PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : ComboFixjafarian
21-08-2012, 15:03
ComboFix نرم افزاری برای اسکن کامپیوتر شما برای یافتن نرم افزارهای مخرب و پاک کردن آن ها می باشد. این ابزار یکی از نرم افزارهای امنیتی جدید برای یافتن فایل های مخرب، بدافزارها، تروجان ها و برنامه های جاسوسی می باشد که یکی از مخرب ترین نوع جاسوس افزارها به شمار می روند. با استفاده از این نرم افزار شما قادرید تا سیستم خود را اسکن کنید و در پایان اسکن اگر فایل مخربی یافت شد این نرم افزار خود به صورت خودکار اقدام به حذف آن می نماید. همچنین این نرم افزار دارای سرعت بسیار بالایی در یافتن این بدافزارها داشته و قادر است تا در کمترین زمان ممکن عملیات اسکن را انجام دهد.


ComboFix is a program, created by sUBs, that scans your computer for known malware, and when found, attempts to clean these infections automatically. In addition to being able to remove a large amount of the most common and current malware, ComboFix also displays a report that can be used by trained helpers to remove malware that is not automatically removed by the program[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ComboFix 18.08.2012 4.68 Mb


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
27-08-2012, 15:07
ComboFix 26.08.2012


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
04-09-2012, 07:16
Combofix 03-09-2012


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
07-09-2012, 21:44
ComboFix 07.09.2012


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
28-09-2012, 16:34
Combofix 12-09-27.01


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
03-10-2012, 14:01
ComboFix 3.10.2012
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
15-10-2012, 19:11
ComboFix 15.10.2012
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
20-11-2012, 22:53
ComboFix 20.11.2012
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
04-01-2013, 15:28
ComboFix 3.01.2013


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
10-01-2013, 11:46
[B]ComboFix 9.01.2013


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
11-01-2013, 14:33
Combofix 13-01-11.01 Freeware


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
13-01-2013, 13:59
Combofix 12.01.2013


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
14-01-2013, 16:37
ComboFix 2013.1.14 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
15-01-2013, 14:06
ComboFix 2013.1.15 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
17-01-2013, 16:08
Combofix 13-01-17.01


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
19-01-2013, 14:02
Combofix Latest


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
21-01-2013, 16:34
ComboFix 2013.1.21 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
22-01-2013, 14:00
Combofix Latest


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
23-01-2013, 16:19
Combofix 13-01-23.01


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
24-01-2013, 16:44
Combofix 24.01.2013


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
26-01-2013, 16:26
ComboFix 2013.1.26 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
28-01-2013, 16:14
ComboFix 2013.1.28 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
29-01-2013, 14:05
ComboFix 29.01.2013


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
31-01-2013, 15:39
ComboFix 2013.1.30 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
01-02-2013, 15:55
ombofix 13-02-01


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
02-02-2013, 13:58
Combofix Latest


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
04-02-2013, 16:15
ComboFix 2013.2.4 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
07-02-2013, 11:39
ComboFix 6.02.2013
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
09-02-2013, 00:13
ComboFix 2013.02.08 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
12-02-2013, 22:52
ComboFix 2013.02.12 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
13-02-2013, 16:30
ComboFix 2013.02.13 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
16-02-2013, 13:45
Combofix Latest


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
16-02-2013, 22:54
ComboFix 2013.02.16 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
18-02-2013, 14:44
ComboFix 18.02.2013
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
22-02-2013, 11:46
ComboFix 2013.02.21 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
25-02-2013, 14:04
ComboFix latest version


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
26-02-2013, 13:59
Combofix Latest


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
27-02-2013, 22:59
ComboFix 2013.02.27 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
02-03-2013, 14:08
ComboFix latest version


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ALI . R
06-03-2013, 09:55
ComboFix 6.03.2013
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
11-03-2013, 22:57
ComboFix 2013.03.11 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
14-03-2013, 13:40
ComboFix 2013.03.13 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
16-03-2013, 22:53
ComboFix 2013.03.16 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
23-03-2013, 22:08
ComboFix 2013.03.23 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
27-03-2013, 13:06
ComboFix 2013.03.26 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
29-03-2013, 14:34
ComboFix 2013.03.29 Final | 4.8 MB


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
31-03-2013, 14:28
ComboFix 2013.03.30 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
06-04-2013, 21:47
ComboFix 2013.04.06 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
18-04-2013, 13:03
Combofix 13-04-18.01


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
19-04-2013, 10:22
ComboFix 2013.04.18 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
20-04-2013, 13:03
Combofix 13-04-20.01


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
25-04-2013, 22:56
ComboFix 2013.04.25 Final


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
07-05-2013, 12:58
ComboFix 13.5.6.3 | 4.8 Mb


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

jafarian
10-05-2013, 11:08
Combofix 19.08.2013


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید