوتا خرچنگ(iota Cnc) ستاره ای مزدوج
این ستاره های دوتایی از قدر 4 با رنگ زرد و قدر 7 با رنگ سبز به راحتی در یک تلسکوپ کوچک قابل دید هستند
زتا خرچنگ (zeta cnc) ستاره سه گانه
یکی از جذابترین سه تایی های اسمان که دو تایی ان مزدوج هایی با دوره گردش 60.1 سال تشکیل می دهند و در اسمان از قدر 5 و 7 با رنگ سبز می درخشند.با تلسکوپی اماتوری می توان انها را تشخیص داد.
خوشه های باز M44 و M67
توضی حات مفصل تر را در این جا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ببینید
بارش شهابی دلتا خرچنگ
این بارش شهابی با دوره طولانی از 14 دسامبر تا 14 فوریه فعال است ولی اوج بارش ان در 13-17 ژانویه خواهد بود .

ترجمه شده توسط نویسنده

Mohammad Hosseyn
26-03-2007, 01:23
صورت فلکی خرچنگ و موقعیت آن در آسمان به همراه اجرام غیر ستاره ای موجود در محدوده ی این صورت فلکی ؛
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

-------------------
M44 :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شماره ی ان ج سی : 2632
نوع : خوشه ی باز
قدر : 4.00
اندازه ی ظاهری : 0.75466 درجه ی قوسی
فاصله : 500 سال نوری
-------------------------------------
M67 :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شماره ی ان جی سی : 2682
نوع : خوشه ی باز
قدر : 7.50
اندازه ی ظاهری : 0.41.83 درجه ی قوسی
فاصله : 2250 سال نوری

Asalbanoo
15-04-2007, 09:33
دوستان شرمنده اگر تکراری یا قدیمی هست .

....................
▪زمان رسیدن به نصف النهار : ۱۶ فروردین ؛
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مساحت : ۳۱۴ درجه مربع
نام این صورت فلکی نسبتاً جدید، به افتخار یوهانس هولیوس ستاره شناس آلمانی، لهستانی ، که توانست با یک دستگاه سکستان (سدس) از آسمان اولین نقشه دقیق و مشروح کره ماه را تهیه کند، به اسم سکستان نامگذاری شد. همسر هولیوس توانست سه سال بعد از فوت شوهرش در سال ۱۶۹۰ کاتالوگ و اطلس ۱۵۶۴ ستاره ای را به عنوان دستیار او در رصدهایش منتشر کند.
هولیوس در این کاتالوگ و اطلس توانست برای بعضی از صور فلکی که تا آن موقع شکل رسمی نگرفته بودند و به عنوان مکآن های «فاقد شکل » محسوب می شدند، صورت فلکی جدید تعریف نماید. از شکل های ناشناخته قبلی، امروز، به طور رسمی هفت صورت فلکی به همراه سکستان صاحب نام شده اند. سکستان صاحب نام شده اند. سکستان یک صورت فلکی محو و گمنام و کمتر جالب توجه است که در جنوب اسد و دقیقاً در شرق ستاره ی آلفای مار آبی (فرد شجاع) قرار گرفته است.
▪ستاره ها
هیچ یک از ستاره های سکستان درخشنده تر از قدر پنجم نمی باشند.
▪اجرام عمقی آسمان
در سکستان تعدادی کهکشان وجود دارد که اغلب ضعیف تر از قدر ۱۲ هستند.


● سنبله (Vir) دوشیزه >
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زمان رسیدن به نصف النهار : ۴ خرداد ؛
مساحت : ۱۲۹۴ درجه مربع
سنبله تنها چهره زنانه در منطقه البروج بوده و یکی از قدیمی ترین و مشخص ترین صورت های فلکی آسمان است، ضمن این که نام تعدادی از خدایان اساطیری مؤنث از جمله ایشتر(۱) ، ایزیس(۲) [رب النوع مصری] ، دمتر(۳)[ رب النوع مادر زمین] ، آتنا(۴) [دختر زئوس و متیس] و آرتمیس(۵)[خواهران آپولون] را در خود دارد. سنبله یک صورت فلکی عظیم و دومین صورت فلکی در آسمان از نظر بزرگی است. خورشید در عبور سالانه خود در دایرهٔ البروج، بیشترین زمان را در این صورت می گذراند. تنها ستاره درخشان سنبله ، سماک اعزل است که به طور مشخص و مجزا می توان آن را تشخیص داد .
▪ ستاره ها

آلفای سنبله به نام سماک اعزل در لاتین به معنای «خوشه گندم » آمده که در دست دوشیزه ای است. طیف آن از نوع BIV قدر ۰/۱ و فاصله آن ۲۲۰ سال نوری است . سماک اعزل دارای یک همدم بسیار کم نور است.
▪اجرام عمقی آسمان


در داخل این صورت فلکی خوشه کهکشانی سنبله قرار دارد که خوشه وسطی آن ابر خوشه سنبله است و خوشه کهکشانی ما هم که جزء «گروه محلی» محسوب می شود، یکی از اعضای آن است. خوشه سنبله شاید شامل ۳۰۰۰ کهکشان، در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری تا زمین است. برای مشاهده اغلب این کهکشان ها نیاز به تلسکوپ متوسط است. درخشان ترین آن ها M۴۹ به صورت کهکشان بیضوی با قدر M ۱۰۴ , ۸ یک کهکشان مارپیچ قدر هشتم است. >
● سوسمار (Lac) مارمولک – بزمجه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زمان رسیدن به نصف النهار : ۱۸ مهر؛
مساحت : ۲۰۱ درجه مربع
صورت فلکی سوسمار یک صورت فلکی نسبتاً جدید است که در سال ۱۶۸۷ به وسیله ستاره شناس آلمانی، یوهانس هولیوس برای پرکردن منطقه خالی بین دجاجه و آندرومدا، معرفی شده است. او این بخش را سوسمار و یا سمندر آبی نامید. بر خلاف اندازه کوچکش، به لحاظ قرار گرفتن در لبه نوار کهکشان راه شیری، دارای اجرام عمقی بسیاری از نوع خوشه های باز می باشد.
▪ستاره ها
همه ستارگانش از قدر چهارم یا ضعیف ترند.
▪ اجرام عمقی آسمان


NGC ۷۲۰۹ در لبه غربی سوسمار در مرز دجاجه قرار گرفته و تشکیل یک خوشه باز ۵۰ ستاره ای با قدر بین ۹ تا ۱۲ را می دهد. منطقه مورد پوشش آن به قطر ۲۰ دقیقه قوسی و به فاصله ۲۹۰۰ سال نوری از ما است. NGC ۷۲۴۳ هم خوشه ای باز با قدر ۹ و دارای ۴۰ ستاره است که در غرب آلفای سوسمار با قطر ۲۰ دقیقه قوسی و ۲۸۰۰ سال نوری، قرار گرفته است. >
●سهم (sge) تیر، پیکان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زمان رسیدن به نصف النهار : ۸ شهریور؛
مساحت : ۸۰ درجه مربع
سهم یا تیر، صورتی است که از دوران کلاسیک شناخته شده بوده و شباهت آن به هر نوع تیر و پیکانی است که در اساطیر آمده باشد. گفته اند که این همان تیری است که عقاب زئوس را کشته ، یعنی پیکانی که به وسیله جائی یا هرکول به طرف مرغان ستومفالیسی(۶) در اساطیر یونان، مرغانی آدم خوار در کنار دریاچه ستومفالوس در آرکادیا) پرتاب گشته و یا یکی از تیرهایی است که آپولو توانست سیکلوپها(۷) (عفریتهای عظیم یک چشم، در اساطیر یونان) را با آن بکشد. همچنین گفته شده که این صورت به شکل تیر کوپید(۸)(رب النوع عشق) است.
سهم ، سومین صورت فلکی کوچک در منطقه ای کمرنگ از آسمان است که شامل تعداد کمی ستاره کم فروغ و چند جرم جالب، در عمق آسمان می گردد.
▪ستاره ها
آلفای سهم گاهی به نام شم خوانده شده که در عربی معادل «تیر» است. طیف این ستاره از نوع Go II ، با قدر ۴/۴ و فاصله ۶۲۰ سال نوری می باشد.
▪اجرام عمقی آسمان
اجرام عمقی آسمانM۷۱ یک خوشه کروی قدر هشتم است که در بین دلتا و گامای سهم قرار گرفته است.
۱- Ishtar
۲- Isis
۳- Demeter
۴- Athena
۵-Artemis
۶-Stymphalian
۷-Cyclops
۸-Cupid

محمودمنجم
08-07-2007, 08:48
صورتهای فلکی
مردمان باستان تصور مي‌كردند كه مي‌توانند خطوط اصلي چهره‌ها را در ستارگان آسمان شب پيدا كنند. اين چهره‌ها معمولاً شكل‌هايي از قهرمانان، اساطير و خدايان افسانه‌اي، مخلوقات گوناگون و اجرامي بود‌ند كه به نظر آنها بر روی زمین اثر گذار ند. اين مفهوم عاميانه صورت فلكي است.
اما در ستاره‌شناسي نوين، لغت صورت فلكي به بخشي از آسمان اطلاق مي‌شود كه در مرحله‌ي اول اشكالي را تداعي مي‌كند كه هزارها سال پيش براي اولين بار مورد توجه انسان‌هاي باستاني قرار گرفته است.
اين مناطق بر روي كره‌ي سماوي، مانند استان‌ها يا كشورهاي مختلف بر روي نقشه‌هاي زميني هستند. در حال حاضر هر نقطه‌اي از آسمان بالاي سر ما، حتماً متعلق به يك صورت فلكي است. حد فاصل بين صورت‌‌هاي فلكي در قالب خط مستقيم بوده ولي شكل‌ها مي‌توانند كاملاً غيرمتقارن و غيرهندسي باشند. به هر تقدير هر صورت فلكي تعدادي از ستارگان آسمان را درون محدوده‌ي خود جاي مي‌دهد.
صورت فلكي براي ايجاد راحتي و تسهيل در شناخت اجرام و پيدا كردن بخش خاصي از آسمان مفید است. از ديد ما، مي‌توان تصور كرد كه تمام ستارگان درون محدوده يك صورت فلكي از نظر فيزيكي با هم در ارتباط هستند. از آنجا كه با چشم غيرمسلح نمي‌توان عمق فضا را تشخيص داد، لذا انسان همه‌ي ستارگان را در يك صفحه و ظاهراً در يك فاصله و بسيار نزديك به هم مي‌بيند. در حقيقت هر ستاره‌اي مي‌تواند در فاصله‌ي زيادي نسبت به ديگري قرار گيرد كه اين جدايي تا حد صدها و حتي هزارها سال نوري هم مي‌رسد.
در بين تمدن‌هاي باستاني اولين فرهنگ‌هايي كه شروع به طبقه‌بندي آسمان براي نامگذاري نمودند عبارتند از بابلي‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، رومي‌ها، چيني‌ها و میان قاره‌ي آمريكا. انسان‌هاي ساكن در نيمكره‌ي شمالي قادر بودند فقط ستارگان قابل ديد در اين نيمكره را شناسايي و طبقه‌بندي نمايند، زيرا ستارگان عرض‌هاي جنوبي و پايين‌تر از آن نقاط قابل رؤيت نبودند. در قرن دوم ميلادي بطلميوس ستاره‌شناس يوناني ـ‌مصري، توانست بيش از 1000 ستاره را در قالب 48 صورت فلكي در كتاب مجستي فهرست نمايد. اين صورت‌هاي فلكي كه يادمان دوران عتيق است، به نام صورت‌هاي فلكي باستاني ناميده مي‌شوند.
از قرن 16 كه اروپايي‌ها به كشف مناطق جنوبي كره‌ي زمين پرداختند، فهرست ستارگان نيمكره‌ي جنوبي براي دنياي غرب شناخته شد. اين صورت‌هاي فلكي جديد را به نام «صور فلكي نوين» مي‌نامند.
معمولاً نامگذاري صورت‌هاي فلكي باستاني بر اساس شكل آنهاست. صورت‌هاي فلكي جبار و اسد ظاهراً به شكلي است كه آنها را ناميده‌اند. تعدادي از صورت‌هاي فلكي نوين را از روي بعضي از اختراعات، نظير ميكروسكوپ و تلسكوپ نامگذاري نموده‌اند. شكل‌ها (مثلاً خطوط واصل بين ستاره‌ها) در اصل اختياري بوده و ممكن است روي نقشه‌هاي مختلف متفاوت باشند. بعضي از صورت‌هاي فلكي داراي بخش كوچكتري در درون منطقه‌اي وسيع است، مانند قسمت ملاقه يا آبگردان درون خرس بزرگ.
قبل از سال 1930 هر كسي هر قسمتي از آسمان را به طور دلخواه مي‌توانست به هر اسمي بنامد و در نتيجه هيچ گونه مرز تعريف شده‌اي در اطراف صور فلكي وجود نداشت. لذا براي رفع شبهه و ايجاد يگانگي، ستاره‌شناسان جهان در سال 1930 تصميم گرفتند كه نام‌هاي خاصي (به زبان لاتين) به همراه مرزي مشخص براي كليه‌ي صورت‌هاي فلكي انتخاب كنند. اين همان حدود و اسم‌هايي است كه امروزه در سطح جهاني پذيرفته شده است.
در زير نام صورت‌هاي فلكي آورده شده است :
ردیفنام صورت فلکیعلامت لاتیننام لاتینبهترین زمان مشاهده در آسمان1آندرومدا، شاهزاده، زن در زنجير، امراه المسلسلهAnd Andromeda آبان2اژدها، تِنينDra Draco تیر3اسب بالدار، فَرَس اعظم Peg Pegasus مهر4اسد، شير Leo Leo فروردین5اكليل شمالي، تاج شمالي، افسر شمالي CrB Corona Borealis تیر6برساوش، قهرمان Per Perseus دی7تازي‌ها، سگ‌هاي شكاريCVn Canes Venaticiاردیبهشت8تكشاخMon Monoceros اسفند9ثور، گاو Tau Taurus دی10جام، پياله، باطیه، معلفCrt Crater اردیبهشت11غراب، كلاغ، زاغ Crv Corvus اردیبهشت12جبار، شكارچي Ori Orion بهمن13جَدي، بز دريايي، بزغاله، بز ماهیCap Capricornus شهریور14جوزا، دو پيكرGem Gemini اسفند15حَمَل، بره، گوسفند Ari Aries آذر16حوا، مارافساي، حامل مارOph Ophiuchus مرداد17حوت، ماهي Psc Pisces آبان18حوت جنوبي، ماهي جنوبي PsA Piscis Austrinus مهر19خرگوش، اَرنَب Lep Lepus بهمن20دب اصغر، خرس كوچك UMi Usra minor تیر21دب اكبر، خرس بزرگ UMa Usra major فروردین22دجاجه، قو Cyg Cygnus قو23دلفين Del Delphinus شهریور24دلو، ريزنده آب Aqr Aquarius مهر25ذات الكرسي، ملكه، خداوند كرسي Cas Cassiopeia آبان26روباه، روباهك Vul Vulpecula شهریور27زرافه، شترگاوپلنگ Cam Camelopardus بهمن28سپر Sct Scutum مرداد29سرطان، خرچنگ Cnc Cancer اسفند30سكستان، ذات السدس، سكستانتSex Sextans فروردین31سنبله، دوشيزه Vir Virgo خرداد32سوسمار، مارمولك، بزمجهLac Lacerta مهر33سهم، تير، پيكانSga Sagitta شهریور34سياهگوش Lyn Lynx اسفند35شلياق، چنگ روميLyr Lyra مرداد36شيركوچك، اسد اصغرLMi Leo minorفروردین37عقاب Aql Aquila شهریور38عقرب، كژدم Sco Scorpius تیر39عوا، گاوران Boo Bootes خرداد40قطعه الفرس، اسب كوچك، پاره اسب، پونيEqu Equuleus شهریور41قوس، كماندار، نيم اسبSgr Sagittarius مرداد42قيطس، هيولاي دريايي، نهنگ Cet Cetus آذر43قيفاووس، سلطان Cep Cepheus مهر44كلب اصغر، سگ كوچكCMi Canis minorاسفند45 كلب اكبر، سگ بزرگCMa Canis majorبهمن46كوره، تنورFor آذر47گيسوي برنيكه، موي برنيكه Com Coma Berenicesاردیبهشت48مار، سر مار، دم مارSer Serpens تیر و مرداد49مار آبي، مار دريايي، شجاعHya Hydra فروردین50مثلث Tri Triangulum آذر51ممسك العنان، ارابه ران، عنان دارAur Auriga دی52ميزان، ترازوLib Libra خرداد53نهر، جوي، رودخانه فلكيEri Eridanus دی54هركول، جاثي، پهلوان، بر زانو نشستهHer Hercules مرداد
صورت‌هاي فلكي نيم‌كره‌ي جنوبي :
این صورتهای فلکی در جنوب میل منهای 30 درجه واقعند، لذا عمدتا از عرضهای جنوبی قابل مشاهده می باشند. در ایران هم تعدادی از آنها را در عرض های پایینتر می توان دید.

ردیف نام صورت فلکی نام لاتین1 آب مار، نر مارHydrus2 آپوس، پرنده بهشتي Apus3اِسكنه، قلك سنگتراشيCaelum4اكليل جنوبي، تاج جنوبيCorona Australis5پرگار، قطب نماCircnus6تلسكوپTelescopium7تير حمال، شاه تختهCarina8ثُمن، اكتان، هشتكOctans9چليپا، صليب جنوبيCrux10حجار، سنگتراشSculptor11حربا، آفتاب پرستChamaeleon12حمامه، كبوترColumba13خط كش، گونيا، تراز Norma14درنا Grus15ساعت Horlogium16سبع، گرگLupus17شبكه، تور Reticulum18شراع، بادبانVela19طاووس Pavo20طوغان، توكانTucana21عنقا، ققنوس، سيمرغ Phoenix22قطب نماPyxis23قِنطورس، ظليمCentaurus24كشتيدمPuppis25كوه ميز، ميز صحراييMensa26ماهي پرندهVolans27ماهي زرين، طلاماهيDorado28مثلث جنوبيTriangulum Australe29مجمره، آتشدان، عودسوز Ara30مِفرغه الهوا، تلمبه باديAntlia31مگسMusca32ميكروسكوپMic roscopium33نقاش Pictor34هندي Indus
پيدا کردن صورتهای فلکی در آسمان
فکر کنم علاقه مند شدید که این صورتهای فلکی را در آسمان پیدا کنید. برای این کار ابتدا باید یک نقشه آسمان شب را تهیه کنید که این صورتهای فلکی در آنها مشخص شده باشند. و سپس با استفاده از نقشه و دوربین دو چشمی یا تلسکوپ می توانید ستاره های تشکیل دهنده این صورتهای فلکی را رصد کنید. البته اگر آسمان محل سکونتتان صاف باشد و آلودگی نوری نداشته باشد می توانید با چشمان غیرمسلح نیز به شکار این اجرام آسمانی بروید.
ساخت صورتهای فلکی
ستاره هایی که در زیر می بینید را به هم وصل کنید تا صورتهای فلکی نهفته در هر یک را بتوانید ببنید.

برای ملاحظه مابقی صورتهای فلکی روی هر کدام از نوعهای مختلف صورتها کلیک کنید شما می توانید عکس مورد نظر را مشاهده کنید
صورت فلکی ذات الکرسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی قیقاوس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی قو ـ دجاجه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی دلفین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی دوپیکر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی هرکول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی اسد ـ شیر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی ترازو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی جبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی پرساووس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی ماهی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی کمان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی عقرب ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی گاو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])فلکی دب اصغر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صورت فلکی سنبله ـ خوشه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی آندرومدا

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی دلو

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی عقاب

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی گوسفند

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی ارابه ران

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی دب اکبر ـ آبگردان

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی دب اکبر

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی عوا

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی خرچنگ ـ سرطان

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی سگ بزرگ

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صورت فلکی بزماهی ـ جدی

بزرگ‌تر ببینید [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

Elfin-D
29-07-2007, 12:51
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پیکان یا تیر که در لاتین (Sagitta) و در انگلیسی (Arrow) نامیده می‌شود جز صورت‌های فلکی کوچک می‌باشد.(فقط چلیپا و اسب کوچک از این صورت کوچک تر هستند.)
بطلیموس پیکان را در میان ۴۸ صورت فلکی خود قرار داد.

پیکان توسط صورت‌های فلکی زیر احاطه شده‌است:

* روباهک
* قهرمان اسطوره‌ای هرکول
* عقاب (Aquila)
* دلفین

Elfin-D
29-07-2007, 12:52
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارابه ران یا ممسک الاعنه یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی است.

در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به نام ارابه ران (Auriga) قرار دارد. درخشان‌ترین ستارهٔ این پیکر آسمانی، بزبان (عیوق، Capella) است که پنجمین ستارهٔ درخشان آسمان می‌باشد. عیوق در ادبیات فارسی استعاره از بلندای آسمان و کمال است. ستاره‌ای که از نظر رنگ شبیه به خورشید، ولی در حقیقت بسیار بزرگ‌تر از آن است و بر بازوی راست ارابه ران قرار دارد. بعد از این ستاره، از نظر درخشش، ستارهٔ منکب العنان، در شانهٔ ارابه ران است. جنوبی‌ترین ستارهٔ این چند ضلعی، متعلق به صورت فلکی گاو است.

در مرکز این پیکر، چندین خوشهٔ باز و کم نور (m38,m36) قرار دارند که با چشم غیر مسلح قابل رویت اند. ارابه ران، همیشه افساری در دست و یک بز و دو بزغاله به همراه دارد. در یکی از داستان‌ها، ارابه ران همان هفستوس، پسر لنگ زئوس و هرا است. هفستوس، خدای آتش و حامی هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند. او، به دلیل اینکه پیمودن مسافتهای طولانی با پای لنگ برایش دشوار بود، ارابه را اختراع کرد!

Elfin-D
29-07-2007, 12:53
سگ بزرگ که با نام عربی کلب اکبر هم نامیده می شود یکی از صورت‌های فلکی است. این پیکر آسمانی مجموعه ای از ستارگان درخشان است و ۸ سال نوری با ما فاصله دارد.


پرنورترین ستاره آسمان شب یعنی شباهنگ (تیشتر) در این صورت قرار دارد. شباهنگ در قدر ۱٫۵ است.

در آسمان زمستان، صورت فلکی شاخص بعد از صورت فلکی جبار، صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) است که یافتنش هم ساده است. در این مقاله سعی شده است تا کاربران عزیز هرچه بیشتر با این صورت فلکی و نحوه رصد آن آشنا شوند.

نقشه صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) را در اینجا مشاهده کنید.

اگر نقشه هم نداشته باشید می توانید به راحتی صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) را پیدا کنید، چون این صورت فلکی صاحب نورانیترین ستاره آسمان یعنی، شعرای یمانی است که روی شانه آن قرار گرفته است. سگ بزرگ (کلب اکبر) یکی از دو سگ شکارچی (صورت فلکی جبار) است. سگ دیگر صورت فلکی سگ کوچک (کلب اصغر) است که در مقاله ای دیگر به توصیف آن می پردازم.

ستاره شعرای یمانی، تیشتر، شباهنگ، آلفا ( α )- کلب اکبر ( Sirius )

شعرای یمانی اسامی متعددی دارد، که نام انگلیسی آن Sirius است که برگرفته از نام یونانی این لغت است که در زبان یونانی به معنی "سوزاندن و مشتعل کردن" می باشد؛ به این لحاظ که در یونان باستان این ستاره را منبع حرارت می دانستند. اصطلاح "روزهای سگی" در گرمای تابستان به این خاطر رسم بوده است که زمان نزدیک شدن و تماس ظاهری این ستاره با خورشید در تابستان بوده است. "هزیود" یکی از شاعران یونانی گفته است: "شعرای یمانی از سر تا پای آدمی را آب نموده و می خشکاند".

از جمله نامهای دیگر این ستاره تیشتر و شباهنگ می باشد.

همانطور که اشاره شد این ستاره پرنور ترین ستاره آسمان می باشد که با قدر 44/1- در آسمان می درخشد. این ستاره به نسبت ستاره سهیل که به عنوان دومین ستاره درخشان آسمان شناخته شده، دو برابر درخشنده تر است و این به خاطر فاصله نزدیک این ستاره با مااست، این ستاره با فاصله ای معادل 6/8 سال نوری، پنجمین ستاره ی نزدیک به خورشید است.

گردش ظاهری سالانه این ستاره در آسمان به لحاظ درخشندگی فوق العاده اش برای بعضی از اقوام و مصریان و از 2000 سال قبل از میلاد حکم تقویم را داشته است.

شعرای یمانی با دمای سطحی 10000 درجه کلوین ستاره سفید رنگی است، اما به علت عبور لایه های متفاوت جو زمین و شکست نور در آنها، در هوای سرد شب های زمستانی رنگ به رنگ دیده می شود. البته رنگ این ستاره از زمانهای قدیم تاکنون تغییر کرده است. بطلمیوس و دیگر ستاره شناسان دوران باستان این ستاره را سرخ گزارش کرده اند.

شعرای یمانی ستاره دوتایی است. همدم شعرای یمانی اولین کوتوله سفیدی بود که کشف شد. آلون کلارک در سال 1241/1862، هنگامی که تلسکوپ 5/18 اینچ خود را آزمایش می کرد آن را کشف کرد. این همدم خیال انگیز، شعرای یمانی B و توله سگ نیز نامیده می شود و با قدر 4/8 می درخشد. اما به دلیل درخشندگی زیاد شعرای یمانی A ، آن را با تلسکوپ های کوچک نمی توان مشاهده کرد. قطر این ستاره فقط 3 برابر زمین است.

مشخصات ستاره شعرای یمانی A و شعرای یمانی B :

مشخصات


شعرای یمانی A


شعرای یمانی B

درخشندگی


27 برابر خورشید


001/0 شعرای یمانی A

قطر


2 برابر خورشید


3 برابر زمین

جرم


5/1 برابر خورشید


4/0 شعرای یمانی A = 250000 برابر زمین

قدر مطلق


4/1+


4/11+

حرکت خاص


307 ثانیه قوس در هر قرن
دوره تناوب گردش

48 سال

چگالی


36000 برابر خورشید= 600000 برابر آب
بعد


6 ساعت و 43 دقیقه


6 ساعت و 43 دقیقه

میل


5/16- درجه


5/16- درجهستاره مرزم، جارچی، بتا ( β )- کلب اکبر ( Mirzam )

ستاره بتا ( β ) از صورتفلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) ستاره ای با قدر 5/2 است. که تقریبا" 2000 برابر خورشید درخشندگی دارد. فاصله آن از ما تقریبا" 501 سال نوری است.

نام عربی این ستاره مرزم به معنای "جارچی" است. این نام از این لحاظ است که طلوع آن نشانه از ظهور شعرای یمانی دارد. این ستاره همانند شعرای یمانی دوتایی است. هم دم آن از قدر 8/9 و فاصله زاویه ای آن از ستاره اصلی 185ثانیه قوس است.

ستاره نو ( ν )- کلب اکبر

ستاره ای سه تایی است. یکی از مولفه های آن از قدر 4 و دوتای دیگر از قدر 5 هستند. مشاهده این سه تایی زیبا با دوربین دو چشمی بسیار لذت بخش است.

ستاره های سیگما( σ ) و اپسیلون( ε )- کلب اکبر

ستاره هایی مناسب برای مقایسه رنگ ، سیگما( σ ) ستاره ای سرخ رنگ از قدر 5/3 که از ما 1230 سال نوری فاصه دارد. همسایه این ستاره ، اپسیلون( ε )- کلب اکبر است که رنگی کاملا" سفید دارد و از سیگما( σ )-کلب اکبر درخشان تر است.

اپسیلون( ε )- کلب اکبر ستاره ای دوتایی است، با همدم هایی از قدرهای 5/1 و 8 که با فاصله زاویه ای 5/7 ثانیه قوس از هم قرار گرفته اند.

ستاره اتا ( η )- کلب اکبر

این ستاره یک ابرستاره واقعی است که در این صورت فلکی به سادگی دیده می شود. اتای کلب اکبر با 100000 بار درخشندگی بیشتر از خورشید ما، در آسمان ستاره ای متوسط با قدر 4/2 و در فاصله 3261 سال نوری قرار دارد.

ستاره دلتا ( δ )- کلب اکبر

ستاره جالب توجه ای در این صورت فلکی قرار دارد که در عربی آن را وزن( Wezen ) می نامند. علت این نامگذاری روشن نیست ولی وزن تقریبی آن 10 برابر خورشید تخمین زده شده است.

شاید بهتر بود لقب "وزن" را به ستاره بسیار سنگین اتای کلب اکبر می دادند که از آن هم سنگین تر است.

ستاره دلتای کلب اکبر نیز یک ابرغول است 50000 برابر خورشید درخشندگی دارد. با اینکه 1812 سال نوری با ما فاصله دارد ولی قدرش 8/1 است. اگر شعرای یمانی ( با فاصله 8 سال نوری از ما) را می توانستیم به فاصله ای منتقل کنیم که دلتا یا اتای کلب اکبر قرار دارد، آنگاه قدر شعرای یمانی 10 یا 11 می رسید که در حد دید با چشم غیر مسلح نبود. برعکس اگر امکان داشت این دوستاره را به جای شعرای یمانی بنشانیم، درخشش آنها در حدود نصف درخشش ماه بود، در نتیجه شبهایی که در بالای افق می درخشیدند، زمین به تاریکی واقعی نمی رسید.

ستاره مو ( μ )- کلب اکبر

این ستاره یک دوتایی است از قدرهای 5/4 و 8 که 918 سال نوری با ما فاصله دارندو ستاره پرنورتر از رده طیفی G5 و دیگری از رده A2 است. جدایی زاویه ی آنها 3 ثانیه قوس است.

تاو ( τ ) – کلب اکبر

ستاره ای است سه تایی. همدم های آن از قدرهای 5/4، 10 و 11 هستند. که در حدود 3261 سال نوری با ما فاصله دارند. این ستاره 30000 برابر خورشید درخشندگی دارد.

خوشه های باز در صورت فلکی سگ بزرگ

صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) در جنوب شرق صورت فلکی جبار (شکارچی) واقع است. این صورت فلکی دارای دو خوشه باز بسیار زیبا است که با تلسکوپ های کوچک هم به خوبی دیده می شوند.

خوشه باز M41 یا NGC2287

برجسته ترین خوشه باز این صورت فلکی M41 یا NGC2287 است. M41 سطحی معادل قرص ماه را در آسمان می پوشاند و 4 درجه جنوب ستاره شعرای یمانی قرار دارد.در شرایط خوب ستاره شناسی(خارج از شهر و بدور از آلودگی نوری) حتی با چشم غیر مسلح نیز آن را به صورت لکه ای مه آلود قابل مشاهده است. ارسطو دانشمند معروف یونانی در 325 سال قبل از میلاد نهیز به آن اشاره کرده است.

اگر به دور از نور شهر ها رصد کنید. مشاهده این خوشه با چشم غیر مسلح ملاک خوبی برای سنجش شفافیت آسمان و همچنین تیزبینی شماست.

امروزه می دانیم M41 ، شامل بیش از 50 ستاره غول از قدر 7 است که با رنگهای زرد، سفید یا آبی-سفید و نارنجی می درخشند. درخشان ترین ستاره M41 اندکی درخشان تر از قدر 7 است و 20 ستاره درخشانتر از قدر 10 هستند. قدر مجموع خوشه 5/4 است. به همین دلیل در دوربین دو چشمی 10x50 نیمی از ستاره های خوشه مشاهده می شوند و با تلسکوپهای کوچک ستاره های بیشتری از آن را مشاهده می کنید. اگر بخواهید سرتاسر خوشه را ببینید باید از بزرگنمایی کم استفاده کنید. دقت کنید که ستاره های چگونه به صورت زنجیر وار به صورت خوشه قرار گرفته اند. اگر کمی دقت کنید 4 ستاره درخشان M41 را به شکل ذوزنقه ی زیبایی می بینید.

قطر زاویه ای M41 ، 38 دقیقه قوس است .(بزرگتر از قرص کامل ماه) به همین دلیل بهتر است در رصد با تلسکوپ از بزرگنمای کم استفاده کنید تا کل خوشه را در میدان دید ببینید.

خوشه NGC 2362 خوشه باز دیگری متراکم تر از خوشه M41 ، با مرکزیت ابرغول آبی از قدر 4 به نام تاو ( τ ) از صورت فلکی کلب اکبر است. این خوشه به راستی جواهری در میان خوشه های باز صورت فلکی سگ بزرگ است. خوشه NGC 2362 شامل 60 ستاره با قدر بین 4 تا 11 قابل دید از درون تلسکوپ های کوچک است. این خوشه 5000 سال نوری از خورشید ما فاصله دارد.

در کنارخوشه NGC 2362 ، خوشه باز دیگری قرار دارد به نام NGC 2354 . ستاره قدر دوم دلتا ( δ ) کلب اکبر کمک خوبی برای یافتن این خوشه باز است. این خوشه تنها در 5/1 درجه شمال شرق ستاره دلتا کلب اکبر قرار دارد. این خوشه با پهنای 20 دقیقه، 100 ستاره ای از قدر 9 و حتی کم نورتر را شمال می شود. البته قدر مجموع آن 5/6 است. اگر از دوربین دو چشمی استفاده می کنید کافی است ستاره دلتا را در میدان دید داشته باشید. مسلما" خوشه را مانند لکه ای غبار آلود مشاهده می کنید. تلسکوپ 10 سانتی متری و بزرگتر، ستاره های درخشان خوشه را تفکیک می کند.

در حدود 8 درجه شرق ستاره شعرای یمانی خوشه باز NGC 2360 قرار دارد. این خوشه فشرده 80 ستاره دارد. قدر مجموع آن 2/7 و قطر زاویه ای آن 13 دقیقه است.

خوشه باز NGC 2243 نیز یک خوشه باز است که در شمال شرقی صورت فلکی سگ بزرگ در 3/1 درجه لاندا ( λ ) – سگ بزرگ قرار دارد. این خوشه قدر مجموع 10 دارد. با تلسکوپ های بالاتر از 12 اینچ ممکن است بیش از 100 ستاره آن تفکیک شود. اما با تلسکوپ های کوچک (10 سانتی متری) تنها یک یا دو ستاره آن در توده ای مه آلود مشاهده می شود.

سحابی در صورت فلکی کلب اکبر

سحابی اردک NGC 2359 که گاهی اوقات آن را گاو هلمت نیز می نامند. این سحابی یکی از اجرام غیر ستاره ای قابل توجه در سگ بزرگ است. این سحابی در 4/3 درجه شمال شرقی ستاره گاما ( γ ) کلب اکبر قرار گرفته است. این سحابی بسیار کم نور اما با رشته های مارپیچش بسیار گسترده (8 دقیقه) می باشد. ستاره مرکزی آن ولف رایت ستاره ای از قدر 11 است.ستاره های معروف صورت فلکی سگ بزرگ

نام عمومی ستاره


بعد(hh mm ss.ss)


میل (deg mm ss)


قدر

SIRIUS – (شعرای یمانی،سیروس، شباهنگ، تیشتر)


6.00:45.00:8.87


-16.00:42.00:57.99


-1.46

ADHARA - (عذاری)


6.00:58.00:37.54


-28.00:58.00:19.50


1.50

DEL CMA


7.00:8.00:23.48


-26.00:23.00:35.55


1.86

MIRZAM (مرزم)-


6.00:22.00:41.96


-17.00:57.00:21.37


1.98

ALUDRA (عذاری)-


7.00:24.00:5.69


-29.00:18.00:11.23


2.45

FURUD


6.00:20.00:18.79


-30.00:3.00:48.26


3.02

OMI2 CMA


7.00:3.00:1.46


-23.00:49.00:59.96


3.02

SIG CMA


7.00:1.00:43.14


-27.00:56.00:5.45


3.47

KAP CMA


6.00:49.00:50.45


-32.00:30.00:30.60


3.96

THE CMA


6.00:54.00:11.39


-12.00:2.00:19.13


4.07

GAM CMA


7.00:3.00:45.48


-15.00:37.00:59.74


4.11

XI2 CMA


6.00:35.00:3.37


-22.00:57.00:53.36


4.54اجرام غیر ستاره ای کمتر از قدر 10 در صورت فلکی سگ بزرگ

نام جرم غیر ستاره ای


بعد


میل


نوع جرم غیر ستاره ای


قدر

M41 – NGC 2278


06 46.22


-20 43


خوشه باز


04.5

NGC 2204


06 15.7


-18 39


خوشه باز


08.6

NGC 2243


06 29.8


-31 17


خوشه باز


09.4

NGC 2287


06 47.0


-20 44


خوشه باز


04.5

Cr 121


06 54.2


-24 38


خوشه باز


02.6

NGC 2345


07 08.3


-13 10


خوشه باز


07.7

NGC 2354


07 14.3


-25 44


خوشه باز


06.5

Cr 132


07 14.4


-31 10


خوشه باز


03.6

Basel 11A


07 17.1


-13 58


خوشه باز


08.2

Basel 11


07 17.3


-12 12


خوشه باز


08.2

NGC 2360


07 17.8


-15 37


خوشه باز


07.2

NGC 2362


07 18.8


-24 57


خوشه باز


04.1

Haffner 6


07 20.1


-13 08


خوشه باز


09.2

NGC 2367


07 20.1


-21 56


خوشه باز


07.9

Haffner 8


07 23.4


-12 20


خوشه باز


09.1

Cr 140


07 23.9


-32 12


خوشه باز


03.5

NGC 2374


07 24.0


-13 16


خوشه باز


08

NGC 2383


07 24.8


-20 56


خوشه باز


08.4

Ru 18


07 24.8


-26 13


خوشه باز


09.4

NGC 2384


07 25.1


-21 02


خوشه باز


07.4

Tr 6


07 26.1


-24 18


خوشه باز


10.0

Ru 20


07 26.7


-28 53


خوشه باز


09.5

Elfin-D
29-07-2007, 12:53
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از ۸۸ صورت فلکی امروزی و ۴۸ صورت فلکی بتلمیوس که شامل سه ستاره نورانی در نیم کره شمالی است.

Elfin-D
29-07-2007, 12:54
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اسب بزرگ یا اسب بالدار (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی است.

این صورت فلکی را معمولاً از روی چهارگوش بزرگ آن می‌شناسند البته تنها سه ستاره در سه گوش از این چهارگوش به اسب بزرگ تعلق دارند و ستاره گوشه شمال شرقی یعنی سُرَّةالفَرَس متعلق به صورت فلکی زن برزنجیر است.

ستاره‌ها

ستاره‌های دارای نام سنتی در این صورت فلکی عبارتند از:

* مرکب‌الفرس (زین اسب): (آلفا-اسب بزرگ) α Peg
* ساعدالفرس (بازوی اسب): (بتا-اسب بزرگ) β Peg
* جنب (پهلوی اسب): (گاما-اسب بزرگ) γ Peg
* سرةالفرس (ناف اسب): (دلتا-اسب بزرگ) δ Peg که امروزه به صورت زن برزنجیر منتقل شده و آلفا-زن برزنجیر نام گرفته.
* انف (بینی): (اپسیلون-اسب بزرگ) (ε Peg
* سعدالهمام (مرد خوش‌اندیش): (زتا-اسب بزرگ) ζ Peg
* سعدالمطر (شگون باران): (اتا-اسب بزرگ) η Peg
* سعدالبهایم (شگون دام‌ها): (تتا-اسب بزرگ) θ Peg
* سعدالبری (شگون بیگناه): (مو-اسب بزرگ) μ Peg
* سلم (تاو-اسب بزرگ) τ Peg

Elfin-D
29-07-2007, 12:54
شکارچی، بزرگ‌منش (در عربی: جبار یا راعی، در انگلیسی: orion) صورت فلکی است که نیمی از آن در نیم‌کره جنوبی و نیم دیگر آن در نیم‌کره شمالی قرار دارد.

این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی ارابه‌ران و در شرق صورت فلکی دوپیکر قرار دارد. همچنین در شمال شرقی آن صورت فلکی گاو قرار دارد. دست ها و بالاتنه شکارچی در نیم کره شمالی حاوی یکی از پرنورترین ستاره ها به نام ابط‌الجوزا می باشد .

در نیم کره جنوبی که پایین تنه شکارچی در آن قرار دارد صوُر تک‌شاخ و نهنگ قرار دارد ، در جنوب و جنوب غربی شکارچی خرگوش و سگ بزرگ قرار دارد و به همین دلیل شکارچی را شکارچی سگ می دانند !
در جنوب شرقی شکارچی نیز صورت فلکی جوی (Eridanus) واقع است ... فقط در نیمی از سال می توان شکارچی را در آسمان دید.

Elfin-D
29-07-2007, 12:55
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چلیپا (crux)، که بیشتر به آن صلیب جنوبی (Southern Cross) می‌گویند ، یکی از صورت‌های فلکی کوچک در میان ۸۸ صورت فلکی امروزی است و با اینحال یکی از جالب توجه ترین صورت‌های فلکی است.
این صورت فلکی از سه سمت توسط صورت فلکی قنطورس احاطه شده‌است. چلیپا زمانی ، طبق افسانه‌های یونان باستان جزئی از قنطورس شمرده می‌شد اما از قرن پانزدهم از آن جدا شد، بعد از سفر آمریگو وسپوچی به آمریکای جنوبی در سال ۱۵۰۱. وسپوچی نقشه دو ستاره را کشید ، آلفا سانتور و بتا سانتور که تماما جزئی از چلیپا شدند که البته این مشخصات در یونان قدیم به همین منوال بود.

جغرافیا در آسمان فلکی

در آسمان فلکی چلیپا در شمال صورت فلکی قنطورس قرار دارد. قنطورس به علت بزرگی شرق و جنوب شرقی و جنوب غربی چلیپا را نیز اشغال می‌کند. چلیپا در نیم کره جنوبی آسمان (آسمان جنوبی) قرار دارد.
صورت فلکی مگس در شما چلیپا و در غرب آن صور بادبان و شاه‌تخته قرار دارد.

mona khanoom
22-08-2007, 03:18
سلام elfin-d میشه عکس همه صور را مانند چلیچا که گزاشته ایید .بگزارید

مرتضی nvcd
22-08-2007, 04:13
اگه منظورت اینجور عکس هست من سعی می کنم اونها رو بذارم.

فقط اگه توضیحی زیرش نمی دم بخاطر اینه که قبلا توضیح داده شده.

صورت فلکی بزرگ اندرومدا (Andromeda):

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

M31:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این عکسی است که توسط تلسکوپ از زمین دیده می شود.(متفاوت از تصویر تلسکوپ های فضایی یا نورهای نامرئی برای چشم)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

M33:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس از تلسکوپ عادی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

NGC752:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد: 1:57.8
میل: 37:41+
قدر: 5.7
اندازه: 50 دقیقه قوسی

Greatone
22-08-2007, 04:40
بسيار تايپيكه جالب و اموزنده اي هست.......از همه ممنون........

مرتضی nvcd
23-08-2007, 19:25
صورت فلکي دلو:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خوشه ستاره اي M2( NGC 7089):

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سحابي سياره اي NGC 7009:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سحابي سياره اي NGC 7293:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

mona khanoom
24-08-2007, 02:21
منظورم عکسهای ساده ایی است که عین ان صورت فلکی رادراسمان رسم کردوپیداکرد نه عکسهای حرفه ایی

Renjer Babi
24-08-2007, 11:15
منظورم عکسهای ساده ایی است که عین ان صورت فلکی رادراسمان رسم کردوپیداکرد نه عکسهای حرفه ایی
سلام
ما خیلی صورت فلکی داریم،خودت نام ببر کدومو می خوای عکسشو بزارم برات.
(تاچند وقت دیگه هم یه مرجع کامل تمام صورتهای فلکی میزارم)

Mr.Shaibow
09-09-2007, 12:12
ممنون از زحمتتون ولی به نظرم فقط شلوغش کردین کتاب صورت های فلکی گیتاشناسی رو معرفی می کردین بهتر نبود ؟

Mr.Shaibow
09-09-2007, 12:14
راستی کتاب the stars هم همه ی صورت فلکی ها رو داره هم عکسای توپی داره به قیمت 9 تومان در آسمان شب چند وقته پیش داشت اگه کسی pdf اونو داره یه ندا بده ...

مرتضی nvcd
10-09-2007, 04:20
ممنون از زحمتتون ولی به نظرم فقط شلوغش کردین کتاب صورت های فلکی گیتاشناسی رو معرفی می کردین بهتر نبود ؟

دوست عزیز مثل اینکه شما اصل انجمن رو متوجه نشدید.

جایی که برای معرفی کتاب و نرم افزار ه جداست اونجا توضیح داده شده.

این جا هم محل بحث در مورد این موضوعه.

یکم توی پست دادنت دقت کن

h2006
15-10-2007, 20:53
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گاو
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پیکر آسمانی گاو که ثور نیز خوانده می شود،

در دومین برج از بروج دوازده گانه ی منطقه

البروج قرار دارد و دارای یک ستاره ی درخشان

به نام سَدویس (الدبران، آلفا-ثور، Aldeberan)

است که چشم خشمناک و خونین رنگ گاو را

نمایش می دهد. سدویس نام فارسی این

ستاره است و پیشینه آشنایی ایرانیان با آن به

روزگاران باستان میرسد. سدویس ستاره ای

سرخرنگ از قدر اول است و حدود 65 سال

نوری با ما فاصله دارد. گروهی از ستارگان به

شکل V که از نزدیکی سدویس شروع می

شوند، "قلائص" (Hyades) نام گرفته و صورت

گاو را درست می کنند. در این صورت،می توان

بینی و پوزه ی گاو را مجسم نمود. قلائص،

خوشه ی ستاره ای باز و کم نوری بوده و حدود

120 سال نوری از ما فاصله دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شانه های گاو را خوشه ی پروین تشکیل می دهد.

پیکر آسمانی گاو به خاطر این خوشه ی زیبا، جلوه

ی خاصی دارد. خوشه ی پروین، شبیه به دب اصغر

ولی کوچکتر و فشرده تر از آن است که هفت ستاره

در آن به وضوح دیده می شود. بر طبق اساطیر،

خوشه ی پروین، هفت خواهران اطلس نیرومند بودند

که جبار شکارچی به دنبالشان بود و برای نجات از

دست وی، به صورت هفت کبوتر در آمدند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]صورت فلکیشکارچیبرای یافتن گاو ابتدا خوشه ی پروین را در آسمان پیدا

کنید. خوشه ی پروین، قبل از غروب خورشید، طلوع

می کند و در ساعت 1:20 نیمه شب به بیشترین

ارتفاع خود از افق می رسد و سپس مسیر خود را به

طرف مغرب ادامه می دهد. با کمک صورتهای فلکی

آندرومدا و ذات الکرسی می توانید راحتتر به خوشه

پروین برسید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]صورت فلکیذات الکرسی

مرتضی nvcd
05-03-2008, 06:32
آسمان زمستان را با صورت فلکي جبار مي شناسيم ، چراکه از زيباترينهاي آسمان شب ساکنان نيمکره ي شمالي است.

آخرين شب هاي آخرين فصل زمستان در پيش است و آسمان زمستان به مرور جاي خود را به آسمان بهاري ميدهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تصويري از بخشي از صورت فلكي جبار - عكس از مهدي فاتحي - كوير ورزنه


صورت فلکی جبار(شکارچی)شکارچیOri, hunter, orionبه درستی که زیباترین وچشمگیرترین صورت فلکی زمستانی صورت فلکی جبار یا شکارچی با ستاره های برجسته کمر٬پاوشانه هایش می باشد.افسانه هايي كه درباه اين صورت فلكي بزرگ آسمان بر سر زبانهاست ، آنقدر زيادند كه خود به تنهايي مي توانند كتابي را به وجود آورند .[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نام این صورت فلکی به ترکیب ستاره هایش بسیار نزدیک است واز هزاران سال پیش شناخته شده بوده است.یک شکارچی که وسیله شکار در دست دارد ویک شمشیر در کمر ..ستاره آلفای آن یعنی ستاره ابط الجوزا ابرغولی است که قطرش از مدار چرخش سیاره مریخ بدور خورشید بزرگتر است.ستاره بتای آن هم ابرغولی است که رجل یا رجل الجوزا( رجل به معنای پا در زبان عربی)نام دارد. سحابی تاریک معروف کله اسبی هم در محدوده آن قراردارد.
چنين به نظر مي رسد كه هر گاه عقرب طلوع مي كند ، اين صورت فلكي در حال فرار است . برابر افسانه اي ديگر ، جبار ( شكارچي ) سرنوشتي به مراتب بدتر داشته است . مي گويند روزي او " آرتميس " الهه شكار را هنگام شنا در آب غافلگير كرد ، آرتميس از اين واقعه عصباني شد و شكارچي را به صورت گوزن در آورد . آنگاه سگهاي شكاري او نتوانستند شكارچي را باز شناسند و وي را تكه تكه كردند و از هم دريدند . پس از آن جبار به همراه سگها به شكل صورت فلكي به آسمان صعود كرد و به واقع در آسمان مي توانيد كلب اكبر و كلب اصغر را با ستارگان اصلي باشكوهشان شعراي يماني و شعراي شاميمشاهده كنيد و به تحسين زيبايي و شكوه آنها بپردازيد .
در داستان ديگر جبار ، معشوق آرتميس يا " آروارا " ( aurora ) ، الهه سرخ فام بامداد ، انگاشته مي شود . مي گويند الهه شكار آرتيميس ، كه وظيفه نور افشاني ماه را نيز بر عهده داشت ، به خاطر جبار فراموش كرد ، نور ماه را بتاباند . خداي خورشيد از اين موضوع چنان عصباني شد ، كه شكارچي را با تابش اشعه هاي نوراني خود نابينا كرد . بر اساس اين افسانه آرتميس خود از روي اشتباه جبار درمانده را مورد اصابت تير قرار داد . او براي آن لااقل بخشي از اين بي عدالتي را جبران كند ، از پدرش ، زئوس خواست كه شكارچي يا جبار را با سگهايش و شكاري كه كرده بود ، يعني خرگوش ( صورت فلكي ارنب ) ، به آسمان منتقل كند .
در بابل باستان مردم در صورت فلكي جبار نقش خدايي را مي ديدند ، كه سنگهاي قيمتي و جواهرات را خلق مي كرد . در واقع هم ستاره نوراني قرمز رنگ " يدالجوزا " و ستاره نوراني سفيد متمايل به آبي " رجل الجوزا " ياقوت و الماس را به خاطر انسان مي آورند .
انسان مي تواند در صورت فلكي جبار حتي با چشم معمولي و غير مسلح هم پديده هاي پيدايش و فنا را در كيهان مشاهده كند . زير ستارگان مشخص كمربند صورت فلكي جبار تحت شرايط ديد خوب مي توان سحابی كوچك (M42)را كه سحابي جبار نام دارد و یک سحابی نشری است تشخيص داد . در اين مكان امروزه هنوز هم خورشيدهاي جديدي به وجود مي آيند . " يدالجوزا " ، ستاره شانه چپ جبار ، برعكس ، خورشيدي در حال مرگ است ، كه در مبارزه با مرگ ، كاملا" بادكرده و متورم شده است . شايد اين ستاره ، بزودي با انفجاري بزرگ ، يعني با يك انفجار ابرنواختر ، نابود شود .


با اقتباس از کتاب صورتهای فلکی دکتراوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی
1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)


2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکیمتن برگرفته از سايت هفت آسمان
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


منبع: parssky

bidastar
30-03-2008, 18:26
cassiopeia

ذات الکرسی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این صورت فلکی را در تمام فصول سال در نیمکره ی شمالی و در نزدیکی آندرومدا(andromeda) و برساووش (perseus) است و با کمک دب اکبر به راحتی میتوان آنرا یافت که به شکل M یا W و از صورتهای فلکی دور قطبی محسوب می شود.

در مورد این صورت فلکی قدیمی افسانه ای است که حکایت می کند ؛ " کاسیوپیا " (ذات الکرسی) ، زن "سفه ئوس " (قیفاووس) پادشاه "اتیوپی" بود که با دخترش " آندرومدا " به زیبایی شان بسیار میبالیدند . خدایان از این کار آنها خوششان نیآمد و غولی بنام " سه توس " ( قیطس ) مأمور کشتن آنها شد. اما " پرسه اوس " (پرساوش) به کمکشان می آید و با نشان دادن سر " مدوزا " ،" سه توس " را به سنگ تبدیل میکند . پیش از آن شاه و ملکه قول داده بودند که در صورت نجات دخترشان از دست " سه توس " ،او را به ازدواجش در آورند، اما بد قولی کردند و در نتیجه پرساوش همه را سنگ کرده و در آسمان قرار داد.

اجرام مهم قابل مشاهده :

M 52 : خوشه باز m 52 دارای ستارگان پر حرارت و سفید رنگی است و از این رو خوشه نسبتأ جوانی است.M 52 یا NGC 7654 دارای قدر 7 و قطر 14 دقیقه است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

M 103 : یا NGC 581 خوشه باز از قدر 7/4 و قطر تقریبی 6 دقیقه است ودر کنار دلتای ذات الکرسی قرار دارد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ستارگان :

آلفای این صورت فلکی یعنی صدر ذات الکرسی ( در عربی به نام حیوان چهار پا ) یک ستاره ی تقریبأ متغیر است که قدرش 2/2 می باشد و تا زمین 120 سال نوری فاصله دارد .

گامای آن یا Cih (در زبان چینی به معنای تازیانه است) که یک ستاره ی خرده غول ، در فاصله 730 سال نوری است و قدر آن 1/6 تا 3 بدون امکان پیش بینی تغییر می کند.

ستاره ی اتا که گاهی Achird نامیده می شود که طیف آن G0 V ، قدرش 3/4 و به فاصله ی 19 سال نوری است و همدمی از نوع k با قدر 7 دارد.* در این صورت فلکی ابر نو اختری وجود داشته که ستاره شناس دانمارکی ( تیکو براهه ) در سال 1572.م انفجار آن را گزارش کرد.
منابع مفید :

1. صورتهای فلکی (ویل تریون)

2. دهر (دکتر حسین سالاری)


منبع :


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

bidastar
30-03-2008, 18:28
Lyra

شلیاق - چنگ رومی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

"هرمس (Hermes) " که رومی ها او را " مرکوری " می خواندند، پیک خدایان بود. روزی به هنگام گشت و گذار خود، لاک پشتی را در ساحل پیدا کرد و ازآن چنگ سحر آمیزی را ساخت که بعد ها به دست " ارفئوس (orpheus) " ،نیمه خدای چنگ نواز افتاد و او چنگ را نواخت تا نیروهای "هادس (Hades) "(خدای عالم ارواح و برادر زئوس) را ترغیب کند تا همسر دوست داشتنی او " ایوریدیس (Eurydice) " را آزاد نماید. این صورت قلکی از صورتهای فلکی تابستانی است که ستاره ی آلفا آن یعنی نسر واقع vega به همراه دو ستاره پرنور دیگر به نامهای نسرطائر و دنب از صورتهای فلکی عقاب و دجاجه، مثلث تابستانی را تشکیل می دهند.اجرام مهم قابل مشاهده :

M56 : خوشه ی کروی M56 یا NGC 6779 با قدر 8/5 و اندازه ی 7 دقیقه در صورت فلکی شلیاق قرار گرفته است.


M57 : یک سحابی حلقه ای با قدر 9/5 در میانه راه بتا و گامای شلیاق در فاصله ی 2150 سال نوری از ماست. ودر مرکز آن ستاره ی قدر 15 آن دیده می شود.

ستارگان :

ستاره ی آلفا یا نسر واقع Vega به معنای عقاب یا کرکس ، پنجمین ستاره درخشان آسمان است. طیف آن از نوع A0 V ، با قدر تقریبأ 0/03 و فاصله ی 26 سال نوری است. در سال 1983 ماهواره ای به نام IRAS ، که برای ردگیری منابع صادر کننده اشعه های موجبلند به مدار زمین فرستاده شده بود، در طی عمریکساله خود توانست هزاران منبع تولید کننده تابش فروسرخ را کشف کند ، این منابع چیزی جز جرم های آسمانی سرد یا سیاره نیستند. از ستاره نسر واقع نیز تابش های فرو سرخ صادر می شود که ممکن است مربوط به وجود سیاره ای اطراف آن باشد.

ستاره بتا تا زمین 300 سال نوری فاصله دارد و به عنوان نخستین ستاره ی گرفتی محسوب می شود. دو ستاره آن چنان به هم نزدیکند جریان های گاز داغ از آنها به بیرون پرتاب می شودو بتا دارای قدر متغیر از 3/3 تا 4/3 در مدت 12/9 روز است.

ستاره ی اپسیلون با چشم غیر مسلح با قدر 4 به نظر می رسد ، اما دوربین دو چشمی یا تلسکوپ های کوچک آن را به صورت دو ستاره ی مجزا با قدر های 4/7 و 5/1 نشان می دهد. تلسکوپ های بهتر هر یک از این ستارگان را هم بصورت جفتی نشان می دهد.

bidastar
30-03-2008, 18:28
Andromeda

زن در زنجیر - امراة المسلسله

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یکی از زیباترین و معروفترین اجرام آسمان شب کهکشان آندرومدا است . برای اولین این کهکشان را عبدالرحمن صوفی اخترشناس ایرانی قرن چهارم به صورت لکه ای ابر مانند ثبت کرد. . اما ماهیت آن چنیدن قرن بعد آشکار شد .درسال 1924 ادوین هابل با استفاده از تلسکوپ 2.5 متری مونت ویلسون متوجه شد که این لکه ابر مانند متعلق به کهکشان راه شیری نیست و خود یک کهکشان دیگری است . M31 از همسایه های کهکشان ماست و در حدود2.9 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. M31از راه شیری کمی بزرگتر است و دارازای آن در حد 150000 سال نوری است و شامل حدود 400000 میلیون ستاره یعنی دوبرابر تعداد ستاره های کهکشان ماست . همانطور که ما با رصد کردن این کهکشان لذت می بریم شاید موجودات باهوشی در کهکشان آندرومدا نیز از دیدن کهکشان ما لذت ببرند

پیدا کردن این کهکشان بسیار ساده است : ابتدا باید مربع بزرگ آسمان (فرس العظم ) را پیدا کنید . سپس به سراغ پرنورترین ستاره این مربع یعنی آلفا امراه المسلسله بروید . سپس 7 درجه به طرف شمال شرقی بروید تا به دلتا امراه المسلسله برسید . بعد در 8 درجه ای شمال دلتا امراه المسسله به ستاره قدر دوم بتا -امراه المسلسله خواهید رسید . در 4 درجه ای شمال غرب مو- امراه المسلسله را خواهید دید باز هم اگر 4 درجه به همین طرف بروید در 2,5 درجه ای غرب ستاره نو- کهکشان آندرومدا منتظر شماست . کهکشان آندرومدا پرنورترین کهشکان نیم کره شمالیست . در آسمانی که به قدر کافی مطلوب باشد این کهشان با چشم قابل مشاهده است با دوربین دو چشمی در شهرهای بزرگ هم به آسانی پیداست . اگر در آسمان تاریک باشید با دوربین دوچشمی معمولی تا گستره زاویه ای 4 درجه ای دیده میشود . ممکن است نوار تاریک توده مرکزی نیز تشخیص دهید . در شهرها فقط توده پرنور مرکزی پیداست . در هنگام رصد این کهشکان به یاد رصد دو همدم کوچکتر یعنی M32 وM110باشيد.

بعد 00 : 42.7 (h:m)

میل +41 : 16 (deg:m)

فاصله 2900 (kly)

قدر ظاهری 3.4 (mag)

اندازه زاویه ای 178x63 (arc min)

bidastar
30-03-2008, 18:30
(( امراة المسلسله )) زنی دز زنجیر ، اشاره به شاهزاده &quot; آندرومدا &quot; دختر &quot; کاسیوپیا &quot; و &quot; قیفاووس &quot; دارد که با زنجیر به صخره ای بسته شده بود تا طعمه ی غول دریایی &quot; قِیطَُس &quot; گردد. البته آندرومدا به دست &quot;برساووش &quot; که شیفته ی او بود نجات می یابد و به یاد بود این واقعه در آسمان جای می گیرد.

این صورت فلکی در کنار اسب بالدار ( فرس اعظم ) مشاهده می شود که ستاره ی آلفا ی آندرومدا با سه ستاره ی آلفا ، بتا و گاما ی اسب بالدار ، مربعی را تشکیل می دهد که به مربع &quot; پگاسوس &quot; معروف است. همچنین باید آندرومدا را در کنار ذات الکرسی ، قیفاووس و برساووش مشاهده کرد. این صورت فلکی با مساحت 720 درجه ی مربع از آسمان که اشغال کرده است به راحتی قابل مشاهده است و در شرایط مساعد 55 ستاره از آن با چشم دیده می شود.

اجرام مهم قابل مشاهده :

M31 :کهکشان آندرومدا به عنوان دورترین جرم آسمانی که با چشم غیر مسلح ، در شبهایی که هوا تمیز و آسمان بدون آلودگی نوری باشد این کهکشان مانند یک توده ی مه آلود و کم فروغ ذیذه می شود. والتر باد ( Walter Baade ) در سال 1952 فاصله این کهکشان را حدود دو میلیون و دویست هزار سال نوری تخمین زد که امروزه این عدد تقریبأ دو میلیون و نهصد هزار سال نوری و قدر آن 5ر4 است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


M32 و M110 : دو کهکشان همجوار و اقماری کهکشان آندرومدا یعنی M32 (جرم گوی مانند بالای m31 ) که یک کهکشان کوتوله از قدر نهم و M110 (کهکشان کوچک پایین m31 ) که یک کهکشان کوتوله ی بیضوی مسطح است در تصویر بالا بو وضوح دیده می شوند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


NGC7662 : سحابی سیاره نما ی &quot; گلوله برفی آبی &quot; ( Blue snow ball ) از قدر 5ر9

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ستارگان :

ستاره ی آلفای آن سّیره و الفراتز نیز نامیده می شود ، ستاره ای است دو قلو که دو جزء آن بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و تنها از طریق تجزیه طیف نور آنها می توان به دوتایی بودنشان پی برد. ستاره ی گاما یا المعاک دوتایی بوده ، که اولی به رنگ نارنجی و دومی آبی است و از دوگانه های زیبای آسمان است. درجه ی جدایی آنها 10 ثانیه و هر دو ستاره خود از دو جزء تشکیل شده شده اند که با طیف سنجی مشخص شده است. ستاره ی تتا در شمال الفراتز دیده می شود که دارای قدر 5ر4 است . در کنار آن ستاره ی R قرار گرفته است متغیر است که روشنایی آن در طی 410 روز از 9ر5 تا 15 تغییر میکند.

bidastar
30-03-2008, 18:33
Perseus

برساووش

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این صورت فلکی در پاییز ، در شرق و در بالای سر ، بویژه در نیمکره ی شمالی ، به خوبی دیده می شود و در میان" آندرومدا "،" ذات الکرسی " و" ارابه ران " جای دارد . پرسه ئوس (برساووش) فرزند زئوس و دانایی ، پس از نبرد با مدوزا (زنی که موهایی از مار داشت ) اورا کشته، سرش جدا کرده و با خود می برد و با استفاده از آنغول دریا ها ، قیطوس را سنگ میکند و سر مار آبی Hydra با داسی که از الماس ساخته شده بود قطع می کند و آندرومدا را نجات می دهد و با هم زندگی شادی را در آسمان ها شروع ودر کنار یکدیگر تا ابد ادامه می دهند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اجرام مهم قابل مشاهده :

M34 :کهکشان خوشه ی باز از قدر 6 که دارای حدود 60 ستاره است و تقریباً 1450 سال نوری از ما دور است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

M76 : سحابی سیاره نمای دمبل کوچک Little Dumbbell nebula از قدر 12 است و حدود 8200 سال نوری با ما فاصله دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


NGC 884-869 : خوشه ی باز و زیبای برساووش یا X و H از قدر 5ر4 است و در آسمان با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است و با دوربین دوچشمی تصویری خیره کننده از آن دیده می شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


NGC 1499 : سحابی کالیفرنیا از قدر 7

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

NGC 1275 که کهکشانی نا منظم از قدر 11 و همچنین خوشه های باز NGC 1245 -1342 - 1528 نیز از اجرام داخل این صورت فلکیند.

ستارگان :

ستاره ی بتا ی بر ساووش یا الغول ( اشاره به سر مدوزا است ) یک ستاره ی آغازین از نوع گرفتی جفتی و از طبقه ی متغیر هاست ، یعنی هر یک از این دو ستاره ، به تناوب باعث گرفتگی دیگری می شود. ستاره ی اصلی بیش از صد برابر خورشید قدرت انرژی زایی دارد و ستاره ی دومی نیز بزرگتر از خورشید بوده ولی قدرت انرژی زاییش کمتر است. گرفت آنها کامل نیست از این رو زمانی که ستاره ی ضعیف تر در جلوی ستاره ی روشنتر قرار می گیرد ، الغول چشمک می زند ولی وقتی عکی این قضیه اتفاق بیفتد چشمک زدن آن بسیار ناچیز است. روشنایی الغول از 1ر2 تا 4ر3 با دوره ی 9ر2 روز تغییر می کند .

ستاره ی آلفا یعنی روشنترین ستاره ی این برج مرفق ( Mirfak ) - آرنج - نام دارد. ستاره ی "رو" یک ستاره متغیر با روشنایی 2ر3 تا 1ر4 است و دوره ی تناوب آن 40 شبانه روز طول می کشد. ستاره ی "اتا" دوتایی است با روشنایی های 8ر3 تا 5ر8 و جدایی زاویه ای 38 ثانیه. ستاره اپسیلون نیز دوتایی با قدر های 3 و 8 و جدایی 8ر8 است.

bidastar
30-03-2008, 18:34
دب اكبر:

دب اكبر از جمله صور فلكی دور قطبی است كه به دلیل قدر بالای ستارگان آن و ارزش آن از نظر جهت یابی از قدیم العیام برای دریا نوردان ارزش زیادی داشته است
افسانه صورت فلکي دب اکبر

بدون شک يکی از مشهورترين ستاره های درون اسمان هفت ستاره دب اکبر هستند که آنها دم و قسمت پايين تنه خرس را تشکيل ميدهند و بقيه اين شکل اين خرس توسط ستاره های کم نور تر کامل ميشود. دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ است.
در اسطوره های یونان خرس بزرگ به دارای دو شخصیت است.. یکی به عنوان معشوقه ی Zeus و Adrasteia که Callisto نام داشت و دیگر به عنوان درختی که از زیوس موقعی که کودک بود نگهداری کرد. داستانهای بسیاری در مورد چگونگی تبدیل شدن Callisto به خرس بزرگ هست که ما به یکی از آنها میپردازیم. معمولا Callisto را دختر شاه آرکاد (قسمتی در یونان) که Lycaon نام داشت میدانند. ولی در یک داستان دیگر او را دختر پسر این شاه(Ceteus) میدانند.
در این نسخه او ((Ceteus) صورت فلکی هرکول است که زانو زده و دست خود را به سمت خدا دراز کرده و به او برای تبدیل شدن دخترش به خرس التماس میکند.

Callisto عضو و پیرو الهه ماه و شکار (Artemis) شد . او مانند Artemis لباس میپوشید و موهای خود را میبست. و خیلی زود به عنوان شکارچی محبوب و همراه Artemis شناخته شد. او قسم به پاکدامنی و نجابت برای Artemis خورد. یک روز وقتی Callisto در بیشه زیر سایه یک درخت دراز کشیده بود زیوس تغییر شکل داد و به او نزدیک شد(داستان کامل Ovid in Book II of his Metamorphoses) . زیوس خود را به شکل Artemis در اورد و Callisto را بغل کرد. قبل از اینکه دختر از وحشت کاری انجام دهد خود را به شکل واقعی بر گشت و به او تجاوز کرد.

یک روز گرم وقتی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به شکار گرفتند و Artemis لباسهایش را در آورد و بقیه را به رودخانه راهنمایی کرد. و Callisto در کمال بی میلی لباسهایش را در آورد و شک بر امده او که نشانه ی حاملگی بود نمایان شد.Artemis او را رسوا کرد و از گروه خود اخراج کرد.

بدترین زمان موقعی بود که او پسری به نام Arcas به دنیا آورد . هرا همسر زیوس که شوهر خود را میشناخت و این مسیله را فهمیده بود تصمیم گرفت که انتقام بگیرد. Hera موهای Callisto را گرفت و روی زمین کشید. بعد از آن روی دستها و پاهای Callisto موهای سیاهای شروع به جوانه زدن کرد و دستها و پاهای او به شکل پنجه در آمدند و در آخر به شکل یک خرس در آمد.

برای ۱۵ سال او در جنگل زندگی کرد و او به شکل خرس بود ولی مغز انسان داشت.روزی گروهی را مشغول شکار دید و پسر خود Arcas را بین آنها تشخیص داد. او سعی کرد به پسرش نزدیک شود ولی Arcas ترسید. او سعی کرد که خرس را متواری کند ولی در همان هنگام زیوس یک گرد باد فرستاد که هر دوی آنها را به آسمان برد و Callisto را به دب اکبر تبدیل کرد وArcas را به صورت فلکی Boötes تبدیل کرد.(در بعضی از داستانها او به خرس کوچک تبدیل شد)

bidastar
30-03-2008, 18:38
orion

شکارچی - جبار

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

صورت فلکی از زیبا ترین ، باشکوه ترین ، بارزترین و شناخته شده ترین صورتهای فلکی به شمار می آید، که به کمک استوای سماوی تقریباً به دو نیم شده ، که نیمی از آن در نیمکره ی شمالی و نیمی دیگر در نیمکره ی جنوبی واقع شده است . این صورت فلکی تقریباً در 5 بهمن به نصف النهار می رسد و می توان در شرایط مناسب حدود 70 ستاره ی آن را در مساحت 594 متر مربعی &quot; جبار &quot; با جشم تنها می توان مشاهده کرد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این صورت فلکی از زمانهای باستان شناخته می شد و افسانه های گوناگونی در مورد آن نقل شده است.

&quot; اُریون &quot; شکارچی ماهری بود ، اما برای بدست آوردن دل &quot; مروپ &quot; از شکار کردن های خود تعریف میکرد. این کار او به مذاق خدایان خوش نیامد و هنگامی شد که گفتند : (( درست است که او هر حیوانی را شکار می کند اما حشرات را چه ؟ )) از این رو عقربی را به سراغ او فرستادند و اُریون از نیش آن مرد. خدایان عقرب را به پاس خدمتش در گوشه ای از آسمان قرار دادند و چندی بعد که از عمل ناجوانمردانه ی خود پشیمان شدند ، او را زنده کرده و برای همیشه در گوشه ی دیگر آسمان که دست عقرب به وی نرسد ، قرار دادند. در نتیجه این دو صورت فلکی در دو سمت مقابل هم در آسمان قرار گرفته اند ، بنابر این زمانی که عقرب طلوع میکند ، جبار غروب می نماید.

اجرام مهم قابل مشاهده :

M42 : سحابی صادر کننده ی نور- نشری(Diffuse Nebula) جبار از قدر 4 که از اجرام مسیه پر نور و پر طرفدار برای رصدگران و عکاسان نجومی به حساب می آید. (در سمت چپ عکس مقابل دیده میشود.)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


M43 : سحابی مرد دونده (Running man) که در نزدیکی سحابی جبار قرار دارد. (درقسمت راست تصویر بالا دیده می شود )

M78 :یک سحابی زیبا ولی نچندان پرنور ( از قدر 8) و جالب برای رصد مستقیم ، عکس روبرو توسط آقای رابرت گندلر گرفته شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

NGC 2024 : سحابی شعله که به همراه NGC 2023 و سحابی سر اسب مجموعه ی زیبایی را در یک فریم عکس ایجاد میکنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

IC 434 : سحابی اسب که از شگفت انگیز ترین اجرام آسمان است . بیشتر بخوانید


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ستارگان :

ستاره ی بتا ی آن به نام &quot; رجل &quot; (Rigel) که در عربی پا معنی می دهد و در اینجا پای چپ جبار است، هفتمین ستاره ی روشن آسمان است ، به سفید - آبی بوده ، دمای سطح آن حدود ده هزار درجه ی سلسیوس و دمای هسته ی مرکزی آن حدود صد میلیون درجه ی سلسیوس است . این ستاره دارای ستاره ی همراهی است با قدر6 و جدایی 10 ثانیه و حدود صد برابر خورشید قدرت نورزایی دارد اما در کنار غولی همچون &quot; رجل &quot; کم نور جلوه می نماید ، با تلسکوپ های معمولی می توان این دو ستاره را از هم تشخیص داد.

ستاره ی آلفای آن ( ابط الجوزا ) ، به رنگ قرمز بوده و متغیری است نیمه منظم که روشنایی آن از 1ر0- 3ر1 در نوسان است. ابط الجوزا مثل همه ی غول های سرخ دارای حجم زیاد و جرم کم است به گونه ای که پانزده هزار برابر خورشید قدرت نورزایی دارد ولی جرمش تنها پانزده برابر آن است.سه ستاره ی درخشان به نام های ، منطقه ( Mintaka ) ، نیام ( Alnilam ) و نطاق (Alnitak) ، کمربند جبار را تشکیل می دهند که از غول های آسمان هستند. &quot; نیام &quot; روشن ترین آنهاست و نامش فارسی پهلوی است که در زبان عربی به النیام تبدیل شده و امروزه با نام مسخ شده ی النیلام در جهان شناخته می شود. &quot; نطاق &quot; دوقلو است ، ستاره ی اول از قدر 8ر1 و دومی از قدر 2ر4 است. درجه ی جدایی آنها 5ر2 ثانیه و زمان تناوبشان 1500 سال است. هر سه ستاره ی کمربند نسبتاً جوان و بسیار انرژیزا هستند و رنگ آنها سفید - آبی است.

متغیر دیگر این صورت فلکی ستاره ی &quot; یو &quot; است که متغیری با دوره ی تناوب طولانی است و یک سال طول میکشد تا روشنتیی آن از 5ر4 به 13 برسد. ستاره های &quot; اتا &quot; و &quot; لاندا &quot; دوتایی هستند که دو جزء اتا دارای قدر 4 و 8ر4 و درجه ی جدایی 5ر1 ثانیه هستند و دو ستاره ی لاندا دارای قدر 5ر3 و 5ر5 و جدایی زاویه 5ر4 ثانیه هستند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شمشیر جبار که به حمایل آویزان است ، منطقه ی ابرهای ستاره ای (سحابی ها) است . یکی از مهمترین آنها به نام سحابی جبار ( M42 ) است که حدود 30 سال نوری قطر داردو محل زاده شدن ستارگان است، ستارگان جوان و درخشانی که خود سحابی را نورانی ساخته و قابل دیدن می نماید.

bidastar
30-03-2008, 18:41
دو پیکر - جوزا

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این صورت فلکی مربوط به دو برادر دو قلو به نامهای " کاستور Castor " و " پولوکس Pollux " است که فرزندان " لدا " و " زئوس " و برادران "هلن " تروا هستند . در میان این دو پولوکس فنا ناپذیر بوده ولی کاستور همچون دیگران زندگیش به مرگ منتهی می شد . سالها گذشت ، تا روزی کاستور در جنگ کشته شد و پولوکس تصمیم گرفت تا جاودانگیش را با برادرش تقسیم کند و سرانجام دو برادر در آسمانها جای گرفتند . در شرایط مساعد می توان 45 ستاره از آن را با چشم غیر مسلح دید. در اواخر پائیز و فصل زمستان و اوایل بهار به خوبی می توان این صورت فلکی را در کنارصورت فلکی بارز و زیبای " جبار Orion " دید .

اجرام مهم قابل مشاهده :

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]M35 : یا NGC 2168 یک خوشه ی باز با قدر 5 که در فاصله ی 2800 سال نوری از ما قرار گرفته است. این جرم در نزدیکی لبه ی غربی جوزا و در شمال غربی اتای جوزا قرار دارد .


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

NGC 2392 : سحابی سیاره نما با اسم C39 را اولین بار ویلیام هرشل در سال (1787م) گزارش کرد. روشنایی این جرم حدود 9 بوده و فاصله آن از خورشید پنج هزار سال نوری است . این سحابی از بقایای ستاره ای شبیه خورشید است که در طول ده هزار سال لایه ی خارجی خود را به تدریج از دست داده و در حال تبدیل شدن به یک کوتوله سفید است. دوربین های مستقر در زمین آن را به شکل صورتی که کلاهی از پر دور آن قرار گرفته است ، نشان می دهند و از این رو (( اسکیمو )) نیز نام گذارده شده است.

NGC 2129 : خوشه ی باز از قدر 12 در نزدیکی M35

ستارگان

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

صورت فلکی دو پیکر در شمالی ترین ناحیه منطقة البروج جای دارد و یکی از بزرگ ترین و آشکار ترین آنهاست. نوار راه شیری این صورت فلکی را قطع می کند ، از این رو ناحیه مزبور بسیار پرستاره است . پیکر یکم (ستاره ی کاستور) سفید رنگ و پیکر دوم (ستاره ی پولوکس) نارنجی رنگ است، تفاوت رنگ آنها با چشم تنها نیز قابل تشخیص است . ستاره ی کاستور خود از 6 ستاره تشکیل شده است .

بدین گونه که دو ستاره ی اصلی آن با روشنایی 9ر1 و 9ر2 با تلسکوپ معمولی قابل تشخیص است. کاستور یک ستاره ی دوتا یی است که هر 420 سال یک بار یکدیگر را دور می زنند و فاصله ی آنها از هم حدود 8ر12 میلیارد کیلومتر و جدایی ظاهریشان 5ر2 ثانیه ی قوس است .

هر یک از این دو ستاره نیز خود یک ستاره ی دوتاییند بدان گونه که کاستور A از دو ستاره که هرکدام دو برابر خورشیدند ، تشکیل یافته است که فاصله ی آنها از هم 4ر6 میلیون کیلومتر بوده و هر 2ر9 روز همدیگر را دور می زنند. کاستور B از دوستاره به فاصله ی پنج میلیون کیلومتر که هر 9ر2 روز یکبار همدیگر را دور می زنند تشکیل شده است. کاستور c نیز یک ستاره ی دوتایی است که در فاصله ی 160 هزار میلیون سال نوری از دم جزء اصلی قرار دارد و زمان گردش انتقالی آن به دور کاستور AوB حدود ده هزار سال است.

ستاره ی " زتا " Mekbuda ، متغیری از نوع قیفاووسی است . متغیر های قیفاووسی متغیر های کوتاه مدتند که از ویژگی شان برای اندازه گیری فاصله اسنفاده می شود.
ستاره ی بتای این صورت فلکی یا پولوکس بر خلاف تصور از نام لاتین آن ، پر نور ترین ستاره ی این صورت فلکی است که طیف آن از نوع K0 III با قدر 1ر1 و فاصله ی 36 سال نوری است .
ستاره ی " اتا " یا Propus و ستاره ی " مو " یا Tejat ، از دسته ی متغیر های نیمه منظم هستند. زمان تناوب اتا حدود 230روز است و بهگونه ای پیش بینی نا پذیر کم و زیاد می شود .

منبع :


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

senaps
30-03-2009, 15:31
معرفی صورت فلکی اسد(leo)شیر
زمان رسیدن به نصف النهار:21فروردین مساحت:947 درجه ی مربع

ستارگانی که امروزه به نام اسد خوانده می شوند در فرهنگ های باستانی سومری،بابلی،ایرانی،سوری،ی ونانی و رومی شناخته شده بود.در دایرۀ البروج چین باستان ان را به صورت اسب دیده بودنند و در تمدن اینکا(incan lore) ها به شکل شیر کوهی(یوزپلنگ درنده)تشبیه می کردنند.سر صورت فلکی شیر و یال ان با هم شکل داس را می سازند.(البته قوه های تخیل ضعیف یا قوی تر از من می تونن اون رو به شکل علامت سوال یا قلاب ماهی گیری هم دیدنند!)
در ارن شیر،یک مثلث از ستارگان وجود دارد.

ستاره ها

ستاره ی الفا به نام قلب الاسد(در لاتین نام این ستاره "سلطان کوچک"معنی می شود)کم فروغ ترین ستاره ی قدر یکم و در حد1.4است.طیف ان از نوع B7 V و به فاصله ی69سال نوری از ما فاسله درد.ستاره ی قلب الاسد مانند نقطه ی زیر علامت سوال بوده و مکان ان خیلی نزدیک به دایرۀ البروج است.ستاره بتای اسد به نام دم شیر،در زبان عربی هم،چنین معنایی را دارد.طیف ان از نوعA3 V با قدر1.2 و فاصله ی39سال نوری است.

اجرام عمقی اسمان در این صورت فلکی:
در صورت لکی اسد تعداد زیادی کهکشان وجود دارد که درخشنده ترین انها از قدر9است:M56 و M66(یک جفت نزدیک)،NGC3628 و M95وM96 (نزدیک به هم) از ساکنان صورت فلکی شیر بوده و همه مارپیچ هستند.


منبع: سایت علمی اموزشی سیناپس(senaps.co.cc)

senaps
30-03-2009, 15:32
دب اکبر(UMa)خرس بزرگ
زمان رسیدن به نصف النهار:31 فروردین مساحت:1280درجه ی مربع

دب اکبر همانند صورت پفلکی جبار،شاید شناخته شده ترین و پرداستان ترین صورت فلکی محسوب گردد.این مجموعه نماینگر یک خرس بزرگ برای یونانیان باستان و همچنین بومی های امریکا بوده است.هفت ستاره ی روشنی که بخش اصلی خرس بزرگ را می سازد به نام گاو اهن یا گاری(ارابه)معروف است.(در اصطلاح فارسی به ان یغلاوی و یا ابگردان هم می گن<<البته درباره املای اولی مطمئن نیستم>>)


ستاره ها:

الفای دب اکبر به نام دوبه در عربی به معنای خرس است.طیف ان از نوعK0 III،باقدر1.8 و فاصله ی75سال نوری می باشد.دوبه و مراقه به نام ستاره های راهنما،برای یافتن ستاره ی قطبی هستند.ستاره ی زتا(مئز ریاعناق،ستاره ی وسطی ابگردان) و ستاره ی 80 خرس بزرگ یا سها به نظر جفتی می رسند،در حالی که هیچ ارتباطی با هم ندارند.مشاهده ی ستاره ی سهای کم فروغ به وسیله ی اعراب و بومی های امریکا،به عنوان ازمایش قدرت چشم انسان شناخته گردیده است(در حال حاظر من با عینک افتابی هم می تونم سه رو ببینم،پس لطفا این امتحان رو برای سنجش قدرت چشمتون انجام ندید)و عناق دارای طیف A2 V ،قدر2.3 و فاصله ی59سال نوری است.سها با طیف A5 V قدر4 و در فاصله ی82سال نوری قرار گرفته است

اجرام عمقی اسمان:

در صورت فلکی خرس بزرگ ،کهکشان های بسیاری وجود دارد.در فاصله ی12 میلیون سال نوری از ما کهکشان مارپیچیm81(یکی از درخشان ترین کهکشان های اسمان)با قدر7 قرار گرفته و M101 کهکشانی خاص با قدر8است که ظاهرا انفجاری غول اسا در مرکز ان در شرف انجام است(کانت داونش هنوز تموم نشده،امرکا گروهای سوات رو داره واسه کنترل میفرسته!!!!)M101 یک کهکشان مارپیچی با قدر8 می باشد

منبع: سایت علمی اموزشی سیناپس(senaps.co.cc)