PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : سه جلد كتاب زبان خوراکی ها ( Pdf فارسی )Wisdom
03-10-2006, 02:27
نام كتاب : زبان خوراكي ها
نويسنده : دكتر عباد الدين جزايري
جلد اول


اين كتاب داري سه جلد مي باشد و مطالبي كه در جلد اول اين كتاب ميخوانيد فهرست شده اند

• مقدمه ناشر
• كشور مواهب
• احياى درمان سنتى در ايران
• طب سوزنى و درمان سنتى ايران
• طب سوزنى در ايران
• حجامت و مشت و مال
• فصد يا رگ زدن
• دانشكده طب سنتى
• كمبود عوامل غذايى
• تغذيه ناقص
• هدف از انتشار كتاب زبان خوراكيها
• سخت ترين مصائب
• گرسنگى نامرئى
• علل گرسنگى هاى مخفى
• خوراكيهاى فراموش شده
• معرفى خوراكيها
• گرسنگى مواد سفيده اى
• ما مواد سفيده اى هستيم
• قرارداد پاياپاى
• بيماريهاى ديگرى كه از كمبود مواد سفيده اىحاصل مى شود
• اسم من كنگر است
• آرتيشو
• من بو مادران هستم
• اسم من ((ريواس )) است
• من ((انبه )) هستم
• اسم من ((سيب زمينى )) است
• من ((5 انگشت )) يا ((فلفل بيابانى )) هستم
• اسم من ((عسل )) است !
• اسم من ((چغندر)) است !
• من ((شاهتره )) هستم !
• اسم من ((انگور)) است !
• اسم من ((كلم )) است !
• من ((گشنيز)) هستم !
• من ((ماش )) هستم !
• اسم من ((پنير)) است !
• اسم من ((گلابى)) است !
• من ريحان هستم !
• اسم من انار است !
• من ((بولاغ اوتى )) هستم !
• اسم من ((هويج )) است !
• شقاقل
• اسم من ((انجير)) است !
• من ((سركه )) هستم !
• اسم من ((آفتابگردان )) است !
• سيب زمينى ترشى
• من سكنجبين هستم !
• اسم من ((باميه )) است !
• مرا ((اختر زغال )) صدا كنيد!
• اسم من ((هلو)) است !
• من ، اسفناج هستم !
• اسم من ((بلال )) است !
• از قند و نشاسته سرشارم .
• من ((لوبيا)) هستم !
• من ((خيار)) هستم !
• من شكرپاره هستم : زردآلو!
• من هندوانه هستم !
• اسم من ((سيب )) است !
• اسم من ((آلبالو)) است !
• من ((گرمك )) هستم
• اسم من ((گوجه فرنگى )) است !
• و اما من ، ميوه هزاردانه ((توت )) هستم !
• برادرم شاه توت
• اسم من (( طالبى )) است !
• اسم من ((به )) است !
• بهدانه
• من ((گزنه )) هستم !
• اسم من ((خرما)) است !
• كفرى
• طلع
• بلخ
• اخلال و بسر
• خرماى سنگ شكن
• خرماى رسيده
• هسته ى خرما
• اسم من ((گز)) است !
• طرز ساختن گز
• گز علفى
• اسم من ((فندق )) است !
• فندق هندى
• من ((شير خشت )) هستم !
• بيد خشت
• ترنجبين
• شكر تيغال
• خواص مشترك انگبينها
• اسم من ((نعناع )) است !
• سوسنبر
• مشكطرامشير
• مرزنگوش
• فراسيون
• كاكوتى
• پونه ها
• پونه نهرى (( گل پونه ))
• سعتر
• آويشن شيرازى
• اسم من ((زردچوبه )) است !
• ماميران
• من ((آلبالوى تلخ )) هستم !
• اسم من ((ترب )) است !
• روغن ترب
• اسم من ((كرفس )) است !
• من ((بنه )) هستم !
• من ميوه ى درخت سقز (( بنه )) هستم !
• سقز
• اسم من بادام است !
• روغن بادام شيرين
• بادام تلخ
• برگ و ريشه ى درخت بادام
• اسم من ((ازگيل )) است !
• زالزالك
• من ((سدر)) هستم !
• اسم من ((موز)) است !
• اسم من ((پرتغال )) است !
• نارنگى
• تو سرخ
• باب بار تو
• ساير منافع مركبات
• اسم من ((ليمو)) ترش است !
• اترج
• نارنج
• عرق بهار نارنج
• اسم من ((كاسنى )) است !
• كاسنى فرنگى ، يا آنديو
• كاسنى صحرايى
• ريشه ى كاسنى
• تخم كاسنى
• اسم من ((نخود)) است !
• نخود سبز
• نخود فرنگى
• خلر يا جليان
• لپه
• من ((يونجه )) هستم !
• ترك اعتياد با يونجه
• اسم من ((تره )) است !
• تخم تره
• تره بيابانى
• والك
• تره فرنگى
• من ((غازياغى )) هستم !
• اسم من ((مرغ )) است !
• علف هفت بند
• اسم من ((ترخون )) است !
• من آب معدنى ((شاهان گرماب )) هستم !
• من ((شلغم )) هستم !
• اسم من ((فلفل )) است !
• فلفل سبز
• اسم من ((توت فرنگى )) است !
• من تمشك هستم
• من ((رازيانه )) هستم !
• من ((شويد)) هستم !
• اسم من ((گندم )) است !
• تركيبات شيميايى
• سبوس گندم
• جوانه ى گندم
• نشاسته
• گلوتن
• نان
• اسم من ((خشخاش )) است !
• خشخاش سفيد
• خشخاش سياه
• خشخاش منشور
• خشخاش زبدى
• خشخاش شاخى
• من نوشدارو يا ترياك سياه هستم
• اسم من ((گردو)) است !
• اسم من ((بابونه )) است !
• بابونه ى معمولى
• اقحوان كوچك
• من ((حسن لبه )) هستم !
• من ((شقايق )) هستم !
• شقايق پيچ
• شقايق النعمان
• اسم من ((گوجه )) است !
• اقسام آلو
• من ((زيره )) هستم !
• اسم من ((سورنجان )) است !
• شنبليد
• گل حسرت
• كلشيك
• خواص ديگر سورنجان
• من ((سياه دانه )) هستم !
• من (( نروك )) هستم !
• اسم من ((جو)) است !
• مالت
• ماءالشعير
• چاودار
• اسم من ((چاى )) است !
• من ((سنجد تلخ )) هستم !
• اسم من (( پسته )) است !
• اسم من ((مشك زمينى )) است !
• اسم من ((بادام زمينى )) است !
• من ((عناب )) هستم !
• من ((سس )) هستم !
• اسم من ((زرشك )) است !
• قره قاط
• خولنجان
• گرسنگى مواد معدنى
• موفقيت در هر كارى مستلزم داشتن تندرستى است .
• گرسنگى خوراكيها
• ما فلزات كانى گياهى هستيم
• بيماريهاى بومى
• سفيد شدن مو
• ريزش مو
• براى مشكى شدن مو
• املاح و ويتامين ها
• من كلسيم هستم !
• من ويتامين ((د)) هستم !
• من ((فسفر)) هستم !
• من ((آهن )) هستم !
• من ((فلوئور)) هستم !
• گرسنگى شبه فلز من (فلوئور) در تهران
• وجود من (فلوئور) در آبهاى تهران
• ميزان فلوئور در آب
• كمبود فلوئور در غذاها
• گرسنگى فلوئورى خوراكيها
• تغيير روش غذايى
• آسمان صاف و آفتابى ايران
• نظر دندانپزشكان
• نگاهى به شهرهاى ديگر
• من ((ارسنيك )) هستم !
• من ((برم )) هستم !
• گرسنگى نامرئى (( يد ))!
• غذاى گواترزا
• موميايى
• بهترين دستور براى كوچك شدن سيب آدم
• من شبه فلز ((يد)) هستم !
• من ((كلر)) هستم !
• من ((مس )) هستم !
• من ((منيزى )) هستم !
• من ((منگنز)) هستم !
• من ((نيكل )) هستم !
• گرسنگى نامرئى سديم
• من ((سديم )) هستم !
• من ((نمك طعام )) هستم !
• هر چه بگندد نمكش مى زنند
• گرسنگى نامرئى ((ويتامين ها))!
• ويتامين يعنى اكسير تندرستى
• من ويتامين ((آ)) هستم !
• من ويتامين ((ب 1)) هستم !
• به من ويتامين ضد ورم عصب هم مى گويند
• من ويتامين ((ب 2)) هستم !
• گرسنگى مشترك ويتامين هاى ب 1 و ب 2
• جانيان بالفطره
• من ويتامين ((ب 4)) هستم !
• اسم من ((اسيد پانتونيك )) است !
• خاتمه
• پسر مى خواهيد يا دختر؟
• خوردن خرما مؤ ثر است
• چگونه مى توان محيط رحم را قليايى كرد
• بهترين روش براى پسر دار شدن
• شستشو با قلياييات
• اگر دختر مى خواهيد
• آب نيك
• دورود و سيلاخور
• ساكنان اطراف كوير
• جلوگيرى از آبستنى
• جذام چيست ؟
• درمان سنتى جذام
• روش سنتى ايرانيان
• اسب مار گزيده
• تحقيقات نويسنده زبان خوراكيها
• گرد گزنه
• امراض كبدى
• رنگ كردن مو
• نسخه ى چند خضاب مفيد
• خضابى ديگر
• نسخه ى ديگر
• رنگ هاى ديگر
• استفاده از زهره ى حيوانات
• ريشه سنبل الطيب


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Size : 3.14 MB

Wisdom
03-10-2006, 02:51
نام كتاب : زبان خوراكي ها
نويسنده : دكتر عباد الدين جزايري
جلد دوم


مطالبي كه در جلد دوم اين كتاب ميخوانيد فهرست شده اند

• گياهان چه نقشى در زندگى ما دارند؟
• چند نمونه از فوايد خوراكيها در چند موضوع مختلف
• چگونه مى توانيم خوب بخوابيم
• با گياهان مى توان سرطان را معالجه كرد
• چگونه با پشه ها مبارزه كنيم ؟
• من ((هوم )) هستم !
• اسم من ((ارغوان )) است !
• من ((آقطى )) هستم !
• خمان صغير
• من ((بنفشه )) هستم !
• بنفشه سه رنگ
• من ((منداب )) هستم !
• اسم من ((اسفند )) است !
• زيره دشتى
• خار خاسك
• زبان پس قفا
• مويزك
• اسم من ((باقلا)) است !
• بيمارى فاويسم
• من ((بادرنجبويه )) هستم !
• من ((فرنجمشك )) هستم !
• اسم من ((بلوط)) است !
• قرمز دانه
• من ((مازو))هستم !
• اسم من ((ثعلب )) است !
• وانيل
• من ((نانخواه )) هستم !
• من ((پيچ امين الدوله )) هستم !
• ما(( آبهاى معدنى سرد )) هستيم !
• ما آبهاى ليمونادى كلسيم دار هستيم !
• اسم من ((غلب لب )) است !
• كتوس
• اسم من ((اسفرزه )) است !
• من ((تاج الملوك )) هستم !
• اسم من ((بادنجان )) است !
• من ((شيرين بيان )) هستم !
• من ((تمبر هندى )) هستم !
• اسم من ((دارچين )) است !
• اسم من ((آب معدنى شلف )) است !
• اسم من ((پياز است ))
• پيازچه
• پياز دشتى
• اسم من ((افسنتين )) است !
• افسنتين دريايى
• من ((زبان گنجشك )) هستم !
• اسم من ((اقاقيا)) است !
• من ((گل رنگ )) هستم !
• من ((خارخسك )) هستم !
• اسم من ((بيد)) است !
• بيد فوكا
• بيد مشك
• سرخ بيد
• بيد مجنون
• شالك
• اسم من ((اكليل كوهى )) است !
• من ((سداب )) هستم !
• اسم من ((كره )) است !
• هضم چربيها
• ممزوج شدن با آب
• منافع كره و خامه
• اسم من ((بارهنگ )) است !
• من ((كنجد)) هستم !
• ارده
• روغن كنجد
• اسم من ((جعفرى )) است !
• من گل ((هميشه بهار)) هستم !
• اسم من ((سماق )) است !
• من ((برگ بو)) هستم !
• غار گيلاسى
• اسم من ((سنبل الطيب )) است !
• من ((عدس )) هستم !
• اسم من ((سير)) است !
• من ((موسير)) هستم !
• بلبوس
• سيرك
• اسم من ((سنجد)) است !
• سنجد صحرايى
• من ((گل لادن )) هستم !
• اسم من ((سرو)) است !
• سرو سهى
• انواع پيرو
• درخت عرعر
• ابهل
• شربين
• اسم من ((شمشاد)) است !
• من ((شمعدانى عطرى )) هستم !
• شمعدانى بدبو
• سوزن نخ پيرزن
• شمعدانى معمولى و دهن اژدر
• اسم من ((شنگ )) است !
• قندرون
• من ((عشبه )) هستم !
• اسم من ((زيتون )) است !
• روغن زيتون
• من ((نارون هستم ))
• اوجا
• ملج
• اسم من ((گلپر)) است !
• صمغ انجدان
• من ((چنار)) هستم !
• اسم من ((نارگيل )) است !
• نارگيل دريايى
• من ((گل گندم )) هستم !
• قنطوريون
• اسم من ((گل گاو زبان )) است !
• گل گاو زبان اصلى
• گياه گاو زبان
• من ((شنبليله )) هستم !
• اسم من ((كاج )) است !
• چلغوزه
• صنوبر كوچك
• ميوه صنوبر - قضم قريش
• راتيانج
• من ((اسطو خودوس )) هستم !
• لاواند اصل يا لاواند حقيقى
• لاواند سفيد يا لاواند بزرگ
• اسطو خودوس
• من مظهر سبزى و خرمى ، ((مورد)) هستم !
• اسم من ((نرگس )) است !
• سوسن آزاد
• من ((زنبق )) هستم !
• گل اسبك
• اسم من ((نيشكر)) است !
• انواع نى
• تباشير
• اسم من ((تخم مرغ )) است !
• من ((آب معدنى حسنك )) هستم !
• اسم من ((كاهو)) است !
• كاهوى بيابانى
• كاهوى دريايى
• من ((قهوه )) هستم !
• اسم من ((خاكشير)) است !
• تودرى
• من ((خار مغيلان )) هستم !
• صمغ عربى
• اسم من ((مار چوبه )) است !
• شويدى
• كوله خس
• ضغيوس
• گل موگت
• من ((داروش )) هستم !
• اسم من ((زعفران )) است !
• روغن زعفران
• من ((مينا)) هستم !
• ميناى باغى
• اسم من ((زنجبيل )) است !
• زنجبيل شامى
• زنجبيل سگ
• من ((لوئى )) هستم !
• اسم من ((كشك )) است !
• من ((خرفه )) هستم !
• من ((ميخك )) هستم !
• اسم من ((كدو)) است !
• تخمه كدو
• من ((مار دارو)) هستم !


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Size : 4.11 MB

Wisdom
03-10-2006, 03:08
نام كتاب : زبان خوراكي ها
نويسنده : دكتر عباد الدين جزايري
جلد سوم


مطالبي كه در جلد سوم اين كتاب ميخوانيد فهرست شده اند

• اسم من ((بابا آدم )) است !
• من ((هليله )) هستم !
• اسم من ((گل سرخ )) است !
• گلنگبين - گلقند
• گلاب
• جلاب
• عطر گل سرخ
• اسم من ((نسترن )) است !
• نسرين
• گل رعنا زيبا
• من ((راج )) هستم !
• راج اربو
• ديو آلبالو
• اسم من ((آبنوس ))است !
• آبنس هاى بدلى
• من ((حلبوب )) هستم !
• من گياه ((دم اسب )) هستم !
• اسم من ((جنطييانا)) است !
• قنطوريون باريك
• من ((انگور فرنگى )) هستم !
• اسم من ((ارزن )) است !
• درختچه ارژن
• اسم من ((كاكائو)) است !
• من ((آش انگور)) هستم !
• سياه توسكا
• اسم من ((شبدر)) است !
• من ((كور)) هستم !
• اسم من ((نيلوفر آبى )) است !
• من ((وشا))هستم !
• ما ((خارهاى دارويى )) هستيم
• شش شاخ
• خاره زرعه
• كنگر بزرگ
• خارمهك
• اسم من ((سندروس )) است !
• صمغ ناشتار
• من ((اگير تركى )) هستم !
• اسم من ((كهربا است ))!
• كهرباى سفيد
• كهرباى سياه
• من ((ناخنك ))هستم !
• اسم من ((پرسياوشان )) است !
• من ((خون سياوشان )) هستم !
• اسم من ((سرخس )) است !
• سرخس نر
• بسپايه
• گرف
• اسم من ((خرنوب )) است !
• اسم من ((چوب چينى )) است !
• عشه چينى
• اسم من ((گل طاووسى )) است !
• گل پر طاووسى
• اسم من ((سپستان )) است !
• سگ زبان
• ماش هندى
• فرش زمردين
• من ((قدقدك )) هستم !
• اسم من ((گل شاه پسند)) است !
• رجل الحمامه
• شاه پسند معطر
• ليمو دارو
• تيمر
• اسم من ((فلوس )) است !
• لرگ
• من ((كرچك )) هستم !
• اسم من ((برنج )) است !
• بيمارى برى برى
• اسم من ((كتان )) است !
• تخم كتان
• كتان مسهلى
• روغن بزرك
• من ((خرمالو)) هستم !
• اسم من ((اوكاليپتوس )) است !
• من ((لاله سرنگون )) هستم !
• اكليل الملك
• اسم من ((حنا)) است !
• گل مغربى
• فرندل
• من ((علف سرفه - فرفره )) هستم !
• اسم من ((وسمه )) است !
• درختچه فيل
• ما ((مخلصه )) هستيم !
• اسم من ((سنا)) است !
• قره تاج
• ما ((درمنه )) هستيم !
• اسم من ((ماست )) است !
• دوغ
• اسم ماشير پنير است
• شير پنير زرد
• خاج
• بلسكى
• علف ماست
• اسم من ((گل سيكلامن )) است !
• شجر مريم
• چوبك
• صابونى
• اسم من ((عشقه )) است !
• ما ((پيچك )) هستيم !
• پيچك صحرايى
• نيلوفر پيچ
• اسم من ((شاهدانه )) است !
• رازك
• اسم من ((خارخسك )) است !
• خار طلايى
• خارمرار
• خارشتر
• خارتوپى
• ما همانند ((چوب چينى )) هستيم !
• اسم ما ديوخار است
• حضض
• اسم من ((علف هزار چشم )) است !
• روغن گل هزار چشم
• علف هزار چشم بزرگ
• من ((برگ بو)) هستم !
• اسم من ((كتيرا)) است !
• گون ((بر وزن لبن ))
• نوارس
• من ((خرس گياه )) هستم !
• اسم من ((مازريون )) است !
• كرم دانه
• من ((سريش )) هستم !
• اسم من ((خرزهره )) است !
• من ((هزار بندك )) هستم !
• اسم من ((غافت )) است !
• من ((اسپيره )) هستم !
• اسم من ((درخت مسواك )) است !
• كبات
• اسم ما ((تاجريزى )) است !
• كاكنج
• سگ انگور
• تاجريزى پيچ
• اسم من ((پنبه )) است !
• پنبه نسوز


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Size : 3.12 MB

Wisdom
03-10-2006, 09:44
سعی کن لینکها رو به صورت کد قرار بدی

به روی چشم داش اشکی

من خودم از وقتی این کتاب رو خوندم دیگه دنبال قرص و دارو نمی رم ؛ با همین خوراکی هایی خداوند برای انسان آفریده به راحتی میشه زندگی سالمی داشت

Wisdom
23-06-2007, 22:47
جلد یک و دو و سه این کتاب رو دریافت کنید :


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

11 مگ

Wisdom
06-08-2007, 16:03
دوستان
لينك جديد اضافه كردم ؛ چند تا پست بعدي رو هم ميخونديد !‌


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Mohammad
26-07-2008, 11:19
همونطور که Wisdom عزیز فرمودن لینک این پست با حجم 10863 KB سالم هست:


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Mohammad
30-05-2009, 21:19
چگونه مي توان كتاب زبان خوراكيها را دانلود كرد؟
همونطور که دوستان لینک دادند شما از لینک :


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

می تونید دانلود کنید.
بر روی گزینه Free کلیک کنید و سپس صبر کنید تا شمارش معکوس تموم بشه ، اونوقت می تونید دانلود کنید.

hosain_54
16-10-2011, 09:28
سلام لینکها خالیه . از کجا دانلود کنیم؟

M.Mirzaei
25-10-2011, 08:24
نام كتاب : زبان خوراكي ها
نويسنده : دكتر عباد الدين جزايري
جلد دوم


مطالبي كه در جلد دوم اين كتاب ميخوانيد فهرست شده اند

• گياهان چه نقشى در زندگى ما دارند؟
• چند نمونه از فوايد خوراكيها در چند موضوع مختلف
• چگونه مى توانيم خوب بخوابيم
• با گياهان مى توان سرطان را معالجه كرد
• چگونه با پشه ها مبارزه كنيم ؟
• من ((هوم )) هستم !
• اسم من ((ارغوان )) است !
• من ((آقطى )) هستم !
• خمان صغير
• من ((بنفشه )) هستم !
• بنفشه سه رنگ
• من ((منداب )) هستم !
• اسم من ((اسفند )) است !
• زيره دشتى
• خار خاسك
• زبان پس قفا
• مويزك
• اسم من ((باقلا)) است !
• بيمارى فاويسم
• من ((بادرنجبويه )) هستم !
• من ((فرنجمشك )) هستم !
• اسم من ((بلوط)) است !
• قرمز دانه
• من ((مازو))هستم !
• اسم من ((ثعلب )) است !
• وانيل
• من ((نانخواه )) هستم !
• من ((پيچ امين الدوله )) هستم !
• ما(( آبهاى معدنى سرد )) هستيم !
• ما آبهاى ليمونادى كلسيم دار هستيم !
• اسم من ((غلب لب )) است !
• كتوس
• اسم من ((اسفرزه )) است !
• من ((تاج الملوك )) هستم !
• اسم من ((بادنجان )) است !
• من ((شيرين بيان )) هستم !
• من ((تمبر هندى )) هستم !
• اسم من ((دارچين )) است !
• اسم من ((آب معدنى شلف )) است !
• اسم من ((پياز است ))
• پيازچه
• پياز دشتى
• اسم من ((افسنتين )) است !
• افسنتين دريايى
• من ((زبان گنجشك )) هستم !
• اسم من ((اقاقيا)) است !
• من ((گل رنگ )) هستم !
• من ((خارخسك )) هستم !
• اسم من ((بيد)) است !
• بيد فوكا
• بيد مشك
• سرخ بيد
• بيد مجنون
• شالك
• اسم من ((اكليل كوهى )) است !
• من ((سداب )) هستم !
• اسم من ((كره )) است !
• هضم چربيها
• ممزوج شدن با آب
• منافع كره و خامه
• اسم من ((بارهنگ )) است !
• من ((كنجد)) هستم !
• ارده
• روغن كنجد
• اسم من ((جعفرى )) است !
• من گل ((هميشه بهار)) هستم !
• اسم من ((سماق )) است !
• من ((برگ بو)) هستم !
• غار گيلاسى
• اسم من ((سنبل الطيب )) است !
• من ((عدس )) هستم !
• اسم من ((سير)) است !
• من ((موسير)) هستم !
• بلبوس
• سيرك
• اسم من ((سنجد)) است !
• سنجد صحرايى
• من ((گل لادن )) هستم !
• اسم من ((سرو)) است !
• سرو سهى
• انواع پيرو
• درخت عرعر
• ابهل
• شربين
• اسم من ((شمشاد)) است !
• من ((شمعدانى عطرى )) هستم !
• شمعدانى بدبو
• سوزن نخ پيرزن
• شمعدانى معمولى و دهن اژدر
• اسم من ((شنگ )) است !
• قندرون
• من ((عشبه )) هستم !
• اسم من ((زيتون )) است !
• روغن زيتون
• من ((نارون هستم ))
• اوجا
• ملج
• اسم من ((گلپر)) است !
• صمغ انجدان
• من ((چنار)) هستم !
• اسم من ((نارگيل )) است !
• نارگيل دريايى
• من ((گل گندم )) هستم !
• قنطوريون
• اسم من ((گل گاو زبان )) است !
• گل گاو زبان اصلى
• گياه گاو زبان
• من ((شنبليله )) هستم !
• اسم من ((كاج )) است !
• چلغوزه
• صنوبر كوچك
• ميوه صنوبر - قضم قريش
• راتيانج
• من ((اسطو خودوس )) هستم !
• لاواند اصل يا لاواند حقيقى
• لاواند سفيد يا لاواند بزرگ
• اسطو خودوس
• من مظهر سبزى و خرمى ، ((مورد)) هستم !
• اسم من ((نرگس )) است !
• سوسن آزاد
• من ((زنبق )) هستم !
• گل اسبك
• اسم من ((نيشكر)) است !
• انواع نى
• تباشير
• اسم من ((تخم مرغ )) است !
• من ((آب معدنى حسنك )) هستم !
• اسم من ((كاهو)) است !
• كاهوى بيابانى
• كاهوى دريايى
• من ((قهوه )) هستم !
• اسم من ((خاكشير)) است !
• تودرى
• من ((خار مغيلان )) هستم !
• صمغ عربى
• اسم من ((مار چوبه )) است !
• شويدى
• كوله خس
• ضغيوس
• گل موگت
• من ((داروش )) هستم !
• اسم من ((زعفران )) است !
• روغن زعفران
• من ((مينا)) هستم !
• ميناى باغى
• اسم من ((زنجبيل )) است !
• زنجبيل شامى
• زنجبيل سگ
• من ((لوئى )) هستم !
• اسم من ((كشك )) است !
• من ((خرفه )) هستم !
• من ((ميخك )) هستم !
• اسم من ((كدو)) است !
• تخمه كدو
• من ((مار دارو)) هستم !


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Size : 4.11 MB
متاسفانه کتاب زبان خوراکی ها قابل دانلود نیست. لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه می توانم آن را دانلود کنم

M.Mirzaei
25-10-2011, 08:27
لطفا راهنمایی فرمایید چگونه می توان کتاب زبا خوراکی ها را دانلود کرد. بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر بتوانم این کتاب سه جلدی را دانلود کنم.

haaj ahmad
24-12-2011, 14:22
این سه جلد کتاب که دانلود نمیشه سر کاریه!!!!!!!

Tanaz-
03-09-2012, 09:06
با سلام

لطفاً اين فايلها را در سايت ديگري قرار دهيد نه رپيد شير

3pehrarabi
26-07-2013, 14:36
سلام
دلیل اصلی عضویتم دریافت کتابهای دکتر جزایری "زبان خوراکیها" بود ... که لینکشون خرابه !!
شاید بشه گفت در این لحظه از عضویتم پشیمون شدم و از خرابی لینکها گله مند هستم ................

SNOW PATROL
26-07-2013, 14:55
تاپیک قدیمی+از کار افتادن لینک + نفض حق نشر
قفل شد...//