PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : کاربرد كليد ALTabbas13677_2005
12-05-2005, 18:59
1. برای رسیدن به properties کافیست Alt را نگه داشته و روی فایل مورد نظر کلیک کنید.
2. کلید Alt در هر پنجره ای با یک فشار منو های پنجره را فعال می کند.
3. در مرورگر IE ترکیب کلید های Altو End شما را به آخرین صفحه ای که مشاهده کرده اید می فرستد.
4. در مرور گر IE ترکیب کلید های Alt و یکی از جهت های راست یا چپ عمل Back & Forward را انجام می دهد.
5. با ترکیب کلید های Alt و Tab شما می توانید به راحتی پنجره های فعال در ویندوز را جابه جا کنید.