PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : نیازمند کدنویس برای تبدیل html به wordpress همراه با theme option


Armin v
29-08-2019, 11:59
پروژه ای هست که کدنویسی html آن به پایان رسیده و نیازمند فردی با نمونه کار و تجربه مناسب هستیم

فرد مورد نظر باید دارای مهارت های زیر باشد

- مسلط به JavaScript
- مسلط به Jquery
- مسلط به php
- مسلط به wordoress coding

لطفا برای تماس با ما از روش های زیر اقدام نمایید

Email: saztalk@gmail.com
Tel/sms: 09361971017
Telegram: @juvempire