PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : کلمات اختصاری در چت ...Aidin_ONLINE
17-06-2006, 20:43
سلام
Hi There
HT
حالت چطوره؟
How Are You?
HRU
سن/ جنس /مکان
Age/---/Location
ASL
چت را ترک کرده
has left the chat
poof
تا آنجایی که من می دانم
Az Far As I Know
AFAIK
به زودی
As Soon As Possible
ASAP
اه خدای من
Oh My God
OMG
دوست پسر
Boy Friend
BF
دوست دختر
Girl Friend
gf
راستی
By The Way
BTW
از طرٿ دیگر
On The Other Hand
OTOH
پیغام الکترونیکی
Email Message
EMSG
رو در رو
Face to Face
F2F
متشکر از شما
Tank You
TY
در هر صورت
In Any Event
IAE
عجب . ٿهمیدم
Oh I See
OIC
ٿهمیدم
I See
IC
به نظر من
In My Oponion
IMO
متاسٿم
I`m Sorry
IMS
برای همیشه دوستت دارم
Love You Foreve
LYF
دوستت دارم
Love Ya
LY
دوستت دارم
I Love You
ILY
جهت اطلاع تو
For Your Information
FYI
به بیان دیگر
In Othere Word
IOW
شوخی می کنم
Just Kidding
JK
پوزخند شیطانی
Evil Grin
EG
خنده شدید شیطانی
Big Evil Grin
BEG
خنده
Laugh
L
خندیدن با صدای بلند
Laugh Out Loud
LOL
لبخند
Smile
S
از خنده رو زمین غلط زدن
Rolling on Floor Laughing
ROFL
از خنده رو زمین غلط زدن
Rolls on The Floor Laughing
ROTFL
پیغام خصوصی
Private Message
PM
بوسه بر گونه
Kiss on Cheek
KOC
بسه زدن و بغل کردن
Hug and Kiss
H&K
متشکر
Thanks
TNX
بوسه روی لبها زدن
Kiss on Lips
KOL
بعدا
Later
L8R
دعا کردن
Fingers Crossed
FC
زود جواب نامه را بده
Write Back Soon
WBS
جواب نامه را نده
Don't Write Back
DWB
برای مدت طولانی بی خبر بودن
Long Time No See
LTNS
الان بر میگردم
Be Right Back
BRB
زود بر میگردم
Be Back Soon
BBS
بعدا بر می گردم
Be Back Later
BBL
بعدا به تو می گویم
Talk To You Later
TTYL
به ٿکر تو هستم
Thinking Of You
TOY
تا دٿعه بعد
Till Next Time
TNT
بعدا می بینمت
See You Later
SYL8TR
به زودی می بینمت
See You Soon
SYS
می بینمت
See You
CU
ٿعلا میروم
Gone For Now
GFN
از دیدن تو خوشحال شدم
Glad To See You
GTSY
از دیدن تو خوشحال شدم
Nice To See You
Nice 2 C U
دور از صٿحه کلید
Away From Keyboard
AFK
موٿق باشی
Good Luck
GL
ٿعلا خداحاٿظ
Ta Ta For Now
TTFN
خداحاٿظ
Bye Bye Now
BBN
خداحاٿظ
Bye For Now
BFN
--------------

B.Spears
17-06-2006, 20:48
در كل جالب بود البته...

shahabmusic
18-06-2006, 05:05
خندیدن با صدای بلند
Laugh Out Loud
LOL
درستش Laughing Out Loud

یکی دیگه هم هست :
SIO
می بینمت.
See You

matin_blue
19-06-2006, 13:17
Plz يعني چي؟

Aidin_ONLINE
19-06-2006, 13:23
فکر کنم please یعنی لطفا

Aidin_ONLINE
19-06-2006, 13:25
من یه کتاب فرهنگ اصطلاحات چت دارم که خیلی کامله اگه خواستی ادرس بدم بگیر یدونه
600 تومنه خیلی هم کتاب کوچیکی هست و 256 ٌ داره

م.پ.د
19-06-2006, 13:26
حالا چه جوری از برشون کنیم ؟؟؟

م.پ.د
19-06-2006, 13:29
من یه کتاب فرهنگ اصطلاحات چت دارم که خیلی کامله اگه خواستی ادرس بدم بگیر یدونه
600 تومنه خیلی هم کتاب کوچیکی هست و 256 ٌ داره
اگه برات مقدوره بصورت فایل pdf تبدیل کن و بزار تو سایت اینجوری همه راحت می تونن دریافت کنن ... :tongue:

Aidin_ONLINE
19-06-2006, 14:40
م.پ.د جان این کتاب کاغذیه نه الکترونیکی
منم که اسکنر ندارم!
ولی اگه پیدا کنم حتما میزارم
--------------------------------------
ازبر لازم نیست اگه دیدی طرف یه چیزی نوشته که سر در نمیاری به این کتاب نگاه می کنی

Aidin_ONLINE
19-06-2006, 14:48
thank you = TU
talk to you later = K2UL8R
love you like brother= LULAB
laugh to myself= LTM
love you like sister= LULAS
male or female= M or F?
thanks= THX
no problem =NP
bye for now= B4N
age/---/location= A/S/L?
see you later= CUL
see you= CU
see you later= CUL
bye for now= BFN
end of message= EOM
thank you= MER30
I love you= ILU
I love you= ILY
I see= IC

Aidin_ONLINE
19-06-2006, 14:48
شما . تو کي هستي

PLZ = please
لطفا

ASL = age / --- / Location
سن و جنسيت و شهر شما چیست؟

R = are
.هستید

sa@ = time
ساعت

mer30 = mer28+2 = ... = merci
مرسی . ممنون

tnx = thanks
متشکرم

tq = thank you
متشکرم

ty = thank you
متشکرم

m = male
مرد

f = female
زن یا مرد . مونث یا مذکر

me2 = me too
!من هم همین طور

gf = girl friend
دوست دختر

bf = boy friend
دوست پسر

lol
خندیدن به چیزی

cool
خوشحالی همراه با تعجب

wow
فریاد حاکی از خوشحالی و تعجب

DC = disconnect
قطع ارتباط تلفنی با اینتر نت

BC = because
برای اينکه ، زيرا

C = see
دیدن . می بینمت

U R = your
مال شما

2 = too
همچنین

4 = for
برای

NP = no problem
مشکلی نیست

C U L = see you later
به امید دیدار

BRB = be right back
زود بر می گردم

I L U = I love you
دوستت دارم

h&k = hug and kiss
در آغوشم ميبوسمت

IOU = i owe you
من به شما مديونم

ATB = all the best
خيلي خوب ، همه خوب هستن

CU = see you
ميبينمت

DL = download
دانلود کردن ، کپي

GG = good game
بازی خوبیه

GJ = good job
کار خوبيه

GL = good luck
موفق باشيد ، خوشبخت باشيد

yw = you're welcome
خوش آمديد

WB = welcome back
(زود برگردی ، خوش آمديد (هنگام رفتن

ttyl = talk to you later
بعدا صحبت ميکنيم

K = oky
خوبه ، باشه ، قبوله

LTR = later
بعدا

sry = Sorry
متاسفم

bbs = be back soon
زود برگردی

bbl = be back later
بعدا بر ميگردم ، دوباره بيا

vip = Very imprtant person
آدم خيلي مهم ، آدم متشخص

ltns = long time no see
خيلي وقته نديدمت

msg = message
پيام

W = whit
با

W / O = whitout
بدون

kit = keep in touch
با من در تماس باش

F2F = face to face
رو در رو

matin_blue
19-06-2006, 19:41
plz يهني چيييييييييييييييييييييي؟

masoud908
19-06-2006, 19:51
plz يهني چيييييييييييييييييييييي؟
گفتن که بچه ها
همون مخفف کلمه Please به معنای لطفا هست