PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : مصرف مداوم ویتامین C و E سبب کاهش توسعه استقامت قدرت و حجم عضلانی می گردد


ardeshir69
12-03-2017, 12:52
مصرف مداوم ویتامین C و E سبب کاهش توسعه استقامت قدرت و حجم عضلانی می گردد

رادیکالهای آزاد مانند شمشیر دو لبه تا حد استانه سبب پیشرفت ترکیب بدنی و عملکرد ورزشکار می گردد و زمانیکه سطحش بیش از حد افزایش یابد میتواند سبب آسیب و بیش تمرینی در فرد گردد.
طبق مطالعات, افرادی که روزانه ویتامین C با دوز ۱۰۰۰ میلیگرم و ویتامین E با دوز ۳۲۵ میلیگرم مصرف میکردند, بعلت کاهش زیادیه رادیکال های آزاد سازگاری های تمرین استقامتی و مقاومتی را کاهش داده بودند.