PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : احساست رو با شکـــــــــــــــــــــــ ـــــلک به نفر قبلی بگو ............reza.kaka
21-02-2015, 10:24
.....................احساست رو با شکلک به نفر قبلی بگو ..............[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قانون اینه که هر کس فقط میتونه احساسشو با یک شکلک بگه .

و هیچ متنی نباید ارسال کنید جز یک شکلک
برای حل کوتاهی متن هم میتونید از ... سه نقطه استفاده کنید. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از شکلک های موجود در داخل انجمن میتونید استفاده کنید .


و سایت های دیگر ....

نمونه :


سایت [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


ادرس مشخص شده رو کپی کنید و در پستتون paste کنید . (بدون استفاده از ابزار ایمیج انجمن)

تموم ....

بسم الله ...:n02:

reza.kaka
21-02-2015, 10:24
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

sansa
21-02-2015, 10:40
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Amir-Rainman
21-02-2015, 11:19
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

djic
21-02-2015, 11:50
.....:n33:

befermatooo
21-02-2015, 12:31
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mehrshad-msv
21-02-2015, 12:55
:n01:............

B3NYAMIN
21-02-2015, 13:08
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mehrshad-msv
21-02-2015, 13:48
خوب میشی!:n02:

sansa
21-02-2015, 14:08
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Malware
21-02-2015, 14:19
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Iloveu-ALL
21-02-2015, 14:40
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mehrshad-msv
21-02-2015, 15:53
حالا اگر تونستی فرشو وا کنی!!:n02:

sansa
21-02-2015, 17:38
........:n10:

sansa
21-02-2015, 20:05
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Atghia
21-02-2015, 21:15
............:12:

matr!x_2008
21-02-2015, 21:33
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Iloveu-ALL
21-02-2015, 21:44
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Rossin
22-02-2015, 00:26
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

matr!x_2008
22-02-2015, 00:44
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

stealer
22-02-2015, 00:45
:7:.........

aghazadeh_hastam
22-02-2015, 00:48
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](10).gif

New Ray
22-02-2015, 03:03
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

mojtabaivi
22-02-2015, 04:39
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

befermatooo
22-02-2015, 16:30
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Ezel
22-02-2015, 18:03
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امید رض
22-02-2015, 18:16
هههوم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Atghia
22-02-2015, 21:56
:V6:........................

ALI . R
22-02-2015, 21:59
:V19: ................

hossein blak
22-02-2015, 22:02
:n06::n39::n06::n39::n06:

Demon King
22-02-2015, 22:03
:n25::n25::n25:

hossein blak
22-02-2015, 22:07
:V9::n24::V9::n24:

Khan gholi
22-02-2015, 22:31
:n30::n30::n04::n04:

Ezel
22-02-2015, 22:31
:V8:...........

Atghia
22-02-2015, 22:36
:V26:.............

aghazadeh_hastam
22-02-2015, 22:36
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](44).gif

امید رض
22-02-2015, 23:23
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
............

MR.CART
23-02-2015, 01:43
:n04:..............

sansa
23-02-2015, 11:37
.....:n24:

vissoto
23-02-2015, 12:26
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امید رض
23-02-2015, 12:50
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
..................

hossein blak
23-02-2015, 14:38
:n15::n35::n15::n35:

sansa
23-02-2015, 15:36
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امید رض
23-02-2015, 17:02
:n15::n35::n15::n35:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.................

sansa
23-02-2015, 17:27
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امید رض
23-02-2015, 17:30
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
..........

hossein blak
23-02-2015, 17:37
:4::32::4::32:

امید رض
23-02-2015, 17:47
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
..........

hossein blak
23-02-2015, 17:54
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امید رض
23-02-2015, 17:57
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
................

sansa
23-02-2015, 18:18
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

امید رض
23-02-2015, 21:45
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
..............................

hossein blak
23-02-2015, 22:16
:n34::evil::devil::grrr:

امید رض
23-02-2015, 22:23
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
....................

supermax15
23-02-2015, 22:33


Atghia
23-02-2015, 23:41
:V7:........

hossein blak
23-02-2015, 23:51
........:V28:

matr!x_2008
24-02-2015, 00:08
:n33::n09:

امید رض
24-02-2015, 10:57
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
................

Demon King
24-02-2015, 11:00
:4::4::4::4::4:

hossein blak
24-02-2015, 16:09
:n09::n26::n09::n26:

SADEGH 7
24-02-2015, 16:12
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

MƐΛИĪИƓĿƐSS
24-02-2015, 16:45
:n34::n34::n34:

امید رض
24-02-2015, 18:01
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
..............

Hossein_it
24-02-2015, 18:19
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

mojtabaivi
24-02-2015, 18:47
:n20:
................

hossein blak
24-02-2015, 19:18
:n06::n06::n06::n06:

sansa
24-02-2015, 19:34
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

hossein blak
24-02-2015, 20:08
:V3::V3::V3::V3::V3::V3:

sansa
24-02-2015, 21:25
:sq_13: :sq_13::sq_13::sq_13: :sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13:: sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::s q_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq_13::sq _13:

matr!x_2008
24-02-2015, 21:45
:n18::n19:

hossein blak
24-02-2015, 23:18
:n18::n18::n18::n18:

Captain
24-02-2015, 23:23
:n37:......

Mr_100_dolari
25-02-2015, 02:11
:n36: .......

Mehrshad-msv
25-02-2015, 03:58
:n14::n01::n18:

sansa
25-02-2015, 10:47
:sq_24::sq_24:

Mehrshad-msv
26-02-2015, 05:37
اسمیا خوابم میاد خیلی زیاد

befermatooo
26-02-2015, 11:52
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

hossein blak
26-02-2015, 12:29
:n38::n38::n38::n38:

Atghia
02-03-2015, 22:52
:n17:...............................

aghazadeh_hastam
02-03-2015, 22:54
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

- Saman -
02-03-2015, 23:25
:n18:


و


:n19:

Captain
02-03-2015, 23:25
:n04::n24:

VAHID
03-03-2015, 00:05
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mr_100_dolari
03-03-2015, 00:12
:n20:

.
.
.

:n11:

Captain
03-03-2015, 00:13
:n18::n40:

- Saman -
03-03-2015, 00:17
:V29:
متن ارسال شما بیش از اندازه مختصر و کوتاه هست . متن ارسال شما باید حداقل 10 حرف داشته باشد

MR.CART
03-03-2015, 01:13
:n11:
.............

befermatooo
03-03-2015, 01:17
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mehrshad-msv
03-03-2015, 11:29
:n01::n13:

Abdolreza2012
03-03-2015, 22:05
:n01::n01::n01::n01::n01:

hossein blak
03-03-2015, 22:28
:V3::V3::V3::V3:

Mr_100_dolari
04-03-2015, 00:02
.......... :n16:

aghazadeh_hastam
04-03-2015, 00:06
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

VAHID
04-03-2015, 00:10
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Layken
04-03-2015, 00:11
:sq_3:..........

VAHID
04-03-2015, 00:24
حامد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Atghia
04-03-2015, 06:59
:n11:..............

Mr_100_dolari
04-03-2015, 12:41
:n18::n11:

befermatooo
04-03-2015, 16:22
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mr_100_dolari
04-03-2015, 16:48
:n04:

.
.
.

:n24:

Atghia
04-03-2015, 18:58
:n11::n16:...........

ALI . R
04-03-2015, 20:41
:V19::V6::V3::11:

aghazadeh_hastam
04-03-2015, 20:45
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](22).gif

Atghia
04-03-2015, 22:49
:n36::n36:.....

hossein blak
10-03-2015, 19:25
:n40::n40::n40::n40:

VAHID
13-03-2015, 00:27
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Captain
13-03-2015, 02:08
:n17:
:n40:

MƐΛИĪИƓĿƐSS
13-03-2015, 02:10
:n14::n14::n14::n14::n14::n14::n14::n15:

SADEGH 7
13-03-2015, 02:10
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Mr_100_dolari
13-03-2015, 02:15
:9::42:

:38:

Captain
13-03-2015, 02:25
:n24::n24:

Mr_100_dolari
13-03-2015, 02:44
:n14::n14::n14:

hossein blak
13-03-2015, 10:08
:V3::n18::V3::n18:

- Saman -
13-03-2015, 10:16
:n14::n14::n14:


:n11::n11::n11:...

javad34
30-03-2015, 00:13
:n25::n25::n25:

hossein blak
10-11-2015, 20:24
:n01::n01::n01::n01:

امید رض
11-11-2015, 00:42
:V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30: :V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30::V30: :V30::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2: :2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2 ::2:

hossein blak
11-11-2015, 14:39
:n22::n37::n22::n37::n22::n37:

mahdi--
11-11-2015, 21:52
:n10:.........

hossein blak
12-11-2015, 00:08
:n09::n02::n09::n02:

mahdi--
12-11-2015, 00:33
:n33::n33::n33::n33:

Gregar
12-11-2015, 01:36
:n06::n39::n06::n39::n06::n39::n06::n39::n06:

hossein blak
12-11-2015, 12:35
:n18::n18::n18::n18:

Amin-Nasim
12-11-2015, 23:42
:n27::n35::n03:

hossein blak
13-11-2015, 00:29
:n13::n36::n13::n36::n13:

dourtarin
13-11-2015, 00:49
:n02::n26::n02:

hossein blak
13-11-2015, 10:59
:V1::V2::V1::V2:

Ali_RNT
13-11-2015, 16:23
:n09::n09:

hossein blak
13-11-2015, 16:46
:n10::n10:

mahdi--
15-11-2015, 17:14
:n20::n33:

hossein blak
15-11-2015, 18:56
:V17::V6::V17::V6:

mahdi--
16-11-2015, 22:01
:n05::n04:

dourtarin
13-03-2016, 13:22
:n36::n36:

Mehrshad-msv
14-03-2016, 00:36
:n18::n02:

mahdi--
14-03-2016, 01:27
:n37: :n37: :n03::n03::n15:

Ali_RNT
14-03-2016, 08:02
:V10::31: :31::31::31::31:

dourtarin
16-03-2016, 12:45
:n01::n05:

metalhead_forever
16-03-2016, 15:50
:n28::n29::n27:

mahdi--
16-03-2016, 16:34
:n34::n36::n27::n13::n02::n34:

dourtarin
18-03-2016, 21:49
:n02::n01::n41:

sajjadm1
13-05-2016, 15:36
:n03::n37::n29:

jjadm
13-05-2016, 21:45
:n37::n28::n27::n03:

dourtarin
16-05-2016, 11:06
:n36::n36::n01:

Pr0m3en
16-05-2016, 12:47
O:-)O:-)O:-)8-)8-)8-)(^o^)(^_-)

Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

mahdi--
18-05-2016, 21:25
:n29::n29::n29::n29::n29::n29::n29::n29::n37::n36: :n35::n04::n02:

akpa
18-05-2016, 22:06
:n39::n39::n39::n39::n39::n39::n39:............... ......................

dourtarin
20-05-2016, 20:35
:n01::n01::n01: