PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : عیب یابی کامپیوترهای شخصیسعید مشکی
23-04-2005, 12:04
عيب يابی کامپيوتر های شخصی ( بخش اول )
صرفنظر از اين که کامپيوتر شما چگونه توليد شده است و يا نرم افزارهای نصب شده بر روی آن چگونه نوشته شده اند ، همواره احتمال بروز خطاء وجود داشته و ممکن است در آن لحظه امکان دسترسی به کارشناسان برای تشخيص خطاء و رفع مشکل وجود نداشته باشد . آشنائی با فرآيند عيب يابی و برخورد منطقی و مبتنی بر علم با اين مقوله می تواند علاوه بر کاهش هزينه ها،صرفه جوئی در مهمترين منبع حيات بشری يعنی زمان را نيز بدنبال داشته باشد .
نرم افزارهای عيب يابی از جمله امکانات موجود و در عين حال بسيار مهم در اين زمينه بوده که می توان از آنان به منظور عيب يابی يک کامپيوتر استفاده نمود .

نرم افزارهای عيب يابی
برای عيب يابی کامپيوترهای شخصی تاکنون نرم افزارهای عيب يابی متفاوتی ارائه شده است . برخی از اينگونه نرم افزارها درون سخت افرار کامپيوترهای شخصی ، برخی ديگر درون تجهيزات جانبی ( نظير کارت های الحاقی ) ، تعدادی ديگر به همراه سيستم عامل و برخی ديگر به عنوان محصولات نرم افزاری مجزائی عرضه شده اند .

POST ( اقتباس شده از Power On Self Test ) : برنامه فوق پس از روشن کردن هر نوع کامپيوتر شخصی به صورت اتوماتيک اجراء می گردد . روتين های فوق درون حافظه ROM مادربرد و ROM موجود بر روی کارت های الحاقی ذخيره می گردند.

نرم افزارهای عيب يابی ارائه شده توسط يک توليد کننده خاص : تعداد زيادی از توليد کنندگان معتبر کامپيوتر به منظور عيب يابی کامپيوترهای توليدی خود ، اقدام به پياده سازی و عرضه نرم افزارهای عيب يابی مختص سيستم های خود می نمايند .

نرم افزارهای عيب يابی جانبی : به همراه تعداد زيادی از دستگاه های سخت افزاری ، نرم افزارهای عيب يابی خاصی ارائه می شود که می توان از آنان به منظور تست صحت عملکرد سخت افزار مورد نظر استفاده نمود . به عنوان نمونه آداپتورهای SCSI دارای يک برنامه عيب يابی می باشند که درون حافظه ROM BIOS کارت تعبيه و با فشردن کليدهای ctrl+A در زمان راه اندازی سيستم، امکان دستيابی و استفاده از آن وجود خواهد داشت . کارت های صدا و شبکه نيز معمولا" به همراه يک برنامه عيب يابی ارائه می گردند که می توان از آنان درجهت تشخيص صحت عملکرد وظايف محوله هر کارت استفاده بعمل آورد .

نرم افزارهای عيب يابی ارائه شده توسط سيستم عامل : به همراه سيستم های عامل (نظير ويندوز) ، نرم افزارهای عيب يابی متعددی ارائه شده است که می توان از آنان به منظور شناسائی و مونيتورينگ کارآئی و عملکرد هر يک از عناصر سخت افزاری موجود در کامپيوتر استفاده نمود .

نرم افزارهای عيب يابی آماده : تعدادی از توليد کنندگان نرم افزار به منظور عيب يابی کامپيوترهای شخصی اقدام به ارائه نرم افزارهای عيب يابی همه منظوره ای نموده اند. هر يک از نرم افزارهای فوق دارای پتانسيل های مختص به خود بوده که می توان با توجه به خواسته خود از آنان استفاده نمود .

برنامه عيب يابی POST
زمانی که شرکت آی.بی. ام در سال 1981 اولين کامپيوترهای شخصی را ارائه نمود در آنان از ويژگی هائی استفاده شده بود که قبلا" مشابه آنان در ساير کامپيوترها به خدمت گرفته نشده بود . استفاده از برنامه ای موسوم به POST و Parity-checked حافظه ، نمونه هائی در اين زمينه می باشند . پس از روشن کردن هر نوع کامپيوتری درابتدا و قبل از هر چيز ديگر ( نظير استقرار سيستم عامل درون حافظه ) ، برنامه POST به منظور بررسی تست صحت عملکرد عناصر اصلی سخت افزار موجود در يک کامپيوتر اجراء خواهد شد .
POST ، مشتمل بر مجموعه ای از دستورالعمل های ذخيره شده در تراشه ROM-BIOS مادربرد است که مسئوليت تست تمامی عناصر اصلی در زمان روشن کردن کامپيوتر را برعهده دارد . برنامه فوق قبل از استقرار هرگونه نرم افزار در حافظه ، اجراء خواهد شد .

برنامه POST چه چيزی را تست می نمايد ؟
پس از روشن کردن کامپيوتر، برنامه POST به صورت اتوماتيک اجراء و مجموعه ای از تست های لازم به منظور بررسی صحت عملکرد عناصر اصلی در کامپيوتر را انجام می دهد. تست حافظه ، پردازنده ، حافظه ROM ، مدارات حمايتی برداصلی و تجهيزات جانبی نظير اسلات های موجود بر روی برد اصلی ، نمونه هائی در اين زمينه بوده که توسط برنامه POST تست خواهند شد . اندازه برنامه POST بسيار کم بوده و صرفا" قادر به تشخيص خطاهای بحرانی می باشد . در صورتی که پس از انجام هر يک از تست های انجام شده توسط برنامه POST مشکل خاصی تشخيص داده شود ، پيام های خطاء و يا هشداردهنده ای که نشاندهنده نوع خطاء است ، ارائه می گردد . پيامد وجود هر گونه خطاء در اين مرحله ، توقف فرآيند معروف بوتينگ ( استقرار سيستم عامل درون حافظه ) خواهد بود . خطاهائی که توسط برنامه POST تشخيص داده می شوند را fatal error نيز می گويند چراکه عملا" توقف فرآيند بوتينگ را بدنبال خواهند داشت .

نحوه نمايش نوع خطاء
ماحصل اجرای برنامه POST ، ارائه سه نوع پيام خروجی است : کدهای صوتی ، کدهای مبنای شانزده که برروی يک پورت I/O با يک آدرس خاص ارسال می گردد و پيام های مبتنی بر متن که بر روی نمايشگر نمايش داده می شوند . برای گزارش خطاهای تشخيص داده شده توسط برنامه POST از سه روش زير استفاده می گردد :

کدهای صوتی ( Beep Codes ) : کدهای فوق از طريق بلندگوی سيستم قابل شنيدن می باشند .

کدهای Checkpoint : کدهای فوق ، کدهای مبنای شانزده checkpoint می باشند که برای يک پورت I/O با يک آدرس خاص ارسال می گردند . برای مشاهده کدهای فوق به يک برد خاص نصب شده در يکی از اسلات های ISA و يا PCI نياز می باشد .

پيام های نمايش داده شده بر روی نمايشگر : پيام های خطاء فوق صرفا" پس از مقداردهی اوليه آداپتور ويدئو قابل نمايش بر روی نمايشگر و استفاده خواهند بود .

کدهای صوتی برنامه POST
از کدهای فوق صرفا" برای اعلام خطاهای بحرانی استفاده می گردد . خطاهای فوق در ابتدای فرآيند راه اندازی کامپيوتر و زمانی که هنوز کارت ويدئو و ساير سخت افزارها وارد مدار عملياتی نشده اند ، محقق می گردند . با توجه به اين که در اين مقطع نمايشگر در دسترس نمی باشد ، کد مربوط به هر يک از خطاهای موجود به صورت مجموعه ای beep مشخص می گردد . در صورتی که ماحصل اجرای برنامه POST موفقيت آميز بوده و مشکل خاصی وجود نداشته باشد ، پس از اتمام برنامه POST ، صرفا" يک صدای beep قابل شنيدن خواهد بود . در برخی سيستم ها ( نظير کامپيوترهای کامپک ) پس از اتمام موفقيت آميز برنامه POST دو مرتبه beep نواخته می شود . در صورتی که تست صحت عملکرد برخی عناصر با موفقيت توام نباشد ، برای اعلام نوع خطاء تعداد مشخصی beep که ممکن است کوتاه و يا بلند و يا ترکيبی از هر دو باشد ، نواخته می گردد .

کدهای Checkpoint مربوط به برنامه POST
کدهای فوق ، اعداد مبنای شانزدهی می باشند که توسط روتين های برنامه POST بر روی يک پورت I/O با يک آدرس خاص ( مثلا" آدرس 80h ) نوشته می گردند . به کدهای فوق ، کدهای POST نيز گفته شده و امکان مشاهده و خواندن آنان صرفا" با نصب آدپتورهای خاصی در يکی از اسلات های سيستم ، فراهم می گردد . آداپتورهای فوق در ابتدا توسط توليد کنندگان مادر برد و به منظور تست سخت افزارهای توليدی استفاده می گرديد . در ادامه شرکت های متعددی ( نظير ميکرو 200 و 2000 ، JDR Microdevice ) با توليد اينگونه کارت ها امکان استفاده از آنان را برای ساير تکنسين ها فراهم نمودند .
از کدهای POST Checkpoint می توان به منظور رديابی وضعيت سيستم در زمان فرآيند بوتينگ از زمانی که سيستم روشن می گردد تا زمانی که برنامه bootstrap loader اجراء می گردد ( آغاز استقرار سيستم عامل در حافظه )، استفاده نمود .
پس از نصب يک POST code reade درون يکی از اسلات های مادربرد و همزمان با اجرای برنامه POST ، يک عدد مبنای شانزده بر روی نمايشگر کارت نمايش داده خواهد شد . در صورت توقف غيرمنتظره سيستم ، با استفاده از کد نمايش داده شده می توان خطاء موجود را تشخيص داد .

پيام های نمايش داده شده بر روی نمايشگر
پيام های نمايش داده شده بر روی صفحه نمايشگر ، پيام های مختصری می باشند که يک نوع خاص خطاء را گزارش می نمايند . پيام های فوق صرفا" پس از مقداردهی کارت ويدئو و نمايشگر قابل نمايش و استفاده خواهند بود .


برگرفته از سایت srco

halovin
24-04-2005, 16:42
با سلام .
مدتی است کامپیوتر من پیغام خطایی میدهد مبنی بر اینکه :
"شما یک سخت افزار جدید نصب کرده اید و برای کامپیوتر شناخته شده نیست و لازم است شما یک بار دیگر سخت افزار را نصب کنید و راه اندازی کنید . "
این در حالیه که من هیچ سخت افزاری نصب نکردم . در پایین این خطا ، از 0 تا 100 می شمارد و بعد کامپیوتر را ریست میکند . این خطا در یک زمینه ی آبی با حاشیه ی سیاه می آید. ضمنا این خطا ، سابقا در هر موقعی احتمال داشت بیاید ولی الان که ویندوز را دوباره نصب کردم ، موقع برگشتن کامپیوتر از حالت استند بای به ویندوز ، این خطا می اد .
ممنون میشم اگر راهنماییم کنید .
مادر بورد من شاتل است . رم 512 دی دی آر ، سی پی یو 2.4 اینتل . کارت صدا و گرافیک آنبود .
با تشکر .

HamidFULL
25-04-2005, 00:44
عزيز اين اشکال از Windows شماست که با يک Device شما مشکل داره شما بايد در قدم اول برای سختفزار هاتون Update Driver انجام بديد

سعید مشکی
25-04-2005, 15:02
دوست عزیز سلام.
تا اون جا که من بخاطر دارم این مشکل از یک ویروس ناشی میشه که باعث میشه ویندوز به اشتباه بیفته . بهتون توصیه میکنم یک آنتی ویروس قوی استفاده کنید .
مطمئن باشید که ضرر نخواهید کرد.
موفق باشید

ninja54
05-01-2008, 09:43
با سلام
كامپيوتري دارم كه قبلا در آن ويندوز ملنيوم و ايكس پي نصي بود و لي بعلت يكسري مشكلات كامپيوتر را از ابتدا پارتيشن بندي كردم و فقط ويدوز ايكس پي سرويس پك دو ريختم وليكن وقتي در ابتداي شروع ويندوز آرم ويندوز مي آيديكدفعه كامپيوتر خود بخود ريست مي كند اين اشكال وقتي با safe mode بالا مي آيم پيش نمي آيد . لطفا مرا راهنمايي كنيد كه چكار كنم ؟؟؟

damla1368
28-01-2008, 22:30
با سلام؛
اين اشكال مي تونه از عدم فايل هاي بوت باشه يا اينكه ويروس تو كامپيوترت داري كه موقعي كه safe mode بالا مي آيي ويروس غر فعال شده و مي توني وارد كامپيوترت بشي چاره اين كار اين است كه يك بار ويندوزت را عوض كني بعد يك انتي ويروس قوي و به روز شده روش نصب كني بعد اگه درست نشد بگو تا اگه چاره اي ديگه داشت حتماً شمارو هم در جريان بذارم
با تشكر

EHSANRF
29-01-2008, 11:19
اين مطالب رو همين چند روز پيش از تلتكس شبكه سه خوندم!

بروبچ بريد صفحه 700 مربوط به فناوري اطلاعات ميشه! بعضي موقع چيزاي خفني مينويسه!

مثلا يه هفته بحثش سر اينترنت ماهواره اي بود و كارتهاي D V B !

عجيب نيست! اگه مجاز نيست پس چطور تلويزيون در موردش مقاله مينويسه!؟

sha666
11-04-2008, 10:54
با سلام
من کامپیوترم ویروسی گرفته که سیستم را بعد از 30 ثانیه ریست می کنه .
می خواستم بدونم چه جوری می شه پاکش کرد؟
با تشکر

david23
13-04-2008, 23:41
سلام من ویندوزو وقتی عوض میکنم .سیستم هنگه یعنی وقتی مثلا My Computer رو باز میکنم رو نوار toolbar طول میکشه تا باز شه .من مادربورد -سی پی یو -ورمم جدید ولی هاردم مال 5 سال پیشه آیا امکان داره از هارد باشه ؟ در ضمن با McAfee Security Center هم اسکن کردم ولی فایده نداش

ویندوز هم xp sp2 - تا دو ماه پیش مشکلی از نظر هنگی نداشت

fa_re
23-04-2008, 12:06
با نصب پرینتر موقع خاموش و روشن کردن پرینتر سیستم خاموش میشود. چرا؟

sedan_sas
13-05-2011, 23:58
salam
khaste nabashin
modaiye ye moshkel daram vagti internet explorer kar mikone va vagti chand ta safe baham baz mishan yedafe system khamush mishe. bazi vagta safhe larzesh peyda mikone va system hang mikone va khamush mishe
ye modat bad ke systemo rahandazi mikonam kamelan binags kar mikone. lazeme begam in eshkal vagti pish miyad ke tu internet chanta safharo ba ham estefade mikonam

EXTREME
14-05-2011, 00:22
مشکل شما به احتمال زیاد نرم افزاری میتونه باشه اول از همه ADDONS های اکسپلورر رو غرفعال کنید و دوباره امتحان کنید
اگه با مرور دیگه ای مثل فایرفاکس اینطوری نمیشه پس مشکل زا مرور گره یا افزونه هاش یک کدوم این مشکل رو ایجاد میکنه یا خود مرورگر رو باید پاک کنید و مجددا نصب کنید از طریق خود ویندوز
اگه مشکل کماکان ادامه داشت ویندوز رو عوض کتید و اسکن ویروس بکنید
مشکلات سخت افزاری هم از دمای بالای قطعات و پاور هست که احتمال سخت افزاری کمتره
در شمن فارسی تایپ کنید که بشه راحت تر خوند

azzii
17-10-2012, 22:42
سلام
لپ تاپم رو روشن میکنم بعد ازاینکه بالامیاد این error رومیده وروش میمونه_لطفاراهنمایی کنیدمشکل وراه حلش چیه ممنون
windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<windows root>\system 32\ntoskrnl.exe.
please re-install a copy of the above file.

EXTREME
18-10-2012, 00:37
سلام
لپ تاپم رو روشن میکنم بعد ازاینکه بالامیاد این error رومیده وروش میمونه_لطفاراهنمایی کنیدمشکل وراه حلش چیه ممنون
windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<windows root>\system 32\ntoskrnl.exe.
please re-install a copy of the above file.
مشکل از ویندوزه یکی از فایل های سیستمی دچار مشکل شده حالا یا میتونه از خود ویندوز باشه یا ویروس باشه یا اثرات خرابی هارد
اگر ویندوز دارین در یک سیستم دیگه که ویندوز سون روش نصبه یک repair disc درست کنید یا ویندوز رو ریپیر کنید یا از طریق command rate در محیط ریپیر با دستور sfc /scannow فایل های سیستمی رو تعمیر کنید درست نشد ویندوز رو عوض کنید
ویندوز درست سیستم رو اسکن ویروس بکنید

azzii
18-10-2012, 00:58
مشکل از ویندوزه یکی از فایل های سیستمی دچار مشکل شده حالا یا میتونه از خود ویندوز باشه یا ویروس باشه یا اثرات خرابی هارد
اگر ویندوز دارین در یک سیستم دیگه که ویندوز سون روش نصبه یک repair disc درست کنید یا ویندوز رو ریپیر کنید یا از طریق command rate در محیط ریپیر با دستور sfc /scannow فایل های سیستمی رو تعمیر کنید درست نشد ویندوز رو عوض کنید
ویندوز درست سیستم رو اسکن ویروس بکنید
خیلی ممنون_الان میخوام ویندوزعوض کنم بازerror میده که هارد دیسکو نمیشناسه پس باتوضیحات شما مشکل خرابی هارده چون ویندوزعوض نمیشه