PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : کمکهاي اوليه (اطلاعات جامع)


sajadhoosein
05-01-2011, 09:15
آموزش کمکهاي اوليه

احياي قلبي ريوي

باز كردن را هوايي-
دادن تنفس مصنوعي
- ماساژ قلبي


آموزش احياي قلبي - ريوي
احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذايي و اكسيژن به مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگيري شود.اين مانور حياتي مي تواند بدون احتياج به هيچ وسيله اضافي نيز انجام گيرد و انجام صحيح و به موقع آن جان انسانهاي زيادي را از مرگ حتمي نجات بخشد .
آيا مي دانيد كه چه بسا فردي كه دچار ايست قلبي تنفسي شده است با انجام صحيح مانورهاي احيا قلبي تنفسي مي تواند از مرگ حتمي نجات پيدا كند.
در مواردي مثل ايست قلبي , غرق شدن , خفگي , مصرف زياده از حد مواد مخدر .و مشروبات الكلي , احياي قلبي ريوي مي تواند فرد را به زندگي بر گرداند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


جهت شروع احياي قلبي ريوي ابتدا بايد مطمئن شويد كه فرد مورد نظر شما به احياي قلبي ريوي نياز دارد بدين منظور:
او را صدا زده و به آرامي تكان مي دهيد .
به دقت به چهره فرد و حركات قفسه سينه او بنگريد . (( چهره كبود و زرد و لبهاي تيره رنگ و كبود نشانگر نارسايي گردش خون فرد است )).
با ديدن اين علايم بي درنگ از كساني كه در محل حادثه حضور دارند بخواهيد تا با تلفن اورژانس 115 تماس بگيرند.
اگر مي خواهيد احيا’ قلبي ريوي را انجام دهيد هرگز به بهانه تماس با اورژانس مصدوم را رها نكنيد .
امانبايد فرصت را از دست بدهيد .شما هم مي توانيد با احياي قلبي ريوي زندگي اين فرد را نجات دهيد پس مراحل احياي ريوي را آغاز كنيد.
هشدار
قبل از هرگونه اقدامي جهت انجام احياي قلبي تنفسي هر مصدوم اطمينان حاصل كنيد كه اين عمل سلامتي شما يا مصدوم را از نظر سرايت بيماريهايي چون ايدز و هپاتيت تهدي نمي كند .

sajadhoosein
05-01-2011, 09:27
براي انجام مراحل CPR مرحل زير را با دقت پيش مي گيريم .


A of resuscitation باز كردن راه هوايي


B of resuscitation دادن تنفس مصنوعي


ماساژ قلبي C of resuscitationباز كردن راه هواييAirway

اولين قدم باز كردن راه هوايي فرد است .در فرد بيهوش تمامي ماهيچه ها شل شده اند.عضلات زبان و گردن هم از اين قاعده مستثني نيستند و احتمال دارد كه زبان به طرف حلق بر گردد و راه هوايي را مسدود كند .

كف دست را روي پيشاني مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر گردانيد . همزمان با اين كار دست ديگر را زير چانه او قرار داده و به سمت بالا فشار دهيدبه طوريكه دندانهاي فك بالا و پايين در مقابل هم قرار گيرند . در صورت انجام صحيح اين مراحل شما موفق به باز كردن را ه هوايي مصدوم خواهيد شد .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مراقب باشيد كه دهان فرد را بيش از حد باز نشود چون در اين صورت ممكن است زبان به عقب برگردد و راه هواي را مسدود كند .

sajadhoosein
05-01-2011, 09:37
دادن تنفس مصنوعي Breathing

پس از بازكردن راه هوايي بايد از وضعيت تنفس مصدوم أگاه باشيد.ابتدا قفسه سينه فرد را برهنه كنيد.

اگر صورت مصدوم كبود و رنگ پريده باشد .

نه جريان هوا از بيني و دهان فرد حس شو د و نه صدايي كه نشانگر جريان هوا باشد به گوش برسد.

قفسه سينه حركت نداشته باشد.

تنفس وي قطع شده است و بايد تنفس مصنوعي را آغاز كنيد حتي اگر نتوانستيد تشخيص دهيد كه فرد مذكورتنفس دارد يا نه نفس مصنوعي را آغاز كنيد چون اگر فرد تنفس داشته باشد شما در هنگام تنفس مصنوعي متوجه مي شويد.

تكنيك دادن تنفس مصنوعي

سررابه عقب متمايل كنيد به صورتيكه دهان كمي بازتر باشد (نحوه باز كردن راه هوايي ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])در مبحث قبل آمده است.)با انگشتان دستي كه روي پيشاني مصدوم است سوراخهاي بيني فرد را ببنديد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


دهان خود را روي دهان مصدوم بگذاريد بطوريكه , لبهاي شما كاملا اطراف دهان اورا بگيرد.با يك بازدم عميق هوارا وارد دهان فرد مصدوم كنيد.همزمان از گوشه چشم خودبه قفسه سينه فردنگاه كنيد وببينيد آيا هنگامي كه درون مجاري هوايي اومي دميد قفسه سينه بالا مي رود يا نه ؟

وقتي قفسه سينه فرد بالا مي آيد تنفس را قطع كنيد ودهان خود را از دهان فرد دا كرده و بيني اورا آزاد بگذاريد و خودتان برا ي تنفس بعدي نفس بگيريد.

هنگام تنفس موثر سينه وشكم مصدوم بالاو پايين مي آيد , احياگر حس مي كند كه بادكنكي را پر ميكند و پس از دميدن حجم معيني , مقابل ورود هواي اضافه تر مقاومت احساس ميكند .به تدريج رنگ پوست فرد از زردي و كبودي به صورتي تغيير مي يابد.

sajadhoosein
05-01-2011, 09:52
ماساژ قلبي Circulation

پس ازدادن يك يا دو تنفس مصنوعي در صورتيكه فرد تنفس خود را بازنيابد بايد نبض فرد را كنترل كرد.

طريقه كنترل كردن نبض :

پس از آنكه تنفس مصنوعي تمام شد كف دست را از روي پيشاني فرد بر نداريد و دو انگشت دست ديگر را در وسط گردن بالاي ناي و حنجره روي برآمدگي جلوي گردن ( سيب آدم ) بگذاريد .

انگشتان خود را به آرامي به سمت پايين و كنار آن قسمت بلغزانيد و سپس كمي فشار دهيد . به مدت 5-10 ثانيه اين كار را ادامه دهيد تامطمئن شويد كه نبض را حس ميكنيد يا نه؟

كنترل كردن نبض احتياج به مهارت و دقت خاصي دارد شما نيز ميتوانيد با تمرين كردن و شركت در كارگاههاي عملي احيا تنفسي اين مهارت را كسب نماييد .

اگر فرد نبض داشت به تنفس مصنوعي با اندزه’ دوازده بار در دقيقه ادامه دهيد . بيشتر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

اگر فرد نبض نداشت بايد بي درنگ ماساژ قلبي را همراه با تنفس مصنوعي آغاز كنيد.زيرا فرد دچار ايست قلبي شده و احتمال دارد صدمات جبران ناپذيري به مغز وي برسد.

براي دادن يك ماساژ قلبي موثر علاوه بر اينكه بايد ماساژ را با تكنيك صحيح انجام داد لازم است كه وي را در وضعيت مناسبي بخوابانيد.

بيمار را به پشت خوابانده , مطمئن شويد كه وي روي يك سطح سخت قرار گرفته است . اما اگر فرد در رختخواب يا هر سطح نرم ديگري است وقت را تلف نكنيد و فقط كافيست كه اورا روي روي زمين بلغزانيد يا اينكه يك تخته با هر شي صاف و سخت را از بين پشت او و ملحفه قراردهيد .

كنار مصدوم زانو بزنيد .

آخرين حددنده هاي او را با دو انگشت دستي كه بالاي فرد نزديكتر است بيابيد انگشتان خود را بسمت بالا بلغزانيد تا يك فرو رفتگي در محل اتصال دنده هاي دو طرف برسيد .

يك انگشت را در محل فرورفتگي بگذاريد و انگشت ديگر را كنار آن قرار دهيد سپس ته دست ديگر را در كنار آن دو انگشت قرار دهيد .بعد ته دست دوم را روي دست اولي بگذاريد .

موقعيت بدن خود را طوري تنظيم كنيد كه بازوها خم نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتكا دستها باشند . به اندازه اي بر جناغ فرد فشار وارد كنيد كه 4-5 سانتي متر پايين برود.

پس از انجام 15 عدد ماساژ پشت سر هم ( اين 15 ماساژ در مدت 11 ثانيه خواهد بود ) دو عددتنفس مصنوعي به فرد بدهيد شما براي انجام اين دو تنفس 4 ثانيه فرصت داريد .اين سيكل بايد چهار بار در دقيقه تكرار شود براي اينكه بتوانيد نسبت 15:2 را در هر دوره رعايت كنيد بهتر است با هر ماساژ شماره آن را بلند بگوييد .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از يك دقيقه وضعيت مصدوم را ازريابي كنيد .اگر ضربان مداوم رگ گردن باز نگشته باشد دوباره احياي قلبي ريوي را با دو تنفس و 15 ماساژ قلبي از سر بگيريد . شما براي انجام اين دو تنفس و 15 ماساژ , 15 ثانيه فرصت داريد.

اين كار را براي مدت 3 دقيقه ديگر ادامه دهيد .

اگر دراين مدت تنفس منظم فرد بازگشت نيازي به تكرار احياي قلبي ريوي نيست بلكه بايد مرتب تنفس و نبض فرد را چك كنيد .

اگر تنفس منظم فرد برنگشت تنفس مصنوعي را با سرعت 12 عدد در دقيقه شروع كنيد و همزمان نبض فرد را چك كنيد .

***************************

توجه داشته باشيد كه وقفه در انجام مراحل احياي قلبي ريوي بيشتر از 5 ثانيه نشود.

sajadhoosein
05-01-2011, 13:30
سوختگي
سوختگي Burn

سوختگي
الف-ساختمان پوست:
جزيي از دستگاه محافظ بدن است كه سطح خارجي بدن را پوشانيده و آن را در مقابل عوامل خارجي محافظت مي نمايد.
ساختمان پوست از سه لايه تشكيل شده است.اين لايه ها از سطح به عمق به ترتيب عبارتند از:
رو پوست (اپي درم) ، پوست(درم) ، زيرپوست(آندو درم).
ب- تعريف و درجات سوختگي:
ضايعاتي كه در اثر حرارت ،موادشيميايي ، جريان برق ،مواد راديو اكتيو در بافت هاي مختلف ايجاد مي شود را سوختگي مي نامند.
سوختگي ها بر اساس عمق،وسعت ،محل آن ونسبت سطح سوختگي به تمام بدن به سه نوع خطرناك(درجه3) ،متوسط(درجه2) و جزئي(درجه1)تقسيم مي گردند.
عوارض مهم سوختگي عبارتند از شوك و عفونت:
شوك: در سوختگي هاي شديد و عمدتآ بعلت كاهش حجم خون اتفاق مي افتد.
عفونت: بدنبال سوختگي ها در اثر جايگزيني انواع ميكروب ها در محل زخم سوختگي كه به روش بهداشتي پانسمان نشده باشد بوجود مي آيد.
ج- اصول كلي كمك هاي اوليه در سوختگي ها:

1ـ حذف عامل سوختگي 2ـ ارزيابي بيمار 3ـ درمان سوختگي 4ـ انتقال بيمار به مركز درمان

د-انواع سوختگي و كمك ها ي اوليه آنها:


سوختگي با آتش

سوختگي با مواد شيميايي

سوختگي با جريان برق

سوختگي ناشي از اشعه
سوختگي با آتش
اقدامات امدادي كه بايد انجام داد عبارتنداز:
حذف عامل سوختگي: با آب سرد آتش را خفه كنيد - لباس هاي مستعد آتش سوزي را در آوريد از دويدن شخص در حال سوختن جلوگيري كنيد .
ارزيابي بيمار: علائم حياتي و شوك و...را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگي:
1- بيمار را روي سطحي از بدن كه سوختگي وجود ندارد يا كمترين سطح سوختگي را دارد دراز كنيد.
2- وسائل آلوده كننده را از بدن مصدوم جدا كنيد.
3- لباس هاي چسبيده به محل زخم را هرگز جدا نكنيد.
4- توسط آب خنك و تميز محل سوختگي را شستشو دهيد.
5- محل زخم را با گاز استريل پانسمان كنيد.
6- اگر بيمار قادر به نوشيدن است و زمان كافي داريد بر اساس جدول زير مايعات به مصدوم بنوشانيد.
بزرگسالان5/0ليوان ، بچه هاي12-1 سال25/0ليوان ، كمتر از يكسال 125/0ليوان
در صورت وخامت سوختگي مصدوم را به اولين مركز درماني منتقل كنيد.
تذكر:در سوختگي با قير بلافاصله منطقه را با آب سرد خنك كنيد.قير را هرگز بر نداريد سپس اقدامات اوليه ذكر شده فوق را بعمل آوريد.


سوختگي با مواد شيميائي
از جدي ترين نوع سوختگي ها بوده كه در سطح كم و عمق زيادتري بدن را دچار سوختگي مي نمايد.
حذف عامل سوختگي:لباس هاي آلوده را در آورده و محل را با آب فراوان شستشو دهيد.
ارزيابي بيمار:علائم حياتي ، شوك و ... را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگي : درمان اين نوع سوختگي عبارت از شستشوي موضع با آب فراوان حداقل بمدت 20 تا 30 دقيقه و سپس اقدامات درماني بايد همانند سوختگي با حرارت بعمل آيد.
انتقال مصدوم: مصدوم را در صورت امكان به اولين مركز درماني منتقل كنيد.
تذكر: در صورت آلوده شدن چشم با مواد شيميايي بهترين كار شستشو با آب فراوان است.دقت كنيد تا در موقع شستشو آب مصرف شده از جانب بيروني چشم خارج شود تا چشم مقابل را آلوده نكند.در صورت وجود جسم خارجي در چشم با نوك دستمال تميز آن را به آرامي خارج كنيد بعد از شستشوي چشم را با گاز استريل پانسمان و مصدوم را منتقل كنيد.

sajadhoosein
05-01-2011, 13:38
سوختگي با جريان برق
اين نوع سوختگي داراي عمق زيادي است و به بافت هاي داخل بدن صدمه مي زند.
اقدامات امدادي در اين نوع سوختگي عبارتند از:
حذف عامل سوختگي: توسط يك وسيله عايق مصدوم را از جريان برق جدا كنيد.
ارزيابي بيمار: علائم حياتي ، شوك و ... را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگي : محل ورود خروج برق را پانسمان و اقدامات امدادي شبيه سوختگي با حرارت را به عمل آوريد.
انتقال: مصدوم را در اسرع وقت به اولين مركز درماني منتقل كنيد.

سوختگي ناشي از اشعه
توسط دو نوع اشعه سوختگي ايجاد مي گردد: 1ـ اشعه خورشيد 2ـ تشعشات اتمي
دفاع اتمي
پديده راديواكتيو در سال 1896 توسط ‹‹ هنري بكرل›› كشف شد. تاقبل ازآن تمام منابع توليد پرتوهاي راديواكتيو طبيعي بودند(مثل پرتوهاي كيهاني و سنگهاي راديواكتيو ضعيف و...) ولي در سال 1934 اولين موادپرتوزاي مصنوعي جهت مصارف تحقيقاتي ساخته شدند ، ولي متاْسفانه سران كشورهاي قدرتمند از اين پديده عظيم استفاده بسيار نابجايي كردند. آلماني هادر آغاز جنگ دوم جهاني براي توليد بمب اتمي تلاش مي كردند. متفقين وبخصوص انگليسيها متوجه اين منظور شدند ومخازن آب سنگين(D2O كه به عنوان نرم كننده نوترون در رآكتور هسته اي مصرف دارد) آنهارا در سوئد ونروژ نابود كردند ومانع دستيابي آنها به بمب اتمي شدند . آمريكايي هابالاخره در سال 1945 در مركز محرمانه ‹‹ لوس آلاموس ›› موفق به ساخت بمب اتمي شدند و به تبع آن انگليسي ها ، فرانسوي هاوچندي بعد چيني هاوهندي ها، پاكستاني ها و اسرائيلي ها هم به اين سلاح خطرناك دست يافتند .
آمريكا در سال 1945با يك بمب اورانيومي(به نام پسركوچك)باقدرت 5/12تن T.N.T به هيروشيما حمله كردكه 150000 نفرراكشت وسه روز بعد بايك بمب پلوتونيومي(به نام مردچاق) باقدرت 25تن ‍‍T.N.T به ناكازاكي حمله كرد كه تلفات آن 75000 نفربودند . جدا از خطر انفجار بمبهاي اتمي ، خطر نشت يا انفجار نيروگاه هاي هسته اي نيز وجود دارد . بطور مثال : حادثه نيروگاه اتمي ‹‹ويندسكال›› انگلستان در 1951 باوسعت آلودگي 500 كيلومتر مربع باتعدادي بيمار وكشته. و حادثه نيروگاه اتمي ‹‹ تري ميل آيلند›› امريكا در 1979 با وسعت آلودگي چندصد كيلومتر مربع كه هيچ گاه اسرار وآمار تلفات آن را فاش نكردند . وحادثه نيروگاه اتمي ‹‹ چرنوبيل ›› روسيه در 1986 كه حدود 670000 نفر را آلوده وبيماركرد وتعداد زيادي ازآنان راكشت.

كمبود آگاهي هاي عمومي در اين زمينه موجب مي شود كه برخي نكات ايمني و پيش بيني هاي لازم رعايت نشود. علاوه بر اين، به دليل عدم شناخت كافي از روشهاي دفاع و ايمني در بين مردم ترس و نگراني به وجود مي آيد.
پس بهترين روش دفاع اتمي، بالا بردن سطح اطلاعات دفاعي مردم است.

در مورد تشعشات اتمي ابتدا محافظت خود امدادگر از خطر تشعشات و ثانيا رفع آلودگي مصدوم و درصورت امكان ارائه كمكهاي اوليه سوختگي با حرارت مد نظر قرار مي گيرد و در مرحله آخر انتقال مصدوم به مركز درماني انجام مي پذيرد. اطلاعات بيشتر را در قسمت دفاع اتمي و امدادرساني در دفاع اتمي دنبال كنيد.
تذكرات:
1ـ روش برآورد عمق و وسعت و وخامت سوختگي را به خوبي فراگيريد.
2ـ در مورد سوختگي هاي وخيم كمك هاي اوليه را سريعا انجام و مصدوم را در اسرع وقت به مركز درماني انتقال دهيد.
3- اگر لباس به محل زخم چسبيده است لباس هاي اطراف زخم را بريده و از بدن خارج كنيد ولي به محل زخم دست نزنيد.
4ـ هرگز براي سرد كردن محل از يخ استفاده نكنيد.
5ـ به آب مصرفي جهت افزايش سرماي آن نمك اضافه نكنيد.
6ـ كمك هاي اوليه در مورد سوختگي هاي شديد بايد سريعا انجام گيرند.
7ـ نارسائي تنفسي و شوك احتمالي را سريعا كنترل نمائيد(بخصوص در سوختگي ها بوسيله برق).
8ـ در سوختگي با مواد شيميائي استفاده از ماده خنثي كننده هيچ امتيازي به شستشوي با آب فراوان ندارد.لذا ازاستفاده از آنها خودداري گردد و حتما از آب تميز استفاده كنيد.

sajadhoosein
05-01-2011, 13:46
گزش و گاز گرفتگي

مسموميت Poisoning
مسموميتهاي تزريقي ( گزش و گاز گرفتگي )

شايع ترين و بيشترين نوع مسموميت تزريقي، گزيدگي توسط حشرات و خزندگان مي باشد . كه موجب مسموميتهاي خفيف و شديد در افراد مي شوند . بخصوص در كشور ما كه با وضع جغرافيايي خاص خود و اختلاف جوي داراي جانوران سمي فراوان و گوناگوني است كه شناسائي آنها براي پيشگيري و درمان ضروري است . انواع حيوانات مثل عنكبوتها - مارها – كرمها و حشرات مختلف مي توانند موجب ترشح سم شوند كه در بسياري موارد چندان خطرناك نيستند . با وجود اين در بعضي موارد ممكن است موجب عوارض خاصي شوند .
به دنبال گزش حيواناتي مثل زنبور ، عنكبوت، عقرب ، مار يا برخي از موجودات دريايي بسيار خطرناك و كشنده مي باشد. علت مرگ ممكن است اثرات مستقيم ماده سمي بر روي بدن يا بروز حساسيتي شديد (آنافيلاكسي) باشد.
در برخي نيز علت مسموميت مي تواند ورود دارو يا سموم مختلف به بدن توسط اجسام از جمله سر سوزن باشد . ( مثل تزريق داروي اشتباه مقادير بيش از حد و غير مجاز دارو ، تزريق زياد دارو هاي مخدر و غيره ) مسموميت تزريقي به علت ورود سم به داخل بافت هاي بدن يا خون ، از خطرناك ترين انواع مسموميت است و در بعضي مواد به سرعت باعث مرگ فرد مي باشد .
يك امدادگر در برخورد با فردي كه مورد گزش حشره يا خزنده اي قرار گرفته است ابتدا بايد برآوردي از وضعيت و علائم ايجاد شده در شخص مسموم نموده و ميزان شدت و حدت آنرا حدس بزند تا بتواند اقداماتي را كه براي مسموم لازم است انجام دهد .

راهنماي كلي جهت اجتناب از بندپايان سمي
1- با عادات و صفات بندپايان سمي آشنا شويد .
2- مزاحم حشرات يا آشيانه آنها نشويد .
3- هنگام اطراق در صحرا , لباسهاي مناسب و بسته بپوشيد .
4- لباس هاي رنگي و روشن , حشرات را جلب مي كنند .
5- از مصرف خوش بو كننده ها نظير ادكلون , اَفترشيو و اسپري مو اجتناب نماييد .
6- وقتي در صحرا هستيد , از مواد دور كننده حشرات استفاده كنيد .
7- تا شناسايي كاملي از حشره پيدا نكرديد , هرگز آنرا لمس نكنيد .

مسموميتهاي تزريقي

گزش حشرات :
حشرات در گزش بدن انسان چون معمولاً علائم حادي را ايجاد نمي كنند و فقط موجب قرمزي، خارش، سوزش و تورم محل گزش، به طور جزئي مي گردد، لذا اقدامات ما فقط منحصربه درآوردن نيش حشره (اگر در محل گزش مانده باشد) و گذاشتن يك كيسه يخ روي محل گزش محدود مي گردد تا از درد و التهاب آن كاسته شود . در صورت شديد بودن علائم فرد را هرچه سريعتر بايد به پزشك يا مركز درماني مجهز رساند . البته لازم به تذكراست كه در مورد حشرات خطرناك مثل رتيل وعقرب بايد همچون مارگزيدگي كه توضيح آن در پي مي آيد برخورد كرد .

زنبور گزيدگي
بسيار شايع است ولي معمولاً خطرناك نمي باشد . اما در صورت متعدد بودن تعداد نيش ها يا بروز حساسيت هاي شديد ( آنا فيلاكسي ) مي تواند كشنده باشد . سابقه گزش در افراد حساس يك نكته منفي است و خطر بروز حساسيت هاي شديد ( آنا فيلاكسي ) را افزايش مي دهد . همچنين گزيدگي در ناحيه سر و صورت نيز خطرناك است و مي تواند باعث ايجاد تورم در اين نواحي و انسداد راه هاي هوايي گردد .

علايم و نشانه ها
- مشاهده ي سوراخ محل نيش و گاهي خود نيش در محل گزش
- وجود درد ، سوزش ، قرمزي يا تورم در محل گزش
- بروز علايم مسموميت مثل كاهش فشار خون ، كهير ، ...

كمك هاي اوليه
- ارزيابي صحنه حادثه ، دور كردن يا پرهيز از خطر و درخواست كمك در صورت لزوم
- ارزيابي اوليه مصدوم ، انجام مراحل ABC و ديگر كمك هاي اوليه ضروري در صورت لزوم
- در صورت وجود نيش در محل گزش آن را به آرامي خارج كنيد . براي اين كار از موچين ، پنس ، منقاش يا وسايل مشابه استفاده كنيد زيرا فشار اعمال شده در حين كار مي تواند باعث خروج باقيمانده سم از نيش و ورود آن به بدن بيمار گردد .
- محل گزش را با آب سرد و صابون بشوييد .
- زيور آلات ، ساعت ، لباس هاي تنگ و ... از اندام مبتلا خارج كنيد .
- كمپرس آب سرد باعث كاهش درد ، تورم و قرمزي محل گزش مي گردد .
- گذاشتن خمير درست شده از جوش شيرين و آب نيز مي تواند باعث كاهش درد در محل گزش گردد. در صورت مشاهده علايمي كه دلالت بر شديد بودن و اكنش هاي حساسيتي دارند ، مثل كهير منتشر بدن ، نفس تنگي ، كاهش فشار خون , خس خس سينه ، كبودي لب ها (سيانوز ) و ... بايد مصدوم را هرچه سريع تر به نزديك ترين مركز درماني منتقل كنيد .

رطيل ها
بعضي از سموم رطيلها مانند سم رطيل بيوه سياه , روي انتقال عصبي – عضلاني اثر مي كنند . در حاليكه برخي ديگر فقط منجر به نكروز نسجي مي شوند .
سم رطيل بيوه سياه , باعث افزايش آزاد شدن استيل كولين در محل تماس عصبي عضلاني مي شود . اين رطيل به رنگ سياه زغالي براق با شكم قرمز ( به شكل ساعت شني ) , به طول 1 تا 5 سانتي متر است .
تظاهرات باليني شامل درد بي حس كننده و مبهم در اندام گرفتار , سفتي عضلات اندام آسيب ديده , سردرد , سرگيجه , خيزپلك , التهاب ملتحمه , بثورات و خارش جلدي , تهوع و استفراغ , تعريق و جاري شدن بزاق , ضعف و در موارد شديد , افت فشار خون و تغييرات الكتروكارديوگرام مشابه مسموميت با ديگوكسين است . جهت درمان و رفع سفتي عضلات , بايد از 10 تا 20 ميلي متر محلول گلوكونات كلسيم 10 % استفاده نمود .

sajadhoosein
05-01-2011, 13:55
مسموميت ها ي گوارشي

وقتي ماده سمي از راه دهان وارد بدن مي شود با توجه به قدرت و نوع سم مصرف شده ، بعد از مدتي شروع به ايجاد علائم و نشانه هايي در شخص مي كند كه اين علائم با توجه به نوع سم ، نسبت سم مصرفي به جثه شخص و طول مدتي كه سم خورده شده متغير است. در محيط ما مواد بسياري وجود دارند كه مي توانند موجب مسموميت از راه گوارشي گردند ، اين مواد به پنج دسته قابل تقسيم مي باشند و عبارتند از :
الف) مسموميت غذائي ب) مواد شيميايي سوزاننده ج) داروها د) مواد نفتي ه ) گياهان سمي

در هنگام مسموميت با هر كدام از مواد ، علائم خاص آن ظاهر مي شود كه ما مي توانيم تا حدودي نوع سم رااز روي علائم تشخيص دهيم. لازم به ذكر است كه بيشترين موارد مسموميت گوارشي بوسيله داروهاي موجود در خانه و نيز مواد نفتي ايجاد مي شود ، به همين علت بايد در مورد نگهداري مواد مذكور دقت عمل بيشتري بعمل آورد.

كمكهاي اوليه :
اصول كلي اين اقدامات بر اساس بازكردن راههاي هوايي و برقرارنمودن تنفس ، گردش خون و رقيق كردن سم بدون تلف كردن وقت و رساندن مريض به مركز پزشكي مجهز مي باشد. البته چگونگي انجام اين موارد در حالتهاي مختلف فرق مي كند . بعنوان مثال كمكهاي اوليه براي شخصي كه هوشيار است و با ما همكاري لازم را دارد با فرد غير هوشيار فرق مي كند و ما نمي توانيم همان اقدامي را كه براي فرد هوشيار انجام مي دهيم براي فرد غير هوشيار نيز انجام دهيم . براي اختصار مطلب در اينجا فقط طريقه برخورد با مسموم هوشيار را ذكر مي كنيم :
1- از باز بودن مجاري تنفسي ، برقراري تنفس و ضربان قلب اطمينان حاصل كنيد .
2- بوسيله واداركردن مسموم به خوردن مقداري آب يا شير سم را رقيق كنيد .
3- مريض را وادار به استفراغ كنيد . البته توجه داشته باشيد كه اين كار را در مواقع مسموميت با نفت و مواد اسيدي و قليايي انجام ندهيد .
4- وضعيت بيمار بايد بگونه اي باشد كه از برگشت مواد استفراغ شده به داخل ريه ها جلوگيري كند .مسموميتهاي تنفسي
گازهاي سمي اساساً منواكسيد كربن و گازهاي جنگي و بخارهاي ناشي از مايعات فرار (چون نفت، بنزين، مايعات سبك، سريشهاي پلاستيكي، سقز و رنگها) مي باشند كه سالانه تلفات جاني زيادي دراثر مسموميت را فراهم سازند بعنوان مثال :
1- منواكسيد كربن و دي اكسيد كربن ناشي از سوختن ذغال (در كرسي و بخاري) و يا اگزوز ماشينها .
2- گازهاي آمونياك و دي اكسيد گوگرد و كلر مورد مصرف در يخ سازيها و تصفيه آب .
3- گازهاي بيهوش كننده مثل اتر، كلرفرم، اكسيد نيترو و غي


مسموميتهاي تماسي
سمهاي جذب شونده از طريق پوست معمولاً موجب تحريك يا آسيب محل جذب مي شوند . هرچند دربعضي موارد ممكن است سم با آسيب كم يا بدون آسيب جذب پوست شود اما چنين مواردي نادراست .
براي تعيين نوع سم مي توان از خود مسموم كمك گرفت و يا وسايل موجود در اطراف مسموم را جهت يافتن نوع سم بررسي كرد .
در برخورد با چنين مسمومي، فرد رااز منشاء سم دور كرده و محل با استفاده ازآب شستشو داده شود سپس لباس هاي الوده فرد مصدوم را درآورده و پس از شستشوي دوباره مسموم به مركز درماني منتقل گردد .
مسموميتهاي تزريقي ( گزش و گاز گرفتگي )
شايع ترين و بيشترين نوع مسموميت تزريقي، گزيدگي توسط حشرات و خزندگان مي باشد . كه موجب مسموميتهاي خفيف و شديد در افراد مي شوند . بخصوص در كشور ما كه با وضع جغرافيايي خاص خود و اختلاف جوي داراي جانوران سمي فراوان و گوناگوني است كه شناسائي آنها براي پيشگيري و درمان ضروري است . انواع حيوانات مثل عنكبوتها - مارها – كرمها و حشرات مختلف مي توانند موجب ترشح سم شوند كه در بسياري موارد چندان خطرناك نيستند . با وجود اين در بعضي موارد ممكن است موجب عوارض خاصي شوند .
به دنبال گزش حيواناتي مثل زنبور ، عنكبوت، عقرب ، مار يا برخي از موجودات دريايي بسيار خطرناك و كشنده مي باشد. علت مرگ ممكن است اثرات مستقيم ماده سمي بر روي بدن يا بروز حساسيتي شديد (آنافيلاكسي) باشد.
در برخي نيز علت مسموميت مي تواند ورود دارو يا سموم مختلف به بدن توسط اجسام از جمله سر سوزن باشد . ( مثل تزريق داروي اشتباه مقادير بيش از حد و غير مجاز دارو ، تزريق زياد دارو هاي مخدر و غيره ) مسموميت تزريقي به علت ورود سم به داخل بافت هاي بدن يا خون ، از خطرناك ترين انواع مسموميت است و در بعضي مواد به سرعت باعث مرگ فرد مي باشد .
يك امدادگر در برخورد با فردي كه مورد گزش حشره يا خزنده اي قرار گرفته است ابتدا بايد برآوردي از وضعيت و علائم ايجاد شده در شخص مسموم نموده و ميزان شدت و حدت آنرا حدس بزند تا بتواند اقداماتي را كه براي مسموم لازم است انجام دهد .

sajadhoosein
05-01-2011, 14:09
راهنماي كلي جهت اجتناب از بندپايان سمي

1- با عادات و صفات بندپايان سمي آشنا شويد .
2- مزاحم حشرات يا آشيانه آنها نشويد .
3- هنگام اطراق در صحرا , لباسهاي مناسب و بسته بپوشيد .
4- لباس هاي رنگي و روشن , حشرات را جلب مي كنند .
5- از مصرف خوش بو كننده ها نظير ادكلون , اَفترشيو و اسپري مو اجتناب نماييد .
6- وقتي در صحرا هستيد , از مواد دور كننده حشرات استفاده كنيد .
7- تا شناسايي كاملي از حشره پيدا نكرديد , هرگز آنرا لمس نكنيد .


مسموميتهاي تزريقي

مارگزيدگي :

مارگزيدگي از مواردي است كه خيلي بايد در مورد آن هوشيارانه و با دقت عمل كرد چرا كه هر گونه غفلت ممكن است منجر به عوارض خطرناكي براي فرد مسموم شود . مارها انواع گوناگوني دارند كه از اين بين تنها تعداد معدودي سمي و خطرناك هستند . به ياد داشته باشيد كه حتي مارهاي سمي نيز تنها براي دفاع از خود يا به قصد شكار از نيش و سم خود استفاده مي كنند .

مارهاي سمي به گروه بزرگ تقسيم مي شوند :
1- خانواده ي مارهاي مرجاني شامل مار مرجاني , كبري , ماهبا و غيره
2- خانواده ي افعي ها از جمله افعي , مارزنگي و غيره
نكته : هرگونه مارگزيدگي را بايد سمي تلقي كرد مگر خلاف آن ثابت شود .
بنابراين لازم است مصدوم را حتماً و در اسرع وقت به مراكز درماني منتقل كنيم تا تحت مراقبت هاي لازم قرار گيرد .
همانطور كه ميدانيد كليه مارها سمي نبوده ودر واقع به دو دسته سمي و غير سمي تقسيم مي شوند . مارهاي سمي خود از نظر ميزان سمي بودن يكسان نبوده و با هم فرق دارند . همچنين از نظر شكل ظاهر نيز مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهاي آشكاري دارند كه برخي از آنها در جدول آورده شده اند .

مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهايي دارند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1- مردمك چشم مارهاي سمي به صورت بيضي ( خطي ) و شبيه مردمك چشم گربه است . ولي مردمك چشم مارهاي غير سمي گرد و مدور است . نكته : مار مرجاني كه از خطرناك ترين مارهاي سمي است مردمك مدور دارد .
2- سرمارهاي سمي مثلثي شكل است و با بدن ما زاويه دارد , ولي سر مارهاي غير سمي به صورت نيمه بيضي است و در واقع بدن مارهاي غير سمي شبيه كرم خاكي است . نكته : سر مارمرجاني مثلثي نبوده ولي اين مار از انواع سمي است .
3- مارهاي سمي براي نيش زدن از دو دندان نيش استفاده مي كنند و محل گزش معمولاً با يك يا دو سوراخ ( يا زخم ) مشخص مي شود . اما در مارهاي غير سمي دندان ها متعدد هستند و در دو رديف هلالي قرار مي گيرند .
4- حلقه هاي دْم مارها در انواع سمي منفرد است , ولي در مارهاي غير سمي به صورت يك رديف دوتايي در كنار هم ديده مي شود .
5- در پايين چشم مارهاي سمي , يك حفره ي كوچك وجود دارد كه درمارهاي غير سمي ديده نمي شود .

sajadhoosein
05-01-2011, 14:17
مشخصه مارهاي سمي مارهاي غير سمي
حفره بين چشم و بيني دارند ندارند
مردمك چشم بيضوي شكل گرد
شكل سر مثلثي شكل و پوشيده از پولكهاي ريز ــــــــ
طول مار كوتاهتر طويل تر
دندان نيش و پيش بلند كوتاه

علي رغم وجود اين تفاوتها تشخيص گزش سمي از غير سمي به سرعت و آساني ممكن نيست و همان طور كه گفته شد هر مارگزيدگي را بايد خطرناك تلقي كرد , مگر خلاف آن ثابت شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علائم و نشانه ها و بررسي بيمار :

· مشاهده مار

· مشاهده ي سوراخ يا زخم در محل نيش زدگي .

· درد در محل گزيدگي , درد و سوزش شديد است .

· تورم , با گذشت زمان , تورم به سمت قسمت مركزي اندام و به طرف تنه ي فرد پيشرفت مي كند .

· قرمزي پوست و بروز تاول

· قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزيده شده و پيشرفت اين قرمزي و تورم به سمت قسمت هاي مركزي بدن . لبه هاي اين ناحيه بسيار دردناك و نسبت به لمس حساس مي باشند .

· تهوع , استفراغ , سرگيجه و احساس ضعف

· كاهش فشار خون

· تب , لرز و تعريق

· سوزن سوزن يا كرخت شدن نوك انگشتان و اطراف لب و دهان

· خونريزي از بيني , وجود خون در ادرار يا مدفوع

· تند شدن تنفس يا تنگي نفس

· افزايش نبض

· مشكل بينايي

هنگامي كه كسي توسط مارسمي مورد گزش قرار مي گيرد، علائمي در او ظاهر مي شود كه بسته به نوع سم و ميزان ورود آن به بدن به دو گروه خفيف و شديد تقسيم مي شود :

نوع : خفيف
علائم
تورم، تغيير رنگ، درد كم، احساس قلقلك، ضربان سريع، ضعف عمومي ، تهوع، استفراغ، اختلال ديد
نوع : شديد
علائم :‌
تورم سريع و كرختي بدن، درد، مردمك سنجاقي، به خود پيچيدن، هذيان، شوك، تشنج، فلج، عدم وجود نبض

sajadhoosein
07-01-2011, 14:10
سرما زدگی


آموزش کمک های اولیه


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دمای بدن در آب و هوای خیلی سرد ممکن است پایین بیاید. بدن در برابر این حالت یک سری عکس العمل از خود نشان می دهد. در صورت عدم موفقیت عکس العمل های جبرانی در جهت حفظ حرارت طبیعی بدن، دمای بدن به تدریج از 37 درجه به کمتراز 35 درجه می رسد.علائمی که در سرمازدگی مشاهده می شود، از خفیف تا بسیار شدید، عبارت اند از: احساس سرما و لرز، رنگ پریدگی، گیجی و کاهش سطح هوشیاری، سفتی عضلات و تکلم نامشخص، کبودی لب ها و انگشت ها، از دست دادن حافظه و قدرت شناخت، کاهش ضربان قلب و تنفس، کاهش فشارخون .

در سرمازدگی شدید نباید از منابع حرارتی مستقیماً استفاده شود چرا که می تواند بسیار خطرناک باشد و بیمار دچار شوک شود. مصدوم اجازه نوشیدن مایعات و اجازه فعالیت ندارد. در صورت امکان، دادن اکسیژن به وی بسیار حائز اهمیت است.

اقدامات اولیه:

در چنین شرایطی باید از گرم کردن ناگهانی فرد مستقیماً خودداری نمایید و به مصدوم کمک کنید تا به تدریج و با حرارت بدن خود دمای بدن را به حد طبیعی برساند.

به همین منظور باید فرد مصدوم را به مکانی گرم منتقل کرد و لباس های خیس او را در آورد و دور بدنش پتو پیچاند. اگر مصدوم بیهوش باشد علاوه بر انجام موارد فوق، او را به پهلو بخوابانید. در صورتی که سرمازدگی در حد متوسط باشد می توان از منابع حرارتی ملایم مثل کیسه آب گرم استفاده کرد ولی در سرمازدگی شدید نباید مستقیماً از منابع حرارتی استفاده شود چرا که می تواند بسیار خطرناک باشد و بیمار دچار شوک شود. مصدوم اجازه نوشیدن مایعات و اجازه فعالیت ندارد. در صورت امکان، دادن اکسیژن به وی بسیار حائز اهمیت است؛ کنترل مرتب نبض و تنفس و در صورت ایست قلبی- تنفسی، انجام CPR (عملیات احیا) ضروری است.


منبع : آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی 1 و 2
بخش تغذیه و سلامت تبیان

sajadhoosein
07-01-2011, 14:18
عقرب زدگی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آیا تا به حال در سفر به برخی از شهرهای جنوبی یا کویری کشور عقرب را دیده‌اید؟ آیا می‌دانید که اغلب عقرب‌ها سمی مهلک دارند و می‌توانند بوسیله گزش، یک کودک یا فرد بالغ را به راحتی از پا ‌درآورند؟

عقرب‌ها از جمله جانورانی هستند که اگر وارد حریم آنها شویم، برای دفاع از خود اقدام به گزش می‌کنند.

این موجودات گزنده بیشتر در مناطق گرم ایران مانند خوزستان، ‌کاشان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان دیده می‌شوند.

90 درصد *** و میر ناشی از گزش عقرب در کودکان گزارش شده است.

عقرب‌ها دمی بلند دارند که به طرف بالا تاب خورده و در انتهای آن یک نیش زهرآلود وجود دارد.

خطرناک ‌ترین عقرب نوع زرد آن موسوم به عقرب زرد است. بدنی باریک و ظریف، دمی بلند و رنگی زرد دارد.

چون عقرب‌ها روز به استراحت و شب‌ها به شکار می‌پردازند، اغلب کسانی که در شب کار می‌کنند، بیشتر در معرض نیش عقرب هستند.

علائم و نشانه‌های عقرب‌زدگی

محل گزش عقرب بر خلاف مار، یک نقطه است. شایع‌ترین نشانه عقرب‌زدگی درد سوزاننده آنی، تورم در حال پیشرفت، تغییر رنگ در محل گزش و در مراحل بعدی تهوع و استفراغ، آبریزش از دهان، بی‌قراری و اضطراب، تشنج، بی‌حسی، گزگز انگشتان، بی‌اختیاری ادرار و مدفوع و اختلال هوشیاری است.

معمولا سم عقرب زرد در محل گزش باعث زخم ، تاول و التهاب شدید می گردد که شبیه سوختگی درجه 3 است. این زخم به راحتی قابل ترمیم نیست و اگر فرد آسیب‌دیده تحت مداوا قرار نگیرد، این سم می‌تواند موجب تخریب خون، نارسایی کلیه ، مشکلات روانی و *** شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فردی که دچار گزش با عقرب زرد می‌شود، لازم است ضمن تزریق پادزهر، خون وی نیز تعویض شود که در خیلی موارد مؤثر واقع نشده و منجر به *** می‌شود.

امروزه پادزهر سم عقرب زرد کیفیت لازم را برای کاهش اثرات مهلک سم این عقرب ندارد و استفاده زیاد از حد آن نیز می‌تواند در مفاصل فرد آسیب دیده رسوب نماید و دردهای مفصلی را ایجاد کند.

البته اخیرا محققان ایرانی توانسته‌اند از زهر عقرب زرد، پادزهری تولید نمایند تا با تزریق آن به فرد آسیب‌دیده، علاوه بر درمان وی، مانع گسترش عوارض مربوط به گزش شوند.

توصیه‌ ها

هنگامی که به شهرهای کویری و جنوبی به ویژه خوزستان سفر می‌کنید، از افراد بومی منطقه بخواهید تا برای دوری و پیشگیری از گزیدگی عقرب‌ها به شما کمک کنند.

هرگز پابرهنه روی زمین راه نروید و لباس‌های پوشیده و آستین بلند بپوشید.

کودکان به دلیل سیستم ایمنی ضعیف‌تر در مقایسه با بزرگسالان زودتر به سم عقرب واکنش نشان می‌دهند، بنابراین کودکان خود را هنگام بازی در سفر کنترل کنید.

توجه:

اگر عقرب شما را نیش زد، خونسردی خود را حفظ کنید.

به آرامی محل گزش را با آب و صابون بشویید یا با الکل مالش دهید.

عضو آسیب‌دیده را به دلیل جلوگیری از گسترش سم به سمت قلب، در سطحی پایین‌تر از سطح قلب قرار دهید و فورا به مراکز درمانی مراجعه کنید.


فاخره بهبهانی – جام ‌جم آنلاین

sajadhoosein
07-01-2011, 14:26
با فرد مسموم چه کار کنیم؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اولین اقدام در بیمار مشکوک به مسمومیت تماس با اورژانس پیش بیمارستانی (115) است. باید شرایط موجود، سم یا داروی مسموم ‌کننده برای پرسنل اورژانس بیان شود.

گاهی، بیماران ظروف دارو را در جایی مخفی می‌ کنند. این گروه ممکن است دارو را مصرف نکرده و فقط برای جلب توجه، مصرف دارو را بیان می‌ کنند. از سوی دیگر عده ‌ای دیگر برای این که امکان نجات خود را از بین ببرند، داروی مصرفی را عنوان نمی ‌کنند یا تعداد قرص مصرفی را نادرست بیان می ‌کنند.

گشتن محل، سطل زباله یا زیر تخت بیمار محل ‌های مناسبی است که می ‌تواند حقایقی را آشکار کند.

در صورت امکان، تمامی شواهد دال بر تعداد و نوع داروی مصرفی را یادداشت کرده و در اختیار پرسنل اورژانس قرار دهید. اگر دارو ناشناخته است یا سم در ظرفی بدون برچسب قرار دارد، باید ظرف محتوی دارو یا سم به پرسنل 115 برای انتقال به بیمارستان تحویل داده شود.

بسیاری از سموم، خطر آلودگی برای دیگران دارند؛ بنابراین در برخورد با بیمار و ترشحات وی (استفراغ) دقت کنید، مبادا شما نیز آلوده شوید. در صورتی که خطر انتقال وجود دارد، نیاز است که لباس ‌های آغشته به سم را خارج کرده و ترجیحا بدن بیمار را شست؛ این اقدامات عموما در بیمارستان انجام می‌ شوند.

طی یک تا دو ساعت ابتدایی از مصرف سم یا دارو به دلیل باقی ماندن آن در معده، امکان خارج کردن به کمک استفراغ وجود دارد.

شربتی به نام ایپکاک می‌ تواند در ظرف 20 دقیقه موجب شود بیمار محتویات معده خود را بالا بیاورد. میزان مصرف دارو 15 تا 30 سی‌ سی است. اغلب تا رسیدن اورژانس یک بار استفاده کفایت می ‌کند. البته به این نکته توجه داشته باشید که استفراغ در همه بیماران توصیه نمی‌ شود. بالا آوردن می ‌تواند باعث ورود سم به مجاری هوایی شود که بدتر از خوردن آن است.

بنابراین در افراد با کاهش هوشیاری، زنان باردار یا شیرده، مصرف مواد سوزاننده مثل اسیدها یا بازها، مسمومیت با استرکنین یا بلع مواد نفتی نباید بیمار را وادار به استفراغ کرد.

اگر فردی دچار کاهش هوشیاری باشد و خود به خود استفراغ کند، باید سریعا به پهلو خوابانده شود تا از ورود مواد استفراغی به مجاری هوایی جلوگیری شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در صورت مصرف مواد سوزاننده مایع، مصرف شیر در دقایق اولیه به عنوان رقیق ‌کننده توصیه می ‌شود. شیر هم رقیق‌ کننده و هم باعث کاهش حرارت تولیدی ناشی از مواد سوزاننده می‌ شود. شیر را نباید برای مواد سوزاننده جامد (پودرهای شوینده) استفاده کرد. اگر شیر در دسترس نبود می ‌توان از آب استفاده کرد. برای رقیق کردن باید از حجم زیادی از شیر یا آب بهره برد.

پس از انتقال بیمار به اورژانس و بهبود، ممکن است که برای وی مشاوره روان ‌پزشک درخواست شود. بسیاری از همراهان به این مشاوره واکنش نشان می ‌دهند. عده ‌ای آن را نوعی توهین به بیمار خود می‌ دانند، اما واقعیت این است که تمام افرادی که اقدام به خودکشی می ‌کنند امکان تکرار دارند و چه بهتر که قبل از هرگونه تکرار، اقدام به پیشگیری کرد و مراجعه به روان ‌پزشک اقدامی پیشگیرانه است.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
07-01-2011, 14:57
اولین کار پس از سکته مغزی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نخستین اقدام، تلفن کردن به اورژانس پیش بیمارستانی( تلفن 115) است، زیرا آن ها برای اندازه گیری قند خون و دادن اکسیژن به بیمار دارای امکانات لازم هستند.

نکته ی مهم بعدی، انتقال بیمار به مرکز درمانی است که دارای وسایل تشخیصی و درمانی کافی و لازم باشد تا بیمار نیازمند انتقال بین بیمارستانی نگردد، مثلا بیمارستان باید دارای دستگاه سی ‌تی ‌اسکن باشد.

بهتر است سنجش اشباع اکسیژن از طریق پایانه‌ های متصل شونده به بند انتهایی انگشت، برای بیمار انجام شود. اگر این وسیله در دسترس نبود، یا اشباع اکسیژن کمتر از 92 درصد بود، باید به بیمار اکسیژن داد.

بسیار دیده شده است که پرسنل اورژانس یا همراهان بیمار، فشار خون او را اندازه گیری می کنند و با دیدن اعداد بالا، سریعا فشار بیمار را پایین می ‌آورند، در صورتی که علت فشار بالا در افراد مبتلا به سکته مغزی، جبران کاهش خون‌ رسانی است. در این بیماران فشار درون مغز بالا می ‌رود و خون ‌رسانی در کل مغز کاهش می ‌یابد. بدن برای جبران این مساله، با افزایش دادن فشار خون بر مقاومت موجود غلبه می ‌کند. به همین دلیل، کاهش دادن فشار خون به این مکانیسم هوشمندانه ی بدن آسیب رسانده و مغز را درگیر کاهش خون ‌رسانی شدید می ‌کند.

استفاده از داروهای خود بیمار یا دارویی جدید نیز تا قبل از تایید تشخیص، ممنوع است.

برای تشخیص دقیق، بیمار نیازمند عکسبرداری از مغز به روش سی ‌تی ‌اسکن است. اگر در سی ‌تی ‌اسکن خون‌ ریزی وجود نداشته باشد، آسپیرین برای جلوگیری از بروز **** ی مجدد در عروق مغزی تجویز می‌ شود.

بیمار به مصرف 325 میلی گرم آسپیرین در روز نیاز دارد که از میزان مصرفی آسپیرین در سکته‌ های قلبی بیشتر است.

بیماران دیابتی نیز نیازمند کنترل قند خون در محدوده ی طبیعی هستند.

در بیمارانی که دمای بدن شان بیشتر از 5/37 درجه سانتی ‌گراد می‌ شود، باید تب را کنترل کرد. افزایش دما با افزایش ناخوشی و *** بیمار همراه است.

در نظر داشته باشید تمام بیماران مبتلا به سکته‌ مغزی مستعد بروز تشنج نیستند و نیازی به درمان با داروهای ضد تشنج ندارند، مگر این ‌که تشنج در آن ها بروز کند یا خون ریزی مغزی داشته باشند. در این شرایط برای پیشگیری از بروز تشنج، اقدام به تجویز فنی توئین می ‌کنند.

برای شروع غذا در این بیماران باید با رژیم مایعات شروع کرد. اگر پس از نوشیدن مایعات، علامتی از عدم تحمل غذا و بروز سرفه دیده نشد، می‌ توان رژیم غذایی جامد را شروع کرد.

برای دادن آسپیرین می ‌توان آن را با مربا مخلوط کرد و به بیمار داد تا قابل تحمل شود و برای بیمار، خطری در موقع بلع ایجاد نکند.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
07-01-2011, 15:04
احیای مردگان؟![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

می ‌توان گفت که برای هر فردی که هوشیار نیست و با صدا کردن و تکان دادن واکنشی نشان نمی ‌دهد باید اقدام به احیا کرد.

یک اصل را به یاد داشته باشید که عملیات احیا را باید شروع کنید تا زمانی که به دلیل شواهد(شواهد دال بر *** بیمار) یا رسیدن افرادی مجرب ‌تر که ادامه عملیات به آن ها واگذار می شود، نیازی به ادامه نباشد.

زمان توقف احیا مشخص نبوده و با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک مسوول می ‌توان عملیات را قطع کرد.

بنابراین ما به عنوان فردی که بر بالین بیمار می‌ رسیم باید عملیات را شروع کنیم و برآورد نیاز یا عدم نیاز به ادامه عملیات را به‌ پزشکی که در بیمارستان مستقر است و وسایل تشخیصی در دست دارد، واگذار کنیم.

تعدادی از بیماران نیاز به شروع احیا ندارند؛ در واقع این افراد مرده ‌اند و احیا در آن ها ارزشی ندارد.

* نمونه آن افرادی هستند که دچار جمود نعشی شده‌ اند که نشان از *** در ساعات پیش می ‌شود.

* افرادی که دچار تجزیه و تعفن شده‌ اند به دلیل آن که روزها از *** شان گذشته است، احیا در آن ها ارزشی ندارد.

* جمع شدن خون در بخش ‌های تحتانی بدن، جایی که در تماس با زمین است که به شکل خونمردگی است از دیگر نشانه‌ های *** است.

از طرف دیگر تعدادی از بیماران با این ‌که با انجام احیا تغییری در وضع آن ها رخ نمی ‌دهد، با این حال نمی ‌توان گفت که مرده‌ اند؛

* بیماران مسموم با داروها از این دسته هستند. اگر فردی دچار مسمومیت با دارویی شود باید احیا را آن قدر ادامه داد تا پادزهر دارو و دیگر اقدامات لازم به بیمار برسد. بیان *** در این افراد بسیار دشوار بوده و گاهی ساعت‌ ها عملیات احیا طول می ‌کشد و بیمار باز‌ می‌ گردد.

* افرادی که دچار کاهش شدید دمای بدن شده ‌اند از دیگر مصدومانی هستند که نمی‌ توان به راحتی عملیات احیا را در آن ها متوقف کرد. افراد با کاهش دمای بدن باید گرم شوند تا بتوان درباره قابلیت حیات شان نظر داد. بسیاری از داروهایی که در افراد با دمای طبیعی می ‌توان استفاده کرد در این بیماران تا افزایش بهینه در دمای بدن شان قابل استفاده نیست.

آیا بهتر است همراهان در اتاق احیا بیمارستان حضور داشته باشند؟

حضور همراهان بیمار در اتاق احیا در بیمارستان ‌ها موردی است که هنوز بر آن توافق نیست.

دیدن عملیات احیا توسط همراهان، تحمل *** و از دست رفتن عزیزشان را افزایش می ‌دهد و بهتر می ‌توانند با *** بیمار کنار بیایند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از طرفی همراهان در اتاق احیا با بی ‌قراری خود و اشغال فضای موجود می‌ توانند در انجام احیا تداخل ایجاد کنند.

بسیاری از همراهان کنترل خود را از دست داده و به طرف بیمار می‌ روند و قبل از رسیدن *** حتمی بیمار به ابراز فراق و گریه می ‌پردازند.

تعدادی از افراد با دیدن شرایط وخیم بیمار ممکن است از هوش رفته و به زمین افتاده و باعث شوند که به ‌جای تمرکز تیم احیا و پزشکان روی یک نفر، مجبور به انجام درمان و صرف نیروی تیم احیا بر 2 نفر گردد.

در صورتی که پزشک مسوول تیم احیا با در نظر گرفتن فضا و موقعیت زمانی و مکانی اجازه حضور همراهان را بدهد، بهتر است که نزدیک ترین افراد بیمار به عنوان همراه در اتاق احیا حضور پیدا کنند.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
08-01-2011, 02:25
لزوم تهیه کیف نجات و محتویات آن[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ایجاد و ارتقاء آمادگی در جامعه برای رویارویی با حوادث و سوانح باعث می شود علاوه بر کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع حادثه، شرایط هر چه سریع تر به حالت عادی باز گردد. یکی از راه های آمادگی در برابر حوادث، مجهز بودن شهروندان به اقلام مورد نیاز ساعات اولیه پس از وقوع حادثه است.

بر اساس شدت و وسعت حادثه، تا رسیدن نیروهای امدادی می توان از این تجهیزات برای حفظ حیات و سلامتی خود و خانواده خود استفاده نمود. تهیه کیف نجات از ضروریات آمادگی در برابر حوادث است. باید به افراد آموزش داده شود تا چنین کیفی را تهیه نموده و در جای امن و قابل دسترس نگهداری نمایند.

نکته قابل توجه این که محتوای معرفی شده در زیر، ساده ترین و مهم ترین ملزومات هستند و شهروندان می توانند تجهیزات دیگری که مورد نیاز باشد در این کیف قرار دهند.


معرفی محتوای داخل کیف

این کیف حاوی وسایل ضروری، موردنیاز و قابل حمل برای مواقع اضطراری است که باید نسبت به تعداد، سن و وضعیت سلامت افراد خانواده تهیه و نگهداری شوند. در صورت نیاز می توان لوازم را در دو کیف جاسازی نمود تا به راحتی قابل حمل بوده و کلیه لوازم در آن جا شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در زیر نمونه های اولیه و ساده از این موارد ذکر شده اند:

1- جعبه کمک های اولیه:

چسب زخم، گاز استریل(4 تا 6 عدد )، قرص تب بر و سرماخوردگی، قرص های مُسکن مانند آسپرین، پودر ORS، پماد سوختگی پای کودکان، بتادین، باند رولی(3 رول)، دستمال سه گوش و سنجاق قفلی، پنبه، باند کشی، قیچی، پنس، داروی نفخ و سوزش معده، داروی ضد اسهال و ضد تهوع، ملین، دستکش لاتکس، دستمال مرطوب، صابون، لوسیون شستشوی چشم.

توجه: در صورت نیاز می توانید از اقلام دیگر مانند ژل های ضد التهاب و ضد عفونی کننده ها مانند بتادین، ماسک پنبه ای، لوله هوا رسان، فشارسنج پزشکی، پماد تتراسایکلین، اسپری ساولن، آتل بلند انگشت و ساعد، ترمومتر دهانی و... نیزاستفاده نمایید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

2- مواد خوراکی و آب آشامیدنی:

خوراکی های مغذی و با ماندگاری بالا (مانند خرما، کشمش و خشکبار)، بیسکویت، غذاهای کنسرو شده مغذی مانند کنسرو ماهی و مرغ، آب آشامیدنی(یک بطری یک و نیم لیتری آب به ازای هر نفر)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

* ابزار مورد نیاز

رادیو ترانزیستوری، چراغ قوه با باتری اضافی، کبریت، شمع، طناب، درب بازکن، چاقو چند کاره، کیسه های پلاستیکی دسته دار برای حمل ابزار، انبردست، کاغذ و خودکار، نخ و سوزن، ناخن گیر، الکل جامد، آچار، بیلچه، سوت، بشقاب، لیوان و قاشق کاغذی یا پلاستیکی، نوارچسب، نقشه(شهر و راهنمای تخلیه اضطراری)، چک لیست آمادگی و واکنش اضطراری و...

توجه: در صورت نیاز می توانید از کلاه ایمنی، دستکش کار و چادر ضد آب نیز استفاده نمایید.

4- پوشاک و لوازم بهداشتی و ملزومات خواب:

پتوی سفری سبک یا کیسه خواب و پلاستیک های محکم به عنوان زیر انداز(پیشنهاد می شود به ازای هر یک از افراد خانواده یک دست لباس گرم، یک جفت کفش محکم و راحت و لوازم شخصی مانند لباس زیر نیز در کیف دیگری جاسازی گردد.)

لوازم بهداشتی مانند کاغذ دستمالی رولی، صابون مایع، شوینده مایع، لوازم بهداشتی بانوان، کیسه فریزر، کیسه زباله کلفت به عنوان سطل آشغال، قرص کلر و...

5- لوازم خاص و مورد نیاز دیگر:

* کپی از اسناد مهم مانند گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی و اسناد و اوراق بهادار، کمی پول نقد.

* داروهای ضروری بیماران قلبی، دیابتی و یا بیماری های خاص(مانند آسم)

* کارت های مخصوص (شامل مسخصات فردی)، برای تمام افراد خانواده تهیه کرده و همیشه آن را در کیف نجات داشته باشید.


* تهیه ملزومات مورد نیاز برای افراد خاص(نوزادان، بیماران، سالمندان و افراد معلول):

پیشنهاد می شود در صورت وجود افراد خاص در خانواده تجهیزات زیر نیز در کیف نجات جاسازی شود:

شیر خشک و شیشه شیر، پستانک، پوشک بچه و داروهای خاص نوزادان، یک عروسک مورد علاقه کودکان

برای سالمندان و افراد معلول وسیله ‌ای برای به دوش کشیدن و حمل آن ها، داروهای فشار خون، تنفسی، اسپری باز کننده برنش، انسولین، لنز، عینک ، دندان مصنوعی و سمعک و باتری آن.


سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

sajadhoosein
08-01-2011, 02:53
احیای قلبی ـ ریوی در کودکان[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گاهی در خیابان یا خانه با کودکی رو به‌ رو می ‌شویم که بدون تحرک در گوشه‌ ای افتاده است. ‌باید کاری برای وی انجام دهیم، اما نمی‌ دانیم از کجا شروع کنیم.

ابتدا از امنیت خود و کودک مطمئن شوید. اگر امکان بروز خطر برای شما و کودک وجود دارد سریعا کودک را از محل دور کنید.

پس از اطمینان از امنیت محل باید میان بی هوش بودن و خواب بودن تفاوت قائل شوید. برای این کار به آرامی به شانه طفل زده و از جملاتی جهت برقراری ارتباط استفاده ‌کنید. بهترین جمله در کودکان نام بردن اسم آن ها(در صورت دانستن) است. مثلا بگویید: محمد جان، خوبی؟

اگر کودک واکنشی و یا تغییری در واکنش به صدای شما نشان بدهد، به معنای وجود حیات در وی است. در غیر این صورت کودک نیازمند احیاء است. تا این مرحله با کودکی رو به ‌رو شده ‌اید که هوشیار نیست. بنابراین سریعا اقدام به درخواست کمک کنید. اگر کسی در نزدیکی شما است از او بخواهید به اورژانس (115) اطلاع‌ دهد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر تنها هستید بر خلاف بزرگسالان ابتدا 2 نفس به کودک داده و برای 2 دقیقه اقدام به ماساژ قلبی و تنفس همزمان کنید و سپس برای اطلاع به اورژانس کودک را ترک کنید. اگر کودک وزن کمی دارد می ‌توانید وی را نیز همراه خود انتقال دهید.

پس از اطلاع به اورژانس نزد کودک آمده و عملیات احیاء را ادامه دهید. با نزدیک کردن گوش به دهان بیمار، هم می‌ توانید صدای نفس کشیدن و هم جریان هوا را روی پوست خود حس کنید. اگر به قفسه سینه بیمار نگاه کنید ممکن است حرکت آن را ببینید.

اگر متوجه تلاش تنفسی در بیمار نشدید سریعا 2 نفس دهان به دهان یا دهان به بینی به بیمار بدهید. اگر قفسه سینه بیمار حرکتی نداشت به معنای انسداد راه هوایی است. باید با مانور راه هوایی را باز نمود.

پس از 2 تنفس باید سریعا ماساژ را شروع کرد.

در مقابل هر 30 ماساژ 2 تنفس بدهید. برای جلوگیری از خستگی و بهینه بودن احیاء هر 2 دقیقه فرد ماساژدهنده عوض شود. اگر تمایلی به دادن تنفس به کودک نیستید، حداقل ماساژ را با سرعت 100 بار در دقیقه ادامه دهید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر توانایی بررسی نبض کودک را دارید، می ‌توانید هر 2 دقیقه با جا به ‌جایی افراد ماساژدهنده نبض بیمار را بررسی کنید.

اگر نبض بیمار برگردد احیاء متوقف می‌ شود. بهترین نبض برای بررسی، نبض گردن است.

اصل در احیاء بر این است که اگر توانایی چک نبض را ندارید و یا در بود یا نبود نبض شک دارید احیاء را ادامه دهید.

تعداد محدودی از بیماران با وجود برگشت عملکرد قلب، تنفس ندارند. در این بیماران تنها دادن نفس مصنوعی کفایت می‌ کند، تعداد تنفس به میزان 12 تا 20 بار در دقیقه کافی است.

اقدامات فوق تا رسیدن اورژانس و یا رساندن بیمار به‌ بیمارستان باید ادامه یابد.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
08-01-2011, 02:59
احياي قلبي * ريوي در بزرگسالان[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گاهي در محل کار، خيابان يا خانه با فردي رو به ‌رو مي ‌شويم که بدون تحرک در گوشه ‌اي افتاده است. مي‌ بايد کاري براي وي انجام دهيم، اما نمي ‌‌دانيم از کجا شروع کنيم.

مانند هر مصدومي اولين گام اطمينان از امنيت خود و برقراري امنيت بيمار است. به فرض، فرد مورد نظر در کنار ساختماني افتاده که در شرف ريزش است. ابتدا مواظب خود باشيد که آوار بر سر شما نريزد. سپس سعي کنيد که با کمک خود، ديگران و سرويس‌ هاي امداد(آتش‌ نشاني) فرد را از محل دور کنيد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پس از اطمينان از امنيت محل بايد بين بيهوش بودن و خواب بودن فرق قائل شويد. براي اين کار به آرامي به شانه بيمار زده و از جملاتي براي برقراري ارتباط استفاده کنيد.

مثلا بپرسيد: صداي منو مي ‌شنويد؟ يا حالتون خوبه؟ اگر بيمار تغييري در واکنش به صداي شما نشان بدهد به معناي وجود حيات در بيمار است (بيمار خواب است يا در اثر حادثه‌ اي هوشياري‌ اش کاهش يافته)، در غير اين صورت بيمار نيازمند احيا است.

تا اين مرحله با فردي رو به ‌رو شده‌ ايد که هوشيار نيست. بنابراين سريعا اقدام به درخواست کمک کنيد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر کسي در نزديکي شما است از او بخواهيد که به اورژانس پيش ‌بيمارستاني(1 15) اطلاع دهد و سريعا براي کمک به سوي شما بازگردد.

در اين جا هم مانند بيماران حادثه ‌ديده بايد به سراغ راه هوايي و تنفس رفت. با نزديک کردن گوش به دهان بيمار، هم مي‌ توانيد صداي نفس کشيدن و هم جريان هوا را روي پوست خود حس کنيد.

اگر به قفسه سينه بيمار نگاه کنيد ممکن است حرکت آن را ببينيد.

اگر متوجه تلاش تنفسي در بيمار نشديد سريعا 2 نفس دهان به دهان يا دهان به بيني به بيمار بدهيد.

اگر قفسه سينه بيمار حرکتي نداشت به معناي انسداد راه هوايي است، بايد با مانور، راه هوايي را باز کرد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پس از 2 تنفس بايد سريعا ماساژ را شروع کرد. ماساژ با تعداد 100 بار در دقيقه روي يک ‌سوم تحتاني استخوان جناغ انجام مي ‌شود.

در مقابل هر 30 ماساژ 2 تنفس بدهيد.

براي جلوگيري از خستگي و بهينه بودن احيا، هر 2 دقيقه فرد ماساژ دهنده تعويض شود.

بسياري از افراد تمايلي به دادن تنفس مصنوعي ندارند و از احتمال آلودگي با ترشحات بيمار و ابتلا به بيماري مي‌ هراسند.

اما حقيقت اين است که احتمال انتقال بيماري در شرايط تنفس مصنوعي بسيار بسيار کم و قابل چشم‌ پوشي است.

با اين حال اگر تمايلي به دادن تنفس به بيمار نداريد حداقل ماساژ را با سرعت 100 بار در دقيقه ادامه دهيد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر توانايي بررسي نبض بيمار را داريد مي ‌توانيد هر 2 دقيقه با جا به جايي افراد ماساژ دهنده، نبض بيمار را بررسي کنيد.

اگر نبض بيمار برگردد احيا متوقف مي ‌شود.

بهترين نبض براي بررسي، نبض گردن است.

اصل در احيا بر اين است که اگر توانايي کنترل نبض را نداريد يا در بود يا نبود نبض شک داريد احيا را ادامه دهيد.

تعداد محدودي از بيماران با وجود برگشت عملکرد قلب، تنفس ندارند.

در اين بيماران تنها دادن نفس مصنوعي کفايت مي ‌کند تعداد تنفس به ميزان 10 تا 12 بار در دقيقه کافي است.

اقدامات فوق تا رسيدن امدادگران پيش بيمارستاني(115) يا رساندن بيمار به بيمارستان بايد ادامه يابد.


دکتر بهروز هاشمي * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
08-01-2011, 03:00
اهمیت فراگیری احیای قلبی * تنفسی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احیای بیماران از جمله مهارت ‌هایی است که در کشور ما به‌ صورت همگانی در نیامده است و تنها به افرادی همچون پزشکان و پرستاران و پرسنل اورژانس ‌ها آموزش داده می‌ شود. گروه هدف دیگری که مورد توجه قرار گرفته ‌اند، افرادی همانند پرسنل پرواز و کشتیرانی هستند که امکان دسترسی سریع به اورژانس پیش بیمارستانی (115) و بیمارستان را ندارند.

نکته مهم در این آموزش‌ ها تکرار و انجام تمرینات دوره‌ ای به منظور از بین بردن استرس افراد آموزش دیده در شرایط اضطراری است.

احیا برای هر فردی که هوشیار نبوده و با صدا کردن و تکان دادن قابل بیدار کردن نیست، انجام می ‌گیرد. در صورتی که این اقدامات توسط اولین فرد برخورد کننده با فرد نیازمند انجام شود، احتمال موفقیت عملیات احیا و بازگشت بیمار به شدت افزایش می ‌یابد. هر دقیقه که از زمان افت هوشیاری بیمار می ‌گذرد و احیا‌ برایش شروع نمی‌ شود شانس موفقیت 7 تا 10 درصد کاهش می ‌یابد.

برآورد انجام شده در اغلب کشورهای دنیا برای رسیدن اورژانس پیش بیمارستانی یا همان 115 حدود 7 تا 8 دقیقه است. اگر شلوغی موجود در کلان شهرها و تردد دشوار آمبولانس‌ ها در بسیاری از ساعات شلوغی را در نظر بگیریم، می ‌توان انتظار زمان ‌هایی طولانی‌ تر را داشت. اگر دقت کنیم در شرایط بسیار ایده ‌آل با کسر 7 درصد در موفقیت احیا به ازای هر دقیقه تاخیر و در نظر داشتن تاخیر 7 دقیقه ‌ای که در شهرهای پیشرفته ‌ای که ازدحامی بسیار کمتر از تهران و کلان شهرهای ما دارند، به 49 درصد کاهش در امکان موفقیت در بازگشت بیمار به زندگی دست می ‌یابیم! در واقع نیمی از افرادی که نیازمند احیا هستند در صورتی‌ که آمبولانس و پرسنل ورزیده برای احیا مهیا باشد و در مدت 7 دقیقه بر بالین بیمار حاضر شوند، خواهند مرد!با در نظر گرفتن این محاسبات، به ارزش لازم برای آموزش همگانی می‌ رسیم؛ آموزشی که نیازمند همکاری وسایل ارتباط جمعی بالاخص تلویزیون است.

احیا برای هر فردی که هوشیار نبوده و با صدا کردن و تکان دادن قابل بیدار کردن نیست، انجام می ‌گیرد.

سازمان ‌هایی همچون هلال احمر اقدام به آموزش‌ هایی می ‌کنند اما واقعیت این است که آن قدر این آموزش ‌ها ضروری است که به ‌نظر می‌ رسد برای افزایش ارتقای سطح سلامت نیازمند آموزش در سطح وسیع ‌تری باشیم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

علاوه بر آموزش احیا در سطح وسیع، نیاز به استفاده از دستگاه‌ های شوک در سیر درمانی بیماران وجود دارد. بسیاری از بیماران نیازمند احیا در واقع نیاز به شوک دارند و مهم ‌تر این ‌که هر چه سریع‌ تر باید شوک داده شوند.

دادن شوک نیاز به مهارت لازم جهت تعیین زمان مناسب و میزان لازم شوک دارد؛ اما چندین سال است که دستگاه‌ هایی ساخته شده است که می ‌توانند به صورت اتوماتیک ریتم قلب بیمار را تشخیص داده و در صورت نیاز شوک بدهند. این دستگاه‌ های هوشمند به بیمار متصل شده و با تشخیص نیاز اقدام به شوک می ‌کنند.

استفاده از این دستگاه‌ های هوشمند طبق بررسی‌ های محققان باعث احیای افراد تا 2 برابر شده است. این دستگاه‌ های اتوماتیک (AED) مخصوصا برای بیماران با سابقه بیماری قلبی مناسب است.

باید به همراهان بیماران آموزش داد تا از این وسایل در شرایط لازم برای بیمار خود استفاده کنند. استفاده همزمان این دستگاه به همراه انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی می ‌تواند میزان بازگشت بیماران را بسیار بالا ببرد.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
14-01-2011, 01:14
اصول برخورد با بیمار تشنجی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کمتر کسی پیدا می ‌شود که با بیمار تشنجی برخورد نکرده باشد. هر چند اغلب افراد هر بیماری را که می ‌لرزد و هوشیاری ‌اش کاهش یافته است، تشنجی تصور می ‌کنند. تشنج انواع مختلفی دارد که بنا بر نوع آن، ممکن است بیمار در حین بروز حمله هوشیار نیز باشد و تمام اتفاقات را به‌ یاد بیاورد.

تشنج نوعی اختلال در سیستم عصبی بیمار است که از فعال شدن کانونی در مغز و فرستادن امواجی غیر طبیعی منشاء می ‌گیرد. این امواج غیر طبیعی بسته به وسعت انتشار می ‌توانند علامت ‌ساز گردند. گاهی می ‌توان علتی برای ایجاد کانونی فعال در مغز یافت که مسمومیت با داروها یا افت شدید قند خون از آن جمله است. در این صورت با درمان علت زمینه‌، درمان آن فراهم می ‌شود.

اگر تشنج تکرار گردد و علتی برای آن پیدا نشود به آن صرع می ‌گویند. اگر علت تکرار حمله مشخص باشد دیگر عنوان بیماری صرع نیست و به عنوان علامتی از یک اختلال شناسایی می ‌شود. بنابراین به بیماری، مبتلا به صرع می ‌گویند که علتی برای بروز حملات مکرر تشنجش نتوان یافت.

تشنج با علائم متنوعی همراه است. بسته به نوع آن این علائم متفاوت هستند.

* شایع ‌ترین نوع تشنج، که به آن منتشر نیز گفته می ‌شود، خود را با سفت شدن ناگهانی کل بدن نشان می ‌دهد، سپس بیمار دچار حرکات پرشی شده و پس از مدتی با بدنی شل، افتاده و به خواب می ‌رود. بیمار پس از اتمام حمله و به هوش آمدن هیچ چیزی را به یاد نمی ‌آورد. گاز گرفتن زبان، نگاه به سمت بالا در چشم ‌ها، خروج کف از دهان، بی ‌اختیاری ادرار یا مدفوع از نشانه‌ ها و پیامدهای این نوع بیماری است.

* در بعضی از انواع تشنج بیمار برای لحظه‌ ای هوشیاریش را از دست می ‌دهد بدون این ‌که سقوط کرده یا حرکات غیر طبیعی داشته باشد.

تشنج به همین دو شکل محدود نمی‌ گردد. بسیاری از بیماری ‌ها و اختلالات از تشنج تقلید می ‌کنند که گاهی افتراق این ها نیازمند انجام نوار مغزی است.

* بیمارانی که دچار سنکوپ(غش) می ‌‌شوند؛ مانند افرادی که زیاد روی پا می ‌ایستند یا افرادی که با دیدن خون دچار حالت سنکوپ می‌ شوند، اگر مجددا به حالت ایستاده برگردانده شوند ممکن است علائمی مشابه با افراد تشنجی داشته باشند.

* علت بروز تشنج در افرادی که تحت درمان با داروهای ضد تشنج هستند، متفاوت است. مصرف همزمان داروهای دیگر و ایجاد تداخل میان داروها و فراموش کردن مصرف دارو از علل مهم این وضعیت است. گاهی با وجود مصرف مرتب و عدم تداخلات دارویی باز هم تشنج به دلیل فعال شدن خود به‌ خود کانون تشنج در مغز، بروز می‌ کند.

* گاهی عواملی دیگر در بروز تشنج نقش دارند که از جمله ی آن ها می ‌توان به بارداری و بی ‌خوابی اشاره کرد. در دوران بارداری لازم است میزان و نوع داروی مصرفی بر اساس شرایط بیمار تعیین شود. ادامه ی درمان در دوران بارداری نیز بر اساس میزان مصرفی در زمان غیر بارداری می‌ تواند عاملی برای بروز تشنج باشد.

ما چه باید بکنیم؟

* اولین اقدام، اطمینان از امنیت بیمار و خودمان است. اگر بیمار در مکانی خطرناک مثل استخر یا بلندی قرار گرفته، وی را از محل دور می ‌کنیم.

* پس از برقراری امنیت با اورژانس پیش بیمارستانی (115) تماس می ‌گیریم.

* مانند تمامی حوادث باید در ابتدا راه هوایی بیمار امن گردد. برخلاف تصور عامه نیازی به باز کردن دهان بیمار نیست. گاز گرفتگی زبان نه ‌تنها مشکلی ایجاد نمی ‌کند، بلکه در صورت اعمال زور برای باز کردن دهان جهت رهایی زبان ممکن است به دندان ‌ها آسیب وارد شود. عده‌ ای از انگشت خود برای باز کردن دهان استفاده می ‌کنند که می ‌تواند به آسیب‌ های شدید تا حتی قطع انگشت منجر گردد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای برقراری امنیت راه هوایی بیمار کافی است وی را به یک سمت برگردانیم تا ترشحات دهانی به راحتی خارج شده و وارد راه‌ های هوایی نشود.

* به دلیل کاهش هوشیاری و خواب‌ آلودگی بیماران، نباید مواد غذایی یا مایعات به آن ها داد. مواد غذایی می ‌تواند به دلیل خواب‌ آلودگی و کاهش هوشیاری بیمار، وارد مجاری هوایی گردد.

* بیماران تشنجی به دلیل سقوط به دنبال تشنج، مستعد آسیب به سر، ستون فقرات و در رفتگی در کتف می ‌باشند. بنابراین در بیماری که خواب ‌آلود است و ما از میزان آسیب ستون فقراتش اطلاع نداریم، انتقال با احتمال آسیب مهره ‌ای انجام شود.

* نیازی به کنترل حرکات پرشی بیمار نیست. کنترل این پرش ‌ها دشوار بوده و می ‌تواند آسیب ‌رسان باشد. تنها مراقب باشید که اگر بیمار در محلی واقع شده است که احتمال افتادن دارد از سقوطش ممانعت گردد. آرام بیمار را روی زمین و یک پهلو بخوابانید و اجازه بدهید حرکاتش را انجام بدهد.

* داروهای مصرفی و داروهای در دسترس بیمار، در‌ صورت شک به استفاده ی خودسرانه، و مدارک بیمار (سی ‌تی ‌اسکن مغز یا نوار مغزی) را به اطلاع پرسنل 115 رسانده و با خود به بیمارستان ببریم.

نکاتی که بیماران باید رعایت کنند

* این بیماران باید بر اساس نظر پزشک، اقدام به مصرف دارو نمایند. کاهش یا افزایش داروی مصرفی بر اساس نظر پزشک می ‌باشد.

* قطع ناگهانی دارو می ‌تواند منجر به بروز حمله ی پایدار تشنج شود که گاهی به سختی قابل کنترل بوده و حتی منجر به *** بیمار می ‌شود.

* بیماران مبتلا به صرع باید به مدت 2 تا 5 سال از قرارگیری در شرایطی که در صورت بروز تشنج می ‌تواند آسیب‌ رسان باشد، اجتناب کنند؛ از جمله این موارد می ‌توان به رانندگی، شنا کردن، کار یا تردد در ارتفاعات، اشاره کرد.

* این افراد نباید به تنهایی در جایی رها شوند. بروز تشنج می ‌تواند با آسیب به سر همراه بوده و در صورت نداشتن همراه و دیر رسیدن به مرکز درمانی، به عوارض ناگواری منجر شود.

* زنان مبتلا به این اختلال در حین آشپزی باید در حضور فردی دیگر اقدام به آشپزی نمایند که در صورت بروز تشنج، احتمال سوختگی کمتر باشد.

بیماران پس از چند سال مصرف دارو و عدم بروز حملات در صورت نوار مغزی طبیعی با دستور پزشک می ‌توانند درمان خود را به تدریج قطع کنند. این افراد می‌ توانند مانند افراد طبیعی فعالیت کنند.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس
جام جم

sajadhoosein
14-01-2011, 01:20
بیماران اورژانسی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیماران معمولا به دلیل ایجاد علامتی جدید و یا تشدید علائم قبلی خود به اورژانس مراجعه می‌ کنند، اما بسیاری از این بیماران پس از مدتی که در اورژانس معاینه می ‌شوند ممکن است ترخیص گردند.

در تعدادی از موارد بیمار برای بررسی بیشتر به سرویسی تخصصی معرفی می‌ گردد. بیمارانی هم که معاینه می‌ شوند تحت تمام آزمایشات قرار نمی ‌گیرند. اغلب بیماران تمایل به بررسی کامل در اورژانس دارند که برآورده نمی‌ شود.

این سوال مطرح می ‌شود که چرا تشخیص قطعی و بررسی کامل برای تعدادی از بیماران انجام نمی‌ شود؟

اورژانس مانند دیگر بخش ‌های بیمارستان برای بستری و بررسی بیمارانی خاص و نه همه ی بیماران ایجاد شده است. اگر اورژانس مکانی برای تشخیص قطعی تمام بیماری‌ ها در نظر گرفته شود با توجه به فضای کم در مقایسه با مراجعات فراوان و نیاز به بررسی ‌های دراز مدت بسیاری از بیماری ‌ها، می ‌توان تصور کرد که چه ازدحامی در اورژانس و چه دردسری برای بیمار شکل می ‌گیرد، چه بیماران بدحالی که به دلیل ازدحام، رسیدگی به آن ها با تاخیر صورت گرفته و دچار آسیب‌ های جدی شده و حتی می‌ میرند.

در طب برای هر علامت و یا مجموعه علائمی، تشخیص ‌هایی مطرح می گردد که شایع‌ ترین علت، محتمل ‌ترین می ‌باشد؛ ولی در اورژانس اصل بر رد بدترین احتمال است. باید احتمالاتی را در نظر داشت که با بیشترین خطر عوارض و *** و میر همراه هستند. به فرض بیماری با سردرد به اورژانس مراجعه می ‌کند. میگرن، عفونت‌ های ویروسی و سردردهای ناشی از استرس بیشترین احتمال را به خود اختصاص می ‌دهند. اما در اورژانس به خون ریزی‌های مغزی و افزایش فشار درون جمجمه که عوارض مهلکی دارند باید متمرکز شد.

وقتی احتمال وجود شرایط خطرناک از بین می ‌رود می ‌توان با آسودگی خیال به علل خوش‌ خیم پرداخت. بررسی علل خوش ‌خیم می ‌تواند به صورت سرپایی انجام شود. بررسی سرپایی نیاز به بستری نداشته و تقبل شرایط مالی و استرس کمتری به همراه دارد.

در اورژانس قبل از ترخیص موارد خوش ‌خیم، جهت کاهش علائم و رفع آزردگی بیمار درمان علامتی شروع می ‌شود. با بهبود بیمار، پیگیری و بررسی بیشتر به سرویس تخصصی مرتبط با بیماری واگذار می ‌شود که گاهی همین پیگیری سرپایی چندین ماه از وقت بیمار را اشغال می ‌کند (زمانی که قابل طی کردن در اورژانس نیست).

در اورژانس اصل بر رد بدترین احتمال است.

اقدامات آزمایشگاهی و رادیولوژی(عکس برداری) نیز بر اساس رویکرد به منظور تشخیص بدترین احتمالات درخواست می ‌شود.

بسیاری از آزمایشات در آزمایشگاه‌ های اورژانس‌ ها انجام نمی‌ شود، چرا که در بررسی بیماری‌ های اورژانسی جایی ندارد؛ همچون آزمایشات تشخیصی جهت بیماری‌ های ژنتیکی یا خودایمنی.

در اقدامات عکسبرداری هم منوال همین است؛ نمونه ی آن عدم درخواست ام‌ آر آی در اورژانس است.

بیمارانی که به دلیل شرایط فیزیکی و یا محیط زندگی امکان مراقبت مناسب ندارند تا بهبود نسبی، بستری می ‌گردند و تعدادی از بیماران به دلیل سیر رو به وخامت بیماری ‌شان و یا عوارض ناشی از آن نیازمند بستری هستند. تشخیص و احتمال بروز این شرایط طی مدت بستری موقت در اورژانس حاصل می‌ شود.

بنابراین در صورت شرایط ***بار و عوارض ناشی از بیماری ‌ها بررسی در اورژانس آغاز شده و بستری صورت می‌ گیرد.


دکتر بهروز هاشمی * متخصص طب اورژانس

جام جم

sajadhoosein
14-01-2011, 01:26
ارتباط سوختگی‌ با افسردگی[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سوختگی مشکل بهداشتی متداولی در کل جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در ایران صدمات سوختگی هنوز *** و میر بالایی دارد. طی قرن بیستم به دلیل پیشرفت در مراقبت از سوختگی، بقای بیماران سوخته افزایش یافته است.

مقایسه مطالعات اپیدمیولوژیک صورت گرفته در ایران نیز موید این ادعا است. به دلیل عوارض متعدد سوختگی از جمله اسکار (جای زخم)، بدشکلی و اختلال عملکرد عضو، فرآیند بهبود، چالش ‌برانگیز و طولانی ‌مدت می‌ شود.

بیماران حتی پس از دریافت پیشرفته‌ ترین اقدامات ترمیمی، اغلب با ظاهری غیرطبیعی زندگی می ‌کنند.

زندگی با اسکار به ویژه در شرایط اجتماعی فرهنگی که بهای زیادی برای جذابیت جسمی قایل است می ‌تواند مشکل ‌آفرین باشد.

در میان بدشکلی ‌ها، بدشکلی صورت به دلیل اهمیت آن از توجه خاصی برخوردار است. صورت محل زیبایی و جذابیت، کانال اصلی درک محیط، نشان دادن خود و برقراری ارتباط است.

جذابیت جسمی ماهیت کلیشه ‌ای دارد؛ به این ترتیب که افراد جذاب، از لحاظ اجتماعی کارآمدتر، باهوش ‌تر، مسلط ‌تر و سازگار تر به نظر می ‌رسند و برعکس افراد بدشکل مشکلات بیشتری در تعامل با دیگران داشته و واکنش‌ های منفی از سایرین دریافت می‌ نمایند.

این افراد سطوح بالایی از تنش ‌های روانی از جمله اضطراب و افسردگی را تجربه می‌ کنند. بنابراین بدشکلی ماهیتی چند بعدی داشته و عوامل فردی و اجتماعی را دربرمی ‌گیرد. این عوامل می ‌تواند ظرفیت بیمار برای مدارا کردن با موقعیت خویش را تحت تاثیر قرار دهد. به رغم این که کلیه فرهنگ ‌ها تمایل به کلیشه براساس ظاهر دارند اما محتوای دقیق این کلیشه بستگی به ارزش‌ های فرهنگی داشته و در فرهنگ ‌های مختلف می ‌تواند متفاوت باشد. بررسی‌ های اخیر نشان می ‌دهد افرادی که دچار سوختگی‌ ها می ‌شوند و حتی پس از مدتی بهبود می ‌یابند، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. سوختگی از جمله مشکلاتی است که تاثیر مستقیم بر مغز گذاشته و آستانه تحریک ‌پذیری افراد را کاهش می ‌دهد و در این میان زنان، از حساسیت بیشتری برخوردار هستند.

در مواردی که افراد به دلیل سوختگی نیاز به جراحی پلاستیک پیدا می ‌کنند، احتمال افسردگی در آن ها افزایش می ‌یابد و بهتر است درمان افسردگی بیمار همراه با درمان محل سوختگی وی انجام ‌شود.

از آنجایی که پوست، نخستین عضوی است که با مسایل و ناراحتی‌ های روحی واکنش نشان می ‌‌دهد، چنان چه فرد نسبت به درمان افسردگی و ناراحتی‌ های خود اقدام نکند، درمان سوختگی او نیز به تعویق می ‌افتد.

در بیش از 46 درصد از سوختگی ها، حالات افسردگی خفیف تا متوسط دیده می شود زیرا افراد به نوعی احساس قربانی شدن می ‌کنند. این آمار در زنان و کسانی که به ظاهر خود بیشتر اهمیت می ‌دهند، بیشتر است.


هفته نامه سلامت

sajadhoosein
20-01-2011, 01:02
ضربه به سر و اقدامات تشخیصی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از علل مراجعه ی بیماران به اورژانس، ضربه به سر است. غالبا بیماران با ترس از خون ریزی مغزی به اورژانس منتقل می ‌شوند. ضربه به سر در جامعه ی شهرنشینی فعلی بروز بالایی دارد. حوادث جاده ‌ای، نزاع و سقوط از جمله علل شایع هستند.
عموم مردم تجربه ی ضربه به سر را داشته‌ اند. عده‌ ای به عنوان بیمار و مابقی به عنوان همراه، کارشان به بیمارستان کشیده و تجربیاتی از آن زمان دارند.
باورهای صحیح و غلط در ذهن ما جا گرفته است. عده‌ای معتقد هستند که اگر خون از بینی مصدوم بیاید، فرد ضربه مغزی شده است و همین افراد وقتی که می ‌بینند خونی از بینی مصدوم نیامده خدا را شاکر شده و حتی توصیه به استراحت در منزل می‌ کنند! عده ‌ای باور دارند که انجام عکس برداری ساده کافی است و در مقابل عده‌ای هستند که به اصرار تقاضای انجام "سی‌تی‌اسکن" دارند!به مانند همه ی بیماران حادثه ‌دیده باید به ترتیب مراحل بررسی راه هوایی، تنفس، خونریزی و مراقبت از ستون فقرات به طور متوالی و منظم بررسی شود.

در این بیماران اغلب به دلیل افت هوشیاری معاینه و بررسی ستون فقرات و بالاخص گردن قابل اطمینان نیست. لذا در افراد با افت هوشیاری، اصل را بر آسیب ستون فقرات بگذارید تا خلافش ثابت شود


اما در پس ضربه به سر چه اتفاقی می ‌افتد؟

می ‌دانیم که جمجمه فضایی استخوانی است که شامل مغز، عروق خون ‌رساننده و مایعی است که حفرات درون مغز را پُر می‌ کند.
اگر یکی از این اجزا شروع به افزایش کند، مانند تورم بافت مغز به دنبال ضربه یا خونریزی از عروق، در این صورت فشار بر دیگر اجزا بالا می‌ رود و اختلال ناشی از فشار غیر طبیعی، بروز می ‌کند.
اما هر ضربه به سر معادل آسیب به عناصر داخل جمجمه نیست. برای شک به آسیب باید به دنبال علائم و نشانه‌ هایی همچون افت هوشیاری، سردرد، استفراغ، فراموشی، خونریزی از بینی، کبودی دور چشم‌ ها یا در پشت گوش‌ ها بود.
file:///F:/DOCUME%7E1/neda/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.png[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کاهش هوشیاری متغیر است و هرچه شدیدتر باشد دال بر عاقبت بدتر برای مصدوم نیست البته وقتی هوشیاری بیمار پایین ‌تر باشد اقدام شدید تر و مراقبت بیشتری برای بیمار اتخاذ می ‌شود.

سردرد در این بیماران عمدتا در تمام سر پخش می ‌باشد یا با گذر زمان بدتر می ‌شود.

استفراغ این بیماران جهنده بوده و بیمار فاقد توانایی کنترل بر آن می‌ باشد.

فراموشی نسبت به حوادث قبل یا بعد از بروز حاثه وجود دارد. فراموشی صرفا در لحظه بروز حادثه معمولا امری طبیعی است. این بیماران معمولا از این ‌که قبل از بروز حادثه مشغول چه کاری بودند یا پس از بروز حادثه چه کسانی به آن ها کمک کردند یا چگونه به اورژانس منتقل شدند چیزی به یاد نمی ‌آورند.

خونریزی از بینی، کبودی دور چشم‌ ها یا در پشت گوش‌ ها از علائم شکستگی قاعده جمجمه است. زمانی که هر کدام از علائم فوق دیده شود بیمار باید به اورژانس منتقل شود؛ البته نبود این علائم دال بر عدم نیاز به بررسی نیست.

در بین اقدامات تشخیصی هیچ ‌کدام به اندازه "سی‌تی‌اسکن" از مغز برای بیمار مفید نیست.

دکتر بهروز هاشمی - متخصص طب اورژانس

sajadhoosein
20-01-2011, 01:10
طب اورژانس چیست؟

چند سالی است تخصصی به نام طب اورژانس در اورژانس ‌های كشور ایجاد شده است. این رشته در دنیا قدمت چند دهه‌ ای دارد، اما در ایران بیش از چند سالی نیست كه اولین گروه از فارغ ‌التحصیلان آن، وارد سیستم درمانی كشور شده‌ اند.

اما نخستین سوالی كه در ذهن هر انسانی ممكن است در ارتباط با این رشته شكل بگیرد ضرورت و كاربرد راه ‌اندازی و تربیت چنین متخصصانی است و این كه آیا واقعا نیازی به این رشته در كشور ما وجود دارد یا به ‌دلیل تداخل با دیگر رشته ‌های تخصصی عامل سردرگمی بیشتر بیماران شده است؟ شاید بهتر باشد به ‌جای توصیف عملكرد این رشته در قالب وظایف از چند مثال كاربردی استفاده شود و پس از آشنایی مختصر توضیحاتی پیرامون آن ذكر شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرض كنید فردی با مشكل سرگیجه به اورژانس مراجعه می ‌كند. سرگیجه می ‌تواند ناشی از تغییر در فشارخون، تغییر در آهنگ ضربان قلب، اختلالات گوش یا مشكلات مغزی باشد و برای بررسی هر یك از این احتمالات نیاز به متخصصان مختلفی از جمله داخلی، قلب، گوش و حلق و بینی ومغز و اعصاب است؛ از طرفی سرگیجه می ‌تواند ناشی از مسمومیت با بعضی از داروها، مواد شیمیایی و برخی سموم هم باشد. با این اوصاف، نشانه ‌ای این چنین رایج كه هركدام از ما در عمرمان با آن قطعا برخورد داشته و خواهیم داشت نیازمند ویزیت در سرویس‌ های تخصصی گوناگون است!

حال اگر این بیمار به اورژانس مراجعه كند چه كسی باید اولین نفری باشد كه بیمار را ویزیت می ‌كند؟ و اگر ویزیت اول موردی نداشت تعیین ویزیت تخصصی بعد و اولویت در ویزیت‌ های بعدی تخصصی با كیست؟ و در زمانی ‌كه بیمار توسط تمام متخصصان ویزیت شد(به شرط آن ‌كه هیچ گروهی از قلم نیفتاده باشد) بیمار كدام دستور دارویی را باید مصرف كند؟

اینجا است كه بیمار نیازمند تخصصی است كه مسوولیت او را در اورژانس به ‌عهده بگیرد و این مسوولیت برعهده متخصصان طب اورژانس است.

از دیگر وظایف و مسوولیت‌ های متخصصان طب اورژانس رفع آسیب‌ ها، علائم و مشكلات بیماران در سیر اورژانسی بیماری آن ها می‌ باشد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این توانایی منجر به كاهش نیاز حضور 24 ساعته دیگر متخصصان است. بنابراین متخصصان طب اورژانس علاوه بر نظارت بر شرایط بیمار طی حضور در اورژانس، توانایی درمان موارد اورژانسی بیمار یا شناسایی علت یا علل اصلی مولد علائم بیمار را نیز دارد كه این توانایی‌ ها، هم رسیدگی به بیمار و هم شرایط بستری یا ترخیص بیمار را تسریع می‌ كند.

بسیاری از بیماران بستری در اورژانس با مراقبت ‌های اولیه بهبود می ‌یابند و عده‌ای تنها نیازمند بررسی اولیه و پیگیری در سرویس تخصصی هستند و بیماری ‌شان موردی نیست كه لازم به بستری فوری باشد.

حال با توجه به امكانات محدود اورژانسی نسبت به جمعیت موجود در كلان شهرها، رسیدگی به وضعیت اورژانس ‌ها و تعدیل نیروی انسانی شاغل، استاندارد كردن وسایل، ارتباط اورژانس با دیگر بخش ‌ها و تعیین تكلیف بیماران ویزیت شده این گروه، تخصصی است.

مسوولیت آموزش پرستاران اورژانس، پرسنل اورژانس پیش ‌بیمارستانی(115) و بالا بردن آگاهی مردم در برخورد با سوانح و حوادث پزشكی و حتی بلایای طبیعی، بر‌عهده گروه طب اورژانس است.

دكتر بهروز هاشمی- متخصص طب اورژانس

sajadhoosein
20-01-2011, 01:16
با شکستگي هاي استخواني چه کنيم؟

براي آشنايي با چگونگي برخورد با شکستگي هاي استخواني گفتگوي زير با دکتر حميد بهتاش، ارتوپد و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران را مطالعه نماييد.

اگر با فردي آسيب ‌ديده برخورد کرده و شک کنيم که استخوانش شکسته است، بايد چه کار کنيم؟

اگر به شکستگي فردي مظنون هستيد، بايد ناحيه صدمه ديده را از آسيب بيشتر در امان نگاه داريد و سعي نکنيد که استخوان شکسته را جا بيندازيد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شکستگي، معمولا در نتيجه سقوط از ارتفاع يا سرخوردن اتفاق مي‌ افتد. در چنين شرايطي چه علايم و نشانه‌ هايي مي ‌تواند ما را به تشخيص شکستگي برساند؟

تورم يا خون ‌مردگي روي استخوان، بد شکل شدن اندام صدمه ديده، درد موضعي که با حرکت دادن يا فشار دادن ناحيه آسيب‌ ديده تشديد مي ‌گردد، فقدان عملکرد ناحيه آسيب‌ ديده و بيرون ‌زدگي استخوان شکسته از پوست، نشانه‌ هاي مهم شکستگي است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

براي جلوگيري از آسيب بيشتر ناحيه دچار شکستگي بايد چه‌ کار کنيم؟

ابتدا نبض شريان زير ناحيه آسيب ‌ديده را بگيريد و خاطر جمع شويد که نبض شرياني قابل لمس است. اين موضوع به شما کمک مي‌ کند تا مطمئن شويد که آيا هنوز خون‌ رساني به ناحيه بعد از شکستگي صورت مي‌ گيرد يا خير. اگر چنين نبود يعني نبضي احساس نشد، شخص آسيب ‌ديده در معرض خطر از دست دادن عضو دچار شکستگي خواهد بود بنابراين به سرعت او را به نزديک ‌ترين مرکز درماني منتقل کنيد.

اگر شکستگي از نوع باز بود و استخوان شکسته معلوم شده بود، چه کار کنيم؟

در اين صورت با اعمال فشار بر موضع، خون‌ ريزي را متوقف کنيد. با استفاده از يک گاز استريل، پارچه تميز يا حتي يک تکه لباس تميز، فشار مستقيمي بر زخم وارد کنيد.


جا انداختن مفاصل، کار شما نيست.

اگر هيچ چيز دم دست نبود از دست خودتان استفاده کنيد و آن قدر فشار دهيد تا خون ‌ريزي متوقف شود. همچنين به منظور کاهش جريان خون به محل شکستگي، ناحيه آسيب ‌ديده را بالا نگه داريد.

يک نکته را نيز اضافه کنم که اگر شخص از حال رفته است، رنگش پريده يا تنفسش کم‌ عمق و سريع است بايد چنين فردي را روي زمين بخوابانيد به طوري که سرش اندکي پايين‌ تر از تنه و پاها قرار گيرد.

مي‌ گويند يکي از مهم‌ ترين مسايلي که هميشه بايد رعايت شود نقل و انتقال صحيح بيماراني است که دچار شکستگي شده‌اند، نظر شما چيست؟

اشاره درستي است. قبل از نقل و انتقال فردي که دچار شکستگي استخوان شده، براي جلوگيري از حرکت کردن استخوان، آن را آتل ‌بندي کنيد. مفاصل بالا و پايين ناحيه شکسته شده را ثابت کنيد. آتل مي‌ تواند با تثبيت ناحيه آسيب‌ ديده از حرکت استخوان شکسته و در نتيجه وخيم‌ تر شدن آسيب بافتي جلوگيري کند. به خاطر داشته باشيد که آتل ‌بندي صحيح مي ‌تواند درد را نيز کاهش دهد.

درباره آتل‌ بندي صحيح و بي ‌حرکت ساختن ناحيه شکستگي نيز توضيح مي‌ دهيد؟

بله، آتل مي ‌تواند از چوب، پلاستيک، فلز يا هر ماده سفت ديگري باشد. آتل را با گاز يا پارچه ديگري بپوشانيد و بعد آن را در طرفين اندام آسيب ‌ديده قرار دهيد. آتل بايد بلندتر از استخوان شکسته باشد و بالا و پايين ناحيه آسيب ‌ديده را بگيرد.

آتل را با استفاده از يک تکه پارچه، ريسمان يا هر چيز ديگري محکم به اندام ببنديد. براي بستن، پارچه يا ريسمان را روي اندام آسيب ‌ديده گذاشته و دو انتهاي آن را در طرف ديگر بدن گره بزنيد. اندام را با آتل محکم ببنديد تا حرکت نکند اما نه آن قدر تنگ که جريان خون‌ بند بيايد.

نحوه آتل ‌بندي بستگي به محل شکستگي دارد. شکستگي‌ هاي ناحيه ستون فقرات يا لگن را نمي ‌توان آتل‌ بندي کرد اما بايد به طريقي ثابت و بي ‌حرکت شوند.

شکستگي‌ ها اغلب در اندام فوقاني، تحتاني يا ستون فقرات اتفاق مي ‌افتد. براي هر کدام چه توصيه‌ اي داريد؟

در شکستگي ‌هاي اندام فوقاني، پيچاندن روزنامه يا مجله دور ساعد مي‌ تواند موثر واقع شود. براي تثبيت شکستگي ‌هاي آرنج مي ‌توان از يک گردن آويز و باندي دور تنه استفاده کرد.

در شکستگي پا، مي‌ توانيد کل اندام تحتاني را بين دو آتل قرار دهيد. اگر آتلي دم دست نداريد، مي ‌توان از پاي سالم فرد به عنوان آتل استفاده کرد تاحرکت پاي آسيب‌ ديده را محدود کند.

در شکستگي استخوان ران، بايد مفصل لگن را هم بي ‌حرکت نگاه داشت اما اگر به آسيب گردن يا ستون فقرات شک داريد، مصدوم را حرکت ندهيد. حرکت دادن شخصي که از ناحيه ستون فقرات مصدوم شده مي ‌تواند فلج دايم و عوارض جدي ديگري را در پي داشته باشد. در صورت حرکت دادن ستون فقرات شکسته ممکن است تصادفا موجب قطع نخاع شود.

به عوارض قطع نخاع اشاره کرديد، افراد عادي چطور مي ‌توانند حدس بزنند که فردي دچار آسيب نخاعي شده و نبايد به او دست بزنند؟

اگر با مصدومي مواجه شديد که شواهدي از ضربه مغزي دارد يا اين که ضربه محکمي به پشت يا گردن فرد خورده باشد يا اگر مصدوم درد شديدي در ناحيه گردن يا پشت دارد يا اين که از ضعف عضلاني، خواب‌ رفتگي، فلج يا عدم کنترل اندام، مثانه يا روده شکايت دارد يا اگر گردن يا پشت فرد، پيچ خورده يا در وضعيت غيرمعمول و عجيب و غريبي قرار گرفته است و يا فرد بي‌ هوش است و قادر به توصيف درد نيست فرض را بر اين بگذاريد که وي دچار آسيب نخاعي شده است. در اين حالت به اورژانس زنگ بزنيد. مصدوم را بي‌ حرکت نگاه داريد و او را تکان ندهيد، مگر اين که در حال خفگي يا در معرض يک خطر قريب ‌الوقوع باشد. اگر ناگزير به جابه‌جا کردن بيمار هستيد خيلي آرام او را روي يک تخته قرار دهيد. براي مثال تخته روي ميز يا در. چند نفر را براي کمک فرا بخوانيد و خاطر جمع شويد که سر و گردن و ستون فقرات بيمار در يک راستا روي تخته محکم شوند. گردن او را حتما بي‌ حرکت نگاه داريد، سر بيمار را با يک حوله يا روسري سنگين، يک کتاب جيبي يا هر چيز نرم و حجيم ثابت کنيد تا هنگام جابه‌جا کردن مصدوم نچرخد.

شکستگي ‌هاي لگن يا مفصل ران نيز در ميان سالخوردگان زياد مشاهده مي ‌شود؛ در اين مورد چه کار کنيم؟

شکستگي ‌هاي لگن يا مفصل ران معمولا در نتيجه سقوط يا تصادف روي مي ‌دهند. در افرادي که استخوان ‌هاي آن ها به دليل پوکي استخوان يا سرطان استخوان تضعيف شده، چنين شکستگي ‌هايي ممکن است به طور خود به‌خود اتفاق بيفتد. دقت کنيد که اگر بيمار از درد مفصل ران، کمر يا ناحيه کشاله ران شاکي است و يا اين که درد در اين نواحي با حرکت يک يا هر دو پا تشديد مي ‌شود، مي‌ توانيد به شکستگي لگن يا مفصل ران شک کنيد. در چنين مواردي همانند صدمات ستون فقرات، بيمار را تکان ندهيد و فورا به اورژانس اطلاع دهيد. اگر ناگزير به حرکت دادن مصدوم هستيد به آرامي او را روي يک قطعه فيبر يا تخته روميزي قرار دهيد، درست مانند همان کاري که در مورد آسيب ستون فقرات انجام مي ‌داديد. به ياد داشته باشيد که در اين مورد سعي نکنيد پا يا مفصل ران جابه‌جا شده يا کج شده را جا بيندازيد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دکتر عليرضا ناصري

sajadhoosein
20-01-2011, 20:50
چطور تراشه را از پوست بیرون آوریم؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک تراشه ممکن است در ابتدا تنها یک عامل آزار دهنده باشد، اما اگر آن را از پوست‌تان خارج نکنید، احتمال دارد باعث درد و عفونت شود.

عمل به توصیه‌های زیر به خارج کردن تراشه از پوست کمک می‌کند:

قبل از شروع به کار، دست‌های‌تان را به طور کامل با آب و صابون بشویید.

با یک موچین تمیز، ته تراشه را بگیرید، و به آرامی آن را با همان زاویه‌ای که وارد پوست شده است، بیرون بکشید.

در مورد تراشه‌هایی که دسترسی به آنها مشکل است، اگر خیلی عمیق وارد پوست نشده‌اند، به آرامی پوست روی تراشه را با استفاده از یک پونز یا سوزنی که با شعله یا الکل ضدعفونی شده است، بردارید. سپس با موچین، تراشه را خارج کنید.

دست‌های‌تان را دوباره به طور کامل بشویید، و به آرامی ناحیه مزبور را با تکان دادن خشک کنید (از مالیدن دست روی ناحیه پرهیز کنید). سپس روی آن پماد آنتی‌بیوتیک بمالید.

اگر احتمال می‌دهید که ناحیه آسیب‌دیده آلوده شود، روی آن را پانسمان کنید. در غیر این صورت بهتر است روی آن را باز بگذارید.

در چه صورت به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر تراشه‌ خیلی عمیق وارد پوست شده است، یا نزدیک چشم قرار دارد، یا ملتهب شده‌ یا چرک کرده است، باید بوسیله پزشک هر چه زودتر درمان شود.

sajadhoosein
20-01-2011, 20:56
کمپرس سرد کی، کجا و چگونه؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که نیازمند کمک فوری نیست، ولی به خاطر درد و تورم ناحیه ی آسیب دیده، با خود می‌گوییم ای کاش می‌توانستم کار مفیدی انجام دهم.

یکی از این موارد وقتی است که فردی از اعضای خانواده، به خصوص کودکی دچار ضربه می‌شود و مثلا دست یا پاهایش بعد از افتادن، کبود و متورم می‌شود.

شما برای کاهش ورم و درد چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

اگر آسیب‌دیدگی در دست باشد، با آویزان کردن آن، ورم و کبودی کاهش می‌یابد. اگر هم پای فرد، دچار آسیب شده او را بنشانید و ناحیه آسیب دیده را بلند کنید و چند بالش زیر پایش بگذارید. سپس به سرعت با کمک کمپرس سرد سعی کنید، درد و تورم منطقه ی آسیب‌دیده را کاهش دهید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کمپرس سرد چیست؟

می‌توانید چند تکه یخ را داخل کیسه‌ای بریزید و کمی نمک روی آن بریزید تا به آب شدن بهتر یخ‌ها کمک کند و یا حوله یا پارچه‌ای را در‌ آب سرد فرو ببرید و هر چند دقیقه آن را عوض کنید. حتی می‌توانید یک بسته لوبیای منجمد شده از داخل فریزر بردارید و به عنوان کمپرس سرد استفاده کنید.

یادتان باشد به ناحیه آسیب‌دیده‌ فشار نیاورید و مدت 30 دقیقه کمپرس سرد را روی محل بگذارید. با این کار سرعت جریان خون به ناحیه آسیب‌دیده کم شده و در نتیجه درد و ورم کاهش می یابد.


مریم معروف

هفته نامه سلامت

sajadhoosein
20-01-2011, 21:56
روی محل سوختگی خمیردندان نمالید[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در حال آشپزی هستید و بسیار باعجله کار می‌‌کنید که ناگهان بخار آب دستتان را می‌سوزاند و یا در اثر تماس با یک تابه داغ دچار سوختگی می‌شوید. بهترین کار در چنین مواقعی چیست؟

حتما شنیده‌اید که بعضی‌ها می‌گویند سریع روی محل سوختگی خمیر دندان بمالید، یا بعضی دیگر معتقدند مالیدن روغن جامد یا قرار دادن دست سوخته در ظرف نمک موجب می‌شود پوست تاول نزند.

اما علمی‌ترین روش در چنین مواقعی این است که بلافاصله با استفاده از آب سرد یا یخ محل سوختگی را خنک کنید.

پس سریع در یخچال را باز کنید. آب سرد روی دستتان بریزید تا خنک شود. استفاده از پماد سوختگی مانند پماد آلفا و پماد "سیلور سولفات" هم بسیار مفید است.

اگر سوزش و درد اذیت‌تان می‌کند، می‌توانید قرص استامینوفن بخورید.

پزشکان معتقدند چون مواد موجود در خمیر دندان کنترل نشده هستند، می‌توانند موجب آسیب پوستی شوند، هر چند که خمیر دندان نیز احساس خنکی در محل سوختگی می‌دهد، اما بهتر است به منظور پیشگیری از آسیب‌های پوستی به همان آب سرد اکتفا کنید.
استفاده از نمک یا روغن به منظور پیشگیری از تاول نیز باور غلطی است که در میان مردم رایج شده است.

استفاده از پمادهای سوختگی موجود که استاندارد و مخصوص رفع این مشکل هستند، پس از خنک کردن فوری محل سوختگی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

استفاده از یخ و آب سرد را بعد از سوختگی، به همه کسانی که هنوز باورهای غلط را قبول دارند، توصیه کنید.


الهه رضاییان

هفته نامه سلامت

sajadhoosein
20-01-2011, 22:03
شرايط اهداي خون در موارد خاص[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آندوسکوپي

يک سال پس از انجام آندوسکوپي با دستگاه قابل انعطاف(Flexible) همراه با بيوپسي، مي توان خون اهدا کرد.

بارداري

خانم هاي باردار حداقل شش هفته پس از زايمان مي توانند خون اهدا نمايند.

پيوند اعضا

پس از پيوند عضو(خصوصا قرنيه) فرد از اهداي خون معاف مي باشد.

تزريق خون و فرآورده هاي آن

اگر طي 12 ماه گذشته خون يا فرآورده هاي خوني به شما تزريق نشده است، مي توانيد خون اهدا نماييد.

حجامت

يک سال پس از حجامت مي توانيد خون اهدا کنيد.

خال کوبي

يک سال پس از خال کوبي مي توانيد خون اهدا کنيد.

سن

افراد بين سنين 17 تا 65 سال مي توانند خون اهدا نمايند.

سقط جنين

خانم باردار يک سال پس از سقط جنين مي تواند خون اهدا نمايد.

سوراخ کردن گوش

يک سال پس از سوراخ کردن گوش فرد مجاز به اهداي خون مي باشد.

شيردهي

پس از پايان دوران شيردهي فرد مي تواند خون اهدا نمايد.

وزن

اگر وزن شما بالاتر از 50 کيلوگرم باشد، مي توانيد خون اهدا نماييد.

قاعدگي

اگر قاعدگي شما شديد، دردناک و همراه با خونريزي زياد نمي باشد و احساس مي کنيد که حالتان خوب است، مي توانيد خون بدهيد.

فواصل اهداي خون

فاصله بين دو اهداي خون حداقل 8 هفته مي باشد، به شرطي که بيش از 4 بار در سال براي آقايان و 3 بار در سال براي خانم ها نشود. فاصله بين دو اهداي پلاکت خون، 3 روز مي باشد.

مواد مخدر

در صورت مصرف کوکائين يا هر گونه مواد مخدر استنشاقي ديگر و يا داشتن سابقه تزريق مواد مخدر(حتي براي يک بار)، تا آخر عمر از اهداي خون معاف مي باشيد.

هورمون درماني

خانم هايي که از هورمون هاي جايگزين(استرو ژن و پروژسترون يا قرص هاي ضد بارداري خوراکي) استفاده مي کنند، مي توانند خون اهدا نمايند.

سابقه استفاده از هورمون رشد، باعث معافيت دائم فرد از اهداي خون مي گردد.

هموگلوبين و هماتوکريت

اگر هموگلوبين شما بالاتر از 12 باشد، مي توانيد خون اهدا نماييد.

اگر هماتوکريت شما 38 تا 54 درصد(براي آقايان) و 38 تا 48 درصد(براي خانم ها) باشد، مي توانيد خون خود را اهدا نماييد.

دندانپزشکي

اعمال ساده دندانپزشکي مثل پُر کردن درجه 1 و 2 دندان، در صورتي که همراه با تزريق داروي بي حسي نباشد، مانع اهداي خون نمي گردد.

در صورت داشتن تزريق داروي بي حسي و يا جرم گيري، سه روز بعد و در صورت کشيدن دندان يک هفته بعد مي توانيد جهت اهدا خون اقدام نماييد.

عمل جراحي

5/1 تا 2 ماه بعد از عمل جراحي کوچک مثل برداشتن آپانديس، هموروئيد، جا انداختن شکستگي هاي کوچک، فتق، لوزه و ... و همچنين 6 ماه بعد از اعمال جراحي بزرگ مثل برداشتن کيسه صفرا، برداشتن رحم، برداشتن تيروئيد، لاپاراتومي(شک افتن شکم براي پي بردن به بيماري) و ...(به شرطي که حين عمل خون تزريق نکرده باشيد) مي توانيد خون اهدا نماييد.

داروها

مصرف برخي داروها، تداخلي با اهداي خون ندارد، ولي برخي از داروها در هنگام مصرف و حتي تا مدتي پس از قطع مصرف، موجب بروز اختلالاتي در خون مي گردند که در اين مدت نبايد خون اهدا نمود.

الف) هنگام مصرف داروهاي زير مي توانيد خون اهدا کنيد:

ويتامين ها، داروهاي ضد بارداري خوراکي ، داروهاي ضد احتقان(دکونژس تان ها)، آرام بخش هاي خوراکي ضعيف، سايمتيدين، فنوباربيتال، متيل دوپا(آلدومت)

*) پس از قطع مصرف داروهاي زير، مي توانيد خون اهدا نماييد:

انسولين، کورتون هاي موضعي(در محل خونگيري)، پروپرانول(اين درال)

*) در مورد داروهاي زير، پس از طي مدت ذکر شده براي هر دارو، مي توانيد خون اهدا نماييد:

* آنتي بيوتيک هاي خوراکي، 2 روز پس از قطع دارو

* آنتي بيوتيک هاي تزريقي، 4 هفته پس از قطع دارو

* پيروکسيکام، 3 روز پس از قطع دارو

* آسپيرين، 3 روز پس از قطع دارو

* پماد ترتينوئين (رتين A)، يک هفته پس از قطع دارو

* داروهاي کورتوني، يک هفته پس از قطع دارو

* فنسترايد(پروس کار، پروپشيا)، يک ماه پس از قطع دارو

* ايزوترتينوئي� �(راکوتان ، آکوتان)، يک ماه پس از قطع دارو

* کلوميفن، 3 ماه پس از قطع دارو

واکسيناسيون

الف) تزريق واکسن هاي زير مانعي جهت اهداي خون نمي باشد:

کزاز، آنفلوآنزا، هاري(جهت پيشگيري)، ديفتري، هپاتيت A، سياه سرفه، سياه زخم، فلج اطفال(تزريقي)� � تيفوئيد(تزريق ي)، طاعون، وبا، پنوموکوک، هپاتيت B

*) دو هفته بعد از تزريق واکسن هاي زير مي توانيد خون اهدا نماييد:

سرخک، اريون، فلج اطفال(خوراکي)� � تب زرد ، تيفوئيد(خوراک ي)

*) چهار هفته بعد از تزريق واکسن هاي زير مي توانيد خون اهدا نماييد:

سرخجه، آبله مرغان ، MMR

د) يک سال پس از تزريق واکسن هاي زير مي توانيد خون اهدا نماييد:

هاري(به صورت درماني پس از گزيدگي توسط حيوان)، ايمونوگلوبين هپاتيت B


منبع: سايت علمي-فرهنگي خاطره _ بخش تغذیه و سلامت تبیان

sajadhoosein
20-01-2011, 22:10
شرايط اهداي خون در برخي بيماري ها[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آسم

بيمار اگر آسم شديد داشته باشد و دارو، خصوصا داروهاي کورتوني مصرف کند، از اهداي خون معاف است. ولي اگر آسم خفيف داشته باشد و در فواصل طولاني دچار حملات خفيف آسم شود، زماني که حالش خوب است مي تواند خون اهدا نمايد.

آلرژي(حساسيت)

کساني که سابقه حساسيت هاي شديد، به خصوص حساسيت هاي تنفسي مثل آسم شديد يا تب يونجه و Allergic Rhinitis دارند، از اهداي خون به طور دائم معاف اند.

ساير افراد دچار آلرژي، هنگامي که حال شان خوب باشد، مي توانند اهدا خون نمايند.

بيماري هاي انعقادي خون

اگر فردي سابقه ابتلا به بيماري هاي انعقادي مانند هموفيلي را دارد، از اهدا خون معاف مي باشد.

بيماري هاي ****

يک سال پس از درمان بيماري هاي ****(مقاربتي) فرد مي تواند خون اهدا نمايد.

تب خال

تب خال مانع اهدا خون نيست.

ديابت

اگر ديابت بيمار از نوع وابسته به انسولين نباشد(NIDDM) و قند بيمار خوب کنترل شده باشد، مي تواند خون اهدا نمايد.

سرماخوردگي و آنفلوآنزا

اگر طي هفته گذشته دچار سرماخوردگي يا طي دو هفته گذشته دچار آنفلوآنزا بوديد، نبايد خون اهدا نماييد.

کلسترول و تري گليسيريد بالا

کلسترول و تري گليسيريد بالا، مانع از اهداي خون نمي شود.

مالاريا

اگر طي سه سال گذشته مبتلا به مالاريا نبوده ايد يا داروهاي ضد مالاريا(جهت درمان يا براي پيشگيري) مصرف نکرده ايد، مي توانيد خون اهدا نماييد.

يک سال پس از مسافرت به مناطق مالاريا خيز در صورتي که فرد علامتي از ابتلا به مالاريا نداشته باشد، مي تواند خون اهدا نمايد.

مونونوکلئوز عفوني*

6 ماه پس از بهبودي کامل، بيمار مي تواند خون اهدا نمايد.

ايدز

اگر سابقه آلودگي به ويروس HIV داشته ايد، يعني مبتلا به بيماري ايدز بوده ايد، از اهداي خون به طور دائم معاف هستيد. اگر خود را در معرض ابتلا به ايدز مي دانيد، به خصوص تماس **** مشکوک داشته ايد، تا 12 ماه و انجام آزمايشات لازم براي اطمينان از سلامت خود، از اهداي خون خودداري کنيد.

بيماري هاي قلبي

سابقه ابتلا به بيماري هاي قلبي خصوصا عروق کرونر، که منجر به استفاده مکرر از دارو مي گردد، شما را از اهداي خون معاف مي کند. سابقه بيماري هاي ساده دريچه اي قلب مانند پرولاپس دريچه ميترال اگر همراه با نارسايي يا علائم قلبي شديد نباشد، مانعي جهت اهداي خون نمي باشد.

بيماري هاي نقص ايمني

اگر سابقه بيماري هاي خود ايمني مثل پُرکاري تيروئيد، بيماري هاي روماتيسمي ، لوپوس اريتماتوز و ... داريد، از اهداي خون به طور دائم معاف مي باشيد.

افسردگي و اضطراب

اگر در حال اهداي خون، حال شما خوب باشد و احساس کسالت روحي و يا اضطراب شديد نداشته باشيد و فقط از آرام بخش هاي ساده و مسکن استفاده کرده باشيد، مي توانيد خون اهدا نماييد.

بيماري هاي پوستي

جوش هاي ريز پوستي و آکنه(جوش غرور جواني) خفيف تا متوسط(به شرط عدم استفاده از دارو) مانع از اهداي خون نمي گردد. در مورد عفونت قارچي سطحي در محل خون گيري و يا عفونت هاي قارچي در ديگر نقاط پوست، مو يا ناخن( به شرط استفاده از داروي ضد قارچ) و نيز کهير، آکنه کيستيک شديد، تاول، زخم چرکي، کورک يا عفونت پوستي شديد پس از درمان و بهبودي کامل قادر به اهداي خون خواهيد بود.

تيروئيد

گواتر ساده(بدون تغييرات هورموني) و نيز کم کاري غده تيروئيد ، اگر علت آن اتوايمون(نقص ايمني) نباشد، مانع اهداي خون نمي گردد.

پُرکاري غده تيروئيد و نيز کم کاري تيروئيد از نوع اتوايمون باعث معافيت دائم از اهداي خون مي گردند.

هپاتيت

اگر بعد ازسن 10 سالگي سابقه ابتلا به هپاتيت عفوني(ويروسي) داشته ايد، از اهداي خون به طور دائم معاف هستيد. ولي اگر علت هپاتيت شما چيز ديگري باشد(مصرف دارو، بيماري ژيلبرت، مصرف الکل، ضربه، سنگ کيسه صفرا) با شرايط خاص مي توانيد خون اهدا کنيد.

همچنين اگر با کسي که مبتلا به هپاتيت عفوني(ويروسي) مي باشد، تماس نزديک داشته ايد(تماس ****، زندگي در يک خانه، استفاده مشترک از آشپزخانه و دستشويي) تا 12 ماه بعد از آخرين تماس، نمي توانيد خون بدهيد.

سرطان

اگر سابقه ابتلا به سرطان داريد، از اهداي خون به طور دائم معاف مي باشيد، به جز سه مورد:

* سرطان دهانه رحم

* سرطان پاپيلري تيروئيد

* سرطان هاي محدود پوستي مانند BCC و SCC

به شرطي که با عمل جراحي کاملا برداشته شده باشند و شخص به طور کامل درمان شده باشد.

سل

دو سال پس از بهبود کامل و قطع کليه داروها، مي توانيد خون اهدا نماييد.

صرع – تشنج

در صورت داشتن سابقه صرع و تشنج از اهداي خون معاف مي باشيد، مگر اين که در سه سال گذشته، بدون استفاده از دارو، دچار حملات صرع و تشنج نشده باشيد، در اين صورت مي توانيد خون اهدا کنيد.

عفونت ها

تا وقتي که داراي علائم فعال عفونت و تب مي باشيد، از اهداي خون خودداري نماييد. سابقه ابتلا به بعضي از عفونت ها مثل هپاتيتC ، ايدز ، هپاتيت B ، شاگاس، بابزيوسيس ، ليشمانيوز احشايي، تب Q و جذام باعث معافيت دائم از اهداي خون مي گردد.

فشار خون

براي اهدا خون فشار سيستوليک بايد بين 90 تا 180 ميلي متر جيوه و فشار دياستوليک بين 50 تا 100 ميلي متر جيوه باشد. سابقه فشار خون بالا يا پايين به تنهايي نمي تواند منعي براي اهداي خون باشد.

پي نوشت:

*مونونوکلئوز عفوني: اين بيماري بين نوجوانان و جوانان شايع است، در کودکان به ندرت مشاهده مي شود و ابتلاي به آن قبل از سه سالگي امري استثنايي است. عامل آن نوعي ويروس است و اصولا از طريق بزاق منتقل مي گردد. علائم باليني آن شامل: خستگي شديد و تب، گلو درد و برجستگي غدد لنفاوي در گردن، گاهي نيز تراوشات پوستي است.


منبع: سايت علمي- فرهنگي خاطره _ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]))

sajadhoosein
20-01-2011, 22:18
رفتن جسمي به داخل گوش، بيني و ....[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کودکان، اغلب اشيايي را داخل دهان، چشم، بيني يا گوش خود مي‌کنند. اين اشيا شامل حبوبات، ذرات پلاستيک يا اسباب بازي‌هاي ريز و کوچک است. گاهي اوقات هم به طور اتفاقي حشره يا جسمي منتشره در هوا؛ وارد اين منافذ مي‌شود.

در چنين مواردي توصيه مي‌شود با دقت و خونسردي وارد عمل شويد و با استفاده از راهنمايي هاي زير به آن ها کمک کنيد.

جسم خارجي در گوش

يکي از شايع‌ترين مناطق بدن که مي‌تواند محل ورود اجسام خارجي باشد، گوش است. کودکان علاقه فراواني دارند که با اجسام ريز و کوچک بازي کنند و آن ها را به داخل گوش خود فرو کنند. دانستن برخي نکات مي‌تواند به ما در مواجهه با چنين مواردي کمک کند:

* سعي نکنيد با فرو کردن گوش پاک‌کن، چوب کبريت يا هر چيز ديگري در گوش، جسم خارجي را بيرون آوريد. اين کار خطر هل دادن شي ء به عمق گوش و صدمه زدن به ساختارهاي آسيب‌پذير گوش مياني را افزايش مي‌دهد.

* اگر جسم مورد نظر به خوبي ديده مي‌شود و‌ قابل انعطاف است، مي‌توانيد به راحتي آن را با موچين بگيريد و خيلي آرام بيرون آوريد.

* اگر آن چه در گوش فرو رفته، حشره نيست، سعي کنيد از نيروي جاذبه براي خارج کردن آن استفاده کنيد. براي اين کار سر را به سمت گوشي که جسم در آن فرو رفته، خم کنيد.

* اگر حشره‌اي داخل گوش رفته،‌ سر فرد را به گونه‌اي بچرخانيد که گوش آسيب ديده به سمت بالا قرار گيرد، سپس مقدار کمي روغن معدني يا روغن زيتون داخل گوش بريزيد.

هنگام ريختن روغن، مي‌توان مسير حرکت روغن را با مستقيم کردن مجراي گوش هموارتر ساخت. براي اين کار لاله گوش را به سمت بالا و عقب بکشيد. حشره خفه مي شود و در روغن شناور مي‌ماند.

* از روغن به جز براي خارج کردن حشرات، استفاده نکنيد. در صورتي که هر گونه نشانه‌اي دال بر پارگي گوش مانند درد يا خون‌ريزي يا خروج ترشحاتي از گوش وجود داشت، از اين روش استفاده نکنيد.

* اگر با استفاده از اين روش ها نتوانستيد جسم خارجي را خارج کنيد و کودک همچنان از درد گوش و کاهش شنوايي يا احساس گير کردن چيزي در گوش شکايت داشت، او را به سرعت به پزشک برسانيد.

جسم خارجي در بيني

بيني يکي از موارد شايعي است که احتمال گير افتادن اجسام خارجي در آن وجود دارد. همچنين کودکان علاقه دارند که اجسام و اسباب‌بازي‌� �اي کوچک خود،‌ تيله، حبه قند و... را در بيني خود فرو کنند. اما اگر با چنين مواردي روبرو شديد، چه اقداماتي بايد انجام دهيد:

* به فردي که جسم خارجي داخل بيني‌اش رفته، بگوييد تا بيرون آمدن جسم از بيني‌اش، از طريق دهان نفس بکشد.‌ اين کار از ورود جسم خارجي به ريه‌ها جلوگيري مي‌کند.

* سعي نکنيد جسم خارجي را با گوش پاک کن، چوب کبريت يا هر ابزار ديگري خارج کنيد، زيرا اين کارها موجب مي‌شود جسم خارجي بيشتر به عمق بيني فرو رود.

* اگر جسم خارجي به طور کامل قابل رويت و انعطاف‌پذير است، مي‌توانيد آن را به راحتي با موچين بگيريد و خيلي آرام اقدام به درآوردن آن کنيد.

* براي بيرون راندن جسم خارجي از بيني، به کودک بگوييد آرام فين کند. به او تاکيد کنيد که خيلي محکم يا پي در پي، فين نکند. در بچه‌هاي کوچک که قادر به چنين کاري نيستند، شما مي‌توانيد اين کار را خودتان انجام دهيدو به اين صورت که با يک دست سوراخ باز بيني او را فشار داده و هم‌زمان به آرامي در دهان او يک بار فوت کنيد.

* اگر با اين روش ها جسم از بيني فرد خارج نشد، توصيه مي‌شود به نخستين مرکز درماني مراجعه کنيد.

جسم خارجي در چشم

چشم اغلب خودش آلودگي‌هاي ريزي مانند ذرات غبار را با ترشح اشک و پلک زدن پاک مي‌کند، اما اگر ذره‌اي داخل چشم کودکتان رفته که با اشک ريزش و پلک زدن بيرون نمي‌آيد، بايد به سرعت به چشم پزشک مراجعه کنيد تا خطر آسيب رسيدن به چشم در اثر خاراندن، عفونت يا احيانا مواجهه با مواد شيميايي تا حدود زيادي از بين برود.

اگر آشغالي وارد چشم شما يا کودکتان شده و کسي هم دم دست نيست که کمک‌تان کند، با کمک روش زير سعي کنيد آشغال را با آب تميز از چشم خارج کنيد. فنجان يا ليوان را با آب تميز پر کنيد. لبه اين فنجان يا ليوان را روي استخوان زير حدقه چشم قرار دهيد و بدون اين که چشم را ببنديد، آب را داخل چشم بريزيد(مي توانيد داخل آب پلک بزنيد).

اگر هنوز چشم‌تان درد مي‌کند و قرمز است، با اينکه فکر مي‌کنيد آلودگي از آن خارج شده، چند بار ديگر چشم را بشوييد. اگر جسم خارجي با وجود شستشوي چشم خارج نشد، به پزشک مراجعه کنيد.

تميز کردن چشم ديگران

* براي تميز کردن چشم ديگران و پيش از معاينه چشم،‌ دستان خود را بشوييد و شخص را زير يک چراغ پر نور بنشانيد.

* محل آشغال را در چشم فرد مشخص کنيد. براي معاينه چشم، خيلي آرام پلک تحتاني را پايين بکشيد و به فرد بگوييد تا بالا را نگاه کند. سپس همين کار را با پلک بالا انجام دهيد و اين بار به او بگوييد پايين را نگاه کند.

* اگر به نظر مي‌رسد جسم خارجي در کره چشم فرو رفته، چشم را با يک نرم‌پوش استريل(در صورت امکان با پارچه‌اي تميز) بپوشانيد و سعي نکنيد جسم خارجي را درآوريد، بلکه به نزديک‌ترين مرکز درماني برويد.

* چنانچه جسم خارجي بزرگ است و بستن چشم را با مشکل روبرو مي‌سازد، چشم را با يک فنجان کاغذي پوشانده و با چسب به صورت و پيشاني بچسبانيد و به چشم‌پزشک مراجعه کنيد.

* اگر جسم خارجي روي لايه اشک يا سطح چشم شناور است، سعي کنيد با شستشو يا با دست آن را برداريد. براي اين کار پلک بالا يا پايين را باز نگه داريد و‌ با کمک يک گوش پاک کن تميز و مرطوب يا گوشه يک دستمال تميز، جسم خارجي را درآوريد.

اما اگر قادر نيستيد به راحتي آن را درآوريد، هر دو چشم را با يک پارچه نرم بپوشانيد و به نزديک ‌ترين مرکز درماني مراجعه کنيد.

* اگر موفق شديد جسم خارجي را درآوريد، چشم را با محلول شستشوي چشم و با آب تميز شستشو دهيد.

* در صورت تداوم درد، قرمزي يا مشکل بينايي از اورژانس تقاضاي کمک کنيد.

جسم خارجي در راه هوايي

گاهي جسمي که به طور تصادفي استنشاق مي‌شود، در ناي يا ريه‌ها گير مي‌افتد. اگر اين جسم موجب قطع تنفس شد، براي بيرون راندن آن از روشي به نام "مانور هايمليش"(Heimlich Maneuver) استفاده کنيد و اگر اين روش موثر نبود، از اورژانس تقاضاي کمک کنيد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مانور هايمليش براي درآوردن جسم از گلوي فردِ در حال خفه شدن است، به اين ترتيب که فرد را از پشت بغل مي کنيم و با مشت کردن دست ها، سريعا به قسمت بالايي شکم او فشار مي آوريم(مانند تصوير بالا).

در برخي از موارد، جسمي که در ناي يا ريه گير افتاده، مانع از تنفس نمي‌شود، اما سلامت فرد را در معرض خطر قرار مي‌دهد، بنابراين اين موضوع را به پزشک اطلاع دهيد.

جسم خارجي در لوله گوارش

گاهي بچه‌ها اشيايي مانند سکه، گيره،‌ دکمه، هسته ميوه و اسباب بازي‌هاي کوچک را مي‌بلعند. اين اشيا بدون هيچ مشکلي از لوله گوارش عبور مي‌کنند، اما گاهي ممکن است گير بيفتند. در صورت بروز علايم و نشانه‌هاي زير از اورژانس تقاضاي کمک کنيد:

• اشکال در بلع

• بيرون دادن و جاري شدن بزاق

• شکم درد يا استفراغ


دکتر سيد حميد حسيني _ بخش تغذیه و سلامت تبیان

sajadhoosein
20-01-2011, 22:29
چگونه با سوختگي مقابله کنيم؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سوختگي هاي ناشي از آتش يا آب جوش بسيار خطرناک است و مي تواند تاثيرات قابل ملاحظه اي را بر پوست و بافت هاي بدن بر جاي گذارد. به دنبال خوردن آب جوش نيز مسير ناي و گلوي فرد مي تواند دچار سوختگي شود و آسيب هاي جدي ببيند.

سوختگي ها چه تاثيراتي بر جاي مي گذارند؟

برخي سوختگي ها که شدت آنها زياد است و مي تواند فرد را با مشکلات عديده اي مواجه کند در پي تماس بدن با مايعات داغ و پرحرارت ايجاد مي شود. عواملي که باعث مي شوند تا اين سوختگي ها بروز کنند به قرار زير است:

*حرارت هاي بسيار شديد مانند شعله هاي آتش، سطوح بسيار داغ، مايعات پرحرارت، گاز

*سوختگي هاي الکتريکي، مانند بي دقتي در سيم کشي هاي داخلي منازل، اتصالات برقي قديمي و فرسوده، عدم فعاليت درست ابزارآلات سيمي و الکتريکي، برق گرفتگي

*سوختگي هاي شيميايي، اسيد ها و مواد قليايي بسيار قوي، استفاده نادرست از مواد شيميايي پاک کننده ، باتري هاي فرسوده و قديمي

چه کساني آسيب مي بينند؟

سوختگي از هر نوعي که باشد، به عنوان دومين عامل *** و مير در بين کودکان محسوب مي شود. سوختگي ممکن است در هر سني بروز کند، اما در بين کودکان و نوجوانان بيشتر شايع است. در اين ميان سوختگي هاي ناشي از مايعات داغ، بيشتر براي نوزاداني که چهاردست و پا راه مي روند و با کنجکاوي فراوان دوست دارند به همه جا سر بکشند و از همه چيز سر در بياورند، شايع است و معمولا با فنجان هاي داغ چاي، رفتن به داخل حمام هاي داغ و ... بروز مي کند.

نشانه هاي سوختگي چيست؟

ممکن است پس از سوختگي نشانه هاي آن ظرف مدت زماني بسيار کوتاه و به صورت مشهود بر روي پوست بدن بروز کند و بسيار دردناک باشد. در سوختگي هاي نه چندان شديد ممکن است پوست فرد به رنگ صورتي، قرمز و يا لکه لکه در بيايد و تاول هاي کوچک و بزرگ نيز ممکن است مشاهده شود. اگر بر ميزان سوختگي افزوده شود، اين عارضه بسيار عميق بروز مي کند، قسمت فوقاني پوست بدن تخريب شده و به رنگ سفيد و سياه در مي آيد و حالت زغالي به خود مي گيرد.

مسئله اي که در اين زمينه بايد به آن توجه داشت اين است که سوختگي هاي بسيار عميق معمولا بدون درد بروز مي کنند زيرا در سوختگي هاي شديد به علت وارد آمدن آسيب به سيستم عصبي، انتقال پيام هاي ناشي از درد مختل مي شود.

سوختگي ها چگونه درمان مي شوند؟

هنگامي که سوختگي خيلي شديد نيست، گرفتن محل سوختگي زير آب سرد و روان به مدت 10 دقيقه و يا شستشو با مواد شيميايي مخصوص سوختگي به مدت 20 دقيقه مي تواند از بروز عوارض ناشي از سوختگي جلوگيري کند. علاوه بر اين، پس از سوختگي، خيلي سريع بايد لباس هاي فرد را از محل سوختگي خارج کرد. پس از اين، به منظور جلوگيري از بروز هر گونه عفونت و يا ورود ميکروب به داخل بدن، بايد محل سوختگي در محفظه هاي پلاستيکي مخصوص و يا مواد استريل نگهداري شود.

سوختگي هاي خفيف و معمولي مي توانند با گازهاي استريل و همچنين مسکن هاي مخصوص درمان شوند. اما در عين حال اگر اين سوختگي ها شدت يابند و يا در ناحيه صورت، دست و يا مفاصل بدن اتفاق بيافتند، بايد خيلي سريع فرد به بيمارستان منتقل شود.

اين طور که آمارهاي رسمي نشان مي دهند، به طور کلي 10 درصد از کل سوختگي هايي که بروز مي کنند، به مراقبت هاي پزشکي و بيمارستاني نياز دارند. اين در حالي است که بيش از 50 درصد سوختگي هاي بدن، بسيار شديد هستند و شانس زنده ماندن فرد بسيار کم است.

سوختگي هاي عميق و شديد به درمان هاي طولاني مدت و مراقبت هاي ويژه نيازمند است که در برخي مواقع مي تواند شامل پيوند پوست و يا درمان هاي ديگر براي جلوگيري از کشيدگي پوست و همچنين درمان هاي رواني شود.

ايمني بيشتر

شما مي توانيد با امن کردن منزل خود از بروز هر گونه آتش سوزي و سوختگي جلوگيري کنيد. براي مثال، نصب دستگاه هاي شناسايي محل سوختگي در منزل، بازديد سيم کشي ها و خارج کردن مواد شيميايي خطرناک مي تواند تا حد زيادي از بروز هر گونه سوختگي و عوارض ناشي از آن در شما جلوگيري کند.


هموطن آنلاين- سيد ميثم لطفي

sajadhoosein
20-01-2011, 22:38
دقت در اهدای خون[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قبل از مراجعه برای اهدای خون این نکات را رعایت کنید:

• شب را خوب بخوابید.

• صبحانه یا ناهار کافی بخورید.

• برای جایگزینی مایعی که با اهدای خون از بدنتان خارج می‌شود، مایعات اضافی بنوشید. در عین حال از خوردن نوشیدنی‌هایی مانند چای، قهوه و نوشابه‌های کافئین‌دار که مدر هستند، پرهیز کنید.

• غذاهای غنی از آهن مانند گوشت قرمز، مرغ ، ماهی و جگر بخورید. لوبیا، غلات غنی‌شده با آهن، آجیل و برگه میوه ها مثل کشمش و آلو نیز مناسب هستند.

• از غذاهای چرب اجتناب کنید، زیرا چربی‌های وارد شده به خون ممکن است نتیجه آزمایش‌هایی را که از لحاظ بیماری‌های عفونی بر روی خون انجام می‌شود، تحت تاثیر قرار دهند و در صورت عدم امکان انجام این آزمایش‌ها، ممکن است خون اهدایی دور ریخته شود.

• روز قبل از اهدای خون لباسی بپوشید که آستین آن را بتوان را به راحتی بالای آرنج جمع کرد.

• پس از اهدای خون مایعات کافی بنوشید و به مدت پنج ساعت از فعالیت جسمی شدید اجتناب کنید.

چه افرادی نباید خون بدهند؟

افرادی که دچار بیماری خونی، عفونت یا سایر مشکلات پزشکی وخیم هستند، برای اهدای خون مناسب نیستند.

اما آیا اهداکنندگان سالم همیشه می‌توانند خون بدهند؟

نه لزوما.

در وضعیت‌های زیر، حتی یک فرد سالم بهتر است خون اهدا نکند:

جراحی یا عمل دندان پزشکی اخیر.

سفر اخیر به کشورهای خارجی یا واکسیناسیون اخیر.

ناخوشی اخیر.

خال کوبی ،الکترولیز (سوزاندن موهای زائد)، سوراخ کردن گوش یا سایر نقاط بدن اخیر.

میزان کم آهن خون.

وزن کمتر از 50 کیلوگرم یا در کل کم ‌وزن بودن.

زنانی که به کودک خود شیر مادر می‌دهند.

بالا بودن گذرای فشار خون یا بی‌نظمی ضربان قلب.


بخش تغذیه و سلامت تبیان

sajadhoosein
20-01-2011, 22:44
درباره بیهوشی بیشتر بدانیم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیهوشی و بی حسی ، نداشتن احساس درد هنگام جراحی یا موقع تشخیص بیماری های دردناك است كه معمولاً به وسیله داروهای مختلف ایجاد می شود .

بیهوشی عمومی برای جراحیهای بزرگ به كار می رود . معمولاً قبل از شروع آن به بیمار پیش دارو داده می شود تا آرام بگیرد و به خواب رود . در اتاق عمل ، پزشك متخصص بیهوشی از روش داخل وریدی یا استنشاقی برای بیهوش نمودن بیمار استفاده می كند .

در این روش ، نخست داروهای بیهوشی از راه لوله ی باریكی به نام "انژیوكت " كه در سیاهرگی در بازو یا دست قرار داده شده است، به جریان خون تزریق می شود .

در شیوه استنشاقی ، بیمار گاز بیهوش كننده را از طریق ماسك صورت تنفس می كند و ریه ها گاز بیهوشی را به جریان خون منتقل می كنند .

پس از القای بیهوشی ، برقراری تنفس معمولاً به وسیله لوله ای كه به آرامی از راه دهان به نای وارد می شود صورت می پذیرد .

در لحظات ابتدایی دریافت دارو یا گاز بیهوشی ، صداها بلندتر شنیده می شود و به تدریج با افزایش مقدار داروی بیهوشی در مغز ، سرگیجه ، خواب آلودگی و بلافاصله بیهوشی كامل حادث می شود.

در مدت جراحی ، متخصص بیهوشی ممكن است داروها را تجدید كند یا داروهای دیگری برای ادامه بیهوشی و بی دردی به بیمار بدهد .

در حین بیهوشی فعالیت های بدن كـُند می شود و تنفس در دستگاه بیهوشی برقرار می شود. بجزعمق بیهوشی ، ضربان قلب، دمای بدن و فشارخون كه علائم حیاتی هستند توسط متخصص بیهوشی به طور مداوم ، تا وقتی كه جراحی به اتمام برسد ، بررسی می شود .

در بی حسی موضعی ، متخصص بیهوشی ، داروی بی حسی را به موضع مناسب تزریق می نماید . البته این داروها به صورت پماد، كرم ، قطره یا اسپری نیز وجود دارند كه در موارد لازم استفاده می شوند .

در بی حسی منطقه ای داروی بی حس كننده ، یا در اطراف مایع نخاع كمری تزریق می شود كه در این حالت بسته به وضعیت بیمار تمام نیمه ی پایین بدن یا فقط یك طرف بدن بی حس می شود ؛ یا این كه دارو در فضای مجاور پوشش طناب عصبی تزریق می شود ، در این حالت پیام درد از نیمه ی پایینی بدن ارسال نمی شود ولی در عین حال بیمار می تواند حركت نماید . در بی حسی موضعی و منطقه ای معمولاً داروی آرام بخشی نیز به بیمار داده می شود .

آماده شدن برای بیهوشی همیشه مستلزم انجام دادن آزمایش هایی ویژه با توجه به سن و جنس بیمار و همچنین مصاحبه پیش از بیهوشی است . بیمار معمولاً روز قبل از عمل با متخصص بیهوشی خود ملاقات می كند و می تواند حتی درباره انتخاب داروی بیهوشی یا بی حسی خود با او مشورت نماید . پزشك درباره بیماری های جسمی حاد یا مزمن مثل سرماخوردگی یا بیماری قلبی و دیابت ، داروهایی كه بیمار مصرف می نماید ، حساسیت ها، سابقه بیهوشی و مصرف الكل ، سیگار یا مواد مخدر سؤال می كند ، آنچه كه فرد به گروه پزشكی می گوید محرمانه است و برای سلامتی بیمار لازم است پس باید صادقانه جواب داده شود.

بیمار باید پیش از مراجعه به بیمارستان برای عمل جراحی دقت كند كه اشیاء گران قیمت را در منزل بگذارد. برای عینك ، لنز یا دندان مصنوعی خود قاب همراه داشته باشد و قبل از رفتن به اطاق عمل آنها را خارج نماید . همچنین به دستور ننوشیدن و نخوردن یا نكشیدن چیزی در مدتی مشخص ، معمولاً 10 ساعت پیش از عمل جراحی ، حتماً عمل كند . در غیر این صورت ممكن است با استفراغ درهنگام عمل یا بعد از آن به علت ورود غذا یا مایعات هضم نشده به ریه ها دچار خفگی شود . پس از انجام جراحی ، بیمار به بخش هوش آوری یا "ریكاوری" برده می شود و آنجا تا زمانی كه اثر داروهای بیهوشی برطرف شود می ماند .

شنوایی معمولاً نخستین حسی است كه بر می گردد . متخصص بیهوشی در این بخش نیز علائم حیاتی و مراحل به هوش آمدن بیمار را تحت نظر دارد . بیمار ممكن است در این مدت دچار عوارض جانبی ناشی از بیهوشی شود، تهوع ، تشنگی ، لرز، نفخ ، گلو درد ا زعوارض بیهوشی عمومی ، و بی حسی و مورمور شدن، تهوع و درد پشت از عوارض بی حسی منطقه ای یا موضعی است .

بیمار پس از خروج از بخش ریكاوری ، به بخش مربوطه خود فرستاده می شود. اگر قرار است همان روز به خانه بازگردد اعمالی وجود دارند كه باید برای احتیاط دست كم تا 24 ساعت از آنها خودداری نماید . رانندگی ، كار با ماشین آلات ، گرفتن تصمیم های مهم ، مصرف دارو بدون مشورت با پزشك و مصرف الكل از جمله ی این اعمال هستند . بیمار می تواند در صورت بروز نگرانی یا داشتن هر سؤال با بیمارستان یا پزشك خود تماس بگیرد .


بخش تغذیه و سلامت تبیان

sajadhoosein
20-01-2011, 22:56
مراقبت از زخم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منظور ازمراقبت از زخمها ، كمك به بهبودی آنها و جلوگیری از ایجاد زخمهای جدید است.

به طور كلی زخمها به دو گروه حاد و مزمن تقسیم می شوند . بریدگیها، سوختگیها، خراشیدگی ها و برش های جراحی ازجمله زخمهای حاد هستند . زخمهای مزمن بر خلاف نوع حاد به مرور زمان ایجاد می شوند ومعمولاً بهبودی آنها مدتی طول می كشد .

از نمونه ی این زخمها می توان به زخم بستر و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت اشاره كرد .

بهبود زخم فرآیند حیرت آوری است . گذشت زمان می تواند همه ی زخمها را بویژه با كمی مراقبت شفا دهد . بهترین حالت برای ترمیم زخم زمانی است كه محیط آن مرطوب ، تمیز و مغذی باشد . یعنی این كه جریان خون در محل زخم برقرار باشد تا اكسیژن و مواد غذایی كافی در محیط زخم به رشد سلولهای جدید كمك كند، مراقبت خوب از زخمها ایجاد شرایط یاد شده را میسر می سازد و مراقبت نامناسب از زخم ، به ویژه در سالمندان و افرادی كه مجبورند مدتها دربستر بمانند، به زخمهای ناشی از فشار یا اصطلاحاً زخم بستر منجر می شود .

این زخمها وقتی ایجاد می شوند كه فشار ممتد بر پوست ، خون رسانی به آن و بافتهای زیرین را مختل كند . ممكن است در ابتدا بافت زیر پوست دچار آسیب شود كه دراین صورت زخم قابل رؤیت نیست .

محلهای شایع زخم بستر شامل پاشنه ، قوزك پا ، مفصل ران ، قاعده مهره ها، آرنج وكتف است .

به جز فشار حاصل از وزن بدن بر روی زخم كه به ایجاد زخم بستر كمك می كند ، ساییدن لباس یا ملحفه بر بدن و رطوبت ناشی از تعریق یا ادرار و مدفوع ، در مواردی كه كنترل مثانه و روده از دست رفته اند نیز موجب آسیب پذیری پوست می شود.

زخمهای ناشی از فشار می توانند بسیار خطرناك باشند و ممكن است تا اعماق بافتها حتی تا استخوان انتشار یابند . این زخمها به آسانی عفونی می شوند .

پیشگیری

با چند اقدام ساده می توان از بروز زخم بستر پیشگیری كرد: به نواحی قرمز شده پوست خود دست نزنید . حداقل هر دو ساعت یكبار، و اگر در صندلی چرخدار هستید هر 15 دقیقه یك بار موقعیت خود را تغییر دهید. ملحفه ها را تمیز نگه دارید و در صورت امكان از تشك مواج و بالش مخصوص استفاده كنید.

دربرخی افراد كه گردش خون درپاهای آنها كم است ممكن است حتی یك ترك كوچك در پوست باعث ایجاد زخم شود . دراین موارد برای بهبود زخم ، پاهای خود را هنگام نشستن و خواب بالا نگه دارید. به طور منظم راه بروید و از ایستادن طولانی بپرهیزید و در صورت استفاده از باند از نوع قابل ارتجاع آن برای افزایش جریان خون استفاده كنید .

در مجموع بهبود زخم درچند مرحله صورت می پذیرد . در مراحل مختلف می توان از پانسمانهای متفاوت استفاده كرد . انواع متداول پانسمانهای اولیه ، شامل پانسمان نچسب مانند گاز وازلینه ، پانسمان نیمه تراوا و چسب زخم بندی است. باند وباند الاستیك ( ارتجاعی ) در گروه پانسمانهای ثانویه هستند.

از راههای دیگری كه به بهبود زخم كمك می كنند تغذیه مناسب، حمام كردن صحیح ، داروها و ورزش است .

تغذیه صحیح به علت فراهم كردن مایعات ، پروتئین ، ویتامین و املاح اضافی مورد نیاز در روند ترمیم ، به بهبود زخم كمك می كند .

همچنین از پزشك یا پرستار خود در مورد زمان و مدت حمام كردن سؤال كنید . دقت كنید كه به هنگام حمام ، پانسمان زخم شما خیس نشود .

ازآنجا كه حركت در بهبود زخمهای پس از جراحی به بدن شما كمك می كنند از پزشك خود درباره این كه چه فعالیت هایی برای شما مفید است ، از چه فعالیت هایی باید پرهیز كنید و زمان از سرگیری فعالیت های عادی سؤال كنید .

شما نقش مهمی در مراقبت از زخم خود حتی در منزل دارید ، سعی كنید ضمن رعایت نظافت و دستورالعمل ها بردبار باشید . به خاطر داشته باشید كه بهبودی زخم مدتی طول می كشد.


بخش تغذیه و سلامت تبیان

sajadhoosein
20-01-2011, 23:08
پوست من، چگونه شاداب می‌ماند؟


روشنایی زندگی ما،
گرمی روزهای ما،

منبع انرژی برای تمام موجودات زنده،

«آفتاب»

شنیدن اسم آن هم به دلمان گرمی و نشاط می‌بخشد... اما

این فقط یك روی سكه است؛ اشعه ماورای بنفش آفتاب می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به پوست ما وارد كند.

آیا می‌دانید:

نور آفتاب از چه اجزایی تشكیل شده است؟

اشعه ماورای بنفش چیست و چه تأثیری بر پوست ما دارد؟

بدن مادر برابر اشعه‌ی خورشید چگونه از خود دفاع می‌كند؟

ما برای محافظت از پوستمان چه باید بكنیم؟

كرم‌های ضد آفتاب چه تأثیری بر پوست ما دارند؟


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور خورشید، حاوی طیفی گسترده از اشعه‌های مرئی و نامرئی است. بخشی از اشعه‌ی نامرئی آفتاب، طیف ماوراء بنفش یا
UN است كه طول موجی كوتاه‌تر از طول موج نورمرئی داشته و همه‌ی ضررهایی كه نور آفتاب به پوست ما می‌زند هم زیر سر همین اشعه است.UV خود به دو قسمتUVA و UVB تقسیم می‌شود. این دو نوع اشعه هستند كه باعث برنزه شدن پوست و‌ آفتاب‌سوختگی می‌شوند و میزان آن‌ها در فصل تابستان، در ارتفاعات و در مناطق استوایی بیشتر است. بادو انعكاس نور خورشید از روی آب یا برف هم باعث می‌شود كه میزان اشعه‌ای كه به پوست ما می‌رسد بیشتر باشد.

اما آیا فكر می‌كنید كه در هوای ابری دچار آفتاب‌سوختگی نمی‌شوید؟ نه! ابرها نمی‌توانند جلوی عبور همه‌ی اشعه‌ی ماورای بنفش را بگیرند و بنابراین حتی در هوای ابری هم شما باید مراقب پوست خود باشید.

اثر نور آفتاب بر پوست ماقرار گرفتن در معرض آفتاب، مثل هر چیز دیگر، اگر به حد تعادل باشد، نه تنها ضرری ندارد بلكه سودمند است. اشعه

UV باعث ساخته شدن ویتامینD در پوست، از بین رفتن میكروب‌ها و حتی تأثیر روانی مثبت بر ما می‌باشد. اما اگر میزان‌ آفتابی كه به پوست می‌رسد از حد تعادل ***** كند، اثرات زیانبار نور خورشید آغاز می‌شوند:

1- اثر فوری: نور خورشید باعث قرمزی پوست می‌شود. این اثر می‌تواند ظرف چند دقیقه بروز كند.

2- اثر تأخیری: كه همان آفتاب‌سوختگی است و بعد از4-3 ساعت قرار گیری در معرض آفتاب ایجاد می‌شود.

بعد از گذشت 3-2 روز پوست حالت پوسته پوسته پیدا می‌كند و لایه‌ی فوقانی آن ضخیم می‌شود.

3- اثر دراز‌مدت: ایجاد كك و مك و علایم زودرس پیری و همچنین افزایش خطر سرطان پوست، اثراتی هستند كه در افرادی كه پوستشان به مدت طولانی در معرض آفتاب قرار دارد ایجاد می‌شوند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دفاع پوست ما در برابر آفتاباولین سد دفاعی بدن ما در برابر اثرات زیانبار اشعه ماورای بنفش، خود پوست است. پوست تمام سطح بدن را پوشانده و اعضای داخلی ما را از عوامل مخرب محیطی حفظ می‌كند.

پوست، از دو لایه ساخته شده است:

1- اپیدرم كه خارجی‌ترین لایه‌ی محافظ پوست را تشكیل می‌دهد.

2- درم كه در زیر اپیدرم قرار گرفته و دارای بافت همبند، رگ‌های خونی، اعصاب و فولیكول‌های مو، غدد عرق و غدد چربی است.

زمانی كه اشعه ماورای بنفش به پوست می‌رسد، پوست سازمان‌های دفاعی خود را به كار می‌اندازد. اولین كار، ضخیم‌سازی لایه‌ی شاخی پوست است كه در نتیجه‌ی آن اشعه ماورای بنفش كمتری به نقاط عمقی پوست نفوذ می‌كند.

بعد از این عمل، پوست شروع به ساختن رنگدانه‌ای به نام «ملانین» می‌كندكه همان عامل برنزه شدن است.

این رنگدانه، تا حدی اشعه ماورای بنفش را جذب كرده و از نفوذ آن به پوست جلوگیری می‌‌نماید.

قدم سوم، خود ترمیمی پوست است. هر شب، پوست شروع به ترمیم سلول‌هایی می‌كند كه
DNA آنها در اثر مواجهه با آفتاب خراب شده‌اند. اما اگر تعداد این سلول‌های آسیب دیده زیاد باشد، سیستم ایمنی پوست نمی‌تواند از پس آنها بربیاید و در نتیجه بعد از مدتی ضایعات سرطانی و پیش سرطانی در پوست ایجاد می‌شوند.باید بخاطر داشت كه دفاع طبیعی افراد مختلف نسبت به نور آفتاب متفاوت است. اگر شما پوست حساسی دارید كه بلافاصله در برابر آفتاب، قرمز می‌شود، باید خیلی بیشتر مراقب باشید. اگر سن شما زیر 12 سال است و اگر در ساعات گرم روز یعنی از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر كه اشعه


UV بیشترین شدت را دارد، زیر نور آفتاب هستید، باید حتماً به كمك پوستتان بشتابید.

چطور؟


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

راه‌های محافظت از پوست

اگر تمام روز را در خانه می‌گذرانید، محافظت طبیعی پوست برای شما كافی خواهد بود. اما دفاع طبیعی بدن نمی‌تواند در برابر آفتاب كنار ساحل، هنگام پیاده روی در یك ظهر داغ و یا هنگام كوهنوردی یا اسكی چندان از پوست شما محافظت كند.

پس شما باید به خاطر داشته باشید:

ضد آفتاب + كلاه و عینك آفتابی + لباس پوشیده و مناسب = محافظت در برابر آفتاب


كرم‌های ضد آفتاب
روی تمام كرم‌های ضد آفتاب این عددها را می‌بینید:SPF 10 25 40 یا ...

SPF مخفف عبارتSun Protection Factorاست و میزان توانایی دارو برای محافظت از پوست شما را نشان می‌دهد.SPFهای بالای 15 اغلب محافظت خوبی برابر نور آفتاب ایجاد می‌كنند.اما باید دقت داشته باشید كه برای هر فردیSPF مناسب بستگی به نوع پوست، میزانی از كرم كه هر بار استفاده می‌شود وشكل ضد آفتاب (لوسیون، كرم و...) دارد، بنابراین بهتر است برای انتخاب ضد آفتاب با پزشك مشورت كنید.

sajadhoosein
24-01-2011, 13:38
علائم و نشانه هاي زهرآگين شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زير بستگي دارد :

1- اندازه مار 2- محل , تعداد و عمق گزيدگي 3- مقدار زهر تزريق شده
4- حساسيت فردي نسبت به زهر 5- سن و وزن مصدوم 6- سلامتي عمومي عضو
7- نوع و تعداد ميكروارگانيسم موجود در حفره دهاني مار

در بررسي بيمار , ابتدا به دنبال اثرات دو دندان روي پوست مصدوم بگرديد . البته ممكن است فقط يكي از دندان ها در پوست فرو رفته باشد .گاه نيز يكي از دندان هاي مار در حمله به هدف قبلي شكسته است . اين نيز ممكن است كه مار در مرحله پوست اندازي بوده , وبيشتر از دو دندان داشته باشد .
كمكهاي اوليه
در ابتدا پس از ارزيابي محل حادثه و استفاده از لباس و كفش مناسب جهت جلوگيري از مارگزيدگي , مصدوم را از محل حادثه دور كنيد . ( البته در صورت عدم وجود خطر , بي حركت نگه داشتن مصدوم در اوليت قرار دارد ) .
اكثر گزيدگي ها در ناحيه دست و پاها اتفاق مي افتد . بنابراين توصيه مي شود ( در مورد مارهايي كه سم آنها از طريق اختلال در عملكرد دستگاه عصبي عمل مي كند , مانند مار كبري و مار مرجاني ) با استفاده از پارچه يا باندي كه حدود 4 تا 5 سانتي متر عرض داشته باشد , بالا و پايين محل گزيدگي را ببنديد , كه البته اين كار بايد با رعايت اصول انجام شود . باند يا پارچه را طوري ببنديد كه يك انگشت براحتي از زير آن عبور كند و مانع مصدود شدن خون سرخرگي نشود .
توجه : در صورتي كه محل گزش در نزديكي مفاصل است , از قرار دادن نوار در دو سمت مفصل خودداري كنيد و نوار مورد نظر را فقط در بالاي زخم ( سمتي كه به تنه مصدوم نزديك تر است ) ببنديد .
انتهاي زخمي را پايين تر يا هم سطح قلب قرار دهيد . زيور آلات , ساعت يا لباس هاي تنگ را از اندام گزيده شده خارج كنيد .
استفاده از دستگاه پمپ مكنده ي مخصوص در 30 دقيقه اول مارگزيدگي توصيه مي شود . در صورتي كه پس از 5 تا 10 دقيقه بعد از گزيدگي به بيمار رسيديد , توسط ساكشن كردن مي توانيد 25-50% زهر را خارج كنيد . در صورت در اختيار داشتن محلول آنتي سپتيك يا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهيد .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شكل بالا : دستگاه پمپ مكنده مخصوص


در نقطه گزيدگي و درست با همان عمقي كه نيش مار فرو رفته است ( معمولاً خيلي سطحي و حدود 4 ميلي متر ) يك برش خطي بدهيد . هيچ گاه روي ناحيه را برش ضربدري ندهيد زيرا اين كار ريسك بريده شدن اعصاب و عروق خوني را افزايش مي دهد .
زخم بايد حدود 20 دقيقه ساكشن شود . در صورتي كه نجات دهنده خود زخم بازي در دهان يا اطراف دهان داشته باشد , بايد از اين كار اجتناب نمايد . مايع زخم كه توسط ساكشن دهاني خارج مي گردد , بايد مرتباً دور ريخته شود . با اين حال اگر احتملاً بلعيده شد , جاي نگراني نيست , زيرا زهر در معده بي اثر مي شود .
در صورت امكان اطلاعات صحيحي در مورد شكل مار به دست آوريد . هرگز به بيمار اجازه ندهيد كه راه برود . مصدوم را سريعاً به مراكز درماني منتقل كنيد .
نكته : استفاده از كمپرس سرد در مار گزيدگي ممنوع است .
نكته : سم بعضي از مارها ( مثل ماركبرا و مار مرجاني ) بر روي سيستم عصبي اثر مي گذارد و با فلج كردن عضلات تنفسي باعث خفگي و مرگ فرد مي گردد . ارايه ي كمك هاي اوليه مناسب , به ويژه انجام تنفس مصنوعي ( احياي قلبي – ريوي ) در نجات زندگي اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .
توجه : چون مارگزيدگي در هر كشور و ناحيه با مارهاي خاص آن منطقه جغرافيايي اتفاق مي افتد , براي اطلاع صحيح از انواع مارهاي موجود در منطقه و نحوه ارايه ي كمك هاي اوليه بهتر است با مسئولين مربوطه مثل مقامات سازمانهاي بهداشتي , سازمان دامپزشكي , سازمان مراتع و جنگلباني و ... تماس بگيريد و اطلاعات لازم را از آنها جويا شويد .
توجه داشته باشيد كه بهترين كمك در اين مواقع رساندن مصدوم به مراكز درماني مي باشد .

sajadhoosein
24-01-2011, 13:44
مسموميتهاي تزريقي

عقرب گزيدگي
عقرب ها (Scorpion) وابسته به عنكبوتيان هستند . در دنيا گونه هاي متعددي عقرب وجود دارد كه تنها تعدادي محدود براي انسان خطر ناك هستند .عقرب بيشتر در آب هواي گرم و شب ها فعال هستند و به اين علت رعايت نكات ايمني در مورد جلوگيري ار عقرب گزيدگي به خصوص در مناطق گرمسيري و به هنگام تاريكي هوا اهميت دارد . (مثل پوشيدن جوراب ، شلوار و كفش مناسب ، تكان دادن كفش و لباس قبل از پوشيدن و غيره )
سم يكنوع عقرب به نام سنتروروئيد اسكالپچراتوس (Centruroides Sculpturatus) شديداً كشنده است (عقزب كوچك و زرد رنگ با يك توبركول كوچك روي پشت , و به طول 2.5 تا 7.5 سانتي متر , كه به آن عقرب جرار نيز گفته مي شود ) .
نكته : خطرناك ترين عقرب در ايران عقربي است به نام گارديم كه محل زيست آن خوزستان است .
علايم و نشانه ها
پس از چند دقيقه از گزش عقرب كه عموماً در اندام ( دست و پا ) اتفاق مي افتد علايم زير مشاهده مي شود:
· درد , تاول , قرمزي , تورم
با گذشت چند ساعت از گزش ، ممكن است علايم زير در فرد مشاهده شود :
· تند شدن نبض
· بالا رفتن فشار خون
· سرگيجه ، حالت تهوع و استفراغ
· بي اختياري ادرار و مدفوع
· تنگي نفس
· تشنج
· افزايش ترشح بزاق
عقرب گزيدگي اغلب خطر ناك نيست و تنها باعث بروز علايم و نشانه ها موضعي در محل گزش مي گردد. با اين وجود بايد كمك هاي اوليه ضروري را براي مصدومين انجام داد و خطر ناك بودن يا نبودن عقرب و شدت مسموميت را به كادر درماني و پزشك واگذار كرد .
كمك هاي اوليه
· ارزيابي صحنه حادثه ، دور كردن يا پرهيز از خطر ، در خواست كمك در صورت لزوم
· ارزيابي اوليه مصدوم و انجام مراحل ABC و ديگر كمك هاي اوليه ضروري در صورت لزوم
· بي حركت نگه داشتن مصدوم و ثابت نگه داشتن عضو گزيده شده
· كمپرس سرد ( نكته از گذاشتن يخ به صورت مستقيم بر روي اندام خود داري كنيد . )
· استفاده از دستگاه مكنده مخصوص جهت خارج كردن سم ( در صورت عدم وجود دستگاه مكنده مخصوص , استفاده از ساكشن و يا مكيدن محل گزش توسط دهان مي باشد ).
· انتقال سريع به مركز درماني
در برخي موارد و در صورت شديد بودن مسموميت در مراكز درماني از پادزهر سم عقرب براي خنثي سازي سم و درمان فرد استفاده مي شود .البته اين كار بايد با دستور پزشك و تحت نظارت مستقيم او انجام شود .
در مورد بريدن و مكيدن محل زخم با دهان توافق نظر وجود ندارد . بعضي صاحب نظران با اين كار مخالف هستند و عده اي استفاده از اين روش را مجاز مي دانند .
در برخي از كتب بستن بالاي محل گزش با هدف تاخير در جذب سم توصيه شده است . براي اين كار بايد :
1- از پارچه , باند يا يك وسيله ي مناسب ديگر با عرض حداقل چهار تا پنج سانتي متر استفاده كنيد .
2- پارچه , باند يا وسيله مورد نظر را حدود پنج سانتي متر بالاتر از محل گزش ( يعني قسمتي از اندام كه به تنه مصدوم نزديك تر است ) ببنديد .
3- پارچه يا باند بايد به حدي محكم بسته شود كه تنها باعث كندشدن جريان لنف و خون سياهرگي در اندام مربوطه گردد . توجه داشته باشيد كه اين كار به هيچ وجه نبايد باعث اخلال در جريان خون سرخرگي اندام مبتلا گردد . به اين منظور , پارچه يا باند بايد به صورتي بسته شود كه يك انگشت به راحتي از زير آن عبور كند و همچنين باعث قطع نبض در نقاط انتهايي اندام مبتلا نگردد.
توجه : در صورت نزديك بودن مراكز درماني بهتر است بدون فوت وقت و انجام اقدامات اضافي مصدوم را هر چه سريعتر به مراكز درماني منتقل كنيد .
گزيدگي عقرب در افراد پير , كودكان , نوزادان و افراد مصدوم خطرناك تر است . همچنين اگر گزش متعدد يا نزديك سر و صورت يا گردن مصدوم باشد , خطزناك تر از گزش اندام ( دست و پا ) خواهد بود . به ياد داشته باشيد كه علايم گزيدگي با عقرب " گارديم " در ابتدا بسيار خفيف و ناچيز است و همين مسئله اغلب باعث عدم مراجعه به موقع فرد به مراكز درماني مي گردد . اما مراجعه به مراكز درماني لازم و ضروري است و تاخير مي تواند منجر به بروز علايم مختلف مسموميت , از بين رفتن بافت هاي بدن در محل گزش يا حتي در موارد شديد منجر به مرگ فرد گردد .

sajadhoosein
24-01-2011, 13:50
صدمات استخواني-عضلاني

صدمات دستگاه اسكلتي – عضلاني

دستگاه اسكلتي
دستگاه اسكلتي شامل 206 استخوان است كه چهارچوب بدن انسان را مي سازد .
اعمال دستگاه اسكلتي
1- ساخت چهارچوب و شكل بدن 2- حفاظت از اندامهاي حياتي
3- كمك به حركت بدن 4- ساخت گلبول قرمز خون
دستگاه اسكلتي به 7 ناحيه تقسيم مي شود :
1- سر : شامل جمجمه و صورت است .
2- ستون فقرات : شامل ستون مهره هاست كه نخاع را در بر مي گيرد .
3- كمربند شانه اي : شامل طرقوه و كتف است و از بازو حمايت مي كند .
4- اندام فوقاني : شامل يك استخوان بازو , دو استخوان ساعد و استخوان هاي مچ , كف دست و انگشتان مي باشد .
5- قفسه سينه : شامل 12 جفت دنده , جناغ سينه و قسمتي از مهره هاست كه از قلب , ريه , كبد وطحال محافظت ميكند .
6- لگن : اتصال اندامي تحتاني به تنه و محافظت از دستگاه ادراري , تناسلي را بر عهده دارد .
7- اندام تحتاني : شامل يك استخوان ران , دو استخوان ساق پا , استخوان هاي قوزك ( مچ ) , كف و انگشتان پا مي باشد .
محل اتصال دو استخوان را مفصل مي نامند كه انواع مختلفي دارد .بدن ما بيش از 500 ماهيچه عضله دارد كه اين ماهيچه ها باعث حركت قسمتهاي مختلف بدن مي گردد. تاندون يا زردپي كه در انتهاي ماهيچه ها ( عضلات ) قرار گرفته است به استخوان مي چسبد و با منقبض شدن عضله , استخوان متصل به آن حركت مي كند .
براي حمايت از مفاصل و استخوان ها طناب هايي بنام رباط ,( لينگامنت ) وجود دارد كه استخوان ها را كنار هم نگه مي دارد .

انواع آسيب و كمك ها ي اوليه آنها:


انواع آسيب هاي وارده به دستگاه اسكلتي
معاينه و نشانه هاي آسيب به دستگاه اسكلتي – عضلاني
كمكهاي اوليه در آسيب هاي دستگاه اسكلتي – عضلاني
انواع آسيب هاي وارده به دستگاه اسكلتي
چگونه آسيب به استخوان ها ( دستگاه اسكلتي – عضلاني )
1- ضربه مستقيم
2- ضربه غيرمستقيم مانند افتادن روي بازو كه باعث شكستگي ترقوه مي شود .
3- نيروي چرخشي : پيچ خوردن پا هنگام دويدن يا اسكي و آسيب به فاصل و شكستگي استخوان ها
انواع آسيب هاي وارده به دستگاه اسكلتي
1- شكستگي 2- دررفتگي 3- پيچ خوردگي
انواع شكستگي
شكستگي باز : هرگاه در ناحيه ي دچار شكستگي زخمي وجود داشته باشد كه با محل شكستگي استخوان مرتبط باشد , بطوري كه باعث شود تا محل شكستگي با محيط بيرون ارتباط داشته باشد , به آن شكستگي باز اطلاق مي شود . اين مسئله باغث افزايش خطر عفونت در محل شكستگي مي گردد .
شكستگي بسته : در اين نوع شكستگي ها علي رغم شكسته شدن استخوان پوست سالم است ( زخم بسته ) و به اين علت شكستگي بسته نام دارد .
در شكستگي باز به علت احتمال ورود ميكروب امكان بروز عفونت هاي شديد بيشتر از شكستگي بسته مي باشد .
دررفتگي :
هرگاه دو سطح استخواني كه در محل مفصل روبروي هم قرار مي گيرند بطور كامل يا ناقص از محل خود جابجا مي شوند به اين حالت دررفتگي گفته مي شود . اين حالت معمولاً با پارگي و آسيب به رباطهاي نگه دارنده اطراف مفصل همراه است . حركت دادن محل دررفتگي همانند شكستگي بسيار دردناك و گاهي غير عملي است . براي پيشگيري از آسيب به اعصاب و رگهاي خوني و همچنين كاهش درد مصدوم بايد مانع از حركت مفصل شويد (آتل بندي) .
پيچ خوردگي :
آسيبي است كه به علت كشيده شدن بيش از حد رباط هاي محافظ مفاصل به وجود مي آيد . در موارد پيچ خوردگي نيز براي كاهش درد مصدوم و جلوگيري ار ايجاد آسيب بيشتر , بايد در اسرع وقت اقدام به بي حركت كردن عضو صدمه ديده كنيد (اتل بندي ).

sajadhoosein
24-01-2011, 14:14
معاينه دستگاه اسكلتي – عضلاني

علائم و نشانه هاي آسيب به دستگاه اسكلتي – عضلاني
1- درد در محل آسيب 2- زخم باز يا بسته 3- تورم شديد
4- تغيير شكل عضئ صدمه ديده 5- دردناك بودن محل آسيب هنگام لمس ( حساسيت به لمس )
6- عدم توانايي يا عدم تمايل بيمار به حركت دادن عضو
توجه : دربرخي موارد شكستگي كه شدت ضربه باعث جداشدن دو قطعه استخوان از يكديگر مي گردد , ممكن است علامت ديگري نيز علاوه بر علائم ياد شده وجود داشته باشد , كه اين علامت شنيدن صداي سائيده شدن دو انتهاي شكسته ي استخوان به يكديگر يا احساس اين حالت توسط خود است . اين علامت به هنگام حركت دادن عضو صدمه ديده توسط خود مصدوم يا ديگران ايجاد مي شود و به طور معمول با درد بسيار شديدي نيز همراه است . اما به هيچ وجه نبايد از حركت دادن عضو آسيب ديده و ايجاد چنين صدايي براي تأييد وجود شكستگي استفاده كرد .دراين حالت احتمال صدمه به عروق , اعصاب , ماهيچه و ديگر بافت هاي اطراف استخوان شكسته بسيار زياد مي باشد و به همين علت بايد عضو صدمه ديده را در اسرع وقت آتل بندي و بي حركت كرد .

معاينه دستگاه اسكلتي – عضلاني
1- معاينه ي عمومي بيمار از نظر آسيب ساير قسمتهاي مهم بدن مطابق روش ارزيابي بيمار
2- معاينه اندام آسيب ديده
3- بررسي گردش خون و حس در اندام آسيب ديده ( پر شدگي مويرگي )
معاينه اندام آسيب ديد ه:
امدادگر ابتدا بايد اندام را به طور كامل مشاهده و بررسي و شكل آن را با اندام طرف مقابل مقايسه كند . براي اين كار ابتدا لباس هاي روي اندام را از محل درز لباس باز يا قيچي كنيد و سپس آنها را از روي اندام صدمه ديده كنار بزنيد . به هيچ وجه سعي در خارج كردن يا در آوردن لباس مصدوم به روش معمول را نداشته باشيد زيرا ممكن است باعث تشديد صدمه به مصدوم شود .
در مشاهده به دنبال علائم و نشانه هاي زير بگرديد :
1- زخم باز 2- زخم بسته يا كبودي 3- تغيير شكل 4- تورم
وجود هر كدام از اين علائم را بعنوان آسيب قلمداد كنيد و كمك هاي اوليه مناسب را انجام دهيد . براي معاينه ي ساير قسمت هاي مشكوك , اندام را از بالا تا پايين به صورت حلقوي و يا دو دست به ملايمت فشار دهيد . احساس هرگونه درد به هنگام لمس , راهنماي مهمي جهت شك به امكان وجود آسيب است .
در مورد حس اندام از بيمارسئوال كنيد . آيا احساس مورمور شدن يا كرختي دارد ؟ اين علائم مي تواند نشانه آسيب يا عصب خونرساني اندام باشد . اگر در نهايت هيچ كدام از علائم يا شده مشاهده نشد , از بيمار بخواهيد تا اندام را به آرامي و با احتياط حركت دهد . بروز درد به هنگام حركت دادن عضو نيز مي تواند نشانه ي وجود صدمه و آسيب اسكلتي باشد .
توجه : در صورت وجود هر كدام از علائم ياد شده از تكان دادن عضو يا درخواست از مصدوم براي حركت دادن عضو به شدت پرهيز كنيد .
وضعيت گردش خون و حس اندام آسيب ديده بوسيله عوامل زير بررسي مي شود :
1- نبض اندام 2- پرشدگي مجدد مويرگي 3- رنگ و حرارت اندام 4- حس اندام 5- حركت اندامكمكهاي اوليه در آسيب هاي دستگاه اسكلتي – عضلاني

كمكهاي اوليه براي تمام آسيب هاي اسكلتي ( شكستگي , دررفتگي و پيچ خوردگي ) يكسان است و شامل مراحل زير مي باشد:
1- با حفظ خونسردي , صحنه حادثه را ارزيابي و درخواست كمك مي كنيد .
2- وضعيت تنفسي و هوشياري مصدوم را كنترل كنيد .
3- تمامي زخم هاي باز را با گاز استريل بپوشانيد و خونريزي را كنترل كنيد .
4- اگر آسيب يا علامت واضحي وجود ندارد , ولي مصدوم از درد شكايت دارد, هميشه مبنا را بر وجود شديدترين آسيب اسكلتي يعني شكستگي بگذاريد و اقدامات لازم را انجام دهيد .
5- از اقدام برا ي جا انداختن موارد شكستگي يا در رفتگي به شدت پرهيز كنيد . به علاوه اگر سر استخوان شكسته از زخم بيرون زده است , سعي در فرو بردن آن به درون زخم نداشته باشيد , بلكه آن را با روش مناسب , پانسمان و بانداژ كنيد و سپس عضو صدمه ديده را با روش صحيح آتل بندي و بي حركت كنيد .

sajadhoosein
24-01-2011, 14:47
در مواردي كه شك به دررفتگي يا پيچ خوردگي نيز وجود دارد , بايد درست مثل موارد شكستگي عمل كنيد و اقدامات لازم جهت بي حركت كردن عضو را انجام دهيد . استفاده از كمپرس آب سرد از تورم بيشتر و درد مي كاهد . به يا داشته باشيد كه در اين موارد نيز آتل بندي و بي حركت كردن عضو لازم است .
در كل بي حركت كردن عضو آسيب ديد هاصل مهم و اساسي در موارد شكستگي ها و ديگر آسيب هاي اسكلتي مي باشد . برا ياين منظور از وسيله اي بنام آتل استفاده مي شود .
شكستگي جمجمه , دنده ها , ستون فقرات , لگن و ران شكستگي هاي خطرناكي هستند كه به مراقبت هاي ويژه نياز داند .
شكستگي جمجمه مي تواند با خونريزي داخل جمجمه اي يا ضربه مغزي همراه باشد . بنابراين بايد سطح هوشياري مصدوم , وضعيت تنفس و گردش خون , واكنش تقارن مردمك ها و حس و حركت اندام ها را بررسي كرد و در صورت لزوم و كمك هاي اوليه مناسب را برا ي مصدوم انجام داد . در اين موارد ثابت كردن سر و گردن را فراموش نكنيد .
شكستگي دنده ها گاهي با آسيب به ريه , قلب , كبد يا طحال همراه است . به تنفس , نبض و فشارخون مصدوم توجه كنيد و ه دنبال علائم خونريزي داخلي باشيد .
شكستگي لگن و ران به علت مجاورت با رگ هاي خوني بزرگ هميشه با خطر خونريزي شديد داخلي و حتي مرگ مصدوم همراه هستند . همچنين خطر ديررس ديگر حركت چربي در خون (آمبولي چربي) به دنبال اين شكستگي ها ( به ويژه شكستگي استخوان ران ) و انسداد رگ هاي ريه است كه معمولاً در عرض 24 تا 72 ساعت بعد از شكستگي روي مي دهد و با سرفه , تنگي نفس , احساس بي قراري و اضطراب , تند شدن تنفس و نبض مصدوم و علائم شوك همراه است . آتل بندي و ثابت كردن سريع شكستگي ران بلافاصله پس از وقوع حادثه , احتمال بروز اين عارضه ي خطرناك را تا حد زيادي كاهش مي دهد .
لگن در برگيرنده اندام ها يادراري – تناسلي است و شكستن لگن خطر آسيب به اين اندام ها را در بر دارد .
شكستگي مهره هاي ستون فقرات ( به ويژه مهره هاي گردني ) از اهميت بالايي برخوردار است و نياز به مراقبتهاي خاص دارد . بنابراين به علائم و نشانه هاي آسيب به ستون فقرات (مثل زخم , كبودي يا ساير علائم ضربه به سر , گردن و ستون فقرات , دردناك بودن ستون فقرات هنگام لمس , ضعف , فلج يا عدم توانايي در حركت دادن اندام ها و از دست دادن حس يا مورمور شدن قسمتي از بدن در زير ناحيه صدمه ديده ) توجه كنيد و در صورت لزوم كمك هاي اوليه زير را براي مصدوم انجام دهيد :
1- مصدوم را در وضعيت ثابت نگه داريد و از هر گونه جابه جايي مصدوم به شدت پرهيز كنيد .
2- به سطح هوشياري , راه هوايي , تنفس و گردش خون مصدوم توجه كنيد . تنفس اين بيماران ممكن است به صورت شكمي باشد (بالا و پايين آمدن شكم با هر بار تنفس )
3- نبض , حس و حركت اندام ها رابررسي كنيد .
4- كمكهاي اوليه را براي ساير عوارض و صدمات جدي مصدوم را انجام دهيد .
5- جز براي انجام احياي قلبي –ريوي يا دور كردن مصدوم از محل ناامن و خطرناك , اقدام به جابجايي مصدوم نكنيد .
6- با كمك تخته كمري كوتاه يا بلند , ستون مهره هاي مصدوم را ثابت كنيد .
7- تا رسيدن نيروهاي امدادي به محل , از هرگونه جابه جايي مصدوم به شدت خودداري كنيد و به ارزيابي مداوم و يادداشت علائم حياتي وي ادامه دهيد .

sajadhoosein
24-01-2011, 14:58
خفگي - غرق شدگي

غرق شدگي
غرق شدگي يكي از علل مرگ ومير بچه ها و نوجوانان است . عوامل زمينه ساز عبارتند از : بيماري صرع , عقب ماندگي ذهني , نداشتن آشنايي كافي با قوائد شناگري , افزايش استفاده از قايق هاي روباز و تندرو به خصوص شنا در مناطق حفاظت نشده .
هيچگاه فكر نكنيد كه كسي كه زير آب مانده ( حتي براي چند دقيقه ) حتماً مرده است . بعضي از افراد بعد از حتي نيم ساعت كه زير آب ماندشان در اب سرد گذشته است , زنده مانده اند .اين امر بع اين علت امكان پذير است كه در آب سرد , روند سوخت وساز بدن كند شده و مغز مي تواند با وجود فقدان اكسيژن براي مدت طولاني تري زنده بماند .
اقدامات اوليه :
در مواجهه با فرد غرق شده , بايد ابتدا وي را به كمك وسائلي از قبيل حلقه نجات , تكه الوار يا طناب بلند از آب خارج كرد .بايد اين نكته را در نظر داشت كه تنها زماني فرد مي تواند مستقيماً اقدام به نجات مصدوم كند كه اولاً دوره آموزشي نجات غريق را گذرانده باشد , چرا كه امكان غرق شدن يك ناجي فاقد صلاحيت , بسيار زياد است .
وقتي كه فرد غرق شده را از زير آب بيرون مي آوريد , شروع به تنفس دهان به دهان نماييد و در همين حال سعي كنيد كه فرد غرق شده را به سمت ساحل يا خشكي ببريد .
بايد بلافاصله پس از خروج مصدوم بيهوش از آب , ابتدا دهان وي را از گل و لاي و شن پاك كرد . نبايد وقت را براي خارج كردن آب از ريه ها و معده هدر داد . به وضعيت تنفسي و ضربان قلب دقت شود . در صورتي كه مصدوم تنفس و ضربان قلب نداشت به سرعت عمليات احياي قلبي ريوي CPR را شروع مي كنيم .
مجدداً تاكيد مي شود , نبايد وقت را براي خارج كردن آب از ريه ها تلف كرد , چرا كه با دادن تنفس مصنوعي قوي و مناسب تمام آب از ريه ها جذب بدن مي شود . در اوايل , تنفس مصنوعي قدري مشكل است ولي با جذب آب به بدن , تنفس دادن راحت تر مي شود . اگر طي عمليات احيا فرد مصدوم استفراغ كرد , فوراً او را به پهلو , وضعيت بهبودي ( ريكاوري ) برگردانده تا مواد مستفرغه وارد ريه ها نشود . گاه ممكن است طي تنفس مصنوعي مقداري هوا وارد معده شود كه خطر استفراغ دارد . در چنين مواردي فرد مصدوم را به شكم خوابانيده و دست هاي خود را به صورت ضربدر به دور شكم حلقه نمايد و مختصري بالا بكشد تا هوا و آب از معده اش خارج شود . بايد توجه داشت اين عمل تنها در مواردي كه اشكال تنفسي وجود دارد انجام شود .
نكته :
در فردي كه به داخل آب هاي كم عمق شيرجه رفته و با سر به زمين برخورد كرده است , خطر قطع نخاع گردني و فلج اندام ها وجود دارد . در مواجهه با چنين مواردي هنگام جابجايي و عمل احيا , بايد بسيار احتياط نموده و سعي كرد تا كوچكترين حركتي به سر و گردن وي وارد نشود . همچنين در صورت نياز به عمليات احياي قلبي ريوي بايد از مانور فشار به فك استفاده كرد تا از آسيب به نخاع و ستون فقرات جلوگيري شود .
نكته بسيار مهم
كليه افراد غرق شده پس از نجات و اقدامات اوليه حتي اگر كاملاً هوشيار باشند , بايد به سرعت به بيمارستان منتقل شوند , چرا كه آب جذب شده مي تواند عوارض خطرناك و كشنده اي براي فرد داشته باشد .


- آشنايي با وظايف گروه امداد به هنگام ديدن نفر در آب
- وظيفه اولين فردي كه آدم را در رودخانه يا دريا مشاهده مي كند
- روش اطلاع رساني به سرپرست تيم در مورد غريق
-آشنايي با شيوه نجات فرد و انتقال آن به خشك
آشنايي با وظايف گروه امداد به هنگام ديدن نفر در آب
وظيفه اولين نفري كه در طول رودخانه يا دريا مشاهده مي كند كه كسي در آب در حال غرق شدن قرار دارد و نمي تواند از طريق به آب زدن به او كمك كند و شاهد غرق شدن يك نفر مي باشد اولين اقدامي كه بايد انجام دهد فرستادن وسيله اي در آب به طرف نفر غريق مي باشد و ضمن انجام اين عمل با فرياد تقاضاي كمك مي كند بارها مشاهده شده كه نفربدون اطلاع خود را به آب مي زند ولي قبل از رسيدن به غريق خود را در حال غرق شدن مي بيند.
اين كار بسيار اشتباه نيز مي باشد نفرات بايد در اين مورد به نحوه كمك رساني قبل از اينكه به آب بروند آگاهي كامل داشته باشند.
- روش اطلاع رساني به سرپرست تيم
يك گروهي وقتي در جريان يك حادثه قرار مي گيرند و به صورت يك تيم عمل مي كنند و اين تيم بايد همزمان اقدام نمايند زيرا هيچ گاه كاري را بدون اطلاع سرپرست تيم انجام ندهيد. مگر اينكه اقداماتي كه از قبل آموزش داده شده باشد يكي از اين آموزشها استفاده از حلقه نجات يا وسيله اي كه بتوان نفر را در يك منطقه اي نگه داشت و به همراه تيم اقدام لازم را براي گرفتن او از آب نمائيد.
- آشنايي با شيوه نجات فرد و انتقال آن به خشكي
جهت آشنايي با شيوه نجات و انتقال نفر به خشكي چندين طريق وجود دارد اين بستگي به جريان آب و شرايط هوا و منطقه نيز دارد كه در بخش آشنايي با وسايل نجات توضيح داده مي شود.

sajadhoosein
24-01-2011, 15:45
ب‌) آشنايي با وسايل شناوري و طريقه استفاده از آنها
جليقه نجات: وسيله اي است براي شنا در نگاه داشتن نفر در آب اين جليقه معمولا در روي لباس پوشيده شده و توسط تسمه هايي كه به دور كمر بسته مي شوند كاملا محكم مي گردند جليقه هاي امروز به گونه اي طراحي مي گردند كه اگر شخصي آنها را پوشيده باشد و به صورت بيهوش در آب بيفتد به طور خودكار صورت شخص را به سمت بالا مي چرخاند و از خفه شدن وي جلوگيري مي نمائيد.
جليقه هاي نجات انواع مختلف دارند ولي همگي آنها كار يكساني را انجام مي دهند و آن هم افزايش شناوري فوري است كه آن را پوشيده است. جليقه هاي نجات همگي مجهز به سوت و چراغ چشمك زن مي باشند در روي كشتيها به هر نفر از خدمه كشتي يك جليقه نجات تعلق مي گيرد كه در زمان ورود به كشتي در اختيار وي گذارده مي شود . در روي شناورها معمولا تعدادي جليقه نجات اضافي وجود دارد.
حلقه نجات: حلقه هاي نجات وسايلي هستند به شكل گرد و توخالي كه از مواد شناور يا چوب ساخته مي شوند اين حلقه هاي نجات در روي عرشه كشتيها نصب مي باشند و بعضي از آنها مجهز به علامت گذار آدم بد دريا مي باشند. اين حلقه ها را به طرف شخصي كه در آب افتاده است پرتاب مي كنند و شخصي با قرار گرفتن در درون حلقه نجات مي تواند به راحتي در روي آب شناور بماند.
سطوح نجات شناوري: سطوح شناوري تشكيل شده اند از سطوح گسترده اي كه از جنس چوب ويا فايبر گلاس مي باشند از اين وسيله بيشتر در رودخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد .
قايق نجات آماده: قايقي است كه اگر از محل نگهداري آن را به دريا انداخته شود هيچگونه خسارتي به قايق و وسايل موجود در آن وارد نمي گردد امروزه اين گونه قايقها در روي كشتيها تانكر و سكوهاي نفتي به كار مي گيرند.
قايقهاي جميني: نوعي قايق از جنس لاستيك به صورت باد شونده مي باشند كه معمولا به علت سبك بودن و قابليت حمل توسط چند نفر در مواقعي كه سرعت عمل زياد در بكارگيري قايق لازم باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. ساختمان اين قايقها به گونه اي طراحي شده است كه معمولا داراري كفي نسبتا سخت بوده و بدنه اطراف آنها از جنس لاستيك نرم و به صورت دو جداره براي باد شدن مي باشند. محفظه بادي اطراف قايق كه تمامي اطراف آن را پوشش مي دهد در واقع نيروي شناوري قايق را تامين مي نمايد. اين محفظه در راستاي جلوگيري از غرق شدن كامل قايق درصورت پنچري از داخل به چندين قسمت كاملا مجزا تقسيم شده است و در صورتي كه قسمتي از قايق سوراخ گردد شناوري مابقي قسمتها كماكان قايق را بر روي آب شناور نگه مي دارد. تمامي اين قسمتها از يك محفظه ورودي باد مي گردند ولي در مورد تخليه نمودن آنها توسط يك والو يك طرفه از درون اين قسمتها از هم مجزا مي گردند.
در راستاي تامين نيروي تحرك براي اين قايقها از موتورهاي AUTO BOARD كه به راحتي قابل نصب بر روي پاشنه قايق مي باشند استفاده مي گردد. در واقع مي توان در راستاي سهولت در جابجايي قايقها توسط دست موتور قايق را پس از به آب دادن قايق بر روي آن نصب نمود.
در اطراف قايقهاي جميني تعدادي طناب به صورت آويزان نصب مي باشد از اين طنابها براي حمل قايق توسط دست استفاده مي گردد. از اين طنابها براي شناور نگه داشتن نفرات در آب در صورتي كه تعداد نفرات بيش از گنجايش قايق باشد نيز استفاده مي گردد.
· وسايل مورد نياز در قايق جميني:
1- طناب سينه به طول 5 متر
2- طناب پاشنه به طول 5 متر
3- لنگر قايق
4-طناب حلقه نجات به طول 10 متر
5- پارو 2 عدد
6- كپسول آتش نشاني CO2كوچك
7- باك بنزين موتور قايق
8- شيلنگ رابط باك موتور
9- جعبه ابزار
10- جليقه نجات اضافي
11- حلقه نجات
12- دستگاه مخابراتي براي تماس قايق در صورت لزوم
13- پمپ دستي هوا و وسايل پنچرگيري
· نكات ايمني قايق جميني:
1- هرگز با كفش سنگين در قايق وارد نشويد، كفشهاي كتاني بسيار مناسب مي باشد.
2- در داخل قايق هرگز سيگار نكشيد.
3- كليه نفرات در قايق بايد از جليقه نجات استفاده كنند.
4- هرگز بيش از ظرفيت قايق مسافر سوار نكنيد.
5- هميشه قبل از جدا شدن از اسكله و يا شناور موتور خود را روشن و مورد آزمايش قرار دهيد.
6- نفرات در قايق بايستي هميشه به صورت نشسته باشند.
7- ازشتاب دادن سريع موتور قايق پرهيز نمائيد.

sajadhoosein
27-01-2011, 10:50
اهمیت فرا‌گيري‌ كمك‌هاي اوليه

فرا‌گيري‌ كمك‌هاي اوليه

دانستن كمك‌هاي اوليه به‌منظور كمك به آسيب‌ديدگان ناشي از حوادثي نظير زلزله، سقوط از كوه و تصادفات ضروري است.

زمان وقوع تصادف، بروز زلزله و سقوط از كوه و حوادثي نظير نزاع شديد، تنها افرادي مي‌توانند بلافاصله به امداد فرد مصدوم بپردازند كه در نزديكي وي قرار دارند. در بسياري از موارد حادثه آن‌قدر سريع اتفاق مي‌افتد و ميزان صدمه و جراحت به حدي است كه بايد بلافاصله به فرد مصدوم كمك كرد يا لااقل تلاش كرد از خونريزي‌هاي ناشي از مصدوميت فرد آسيب‌ديده تاحدزيادي كاسته شود.

در بسياري از موارد حتي ما در مقام افراد عادي نمي‌دانيم چطور بايد يك بيماري را كه دچار سكته شده يا ستون فقرات وي در يك تصادف شديد آسيب ديده به كنار خيابان منتقل كنيم تا آمبولانس سر برسد؛ بعضا نيز پيش مي‌آيد كه با يك نفس مصنوعي ساده فرد مصدوم از مرگ رهايي مي‌يابد.

شخص كمك‌دهنده نيازي به داشتن اطلاعات پزشكي يا پرستاري ندارد. همه افراد مي‌توانند با آموختن اصول كمك‌هاي اوليه و انجام كمك صحيح و به‌موقع، چه بسا باعث جلوگيري از مرگ حتمي مصدومين يا شدت يافتن عوارض مختلف شوند.

عدم‌آگاهي ما در مواقعي كه نياز به كمك‌هاي اوليه است ممكن است به‌دليل مرگ فرد مصدوم در محل حادثه پشيماني به بار بياورد؛ علاوه بر اين حس نوع‌دوستي مي‌تواند و بايد مارا ترغيب به ياد‌گيري مباني كمك‌هاي اوليه كند. اما كمك‌هاي اوليه چيست و چرا آموزش كمك‌هاي اوليه به افراد جامعه ضروري و حياتي است؟

كمك‌هاي اوليه، مجموعه اقدامات و مراقبت‌هايي است كه هنگام وقوع حادثه صورت مي‌گيرد. هدف اصلي از اين اقدامات جلوگيري از مرگ، پيشگيري و جلوگيري از پيشرفت ضايعات، صدمات و عوارض بعدي يا كاهش درد و رنج مصدوم پيش از ارجاع به پزشك و پيش از انتقال به مراكز درماني است؛ اين اقدامات مي‌توانند شامل اقدامات جسمي يا روحي باشند.

هدف امدادگر، نجات يا زنده‌‌نگاه‌داشتن شخص يا اشخاص آسيب‌ديده است. در راستاي اين هدف اصلي، امداد‌گر بايد ابتدا از ايراد صدمات جديد جلوگيري كرده و جلوي شدت يافتن عارضه را بگيرد. در مرحله بعد، امدادگر موظف است تا ضمن تدارك امكانات درماني براي بيمار يا رساندن بيمار به محلي كه اينگونه امكانات در آن فراهم است مثل بيمارستان، اقداماتي را در حد توان براي بهبود حال بيمار انجام دهد.

سرعت عمل، خونسردي، توجه به بيمار و آشنا بودن به كمك‌هاي اوليه بايد از ويژگي‌هاي اصلي يك امدادگر باشد.

جعبه كمك‌هاي اوليه از جمله ملزوماتي است كه يك امدادگر بايد همراه خود داشته باشد و افراد عادي نيز بايد براي خانه خود آن را تهيه كنند. به‌طوركلي يك جعبه كمك‌هاي اوليه برحسب نوع نياز، داراي لوازم و وسايل گوناگوني است.

sajadhoosein
27-01-2011, 10:59
تشريح علائم و اختصارات در كمك هاي اوليه
علائم و اختصارات در کمک های اولیه:

The signs in First Aid

1)Fa= First aid = کمک های اولیه

D = Danger : شناسایی خطرهای محیط 2)DRABCHDE=

R = Reaction : عکس العمل مصدوم A = Aireway : بررسی باز بودن راه هوایی مصدوم B = Breathing: بررسی وضعیت تنفس مصدوم C =Circulation:بررسی گردش خون (از نظر وجود نبض و یا خونریزی های احتمالی) H = Hemorrhage: کنترل خونریزی D =DISABILITY : وجود عدم توانایی در مصدوم E = Expose : برهنه کردن مصدوم(به منظور دیدن آسیب های احتمالی به اندام ها)(ضرورت چندانی ندارد)

قانون SAMPLE در ازیابی برای گرفتن تاریخچه ی نمونه کاربرد دارد:

3) SAMPLE S = Sign and symptoms : علائم و نشانه ها A = Allergies : حساسیت ها و آلرژی ها M = Medications : داروها P =Pertinent Past Medical History : تاریخچه ی بیماری های پزشکی قبلی L = Last oral intake : غذاهای قبلاً مصرف شده E = Events leading to the injury or illness : حوادث رخ داده ای که منجر به صدمه و یا بیماری مصدوم شده اند.

کاربرد این علائم در ارزیابی شکستگی ها می باشد. 4) DOTS

D = Deformity: تغییر شکل در اندام O = Open wound : وجود زخم های باز در اندام T = Tenderness: حساسیت به لمس S = Swelling : تورم
در ارزیابی کاربرد دارد.

5)AVPU A = Alert : هوشیاری : از مصدوم درباره ی حالات،زمان،مکان و... سوال کنید. V =Verbal simulation: تحریکات کلامی: آیا مصدوم صحبت می کند یا خیر؟ P =Pain: احساس درد: آیا مصدوم می تواند تشخیص دهد محل درد در کجاست و یا آن را احساس می کند؟ U =Unresponsive: عدم آگاهی و پاسخگویی در مصدوم
سیستم درمان سریع و یا تریاژ ساده(Simple Triage And Treatment System/ Start System )
روشی ست برای مرتب کردن مصدومین و رسیدگی به آن ها در عرض 60 ثانیه ی اول بر اساس سه معاینه ی:

6) BCM B-C-M : تنفس- جریان خون – وضعیت هوشیاری

کاربرد آن در شکستگی هاست.
کاربرد آن در شکستگی هاست.

7)CSM C =Circulation : بررسی گردش خون در اندام آسیب دیده S =Sensation : درک حس M = Movement : توانایی تحرک در اندام 8) RICE R = Rest : استراحت دادن به عضو I = Ice : یخ گذاری بروی ناحیه ی آسیب دیده C = Compression = تحت فشار قرار دادن عضو E = Elevation = بالا نگه داشتن عضو از سطح قلب

این روش در گرفتگی عضلات کاربرد دارد، و شامل فشردن لب بالا درست در زیر بینی می باشد که باعث کاهش گرفتگی عضلات پشت پا می شود.
9) Accupressure

Cerebrospinal Fluid = مایع مغزی –نخاعی
10) C.S.F

Cardio Pulmonary Cerebro Rescitation = احیای قلبی- ریوی – مغزی
11) C.P.C.R = C.P.R

زنجیره ی حیات نام دارد که شامل موارد زیر می باشد:

12) Chain of Survival 1) دستیابی فوری 2) احیای قلبی – ریوی فوری 3) دادن الکتروشوک سریع 4) مراقبت های پیشرفته ی سریع

اختلال استرس به دنبال تروما
13)PSTD Past Traumatic Stress Disorder = که بعد از مشاهده و یا حضور در سانحه ای شدید رخ می دهد.

sajadhoosein
27-01-2011, 11:13
تاریخچه امداد رساني و كمكهاي اوليه - هانری دونان
امداد رساني و كمكهاي اوليه

در 24 ژوين 1984 نام شهر كوچكي به اسم Solferino در استان Mantoue واقع در شمال ايتاليا در تاريخ براي هميشه ثبت شد. اين در زماني بود كه ارتش franco-pemontaise به سركردگي ناپليون سوم اطريشيان را شكست داد. اين جنگ خونين هزاران مجروح داشت كه معالجه نكردن انان منجر به مرگشان شد.
يك سويسي به نام Henry Dunant كه شاهد اين تراژدي بود به كمك افراد محلي در صدد كمك به مجروهان برامد. او بدون تعصب و تبعيض به ياري مجروهان هر دو سپاه شتافت. اولين داوطلبين اين كمك به مجروهين جنگي فرياد ميزدند Tutti fratelli يعني ما همگي برادريم.
Henry Dunant در بازگشت اولين خبر جنگي خود را به نام خاطره اي از سولفرينو نوشت و در ان نفرت انگيز بودن جنگ را خاطر نشان كرد.
از ان زمان به بعد هزارن فرد سرباز يا غير سرباز و زندانيان حق اين را يافتند تا براي اينكه لحظات ازمايشهاي سخت و دردها كمتر ظالمانه باشند از اين حركت برادرانه يا كمك برخوردار شوند.
ايده Henry Dunant منجر به تشكيل كميته اي 5 نفره در سويس براي بررسي امكانات اجراي عمليات كمك رساني به مجروحين جنگي شد.
يك كنفرانس بين امللي در ژنو انجام شد و 16 كشور كه يكي از انها كشور فرانسه بود در اين كنفرانس حضور يافتند. انان تصمصم گرفتند كه در هر كشور كميته هاي كمك رساني تشكيل دهند و يك نشان و علامت نيز براي اين كميته ها انتخاب كردند : صليبي سرخ بر زمينه اي سفيد.
اين دولتها همچنين قوانيني بين المللي در مورد اسراي جنگي كه در جنگ شركت نمي كنند وضع كردند كه تحت عنوان كنوانسيون ژنو كه اولين انها در 22 اوت 1864وضع شد معروفند.
جايزه صلح نيز توسط كارخانه دار سويدي (1833-1896) Alfred Bernhard Nobel ايجاد شد و در قوانين ان قيد شده بود كه اين جايزه ميبايست هر سال به افرادي كه در برادري بين ملت ها سهم بسزايي داشته و تلاش كرده اند اهدا شود.
تنها جايزه صلح نوبل در زمان جنگ جهاني اول در سال 1917 به كميته بين المللي صليب سرخ اهدا شد و همچنين در سال 1944 اين كميته به خاطر تلاش بي وقفه در طول جنگ جهاني دوم باري ديگر جايزه صلح نوبل را دريافت كرد.
در سال 1963 يا صدمين سال تاسيس صليب سرخ جايزه صلح نوبل به كميته بين المللي صليب سرخ و مجمع متحد صليب سرخ و هلال احمر كه امروزه فدراسيون بين المللي مجتمع صليب سرخ و هلال احمر ميباشد تعلق گرفت.

sajadhoosein
27-01-2011, 11:22
مسموميت هاي تماسي ,علائم و اقدامات و كمكهاي اوليه
اين نوع مسموميت زماني روي مي دهد كه ماده سمي از طريق پوست وارد بدن شود و از طريق دستگاه گردش خون در سراسر بدن توزيع گردد . حشره كشها و سموم
صنعتي دو نوع شايع از سمومي هستند كه از طريق پوست قابل جذب مي باشند
همچنين گياهان بسياري وجود دارند ( نظير گزنه ، پيچك , سماق و غيره ) كه در صورت تماس با پوست واكنشهاي شديد حساسيتي ايجاد مي كنند كه اين واكنشها مي توانند در كل بدن نيزمنتشر شوند .

علائم و نشانه هاي عمومي مسموميت هاي تماسي
۱- التهاب يا قرمزي پوست
۲- سوختگي شيميايي
۳- بثورات جلدي
۴- خارش
۵- تهوع و استفراغ
۶- گيجي و منگي
۷- شوك
۸- تجمع آب در پوست و ظهور تاول
۹- ساير علائم و نشانه هاي عمومي مسموميتها

كه اين علائم و نشانه ها در مسموميت تماس گياهي سه دسته هستند
۱-علائم خفيف : خارش خفيف
۲-علائم خفيف تا متوسط : خارش و قرمزي
۳-علائم متوسط : خارش ، قرمزي ، تورم
۴-علائم شديد : خارش ، قرمزي ، تاول و تورم

اقدامات و كمكهاي اوليه در مسموميت تماسي
-شستشوي پوست با مقادير زياد آب حداقل به مدت ۲۰ دقيقه
-در حين شستشوي پوست ، لباس و يا جواهر آلات را در آوريد
- شستشوي محل با آب و صابون
- انتقال مصدوم با مركز درماني

sajadhoosein
27-01-2011, 11:28
مسموميت هاي تنفسي ,علائم , اقدامات و كمك هاي اوليه
سموم تنفسي موادي سمي هستند كه از طريق مجاري تنفسي وارد شده و از ريه ها جذب بدن مي شوند . بيشتر مسموميت هاي تنفسي ناشي از دود آتش سوزي ميباشد . سم به سرعت جذب بدن شده و معمولا عواقب خوبي ندارد .

منابع اصلي مسموميتهاي تنفسي عبارتند از :
۱-گازهاي منو اكسيد كربن co : گاز اصلي متصاعد شده از اگزوز اتومبيل وكرسي است ، در زنبورداري براي كشتن زنبور بكار مي رود
۲-گازهاي دي اكسيدكربن : در صنعت ايجاد ميشود و در عمق چاه وجود دارد .
۳- گاز كلر : در استخر ها بكار مي رود .
۴-گاز آمونياك : گازهاي صنعتي
۵-گازهاي بيهوشي ( اتر )
۶-گاز دي اكسيد سولفور ( ( : در صنايع يخ سازي بكار ميرود و در چاهها نيز وجود دارد .

علائم و نشانه هاي عمومي مسموميت تنفسي :
۱- سر درد شديد
۲- تهوع و استفراغ
۳- سرفه ، تنفس صدادار
۴- تنگي نفس
۵- درد قفسه سينه
۶- اشك ريزش و سوختگي چشم
7- سوختگي گلو و سينه و پوست صورت
۸- سيانوز ( كبودي )
۹- گيجي و منگي
۱۰- اختلال در هوشياري و بيهوشي

اقدامات و كمك هاي اوليه
- شل نمودن يقه و كمربند و باز نگه داشتن راه هوايي
- در مسموميت هاي تنفسي ، بايد فوراً اكسيژن ۱۰۰درصد داده شود ( با توجه به دستورالعمل استفاده از كپسول اكسيژن )
- انتقال سريع مصدوم به مركز

sajadhoosein
27-01-2011, 11:37
اقدامات اوليه در شکستگي ها
اصولاً در فصل زمستان ميزان سوانح و حوادث منجر به شکستگي و دررفتگي اندام ها از ساير فصول بيشتر است اما در اسفند ماه به دليل رسم ديرينه خانه تکاني در بين ما ايرانيان اين گونه حوادث بيشتر ديده مي شود . به همين دليل بر آن شديم تا نکاتي چند در مورد تظاهرات باليني در شکستگي ها را متذکر شويم .

تقريباً هميشه مي توان حضور يک شکستگي را فقط با يک شرح حال خوب و يافته هاي باليني مربوطه دريافت ، ولي راديوگرافي بمنظور تعيين دقيق ماهيت شکستگي ضروري مي باشد .

در وضعيتي که بيمار بعد از آسيب وارده قادر به ايستادن و راه رفتن نمي باشد و يا توانائي حرکت عضو آسيب ديده را ندارد ، همواره بايد به يک شکستگي مشکوک شد . حضور فوري بدفرمي در استخوان يک عضو ، واضحاً مشخص کننده شکستگي مي باشد تاريخچه اي از وجود يک کبودي ، يک يا چند روز پس از سانحه نيز مي تواند شکستگي را مطرح کند . ولي در بسياري از موارد ، تاريخچه شواهد مشخصي را براي افتراق بين يک شکستگي و يک کشيدگي ساده يا کوفتگي بدست نمي دهد .

اگر چه در اکثر شکستگي ها تاريخچه مشخص از يک آسيب وجود دارد ولي بايد به خاطر داشت که در موارد شکستگي ناشي از خستگي و شکستگي مرضي ( پاتولوژيک ) ، ممکن است وقوع درد و عدم توانائي بطور خودبخودي و بدون هر گونه عامل آسيب زا ايجاد شود .

احتياط : از آنجائيکه بعضي اوقات بيمار قادر به حرکت اندام آسيب ديده و دردناک خود مي باشد ممکن است اشتباهاً پزشک تصور کند که شکستگي وجود ندارد . ولي بايد توجه داشت که در موارد خاص عليرغم وجود شکستگي ، عملکرد معقول عضو حفظ مي شود .

انواع خاصي از شکستگي که ممکن است بدين طريق از چشم مخفي بمانند شامل اين موارد مي باشد : شکستگي هاي ناشي از خستگي ، شکستگي هاي استخوانهاي کوچک خصوصاً در مچ دست ، شکستگي هاي ترکه اي کوچک در کودکان

علائمي که شک به شکستگي را برمي انگيزاند شامل : بدفرمي قابل لمس يا مشاهده تورم موضعي ، کبودي قابل مشاهده ،‌حساسيت شديد موضعي بر روي استخوان ، اختلال شديد عملکرد

sajadhoosein
29-01-2011, 14:22
آشنايي با علائم اضطراري در روز و شب

- وسايل تقاضاي كمك در روز
1- دستگاه راديويي
2- آينه مخابراتي
3- فشفشه دستي روز ( دودزا)
4- راكت منور
5- سوت

- وسايل تقاضاي كمك در شب:
1- دستگاه مخابراتي
2- فشفشه دستي شب
3- راكت منور
4- سوت
5- چراغ قوه
6- چراغ بالاي قايق
هر يك از اين وسايل جهت پيدا نمودن نفر در شب يا در روز مورد استفاده قرار مي گيرد كه با شناخت و طرز استفاده از اين وسايل گروه نجات مي توانند در قسمتهاي مختلف همديگر را پيدا كنند.


شناخت انواع گره ها و كاربرد هريك از آنها

- گره هيلين يا پنجه ميموني
از اين گره براي درست كردن سه هيلين استفاده مي شود.هيلين طنابي است به طول تقريبا 24 يا 25 متر كه جهت فرستادن طناب اصلي به سمت اسكله يا آن طرف رودخانه مورد استفاده قرار مي گيرد.
- گره راست ( اتصال)
براي اتصال دو سر طناب هم اندازه بكار برده مي شود بايد توجه داشت كه اين گره روي طنابهاي نايلوني مقداري سر مي خورد.
- گره كمر
گره كمر مقيدترين گره اي است كه براي درست كردن چشمي موقت در سر طنابها مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين به عنوان گره ايمني به دور كمر نفر و بعضي مواقع جهت مهار شناور در صورت نداشتن چشمي در سر طنابها مي توان استفاده كرد و ديگر موارد استفاده آن براي كاركردن در ارتفاع و غواصان در آب مورد استفاده قرار مي گيرد.
- گره پله اضطراري
از اين گره براي بالا رفتن و پائين آمدن از ارتفاع بسيار راحت است ، درست كردن آن هم بسيار ساده مي باشد.
- گره صندلي ( كمر فرانسوي)
كاربرد گره كمر فرانسوي اين گره يك گره خيلي مفيد براي قفل انتقال افراد بي هوش است يك چشم ( چشم اصلي ) شخصي را از روي بسته در بر مي گيرد و چشم جديد بزرگ ديگر در زير و پشت شخص قرار مي گيرد.
آموزش كلي انواع گره ها با شكل و روش گره زدن آنها به زودي جهت علاقه مندان به روزرساني خواهد شد .


شناخت مراكز كنترل عمليات و تجسس و نجات

تجسس و نجات يكي از خدمات ويژه كمكي است كه توسط واحدهاي مشخص شده در هر زمان شامل بكارگيري واحدهاي پروازي ، شناور سطحي ، زير دريائيها ، تيمهاي ويژه نجات و تجهيزات مورد نياز براي نجات انسانهاي در خطر در روي خشكي و يا در دريا مي باشد.
در راستاي جلوگيري از به هدر رفتن تلاشهاي فراواني كه در عمليات تجسس و نجات به مورد اجرا گذارده مي شود لازم است كه روابط سازماني، مسووليتها و وظايف كاملا مشخص بوده و روشها تجسس و نجات به صورت استاندارد در دستورالعملهاي كاري گنجانده شوند. بكارگيري موثر و مفيد عوامل بسياري كه در عمليات تجسس و نجات دخيل هستند تنها با يك سازمان آموزش ديده كه قادر به طراحي هماهنگ نمودن نيروها و هدايت عمليات تا رسيدن به يك نتيجه موفقيت آميز باشد امكان پذير است.
- مراكز كنترل عمليات و تجسس و نجات

به طور كلي بنادر بزرك در سواحل جنوبي و شمالي كشور كه سازمان اداره بنادر و كشتيراني در آنها فعاليت مي نمايند مراكز عملياتي تجسس و نجات در حوزه عملياتي آنها مشخص گرديده اند . اين مركز كنترل عمليات تجسس و نجات در واقع مسووليت سازماندهي موثر نيروها و تجهيزات را براي عمليات تجسس و نجات در منطقه خود به عهده دارند . در صورتي كه نياز باشد مي توانند از يك يا چندين مركز كنترل فرعي نيز برخوردار باشند.
1- هواپيماهاي بال ثابت كه بيشترين نقش تجسس را دارند.
2- يگان هاي پروازي بال گرد كه نقش بسيار خوبي را در عملياتهاي تجسس و همچنين نجات مشروط بر اين كه بر وسايل مورد نياز مجهز باشند.
3- يگانهاي سطحي ( شناورها)
4- يگانهاي زير سطحي ( زير دريائيها ) كه تواناييهاي بسيار خوبي براي عمليات تجسس در زير درياها دارند.
تيم هاي تجسس و نجات كه با داشتن تجهيزات مناسب اغلب در مناطقي قابل دسترسي توسط يگانهاي پروازي و شناوري نباشند به كار گرفته مي شوند

sajadhoosein
29-01-2011, 14:29
آشنايي با شنا و انواع شنا جهت گروه امداد
انواع شنا
- شناي سگي : براي كسي كه جليقه نجات و يا لباس بر تن دارد عالي ترين شناور ماندن است.
- شناي پهلو : مي توان در موقع حمل نفر مجروح از آن استفاده كرد.
- شناي پشت : جهت استراحت دادن به ماهيچه در مواقع خطر انفجارات زير آبي مناسب است.
- شناي قورباغه : عالي ترين شنا براي مسافت زياد مي باشد و سر از آب بيرون است و جلو را به خوبي مي بيند.
- شناي كرال سينه : چون اين شنا بسيار سخت و خسته كننده است به خصوص در مورادي كه لباس يا جليقه نجات به تن داريد اين شنا براي دور شدن از منطقه خطر بسيار موثر است.
درجه بندي شناگر
1) يك شناگر درجه سه بايد بتواند از ارتفاع پنج پائي به داخل آب بپرد و پنج دقيقه در آب شناور بماند و پنجاه يارد شنا كند.
2) يك شناگر درجه دو از ارتفاع ده پائي به داخل آب بپرد و براي ده دقيقه به حالت شناور بماند و صد يارد بتواند شنا كند.
3) يك شناگر درجه يك بيشترين شانس را براي نجات دارد اين شخص بايد به ديگران كمك كند و بايد بتواند مسافت 220 ياردي را با هر نوع شنا كه مايل باشد طي كند و يك نفر را به مسافت 25 ياردي در داخل آب بكشد.

sajadhoosein
29-01-2011, 14:37
زخم و خونريزيها


خونريزي

خونريزيBleeding
شايد شما با انواع مختلفي از زخمها و خونريزيها برخورد كرده ايد. آيا توانسته ايداز آن خونريزي جلوگيري كنيد؟ اگر باز هم باچنين زخمهايي مواجه شديد، مي توانيد آنرا كنترل كنيد؟
اگر شدت خونريزي به حدي باشد كه فرصت اعلام به اورژانس ونيروهاي امدادي وجود نداشته باشد و يا در مكاني دور از اين امكانات باشيد، چه كسي جز شما مي تواند به شخص مجروح كمك كند؟ اگر يكي از نزديكترين كسانتان مجروح شد و به دليل نبودن ويا دير رسيدن امدادگران، خون زيادي از او رفت و منجر به مرگ او شد، آيا خود را به خاطر اينكه نتوانسته ايد كمكي به او بكنيد، سرزنش نمي كنيد؟…

پس بياييد هر چه زودتر كمكهاي اوليه در خونريزيها را ياد بگيريم
در اين بخش با انواع خونريزي، علل خونرريزي، اثرات خونرريزي در بدن و علائم و نشانه ها ي خونرريزي آشنا شده ودر نهايت كمكهاي اوليه درخونرريزيها را ياد مي گيريد.
تعريف:
خونريزي يعني خارج شدن خون از درون عروق خوني كه در نتيجه ي جراحت و بريدگي اتفاق مي افتد.

اثرات خونريزي در بدن علائم ونشانه هاي خونريزي
انواع خونريزي علل خونريزي ها
هداف كلي در خونريزيها كمك هاي اوليه در خونريزيها
روشهاي مهار خونريزياثرات خونريزي در بدن
اثرات كلي از دست رفتن خون عبارتند از:
1- از دست رفتن گلبول هاي قرمز به كاهش اكسيژن رساني به بافتها منجر مي شود.
2- كاهش در حجم خون سبب كاهش فشار خون ميشود.
3- سرعت پمپاژ قلب جهت جبران فشار خون كاهش يافته، افزايش مي يابد.
4- كاهش در قدرت ضربان قلب.
خونريزي هاي خفيف و آرام معمولا بي خطر بوده و علائم عمومي ايجاد نمي كنند.
عدم رسيدگي فوري در خونريزي هاي متوسط( كه تا حدود 1 ليتر خون از دست
مي رود)، منجر به بروز حالت شوك مي شود.
در خونريزي هاي شديد، امكان بروز مرگ در عرض چند دقيقه نيز وجود دارد.
دستگاه گردش خون :
دستگاه گردش خون از مهمترين سيستمهاي بدن ميباشد كه از سه جزء اصلي زير تشكيل شده است :
1- قلب 2- رگها 3- خون
وظيفه اين دستگاه انتقال مواد غذائي واكسيژن به سلولهاي بدن وهمچنين انتقال مواد دفعي ودي اكسيد كربن سلولها به اندامهاي دفعي مي باشد

علائم ونشانه هاي خونريزي
به صورت واكنشي و براي جبران خون از دست رفته، خون كمتري به قسمتهاي كم اهميت تر مثل پوست، مي رسد و به همين دليل رنگ پريدگي پوست و مخاطها جزو علايم شايع خونريزي است. در مراحل اوليه و يا خونريزي هاي خفيف به جز رنگ پريدگيهاي مختصرپوست و افزايش تعداد ضربانقلب علايمي ديده نميشود ولي با افزايش شدت خونريزي علايم زير ظاهر ميشود:
1- تشنگي
2- ضعف، بي حالي،بي قراري و پرخاشگري
3-تند شدن ضربان قلب و ضعيف شدن نبضهاي محيطي
4-عرق سرد روي پيشاني
5-تنفس سريع و سطح
6-تهوع و استفراغ
7-افت فشار خون
8- خواب آلودگي
9-احساس سبكي سر، سرگيجه و سردي پوست
10-احساس سرما
11- وجود علايم خاص خونريزي در ارتباط با بعضي از قسمت هاي بدن مثلا خونريزي جمجمه، درون قفسه سينه يا شكم و…
12- مشاهده خروج خون از زخم در موارد خونريزي خارجي
ــ به خاطر كاهش رسيدن خون اكسيژن دار به مغز، فرد دجار خواب آلودگي، گيجي، سياهي رفتن چشمها و يا اضطراب و بي قراري مي شود.

sajadhoosein
29-01-2011, 14:47
انواع خونريزي:
با توجه به نوع عروق آسيب ديده، خونريزيها به سه دسته تقسيم مي شوند:
1) خونريزي سرخرگي: اين نوع خونريزي به دليل سرعت زياد جريان خون به صورت جهنده و با فشار زياد است.رنگ خون به دليل محتواي اكسيژن بالا قرمز روشن است.
اين نوع خونريزي به آساني مهار نميشود. درموارد قطع عضو به دليل ضربه ممكن است سرخرگ به طور كامل و شديد منقبض شده و خونريزي قطع گردد.
2 ) خونريزي سياهگي: سياهرگها شامل خون تيره بوده و جريان خون در آن آرام است و در نتيجه اين نوع خونريزي بدون جهت و فشار بوده و آسانتر از خونريزي سرخرگي مهار ميشود. يك خطر جدي خونريزي سياهرگي، ورود هوا (مكش هوا ) به درون خون و بروز مرگ ناگهاني است. اين موضوع خصوصا در مورد خونريزي از سياهرگهاي بزرگ گردني صادق است. گر چه خون از درون سياهرگهاي آسيب ديده بدون جهش خارج مي شود و ميتوان با فشار ملايم آنرا مهار كرد، ولي در موارد آسيب به سياهرگهاي بزرگ امكان وقوع خونريزي شديد و غير قابل مهار وجود دارد.
3 ) خونريزي مويرگي: خون موجود در مويرگ ها مخلوطي از خون سرخرگي و سياهرگي است. خون معمولا از زخم نشت مي كند و مقدار خون از دست رفته نيز كم است. معمولا فشار روي زخم براي مهار خونريزي كفايت مي كند و در بسياري مواقع حتي بدون درمان، روي زخم خودبه خود لخته مي بندد و خونريزي مهار ميشود. در اين نوع خونريزي خطر عفوني شدن زخم بيشتر از خطر از دست رفتن خون مطرح است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باتوجه به كانون خونريزي، خونريزيها به دو دسته تقسيم مي شوند:
1) خونريزي داخلي:در خونريزي داخلي،خون از درون عروق خارج شده، ولي داخل بدن باقيميماند.يعني خون به درون حفرات بدن مثل شكم، قفسه سينه، جمجمه و … مي ريزد. اين نوع خونريزي را
با چشم نمي توان ديد و تشخيص آن مشكل است.
2) خونريزي خارجي: در خونريزي خارجي، خون از بدن خارج شده و بيرون مي ريزد و غالبا نتيجهي بريدگي، جراحت جنگي و شكستگيهاي باز استخوان ها ايجاد مي شود.
علل خونريزي ها:
از علل خونريزي خارجي مي توان آسيبهاي ناشي از تصادفات، ضربه ها، بريدگي با آلات برنده و صدمات جنگي در اثر گلوله و تركش و… را نام برد.
از علل خونريزي داخلي مي توان آسيب و ضربه در اثر تصادفات، ضربه ها، وارد شدن گلوله به درون احشاء ، برخي بيماريهاي خاص مثل خونريزي گوارشي و اختلالات انعقادي اكتسابي و ارثي را نام برد.

sajadhoosein
29-01-2011, 14:53
اهداف كلي در خونريزي ها
1ـ شناسايي وضعيت مصدوم و شدت از دست رفتن خون
2ـ مهار خونريزي
3ـ تميز نگه داشتن زخم و پوشاندن آن با گاز استريل جهت به حداقل رساندن خونريزي و ممانعت از بروز عفونت
4ـ انتقال مناسب مصدوم به بيمارستان

كمكهاي اوليه در خونريزي ها
ــ در ارائه كمكهاي اوليه سرعت عمل به خرج دهيد اما خونسردي خود را حفظ كنيد.
تاخيرممكن است به قيمت از دست رفتن جان مصدوم تمام شود.ــ علايم حياتي را كنترل كنيد
ــ مصدوم را به پشت بخوابانيد و پاها را در وضعيت زانوخميده بالا ببريد.
ـ خونريزي را كنترل كنيد ?!?
ــ مصدوم را گرم نگه داريد
ــ مصدوم را در وضعيت استراحت قرار داده و اندام زخمي را بي حركت كنيد
ــ لباس مصدوم را شل كنيد
ــ در صورت بروز شوك، پاهاي مصدوم را بالا نگه داريد اما در صورت خونريزي سر و گردن نبايد سر را نسبت به بقيه بدن پايين تر نگه داشت ، چون سبب خونريزي بيشتر مي شود.
ــ در صورتي كه خون لخته شده باشد، از كندن و تميز كردن آن خودداري كنيد؛ زيرااين كار سبب خونريزي مجدد ميشود.
ــ هرگز اشيائي مانند چاقو، تكه هاي شيشه و… را از زخم خارج نكنيد زيرا امكان تشديد آسيب و خونريزي بيشتر وجود دارد. در اين شرايط، از يك دستمال و يا باند حلقه شده به نام تــامپون استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه تامپون بايد
كاملا اطراف جسم را بپوشاند طوري كه وقتي خواستيد روي آن باندپيچي كنيد،
به جسم فشار وارد نشود.
ــ مصدوم را به مركز درماني انتقال دهيد.


روشهاي مهار خونريزي
براي اين كار ميتوانيد از چند روش زير استفاده كنيد:
1ـ بالا نگه داشتن عضو آسيب ديده
2ـ فشار مستقيم بر روي محل خونريزي
3ـ فشار بر روي نقاط فشار (منظور از نقاط فشار، نقاطي هستند كه شريان يا همان سرخرگ اصلي، از آن عبور كرده است.)
4ـ اگر خونريزي جزئي باشد، خونريزي ممكن است با ريختن آب سرد بر روي آن بند بيايد.
5 ـ استفاده از تورنيكت يا شريان بند در خونريزي هاي شديد تورنيكت باند عريزي است كه استفاده از آن به طور صحيح سرخرگ را بسته و مانع خونريزي ميشود. از اين وسيله تنها در موارد بسيار ضروري (نظير قطع سرخرگ بزرگ، قطع عضو و يا عدم مهار خونريزي با روشهاي ديگر) استفاده مي شود.
كمكهاي اوليه در خونريزي خارجي

جهت كنترل خونريزي خارجي بايد چهار مورد اساسي زير به ترتيب وبه سرعت انجام پذيرد :
1- فشار مستقيم
2- بالا نگه داشتن عضو
3- فشار بر نقاط فشار
4- استفاده از تورنيكت يا كيسه هوايي

sajadhoosein
30-01-2011, 09:07
1- فشار مستقيم :
موثرترين روش در كنترل خونريزي از طريق فشار مستقيم ميباشد كه به يكي از دو روش زير انجام ميگيرد :
الف- گاز استريل (يا تكه پارچه تميز) را روي محل خونريزي گذاشته وبا دست روي آن فشار وارد شود تا خونريزي قطع گردد.
ب- قطعه اي گاز استريل را روي محل خونريزي گذاشته وبه وسيله بانداژ محكم آنرا ببنديد تا خونريزي كنترل گردد.

2- بالا نگه داشتن عضو دچار خونريزي :

اين روش در كنترل خونريزي قسمت هايي از بدن كه امكان قراردادن آنها در سطحي بالا تر از سطح بدن وجود دارد مورد استفاده قرارميگيرد كه به علت نيروي جاذبه ،فشار خونريزي كمتر ميشود .
توجه : در صورت وجود شكستگي درعضو مربوطه استفاده ازاين روش محدوديت دارد .

3- فشار بر نقاط فشار :

اگر توسط فشار مستقيم و بلند كردن عضو ،خونريزي قابل كنترل نبود از فشار دادن بر نقاط فشار استفاده ميشود .


نقاط فشار نقاطي است كه شريان هاي اصلي بدن از نزديك سطح بدن و روي استخوانها عبور ميكند و تعدادي از آنها عبارتند از :
1) در خونريزي هاي دست 2) در خونريزي هاي پا
توجه : چنانچه در اين محل ها شكستگي استخواني باشد در استفاده از اين روش محدوديت وجود دارد .

4- استفاده از تورنيكت يا كيسه هوائي :

اين روش فقط زماني انجام ميشود كه كوشش هاي قبلي جهت كنترل خونريزي موثر واقع نشود ويا در مواقعي كه اندامي قطع گرديده و نگراني درمورد ازبين رفتن بافتهاي پائين تر از محل بستن تورنيكت نباشد .

روش بستن تورنيكت :

1- ابتدا گاز يا دستمالي بر روي بازو قرار دهيد كه علاوه بر نقش حفاظتي باعث افزايش فشار در آن نقطه گردد .

2- به وسيله باند نواري دستمال فوق را ثابت كنيد. وسپس اهرمي مثل يك تكه چوب يا لوله يا حتي خودكار را روي آن قرار دهيد وباند را بعد از قراردادن آن گره ديگري بزنيد.

3- اهرم را به حول مركز گره تا اندازهاي بچرخانيد كه خونريزي قطع شود در اينحال اهرم را بوسيله گره ثابت كنيد .

زمان بستن، تورنيكت را در محلي كه قابل رويت باشد بنويسيد . به هیچ وجه تورنیکت را به منظور خونرسانی به اعضا باز نکنید. چرا که این کار کمکی نمی کند و تنها احتمال خطر را برای فرد بیشتر می کند.

نكته : 1- اندامي كه با تورنيكت بسته شده حتماً بايد در معرض ديد باشد .

2- حتي در زخمهاي ران و بازو تورنيكت حداقل بايد 2 اينچ يا5 سانتي متر بالاتر از آن بسته شود.عده اي از پزشكان استفاده از كيسه هوائي دستگاه فشار خون با فشار حدود 150 ميلي متر جيوه را پيشنهاد مي كنندكه عملاً اگر امكان پذير باشد راه ايمني تري ميباشد. در دهه هاي اخير استفاده از وسيله اي به نام آتل بادي پيشنهاد شده كه كيسه هاي پلاستيكي با حفره ميان خالي هستند ومانند جوراب پوشيده و سپس باد مي كنند. اين وسيله علاوه بر اينكه ميتواند به عنوان يك آتل مصرف شود درموارد خونريزيها نيز به عنوان كمك دهنده در جلوگيري از خونريزي يا در موارد شوك حاصل از خونريزي به عنوان كمك در كاهش جريان خون اندامها مورد استفاده قرار مي گيرد.

دربستن تورنيكت بايد بسيار دقت كرد . چه بسا افرادي كه به دليل سهل انگاري امدادگران عضو خود را از دست داده اند . به همين دليل استفاده از تورنيكت و آتل بادي در بسياري از نقاط جهان معلق مانده است و تنها در موارد خاص مورد استفاده قرار مي گيرد .در بستن تورنيكت در قسمتي از اندام مثلاً دست بايد توجه كرد براي جلوگيري از آسيب و قطع عضو سالم به اندازه اي تورنيكت را محكم كنيم كه نبض احساس شود تا از تخريب عضو جلوگيري شود و حدالمقدور سعي شود از تورنيكت استفاده نشود .

sajadhoosein
30-01-2011, 09:14
كنترل بوسيله سرما :
در موارد شكستگي، سوختگي وخونريزيهاي خفيف ميتوان با استفاده از كيسه هاي حاوي يخ در محل ضايعه، علاوه بر كاهش درد و تورم باعث كاهش خونريزي نيز شد. توجه داشته باشيد كه استفاده از سرما به تنهائي نميتواند در كنترل خونريزي موثر باشد وبايد همراه با ديگراقدامات انجام گيرد.

توجه : براي جلوگيري ازسرمازدگي مورد نظر، كمپرس سرما را نبايد بيش از 20 دقيقه ادامه داد.با توجه به مطالب فوق در مصدوم دچار خونريزي اقدامات زير را بترتيب به عمل أوريد :
1- محل خونريزي را مشخص كنيد.
2- نوع خونريزي را مشخص نمائيد.
3- خونريزي را كنترل كنيد ( بايد از حداقل امكانات حداكثر استفاده بعمل آيد ).
4- اگر جهت كنترل تورنيكت بسته ايد زمان آن را درجائي كه كاملاً در معرض ديد باشد مثلاً سينه يا پيشاني بيمار بنويسيد .
5- بيمار را جهت پيگيري صدمات وارد شده كنترل كنيد.
فراموش نكنيد كه تمامي اين عمليات را در موقعي ميتوان انجام داد كه ابتدا وضع تنفس وقلب بيمار كنترل شده باشد.
ت- خونريزي داخلي :
تعريف: چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره اي از بدن ريخته ومحل خونريزي مشاهده نشود، خونريزي داخلي گويند. مانند خونريزي در داخل جمجمه، ويا در مجاري گوارشي.

كمكهاي اوليه در خونريزيهاي داخلي :

در مورد خونريزيهاي داخلي مهمترين كار رساندن بيمار به مركز درماني است وبهترين اقداماتي كه ميتوان انجام داد به ترتيب زير است :
1- كنترل علائم حياتي
2- كنترل راههاي هوائي
3- قرار دادن بيمار در بهترين وضعيت
مثلاً اگر بيمار دچار تهوع واستفراغ هاي مكرر است اورا به پهلو خوابانده واگر خونريزي داخلي اندامها ( دست وپا )است، اندام را بالا نگه داريد.
4- بيمار اگر دچار شوك است كمكهاي اوليه در مورد او انجام شود.
5- در صورت امكان به بيمار اكسيژن داده وبه او هيچ چيز نخورانيد.
6- در اولين فرصت ممكن بيمار را به مركز درماني انتقال دهيد.
نكته1 : در صورت ضربه به سر – استفراغ هاي مكرر زنگ خطر بزرگي جهت اعلام خونريزي داخل مغزي ميباشد كه ميتواند باعث مرگ مصدوم گردد.همچنين خروج مايع مغزي نخاعي كه همانند آبريزش بيني از بيني و مايع شفافي از گوش مي باشد از علايم ضربه مغزي مي باشد .
در ضربه مغزي :
سر مصدوم را بالاتر از ساير اندام او قرار دهيد . از خروج مايع مغزي نخاعي به بيرون جلوگيري نكنيد و هر چه سريعتر مصدوم را به مركز درماني انتقال دهيد .
نكته2 : در صورت ضربه به شكم – دل درد شديد زنگ خطر بزرگي جهت اعلام خونريزي داخل شكم ميباشد ودر صورت عدم توجه باعث مرگ مصدوم خواهد شد.

sajadhoosein
30-01-2011, 09:20
مسموميتها

مسموميتها شاخه اي از اورژانسهاي امدادي ، درماني را تشكيل مي دهند كه گاهي تأخير چند دقيقه اي در مداواي آنها ممكن است عواقب وخيمي را در پي داشته باشد. لذااقدامات سريع و فوري را جهت نجات جان بيمار ايجاب مي نمايد.
الف – تعريف سم و مسموميت :
سم :
هر ماده اي كه به هنگام ورود به بدن و يا تماس با پوست موجب اختلال ار سلامتي و يا موجب مرگ شود سم گويند.
مسموميت :
عبارت است از اختلالات و آسيبهايي كه توسط مواد سمي در دستگاه هاي مختلف بدن بوجود مي آيد و مكن است بطور تصادفي و در اثر بي احتياطي و يا در مواردي اقدام به خودكشي بوسيله مواد سمي ايجاد گردد.لازم به ذكر است كه علاوه بر موادي كه ذاتاً براي بدن زيان آورهستند عناصر مفيد براي بدن نيز در صورت مصرف بيش از حد و نادرست تبديل به مواد مسموم كننده و زيان آور مي شوند. بعنوان مثال آب از ضروري ترين مواد مورد نياز بدن است كه در صورت استفاده بيش از حد ايجاد اختلالي بنام مسموميت با آب را مي كند.
ب –راههاي ورود سموم به بدن :
انواع سمها با توجه به حالتشان از راههاي مختلف وارد بدن مي شوند. بطور كلي راههاي ورود سم به بدن عبارتند از :
1- گوارشي 2- تنفسي 3- جذب پوستي 4- تزريقي


مسموميتهاي گوارشي

مسموميتهاي تنفسي

مسموميتهاي تماسي

مسموميتهاي تزريقي

sajadhoosein
30-01-2011, 09:49
مسموميت ها ي گوارشي
وقتي ماده سمي از راه دهان وارد بدن مي شود با توجه به قدرت و نوع سم مصرف شده ، بعد از مدتي شروع به ايجاد علائم و نشانه هايي در شخص مي كند كه اين علائم با توجه به نوع سم ، نسبت سم مصرفي به جثه شخص و طول مدتي كه سم خورده شده متغير است. در محيط ما مواد بسياري وجود دارند كه مي توانند موجب مسموميت از راه گوارشي گردند ، اين مواد به پنج دسته قابل تقسيم مي باشند و عبارتند از :
الف) مسموميت غذائي ب) مواد شيميايي سوزاننده ج) داروها د) مواد نفتي ه ) گياهان سمي

در هنگام مسموميت با هر كدام از مواد ، علائم خاص آن ظاهر مي شود كه ما مي توانيم تا حدودي نوع سم رااز روي علائم تشخيص دهيم. لازم به ذكر است كه بيشترين موارد مسموميت گوارشي بوسيله داروهاي موجود در خانه و نيز مواد نفتي ايجاد مي شود ، به همين علت بايد در مورد نگهداري مواد مذكور دقت عمل بيشتري بعمل آورد.
كمكهاي اوليه :
اصول كلي اين اقدامات بر اساس بازكردن راههاي هوايي و برقرارنمودن تنفس ، گردش خون و رقيق كردن سم بدون تلف كردن وقت و رساندن مريض به مركز پزشكي مجهز مي باشد. البته چگونگي انجام اين موارد در حالتهاي مختلف فرق مي كند . بعنوان مثال كمكهاي اوليه براي شخصي كه هوشيار است و با ما همكاري لازم را دارد با فرد غير هوشيار فرق مي كند و ما نمي توانيم همان اقدامي را كه براي فرد هوشيار انجام مي دهيم براي فرد غير هوشيار نيز انجام دهيم . براي اختصار مطلب در اينجا فقط طريقه برخورد با مسموم هوشيار را ذكر مي كنيم :
1- از باز بودن مجاري تنفسي ، برقراري تنفس و ضربان قلب اطمينان حاصل كنيد .
2- بوسيله واداركردن مسموم به خوردن مقداري آب يا شير سم را رقيق كنيد .
3- مريض را وادار به استفراغ كنيد . البته توجه داشته باشيد كه اين كار را در مواقع مسموميت با نفت و مواد اسيدي و قليايي انجام ندهيد .
4- وضعيت بيمار بايد بگونه اي باشد كه از برگشت مواد استفراغ شده به داخل ريه ها جلوگيري كند .
مسموميتهاي تنفسي
گازهاي سمي اساساً منواكسيد كربن و گازهاي جنگي و بخارهاي ناشي از مايعات فرار (چون نفت، بنزين، مايعات سبك، سريشهاي پلاستيكي، سقز و رنگها) مي باشند كه سالانه تلفات جاني زيادي دراثر مسموميت را فراهم سازند بعنوان مثال :
1- منواكسيد كربن و دي اكسيد كربن ناشي از سوختن ذغال (در كرسي و بخاري) و يا اگزوز ماشينها .
2- گازهاي آمونياك و دي اكسيد گوگرد و كلر مورد مصرف در يخ سازيها و تصفيه آب .
3- گازهاي بيهوش كننده مثل اتر، كلرفرم، اكسيد نيترو و غيره .
كه هركدام از اين مواد با توجه به نوع و مقدار مصرف موجب ايجاد علائم خاصي مي شوند . سوزش چشم و گلو از مشخصات بارز از اين سمها است .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كمكهاي اوليه :
كمكهاي اوليه كه براي اين مسموميتها انجام مي گيرد عبارتند از :
1- دور كردن مسموم از منبع سم
2- برقراي و كنترل تنفس
3- شل كردن لباسهاي شخص مسموم
4- انتقال به مركز درماني
توجه : بدليل خطر مسموميت امدادگر، در صحنه آلوده به گازهاي سمي حفاظت شخصي در جلوگيري ازمسموميت تنفسي حائز اهميت است .

sajadhoosein
30-01-2011, 12:17
مسموميتهاي تماسي
سمهاي جذب شونده از طريق پوست معمولاً موجب تحريك يا آسيب محل جذب مي شوند . هرچند دربعضي موارد ممكن است سم با آسيب كم يا بدون آسيب جذب پوست شود اما چنين مواردي نادراست .
براي تعيين نوع سم مي توان از خود مسموم كمك گرفت و يا وسايل موجود در اطراف مسموم را جهت يافتن نوع سم بررسي كرد .
در برخورد با چنين مسمومي، فرد رااز منشاء سم دور كرده و محل با استفاده ازآب شستشو داده شود سپس لباس هاي الوده فرد مصدوم را درآورده و پس از شستشوي دوباره مسموم به مركز درماني منتقل گردد .

مسموميتهاي تزريقي ( گزش و گاز گرفتگي )
شايع ترين و بيشترين نوع مسموميت تزريقي، گزيدگي توسط حشرات و خزندگان مي باشد . كه موجب مسموميتهاي خفيف و شديد در افراد مي شوند . بخصوص در كشور ما كه با وضع جغرافيايي خاص خود و اختلاف جوي داراي جانوران سمي فراوان و گوناگوني است كه شناسائي آنها براي پيشگيري و درمان ضروري است . انواع حيوانات مثل عنكبوتها - مارها – كرمها و حشرات مختلف مي توانند موجب ترشح سم شوند كه در بسياري موارد چندان خطرناك نيستند . با وجود اين در بعضي موارد ممكن است موجب عوارض خاصي شوند .
به دنبال گزش حيواناتي مثل زنبور ، عنكبوت، عقرب ، مار يا برخي از موجودات دريايي بسيار خطرناك و كشنده مي باشد. علت مرگ ممكن است اثرات مستقيم ماده سمي بر روي بدن يا بروز حساسيتي شديد (آنافيلاكسي) باشد.
در برخي نيز علت مسموميت مي تواند ورود دارو يا سموم مختلف به بدن توسط اجسام از جمله سر سوزن باشد . ( مثل تزريق داروي اشتباه مقادير بيش از حد و غير مجاز دارو ، تزريق زياد دارو هاي مخدر و غيره ) مسموميت تزريقي به علت ورود سم به داخل بافت هاي بدن يا خون ، از خطرناك ترين انواع مسموميت است و در بعضي مواد به سرعت باعث مرگ فرد مي باشد .
يك امدادگر در برخورد با فردي كه مورد گزش حشره يا خزنده اي قرار گرفته است ابتدا بايد برآوردي از وضعيت و علائم ايجاد شده در شخص مسموم نموده و ميزان شدت و حدت آنرا حدس بزند تا بتواند اقداماتي را كه براي مسموم لازم است انجام دهد .
راهنماي كلي جهت اجتناب از بندپايان سمي
1- با عادات و صفات بندپايان سمي آشنا شويد .
2- مزاحم حشرات يا آشيانه آنها نشويد .
3- هنگام اطراق در صحرا , لباسهاي مناسب و بسته بپوشيد .
4- لباس هاي رنگي و روشن , حشرات را جلب مي كنند .
5- از مصرف خوش بو كننده ها نظير ادكلون , اَفترشيو و اسپري مو اجتناب نماييد .
6- وقتي در صحرا هستيد , از مواد دور كننده حشرات استفاده كنيد .
7- تا شناسايي كاملي از حشره پيدا نكرديد , هرگز آنرا لمس نكنيد .

sajadhoosein
30-01-2011, 12:40
شوك , صرع , غش


شوك
تعريف : ناتواني دستگاه گردش خون در رساندن خون كافي به تمام اعضاي بدن را شوك گويند . در اين حالت چون خون كافي به اعضاي بدن نمي رسد بدن شروع به مقابله باوضع موجود (كاهش خون رساني ) مي كند . دفاع بدن دراين حالت بصورتي است كه بايد حداكثرخون به اعضاي حياتي مثل مغز و قلب رسيده و در مقابل به اعضا كم اهميت تر مثل پوست , روده و عضلات خون كمتري برسد زيرا سلامت قلب و مغز ضروري تر است ؛ و در حقيقت شوك دفاع بدن در برابر اين كاهش خون رساني است .شوك به سه دليل مي تواند بروز يا پيشرفت كند :
1) كاهش قدرت قلب 2) كشادشدن رگها 3) كاهش حجم خون
انواع شوكها
انواع شوك را بر اساس علت آن تقسيم بندي مي كنند كه عبارتند از :
1- شوكهاي فلبي مثل موارد سكته قلبي
2- شوكهاي ناشي از كاهش خون مثل موارد خونريزي شديد يا سوختگي شديد
3- شوكهاي عصبي مثل قطع نخاع
4- شوكهاي رواني مثل شنيدن خبرهاي بد
5- شوكهاي حساسيتي , مثل تزريق داروئيكه فرد به آن حساسيت دارد
6- شوكهاي عفوني و غيره
علائم
شوك و علائم آن به تدريج به تدريج پيشرفت ميكنند . علائم آن را به سه مرحله تقسيم ميكنند كه عبارتند از :
مرحله اول : افزايش تعداد نبض و تنفس , اضطراب و ترس .
مرحله دوم : رنگ پريدگي , نبض سريع و ضعيف , تنفس مشكل , ضعف و تشنگي و گاهي تهوع .
مرحله سوم : كاهش سطح هوشياري , كاهش فشار خون , نبض و تنفس ضعيف .
مصدوم اغلب قدرت سر پا ايستادن نداشته و روي زمين مي افتد . مردمكهاي چشمهايش گشاد شده و چشمهايش حالت خماري دارد .

كمكهاي اوليه :
بهترين درمان شوك پيشگيري از آن است . بنا براين اگر براي كسي حادثه اي اتفاق افتاده (مثلاً تصادف كرده ) كه احتمال مي دهيد دچار شوك شود ولي هنمز علائم شوك را نشان نمي دهد ، با اين اقدامات عبارتند از :
1- كنترل راههاي هوايي مصدوم و جلوگيري و آسپيره كردن مواد استفراغي .
2- دادن اكسيژن
3- كنترل خون ريزي
4- آتل بندي محل شكستگي
5- مريض را به پشت دراز كرده و پاهايش را حدود 20-30سانتي متر بلند كنيد.نكته مهم اينكه اگر با اين كار تنفس مصدوم مشكل شد فوراً پاهايش را پايين آورده و يا اگر احتمال شكستگي پا يا ستون فقرات مي رود پا ها را بلند نكنيد.
6- جلو گيری از دفع حرارت بدن مصدوم به به وسيله پيچيدن وي درون پتو يا كحاف يا چيز مشابه آن ، توجه داشته باشيد كه با حرارت خارجي (بخاري ) مصدوم را گرم كنيد.
7- در صورتيكه كصدوم بيهوش يا استفراغ ندارد به او مايعات بدهيد.
8- كنترل علائم حياتي را هر5 دقيقه يكبار به عمل آوريد.
وضعيت اغماء - بهبودي
مصدوم كه زخمهاي وسيع در پائين صورت يا فك دارد، يا آنها كه بيهوش هستند به پهلو خوابيده و سر وي را به پائين خم كنيد تا مايعات استفراغ شده و خونيكه از صورت خارج مي شوند باعث انسداد مجازي تنفس و خفگي نشود . در اينگونه مصدومين بايد توجه اين وضعيت را وضعيت بهبودي مي گويند .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

sajadhoosein
30-01-2011, 12:46
صرع
صرع از بيماريهاي مغز و اعصاب مي باشد كه معمولاً بصورت تشنج و يا حواس پرتي است كه در مدت زمان كوتاه اتفاق مي افتد . بصورت ناگهاني و تقريباً بدون هيچ علامت آگاهي دهنده آغاز و چند دقيقه به طول مي انجامد و مصدوم پس از آن , از حوادث بوقوع پيوسته چيزي بياد نمي آورد .
مراحل حملات صرع :
مرحله اول
تمام عضلات فرد منقبض شده و مثل چوب خشك شده و در پي آن به زمين مي خورد .
مرحله دوم
چند ثانيه بعد از مرحله اول دچار تشنج ها و تكانهاي متعدد در تمام بدن مي شود . در اين مرحله كف از دهان بيمار خارج شده و ممكن است ادرار و مدفوع وي دچار بي اختياري گردد .
مرحله سوم
پس از حدود يك دقيقه به حالت اغما مي رود . در انتها فرد بهوش آمده و ممكن است به خواب طبيعي برود .
كمكهاي اوليه :
اولين شيوه درمان به وسيله ابن سينا دانشمند برجسته ايراني ارائه شد . بدين گونه كه وي با كشيدن دايره اي به دور بيمار به اطرافيان بيمار مي گفت كه جن در بدن بيمار رفته است و اجنه او را مي آزارند و هركس وارد اين دايره بشود مورد هجوم جن ها واقع مي شود . ابن سينا با اين شيوه تنها مي خواسته تا از ورود مردم به حيطه خط رسم شده در اطراف بيمار جلوگيري كند تا اكسيژن كافي به بيمار رسيده و بيمار به وضع عادي خود بر گردد . و حال اينكه امروزه نيز تنها كاري كه از يك امدادگر بر مي آيد به شرح زير مي باشد :
1) در حين حمله مريض را از نقاط خطرناك دور كنيد و به آرامي شانه ها و سر او را بگيريد تا دامنه حركت وي كم شود و به سر وي آسيب نرسد .
2) در اثر تكانهاي شديد ممكن است مريض دچار ضربه مغزي شود و بهتر است زير سر وي جسم نرمي مثل بالشت و غيره بگذاريد .
3) اگر دهان بيمار بسته بود سعي در باز كردن آن نكنيد , ولي اگر دهان بيمار باز بود جسم نرمي مانند لاستيك يا دستمال را بين دندانهاي بيمار قرار دهيد تا از گازگرفتن احتمالي زبانش جلوگيري شود . در ضمن اينكار بايد توجه داشته باشيد كه زبان مريض به عقب نيفتاده و راههاي هوايي را مسدود نكند .
4) بدليل عدم اختلال در تنفس نيازي به تنفس مصنوعي نمي باشد .
5) بعد از رفع حمله به بيمار استراحت داده و همچنين مايعات شيرين به او بخورانيد
6) در ضمن در صورتي كه بيمار كنترل ادرار و مدفوع خود را از دست داد او را با چيزي بپوشانيد تا پس از بهبودي , از اينكه ديگران وي را در آن وضع ديده اند ناراحت نشود .

sajadhoosein
30-01-2011, 12:56
غش
هنگامي كه جريان خون مغز كم شود ، بدليل اينكه مغز كنترل خود را روي اعضاء بدن از دست ميدهد فرد قدرت و هوشياري خود را از دست داده وسقوط مي كند . به اين حالت غش مي گويند.
علائم :
1- رنگ پريدگي و سردي پوست و عرق زياد
2- سرگيجه
3- گزگز دست و پا
4- اختلال بينايي
5- تغيرات علائم حياتي بصورت كاهش درجه حرارت بدن و فشار خون و تعداد تنفس و نبض البته تعداد نبض كاهش يافته و بعد از مدتي كوتاه افزايش مي يابد .
6- سقوط و عدم هوشياري
كمك هاي اوليه :
1) اغلب وقتي كه فرد مي افتد يا شما وي را دراز مي كنيد حالش بهبود مي يابد و اقدام ديگري لازم نيست . اگر مصدوم به حالت نشسته باشد بهتر است سر او را خم كرده و وسط دو زانويش بگذاريد . ولي در مجموع وضعيت درازكش بهتر از نشسته است .
2) سر فرد را به عقب خم كنيد تا زبان از مسيرهاي هوايي خارج شود و همچنين سر را به يك طرف خم كنيد تا مواد استفراغي آسپيره نشود (وارد راه هوايي او نشود).
3) لباسهاي مصدوم را شل كنيد .
4) تا وقتي مريض به هوش نيامده چيزي را به او نخورانيد .
5) روي سر و صورت مصدوم آب سرد بپاشيد يا نيشگون بگيريد .
6) اگر بدن مصدوم سرد است او را در پتو بپيچيد .


توجه : با وجود اينكه مسئله غش مسئله ساده اي است ولي ميتواند نشانه بيماري مهم قلبي و يا غيره باشد .بنابراين توصيه مي شود كه فرد دچار غش به پزشك مراجعه نمايد

sajadhoosein
30-01-2011, 14:00
سرمازدگي – گرمازدگي- يخ زدگيسرمازدگي
آسيب هاي ناشي از سرما
توانايي بدن در مقابله با سرما بسيار كمتر از توان آن براي مقابله با گرما است و در واقع روش اصلي براي گرم نگه داشتن بدن استفاده از لباس و پوشش مناسب است . علاوه بر اين عواملي است مثل خستگي , تغذيه نامناسب , سابقه بيماري (مرض قند , بيماري قلبي - عروقي يا تنفسي , ...) , مصرف داروهاي خاص (مثل داروهاي فشارخون , و از همه مهمتر مصرف الكل ) , نامناسب بودن لباس و پوشش فرد و عوامل مختلف ديگري نيز باعث مستعد شدن فرد به كاهش درجه ي حرارت بدن و آسيب هاي ناشي از آن خواهد بود .
عدم تحرك براي مدت طولاني (مثل سربازان داخل سنگر ) به علاوه ي سرد بودن هوا , رطوبت بالا , وزيدن باد و خيس بودن لباس ها نيز باعث مستعد شدن فرد و بروز سريع تر و شديدتر آسيب هاي ناشي از سرما خواهد شد .
مهم : در موارد آسيب هاي ناشي از سرما نيز پيشگيري بر درمان مقدم است و با رعايت اصول مقابله با سرما حتي در بدترين شرايط آب وهواي نيز مي توان از بروز آنها جلوگيري كرد .
نكته : رطوبت هوا به همراه وزش باد باعث از دست رفتن درجه ي حرارت بدن مي گردد . به ويژه هرچه سرعت باد بيشتر باشد , كاهش درجه حرارت بدن سريع تر خواهد بود . وزش باد تند در يك آب و هواي سرد و مرطوب به سرعت باعث كاهش درجه حرارت بدن فرد خواهد شد .
كاهش عمومي درجه حرارت بدن (هيپوترمي يا افت دماي بدن )
در برخي شرايط مانند قرار گرفتن طولاني در معرض آب و هواي بسيارسرد و يا غوطه ور شدن در آب بسيار سرد , بدن توانايي توليد حرارت لازم براي مقابله با سرماي محيطي را ندارد و در نهايت دچار كاهش دماي عمومي بدن مي گردد . به اين حالت اصطلاحاً هيپوترمي گويند . در اين حالت هيپوتالاموس مغز دچار بدكاري مي شود و بدن قادر به كنترل دماي قسمت مركزي خود نيست و درجه حرارت حرارت مركزي بدن از 37 درجه به كمتر از 35 درجه سانتي گراد خواهد رسيد . افراد سالخورده و ضعيف بخصوص اگر لاغر , خسته و گرسنه هم باشند مستعد هيپوترمي هستند.
علائم و نشانه ي اين افراد عبارت است از :
1- ابتدا بدن آنها دچار لرز مي شود .
2- پوست سرد وخشك مي شود.
3- نبض كند مي گردد.
4- تعداد تنفس بيمار كمتر از حالت طبيعي مي شود .
5- درجه حرارت بدن به 35 درجه يا كمتر مي رسد .
6- خواب آلودگي ظاهر مي شود كه ممكن است به كُما منجر شود .
7- ممكن است ايست قلبي رخ دهد .
ساير علائم عبارتند از :
پوست سرد : يكي از علائمي كه دلالت بر افت دماي بدن و بروز حالت هيپوترمي دارد .(به ويژه سرد بودن پوست شكم )
لرز : از واكنش هاي دفاعي بدن براي گرم كردن خود است و بدن بطور خودكار سعي مي كند تا با افزايش كار عضلات حرارت بيشتري توليد كند و دماي قسمت مركزي خود را ثابت نگه دارد . اما با پيشرفت آسيب و كاهش بيشتر دماي بدن , اين واكنش دفاعي نيز مختل مي شود .
گيج و منگ شدن مصدوم و از دست دادن قدرت قضاوت وتصميم گيري و از دست دادن هماهنگي حركات و فعاليتهاي بدني
(مهم : مصرف الكل باعث تشديد اين حالت مي گردد)
اشكال در تكلم و صحبت كردن و همچنين سفتي و انقباض عضلاني از ديگر علائم هيپوترمي مي باشد .

كمك هاي اوليه
همانند ساير سوانح , ابتدا ارزيابي صحنه ي حادثه , دور كردن يا پرهيز از خطر و درخواست كمك را فراموش نكنيد .
سپس ارزيابي اوليه مصدوم و انجام مراحل ABC (كنترل راه هوايي , تنفس , ضربان قلب ) و ديگر كمكهاي اوليه ي ضروري در صورت لزوم
انتقال مصدوم به مكان گرم و خشك و ترجيحاً سربسته (مانند ساختمان , چادر , ماشين , ... )
خارج كردن لباس هاي مرطوب , خيس يا تنگ مصدوم و در صورت امكان پوشاندن لباس خشك به مصدوم و قرار دادن وي در داخل كيسه خواب يا انداختن چند پتوي گرم و خشك بر روي او
هيچگاه بدن مصدوم را با مالش گرم نكنيد و او را نيز تشويق به انجام فعاليتهاي بدني و راه رفتن نكنيد .
بدليل كاهش درجه حرارت بدن و بروز اختلال در سيستم الكتريكي قلب , هر ضربه ي ناگهاني ممكن است منجر به بي نظمي هاي بسيار شديد و كشنده در ضربان قلب فرد گردد . بنابراين حتي براي خارج كردن لباس هاي مصدوم ابتدا آنها را قيچي و سپس از بدن مصدوم خارج كنيد .
در صورتي كه فرد هوشيار است و دچار تهوع و استفراغ شديد نيست مي توانيد , نوشيدني و غذاي گرم به وي بدهيد .
نكته : براي كنترل نبض مصدوم مبتلا به هيپوترمي بايد حدود 30 تا 45 ثانيه صبر كنيد .
مهم : حتي در صورت فقدان هوشياري و ديگر علائم حياتي مثل تنفس و نبض نبايد فرد را مرده قلمداد كرد . هر فرد دچار هيپوترمي بايد حتماً به مراكز درماني منتقل گردد و تحت درمانهاي لازم از جمله گرم كردن بدن قرار گيرد .
نكته : مصرف نوشيدني حاوي الكل و كافئين به هيچ وجه مجاز نيست . به ويژه الكل علاوه بر تسريع در از دست دادن نحرارت بدن , باعث كاهش حس لمس در پوست فرد و همچنين كاهش سطح هوشياري و قدرت قضاوت وي خواهد شد .

sajadhoosein
30-01-2011, 14:27
گرمازدگي
اختلالات ناشي از گرمازدگي به سه دسته تقسيم مي شوند :
كرامپهاي عضلاني ناشي از گرما , خستگي مفرط , هيپوترمي
كرامپهاي عضلاني ناشي از گرما :
اين وضعيت شامل اسپاسم عضلات ارادي به دليل تخليه الكتروليتها بوده , معمولاً زماني رخ ميدهد كه فرد در اثر قرارگرفتن در معرض گرما , دچار تعريق شديد شده , مقداري زيادي آب و نمك از دست بدهد , و سپس توسط نوشيدن آب , كمود مايعات خود را بدون در نظر گرفتن كمبود نمك جبران نمايد (مانند بروز كرامپهاي عضلاني در ورزشكاران )
مداخلات اورژانس شامل خنك نگهداشتن بيمار و خوراندن نمك و يا تزريق نرمال سالين به او ميباشد .
خستگي مفرط ناشي از گرما :
اين وضعيت معمولاً زماني رخ ميدهد كه فرد در اثر قرار گرفتن در معرض گرما , مقادير زيادي آب ونمك را از طريق تعريق شديد از دست بدهد . شكايات بيمار معمولاً شامل سردرد , تهوع , سرگيجه و اختلال در بينايي است .
مداخلات اورژانس در اين وضعيت شامل قرار دادن بيمار در جاي خنك و خوراندن آب و نمك به او مي باشد . در صورت وجود حالت تهوع و استفراغ , و يا بيهوش بودن بيمار تزريق وريدي نرمال سالين ضروري است .
هيپوترمي در گرمازدگي :
در موقعيتهاي بسيار گرم , بخصوص در هواي مرطوب و بدون باد ( شرجي ) , ممكن است هيپوترمي ظاهر گردد. در چنين وضعيتي درجه حرارت بدن به بالاي 40 درجه سانتيگراد رسيده , تنظيم حرارت مختل مي شود . علائم شامل كانفيوژن , اغما و تشنج است . در هيپوترمي هيپوتالاموس دچار بدكاري مي شود و چون بيمار عرق نمي كند(بدليل شرايط محيطي), پوست گرم و خشك است . معمولاً كاهش آب و الكتروليتها شديد نيست .
اقدام به خنك كردن بيمار بايد هر چه سريعتر صورت گيرد . مهمترين مسئله , كاهش سريع درجه حرارت بدن تا 35 درجه سانتيگراد است . شستشوي بدن توسط الكل , خواباندن بيمار در يخ , استفاده از پنكه يا كولر , غوطه ور كردن بيمار در آب سرد , و استفاده از پتوهاي خنك كننده مي تواند كمك كننده باشد . مطلقاً آسپرين جهت كاهش تب استفاده نكنيد , زيرا نه تنها نمي تواند درجه حرارت را در اين افراد تصحيح كند , بلكه داراي يك اثر منفي روي هموستاز بدن است كه در اين شرايط مي تواند بسيار خطرناك باشد .
كنترل حرارت بدن بايد از طريق ركتال صورت گيرد . زماني كه درجه حرارت به 39 درجه سانتيگراد رسيد . عمليات خنك كننده بايد متوقف گردد تا از عوارض احتمالي هيپوترمي جلوگيري به عمل آيد . مانيتورينگ دقيق بيمار از نظر افزايش مجدد درجه حرارت لازم است .
از بروز لرز در بيمار ممانعت بعمل آوريد , زيرا لرزيدن موجب افزايش درجه حرارت بدن مي شود . در صورت بروز لرز حين خنك كردن بيمار , بلافاصله عامل خنك كننده را حذف نماييد .

sajadhoosein
30-01-2011, 14:35
يخ زدگي
يخ زدگي در اغلب موارد بدنبال كاهش درجه حرارت محيط به كمتر از صفر درجه سانتي گراد (مثلاً در برف و بوران ) و معمولاً در نواحي انتهايي بدن مثل انگشتان دست و پا , لاله گوش و بيني كه معمولاً پوشش مناسب نيز ندارند , اتفاق مي افتد . اما در صورت تماس با سرما ممكن است در هرقسمتي از بدن ايجاد شود . يخ زدگي بر اساس شدت سرد بودن هوا و سرعت باد مي تواند حتي در مدت زمان كوتاهي اتفاق بيافتد . افزايش سرعت باد , اثري مشابه به كم شدن دماي هوا دارد . افراد مسن , خسته و گرسنه , مستعدترين افراد براي يخ زدگي مي باشند .
علائم و نشانه ها :
احساس سرما در ناحيه ي مربوطه كه سپس به احساس درد تبديل مي شود .
كرخت شدن يا بي حس شدن ناحيه ي مربوطه
احساس مورمور يا سوزن سوزن شدن در عضو درگير
موضع درگير ( در افراد داراي پوست روشن) به رنگ قرمز روشن يا صورتي و (در افراد داراي پوست تيره ) رنگ خاكستري به خود مي گيرد و در نهايت قسمت سرمازده رنگ خود را از دست داده و به رنگ سفيد تغيير رنگ ميدهد .
بروز تاول و ايجاد تورم
از دست دادن كامل حس , حتي در نواحي كه قبلاً دردناك بوده اند .
تبديل پوست و اندام صدمه ديده به حالت چرمي شكل يا شبيه موم ( زرد يا سفيد رنگ )
در نهايت عضو صدمه ديده سفت و سخت مي شود و در لمس شبيه چوب يا گوشت يخ زده خواهد شد .
كمك هاي اوليه :
كمكهاي اوليه يخ زدگي تقريباً همانند سرما زدگي مي باشد , البته با رعايت نكات زير :
در صورتي كه عضو صدمه ديده باشد بايد آن را بي حركت كرد .( آتل بندي مناسب ).
از برخورد مجدد عضو صدمه ديده با سرما و باد جلوگيري كنيد.
از انجام كارهاي زير بايد به شدت پرهيز كنيد .
ماليدن يا ماساژ دادن عضو صدمه ديده
ماليدن برف بر روي عضو صدمه ديده
پاره كردن تاول ها
گرم كردن عضو آسيب ديده , به ويژه با حرارت خشك مثل بخاري , شوفاژ , شعله آتش , گرفتن روي موتور خودرو و .... كه البته بايد توجه داشت كه حرارت به گونه اي نباشد كه باعث صدمه به عضو يخ زده شود . بي حس شدن عضو آسيب ديده سبب مي شود كه مصدوم درد ناشي از حرارت را متوجه نشود , بنابراين توصيه مي شود در صورت وجود آب گرم با درجه حرارت 40 تا 41 درجه سانتي گراد , عضو آسيب ديده را در آب گرم قرار دهيد تا از عوارض احتمالي حرارت (مانند سوختگي , تاول ,... ) جلوگيري شود .
حركت دادن عضو آسيب ديده , به ويژه راه رفتن روي پاي آسيب ديده
ماليدن پماد , كرم يا مواد مختلف ديگر بر روي پاي آسيب ديده
عوامل زير باعث مستعدتر شدن فرد براي سرمازدگي و يخ زدگي خواهد شد :
مصرف دخانيات (سيگار ) يا مصرف نوشابه هاي الكلي و حاوي كافئين , تغذيه نامناسب , خستگي و نداشتن استراحت كافي , مصرف برخي داروها , مصرف الكل , كفش و لباس نامناسب , سن بالا و سابقه بيماري حاد يا مزمن نيز باعث مستعدتر شدن فرد براي ابتلا به سرمازدگي و يخ زدگي خواهد شد .

sajadhoosein
30-01-2011, 14:42
رعد وبرق : حادثه اي زيبا ولي خطرناك


صاعقه و رعد وبرق
رعد و برق : حادته اي زيبا ولي خطرناك
در برخي از فصول سال (معمولاً اواخر زمستان و يا فصل بهار ) اتفاق مي افتد و در اثر برخورد توده هاي باردار ابر با يكديگر و آزادشدن مقادير زياد الكتريسيته ساكن موجود در اين ابرها ايجاد مي گردد . رعد وبرق تخليه الكتريكي است كه در اثر الكتريسيته ساكن بين دو ابر يا بين ابر و زمين ايجاد مي شود .
رعايت نكات ايمني در داخل ساختمان :
1- وقتي رعد وبرق رخ مي دهد , در منزل بمانيد و بيرون نرويد , مگر آنكه لازم باشد .
2- به منظور جلوگيري از خطر آتش سوزي ناشي از صاعقه , يك برق گير بر روي ساختمان هاي بلند نصب كنيد .
3- از درها و پنجره ها , بخاري هاي ديواري , شوفاژها و يا ديگر هادي هاي الكتريكي دور شويد .
4- دو شاخه و وسايل برقي مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بكشيد .
5- دو شاخه تلفن را نيز بيرون بكشيد و از كار كردن با تلفن خودداري كنيد .
6- چراغ برق را براي داشتن روشنايي مناسب روشن نگاه داريد . برخلاف عقيده ي عموم مردم اين كار خطر برخورد صاعقه با منزل شما را افزايش نخواهد داد.
7- پرده ها را بكشيد و از ايستادن در نزديكي پنجره ها خودداري كنيد .
رعايت نكات ايمني در خارج از ساختمان :
1- از ايستادن در مناطق مرتفع , روي ساختمان هاي بلند , تپه , كوه يا هر ناحيه ي مرتفع ديگر به شدت پرهيز كنيد .
2- از تجهيزاتي كه هادي جريان الكتريسيته هستند استفاده نكنيد و در صورت وقوع رعد وبرق از آنها دوري كنيد . مانند تراكتور , موتور سيكلت , دوچرخه , بيل هاي فلزي و ...
3- از درختان , سيم هاي برق( خصوصاً كابل هاي فشار قوي برق ) , لوله ها يا ديگر سازه هاي فلزي دوري كنيد .
از حصارهاي فلزي , خطوط برق و تلفن دور شويد .
4- از پناه گرفتن زير درختان پرهيز كنيد . ( زيرا به علت برخورد برق و حرارت حاصل از آن , امكان آتش سوزي وجود دارد , لذا بايد از اين كار خودداري كنيد )
5- زير سيم هاي برق هوايي , مخازن و شيشه ها پناه نگيريد , زيرا احتمال فروريختن و افتادن آنها وجود دارد .
6- در صورتي كه داخل قايق يا در حال شنا كردن هستيد , به سرعت از آب خارج شويد و بدن خود را خشك كنيد .
7- در صورتي كه در اتومبيل هستيد , از درختاني كه ممكن است روي آن بيفتد , دور شويد و سپس در جايي مناسب پارك كنيد , و تا پايان خطر از وسيله نقليه خود خارج نشويد . اما از دست زدن به قسمت هاي فلزي اتومبيل خودداري كنيد .
8- اگر در جنگل هستيد , به سرعت از آنجا خارج شويد يا در زير درختان كوتاه پناه بگيريد .
با رعايت نكات ايمني امكان برخورد صاعقه با شما بسيار كم است و هيچ جاي نگراني نخواهد بود .
نكته : بدني كه دچار صاعقه زدگي شده , حاوي الكتريسيته نيست و مي توانيد كمك هاي اوليه ي ضروري را براي وي انجام دهيد . بنابراين از دست زدن به بدن افراد صاعقه زده هراس نداشته باشيد .
كمكهاي اوليه
بررسي علائم حياتي مصدوم و در صورت نياز عمليات احياي قلبي ريوي
مصدوم را به آرامش تشويق كنيد .
مصدوم را سريعاً به بيمارستان منتقل كنيد .

sajadhoosein
30-01-2011, 14:48
درمان هاي خانگي
مسموميت

چه گردش تمام عياري! تقريبا نتوانستيدخودتان را كنترل كنيد تا بازي واليبالتان به اتمام برسد.اما درعوض توانستيد به ميز غذا كه در زير آفتاب تابستان چيده شده حمله ور شويد. به آن جوجه كباب هاي تند و سالادسيب زميني وسوهان وشيريني هاي خوشمزه , حالا با آنكه چند ساعت از خوردن آن غذا ها گذشته , احساس ميكنيد كه توپ واليبال با شدت به معده تان اصابت کرده . سرگيجه وتهوع داريد واستفراغ ميكنيد . قطعامجبوريد بقيه روز را مثل بازيکنان ذخيره روي نيمكت بنشينيد. چه اتفاقي افتاده ؟ احتمالا غذايي كه شما خورده ايد آلوده به نوعي باكتري سمي بوده وشما به آنچه به مسموميت غذايي معروف است دچار شده ايد.دراينجا به نكاتي اشاره ميكنيم كه كارشناسان براي بدن,به منظور مبارزه با اين مسموميتهاي غذايي ارائه كرده اند.

1-1مصرف مايعات

اين باكتريها بعضا باعث تحريك روده ها واز دست رفتن آب زيادي از آنها-احتمالا از هر دوطرف روده ها-ميگردد.به منظورپيشگيري از دهيدراسيون(كاهش آب بدن)لازم است مقدارزيادي آب بنوشيد.آب ومابعات رقيق مانند آب سيب،غذاهاي مركب ازگوشت وسبزيجات پخته وآبگوشت بهترين جابگزين مابعات از دست رفته بدن محسوب ميشود.نوشابه(100%غيرالكلي)وب ون گاز مفيد است.

2-1جرعه جرعه بنوشيد

كلاجرعه نوشيدن ممكن است منجر به استفراغ گردد

3-1نوشابه مخصوص آنفلوانزاي غذايي بنوشيد

اسهال واستفراغ ميتواند موجب ازدست رفتن الكتروليت هاي حياتي بدن-نظير سديم وپتاسيم-شوند.اين مواد از دست رفته را ميتوان كه به صورت آماده در بازار به فروش ميرسد جايگزين كنيد.

1-4 Gatorade مصرف الكتروليتهايي نظير داروهاي آنتي اسيدتان

براي وقتي سوزش سردل داريد

داروهاي آنتي اسيد,اسيد معده را كاهش داده و دفاع بدن را در برابر باكتريها تضعيف ميكنند.به گفته دكتر"مافينسون"بامصرف آنتي اسيد احتمالا باكتريها بيشتر وسريعتر تكثير مي يابند

5-1 مانع دفاع بدن نشويد

به گفته دكتر"دانيل رودريگو"هنگام مسموميت ,بدن سعي بيرون راندن ارگانيسم سمي وبيماري زا دارد.در بعضي مواردمصرف داروهاي ضد اسهال با قدرت دفاعي بدن براي مبارزه با عفونت ,تداخل ميكند.پس,از مصرف اين قبيل محصولات بپرهيزيدواجازه

دهيد بيماري سير طبيعي خود را طي كند.

6-1خود را وادار به استفراغ نكنيد

اجازه ندهيد واژه مسموميت چنان باعث هراس درشما شود كه با انگشت زدن به ته حلق خود سعي در استفراغ نماييد.

هشدار پزشكي

برخي از افراد نياز به مراقبت ويژه دارند

علايم يك مسموميت ساده گرفتگي عضلات،تهوع،اسهال وسر گيجه است كه ظرف مدت يك يادو روز بر طرف ميشود.اما در مورد كودكان،سالمندان وكساني كه دچار بيماريهاي مزمن يا اختلال سيستم ايمني هستند،مسموميت غذايي ميتواند بسيار جدي وخطرناك باشد.

در صورت توأم بودن مسموميت با هر يك از علايم زير،حتمأ با پزشك خود تماس بگيريد.

1- دشواري در بلع ،صحبت كردن يا تنفس.تغيير در وضع بينايي. ضعف عضلاني يا فلج،به ويژه بعد از خوردن قارچ يا كنسرو

2- تب بالاي 37.7 درجه سانتي گراد

3- استفراغ شديد.يعني عدم تحمل هر نوع مايع در معده

4- اسهال شديد وادمه آن بيش از دو روز

5- دردهاي پيوسته و موضعي

sajadhoosein
30-01-2011, 14:55
زخم معده


تا همين چند سال گذشته،احتمالأپزشكان هم مانند ساير افراد،مبتلايان به زخم معده را تقريبأ از خوردن هر غذايي منع ميكردند و
از بيماران مي خواستند كه تسليم پرزكهاي چشايي زبان خود شوند وديگر در بند طعم غذا نباشند.
دكتر"استيو گولد اشميد"در اين باره ميگويد:امروزه رژيم هاي خاص معده،از جمله رژيم ملايم رايج نيز از رده خارج شده اند و هيچ مدركي دال بر درمان زخم معده در نتيجه تغيير در برنامه غذليي،وجود ندارد."
دكتر"گولد اشميد" ميگويد:زخم معده خوب ميشود ولي مجددأ عود ميكند.بنابراين دراينجابه ذكر نكاتي مي پردازيم كه در بهبود زخم موثراست.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


1-2 پرهيز از غذاهاي پر ادويه
از خوردن هر چيزي كه موجب تحريك وسوزش معده شود،اعم از بستني با مغزگردوياپيتزابپرهيزيد.
2-2 پرهيز از خوردن شير
شير كه زماني تصور ميشد براي تسكين درد ناشي از زخم معده بسيار مؤثر باشد،امروزه توصيه نمي شود چون باعث تحريك معده
مي شود.
2-3 مصرف آنتي اسيدها
آنتي اسيدهايي كه بدون نسخه به فروش مي رسند زخم معده را درمان نميكنند اما موجب كاهش درد ميشود.
2-4 عدم مصرف مسكن
هر چند آسپيرين بد نام تر از همه مسكن هاست،بايد گفت داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي(كه مصرفشان رايج شده است)
نيز كمتر از آسپيرين بر روي جداره معده تأثيرگذار نيستند.
2-5 ترك سيگار
بله سيگار هم از جمله عواملي است كه به بروز زخم معده كمك مي كند.
2-6 همه چيز را بيرون بريزيد
دكتر"مايل يمي"معتقداست:بر پايه بعضي شواهد،افرادي كه نمي توانند احساساتشان را در خصوص شكست و نا اميدي به درستي
. بيان كنند بيشتر در معرض ابتلا به زخم معده هستند
2-7 افزايش وعده هاي غذايي
اگرچه بسياري ازپزشكان خوردن روزي سه وعده غذا با حجم معمولي را مناسب مي دانند ،ولي برخي ازافراد درصورت رساندن
وعده هاي غذايي به شش وعده مختصر در روز،متر از درد معده شكايت مي كنند.
2-8 تأثير آهن بر زخم معده
آهن از جمله محركهاي اسيد معده است.افرادي كه مبتلا به زخم معده هستند واز آهن بعنوان ممل غذايي استفاده ميكنند،ممكن است دچار درد و ناراحتي زيادي شوند.
هشدار پزشكي
بيشتر اوقات زخم معده ي درد ساده در ناحيه شكم است.اما اگر با خونريزي همراه باشد ممكن است براي زندگي فرد خطرساز باشد.

sajadhoosein
30-01-2011, 15:04
پا درد


1- بالا بردن پاها
بهترين كار پس از بازگشت از محل كار به منزل،راحت نشستن روي صندلي و بالا بردن پاها و ورزش انگشتان پا به منظور رسيدن مجدد خون به آنها است.
2- غوطه ور كردن پاها در آب
يك روش مفيدبراي رفع خستگي پاها و باز گرداندن نيرو به آنها،فرو بردن آنها در آب گرمي است كه حاوي 2 قاشق غذا خوري نمك طعام باشد.سپس پاها را با آب سرد آب كشيده وبا يك حوله تميز كنيد وبا يك ژل يا كرم مرطوت كننده ماساژ دهيد.
3- چاي بابونه مؤثر است
اگر روغن ليمو،سروكوهي ويااوكاليبتوس نداريد از دم كرده نعناع بياباني ياچاي بابونه استفاده كنيد.چهار عدد چاي بابونه كيسه اي را در 4.5ليتر آب داغ بريزيد .پاها را در اين آب قرار دهيد و سپس به ترتيب با آب سرد وداغ آب كشي نماييد.
هشدار پزشكي
لازم است در موارد زير حتماً به پزشك مراجعه بفرماييد:
احساس درد در پا و ادامه وتشديد آن بيش از يك روز

زماني كه پاهايتان چنان ناراحت وآزرده اند كه مجبور مي شويد كفشهايتان را ازپاهايتان در آوريدكمردرد


در اينجا يك قانون فيزيك را يادآور ميشويم كه شايد به ندرت در مورد آن شنيده باشيد."هر قدر چيزي سنگين تر باشد بيشتر مجبور به حركت دادن آن هستيد." و قانوني ديگر ميگويد :" هر چيز در دورترين نقطه نسبت به مكان اوليه اش قرار گيرد، بهتر به نظر ميرسد."
سعي در حركت دادن اجسام سنگين اولين عامل كمر درد ومشكلات آن محسوب ميشود.تلاش در حركت دادن اجسام در اينگونه مواقع باعث مي شود ه خم شويد،زور بزنيد،هل بدهيد وبلند كنيد كه هرگز فكر نميكرديد شدني باشد.اين مسئله اغلب به كمردرد ،كه رهايي از آن هم هميشه آسان نيست،منجر ميشود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


1 : راه نرويد
دكتر"ادوارد آبراهام" جراح ارتوپد،در اين باره ميگويد:"اگر مي خواهيد لطفي به كمر خود بكنيد در مواقع دردهاي حاد وگرفتگي ها،راه نرويد وقبل از هر چيز استراحت كنيد.در حقيقت به تنها چيزي كه شما نياز داريد، استراحت است."هرگونه فعاليت جسمي،حتي بلند شدن از رختخواب به منظور استحمام مي تواند باعث تشديد درد شود.لذا يكي دو روز اول فعاليت هاي خود را به حداقل برسانيد.
2 : حركت شنا انجام دهيد

3 : دوچرخه ثابت سوار شويد

4 : شنا در آب

5 : اين نكته را هرگز فراموش نكنيد
در انجام هر يك از اين ورزش ها يا حركات تبايد از حد معقول ومعمول تجاوز كرد.اگر يك ورزش باعث ضعف يا تشديد درد شد ديگر آن ورزش را انجام ندهيد.
6 : استفاده از يك تكه تخته
قرار دادن يك تكه تخته زير تشك باعث ميشود تخت هنگا م خوابيدن در قسمت مياني فرورفتگي ايجاد نشود.
7 : خوابيدن به پشت
در صورت داشتن كمر درد به روي شكم نخوابيد.بهترين حالت در اين مواقع خوابيدن به پشت است.يك بالش زير سر خود قرار دهيد تاگردنتان كمي بالاتر قرار گيرد.كمر و پشت بايد تقريبأبا تخت تماس داشته باشند و سپس يك بالش نيز زير زانوها قرار دهيد.
هشدار پزشي
بعضي از كمر دردها نياز به طبابت پزشك دارد:
كمر دردهايي كه بدون علت وناگهاني ايجاد ميشود
كمر دردهايي كه با تب،درد قفسه سينه،تنگي نفس ودردشكم همراهند
يك حمله ناگهاني حاد ه به دنبال آن درد بيش از دو يا سه روز ادامه مي يابد
كمر دردهاي مزمني كه بيش از دو هفته ادامه مي يابد

sajadhoosein
30-01-2011, 16:08
چگونه در زير اوار زنده بمانيم

نام من، doug copp و رئيس گروه نجات و مدير تيم آمريکايي نجات بين‌المللي ARTI ـ American Rescue Team International ـ هستم. اين تيم از مجرب‌ترين گروه‌هاي نجات مي‌باشد. نوشته‌هاي متن زير، مي‌تواند جان افراد زيادي را در هنگام وقوع زلزله از مرگ نجات دهد. من به درون ۸۷۵ ساختمان فرو ريخته ناشي از زلزله خزيدم و با گروه‌هاي نجات ۶۰ کشور کار کرده و در تعداد زيادي از کشورهاي جهان گروه‌هاي نجات را سازماندهي نمودم و عضو گروه نجات خيلي از اين کشورها هستم. همچنين به مدت دو سال به عنوان کارشناس سازمان ملل در زمينه تخفيف فاجعه (UNX۰۵۱ـUNIENET) بودم و از سال ۱۹۸۵ به بعد در صحنه بلاياي طبيعي عمده جهان به جز مواردي که فاجعه آني بوده، شرکت داشتم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سال ۱۹۹۶ ما يک فيلم مستند ساختيم که صحت متدولوژي ارائه شده توسط بنده را تاييد مي‌کرد. دولت مرکزي ترکيه و مقامات محلي و دانشگاه شهر استانبول در تهيه و فيلمبرداري از اين آزمايش علمي و عملي با تيم ARTI همکاري داشتند. ما يک مدرسه و يک خانه را با ۲۰ مانکن در داخل آن فرو ريختيم، ۱۰ مانکن را به صورت «Duck And Cover» (خميده و پنهان شده ) و ۱۰ مانکن ديگر را به روش بقاي خودم تحت نام «Triangle Of Life» (مثلث حيات) استفاده کرديم. پس از فرو ريختن ناشي از زلزله مصنوعي، ما به درون آوارها خزيديم و وارد ساختمان‌ها شديم تا نتايج آزمايش را فيلمبرداري و مستند کنيم.
در اين فيلم که فنون زنده ماندن خود را تحت نظارت مستقيم و شرايط علمي مرتبط با ريزش آوار تمرين نموديم به روشني نشان مي‌داد، آنهايي را که از روش «Duck And Cover» ( خميده و پنهان شده ) استفاده کردند، شانس زنده ماندن آنها صفر درصد و براي آنهايي که از روش ما (مثلث حيات) استفاده کردند، ۱۰۰ درصد بود. اين فيلم در ترکيه و کشورهاي اروپايي توسط ميليون‌ها تماشاچي ديده شد و در ايالات متحده و کانادا و آمريکاي لاتين هم از طريق تلويزيون به نمايش گذاشته شد.
اولين ساختماني که به داخل آن خزيدم، مدرسه‌اي در شهر مکزيکوسيتي و درجريان زلزله سال ۱۹۸۵ بود همه بچه‌ها در زير ميزهايشان بودند و همگي تا ضخامت استخوان‌هايشان در هم کوبيده شده بودند. آنها مي‌توانستند زنده بمانند اگر در کنار ميزهايشان و در راهرو بين ميزها دراز مي‌کشيدند. کاري که انجام داده بودند، غير معقول و غيرضروري بود و در تعجب بودم که چرا آنها در راهروها نبودند. من آن موقع نمي‌دانستم که به آنها گفته شده بود که خود را زير چيزي پنهان سازند.
اين مطلب حقيقت دارد . من هم به نحوه آموزش بچه ها در زير ميز رفتن معترض بوده ام . اما توجه به دو نکته حائز اهميت است
?- وقتي زير ميز رفتن مي بايست آموزش داده شود که تنها تخريبهاي غير سازه اي خصوصا در ساختمانهاي بتني مورد محاسبه قرار گرفته است . ساختمان بتني که قادر به مقاومت در برابر زلزله باشد تنها با جدا شدن اجزاء غير سازه اي مي تواند به کودکان آسيب برساند که رفتن زير ميز تنها کودکان را در برابر اين آوار سبک و داراي خاصيت برندگي و لهيدگي ايمن مي سازد . اما کودکاني که در راهروي بين ميزها قرار بگيرند مسلما از اين آوار غير سازه اي اسيب مي بينند .
?- اما در خصوص سقفهاي مدارس ايران خصوصا مدارس يک طبقه که در شهر هاي کوچک و روستاها موجود است . اگر اين مدارس داراي حداقل استاندارد ها باشند مي بايست کودکان را ترغيب به فرار به کناره ديواره ها نماييم و اينکار وقتي امکان پذير خواهد بود که با اموزش و تکرار ملکه ذهن بچه ها شده باشد ! کنار ديوارها همان کنج هايي را ميسازد که قابليت حفظ کودکان را خواهد داشت .
به سادگي مي‌توان دريافت، هنگامي که ساختمان‌ها تخريب مي‌شوند، وزن سقف که بر روي اشيا و مبلمان فرود مي‌آيد، آنها را درهم مي‌کوبد و فضاي خالي‌اي را در کنار آنها ايجاد مي‌نمايد. اين فضا، همان چيزي است که من به آن مثلث حيات (Triangle Of Life) مي‌گويم. هر اندازه اشيا بزرگ‌تر و محکم‌تر باشند، کمتر فشرده مي‌شوند و هر اندازه کمتر فشرده شوند، فضاي خالي که در آن احتمال زنده ماندن افرادي که به آن پناه مي‌برند، زياد است، بيشتر مي‌شود. يک بار ديگر مي‌توانيد ساختمان فرو ريخته را در تلويزيون نگاه کنيد. مثلث‌هايي را که شکل گرفته‌اند را شمارش کنيد. آنها در اکثر نقاط وجود دارند و از معمول‌ترين اشکالي هستند که در داخل آوارها به راحتي مي‌توانيد مشاهده نماييد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منظور نظر اين همکار ما اين نيست که در ساختمانهايي که همچون بم داراي بافت خشت و گلي هستند شما بدنبال کنج بگرديد ! آنهايي که ما در بم پيدا نموديم يا در زير يک تخت يا درون کمدي گير افتاده بودند ! بافت بومي خود اوار بومي دارد که من دو سال است در حال مستند سازي همين اوارهاي بومي ايران هستم . مطمئنا آوار منطقه کردستان با آن سنگهايي که بکمک گل بروي هم چيده شده اند با آوار خشت و گل بم فرق دارد و هيچگاه قابل مقايسه با آوار سازه هاس فلزي و بتني تهران نيست ! اين راهکار ارائه شده متعلق به بافت شهري و خصوصا سازه هاي چوبي و سبک خاص امريکا مي باشد .
من کارکنان سازمان آتش نشاني شهر «تروجيلو» ـ با جمعيتي ۷۵۰،۰۰۰ نفري ـ را براي چگونه زنده ماندن و محافظت و نجات خانواده‌هايشان در هنگام وقوع زلزله آموزش دادم. رئيس آتش نشاني شهر تروجيلو که خود استاد دانشگاه اين شهر هم مي‌باشد، همواره مرا همراهي مي‌کرد و خود، گواه حوادث اتفاق افتاده بود. مطلب ذيل، گفته او مي‌باشد:
«نام من روبرتو روزالس است هنگامي که ۱۱ ساله بودم در اثر بروز زلزله سال ۱۹۷۲که بيش از ۷۰،۰۰۰ نفرتلفات داشته است، در داخل ساختمان فروريخته به دام افتادم وآنچه باعث نجاتم گرديد مثلث حياتي بود که در کنار موتورسيکلت برادرم بوجود آمده بود. کليه دوستانم که در زير ميز يا تخت رفته بودند در زير آنها له شده و جانشان را از دست داده بودند. من مثال زنده‌اي از مثلث حيات هستم و دوستانم مثالي از «خميده و پنهان شده» که همگي جانشان را از دست دادند.
نکات و توصيه‌هاي مهم آقاي doug copp
۱ـ در هنگام بروز زلزله و فرو ريختن ساختمان هر کسي که از روش «Duck And Cover» (خميده و پنهان شده) استفاده کند بدون استثناء و همواره محکوم به مرگ است. افرادي که زير اشيائي نظير ميزها و اتومبيل‌ها مي‌روند در همانجا له مي‌شوند.
با ارائه راهکارهاي جزم انديشانه موافق نيستم هيچگاه صد در صد را قبول ندارم ! پناه گرفتن را خصوصا در ساختمانهاي يک طبقه که داراي سقف طاق ضربي و يا قوسي مي باشند را در زير ميزهاي فلزي و کنج ديوارها بنا بر سرعت عمل پناه گيري در يافتن شانس زنده ماندن برابر ميدانم . چرا که به خاطر نوع اوار ( خاک داشتن )خفگي در اين گونه ساختمانها عامل اول مرگ هموطنان ايراني من است . و زير ميزها به انها فضايي را براي نفس کشيدن مي دهد .
۲ـ سگ‌ها و گربه‌ها و بچه‌ها همگي آنها اغلب به صورت طبيعي در وضعيت جنيني که در رحم قرار دارند، خم مي‌شوند و شما هم بايد همين طور عمل کنيد. اين غريزه طبيعي ايمني و اصل بقا است. شما مي‌توانيد با همين شيوه در فضاي خالي کوچک‌تري زنده بمانيد. پس در زمان بروز زلزله سريع خود را کنار اشياي بزرگ، مانند کاناپه بزرگ و يا اجسام محکمي که در مقابل ضربه کمتر فشرده مي‌شوند و فضاي خالي در مجاور خود باقي مي‌گذارند، قرار دهيد.
تذکر داده ام که اين راه کار مختص ساختمانهاي سبک و نيز ساختمانهاي داراي اسکلت فلزي و بتني مي باشد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۳ـ ساختمان‌هاي چوبي از ايمن‌ترين نوع ساختمان‌ها محسوب مي‌شوند که مي‌توانيد در هنگام وقوع زلزله در داخل آنها باشيد، دليل آن، ساده است چونکه چوب قابل انعطاف بوده و با نيروي زلزله به راحتي حرکت مي‌کند. اگر ساختمان چوبي فرو ريزد، فضاهاي خالي بزرگي ايجاد مي‌شود. همچنين ساختمان‌هاي چوبي داراي وزن متمرکز شده و خردکنندگي کمتري هستند. ساختمان‌هاي آجري مي‌توانند در حد قطعات آجر متلاشي شوند و آجرها منجر به بروز صدمات زيادي مي‌شوند، البته اجساد له شده ناشي از فرو ريختن آنها از صدمات حاصل از فرو ريختن قطعات بتني بزرگ کمتر مي‌باشد.
تنها منطقه مشابه اين ساختمانها در ايران مناطق شمالي کشور عزيزمان است که داراي سقفهاي سبک شيرواني بوده و ميبايست حتما در اين گونه ساختمانها بخاطر نوع صدمات وارده از فرو ريزش سقف و احتمال بريدگي نوع پناه گيري به صورت رفتن زير ميز ها و نقاط امني همچون زير تخت خواب باشد . چرا که سقف سبک تر از آن است که شما را در زير ميز له کنه ( سقف بتني و فلزي که بصورت تيرچه بلوک باشد اين امکان را دارد )
۴ـ اگر زلزله در هنگام شب و زماني که شما در رختخواب خود هستيد، اتفاق بيفتد، کافي است از روي تخت به پايين بغلتيد، يک فضاي ايمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد. هتل‌ها مي‌توانند نرخ زنده ماندن ساکنان خود را در هنگام وقوع زلزله، با نصب تابلوي راهنما در پشت درب اتاق‌ها و اطلاع‌رساني به ساکنان مبني بر اين‌که «در هنگام وقوع زلزله روي زمين کنار تختخواب دراز بکشيد» افزايش دهند.
۵ـ اگر شما هنگام وقوع زلزله در حال تماشاي تلويزيون هستيد و فرار از در يا پنجره برايتان به سادگي امکانپذير نيست، در وضعيت جنيني در کنار کاناپه يا صندلي بزرگ خم شويد.
۶ـ هر کسي که در زمان وقوع زلزله در زير درب قرار گيرد محکوم به مرگ است. چونکه اگر در هنگامي که زير درب قرار دارد، چهارچوب اطراف درب به سمت جلو وعقب بيافتد، زير مصالح ساختماني بالاي چهار چوب درب له خواهد شد و اگر ستون‌ها به طرفين بيفتند در اين حالت توسط آنها به دو نيم خواهد شد لذا در هر دو صورت جان خود را از دست خواهد داد.
اين قسمت از مقاله نيز يک نکته دارد . در ايران چهارچوب در بخاطر داشتن نعل درگاه و نيز شاخ هايي که براي نصب به ديوار بروي چهار چوبها نصب مي گرديد و نيز پرکردن چهارچوبهاي فلزي با بتن و ملات سيمان در حين نصب درب انجام مي گرفته است محل امن شناخته شده است . لذا اگر يکي از اين شرايط موجود نباشد چهارچوب درب فاقد ايمني است . من ميتوانم بيش از صد عکس را به شما نشان بدهم که تنها عنصر به جاي مانده از زلزله هاي ايران چهار چوب دربها بوده است .
۷ـ هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روي پله‌ها نرويد چون پله‌ها داراي گشتاور فرکانسي متفاوتي هستند و لذا مجزا از تنه اصلي ساختمان نوسان مي‌کنند. به عبارتي پله‌ها و بقيه ساختمان با همديگر برخورد مي‌کنند تا اين‌که شکست سازه‌اي در پله رخ دهد و کساني که روي پله هستند قبل از اين‌که پله خراب شود، توسط گام‌هاي پله گرفتار شده و به صورت وحشتناکي قطع عضو خواهند شد. در هنگام زلزله حتي اگر ساختمان فرونريزد باز هم از پله‌ها دور بمانيد چون پله‌ها از مناطقي هستند که احتمال تخريب بيشتري دارند حتي اگر پله‌ها توسط زلزله فرو نريزد ممکن است در اثر وزن ازدحام زياد افرادي که فريادکشان از روي آن در حال فرار هستند فرو بريزد. پله‌ها بايد پس از وقوع زلزله هر چند که ساختمان آسيب نديده باشد از نظر ايمني مورد آزمايش قرار گيرند.
۸ـ به ديوارهاي محيطي ساختمان نزديک شويد و يا در صورت امکان به بيرون از آنها برويد. هرچه داخل‌تر و دورتر از ديوارهاي محيطي ساختمان باشيد، احتمال اين‌که راه گريز شما مسدود شود بيشتر خواهد بود.
۹ـ کساني که در هنگام وقوع زلزله در خيابان‌ها داخل خودروي خويش مي‌مانند وقتي که خيابان طبقه فوقاني روي آنها خراب مي‌شود (در اتوبان‌هاي دو طبقه)، جان خود را از دست مي‌دهند. اين دقيقا همان چيزي است که در آزادراه نيميتز (Nimitz Freeway) رخ داد و قربانيان زلزله سانفرانسيسکو همگي در داخل خودروي خود به هنگام زلزله باقي ماندند و همگي کشته شدند. آنها مي‌توانستند زنده بمانند اگر از خودرو خارج شده و در کنار آن نشسته و يا دراز کشيده بودند. کليه خودرو‌هاي له شده بجز خودروهايي که ستونهاي پل مستقيما روي آنها سقوط کرده بود، داراي فضاي خالي‌اي به ارتفاع ۹۰ سانتي متر در اطراف خود بودند.
۱۰ـ از خزيدن در داخل خرابه‌هاي دفاتر روزنامه‌ها و يا اداراتي که کاغذهاي انباشته زيادي در آنها وجود داشته است، دريافتم که کاغذ داراي خاصيت ارتجاعي بوده و چندان فشرده نمي‌شوند لذا فضاهاي خالي زيادي در اطراف بسته‌هاي کاغذ بوجود مي‌آيد که مي‌تواند در زمان زلزله مورد استفاده قرار گيرد.

sajadhoosein
30-01-2011, 16:55
آشنائی با مار گزیدگی و روشهای درمان افراد مارگزیده

در حدود سههزار نوع مار در دنيا وجود دارد كه حدود ۷۰۰ نوع آن سمي است. و از میانآنها فقط ۵۰ گونه خطرناک بوده و می توانند برای انسان مشکل ساز باشند. سالانه ۱۲۵۰۰۰ نفر بر اثر مار گزيدگي مي ميرند. از مارهاي شناسايي شده درايران ۴۰ گونه سمی ، هفت گونه نیمه سمی و ۱۳ گونه غیر سمی هستند . نوع مارگزنده ، محل گزش ، شرايط و امكانات محلي ، زمان لازم براي رساندن مصدوم بهمراكز درماني ،‌وسيله نقليه ،‌شدت مسموميت ،‌ تجهيزات مراكز درماني نزديكبه محل حادثه و ساير موارد همگي متفاوت هستند . لذا ارائه يك دستورالعملكلي و قابل اجرا در تمام موارد مار گزيدگي و براي تمام مناطق و كشورهامقدور نمي باشد .

مارگزيدگي از مواردي است كه خيلي بايد در مورد آن هوشيارانه و با دقت عمل كرد چرا كه هر گونه غفلت ممكن است منجر به عوارض خطرناكي براي فرد مسموم شود .
مارها انواع گوناگوني دارند كه از اين بين تنها تعداد معدودي سمي و خطرناك هستند . به ياد داشته باشيد كه حتي مارهاي سمي نيز تنها براي دفاع از خود يا به قصد شكار از نيش و سم خود استفاده مي كنند .
* مارهاي سمي به گروه بزرگ تقسيم مي شوند :
۱- خانواده ي مارهاي مرجاني شامل مار مرجاني , كبري , ماهبا و غيره
۲- خانواده ي افعي ها از جمله افعي , مارزنگي و غيره
نكته : هرگونه مارگزيدگي را بايد سمي تلقي كرد مگر خلاف آن ثابت شود .
بنابراين لازم است مصدوم را حتماً و در اسرع وقت به مراكز درماني منتقل كنيم تا تحت مراقبت هاي لازم قرار گيرد .
همانطور كه ميدانيد كليه مارها سمي نبوده ودر واقع به دو دسته سمي و غير سمي تقسيم مي شوند . مارهاي سمي خود از نظر ميزان سمي بودن يكسان نبوده و با هم فرق دارند .
همچنين از نظر شكل ظاهر نيز مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهاي آشكاري دارند كه برخي از آنها در جدول آورده شده اند .
مارهاي سمي و غير سمي تفاوتهايي دارند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
۱- مردمك چشم مارهاي سمي به صورت بيضي ( خطي ) و شبيه مردمك چشم گربه است . ولي مردمك چشم مارهاي غير سمي گرد و مدور است . نكته : مار مرجاني كه از خطرناك ترين مارهاي سمي است مردمك مدور دارد .
۲- سرمارهاي سمي مثلثي شكل است و با بدن ما زاويه دارد , ولي سر مارهاي غير سمي به صورت نيمه بيضي است و در واقع بدن مارهاي غير سمي شبيه كرم خاكي است . نكته : سر مارمرجاني مثلثي نبوده ولي اين مار از انواع سمي است .
۳- مارهاي سمي براي نيش زدن از دو دندان نيش استفاده مي كنند و محل گزش معمولاً با يك يا دو سوراخ ( يا زخم ) مشخص مي شود . اما در مارهاي غير سمي دندان ها متعدد هستند و در دو رديف هلالي قرار مي گيرند .
۴- حلقه هاي دْم مارها در انواع سمي منفرد است , ولي در مارهاي غير سمي به صورت يك رديف دوتايي در كنار هم ديده مي شود .
۵- در پايين چشم مارهاي سمي , يك حفره ي كوچك وجود دارد كه درمارهاي غير سمي ديده نمي شود .
* نکات کلی و مشخصه های بارز برای شناخت و تشخیص دادن مارهاي سمي و مارهای غير سمی
مارهاي سمي حفره بين چشم و بينی دارند (حفره حسگر گرما) اما مارهای غير سمی حفره بين چشم و بيني ندارند.
مارهاي سمي مردمك چشمی بيضوی شكل دارند اما مارهای غیر سمی مردمک چشمی گرد دارند.
شكل سر مارهاي سمی مثلثی شكل و پوشيده از پولكهاي ريز است اما شکل سر مارهای غیر سمی تقریبا غیر مثلثی و دارای زوایای گرد و فاقد تیزی و زوایه تند است مثالد مار پیتون.
طول مارهاي سمی كوتاهتر و طول بدن مارهای غیر سمی طويل تر است.
دندان نيش و پيش مارهاي سمی کشیده و خنجر مانند و بلند (جهت نیش زدن و وارد کردن زهر در بدن قربانی ) است اما دندانهای مارهای غیر سمی كوتاهتر و با تعداد بیشتر جهت نگه داشتن و گاز گرفتن قربانی است.
علي رغم وجود اين تفاوتها تشخيص گزش سمي از غير سمي به سرعت و آساني ممكن نيست و همان طور كه گفته شد هر مارگزيدگي را بايد خطرناك تلقي كرد , مگر خلاف آن ثابت شود .

sajadhoosein
30-01-2011, 17:03
* علائم و نشانه ها و بررسي بيمار :
مشاهده مار
مشاهده ي سوراخ يا زخم در محل نيش زدگي .
درد در محل گزيدگي , درد و سوزش شديد است .
تورم , با گذشت زمان , تورم به سمت قسمت مركزي اندام و به طرف تنه ي فرد پيشرفت مي كند .
قرمزي پوست و بروز تاول
قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزيده شده و پيشرفت اين قرمزي و تورم به سمت قسمت هاي مركزي بدن . لبه هاي اين ناحيه بسيار دردناك و نسبت به لمس حساس مي باشند .
تهوع , استفراغ , سرگيجه و احساس ضعف
كاهش فشار خون
تب , لرز و تعريق
سوزن سوزن يا كرخت شدن نوك انگشتان و اطراف لب و دهان
خونريزي از بيني , وجود خون در ادرار يا مدفوع
تند شدن تنفس يا تنگي نفس
افزايش نبض
مشكل بينايي
هنگامي كه كسي توسط مارسمي مورد گزش قرار مي گيرد، علائمي در او ظاهر مي شود كه بسته به نوع سم و ميزان ورود آن به بدن به دو گروه خفيف و شديد تقسيم مي شود :
* علائم مارگزدیگی خفيف:
تورم، تغيير رنگ، درد كم، احساس قلقلك، ضربان سريع، ضعف عمومي ، تهوع، استفراغ، اختلال ديد
* علایم مارگزدیدگی شديد:
تورم سريع و كرختي بدن، درد، مردمك سنجاقي، به خود پيچيدن، هذيان، شوك، تشنج، فلج، عدم وجود نبض
* علائم و نشانه هاي زهرآگين شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زير بستگي دارد :
۱- اندازه مار
۲- محل , تعداد و عمق گزيدگي ۳
- مقدار زهر تزريق شده
۴- حساسيت فردي نسبت به زهر ۵
- سن و وزن مصدوم ۶
- سلامتي عمومي عضو
۷- نوع و تعداد ميكروارگانيسم موجود در حفره دهاني مار
در بررسي بيمار , ابتدا به دنبال اثرات دو دندان روي پوست مصدوم بگرديد . البته ممكن است فقط يكي از دندان ها در پوست فرو رفته باشد .گاه نيز يكي از دندان هاي مار در حمله به هدف قبلي شكسته است . اين نيز ممكن است كه مار در مرحله پوست اندازي بوده , وبيشتر از دو دندان داشته باشد .
كمكهاي اوليه در ابتدا پس از ارزيابي محل حادثه و استفاده از لباس و كفش مناسب جهت جلوگيري از مارگزيدگي , مصدوم را از محل حادثه دور كنيد . ( البته در صورت عدم وجود خطر , بي حركت نگه داشتن مصدوم در اوليت قرار دارد ) .
اكثر گزيدگي ها در ناحيه دست و پاها اتفاق مي افتد . بنابراين توصيه مي شود ( در مورد مارهايي كه سم آنها از طريق اختلال در عملكرد دستگاه عصبي عمل مي كند , مانند مار كبري و مار مرجاني ) با استفاده از پارچه يا باندي كه حدود ۴ تا ۵ سانتي متر عرض داشته باشد , بالا و پايين محل گزيدگي را ببنديد , كه البته اين كار بايد با رعايت اصول انجام شود . باند يا پارچه را طوري ببنديد كه يك انگشت براحتي از زير آن عبور كند و مانع مصدود شدن خون سرخرگي نشود .
توجه : در صورتي كه محل گزش در نزديكي مفاصل است , از قرار دادن نوار در دو سمت مفصل خودداري كنيد و نوار مورد نظر را فقط در بالاي زخم ( سمتي كه به تنه مصدوم نزديك تر است ) ببنديد .
انتهاي زخمي را پايين تر يا هم سطح قلب قرار دهيد . زيور آلات , ساعت يا لباس هاي تنگ را از اندام گزيده شده خارج كنيد .
استفاده از دستگاه پمپ مكنده ي مخصوص در ۳۰ دقيقه اول مارگزيدگي توصيه مي شود . در صورتي كه پس از ۵ تا ۱۰ دقيقه بعد از گزيدگي به بيمار رسيديد , توسط ساكشن كردن مي توانيد ۲۵-۵۰% زهر را خارج كنيد . در صورت در اختيار داشتن محلول آنتي سپتيك يا صابون سطح زخم را با آن شستشو دهيد .
در نقطه گزيدگي و درست با همان عمقي كه نيش مار فرو رفته است ( معمولاً خيلي سطحي و حدود ۴ ميلي متر ) يك برش خطي بدهيد .

sajadhoosein
31-01-2011, 09:54
* مهم:
هيچ گاه روي ناحيه را برش ضربدري ندهيد زيرا اين كار ريسك بريده شدن اعصاب و عروق خوني را افزايش مي دهد .
زخم بايد حدود ۲۰ دقيقه ساكشن شود . در صورتي كه نجات دهنده خود زخم بازي در دهان يا اطراف دهان داشته باشد , بايد از اين كار اجتناب نمايد . مايع زخم كه توسط ساكشن دهاني خارج مي گردد , بايد مرتباً دور ريخته شود . با اين حال اگر احتملاً بلعيده شد , جاي نگراني نيست , زيرا زهر در معده بي اثر مي شود . در صورت امكان اطلاعات صحيحي در مورد شكل مار به دست آوريد . هرگز به بيمار اجازه ندهيد كه راه برود . مصدوم را سريعاً به مراكز درماني منتقل كنيد .
* نكته :
استفاده از كمپرس سرد در مار گزيدگي ممنوع است .
* نكته :
سم بعضي از مارها ( مثل ماركبرا و مار مرجاني ) بر روي سيستم عصبي اثر مي گذارد و با فلج كردن عضلات تنفسي باعث خفگي و مرگ فرد مي گردد . ارايه ي كمك هاي اوليه مناسب , به ويژه انجام تنفس مصنوعي ( احياي قلبي – ريوي ) در نجات زندگي اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است . توجه : چون مارگزيدگي در هر كشور و ناحيه با مارهاي خاص آن منطقه جغرافيايي اتفاق مي افتد , براي اطلاع صحيح از انواع مارهاي موجود در منطقه و نحوه ارايه ي كمك هاي اوليه بهتر است با مسئولين مربوطه مثل مقامات سازمانهاي بهداشتي , سازمان دامپزشكي , سازمان مراتع و جنگلباني و … تماس بگيريد و اطلاعات لازم را از آنها جويا شويد .
* بطور كلي كمك‌هاي اوليه را به شرح زير مي توان خلاصه كرد :
۱- به منظور جلوگيري از نفوذ و جذب سم بايد از روش بانداژ استفاده نماييد . ولي اگر امكانات محلي تنها روش بست يا تورنيكه را ترجيح و اجازه مي دهد در اين صورت بهتر است اصول مشروحه زير مراعات و عملي گردد :
بعد از گزش مار ، فوراً بالاي محل گزش را با بست يا تورنيكه (Tourniquet) مي بندند . براي بستن مي توان از نوار پارچه اي (به عرض سه سانتيمتر) استفاده كرد . تا زمانيكه بست مناسب تهيه شود ، ناحيه بالاي گزش را بايد با دست و با فشار مناسب گرفت تا مانع نفوذ سم شود . توصيه مي شود كه ميزان محكم بستن تورنيكه بايد به اندازه اي باشد كه يك انگشت دست نه به سهولت و نه به سختي از زير آن رد شود. پس از بستن بالاي موضع هر ۱۵ دقيقه آنرا به مدت چند ثانيه (يك و نيم دقيقه) باز نموده و مجدداً بست و بيمار را به درمانگاه يا پزشك رساند . اگر بست پهن و ضخيم باشد ، مي توان به مدت يك و نيم تا دو ساعت از آن استفاده كرد .
در موارد زير از بست يا تورنيكه استفاده نمي شود :
• موقع تزريق سرم ضد مار گزيدگي
• موقع بروز تورم ناشي از مار گزيدگي
• بيش از يك ساعت از گزش مار گذشته باشد .
• نوع مار غير سمي باشد.
۲ - روش بانداژ و بي حركت نگهداشتن اندام :
محل گزش و اطراف آنرا (حداكثر ممكن از اندام مصدوم) فوراً بايد باند پيچي نمود. براي بانداژ از باند يا نوار پارچه اي نسبتاً پهن مانند مچ پيچ استفاده مي شود (باند از پارچه كرپ يا هر پارچه نرمي مانند حوله كه به صورت بريده يا نوار پهن باشد ، انتخاب مي كنند) . عضو مصدوم را بايد ثابت نگهداشت . براي ثابت كردن يا بي حركت نمودن اندام از تخته شكسته بندي يا چوب و غيره نيز مي شود استفاده كرد اندام مصدوم را بايد روي تخته مزبور قرار داد و مجدداً باند پيچي نمود و او را هر چه زودتر به درمانگاه يا پزشك رسانيد . تا رسيدن به مراكز درماني يا پزشك ، عضو مصدوم را بايد ثابت و بي حركت نگهداشت و بانداژ را باز نكرد . در صورت انجام اين روش (Bandage and immobilization) ديگر از روش بست يا تورنيكه استفاده نمي شود .
۳- اگر گزش مستقيم و عمقي باشد ، محل گزش را سوراخ نمي نمايند و شكاف نمي دهند .
۴- در صورت امكان مار گزنده را بكشند و همراه بيمار به مراكز درماني يا پزشك ببرند .
۵- روش بانداژ تا حدي از نفوذ و حركت سم در بدن جلوگيري مي كند و در حالات خفيف گزش ، اصولاً روش مناسبي مي باشد .
۶- اگر بانداژ ناحيه كتف مقدور باشد ، انجام آن نبايد مانع حركت آزاد قفسه سينه شود .
۷- گزش در ناحيه گردن و سر كمك‌هاي اوليه ندارد .
۸- در روش بانداژ دو موضوع ناخوشايند وجود دارد (۱) اگر گزش مار داراي اثر تخريب كننده موضعي باشد در اين صورت مشكل شدت پيدا مي كند (۲) اگر باند پيچي محكم تر از حد معمول انجام شود به گردش خون آسيب مي رساند و درد را افزايش مي دهد .
۹- روش بانداژ به عنوان كمك‌هاي اوليه از ۳ لحاظ مفيد و مورد توجه است (۱) اگر بيمار در مدت ۳ ساعت نتواند به مراكز درماني برسد (۲) اگر گزش توسط مارهاي كبراي جنوب كشور يا كفچه مار يا مار دريايي انجام پذيرد (۳) اگر گزش توسط مارهاي ناشناخته انجام شود .
۱۰-بطور كلي هيچ نوع ماده خوراكي اعم از غذا و نوشيدني نبايد به بيمار خوراند . در صورت نياز و ضرورت مقدار كمي آب براي رفع تشنگي و با احتياط مي توان به بيمار خوراند . در صورت نداشتن علائم عصبي تجويز مقدار كمي آرام بخش مانند ديازپام خوراكي ضرري ندارد ولي از مصرف آسپرين بايد خودداري شود . از مصرف مشروبات الكلي و يا تجويز مرفين جداً بايد خودداري شود .

sajadhoosein
31-01-2011, 10:13
* تشخيص مار گزيدگي :
اصولاً دست يا پا بيشتر در معرض گزش مار مي باشد . چنانچه تصادفاً سرخ رگها يا سياهرگي مورد حمله مار قرار گيرد و سم مستقيماً و به مقدار كافي وارد جريان خون شود ، غالباً مرگ با يك تشنج سريع در چند دقيقه فرا مي رسد . بطور كلي مسموميت با زهر مار يك حالت اورژانس دارد كه مستلزم مراقبت فوري و داشتن تجربه كافي در تشخيص و درمان است . تاخير در مداوا يا درمان ناقص چه بسا عواقب وخيمي به بار خواهد آورد .
گاهي ممكن است دندان مار آلوده به ميكروب ،‌ويروس يا انگل باشد در اين صورت گزش آن باعث جراحات سخت و احياناً سبب انتقال بعضي بيماري‌هاي ميكربي ،‌ويروسي يا انگلي خواهد بود . شك و ترديد در سمي و غير سمي بودن باعث ناراحتي فردي مي شود و احتمال دارد با گزش يك مار سمي زهر وارد بدن شكار نشود يا برعكس گزش مار غير سمي باعث احساس هيجان و حتي عوارض عصبي و رواني گردد . اين هيجانات ممكن است سستي و ناتواني و سرگيجه ايجاد كند و موجب تشديد و بي نظمي تنفس و نبض و گاهي هم بروز يك حالت شوك ابتدايي شود . از طرفي تمام اين علائم ممكن است بعد از يك مسموميت واقعي ظاهر شود بنابراين در موقع درمان يك مصدوم بايد تمام نشانيها را به خاطر داشت .
اصولاً زهر مار از نظر آزمايشگاهي از يك سري عوامل مختلف تشكيل مي شود در حالي كه از نظر باليني زهر افعي‌ها روي خون (Vasculotoxin) و زهر مارهاي دريايي روي ماهيچه‌ها (Myotoxin) اثر مي كند .
* گزش‌هاي ناشناخته اي كه در مار گزيدگي غالباً موجب ترديد مي شوند عبارتند از :
(۱) آسيب‌هاي حاصله از برخورد با اشياء (تيغ ، خار و اشياء نوك تيز و غيره )
(۲) آسيب‌هاي حاصله از گزش و نيش عقرب ، رتيل ، حشرات ، جوندگان و جانوران آبزي .
(۳) مار گزيدگي با علائم يا بدون علائم مسموميت .
(۴) مار گزيدگي با داشتن علائم خفيف مسموميت و يا داشتن علائم شديد مسموميت كه منجر به مرگ مي شود .
درد و تورم در آسيب‌هاي حاصله از اشياء غالباً پيشرفت مستمر ندارد و محدود مي باشد . گزش و نيش بند پايان به ندرت باعث خونريزي مي شوند و سوراخ زخم كمتر قابل جستجو است و غالباً ديده نمي شوند .
گزش مارهاي زميني دردناك و سوراخ ريز دندان‌ها روي زخم مشهود و خون آلود است . گزش مار دريايي دردناك نيست و مشاهده سوراخ جاي دندان كار روي زخم خيلي مشكل است .
گزش مار افعيها با درد موضعي ، تورم و تغيير رنگ موضع گزش غالباً طي ۱۵ دقيقه بعد از گزش شروع مي شود و مسموميت به تدريج پيشرفت مي نمايد . حساس شدن غدد لنفاوي مربوطه غالباً طي يك ساعت بعد از گزش آشكار مي گردد و از علائم مسموميت محسوب مي شود . مشاهده تورم در مسموميت‌هاي شديد كمي مشكل است لذا محيط يا حجم عضو مصدوم و غير مصدوم بايد اندازه گيري شود و با هم مقايسه گردد .
در گزش افعي‌ها معمولاً ادرار خوني يا هموكلوبينوري و بعد عدم انعقاد خون ظاهر مي شود . در شرايطي كه تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي در اختيار نباشد ، آزمايش ساده زمان لخته شدن خون كامل بسيار مفيد خواهد بود . براي اين منظور مقدار چند ميلي ليتر از خون بيمار را داخل لوله تميز آزمايشگاهي قرار مي دهند و آن را به مدت ۲۰ دقيقه در حرارت اطاق بطور عمودي نگهداري مي نمايند چنانچه در طي اين مدت خون منعقد نگردد دليل بر اختلالات انعقادي است .
بعضي از كارشناسان به منظور سرعت عمل اظهار مي دارند كه چنانچه خون بيمار را در لوله‌هاي بسيار نازك يا لوله‌هاي شعريه به مدت ۲ تا ۳ دقيقه در حرارت اطاق قرار دهند اگر خون منعقد نشود دليل بر اختلال در فيبرينوژن خون است . در هموكلوبينوري رنگ پلاسماي بيمار قرمز يا تيره مي باشد سم بعضي افعي‌ها اثري روي انعقاد خون ندارند . گزش گروه افعي‌ها غالباً همراه با تورم شديد و علائم خونريزي همراه با تورم شديد و علائم خونريزي موضعي و ظهور دانه‌هاي قرمز و چسبندگي خون در يكي دو ساعت اول است .
ولي اگر بستن تورنيكه (Tourniquet) به عنوان كمك‌هاي اوليه بكار برده باشند ظهور اين نشانيها ۴ تا ۵ ساعت به تاخير مي افتد . بطور كلي تورم شديد موضعي ،‌تاول و نكروز همراه با وضعيت غير عادي انعقاد خون مربوط به گزش مارهاي گروه افعي‌ها مي شود .
در گزش گروه الاپيده مانند كبرا يا كفچه مار ،‌سستي و خواب آلودگي و فلج حلق از علائم مهم به شمار مي رود . خونريزي يا هموراژي و عدم انعقاد خون مشهود است . بطور كلي در موارد گزش كبراها ، علائم افتادگي پلكها ، اختلال در بلع و ساير علائم مسموميت عصبي يا نروتوكسين طي يك ساعت اول ظاهر مي شود و به سرعت پيشرفت مي كند . به نحوي كه سستي و اختلال دستگاه تنفسي و احياناً شوك قلبي را همراه دارد . ولي اگر بستن تورنيكه را به عنوان كمك‌هاي اوليه بكار برده باشند اين نشانيها طي ده ساعت ظاهر مي گردد . معمولاً تورم موضعي شديد ، تاول و نكروز همراه با وضعيت عادي انعقاد خون و داشتن علائم عصبي مربوط به گزش مارهاي گروه كبرا يا الاپيده است .
در گزش مارهاي دريايي ،‌وجود درد و حساس بودن عضلات در لمس تيره شدن رنگ ادرار كه نتيجه خونريزي داخل ماهيچه اي و وجود ميوگلوبين در ادرار است از علائم مسموميت با سم مارهاي دريايي است .
در خونريزي داخل ماهيچه اي اصولاً رنگ ادرار قرمز يا قهوه اي مي شود كه نبايد آن را با هموكلوبينوري حاصل از سموم همولتيك اشتباه كرد . چه وجه افتراق هموكلوبينوري و خونريزي داخل ماهيچه اي در رنگ پلاسما است . در هموكلوبينوري رنگ پلاسما تيره مي باشد در صورتي كه در خونريزي داخل ماهيچه اي رنگ پلاسما طبيعي ولي ادرار خوني بوده و در ماهيچه‌ها خونريزي مشاهده مي شود .
گزش مارهاي دريايي همراه با پيدايش خون در ادرار در يكي دو ساعت اول بوده و بعد سستي و اختلال تنفس ظاهر مي شود . تهيه الكتروكارديوگرام به منظور پيش بيني و جلوگيري از بروز حوادث نامطلوب در حالات مختلف مفيد است . تورم اطراف گزش و همچنين ادامه توسعه تدريجي آن دليل بر نفوذ مقدار زياد سم است . نكروز موضع دليل ديگر بر مسموميت است كه بيشتر در شست انگشتان ظاهر مي شود .
گاهي پيشرفت نكروز يا قانقرايا تا تاندونها و ماهيچه‌ها و حتي استخوانها مي رسد . عفونت‌هاي ميكروبي گاهي تا حد مفاصل پيشرفت مي كند . در بعضي موارد چنانچه به عنوان كمك‌هاي اوليه موضع را شكاف نداده باشند اين عفونت مشاهده نمي شود .

sajadhoosein
31-01-2011, 10:30
* بررسي‌هاي آزمايشگاهي :
در اكثر موارد درمان بيماران بدون انجام تست‌هاي آزمايشگاهي صورت مي پذيرد و از طرفي اغلب گزش‌هاي مار گزيدگي به عنوان مار ناشناخته درمان مي شوند . در حالي كه اگر امكانات لازم فراهم باشد و درمان با تشخيص مار و نتايج تستهاي آزمايشگاه تكميل گردد ،‌اطلاعات ارزشمندي فراهم خواهد شد .
بطور گلي با توجه به امكانات موجود و شرايط محلي و وضعيت بيمار ممكن است نياز به انجام يك و يا چند مورد از آزمايشات زير باشد :
آزمايش ادرار (Urinalysis) – هموگلوبين (Hemoglobin) – هماتوكريت (Hematocrit) – شمارش گلبولب يا Cell Blood Count) CBC – تعيين گروه خون (Blood typing) – سديمنتاسيون يا Sedimentation) ESR – مقدار اوره (Urea) – گازهاي خون شرياني (ABG) – اختلالات انعقادي : زمان پروترومبين يا Prothrombin time) PT – زمان نسبي ترمبوپلاستين يا (Partial thromboplastin) PTT – فيبرينوژن (Fibrinogen) – سطح فراورده‌هاي حاصل از تخريب فيبرين (Fibrin split product level) – آزمايش ساده يا ۲۰ دقيقه اي لخته شدن خون كامل (The ۲۰ minutes whole Blood clotting Test) معمولاً اين آزمايشات در مورد گزش افعيها و مارهاي ناشناخته انجام مي شود و در ۴۸ ساعت اول هر ۶ تا ۸ ساعت يك بار تكرار مي شود . اندازه گيري الكتروليتهاي سرم Electrolytes غالباً مفيد است .
در مواردي كه گزش مار باعث نكروز عضلاني مي شود سطح كراتين فسفوكنياز يا (Creatine Phosphokinase) و لاكتيك دي هيدروژينار يا (Lactic dehydrogenase) LDH به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد و اين امر اهي در تشخيص افتراقي كمك كننده است . در انواع مار گزيدگي‌ها به خصوص گزش مارهاي دريايي ،‌گرفتن نوار قلبي يا ECG از بيماران بيش از ۴۵ سال توصيه مي شود .
* درمان مار گزيدگي :
هر بيمار مار گزيده كه طي دو ساعت اول گزش دچار تورم و تغيير رنگ موضع به شعاع ۱۵-۱۰ سانتيمتر در محل گزش شد ، يا دچار درد و حساسيت در غدد لنفاوي ناحيه مربوطه بشود ، يا علائم سيستميك مسموميت را نشان دهد بايد در واحد مراقبت‌هاي ويژه (ICU) بستري شود . معمولاً از طريق راه وريدي (i.v.) تزريق محلول كريستالوئيد يا قندي ۵%‌برقرار مي شود . علائم حياتي بايد دقيقاً كنترل شود . برون ده ادراري بايد در حد قابل قبولي حفظ شود .
مسكن‌ها (Analgesic) در موارد مقتضي براي تسكين درد تجويز مي شوند . از مصرف آسپرين خودداري شود و گاهي در صورت نياز ،‌ديازپام (Diazepam) خوراكي به عنوان آرام بخش توصيه مي شود .
سرم ضد مار گزيدگي يا آنتي ونوم (antivenom) به مقدار كافي باعث برطرف شدن تظاهرات خطرناك سيستميك سم مار مي شود ولي روي علائم موضعي چندان اثر ندارد . لذا طبيعي شدن علائم حياتي و بر طرف شدن اختلالات انعقادي بدون توجه به تورم موضعي نشانگر تاثير و كفايت مقدار سرم است .
موثرترين سرم ضد مار گزيدگي سرمي است كه اختصاصاً بر ضد همان مار تهيه شده باشد . ولي معمولاً اين سرمها در دسترس عموم نمي باشند اصولاً استفاده از سرم ضد مار گزيدگي براي خنثي كردن سم است و دقيقاً نمي توان در تمام موارد دستور واحدي براي شروع درمان توصيه كرد .
بطور كلي موارد استعمال سرم ضد مار گزيدگي (۱) در گزش افعيها شامل كاهش ناپايداري قابل توجه فشار خون ، ادم انژيونوروتيك (Angionourotic edema)، اسهال و اختلالات انعقادي با خونريزي‌هاي خارجي است (۲) در گزش كبراها يا مسموميت‌هاي عصبي شامل علائم درگيري اعصاب جمجمه از قبيل افتادگي پلكها ، اختلال بلع ، اختلال تنفس و بينايي است (۳) در مسموميت با سم مارهاي دريايي شامل سوزش و دردناك بودن عضلات هنگام لمس و ميوگلوبينوري است . از آنجاييكه سرم مار گزيدگي منشاء حيواني (غالباً سرم اسب) دارد لذا مصرف آن ممكن است موجب انافيلاكسي و ساير واكنش‌هاي حساسيتي شود .
در اغلب كشورها آزمايش مقدماتي حساسيت پوستي براي سرم انجام مي شود . گرچه تست منفي مويد قطعي عدم حساسيت نيست و تست مثبت هم حتماً از پيدايش انافيلاكسي خبر نمي دهد .
افرادي كه داراي سابقه بيماريهاي حساسيتي نظير آسم ، تب يونجه ، اگزما و حساسيتهاي غذايي و دارويي مي باشند يا افرادي كه داراي سابقه واكنش به سرم اسبي هستند ، بيشتر از سايرين مستعد بروز واكنش‌هاي شديد تزريق سرم ضد مار گزيدگي مي باشند . در اين موارد برخي معتقدند كه بري پيشگيري از بروز واكنش‌ها و يا كاهش شدت آن قبل از تزريق سرم مار گزيدگي ، آدرنالين ، آنتي هيستامين و كورتيكواستروئيد تجويز گردد .
سرم ضد مار گزيدگي بهتر است به صورت داخل وريدي و رقيق شده به نسبت ۵/۱ يا ۱۰/۱ طي ۱۵ تا ۳۰ دقيقه تزريق شود . تجويز سريع سرم توصيه نمي شود و تجوز دز اوليه سرم بستگي به نوع و خلوص سرم مصرفي و فاكتورهاي متفاوتي از قبيل سن ، وضعيت فيزيكي و حال عمومي بيمار دارد و بايد زير نظر پزشك انجام شود . در حالات خفيف بيماري ، تزريق يك يا دو واحد در حالات سخت بيماري ۲ تا ۶ واحد و حتي بيشتر از سرم پلي والان ضد مار گزيدگي ساخت ايران تجويز مي شود . در اغلب موارد مار گزيدگي در ايران ،‌تزريق سرم پلي والان توصيه مي شود مگر در موارد كبرا يا كفچه مار ترجيحاً‌ از سرم اختصاصي يا منووالان استفاده شود (سرم پلي والان ايران نيز موثر است ) .
بعضي هر يك شيشه يا آمپول را يك واحد دانسته و برخي هر صد (LD۵۰) خنثي شدن سم را يك واحد و برخي خنثي شدن ۱/۰ ميلي گرم سم را يك واحد مي دانند . همچنين عده اي معتقدند كه هر واحد سرم ضد مار گزيدگي مقدار سرمي است كه اگر درون رگ تعداد معيني موش آزمايشگاهي (به وزن ۱۸ تا ۲۰ گرم) تزريق شود و بلافاصله پس از ۵ تا ۱۰ MLD (حداقل مقدار كشنده) از سم مورد نظر تزريق گردد و قدرت نگهداشتن ۵۰% از اين موشها را داشته باشد . اين واحد سرمي را با علامت (Antivenom Unit) Au نشان مي دهند .
همانطور كه اشاره شد در موارد سخت گاهي بيش از ۶ آمپول مثلاً ده واحد و حتي بيشتر و گاهي تا ۴۵ واحد يعني ۴۵۰ ميلي ليتر سرم براي يك بيمار مصرف شده كه اين مقدار خطرناك است و نبايد تجويز شود .
هنگام تزريق سرم ضد مار گزيدگي مي بايستي سرنگ محتوي آدرنالين ۱۰۰۰/۱ جهت مقابله با انافيلاكسي آماده و در دسترس باشد . به دنبال تزريق سرم ضد مار گزيدگي احتمال بروز بيماري سرم Serum Sichness) وجود دارد . بسياري از سرمهاي ضد مار گزيدگي خاصيت پيروژني يا تب زدايي دارند . اگر سرم ضد مار گزيدگي در دسترس نباشد بايد به درمانهاي علامتي متوسل شد . شوك معمولاً با اقدامات رايج مثل استفاده از مايعات و الكتروليتها و تجويز مناسب داروهاي واز و پرسور (Vasopressor) درمان مي شود . تزريق پلاسماي منجمد تازه يا (Fresh Frozen Plasma) FFP ، فاكتورهاي انعقادي و پلاكت ممكن است در اختلالت انعقادي موثر باشد . تاثير مثبت هپارين (Heparin) ثابت نشده است . گاهي در مار گزيدگي به علت نارسايي كليه‌ها ممكن است نياز به دياليز باشد ولي نارسايي دائمي كليه به ندرت ديده مي شود . فلج تنفسي ناشي از سموم نروتوكسين ممكن است به سختي با تجويز سرم ضد مار گزيدگي برطرف شود و گاهي نياز به اقدامات حمايتي تنفسي و تراكئوستومي است (Tracheostomy).
ادروفونيوم هيدروكلرايد يا تنزيلون Edrophonium (Tensillon) hydrochlorise موقتاً در بلوك عصبي عضلاني ناشي از سم كبرا اثر دارد . بعضي معتقد به تزريق همزمان سرم مار گزيدگي و كوردتيكواستروئيدها (Corticosteroids) هستند ولي معمولاً اين روش توصيه نمي شود . در مار گزيدگي فاسيوتومي Fasciotomy توصيه نمي گردد . ولي به ندرت در موارد ضروري از آن استفاده مي نمايند .

sajadhoosein
31-01-2011, 10:46
بروز عفونت در مار گزيدگي معمولاً شايع نيست مگر در مواردي كه به عنوان كمك‌هاي اوليه محل گزش را بريده يا شكاف مي دهند و به نحوي باعث آلودگي موضع مي شوند . در عفونت‌هاي حاصله كه گاهي گرم منفي هستند پس از كشت و انتي بيوگرام ، آنتي بيوتيك انتخابي تعيين مي شود . مگر در حالات حاد و شديد كه مستقيماً آنتي بيوتيك مناسب تجويز مي گردد . در مورد افرادي كه قبلاً مايه كوبي عليه كزاز شده اند يك تزريق يادآور يا تزريق يك دز واكسن كزاز كافي است ولي اگر مايه كوبي نشده باشند و احتمال آلودگي كزاز وجود داشته باشد ، تزريق يك دز واكسن كزاز همراه با سرم ضد كزاز توصيه مي شود .
* پيش بيني وضع بيماران:
تا زماني كه ضربان قلب وجود دارد مي توان به بهبود بيمار اميدوار بود . گاهي مصدوم يا مار گزيده بدون درمان اصلي بهبود پيدا مي كند و نيز ممكن است مرگ خيلي سريع بعد از گزش گروه الاپيده فرا رسد . حد متوسط زمان فرا رسيدن مرگ معمولاً پنج ساعت بعد از گزش است ولي ممكن است مرگ تا هفت روز پس از گزش نيز به تاخير بيافتد . توجه به پائين آمدن فشار خون و مشاهده علائم باليني ، اختلالات دستگاه تنفس و گردش خون موضوع را تا حدي روشن مي نمايد .
در گروه الاپيده يا كبرا اساساً مرگ در اثر فلج دستگاه تنفسي است . ضعف ماهيچه‌ها ‌، ازدياد ترشح بزاق و استفراغ بيش از حد مزيد بر علت و گاهي موجب خفگي مي شود . در حاليكه در گروه افعي‌ها خونريزي و شوك بيشتر باعث مرگ مي گردد .
در صورت عدم مشاهده نكروز ممكن است درد به طور نادر تا دو هفته ادامه يابد . معمولاً تورم تا دو هفته از بين مي رود و به ندرت مشاهده شده است كه يكي دو ماه اين تورم ادامه يابد .
چنانچه زخم را ضد عفوني كنند و آزاد بگذارند در طي يكي دو هفته خشك خواهد شد ولي اگر به عللي زخم بسته شود ممكن است عفوني شده و بهبودي طولاني تر شود و حتي ديده شده كه زخم چند ماه ادامه داشته و سرانجام به مراقبت و عمل جراحي احتياج پيدا كرده است . به افرادي كه سرم اختصاصي براي درمان تزريق مي شود گاهي علائم در طي يكي دو روز از بين مي رود و به ندرت بيش از دو هفته اين علائم باقي مي ماند .
دوران بيماري در گزش مارهاي دريايي كمي طولاني تر بوده و شايد چندين ماه طول بكشد تا بيمار سلامت خود را باز يابد . در گزش افعي‌ها كه سم آنها خاصيت خونريزي داشته باشد معمولاً بيمار طي يك هفته بهبود پيدا مي كند . اما گزش افعي‌هايي كه سم آنها خاصيت انعقاد خون را تغيير مي دهد و سرم غير اختصاصي در مورد آنها تجويز مي گردد دوران بيماري دو سه هفته طول خواهد كشيد تا بهبود حاصل گردد .
در حالات سخت بيماري ، ابتدا جريان خون سريع مي شود و بعد اين جريان به كندي صورت مي گيرد . در چنين وضعي خون به قلب و مغز به كندي مي رسد و ممكن است اين عمل در اثر شوك (۱۲ تا ۷۲ ساعت بعد از گزش) يا در اثر خونريزي داخلي يا از محل گزش باشد .

sajadhoosein
31-01-2011, 10:58
حفظ راه هوایی در بیمارانی که هوشیاری ندارند

سیستم تنفسی اکسیژن هوا را طی دم گرفته و وارد خون می نماید سپس خوا این اکسیژن را به سلولهای بدن میرساند

سیستم تنفسی به مجاری فوقانی وتحتانی تقسیم می شود
مجاری هوایی فوقانی
شامل:
دهان وبینی
حلق
اپی گلوت(به صورت دریچه ای عمل می کند که هنگام بلع آب وغذا نای را می بندد)
حنجره
مجاری هوایی تحتانی
تراشه که تحت عنوان نای شناخته می شود
برونش ها وبرونشیولها
ریه ها ریه ا توسط دو لایه بنام پرده جنب احاطه می شوند در صورت سوراخ شدن این پرده ها درجریان صدمان وارده به قفسه سینه هوا وارد فضای پلور شده وباعث روی هم خوابیدن ریه ا شده و تنگی نفس بسیار شدید برای بیمار ایجاد می کند
دیافراگم: عضله ایست که حفره قفسه سینه را از حفره شکمی جدا می سازد وعضله اصلی درگیر در تنفس است در اپر ضربه به دیافراگم در جریان تصادفات یا سایر موارد بیمار دچار نشانه های تنگی نفس شدید می شود
مکانسیم تنفس:
دم
بازدم
طی فرایند دم دیافراگم وعضات بین دنده ای منقبض می شوند بدنبال آن هوا از طریق بینی ودهان به درون ریه ها کشیده می شود
بازدم:
طی بازدم دیافراگم وعضلات بین دنده ای شل می شوند وباعث خروج هوا از ریه ها می شود
هیپوکسی:
در واقع توزیع ناکافی اکسیژن به سلولهاست ودر اپر علل متفاوتی از جمله انسداد راه هوایی تنفس ناکافی-استنشاق گازهای سمی مسمومیت با بعضی داروها مانند مرفین
وسکته مغزی –و صدمات قفسه سینه اتفاق می افتد
نشانه های هیپوکسی خفیف تا متوسط
تاکی پنه(افزایشسرعت تنفس)
دیس پنه( تنگی نفس)
پوست رنگ پریده وسرد
تاکی کاردیا(افزایشضربان قلب)
هایپر تانسیون( افزایش فشار خون)
بیقراری
عدم آگاهی به زمان و مکان
سردرد
سیانوز
یا رنگ خاکستری مایل به آبی نشانه دیررس هیپوکسی است وممکن است در چند ناحیه بدن اتفاق بیفتد
سیانوز عمدتا در اطراف لب ودهان واطراف بینی- در بستر ناخنها در ملتحمه(ناحیه قرمز رنگ بین کره چشم و پلکها )- مخاط دهان( بین لبها ولثه و روی زبان) دیده می شود در بیماران سیاه پوست بستر ناخنها بیشتر رنگ پریده می شودتا سیانوتیک در بیماران سیاه پوست حتما مخاط دهان یا ملتهمه را از نظر سیانوز بررسی کنید

sajadhoosein
31-01-2011, 12:00
ارزیابی هوایی
باز بودن راه هوایی برای تنفس و اکسیژناسیون کافی ضرورت دارد
لذا ارزیابی راه هوایی یکی از نخستین اجزاء ارزیابی اولیه بیمار است
سطح هوشیاری بله بیمار با وضعیت راه هوایی او تطابق خوبی دارد راه هوایی بیماری که هوشیار وپاسخگوست وبا صدای طبیعی با شما صحبت می کند باز است
بیماری که دچار کاهش سطح هوشیاری است یا دچار عدم چاسخگویی کامل است معمولا نمی تواند راه هوایی خود را حفظ نماید ودر معرض انسداد یا بسته شدن راه هوایی قرار دارد زبان شل شده به عقب بر می گردد و حلق را می بندد همچنین ممکن است راه هوایی بر اپر صدماتی چون سوختگی وتروما به بافت نرم صورت ومجاری هوایی فوقانی دچار انسداد گردد
صداهای ذیل صداهایی هستند که انسداد راه هوایی را نشان میدهند
خر خر کردن
قار قار کردن(شبیه صدای قار قار کلاغ)
استریدور یک صدای خشن وپر طنین که طی دم شنیده می شود و مشخصه انسداد شدید مجاری هوایی فوقانی به دلیل ادم حنجره است
باز کردن دهان:
باز کردن دهان بیماری که دچار عدم پاسخگویی یا کاهش سطح هوشیاری شده برای لرزیابی راه هوایی ضروریست این کار با تکنیک انگشت متقاطع انجام می شود .
بالا وپشت سر بیمار زانو بزنید
۲- انگشت شست واشاره یک دست را به حالت متقاطع روی هم قرار دهید
۳- انگشت شست را روی دندان های پیشین تحتانی وانگشت اشاره را روی دندانهای پیشین فوقانی قرار دهید
۴- برای باز کردن دهان از حرکت قیچی ماننداین دو انگشت استفاده نمایید
درون دهان را از نظر وجود استفراغ ـخون –ترشحات دندان شکسته یا اجسام خارجی که می تونانند باعث انسداد راه هوایی شوند مشاهده نمایید هر گونه ماده خارجی را از دهان ساکشن نمایید اگر ابزار ساکشن در دسترس نباشد بیمار را به پهلوبچرخانید ( اینکار را تنها در صورتی انجام دهید که هیپگونه شکی به وجود آسیب ستون مهره ها نداشته باشید ) و مایعات را با استفاده از انگشت اشاره و میانی که درون یک پارچه یا گاز پیپیده شده اند خارج نمایید اگر می توانید اجسام خارجی مانند غذا دندان شکسته یا دندان مصنوعی را مشاهده کنید دهان را با انگشت اشاره جارو کنید و این مواد را خارج کنید اینکار رابه سرعت انجام دهید بسیار مواظب باشید زیرا ممکن است بیمار دستان شما را گاز بگیرد - عق بزند یا استفراغ نماید

باز کردن راه هوایی
با استفاده از مانور سر عقب چانه بالا و
مانور باز کردن فک با فشار بطور دستیمانور سر عقب چانه بالا head-tilt-chin-lift
این مانور در افرادیکه مشکوک به آسیب ستون مهره ها نیستیم استفاده می شود

روش انجام مانور
۱- یک دست خود را روی پیشانی بیمار قرار داده و فشار محکم وبه سمت عقب با کف دست به آن وارد نموده و سر را به عقب بکشید نوک انگشتان دست دیگر را زیر قسمت استخوانی فک تحتانی قراردهید
۲- چانه را جلو بیاورید و ضمن حمایت فک سررا تا حد امکان به عقب بکشید بافت نرم زیر چانه را فشار ندهید زیرا می توناد باعث انسداد راه هوایی شود
۳- فشار روی پیشانی بیمار با دست دیگر را ادامه دهید تا سربه عقب نگه داشته شود
۴- چانه را بالا بکشید تا دندانها نزدیک بهم قرار گیرند
۵- اگر بیمار دندان مصنوعی دارد باقی گذاشتن آنها در جای خود احتمال ایجاد انسداد با لبها را کاهش میدهد اگر قادر به مدیریت دندانها نباشیم آنها را خارج می کنیم
مانور سر به عقب چانه بالا در کودکان وشیر خواران
روش انجام مشابه بزرگسالان است با این تفاوت که در شیر خواران سر باید بطور آرامتر به عقب برده شود به دلیل بزرگ بودن سر گاه لازمست که برای باز نگه داشتن راه هوایی بالشی را پشت شانههای بیمار بگذاریم و تنها از انگشت اشاره یه دست برای بلند کردن چانه وفک استفاده می گردد و مراقب باشید تا بافت نرم زیر چانه را نفشارید زیرا باعث انسداد راه هوایی می شود

sajadhoosein
31-01-2011, 12:12
مانور باز کردن فک با فشار jaw-thrust maneuver
مراحل انجا مانور
۱- بالای سر بیمار زانو بزنید ارنجهای خود را بر روی سطحی که بیمار روی آن دراز کشیده قرار دهید و دستان خود را در دو طرف سر بیمار بگذارید
۲-زوایای فک تحتانی بیمار در هردو طرف را مشت کنید با هردو دست فک را به جلو بکشید اینکار زبان را به جلو حرکت داده واز راه هوایی دور می زکند در صورت عدم شک به وجود صدمه ستون مهره ها می توان سر را به عقب کشید
۳-درصورت بسته بودن لب ها با انگشت شست خود لب تحتانی را به عقب بکشید
کنترل راه هوایی وتهویه اولین وحیاتی ترین اقدام در ارزیابی اولیه هر بیماری است که با او روبرو می شوید
انسداد راه هوایی تهدیدی فوری برای حیات بیمار و یک اورژانس واقعی است
علل انسداد راه هوایی عبارتند از :
زبان
اجسام خارجی
تروما
اسپاسم وادم حنجره
آسپیراسیون
زبان شایهترین علت انسداد راه هوایی است
اجسام خارجی:
قطعات بزرگ غذا که بخوبی جویده نشده اند با گیر کردن در قسمت تحتانی حلق می توانند باعث انسداد راه هوایی فوقانی شوند
تروما:در تروما بویژه زمانی که بیمار هونشیار نیست دندان شل شده استخوانهای شکسته صورت و بافتهای متورم یا کنده شده ممکن است راه هوایی را مسدود کنند اسپاسم وادم حنجره می تواند بعلت تروما- آنافیلاکسی التهاب اپی گلوت واستنشاق هوای بسیار داغ دود یا مواد سمی است
آسپیراسیون:
مواد استفراغی شایعترین مواد آسپیره شده هستند

علائم ونشانه های انسداد راه هوایی
گرفتن گردن با دست
- عدم وجود صداهای تنفسی یل تنفس پر سر وصدا
- عدم توانایی صحبت یا سرفه
- بیقراری نگرانی وگیجی پیشرونده
- سیانوز و عدم پاسخ گویی
- اقدامات اورژانس برای رفع انسداد کامل
- استفاد ه از مانور هیم لیخ می باشد
- اگر بیمار ایستاده یا نشسته پشت سر او ایستاده ودستان خود را دور کمر او حلقه کنید آرنج شما باید خارج و دور از دنده ها باشد
- با یک دست دست دیگر را مشت نموده و انگشت شست را در خط میانی شکم کمی بالای ناف در فاصله خوبی از زائده گزیفوئئد بگذارید
- انگشت شست باید به طرف شکم بیمار باشد
- مشت خود را با فشار محکم به سمت درون و بالای شکم بیمار بزنید تا ۵ با ر اینکار را تکرار کنید هر فشار باید مجزا وجداگانه اعمال شود
در صورت شک به آسیب ستون مهره ها سروگردن باید در وضعیت خنثی قرار داده شود و در این وضعیت و در خط وسط حفظ گردند اینکار بدان معنی است که سر به پهاو نچرخیده به جلو یا عقب خم نشود در این بیماران از مانور بازکردن فک با فشار استفاده می شود

sajadhoosein
31-01-2011, 12:21
سوختگی با آتش

اقدامات امدادي كه بايد انجام داد عبارتنداز:
حذف عامل سوختگي: با آب سرد آتش را خفه كنيد - لباس هاي مستعد آتش سوزي را در آوريد از دويدن شخص در حال سوختن جلوگيري كنيد .
ارزيابي بيمار: علائم حياتي و شوك و…را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگي:
۱- بيمار را روي سطحي از بدن كه سوختگي وجود ندارد يا كمترين سطح سوختگي را دارد دراز كنيد.
۲- وسائل آلوده كننده را از بدن مصدوم جدا كنيد.
۳- لباس هاي چسبيده به محل زخم را هرگز جدا نكنيد.
۴- توسط آب خنك و تميز محل سوختگي را شستشو دهيد.
۵- محل زخم را با گاز استريل پانسمان كنيد.
۶- اگر بيمار قادر به نوشيدن است و زمان كافي داريد بر اساس جدول زير مايعات به مصدوم بنوشانيد.
بزرگسالان۵/۰ليوان ، بچه هاي۱۲-۱ سال۲۵/۰ليوان ، كمتر از يكسال ۱۲۵/۰ليوان
در صورت وخامت سوختگي مصدوم را به اولين مركز درماني منتقل كنيد.
تذكر:در سوختگي با قير بلافاصله منطقه را با آب سرد خنك كنيد.قير را هرگز بر نداريد سپس اقدامات اوليه ذكر شده فوق را بعمل آوريد.


سوختگی شیمیایی
سوختگی با مواد شيميايي از جدي ترين نوع سوختگي ها بوده كه در سطح كم و عمق زيادتري بدن را دچار سوختگي مي نمايد.
حذف عامل سوختگي:لباس هاي آلوده را در آورده و محل را با آب فراوان شستشو دهيد.
ارزيابي بيمار:علائم حياتي ، شوك و … را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگي : درمان اين نوع سوختگيعبارت از شستشوي موضع با آب فراوان حداقل بمدت ۲۰ تا ۳۰ دقيقه و سپساقدامات درماني بايد همانند سوختگي با حرارت بعمل آيد.
انتقال مصدوم: مصدوم را در صورت امكان به اولين مركز درماني منتقل كنيد. …
تذكر: در صورت آلوده شدن چشم با موادشيميايي بهترين كار شستشو با آب فراوان است.دقت كنيد تا در موقع شستشو آبمصرف شده از جانب بيروني چشم خارج شود تا چشم مقابل را آلوده نكند.در صورتوجود جسم خارجي در چشم با نوك دستمال تميز آن را به آرامي خارج كنيد بعداز شستشوي چشم را با گاز استريل پانسمان و مصدوم را منتقل كنيد.

sajadhoosein
31-01-2011, 12:33
سوختگی با برق
عبور جريان برق از بدن احتمالاً باعث ايجاد جراحتهاي وخيم و حتي مرگ آور مي شود . جريان برق ممکن است از يک منبع توليد برق با ولتاژ پايين ( وسايل الکتريکي خانگي ) يا ولتاژ بالا ( بيش از ۱۰۰۰ ولت - معمولاً در کارخانه ها يا در خيابان ) و يا احتمالاً از صاعقه ( برق زدگي )‌باشد . وقتي جريان برق از نقطه اي وارد بدن مي شود از محل ديگر که در آن بدن با زمين تماس دارد خارج مي شود . نقاط ورود و خروج جريان برق از بدن آسيب مي بيند و آسيب اين نقاط به صورت حفره اي شبيه به محل ورود گلوله به چشم مي خورد . به غير از محل ورود و خروج جريان برق ،‌بافتهايي که در مسير اين دو نقطه قرار دارند نيز تحت تأثير جريان برق و حرارت توليد شده تخريب مي شوند به طوري که هرچه ولتاژ برقي که وارد بدن مي شود بيشتر باشد ، سوختگي ايجاد شده عميق تر و جراحتهاي باقي مانده وخيم تر خواهند بود . علاوه بر اين ،‌ جريان الکتريکي ضمن عبور از بدن در اعصاب ( محيطي و مرکزي ) ، ماهيچه ها و قلب تغييرات شيميايي قابل توجهي ايجاد مي کند و باعث اختلال در واکنش هاي بدن شده و يا به طور کلي باعث توقف آنها مي شود ، در بسياري از موارد اگر چه سوختگي خارجي ( محل ورود و خروج جريان برق ) به طور فريبنده اي کوچک است اما اين مقدار کوچک نبايد پوششي بر آسيب هاي وخيم تر عمقي باشد و ما را به اشتباه بياندازد .
ابزار و سيمهاي برق با ولتاژ پايين که در خانه يا محل کار يافت مي شوند مي توانند باعث برق گرفتگي بشوند . اکثر سيمها و ابزار الکتريکي توسط روکش هاي عايق پوشانده شده اند تا انسان تماس مستقيم با برق نداشته باشد . بسياري از برق گرفتگي ها ناشي از خراب بودن کليدها ، سائيده شدن روکش سيمها يا خرابي خود وسيله الکتريکي است . کودکان بيشتر در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند چرا که دوست دارند با کليدها ، سيمها و يا پريزها بازي کنند .
آب يک هادي خوب جريان برق است لذا تماس با وسايل الکتريکي با دست خيس يا زماني که زير پاها خيس است ، خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد .
صاعقه يک منبع طبيعي توليد الکتريسيته ( جريان مستقيم با سرعت و ولتاژ فوق العاده زياد ) است که به طور عادي براي رساندن خود به زمين از نزديکترين زائده بلندي که در آن حوالي وجود دارد استفاده مي کند و اگر شخصي در تماس با ، يا حتي نزديکي به يک زائده طبيعي مانند درخت ، برج يا دکل باشد صدمه شديدي خواهد ديد . الکتريسيته توليد شده به وسيله برق آسمان عمرش فوق العاده کوتاه است اما مي تواند موجب مرگ آني ( به علت ايست قلبي - تنفسي ) يا حداقل سبب به آتش کشيدن لباس شخص شود ( اما صدمات بافتهاي عمقي به نسبت سبکتر است ) . بنابراين در زمان رعد و برق بايد به سرعت از محلهاي خطرناک دور شد .

عوارض تهديد کننده جان مصدوم در صدمات الکتريکي
با ورود جريان برق به بدن در اثر انقباضهاي الکتريکي سفت ( کزازي شکل ) عضلات تنفسي يا آسيب مراکز تنفسي در مغز ( در بصل النخاع ) ايست تنفسي عارض مي شود و پس از مدتي قلب نيز از حرکت مي ايستد . البته اگر جريان برق از خود قلب نيز عبور کرده باشد با ايجاد انقباضات کرمي شکل و غيرمؤثرو اسپاسموديک در بطن ( فيبريلاسيون بطني ) ايست قلبي اوليه خواهيم داشت . پس از ايست قلبي - تنفسي اگر در عرض ۴ تا ۶ دقيقه عمليات احياء شروع نشود مرگ قطعي و حتمي خواهد بود . اما قبل از شروع عمليات احياء ابتدا بايد تماس مصدوم را با جريان برق از بين ببريم .

قطع جريان کم ولتاژ
معقولترين کار قطع کليد کنتور است . اگر دسترسي سريع به فيوز امکان پذير نبود دو شاخه را از پريز بيرون بياوريد يا سيم روکش دار را بکشيد تا از پريز خارج شود و مطمئن شويد که خود در يک محل بي خطر و سالم قرار گرفته ايد . اگر نتوانستيد جريان برق را به اين ترتيب قطع کنيد روي يک ماده عايق خشک مثل روزنامه يا يک تخته چوبي يا لاستيک بايستيد و با يک وسيله چوبي بلند ( مثل جارو ) منبع برق را از مصدوم دور کنيد . يا اينکه يک طناب را به دور رانها يا دست مصدوم بياندازيد و او را به سمت خود بکشيد تا از منبع دور شود .
توجه کنيد : از به کار بردن وسايل فلزي يا مرطوب يا از تماس با بدن لخت مصدوم کاملاً خودداري کنيد . اگر هيچ راهي وجود نداشت گوشه لباس مصدوم را که خشک است بگيريد و او را بکشيد .

برق گرفتگي با جريانهاي پر ولتاژ
در مواردي که با برق گرفتگي ولتاژ بالا روبرو هستيد به هيچ عنوان به مصدوم نزديک نشويد مگر اينکه از طرف پليس يا شخص مسئولي به شما اطمينان داده شود که مي توانيد به مصدوم نزديک شويد . تماس با برق هاي پرولتاژ در خطوط فشارقوي هوايي معمولاً سبب مرگ آني مي شود . در چنين مواردي ضمن ايجاد سوختگي هاي شديد ، در اثر نيروي ناشي از اسپاسم ناگهاني ماهيچه اي ، مصدوم به مساحتي دورتر از محل تماس پرت مي شود . اگر مصدوم همچنان در تماس با برق مانده بود يا اينکه کمتر از ۱۸ متر از خطوط فشار قوي فاصله داشت هرگز کوشش نکنيد که او را نجات دهيد ، حتي به او نزديک هم نشويد تا اينکه برق به وسيله مسئولين قطع شود چرا که برق فشار قوي حالت قوسي داشته و مي تواند مسافتهاي دور را نيز تحت تأثير قرار دهد در اين موارد مواد عايق ، مانند چوب خشک يا لباس خشک به هيچ وجه حفاظتي براي شما ايجاد نخواهد کرد . بلافاصله به پليس خبر دهيد و اجازه ندهيد کسي به مصدوم نزديک شود و زماني کمک هاي اوليه را شروع کنيد که از طرف مسئولين يا مراجع رسمي به شما اطلاع داده شود که برق قطع شده است .

sajadhoosein
31-01-2011, 12:41
ارزيابي مصدومين برق گرفتگي
شکايات وعلائم
مصدومي که دچار برق گرفتگي مي شود ممکن است يکي يا تمام شکايات و علائم زير را داشته باشد :
سوختگي هاي محل ورود و خروج جريان برق از بدن
قطع راههاي عصبي که به صورت فلج اندام تظاهر مي کند .
درد و حساس شدن ماهيچه ها
افزايش فشار خون يا کاهش فشار خون همراه با علايم و شکايات ناشي از شوک
مشکل شدن تنفس يا ايست تنفسي ( ممکن است زبان ورم کند و راه هوايي را مسدود نمايد)
ضربانات نامنظم قلب يا ايست قلبي.
بي قراري و تحريک پذيري ، اگر مصدوم هوشيار است .
بيهوش شدن .
اختلالات بينايي .
شکستگي استخوانها ( از جمله ستون مهره ها ) و دررفتگي مفاصل به علت انقباضات شديد عضلات يا پرت شدن .
تشنج ( در موارد شديد )
مراقبت از مصدوم
مراحل مراقبتهاي اورژانس
مطمئن شويد که خود و مصدوم در يک منطقه بي خطر قرار داريد .
براي مصدوم يک راه هوايي مطمئن برقرارکنيد و اگر لازم است ( در موارد ايست قلبي - تنفسي ) عمليات احياي قلبي - تنفسي مقدماتي را شروع کنيد .
در صورت وجود ضايعات نخاعي و ستون فقرات ، آسيب هاي سر و شکستگي شديد ، مراقبتهاي اوليه مربوط به آنها را انجام دهيد .
سوختگي هاي الکتريکي را ارزيابي کنيد . در جستجوي حداقل دو محل سوختگي خارج باشيد : يکي محل تماس با منبع انرژيالکتريکي و ديگري محل تماس با زمين .
محل هاي سوختگي را سرد کنيد .
بر روي مناطق سوخته پانسمان استريل خشک قرار دهيد .
مراقب شوک باشيد . آن را درمان کرده و اکسيژن با غلظت بالا تجويز کنيد .
مصدوم را هر چه زودتر منتقل کنيد . بعضي از عوارض سوختگي ( مثل تورم راههاي هوايي و در نتيجه خفگي ، نارساييکليه ، اختلالات قلبي و شوک ) شروع تدريجي دارند . بنابراين بايد مصدوم راسريعاً به مرکز مجهز منتقل کرد و او را تحت نظر قرار داد .
توجه کنيد : آسيب هاي الکتريکي سببتخريب وسيع عضلات شده ، که اين باعث آزاد شدن مواد سمي ( مثل ميوگلوبين ) به داخل خون مي شود . اين مواد از راه خون به کليه ها رسيده و در ادرارترشح مي شوند و رنگ آن را قرمز مي کنند و از طرفي با رسوب در کليه ها سببنارسايي کليه خواهند شد . بنابراين براي جلوگيري از اين عارضه به مصدومينبرق گرفتگي که ادرار قرمز دفع مي کنند بايد حجم زيادي از مايعات داخلوريدي ( ترجيحاً حاوي بي کربنات سديم ) تزريق کرد تا با شسته شدن کليه ها، آسيب کليوي تقليل يابد .
چگونه کمک کنیم :
اين نوع سوختگي داراي عمق زيادي است و به بافت هاي داخل بدن صدمه مي زند.
اقدامات امدادي در اين نوع سوختگي عبارتند از:
حذف عامل سوختگي: توسط يك وسيله عايق مصدوم را از جريان برق جدا كنيد.
ارزيابي بيمار: علائم حياتي ، شوك و … را كنترل وعمق و وسعت و وخامت سوختگي را بررسي كنيد.
درمان سوختگي : محل ورود خروج برق را پانسمان و اقدامات امدادي شبيه سوختگي با حرارت را به عمل آوريد.
انتقال: مصدوم را در اسرع وقت به اولين مركز درماني منتقل كنيد.

سوختگی ناشی از اشعه
توسط دو نوع اشعه سوختگي ايجاد مي گردد: ۱ـ اشعه خورشيد ۲ـ تشعشات اتمي
در مورد تشعشات اتمي ابتدا محافظت خودامدادگر از خطر تشعشات و ثانيا رفع آلودگي مصدوم و درصورت امكان ارائهكمكهاي اوليه سوختگي با حرارت مد نظر قرار مي گيرد و در مرحله آخر انتقالمصدوم به مركز درماني انجام مي پذيرد. اطلاعات بيشتر را در قسمت دفاع اتميو امدادرساني در دفاع اتمي دنبال كنيد.
تذكرات:
۱ـ روش برآورد عمق و وسعت و وخامت سوختگي را به خوبي فراگيريد.
۲ـ در مورد سوختگي هاي وخيم كمك هاي اوليه را سريعا انجام و مصدوم را در اسرع وقت به مركز درماني انتقال دهيد.
۳- اگر لباس به محل زخم چسبيده است لباس هاي اطراف زخم را بريده و از بدن خارج كنيد ولي به محل زخم دست نزنيد.
۴ـ هرگز براي سرد كردن محل از يخ استفاده نكنيد.
۵ـ به آب مصرفي جهت افزايش سرماي آن نمك اضافه نكنيد.
۶ـ كمك هاي اوليه در مورد سوختگي هاي شديد بايد سريعا انجام گيرند.
۷ـ نارسائي تنفسي و شوك احتمالي را سريعا كنترل نمائيد(بخصوص در سوختگي ها بوسيله برق).
۸ـ در سوختگي با مواد شيميائي استفادهاز ماده خنثي كننده هيچ امتيازي به شستشوي با آب فراوان ندارد.لذاازاستفاده از آنها خودداري گردد و حتما از آب تميز استفاده كنيد.

sajadhoosein
31-01-2011, 12:47
گرمازدگی
حرارت بدن توسط سوخت وسازمواد غذائي ايجاد مي شود.
براي اينكه حرارت بدن هميشه درحد تقريباً ثابتي قرار گيرد بدن حرارت اضافي را به چهار صورت
تنفس،تعريق،تشعشع وهدايت دفع ميكند. دماي بدن تقريباً هميشه روي۳۷درجه سانتي گراد بوده و مركز تنظيم حرارت در مغز بوسيله روشهاي فوق مانع بالا يا پائين رفتن شديدحرارت بدن ميشود.
هرگاه فردي در برابر گرما قرار ميگيرد بدن بوسيله افزايش تعريق و تنفس و همچنين فرستادن خون بيشتر به پوست سعي در خنك كردن بدن ميكند. آسيب هاي حاصل ازگرما به تناسب شدت آن به سه گروه تقسيم ميشوند.
۱-خفيف ۲-متوسط ۳-شديد
الف-گرمازدگي خفيف
اين حالت در صورتي پيش مي آيد كه فردي به مدت طولاني در معرض حرارتي نسبتاً بالا قرار گيرد. علائم آن اغلب گرفتگي عضلاني،خستگي مفرط و گاهي سرگيجه و غش مي باشد.
كمكهاي اوليه:
۱-مصدوم را به محل خنكي منتقل كنيد.
۲-به مصدوم محلولors يا محلول آب و نمك و شكر(۱قاشق چاي خوري نمك با ۸ قاشق چاي خوري شكر در يك ليتر آب) بدهيد.
۳-عضلات گرفته مصدوم را ماساژ دهيد.
۴-حوله مرطوبي را روي پيشاني و عضلات گرفته قرار دهيد.
۵-اگرعلائم تغيير نكرد يا بهبود نيافت مصدوم را به مركز درماني منتقل كنيد.
ب-گرمازدگي متوسط
اين حالت به دليل قرار گرفتن فرد در برابر گرماي زياد و فعاليت شديد بدني در محيط پيش مي آيد.
علائم آن بصورت سرگيجه وعدم هوشياري است و به دنبال آن پوست رنگ پريده وتنفس سريع و سطحي، نبض ضعيف و ضعف و تعريق بدن مي باشد.
كمكهاي اوليه:
۱-ابتدا مصدوم را به محل سرد و خنكي منتقل كنيد.
۲-مصدوم را وادار به دراز كشيدن كنيد و پاهاي او را بالا بگيريد.
۳-به هر وسيله ممكن مصدوم را خنك كنيد وبه او ors يامحلول آب و نمك و شكر دهيد(مشروط بر اينكه مصدوم هوشيار باشد)
۴-درصورت عدم بهبود انتقال به مركز درماني لازم است.
ج-گرمازدگي شديد
اين حالت بسيار خطرناك است و اغلب در روزهاي گرم و مرطوب اتفاق مي افتد. علائم آن عبارت است از۱- تب۲- پوست گرم وخشك۳- تنفس سطحي ونبض ضعيف۴-درجه حرارت بدن بالا
۵-عدم هوشياري و احتمالاً اغما‌‍ء و تشنج
كمكهاي اوليه:
۱-تمام لباسهاي مصدوم را درآورده و او را داخل وان آب سرد قرار دهيد يا با حوله مرطوب او را خنك كنيد.
۲-اگرمصدوم دچار حالت شوك شد شوك را درمان كنيد.


سرما زدگی
وقتي فرد در برابر سرما قرار مي گيرد بدن وي با كاهش تعداد تنفس و ميزان تعريق و كاهش ميزان خوني كه به پوست مي فرستد سعي ميكند با از دست رفتن حرارت بدن مقابله كند و حرارت را درون بدن ذخيره كند. آسيبهاي ناشي از سرمازدگي عبارت است از:۱- سرمازدگي موضعي ۲- سرمازدگي عمومي
۱-سرمازدگي موضعي:
اين نوع آسيب ديدگي بر حسب شدت به سه نوع تقسيم ميشود:۱-خفيف ۲-شديد ۳-يخ زدگي
نوع خفيف بيشتر نوك بيني و گوش و گونه ها را درگير مي سازد.
پوست ناحيه سفيد و در لمس حالت خميري دارد. ابتدا ناحيه سرمازده دردناك است ولي بعد از مدتي درد از بين مي رود.
در نوع شديد شدت آسيب و سرما بيشتر بوده و پوست ناحيه سفيد و خشك مي شود. درحالت يخ زدگی سرمازدگي بسيار شديدتر بوده حتي سرما تا عضلات نفوذ ميكند. ناحيه سرمازده كبودشده ،حس در آن از بين رفته و كرخت مي شود.
كمكهاي اوليه:
۱-عضو سرما ديده را به هر وسيله ممكن گرم كنيد.
۲-لباسهاي مرطوب مصدوم را درآورده و وي رادر پتو بپيچيد.
توجه:عضو را پانسمان نكنيد!

۲-سرمازدگي عمومي:
علائم آن در مجموع بصورت لرز ، احساس كرختي ، سرگيجه و بيحالي همراه با كاهش هوشياري ، تنفس و نبض آهسته ، اختلال ديد و درموارد شديدتر بصورت بيهوشي ويخ زدن مي باشد.
از نظر شدت دو نوع خفیف و شديد دارد.
درنوع خفیف علائم بارز نبوده و لازم است اقدامات زيرانجام شود:
۱-لباسهاي مرطوب مصدوم را در آورده و او راخشك نمائيد.
۲-مصدوم را به هر روش ممكن گرم كنيد.
توجه:به هيچ وجه سعي نكنيد مصدوم را به سرعت گرم كنيد و بيشترين سعي خود را معطوف گرم كردن تنه (سينه وشكم) كنيد.
در موارد شديد كه خطر مرگ مصدوم را زياد تهديد مي كند به اقدامات زير عمل كنيد:
۱-مصدوم را آرام از روي زمين بلند كنيد (توجه:حركات خشن باعث مرگ آني مصدوم مي شود.)
۲-مصدوم را درسطح شيب داري قرار دهيد بطوري كه سرش پائين تر از پاهايش قرارگيرد.
۳-مصدوم را در پتو بپيچيد.
۴-به مصدوم اكسيژن برسانيد.

sajadhoosein
31-01-2011, 13:59
صاعقه چیست ؟

بر اثر برخورد ابرهاي داراي بارهاي غير هم نام، واكنش‎هاي الكتريكي شديدي به صورت نور و صداي شديد بنام صاعقه يا رعد و برق توليد مي‎گردد كه با نور و صداي شديد همراه است.
در اثر برخورد ذرات آب يک جبهه هواي گرم به ذرات يخ يک جبهه هواي سرد ، الکتريسته ساکن بوجود مي آيد که نسبت به زمين داراي بارالکتريکي منفي بوده و در صورتي که فاصله منبع جريان الکتريکي نسبتاً‌نزديک به سطح زمين باشد ، صاعقه بروز مي کند . در رعد و برقهاي شديد معمولاً‌بيشترين تخليه الکتريکي صورت مي گيرد .
رعد و برق قادر است صدماتي جدي وارد آورد، مي‎تواند به راحتي انسان و يا حيوان را از پاي درآورد، زيرا از جريان الكتريكي بسيار بالايي برخوردار است كه مدت آن كم بوده ولي قدرت آن زياد است.

براساس مطالعات و بررسي‎هاي به عمل آمده توسط متخصصين امر تعداد رعد و برق در هر لحظه در سراسر دنيا بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ بار مي‎باشد. به عبارت ديگر حدود ۶۰۰۰ جرقه الكتريكي در هر دقيقه در دنيا زده مي‎شود. شدت جريان الكتريكي در رعد و برق ممكن است بين ۱۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ آمپر باشد (درحالي كه حداكثر شدت جريان قابل تحمل معمولاً ازچند صد آمپر تجاوز نمي‎كند).
تخليه بار الكتريكي که از يك ابر به ابر ديگر و يا به زمين بوجود مي ‎آيد، مي‎تواند قلب انسان را از كار بياندازد، شش‎ها را پاره كند و یا سبب سوختگي‎هاي جدي در بدن شود. هوايي كه نور برق از ميان آن مي‎گذرد به شدت گرم مي‎شود. جريان الكتريكي شديد ميزان حرارت هوا را در كانالي كه برق از آن عبور مي‎كند براي مدت يك ميلي‌ثانيه از ۳۰۰۰۰ درجه سانتيگراد بالاتر مي‎برد.
هوايي كه به طور ناگهاني اين ميزان گرم مي‎شود به سرعت منبسط شده و ضربه‎اي به هواي اطراف مي‎زند و امواجي را با فشار بين ۱۰ تا ۳۰ اتمسفر بوجود مي‎آورد. اغلب فلزاتي كه به عنوان وسايل زينتي به كار مي‎روند مانند گردنبند و دست بند نيز مي‎توان هنگام رعد و برق خطرناك باشند. در موقعي كه رعد و برق شديد رخ مي‎دهد بهترين كار براي حفظ سلامتي اين است كه هر نوع وسيله فلزي كه در دست داريد را فوراً رها كنيد و از ريسك كردن بپرهيزيد.

رعد و برق چرا به صورت خط راست نیست ؟
رعد و صاعقه در اثر تخلیه در ابرها ایجاد می‌شود . اگر این تخلیه بین دو ابر باشد آذرخش یا برق و اگر بین زمین باشد صاعقه نامیده می‌شود . ابرها هنگام حرکت دارای بارهای الکتریکی مثبت و منفی می‌شوند و به دنبال مکانی می گردند که بار الکتریکی خود را تخلیه کنند در مسیر به ساختمان های بلند و یا درختان بلند و یا جاهای نوک تیز که تجمع بار الکتریکی بیشتر است می رسند و تخلیه بار را انجام می‌دهند تا به زمین برسند .
از آنجا که ابرهای باردار در مسیر یکسان محل تخلیه بار را پیدا نمی‌کنند بنابراین تا وقتی که همه بار الکتریکی خود را از دست نداده اند کاملا به زمین نمی رسند و بالا می روند . بنابراین به صورت شاخه ای دیده می‌شوند .
از طرفی هنگامی که ابرها بالا هستند . در اثر برخورد و تابش های فرابنفش (تغییرات حوی) باردار می‌شوند و مقاومت هوا را که عایق است می شکنند و در نتیجه ها رسانا می‌شود و سپس تخلیه الکتریکی صورت می گیرد که ممکن است این تخلیه بین دو ابر یا ابر و زمین باشد .
مقاومت هوا در قسمت های مختلف متفاوت است مثلا در بعضی نقاط رطوبت هوا کمتر و در بعضی نقاط دیگر بیشتر می باشد و یا عوامل دیگر که باعث تغییر این مقاومت می‌شوند در نتیجه انتشار جریان الکتریکی به صورت مستقیم نیست و کنگره ای می‌شود .

آمارها می گوید بیشترین خسارت ناشی از ناآگاهی مردم است .
براساس آمار درسال ۱۹۹۳از خسارتهای طبیعی ناشی از طوفان ، آتش سوزی ، دزدی و غیره ۳۴٪ مربوط به صاعقه و اثرات ثانویه آن بوده است.
شاید ساده ترین دلیل این حوادث عدم آگاهی از روشهای صحیح حفاظت باشد. مضافاً به اینکه همه به غلط تصور می کنند که داشتن یک صاعقه گیر نوع میله ای در خارج ساختمان [که تنها از وقوع جرقه وتخرب فیزیکی ساختمان جلوگیری می کند] می تواند ،کلیه تجهیزات برقی والکترونیکی داخل ساختمان رانیز حفاظت نماید.
در صورتیکه چنین نیست . و اما امروزه تکنولوژی به کمک آمده و تجهیزاتی طراحی وابداع شده است که بتواند حفاظت مناسب را بوجود آورد. و در مقالات بعد جهت تکمیل این مقاله به حفاظت کنندهای خط تغذیه دستگاههای الکتریکی وتجهیزات حفاظتی DEHN خواهیم پرداخت.
صاعقه یکی ازاسرار آمیزترین پدیدههای خلقت است، که در عین زیبایی بسیار مخرب ودرطول تاریخ زندگی انسان ، موجب ضرر وزیان مالی وجانی بسیاری شده است. صاعقه از تخلیه الکترواستاتیکی میان ابر وزمین بوجود می آید.
در ابرهایی از نوع کومولونیمبوس (که گاه تا ۱۸km ارتفاع وچندین کیلو متر عرض دارند)طی مراحلی،ذرات آب دارای بار مثبت شده بطوریکه بارهای منفی درلایه های زیرین وبارهای مثبت در بخشهای فوقانی ابر متمر کزمی شوند. دراین حالت بارهای مثبت سطح زمین نیز،در زیر سایه ابر مجتمع می گردند.با افزایش پتانسل الکتریکی ابرنسبت به زمین یک جریان پیشرواز الکترونها با حرکتی نردبانی شکل از ابر به سوی زمین(downward leader) سرازیر شده وکانال اولیه صاعقه راشکل می دهد.
هوای اطراف این کانال کاملاٌ یونیزه است.این پیکان که گاه طول شاخه های آن به ۵۰m می رسد،بار زیادی را در نوک پیکان با خود حمل کرده وموجب افزایش شدت میدان الکتریکی جووشکست مقاومت عایقی هوا می شود.دراین حالت سرعت حرکت کانال نزدیک شونده به زمین بیش از۳۰۰km/sمی باشد.دراین زمان با افزایش شدت میدان الکتریکی در سطح زمین،یک جریان الکتریکی بالا رونده(upward leader )نیز از زمین به سوی ابر پیش می رود. پس از اصابت این دو پیکان به یکدیگر،کانال جریان بسته شده وضربه اصلی صاعقه ((return strokeاتفاق می افتد،و بدین ترتیب جهت خنثی شدن بارهای ابر وزمین،جریان بسیار زیادی در مدت کوتاهی در این کانال برقرار می شود.صاعقه در انواع مختلف اتفاق می افتد که متداولترین آنها((%۹۰از نوع صاعقه منفی نزولی وخطرناکترین آنها نوع مثبت صعودی می باشد.

sajadhoosein
31-01-2011, 14:06
صدمات صاعقه

اصولاٌ بشر تا قبل از تجربه شخصی حدوث سانحه، کمتر به دنبال علت وقوع آنها بوده است اما خسارات زیاد ومکرر ناشی از اثرات اولیه (ضربه های مستقیم)و ثانویه (میدانهای الکترومغناطیسی)صاعقه امروز به حدی رسیده است که توجه وراهکارهای جدی را می طلبد.
شاید اولین دلیل بروز این حوادث،عدم آگاهی از روشهای صحیح حفاظت باشد،که داشتن یک صاعقه گیردر خارج ساختمان(که تنها از وقوع جرقه وتخریب فیزیکی ساختمان جلوی گیری می کند) می تواند کلیه تجهیزات برقی والکترونیکی داخل ساختمان را نیز حفاظت نماید ، در صورتی که چنین نیست.طی ده سال گذشته استانداردهای جهانی به ما این امکان را داده اند که طراحیهای مناسبی با رعایت اصول وقوانین ( ElectroMagnetic Compatibilty ( EMC انجام دهیم.
امروزه وسایل وتجهیزاتی که برای یک زندگی ساده تدارک دیده شده،پر از مدارهای الکترونیکی است. وسایل خانگی،کامپییوتر،فاکس،بیسی م،تلویزیون ،تلفن،شبکه های اطلاعاتی جهانی ،همه وهمه از مدارهای الکترونیکی ساخته شده اندکه گران بوده وتعمیراتشان نیز آسان نیست وگاهی از خط خارج شدن آنها مصادف با خسارتهای غیر قابل جبرانی می باشد.
عواملی که می توانند شدید اٌتجهیزات نامبرده بالا یا بطور کلی هر وسیله دیگری را که مدارهای الکترونیکی در آنها بکار رفته باشد به خطر انداخته یاغیر قابل استفاده کنند، عبارتند از :
· اضافه ولتاژهای ناشی از تخلیه های الکترواستاتیک(Electrostatic Discharge)
· اضافه ولتاژهای ناشی از قطع ووصل مدارات جریان(Switching Electromagnetic Pulse)
· اضافه ولتاژهای ناشی از ضربه های مستقیم صاعقه ومیدانهای الکترومغناطیسی آن(Lightning- Electromagnetic ulse)
صاعقه از سه طریق می تواند موجب بروز اضافه ولتاژ در سیستم های الکتریکی شود:

۱ -کوپلاژمقاومتی:
وقتی که صاعقه به ساختمانی ضربه می زندجریانی که به زمین تخلیه می شودپتانسیل زمین رادر سیستم های برق ودیتا،تا چند صد کیلوولت افزایش می دهد.این امر موجب می شود بخشی از جریان صاعقه ازطریق هادیهای ورودی –خروجی به ساختمانهای دیگرمنتقل شود.
۲- کوپلاژسلفی:
عبورصاعقه ازیک هادی ویا کانال تخلیه، خود ایجاد یک میدان شدید مغناطیسی می نماید. وقتی که خطوط میدان،هادیهای را که تشکیل لوپ داده اند قطع کند،در آنها ولتاژی معادل چند کیلوولت القاء می شود.
۳- کوپلاژ خازنی:
کانال صاعقه در نزدیکی نقطه تخلیه،یک میدان شدید الکتریکی ایجاد می کند।کابلها وهادیها مانند خازن وهوانیز عایق دی الکتریک آنهاست. بدینصورت علیرغم عدم برخورد صاعقه به ساختمان کابلها تحت یک ولتاژ بالا قرار میگیرد.

اصول حفاظت از صاعقه
حفاظت یک ساختمان بطور کامل شامل موارد زیر است:
۱-حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقیم صاعقه
۲-حفاظت داخلی و تجهیزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانویه صاعقه
۱-حفاظت جلد خارجی ساختمان
منظوراز حفاظت خارجی ،حفظ بدنه واستراکچر ساختمان از آتش سوزی وانهدام در اثر اصابت صاعقه است. کلیه تجهیزات(مانند برقگیر) که جهت جذب وهدایت صاعقه از پشت بام تا سیستم زمین نصب می شوند،طبق استانداردIEC -۶۱۰۲۴ شناسایی می گردند.
۲-حفاظت تجهیزات نصب شده در داخل ساختمان
توسعه کاربرد سیستم های الکتریکی در جهان ،موجب افزایش شدید آمار صدمات وارده به این دستگاهها در اثرصاعقه و اضافه ولتاژهای ناشی از آن شده است।لازم به ذکر است که تنها بخشی از اضافه ولتاژها دراثر صاعقه بوده وبخش عمده آنها ناشی از عملیات سوئیچینگ وحوادث تغذیه می باشند.برای این بخش از حفاظت،کاهش اثر میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه مد نظر قرار می گیرد.
پس از بر خورد صاعقه به زمین یا ساختمان،وسایل الکترونیکی داخل ساختمانهایی که تا شعاع ۱۵km از محل برخوردودر محدوده میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده قرار دارند،در معرض خطر خواهند بود।(شکل-۴) حفاظت موثر این تجهیزات در مقابل ولتاژهای القایی حاصله،وقتی امکان پذیر است که کلیه سیستم های حفاظت داخلی همراه با حفاظت خارجی ساختمان تواماٌ نصب شده باشند.حفاظت داخلی ازصاعقه عبارتست از تهیه وسایلی که به کمک آنها بتوان اثرات اضافه ولتاژهای القایی حاصل از جریانهای صاعقه رابرروی تجهیزات داخل ساختمان خنثی کرد.واز تئوری منطقه بندی ( (Zone Conceptجهت حفاظت داخلی ساختمان استفاده می شود. ضمناٌ برای کسب اطلاعات دقیق تربه استاندارد IEC-۶۱۶۴۳ که در این زمینه تدوین شده است مراجعه گردد.
يك سيستم صاعقه اساساً از سه قسمت اصلي تشكيل شده است كه از :
۱- آنتن برقگير Air termination
۲- هادي ها Conductor
۳- الكترود يا سيستم اتصال به زمين Earth termination
آنتن هاي برقگير : عبارتند از جسم نوك دار با الكترود لوله اي در اندازه مشخص و يك پايه كه داراي يك زمينه هدايت كنندگي مي باشد. وظيفه آنتن برقگير اين است كه تخليه الكتريكي صاعقه را كه احتمال دارد در ساختمان تحت حفاظت صورت گيرد ، به طرف خود منحرف نموده و به طرف زمين بارهاي مربوطه را هدايت مي نمايد. محل نصب آنتن برقگير در بلندترين نقطه ساختمان مي باشد.
هادي ها : كه سبب ارتباط الكتريكي آنتن هاي برقگير به زمين و به يكديگر و نيز به اجسام فلزي مجاور مي گردد. وظيف هادي ها تخليه بارهاي صاعقه از آنتن برقگير به زمين مي باشد. هادي ها مي توانند بصورت تسمه اي يا كابلي شكل باشند.
سيستم اتصال به زمين : عبارت است از يك يا چند الكترود منفرد يا مرتبط كه بارهاي الكتريكي را از آنتن توسط هادي هاي نزولي به زمين منتقل مي كنند.
رابط ها عبارتند از پيوند الكتريكي مابين دو يا بيشتر قسمت هاي سيستم حفاظتي.
اتصالات : عبارتند از هادي هايي كه به منظور فراهم نمودن اتصال الكتريكي مابين حفاظت صاعقه و قسمت هاي فلزي ديگر و مابين قسمت هاي مختلف اخير برقرار شده است.
بست ها : كه جهت محكم نمودن هادي ها به ساختمان به كار مي روند. اين بست ها براي اندازه هاي مختلف تسمه بايد طراحي گردد.
۱- سيستم حفاظت بر سوله ها ( يا بام هاي مسطح ) : در اين سيستم از روشي موسوم به سيستم حفاظت فاراده استفاده مي نمايند. آنتن برقگير بصورت لوله هاي كوتاهي است با نوك تيز كه در چند متري يكديگر دور تا دور پشت بام يا در خط الراس سقف سوله قرار دارند.
قطر و ضخامت آنتن برقگير در صورت استفاده از ميله بايد مطابق با جدولي كه ابعاد اجزاء تشكيل دهنده سيستم حفاظت صاعقه را مي دهد اجرا شود.
۲- بام هاي با شيب تند : حداكثر فاصله بين ميله هاي برقگير در خط الرآس بام هاي با شيب تند ، ۶ تا ۸ متري باشد.
تذكر : سقف ها با شيب ملايم آنهايي هستند كه عرض آنها چنانچه مساوي يا كمتر از ۴۰ فوت ( ۱۲ متر ) باشد شيب آنها كمتر از يك هشتم ، چنانچه متجاوز از ۴۰ فوت ( ۱۲ متر ) باشد ، شيب آنها كمتر از يك چهارم باشد.
۳- سقف با شيب ملايم : چنانچه عرض آنها از ۱۵ متر بيشتر باشد ، بايد علاوه بر آنكه داراي آنتن هاي اضافي در خط الرآس و نقاط لازم ديگر باشند ، كه فاصله آنها از ۱۵ متر تجاوز نكند ، دور تا دور آنها نيز آنتن هايي به فواصل ۶ تا ۸ متر بايد نصب گردد.
فاصله آنتن هاي برقگير از انتهاي بام يا خط الرآس سوله يا تغيير مسير هر بام بايد در حدود ۲ فوت ( ۶۰ سانتي متر ) باشد.
طول آنتن ها حداكثر ۱۵۰ و حداقل ۳۰ سانتي متر مي باشند.
آنتن هاي برقگير بايد در قسمت هاي اساسي و محكم و در بلندترين نقطه ساختمان نصب گردند و سطح مقطع نقطه اتكا حداقل بايد با سطح مقطع يكي باشد و طوري بايد محكم گردند كه احتمال واژگون شدن به وسيله باد را نداشته باشند. آنتن هاي برقگير با ارتفاع متجاوز از ۶۰ سانتي متر ، بايد نگهداري آنها از نقطه اي باشد كه ارتفاع آن كمتر از ارتفاع نصب آنتن نباشد.
هواكش ، دودكش ، مخازن آب و ساير برجستگي هاي ديگر پشت بام كه احتمال آسيب ناشي از شوك دارند بايد به آنها اتصال الكتريكي ( به وسيله هادي هاي فرعي ، آنها را به هادي اصلي متصل نمود ) ايجاد نمود و يا ممكن است به وسيله يك هادي خارجي به يكديگر متصل و سپس به اسكلت ساختمان وصل شوند كه تعداد اين اتصالات نبايد از تعداد اتصال هاي زمين كمتر باشد.

sajadhoosein
31-01-2011, 14:16
هشدار هاي لازم:

اگر داخل ساختمان هستيد به نکات زير توجه کنيد :
۱ - وسايل برقي مانند راديو و تلويزيون را از برق بکشيد و سيم آنتن را خارج کنيد .
۲ - از درب و پنجره و بخاري ديواري ، شوفاژ و ديگر هادي هاي الکتريسيته دور شويد .
۳ - به منظر جلوگيري از خطر آتش سوزي ناشي از صاعقه نسبت به نصب برق گير در ساختمانهاي بلند اقدام کنيد .

اگر در خارج ساختمان هستيد :
•در مکانهاي مرتفع قرار نگيريد .
•از درختان ، تپه ها ، ديرکها ، طناب رختشويي ، سيم برق هوايي ، لوله هاي فلزي و آب دور شويد .
•به اشياء فلزي ( از قبيل دوچرخه ، نرده هاي آهني ، قلاب ماهيگيري ، لوازم فلزي خانه و واگنهاي راه آهن ) دست نزنيد .
•اگر در فضاي باز گرفتار رعد و برق شديد ، زانو و پاهاي خود را نزديک يکديگر قرار داده و سر خود را خم کنيد .
•اگر در حال شناکردن هستيد يا روي قايق سواريد فوراً از آب بيرون بيائيد .
اگر در بيرون از خانه هستيد ، زير درخت يا نقاط مرتفع پناه نگيريد بلکه در محلي باز به حالت خميده باقي بمانيد .
ايستادن زيردرخت يا روي تپه هنگام صاعقه بدترين کار مي باشد
•داخل اتوبوس و ترن مکانهاي امني هستند ، بنابراين مي توانيد هنگام صاعقه به داخل ساختمان يا ايستگاه ترن زيرزميني يا درون اتومبيل برويد .
•در صورتي که در اتومبيل هستيد ،‌ در محل مطمئن توقف کنيد و موتور را خاموش کنيد و آنتن ماشين را پائين بکشيد .
در هنگام رعد و برق سريعا بر روي زمين نشسته ،دولا شويد.هرگز به طور مستقيم روي زمين دراز نكشيد.
در هنگام رعدوبرق از تجمع به دور هم خودداري نماييد.
دستگاههاي الكتريكي خود را خاموش كنيد.
از درختان تك و بلند، تپه ‎ها، تيرك‎ها، سيم برق هوايي، فنس ها، لوله‎ هاي فلزي آب، مناطق و علفزار هاي مرطوب و جويبار ها و مكان هاي پر آب و رودخانه ها دور شويد و از آنها فاصله بگيريد. ايستادن زير درخت روي تپه هنگام صاعقه خطرناك‎ترين اقدام است.
از لبه صخره ها و بلندي قله ها فاصله بگيريد و به ارتفاعات پايين دست فرود آييد.
به غار هاي عميق پناه ببريد. غار هاي كم عمق مي تواند خطرناك باشد.
به اشياء فلزي از قبيل كلنگ، باتوم كوهنوردي ، لوازم فني سنگ نوردي، عينك با فريم فلزي و هر وسيله فلزي ديگر دست نزنيد.
اگر در محوطه اي مسطح هستيد، در محلي باز و بدون درخت ، به حالت خميده دست را روي زانوهاي خود قرار دهيد و باقي بمانيد و در نقاط مرتفع پناه نگيريد .
اگر لباس‎هاي شما خيس است سعي كنيد آنها را هر چه زودتر خارج كرده و از خود دور كنيد.
اگر هنگام رعد و برق، احساس كرديد كه موهاي سر يا دست‎هاي شما سيخ شده و يا از سنگ‎ها و تورهاي فلزي اطراف خود صداي وزوز شنيدند و يا بوي اوزون به مشام رسيد، فورا آن محل را ترك كنيد.
به مكانهاي زير برويد: بين درختان كوتاه در بين درختان بلند ، مكانهاي خشك وبدون گياه.
طناب هاي را كه به همراه داريد بخصوص اگر خيس و مرطوب شده اند از خود دور كنيد.
تنها در موارد اورژانس از تلفن همراه استفاده كنيد.
در هنگام رعد و برق سريعا بر روي زمين نشسته ، دولا شويد. هرگز به طور مستقيم روي زمين دراز نكشيد.
در هنگام رعدوبرق از تجمع به دور هم خودداري نماييد.
دستگاههاي الكتريكي خود را خاموش كنيد.

sajadhoosein
31-01-2011, 15:14
سوختگي هاي الکتريکي ناشي از رعد وبرق :
عبور جريان الكتريكي و صاعقه از بدن احتمالاً باعث ايجاد جراحتهاي وخيم و حتي مرگ آور مي شود . جريان برق ممکن است از صاعقه ( برق زدگي ) ‌باشد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]وقتي جريان برق از نقطه اي وارد بدن مي شود از محل ديگر که در آن بدن با زمين تماس دارد خارج مي شود . نقاط ورود و خروج جريان برق از بدن آسيب مي بيند و آسيب اين نقاط به صورت حفره اي شبيه به محل ورود گلوله به چشم مي خورد .
به غير از محل ورود و خروج جريان برق ، ‌بافتهايي که در مسير اين دو نقطه قرار دارند نيز تحت تأثير جريان برق و حرارت توليد شده تخريب مي شوند به طوري که هرچه ولتاژالكتريكي که وارد بدن مي شود بيشتر باشد ، سوختگي ايجاد شده عميق تر و جراحتهاي باقي مانده وخيم تر خواهند بود .
علاوه بر اين ،‌ جريان الکتريکي ضمن عبور از بدن در اعصاب ( محيطي و مرکزي ) ، ماهيچه ها و قلب تغييرات شيميايي قابل توجهي ايجاد مي کند و باعث اختلال در واکنش هاي بدن شده و يا به طور کلي باعث توقف آنها مي شود ، در بسياري از موارد اگر چه سوختگي خارجي ( محل ورود و خروج جريان برق ) به طور فريبنده اي کوچک است اما اين مقدار کوچک نبايد پوششي بر آسيب هاي وخيم تر عمقي باشد و ما را به اشتباه بياندازد .
صاعقه يک منبع طبيعي توليد الکتريسيته ( جريان مستقيم با سرعت و ولتاژ فوق العاده زياد ) است که به طور عادي براي رساندن خود به زمين از نزديکترين زائده بلندي که در آن حوالي وجود دارد استفاده مي کند و اگر شخصي در تماس ، يا حتي نزديکي به يک زائده طبيعي مانند درخت ، برج يا دکل باشد صدمه شديدي خواهد ديد .
الکتريسيته توليد شده به وسيله برق آسمان عمرش فوق العاده کوتاه است اما مي تواند موجب مرگ آني ( به علت ايست قلبي ، تنفسي ) يا حداقل سبب به آتش کشيدن لباس شخص شود ( اما صدمات بافتهاي عمقي به نسبت سبکتر است ) . بنابراين در زمان رعد و برق بايد به سرعت از محلهاي خطرناک دور شد .

عوارض تهديد کننده جان مصدوم درصاعقه زدگي :
با ورود جريان برق و صاعقه به بدن در اثر انقباضهاي الکتريکي سفت ( کزازي شکل ) عضلات تنفسي يا آسيب مراکز تنفسي در مغز ( در بصل النخاع ) ايست تنفسي عارض مي شود و پس از مدتي قلب نيز از حرکت مي ايستد .
البته اگر جريان برق از خود قلب نيز عبور کرده باشد با ايجاد انقباضات کرمي شکل و غيرمؤثر و اسپاسموديک در بطن ( فيبريلاسيون بطني ) ايست قلبي اوليه خواهيم داشت .
پس از ايست قلبي - تنفسي اگر در عرض ۴ تا ۶ دقيقه عمليات احياء شروع نشود مرگ قطعي و حتمي خواهد بود . اما قبل از شروع عمليات احياء ابتدا بايد تماس مصدوم را با جريان برق از بين ببريم .

صدمات ناشي از برخورد مستقيم صاعقه با شخص
برخورد مستقيم صاعقه با شخص ، خطرناك ترين حالت ممكن است. خطر وقتي بيشتر مي شود كه صاعقه از نزديكي “قلب” يا از “سر” وارد بدن شود.
با اصابت صاعقه به شخص ، ممكن است صدمات زير در بدن وي ايجاد شود:
۱ - ضربه مغزي :
كمتر پيش مي آيد كه صاعقه باعث ضربه مغزي شود . معمولا اين اتفاق زماني مي افتد كه صاعقه به “سر” مصدوم برخورد كند و اين نوع برخورد ، به ندرت روي مي دهد اما در چنين حالتي احتمال مرگ بسيار زياد است و احتمالا مصدوم در همان ساعات اوليه خواهد مرد. البته در مواردي هم شدت عارضه كمتر بوده و به صدمات مغزي خفيف تري ميانجامد ، هرچند اين صدمات نيز مي توانند بسيار جدي باشند و منجر به عواقبي چون فلج دائم و … شوند.
۲- ايست قلبي :
اين اتفاقي است كه براي بيشتر صاعقه زده ها رخ مي دهد . صاعقه مي تواند با عبور دادن جريان برق از قلب يا با وارد كردن ضربه و شوك قوي به آن ، باعث توقف تپش قلب شود.
۳- سوختگي :
تقريبا در تمام برخورد هاي مستقيم ، درصدي از سوختگي ديده مي شود. سوختگي ناشي از برخورد مستقيم صاعقه مي تواند بسيار شديد و عميق باشد يا بسيار خفيف و سطحي ؛ و اين از عجايب صاعقه است ؛
گاه پيش مي آيد كه برخورد صاعقه ، شخص را به تكه اي گوشت سوخته و سياه رنگ تبديل مي كند و او را در دم مي كشد اما درصد كمي از صاعقه زده ها دچار چنين سرنوشتي مي شوند . در بيشتر موارد صاعقه از قسمتي از بدن وارد و از قسمتي ديگر خارج مي شود و در طول مسير عبور خود تمام بافتها را از درون مي سوزاند ، در اين ميان هرچه اعضاي سوخته شده مهمتر باشند خطر بيشتر است.
اما مواردي هم پيش مي آيد كه صاعقه به دليل سرعت زيادش تنها از سطح بدن عبور مي كند و جز يك سوختگي سطحي ، اثر ديگري از خود بر جاي نمي گذارد !
۴- خونريزي داخلي :
عبور جريان قوي برق از بافتهاي دروني بدن ، علت اصلي خونريزي داخلي ناشي از صاعقه است و مي توان گفت شمار زيادي از صاعقه زده ها دچار اين جراحت مي شوند.
۵- شوك :
تمامي كساني كه صاعقه با آنها برخورد كرده دچار برق گرفتگي مي شوند. كمترين اثر برق گرفتگي با چنين ولتاژي يك شوك شديد است كه در صورت معالجه نشدن منجر به بي هوشي ، كما و حتي مرگ مي شود.
۶- آسيب به دستگاه عصبي :
از ديگر عوارض برق گرفتگي با ولتاژ بالا ، صدمه ديدن دستگاه عصبي است.
اگر اين آسيب در نخاع باشد مي تواند منجر به فلج كامل يا فلج اندام تحتاني شود و اگر اعصاب ساير نقاط بدن لطمه ببيند عوارض مختلفي منجمله بي حسي در اندامها را به دنبال خواهد داشت.
۷- مشكلات تنفسي :
آسيب ديدن بصل النخاع كه كنترل دستگاه تنفسي را بر عهده دارد ، ضايعه اي است كه باعث برهم خوردن نظم تنفس و حتي خفگي مي شود. همچنين صدمه ديدن “ريه” مي تواند باعث عفونت يا ساير مشكلات ريوي در آينده شود.
۸- ضايعات در چشم و گوش :
حرارت و ضربه ناشي از صاعقه مي تواند باعث پاره شدن پرده صماخ گوش و لطمه خوردن مويرگها و مردمك چشم شود كه اثر آن كري و كوري موقت يا دائم خواهد بود .

sajadhoosein
31-01-2011, 15:22
علائم و نشانه هاي فرد آسيب ديده
بر اساس شدت صدمات وارده ، تابلوي باليني متفاوت بوده و ممکن است فقط به صورت اختلال هوشياري گذرا و لحظه اي و احساس ضعف و بي حسي موقت باشد و اينکه سوختگي شديد ، ايست قلبي - تنفسي و مرگ رخ مي دهد . ميزان مرگ ومير کلي آن حدود ۳۰-۲۰ درصد بوده و در ۷۰ درصد قربانيان نجات يافته ، عوارض ماندگار موجود خواهد آمد .
•اختلال عصبي ممکن است بصورت کاهش سطح هوشياري ، فراموشي ، تشنج ، سوزن سوزن يا گزگز شدن انتهاي دست و پا ، ‌لکنت زبان ، خونريزيهاي مغزي و کما باشد .
•اختلالات قلبي - عروقي بصورت نامنظم شدن ضربان قلب و افزايش فشار خون شديد مي باشد .
•شايعترين علت مرگ در اين افراد ايست تنفسي است . پوست از چند طريق ممکن است دچار ضايعه شود . شايعترين آن ، سوختگي حاصل از انتقال سطحي جريان الکتريکي است و همچنين سوختگي در نواحي مرطوب بدن ( زيربغل و کشاله ران ) ممکن است اتفاق بيافتد .
•بيش از ۵۰٪ قربانيان صاعقه دچار پارگي پرده گوش شده و همچنين ممکن است اختلال شنوايي در اثر جابجايي استخوانهاي گوش مياني بوجود آيد .

چگونه کمک درمانی کنیم ؟
•کليه مصدومين بايد در هر شرايطي به بيمارستان انتقال يابند و دست کم به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر قرار گيرند . تنفس و نبض مصدوم ارزيابي شود و در صورت عدم وجود نبض و تنفس احياي قلبي - ريوي ( طبق دستورالعمل ) انجام گردد . در مصدومين حتماً بايد به فکر خونريزي داخلي بود .
•آسيبهاي ناشي از سوختگي ( طبق دستور العمل )‌را درمان نماييد و همچنين بايد مراقب آسيبهاي ستون فقرات و شکستگيها بوده و در صورت وجود آسيب طبق دستورالعمل مربوطه اقدام نمائيد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

علايم و عوارض :
علايم برق گرفتگي مي تواند بسيار شديد و عميق و شامل سوختگي مختصر تا شديد پوست و ساير بافت هاي بدن و احشاء، مورمور شدن بدن، نامنظمي يا ايست ضربان قلب، ايست تنفس، کاهش سطح هوشياري، تشنج، نارسايي کليوي، شکستگي و دررفتگي استخوان ها و مفاصل و … باشد.
نكته :
هنگام رعد و برق براي حفاظت در برابر برق گرفتگي و صاعقه زدگي به مکان هاي سرپوشيده پناه ببريد و از ايستادن در مکان هاي باز، کنار درختان يا باجه تلفن و ماندن داخل آب (دريا، استخر و …)خودداري کنيد.
اقدامات و كمك هاي اوليه
شعله اي در لباس مصدوم را خاموش کنيد، لباس هاي سوخته و نيمه سوخته را از بدن او خارج نماييد و چنانچه ضربان قلب مصدوم متوقف شده باشد فوراً عمليات احياء را شروع کنيد.
ناحيه سوخته بدن را با گاز استريل يا يک تکه پارچه تميز بپوشانيد و هرگونه شکستگي اندام ها را آتل بندي کنيد. توجه کنيد در فرد دچار برق گرفتگي احتمال آسيب مهره هاي گردني و متعاقباً فلج اندام ها بسيار زياد است؛ پس در حمل و نقل مصدوم تلاش کنيد هيچ گونه حرکتي به سر و گردن وي داده نشود.
مصدومين فوق بايد پس از کمک هاي اوليه حتماً به بيمارستان منتقل شوند چرا که برق گرفتگي مي تواند عوارض تأخيري خطرناکي داشته باشد.
نکته:
جريان برق با ولتاژ بالاي کابل هاي صنعتي مي تواند تا چندين متر قوس الکتريکي داشته باشد. بنابراين به قربانيان اين نوع برق گرفتگي نبايد نزديک شد مگر اين که به طور رسمي اطلاع داده شود که برق قطع شده است. لازم به ذکر است عمليات نجات در فردي که دچار صاعقه زدگي شده، مشابه حالت برق گرفتگي است.
پيشگيري
هنگام رعد و برق، براي حفاظت در برابر برق گرفتگي و صاعقه زدگي به مکان هاي سرپوشيده پناه ببريد و از ايستادن در مکان هاي باز، کنار درختان يا باجه تلفن و ماندن داخل آب (دريا، استخر و …) خودداري کنيد.

sajadhoosein
31-01-2011, 15:30
رعایت اصول ایمنی برای کودکان در هنگام رانندگی وعبور از خیابان

در کشور ایران آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات و حوادث ناشی از رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام رانندگی و یا عبور از خیابان ها و جاده ها، بسیار بالاست. سوانح و حوادث ناشی از رانندگی اولین علت مرگ و میر در سنین زیر ۴۰ سال هستند. به راستی ، علت اصلی به وجود آمدن چنین مساله ای که در طی آن بهترین فرزندان در زمان سازنده ترین سنین در میهن ما دچار مرگ و میر ویا معلولیت های جسمی می شوند ، چیست؟

بی شک علاوه بر وضع قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت بر اجرای آن ها، انجام اقدامات آموزشی برای تغییر رفتار فرهنگی و ترافیکی به خصوص از سال های کودکی ضروری است.
در این زمینه ، رعایت نکات ایمنی در دو دسته قابل بحث است:
• نکته های مهم ایمنی در هنگام رانندگی برای کودکان و والدین
• نکته های مهم ایمنی در هنگام عبور از خیابان برای عابران پیاده

* نکته های مهم ایمنی در هنگام رانندگی برای کودکان و والدین
۱. کودکان به هیچ وجه نباید در صندلی جلو یا در بغل راننده بنشینند.
۲. کودکان زیر یک سال باید در ساک مخصوص آن ها قرار داده شوندو این ساک روی صندلی عقب خودرو گذاشته شود.
۳. کودکان بالاتر از یک سال تا زمانی که به تنهایی قادر به محافظت از خودنباشند، باید در صندلی مخصوص کودکان که در صندلی عقب خود رو قرار داده شده است بنشینند.
۴. کودکان بزرگ تر که می توانند از خود مواظبت کنند، باید در صندلی عقب خودرو بنشینند و کمربند ایمنی آن ها بسته شود.
۵. روی صندلی کودکان بالاتر از یک سال، باید یک تشک مخصوص گذاشته شود تا امکان دید کافی برای کودک از محیط بیرون خودرو ایجادشود . این کار سبب آرام بودن کودک می شود.
۶. نوزادان و اطفال نباید در خودرو حتی برای مدت کوتاه و حتی در یک توقف گاه مطمئن تنها گذاشته شوند.
۷. برای سوار و پیاده شدن باید از درهای سمت راست خودرو استفاه شود.
۸. در هنگام سوارشدن تحت نظارت والدین، اول باید کودکان سوار شوند و برای پیاده شدن اول باید بزرگ ترها پیاده شود.
۹. هنگام بسته شدن در خودرو باید مواظب بود که انگشتان کودکان لای در نمانند.
۱۰. کودکان نباید روی صندلی خودرو و یا در داخل ماشین بایستند.
۱۱. کودکان نباید در زیر شیشه ی عقب خودرو دراز بکشند.
۱۲. قبل از به راه افتادن خودرو ،درهای خودرو باید قفل شوند و کمربندهای ایمنی سرنشینان خودرو نیز باید بسته شوند.
۱۳. کودکان نباید با درهای خودرو بازی کنند.
۱۴. کودکان نباید در خودرو بازی و جست و خیز کنند.
۱۵. والدین باید مواظب کودکان باشند تا سر و دست های خود را از خودرو بیرون نیاورند.

* نکته های مهم ایمنی در هنگام عبور از خیابان برای عابران پیاده :
۱. استفاده از لباس های رنگ روشن به خصوص در هنگام تاریک شدن هوا
۲. آموزش به کودکان در مورد این که هنگام عبور از خیابان عجله و بازی گوشی نکنند.
۳. برای رد شدن از عرض خیابان بایداز خط کشی های مخصوص عابر پیاده و پل های عابر پیاده و یا پل های زیر گذر استفاده کرد.
۴. کودکان باید به هنگام عبور از خیابان دست بزرگ تر خود را بگیرند.
۵. برای عبور در طول خیابان باید حتما از پیاده رو ها استفاده کرد.
۶. اگر کودکان همراه والدین خود نبودند برای رد شدن از خیابان ازپلیس کمک بگیرند.
۷. عبور از عرض بزرگ راه ها و بلوار ها بسیار خطرناک است.
* تصور نکنید که همیشه حوادث برای دیگران اتفاق می افتد. حادثه هیچ گاه خبر نمی کند. به جای این که حادثه در کمین ما باشد ، ما از ایجاد حادثه پیش گیری کنیم

sajadhoosein
31-01-2011, 15:38
اصول ايمني و كمكهاي اوليه

بروز صدمات و حوادث در ورزش امري اجتناب ناپذير است و همواره ورزشكاردرمعرض يكسري خطرات بالقوه اي قرار دارد كه در صورت اطلاع از مكانيسم آسيب و نحوه درمان اين صدمات ، از ناتوانيهاي بعدي ورزشكار كاسته مي شود.

اگر مربي و مددكار ورزشي در مورد اقدامات اوليه ورزشي تعليم درستي ببينند اين ناتوانيها به حداقل خواهد رسيد، كما اينكه امروزه در جامعه ورزشي مملكت ما مربيان ناآزموده بر صدمه حاصل از ورزش نيز دامن مي زنند.
در حال حاضر ، پيشگيري ، تشخيص و مراقبت صحيح از صدمات ورزشي داراي اهميت ويژه اي است.

تعريف كمكهاي اوليه
به مجموعه اقدامات ، عمليات و مراقبتهايي گفته مي شود كه بلافاصله بعد از حادثه و تصادف به آسيب ديدگان يا مجروحان حادثه صورت مي گيرد، تا از عواملي كه زندگي و سلامت آنها را تهديد مي كند ، جلوگيري كرده و از وخامت حادثه بكاهد و تا رسيدن پزشك به محل حادثه و يا رساندن آنها به مراكز درماني ادامه يابد.
منظور از اين كمكها نه تنها نجات مريض يا مصدوم از خطر مرگ است ، بلكه تقليل و كم كردن ناراحتي و درد مريض ، چه از لحاظ روحي و چه از نظر جسمي ، توسط اقدامات و مراقبتهاي كمك كننده كه آن نيز جزو كمكهاي اوليه محسوب مي شوند.
آشنايي با روشهاي صحيح كمكهاي اوليه به مصدومان ،سبب مي گردد كه فرد بهبود ي خود را سريهتر به دست آوردو بتواند به ادامه فعاليت مفيد و موثر خود بپردازد، اما اگر از روش صحيح كمكهاي اوليه و انتقال مصدومين به بيمارستان و مراكز درماني اطلاع و آگاهي كافي نداشته باشيم ، در صورت بروز هر گونه حادثه و صدمه اي ، ممكن است به دليل عدم جابجايي صحيح و رساندن بيموقع امدادهاي ضروري به وي ، موجب بروز صدمات و خطرات جاني جدي و خطرناكي براي او بشويم.
صدمات و جراحاتي كه به ورزشكاران وارد مي شود، به علل مشخصي از ضرباتي كه به افراد معمولي در اجتماع وارد مي شود، متمايز هستند و بايد به آنان توجه خاصي بشود. زيرا وجود قدرت جسماني و فيزيكي مناسبي كه در ورزشكاران جوان وجود دارد، اين قدرت بدني صدمات وارده را زودتر ترميم نموده و دوران نقاهت بيماري را کوتاهتر مي كند.
تمامي تيمهاي ورزشي بايد حتماََ پزشك داشته و در تمرينات و مسابقات حضور داشته باشد و صدمات احتمالي را بموقع درمان كند، اتخاذ تصميم به عهده پزشك است كه بازي را ادامه دهد يا نه و بستگي مستقيمي به نظر وي دارد.
فشارواصراربه ورزشكار مجروح براي ادامه مسابقه صرفاََبراي بردوباخت خطرناك است.
بهتر است پزشك به كمك ديگران او را به كنار زمين بياورد و در انتقال مصدوم نيز بايد شرايط صحيح و اصولي رعايت شود تا آسيب جزيي به آسيب كلي تبديل نشود.

نكاتي كه كمك كننده بايد آنها را رعايت كند :
۱- در زمان كمك رساني هر چه قدر حادثه بزرگ باشد، بايد كمك كننده آرامش و خونسردي خود را حفظ كند.
۲- بايد مصدوم رااز نظر روحي چون بسيار ضعيف شده است كمك كردوكاري نكنيم كه او تحت فشار روحي بيشتري قرار گيرد.
۳-به محض رسيدن به محل حادثه بايد ميزانجراحات و صدمات را مشخص نماييم.
۴- كمكهاي اوليه را به ترتيب و با توجه به اهميت پشت سر هم انجام دهيم.
۵- اگر مريض يا مصدوم در اثر آسيب هايي مانند غرق شدن ياصدمات ديگر دچار مشكلات تنفسي و قلبي شده باشد، بايد ابتدابه او ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي بدهيم .
توجه به نكات ديگر از جمله دور كردن مجروح از محيط خطر – كنترل راههاي تنفسي و بازرسي علائم حياتي بدن ( نبض – تنفس – فشار خون )اقدامات لازم جهت جلوگيري از خونريزي – كنترل شكستگيها – دررفتگيها بايد مد نظر باشد.
به عنوان يك مربي ما اغلب اولين كساني هستيم كه بايك آسيب ديدگي برخورد مي كنيم.
پس از آنجاكه اغلب ، پزشك حاضر نيست، ما مسئول انجام كمكهاي اوليه هستيم .

sajadhoosein
31-01-2011, 15:45
ما به عنوان يك مربي جهت رعايت اصول ايمني در هنگام فعاليت لازم است مواردي رامد نظر قرار دهيم .

۱- برنامه فعاليتي و تمريني را با دقت طراحي كنيم.
۲- دستور العمل صحيحي را در اختيار آنان بگذاريم.
۳- محيط ايمني را بوجود آوريم.
۴- وسايل مناسب و كافي در اختيار بازيكنان قرار دهيم .
۵- ورزشكاران را گروه بندي نماييم.
۶- بازيكنان را در زمينه آسيب ديدگيهاو ناتوانيها ارزيابي كنيم.
۷- فعاليت را به دقت دنبال كنيم .
۸- از ورزشكاران و والدينشان رضايتنامه كتبي تهيه نماييم.
۹- كمكهاي اوليه را بياموزيم.

ما به عنوان يك مربي ، يكي از اعضاي مهم تيم پزشكي ورزشي هستيم و مي توانيم مراقبتهاي پزشكي ، ورزشي را در طي مراحل زير انجام دهيم .

۱- كمك به پيشگيري از آسيب ديدگيهابا استفاده از روشهاي آموزشي مناسب
۲- دستور العمل ايمن و موثر تكنيكهاي ورزشي و سرپرستي دقيق
۳- پيشگيري از وارد شدن آسيب بيشتر به بازيكن آسيب ديده
۴- مطمئن شويم كه يك بازيكن آسيب ديده تحت رسيدگي پزشكي صحيح قرار دارد.
۵- در مورد آسيب ديدگي بازيكن ياپيشرفت او در توانايي هايش اطلاعات كسب كنيم.
۶- به عنوان رابطي بين تيم پزشكي و بازيكن آسيب ديده عمل كنيم.

زماني كه گروه نجات مي رسد تابيمار را به اورژانس مي رسانيم ، ما نقش مهمي رابه عهده داريم از جمله:

۱- موقعيت هاي شلوغ را بايد كنترل كنيم .
۲- به حركت دادن بازيكن بايد كمك كنيم .
۳-اطلاعاتي در موردچگونگي آسيب ديدگي جمع آوري كنيم.
۴- بازيكن رااز صدمات بيشتر مراقبت كنيم.
۵- شخصي رابراي مطلع كردن اورژانس بفرستيم .
۶- آسيب ديدگي را ارزيابي كنيم .
۷- كمكهاي اوليه را به كار گيريم.

در واقع،رفتار ما در اولين دقايق يك آسيب ديدگي بسيار مهم مي باشد.
ممكن است مصدوم دچار كم خوني ، تورم ، مشكل تنفسي و ساير مشكلات باشد. اگر ما صحيح و سريع عمل كنيم ، مي توانيم زيانهاي يك آسيب ديدگي رابه حداقل برسانيم.

هر چند به عنوان فردي كه كمكهاي اوليه را مي دانيم ، هيچوقت سعي نكنيم كه كار يك پزشك را انجام دهيم .بايدوظايف خود رابدانيم ،تازماني كه شايسته مراقبت ازفرد مصدوم نيستيم ، زير بار مسئوليت آن نبايدبرويم .در زماني كه كادر پزشكي حضور دارند ، كنترل كامل رابه آنان بايد بدهيم ودرصورت نياز به آنان كمك كنيم .چون ممكن است بازيرپاگذاشتن حدودو قوانين زياني را به بار آوريم و به مدت زيادي يك بازيكن رارنج دهيم و اگر غيرمسئولانه عمل كنيم و به ورزشكارآسيب برسانيم تحت تعقيب قانون قرارخواهيم گرفت.

اصول اساسي كمكهاي اوليه در تربيت بدني :
بطور كلي بايد به چند اصل اساسي توجه نمود:
۱- گذاشتن كيسه يخ يا خود يخ به تنهايي كمك بزرگي براي جلوگيري از ورم در اثر خونريزي مي نمايد. بهتر است يخ را داخل كيسه نايلون يا با استفاده از يك پوشش در روي عضو قرار دهيم ، زيراممكن است در اثر يخ گذاشتن به صورت مستقيم روي پوست تحريك و آسيب پوست شود.
۲- چون در اثر ضربه و خونريزي ورم ايجاد مي گردد، بهتر است عضو مجروح و مصدوم رابالاتر از حد معمول نگاه داشت ، تا بدين وسيله از شدت ورم كاسته و در نتيجه درد نيز كمتر مي شود.
۳- انجام اقدامات اوليه كه مربوط به علائم حياتي ورزشكار مي شود (سيستمهاي راههاي هوايي، دستگاه تنفس –دستگاه گردش خون)
۴- اگر ورزشكار تنفس نداشت و يا مشكلي در دستگاه قلبي و ريوي داشت بلافاصله او را به مركزفوريتهايي پزشكي بفرستيم .
۶- در همان زمان كه مشغول ارزيابي هستيم ، مراحل ( hit ) را كه شامل تاريخچه و مشاهده ولمس است انجام دهيم.
۷-وقتي كه ما سعي مي كنيم كه نوع صدمه را معين كنيم در صورت لزوم به انجام كمكهاي اوليه نيز بپر دازيم
۸- ورزشكاراني كه به صورت جدي آسيب ديده اند نبايد هيچ گاه حركت داده شوند.
۹- تنهادر زماني كه ما مي توانيم ورزشكاري را كه داراي آسيب جدي است حركت دهيم كه وي در موقعيتي باشدكه مانع از ارزيابي abc شده باشد و نتوان كمكهاي اوليه ويژه براي نجات جان وي را ارائه كرد.
۱۰ – اگر ورزشكاري بي هوش يا مشكوك به آسيبهاي سر و گردن ويا پشت سر ،قرار است حركت داده شود، ابتدا بايد سر و ستون فقرات ثابت شده ، بدن وي نيز به صورت واحد حركت داده شود.
۱۱- ورزشكاراني كه دچار شكستگي ،دررفتگي،نيمه دررفتگي ياكشيدگي وپيچ خوردگي و ياپارگي ليگامنتها ي عضلاني شده اند ، تا هنگامي كه آسيب هاي وارده ثابت نشده و بسته نشده اندنبايد حركت داده شوند.

sajadhoosein
31-01-2011, 15:51
مواقعي كه ورزشكار نبايد به مسابقه ادامه دهد:

۱- مواردي كه حركت كم شده باشد(نتواندبدود-حركت ياورزش كند – راه برود- بپرد)
۲- زماني كه ورزشكار تب دارد.
۳- زماني كه ورزشكار احساس سردرد، سرگيجه دارد و يا حافظه اش كم شده و هوشياري اوكم مي باشد.
۴- موقعي كه ورزشكار از درد پاشكايت دارد.
در صورت وجودهريك از موارد فوق ورزشكار بايد توسط پزشك مورد معاينه قرار گرفته و سپس مرخص شود.
اقدامات اوليه درماني در آسيب ورزشي شامل مراحل زير است :
۱- محافظت و پيشگيري از آسيب بيشتر، مثلاً با استفاده از وسايل کمک ارتوپدي
۲- استراحت که بسته به نوع آسيب از فرم مطلق آن تا استراحت نسبي را شامل مي شود.
۳- استفاده از يخ که سبب کاهش درد، تورم و التهاب مي شود.
۴- اعمال فشار که اگر همراه با يخ استفاده شود، سبب محدود شدن تورم خواهد شد.
۵- بالا نگه داشتن عضو آسيب ديده نسبت به سطح قلب که سبب تسهيل تخليه وريدي از ناحيه مربوطه مي شود.
۶- عمل هاي محافظتي که در مواقع آسيب جزيي و بدون علامت ورزشکار استفاده مي شود، مثلاً استفاده از بانداژ براي پيچ خوردگي مختصر مچ پا.

استفاده از اصول فوق در چه زمان و توسط چه کساني صورت مي پذيرد؟
روش هاي بالا در برخورد اوليه با آسيب هاي حاد اسکلتي-عضلاني به کار مي روند.
آشنايي با آنها براي ورزشکار، مربي، پزشک تيم و هر فرد ديگري که مسوول درمان و برخورد ابتدايي با آسيب باشد لازم است.
چه ميزان استراحت کافي است؟ استراحت نسبي در چه مواقعي تجويز مي شود؟
طول مدت استراحت وابسته به شدتِ آسيب است. مشخص است که هر چه شدت آسيب بيشتر باشد، مدت استراحت هم بيشتر خواهد بود. وقتي يک آسيب چندان شديد نباشد، استراحت نسبي توصيه مي شود. هدف از استراحت نسبي آن است که فرد ورزشکار علي رغم وجود آسيب بدون علامت باقي بماند، هر چند تا حدودي تحرک خود را حفظ کرده است.
فايده استفاده از يخ در برخورد با آسيب ها چيست؟ آيا گرما هم موثر واقع مي شود؟
يخ سبب کاهش خونريزي، تورم، التهاب، نيازهاي متابوليک ناحيه مجروح، درد و نيز اسپاسم عضلاني مي شود. اما گرما به نوبه خود داراي فايده نيست و جز در مورد کاهش اسپاسم عضلاني، سبب افزايش موارد نام برده هم خواهد شد.
گاهي توصيه مي شود که دوره هاي متناوب استفاده از گرما و يخ اعمال شود، يعني عضو را ۱ تا ۲ دقيقه گرم کنند و بعد از يخ استفاده کنند.
بر اساس شدت تورم عضو اين نسبت قابل تغيير است. هر چه آسيب حادتر باشد،از مدت گرم کردن کاسته خواهد شد.

روش صحيح ماساژ دادن با يخ چگونه است؟بايد چه مدت زماني طول بکشد؟آيا روش هاي ديگري هم براي استفاده از يخ وجود دارد؟

از نحوه تهيه يخ شروع مي کنيم: در يک ليوان يک بار مصرف آب ريخته و مي گذاريم يخ ببندد. سپس ليوان را از وسط بريده و باقيمانده قالب يخ را براي مدت ۶۰ تا ۹۰ ثانيه بر روي منطقه اي ثابت از عضو آسيب ديده نگه مي داريم تا در ناحيه مربوطه و تا ۵/۱ سانتي متر در اطراف محل احساس کرختي به شخص دست دهد. حال با توجه به وسعت محدوده اي که بي حس شده، به آرامي يخ را به صورت دايره وار روي پوست ماساژ مي دهيم. اين ماساژ در آسيب هاي با وسعت متوسط ،۷ دقيقه و در نواحي بزرگ تا ۱۰ دقيقه طول خواهد کشيد.
غوطه ور کردن عضو در آب يخ هم موثر است، اما تحمل آن براي مصدوم سخت است. به علاوه نمي توان عضو را بالاتر از سطح قلب نگه داشت. به عنوان قانوني کلي، در طي يک ساعت مي توان ۲۰ تا۳۰ دقيقه(حداکثر)از يخ استفاده کرد و حداقل ۳۰ دقيقه نيز عضو را به حال خود گذاشت. مسلم است که اگر تحمل مصدوم به سرما کم باشد، بايد زمان استفاده از يخ را کاهش داد.
خصوصيت باندهاي فشاري چيست؟
اين باندها را از ديستال عضو به پروگزيمال مي پيچند، به طوري که در هر دور نصف پهناي دور قبلي را بپوشاند. فشار الاستيکي که اعمال ميشود سبب کاهش تورم خواهد شد. البته بانداژ نبايد آنقدر محکم انجام گيرد که در بازگشت خون وريدي به طرف قلب اختلالي ايجاد کند. در مورد باندهاي الاستيک تا توان بالقوه، کشش باند کافي خواهد بود. باندهاي الاستيک براي آسيب هاي حاد اندام تحتاني مناسب نيستند، چون قابليت حفاظت اندکي ايجاد مي کنند.
اصول برخورد با ورزشکاري که شديداً آسيب ديده و حال وخيمي دارد چيست؟
در ابتدا توجه معطوف به مجاري هوايي مصدوم خواهد بود.هرگونه انسداد يا مانعي را بايد بر طرف کرد. در هنگام اين بررسي ها بايد مراقب آسيب ستون فقرات گردني نيز بود.
در مرحله بعد به نحوه تنفس مصدوم دقت مي شود. در صورت نياز مي توان از تنفس مصنوعي و اکسيژن کمکي استفاده کرد تا تنفس خود بخودي و منظم برقرار شود. اينک نوبت بررسي گردش خون فرد است. نبض شريان کاروتيد از لحاظ کيفيت، تعداد و ريتم لمس خواهد شد. در صورت فقدان اين نبض يا نبض راديال، بايد عمليات احياء قلبي عروقي آغاز گردد. يا همان مرحله ارزيابي مختصر عصبي که سطح هوشياري، اندازه و واکنش مردمک ها به نور،حرکات چشم و پاسخ هاي حرکتي مصدوم را شامل مي شود.به معني مشاهده اندام ها و ساير قسمت هاي بدن است تا از وجود هرگونه خونريزي،شکستگي يا خون مردگي آگاه شويم.

sajadhoosein
31-01-2011, 16:01
علل اصلي ايجاد صدمات ورزشي چيست؟
عدم آمادگي بدني، گرم نکردن بدن پيش از شروع فعاليت ورزشي، استفاده از تکنيک هاي نادرست و نيز ماهيت خود رشته ورزشي از جمله دلايل ايجاد آسيب هاي ورزشي هستند.

چگونه مي توان از بروز صدمات ورزشي جلوگيري کرد؟

ارتقا دانش و سطح معلومات مربيان و خود ورزشکاران، داشتن سطح آمادگي بدني مطلوب و گرم کردن بدن به اندازه کافي و قبل از مبادرت به انجام فعاليت مي تواند از ميزان بروز آسيب هاي ورزشي بکاهد.
با عضو آسیب دیده چه باید کرد؟
ممکن است در میادین و اماکن ورزشی ، یاخودمان آسیب ببینیم، یا با ورزشکاری که تازه آسیب دیده است، روبرو شویم. در این زمان بهترین کار ، متوقف کردن فعالیت ورزشی مصدوم است .
باید به او و عضو آسیب دیده استراحت داده شود، زیرا ادامه فعالیت باعث تشدید مصدومیت شده ودرمان را به صورت تصاعدی به تعویق می اندازد. بهتر است فرد آسیب دیده را به وسیله برانکارد از آن مکان به محلی مناسب که دارای وسایل کمک های اولیه است، منتقل کنیم .

مراحل درمان مصدومیت :
در دومین مرحله کمک به ورزشکار آسیب دیده ، باید از کمپرس یخ استفاده نمود. به جهت اینکه اگر آسیب حاصله، باعث پارگی رگ ها شده باشد، به وسیله آن، حالت انقباض را در رگ ها و عضلات ایجاد کرده و خون کمتری خارج شود. هر چه مقدار خون تجمع یافته در اطراف عضو کمتر باشد، زمان بهبودی کوتاه تر خواهد بود. در مورد استفاده از یخ باید به نکاتی توجه داشت. اول آنکه اگرعضو آسیب دیده مانند انگشتان دست، پا و یا مچ دست کوچک باشد، می توان آنها رادرظرفی از مخلوط آب سرد و قطعات کوچک یخ فرو کرد .
دوم اینکه در عضو آسیب دیده بزرگ مانندعضلات چهار سرران و سه سر پشت ران ، بهتر است یخ مورد استفاده را داخل کیسه های نایلونی و سپس داخل حوله ای قرار داده و از تماس مستقیم یخ با پوست بدن جداً خودداری کنیم. این کار را در محل آسیب دیده به مدت ۳۰ دقیقه انجام داده و پس از ۱۵ دقیقه یخ را برداشته تا عضو دوباره گرم شود، این کار را به مدت ۲ تا ۳ ساعت انجام می دهیم.
نتایج تحقیقات نشان داده ، بهتر است پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت درمان با یخ را قطع کرده و از گرما استفاده کنیم. اما مرحله سوم کمک به مصدوم ، استفاده از باندهای کشی و یا اعمال فشار توسط بانداژ است که باعث جلوگیری از تورم و محدود کردن خونریزی و جلوگیری از ورود آب به اطراف عضو آسیب می شود.
نکته قابل توجه این که بانداژ نباید بسیار محکم باشد، در غیر این صورت ضرر آن بیش از فایده آن است . علائم محکم بودن بانداژ ایجاد درد، بی حسی، گرفتگی عضو و رنگ آبی یا کبودی زیر پوست است. در پایان بهتر است که عضو آسیب دیده را بالاتر از قلب قرار داده ، تا جریان خون عضو، کمتر شده و از خونریزی و درد جلوگیری شود. در صورت انجام اقدامات بالا به صورت درست و به موقع ، شما کمک بزرگی به مصدوم کرده و باعث تسریع در روند بهبودی آسیب دیدگی فرد می شوید.

کیف کمک های اولیه :

اگر شما به صورت حرفه ای، آماتور یا تفریحی تمرین یا مسابقات ورزشی انجام می دهید، باید توجه داشته باشید که کمکهای اولیه و رسیدگی فوری پس از آسیب دیدگی بدن امری بسیار مهم است.
اگر ورزش را هر از گاهی انجام می دهید و برای آن دکتر مشاوری ندارید باید حتما توجه کنید که در هنگام ورزش کردن همراه داشتن حداقل وسایل پزشکی اولیه لازم است. .
برای اینکار البته لازم نیست که همیشه هنگام تمرینات کیف یا جعبه ای بزرگ را دنبال خود بکشید، بلکه سعی کنید نسبت به ورزشی که انجام می دهید، وسایل کمکهای پزشکی مورد نیاز آنرا همراه داشته باشید. برای مثال اگر فوتبال بازی می کنید، سعی کنید اسپری ضریه خوردگی و گرفتگی عضله، یا کیسه یخ همراه داشته باشید. چون اکثر”ا صدمات این ورزش ضربه خوردگی یا گرفتگی عضله است.
همچنین در چنین ورزشی معمولا باند و دو تکه چوب شبیه آتل به عنوان وسایل کمک اولیه لازم می شود، چون شکستگی نیز جزو صدمات فوتبال حساب می شود.
اما وسایل کلیی که برای فراهم سازی یک جعبه کمکهای اولیه در ورزش پیشنهاد می شوند، شامل موارد زیر هستند:
باند و گاز - چسب
که برای بستن زخمها سطحی و گرم نگه داشتن عضله کاربرد دارند
اسپری ضربه خوردگی / گرفتگی عضله – کیسه یخ
برای ساکت کردن درد و مداوای ضربه خوردگی و گرفتگی عضلانی کاربرد دارند
پماد، ویسک و چسب گرم کن
جهت بستن و گرم نگه داشتن عضله در قسمت گرفته شده
داروها
قرصهای تنظیم فشار خون، سرگیجه، حال بهم خوردگی و قند
تغذیه
فراموش نکنید که تغذیه نیز گاهی به عنوان کمک اولیه کاربرد دارد. آب و نوشیدنی ها جهت رفع کمبود آب بدن. موارد غذایی مقوی مانند شکلات، خرما و … که هم انرژی بدن را تامین می کنند و هم قند را.
دسترسی به پزشک
سعی کنید که در هنگام ورزش و یا تمرینات خود نوع دسترسی به پزشک را مشخص کنید. مثلا اگر در ورزشگاهی کوچک ورزش می کنید که دارای امکانات پزشکی نیست، از محل نزدیکترین بیمارستان یا درمانگاه آنجا اطلاع کسب کنید.

همیشه تلفنهای مراکز امداد پزشکی فوری را همراه داشته باشید ِا آنها را به خاطر بسپارید.

مشاوره با پزشک
فراموش نکنید که بهتر است تا قبل از انجام ورزش با پزشک خود مشورت کنید. پزشک را در جریان ورزش و شرایط بدنی خود قرار دهید و از او برای فراهم سازی جعبه کمکهای اولیه سوال کنید.

sajadhoosein
31-01-2011, 16:07
هیپوترمی

هیپوترمی زمانی رخ می دهد که درجه حرارت مرکزی بدن به زیر ۳۵°C برسد. غالباً بدن می تواند افت درجه حرارت بدن تا این حد را تحمل کند و لی بیش از این مقدار در حد توانایی بدن نمی باشدو بدین ترتیب افت درجه حرارت بطور پیشرونده ادامه می یابد.

در ایالات متحده بیش از ۷۰۰مورد مرگ در سال در نتیجه هیپوترمی گزارش می شود که نیمی از این موارد بالای ۶۵ سال هستند.
فیزیولوژی تنظیم حرارت :
افت درجه حرارت بدن در نتیجه از دست دادن گرما توسط مکانیزم های رسانایی ( CONDUCTION) ، همرفت (CONVECTION) ، تشعشع (RADIATION) و یا تبخیر (EVAPORATION) می باشد.
CONDUCTION: دمای بدن از طریق تماس مستقیم با اشیا اطراف از دست می رود.
CONVECTION: بدن دمای خود را به هوا منتقل می کند و هوای گرم و سرد در سطح بدن جابجا می شوند.
RADIATION: بدن حرارت خود را بدون تماس با اشیا اطراف به آنها منتقل می کند.
EVAPORATION: گرما از طریف تعریق و تنفس از دست می رود.
تنظیم درجه حرارت بدن توسط هیپوتالاموس صورت می گیرد که خود توسط گیرنده های حرارت مرکزی موجود در هیپوتالاموس قدامی و گیرنده های حرارت محیطی موجود در پوست و مخاط ، ایمپالس را دریافت می کند و توسط تغییر قطر عروق محیطی و تغییرات رفتاری بدن درجه حرارت مرکزی را تنظیم می کند.
همچنین بدن با تولید گرما به وسیله لرز و یا تولید متابولیک گرما درجه حرارت خود را افزایش می دهد.
اتیولوژی :
از علل شایع هیپوترمی می توان به موارد زیر اشاره کرد : هیپوترمی محیطی (ACCIDENTAL) ، متابولیک )دیابت ، نارسایی آدرنال، هیپوتیروئیدی) ، اختلال CNS و هیپوتالاموس ، سوء تغذیه ، سپسیس ، بیماری های پوستی ، دارویی (الکل) و …

یافته های کلینیکی:
هیپوترمی با توجه به میزان درجه حرارت بدن به سه دسته تقسیم می شود:
۱-هیپوترمی خفیف (MILD) : درجه حرارت مرکزی بدن بین C °۳۵- ۳۲ می باشد. در این مرحله پوست بیمار سرد و رنگ پریده است و در فاز پاسخ لرز دارد و به دنبال افزایش درجه حرارت بدن می باشد. در مراحل اولیه ضربان و برون ده قلب و تعداد تنفس افزایش می یابد و لی با کاهش بیشتر درجه حرارت موارد فوق هم افت خواهند کرد .
۲-هیپوترمی متوسط (MODERATE): درجه حرارت بین ۲۸-۳۲°C می باشد و بدن وارد فاز آدینامیک می شودکه در آن لرز قطع ، عضلات سفت می شوند ، ضربان قلب فشار خون و تنفس افت می کنند ، فرد گیج می شود ، رفلکس ها کند و مردمکها گشاد می شوند.
۳- هیپوترمی شدید (SEVERE) : در این بیماران درجه حرارت به زیر ۲۸°C می رسد ، مردمکها گشاد و ثابت بدون پاسخ به نور هستند عضلات شل می شوند به تدریج به کما می روند وضعیت قلب و تنفس کند تر می شود که احتمال ایست قلبی – ریوی وجود دارد.
هیپوترمی باعث تغییرات واضح در ECG می شود که از تاکیکاردی تا آریتمی های پیشرفته متفاوت است. J) WAVE) یا OSBORN از یافته های تشخیصی هیپوترمی در ECG می باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


از اثرات ریوی هیپوترمی می توان به تاکی پنه در مراحل ابتدایی ، برونکوره و اختلال بلع و نهایتاً پنومونی آسپیراتیو اشاره کرد.
با توجه به تغییر غلظت گازهای O۲ و CO۲ به دنبال تغییر درجه حرارت ، مشکل در تفسیر ABG خواهیم داشت. ضمن اینکه افت متابولیسم در این بیماران سبب کاهش تولید CO۲ می شود و تغییر میزان تنفس سبب تغییرCO۲ می شود.
هیپوترمی سبب شیفت منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین به سمت چپ و نقص آزاد سازی اکسیژن خواهد شد. همزمان با افت درجه حرارت دپرسیون پیشرونده CNS ایجاد می شود که در نهایت به کما منجر خواهد شد. این تغییرات همراه با کاهش جریان خون مغز و کاهش متابولیسم مغزی خواهند بود اگرچه این خود اثر محافظتی روی مغز دارد. EEG در زیر ۲۰°C صاف می شود.
هیپوترمی سبب نقص عملکرد کلیه از جمله دیورز سرد می شود ، که هیپوولمی را به همراه دارد . این بیماران به علت بی حرکتی طولانی در خطر رابدومیولیز و متعاقب آن میوگلوبینوری و نارسایی حاد کلیه هستند.
هیپوترمی در سیستم خون هم تاثیر گذار است و طیفی از اختلالات از جمله لوکوپنی ، تروومبوسیتوپنی و افزایش ویسکوزیته خون تا DIC ایجاد می کند.
این بیماران مستعد عفونتهای ویروسی و پنومونی هستند .
احتمال انفارکتوس قلبی در این بیماران افزایش می یابد ، ضمناً در فصل زمستان خطر مسمومیت باCO فراموش نشود .
در هیپوترمی عملکرد کبد کاهش و داروها در بدن تجمع پیدا می کنند.
سطح هورمونهای کورتیزول و تیروئیدی در صورتی که خود علت هیپو ترمی نباشند، افزایش می یابند.
سطح گلوکز خون ممکن است به هر وضعیتی باشد.
در هوای سرد، یخ زدگی اندامها را مد نظر داشته باشید.

sajadhoosein
31-01-2011, 16:18
تشخیص:
تشخیص هیپوترمی اغلب مشکل ونیاز به توجه به آن حتی در فصول غیر سرد سال وجود دارد.
از آنجا که بیشتر ترمومتر ها دمای زیر C°۳۵ را اندازه گیری نمی کنند، نیاز به ترمومتر های مخصوص الکترونیکی و مادون قرمز جهت اندازه گیری صحیح درجه حرارت از طریق ازوفاژیال، کاتتر ورید مرکزی، رکتال و تمپان می باشد.
آزمایشات پاراکلینیک متعدد در هیپوترمی در تشخیص علت اولیه و عوارض کمک کننده خواهند بود: ABG ، CBC ، BS ، Electrolite ، Renal function test ، Thyroid function test، PT، PTT، Amylase، Cortisol، LFT، CPK، Cultures،….
درمان:
درمان شامل اقدامات حمایتی معمول و تکنیک های مخصوص گرم کردن می باشد. هرگونه دستکاری روی این بیماران باید با ظرافت انجام شود تا سبب تحریک فیبریلاسیون بطنی در میوکارد سرد نشود.
لمس نبض و مشاهده تنفس در این بیماران مشکل و نیاز به مدت زمان طولانی ، دست کم ۳۰ تا ۶۰ ثانیه میباشد. در صورت وجود هیپوترمی شدید و ایست قلبی تنفسی و عدم وجود مانیتورینگ قلبی، ماساژ قلبی نباید شروع شود ولی در هیپوترمی متوسط مانعی برای ماساژ وجود ندارد.
جهت کلیه بیماران اکسیژن و مایعات وریدی گرم تجویز شود، دمای بدن ، پالس اکسی متری و ریتم قلبی به طور مداوم مانیتورینگ شود. بیشتر آریتمی های قلبی( برادی کاردی، فیبریلاسیون دهلیزی، PVC ،…) نیاز به درمان ندارند. فیبریلاسیون بطنی در صورت هیپوترمی شدید به شوک مقاوم خواهد بود و دمای بدن باید حداقل به ۳۰ درجه برسد تا به شوک پاسخ دهد.
درصورت نیاز به دارو به علت متابولیسم پائین بدن باید حداقل دوز بکار رود.
در بیمار هیپوترم بیهوش، تجویز گلوکز و نالوکسان مانند سایر بیماران می باشد.
تجویز آنتی بیوتیک در صورت شک به عفونت ضروری خواهد بود.
تجویز استروئید و تیروکسین در بیماران هیپوتیروئید و نارسائی آدرنال بکار می رود.
مجددا تاکید می شود اعمال تهاجمی لوله گذاری معده، داخل تراشه، کاتتر ورید مرکزی، کمپرسیون سینه سبب القائ VF خواهد شد.
REWARMING TECNIQUE:
با توجه به درجه حرارت بیمار روش مناسب برای گرم کردن انتخاب می شود.
Passive external rewarming :
این روش غیر تهاجمی و برای بیماران هیپوترم خفیف انتخابی است. ابتدا از بین رفتن حرارت ازطریق تبخیر و همرفت با درآوردن لباس خیس و پوشاندن بیمار قطع می شود و بدن خود جهت بالا بردن درجه حرارت به روش متابولیکی گرما تولید می کند.
Active rewarming at ۴۰°C: :
در صورت وجود ناپایداری قلبی عروقی، هیپوترمی متوسط تا شدید، گرم شدن ناکافی بدن، نارسایی اندوکرین و…. گرم کردن به روش فعال انجام می شود.
این نوع گرم کردن به دو صورت خارجی و داخلی انجام می شود.
گرم کردن فعال خارجی با کیسه آب گرم، محیط گرم، حمام گرم، پک های داغ آگزیلاری یا کشاله ران صورت می گیرد.
گرم کردن فعال داخلی توسط تجویز اکسیژن گرم، مایعات وریدی گرم، لاواژ گرم از طریق لوله NG ، رکتال تیوب، دیالیز پریتونئال، چست تیوب و یا بای پس قلبی ریوی صورت می گیرد.
جهت گرم کردن بیمار بهتر است از روش گرم کردن فعال خارجی به تنهایی استفاده نشود چون ممکن است سبب شوک گرم کردن یا اسیدوز گرم کردن یا Core T. after drop شود.
پیشگیری:
جهت جلوگیری از هیپوترمی بهتر است لباس به اندازه کافی پوشیده شود، کلاه به سر گذاشته شود. لباس خیس عوض شود، سفر برنامه ریزی شده باشد، از داروهای سداتیو و الکل اجتناب شود. غذا به اندازه کافی مصرف شود. در صورتی که در هوای سرد گیر افتادید وضعیت HELP و HUDDLE جهت حفظ گرما کمک کننده خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

sajadhoosein
31-01-2011, 16:25
خون دماغ ، راههای پيشگيری و درمان

بعضي از افراد به طور متناوب و بعضي ديگر بندرت دچار خون دماغ مي شوند. علت خون دماغ، پارگي يكي از مويرگها در داخل بيني است. ضربه، حساسيت بالاي رگها، استرس، گرماي بيش از حد هوا يا غواصي در عمق زياد از دلايل اين پارگي هستند.

بيماراني كه فشار خون بالا دارند و خانمهاي باردار اغلب دچار اين عارضه مي شوند. جراحت حاصل از ضربه، زمين خوردن، تميز كردن بيني يا مصرف برخي داروها مي توانند از علتهاي بروز اين عارضه باشند.
اگر بيني خيلي ناگهاني شروع به خونريزي كند، با شست و انگشت اشاره آن را فشار دهيد و چند دقيقه اي به همين صورت نگاه داريد. با اين كار رگ دوباره بسته مي شود. اگر اين كار مؤثر واقع نشد، دهان را ببنديد و هوا را تا حد امكان با فشار در بيني خود بدميد. يك پارچه سرد و نمناك ( در صورت لزوم با يك تكه يخ ) بر روي پس گردن قرار دهيد. اين كار باعث كشيدگي رگها مي شود، توجه داشته باشيد كه قراردادن پارچه با يخ زياد طول نكشد. زيرا خطر سرماخوردگي وجود دارد.
اسكي بازاني كه اختلاف ارتفاع را نمي توانند تحمل كنند، روش ضربه به پيشاني، كمك زيادي به آنها مي كند. در اين حالت، با كف دست و به صورت كوتاه ۲ بار به پيشاني ضربه زده مي شود.
اگر پس از ۲۰ دقيقه، خونريزي بند نيامد، بايد به پزشك مراجعه كنيد. مراحل بالا را مي توانيد براي حالتي كه از هر ۲ حفره بيني خون جاري مي شود، انجام دهيد.
در بيماراني كه آسيب ديدن مخاط بيني باعث مي شود كه مرتباً خون دماغ شوند، استفاده منظم از بخور برگ گياه كامليا جهت پيشگيري از اين حالت مؤثر است.
اگر اغلب بدون علت دچار خونريزي مي شويد، بايد با پزشك خود مشورت كنيد. اين كار به درمان علت بيماري كمك مي كند.
اگر پس از بروز حادثه، مايعي به رنگ روشن از بيني شما خارج شود، در سريعترين زمان ممكن به پزشك مراجعه كنيد، زيرا ممكن است آب مغز باشد.

sajadhoosein
31-01-2011, 16:33
پيچ خوردگي داخلي مچ پا

به آسيب ديدگي ليگامان مثلثي شکل ( دلتوييد )‌ مچ پا ، پيچ خوردگي داخلي مچ پا گفته مي شود و به دنبال پيچش پا به سمت داخل و يا چرخش خارجي پا اتفاق مي افتد . صدمه ليگامان دلتوييد معمولاً نسبت به پيچ خوردگي خارجي مچ پا ، آسيب جدي تري به حساب مي آيد . در بيشتر اوقات ، اين نوع آسيب ديدگي با صدمه به ليگامانهاي خارجي يا صدمه به استخوان نازک ني همراه است .

انواع پيچ خوردگي :
پيچ خوردگي هاي درجه ۱ ، شامل کشيدگي ليگامان دلتوييد هستند .
پيچ خوردگي هاي درجه ۲ : شامل مواردي است که يک پارگي در بعضي قسمتهاي ليگامان دلتوييد به همراه درد و تورم وجود داشته باشد .
پيچ خوردگي درجه ۳ به مواردي اطلاق مي شود که قطع کامل ليگامان دلتوييد ، هم در سطح و هم در عمق آن برو زکرده باشد .

* ميزان شيوع :
صدمات ليگامان دلتوييد به تنهايي ، کمتر از ۱۰٪ کل پيچ خوردگي هاي مچ پا را شامل مي شود .

* علائم و نشانه ها :
درد داخلي مفصل و مچ پا
تورم در سطح داخلي مفصل مچ
وجود اکيموز ( خون مردگي )‌ در اطراف قوزک داخلي

* ريسک فاکتورها ( عوامل خطر ) :
سابقه آسيب ديدگي قبلي در مفصل مچ پا
ورزشهاي پرخطر مانند : فوتبال ، بسکتبال و پرش طول

* صدمات همراه و عوارض :
آسيب ديدگي هاي برجستگي استخوان مچ ( تالوس )
شکستگي هاي استخوان فيبولا ( نازک ني ) و تي بيا ( درشت ني )‌
ناتواني مزمن دلتوييد ، بي ثباتي عملکردي و عود مجدد پيچ خوردگي
تشخيص افتراقي
صدمات تاندون درشت ني پشتي
صدمات تاندون خم کننده بلند شست پا
شکستگي انتهاي درشت ني
شکستگي قسمت بالاي درشت ني
شکستگي استئوکندرال
محاسبه فيزيکي :
لمس دقيقه به منظور شناسايي اجزاي دردناک
تندرنس ( ناحيه دردناک در هنگام لمس ) در ناحيه ليگامان دلتوييد
بررسي قسمتهاي خارجي مچ و قسمتهاي ديستال ( انتهائي ) و قسمت فيبولا از نظر وجود درد
بررسي عملکرد مقاومتي تاندون درشت ني پشتي در هنگام برگرداندن پا
بررسي عملکرد مقاومتي تاندون خم کننده بلند شست پا در هنگام خم کردن شست پا
تصويربرداري : تصويربرداري از مچ آسيب ديده براي رد کردن شکستگي ضروري است . زيرا در ۶۰٪ بيماران دچار پارگي دلتوييد ، شکستگي و جدا شدن قوزک داخلي پا يا شکستگي نازک ني هم وجود دارد .

*‌ درمان مرحله حاد
اصول کلي :
جلوگيري و کاهش تورم : بالا نگه داشتن عضو ، کمپرس و استفاده از يخ به مدت ۲۰ دقيقه و دو سه بار در روز تا زماني که تورم از بين برود .
محافظت : آتل رکابي و يا استفاده از ساق کوتاه ( اگر بيمار قادر به تحمل وزن بدن نباشد ، مي توان از عصاي زيربغل استفاده کرد . )
تجديد حرکت : شروع دامنه حرکتي فعال به محض تحمل بيمار
کاهش درد : استفاده از داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي و همچنين يخ درماني .
پيچ خوردگي درجه ۱ : تنظيم عملکرد توسط يک آتل رکابي با توجه به اين موضوع که بازگشت به تمرينات ورزشي معمولاً به نسبت پيچ خوردگي خارجي مچ ، بيشتر به تأخير خواهد افتاد ( ۶-۳ هفته )
پيچ خوردگي درجه ۲ - تقريباً مانند درجه ۱ است ، اما امکان دارد يک دوره کوتاه به حرکت سازي به کمک اسپليت ( قالب ) پشتي يا گچ ساق کوتاه نياز باشد .
پيچ خوردگي درجه ۳ - درمان آن هنوز مورد بحث است . ممکن است يک دوره ۸-۶ هفته اي بي حرکت سازي مورد نياز باشد يا ممکن است ، ترميم جراحي مورد نظر قرار گيرد .

* درمان دراز مدت :
آموزش يک برنامه توانبخشي دقيق به ورزشکار براي انجام در منزل
تمرينات براي افزايش دامنه حرکتي تا جايي که بيمار دامنه حرکتي کامل داشته باشد .
تمرينات پيشرفته ، تصاعدي و پايدار به مدت ۶-۴ ماه
تمرينات تحريکي حس عمقي براي بالا بردن آستانه حسي براي ۶-۴ ماه
محافظت نمودن در هنگام فعاليت هاي ورزشي به مدت ۹-۶ ماه
* ورزشکار چه زماني مي تواند به فعاليتهاي ورزشي برگردد ؟
ورزشکار مصدوم زماني مي تواند فعاليت کامل داشته باشد که تورم از بين رفته باشد و در ضمن قادر باشد ، يک برنامه دويدن پيشرفته را بطور کامل و بدون درد و ناتواني به پايان برساند . بازگشت به ورزش ، بر اساس ميزان صدمه ، ممکن است بيشتر از ۳ ماه به طول انجامد .
* نحوه پيشگيري از صدمات بعدي :
تکميل دوره توانبخشي و استفاده از « آتل مچ پا » هنگام فعاليت هاي ورزشي

sajadhoosein
31-01-2011, 16:40
نکات مهم درباره اقدامات اوليه در شکستگي ها

اصولاً در فصل زمستان ميزان سوانح و حوادث منجر به شکستگي و دررفتگي اندام ها از ساير فصول بيشتر است اما در اسفند ماه به دليل رسم ديرينه خانه تکاني در بين ما ايرانيان اين گونه حوادث بيشتر ديده مي شود . به همين دليل بر آن شديم تا نکاتي چند در مورد تظاهرات باليني در شکستگي ها را متذکر شويم .

تقريباً هميشه مي توان حضور يک شکستگي را فقط با يک شرح حال خوب و يافته هاي باليني مربوطه دريافت ، ولي راديوگرافي بمنظور تعيين دقيق ماهيت شکستگي ضروري مي باشد .
در وضعيتي که بيمار بعد از آسيب وارده قادر به ايستادن و راه رفتن نمي باشد و يا توانائي حرکت عضو آسيب ديده را ندارد ، همواره بايد به يک شکستگي مشکوک شد . حضور فوري بدفرمي در استخوان يک عضو ، واضحاً مشخص کننده شکستگي مي باشد تاريخچه اي از وجود يک کبودي ، يک يا چند روز پس از سانحه نيز مي تواند شکستگي را مطرح کند . ولي در بسياري از موارد ، تاريخچه شواهد مشخصي را براي افتراق بين يک شکستگي و يک کشيدگي ساده يا کوفتگي بدست نمي دهد .
اگر چه در اکثر شکستگي ها تاريخچه مشخص از يک آسيب وجود دارد ولي بايد به خاطر داشت که در موارد شکستگي ناشي از خستگي و شکستگي مرضي ( پاتولوژيک ) ، ممکن است وقوع درد و عدم توانائي بطور خودبخودي و بدون هر گونه عامل آسيب زا ايجاد شود .
احتياط : از آنجائيکه بعضي اوقات بيمار قادر به حرکت اندام آسيب ديده و دردناک خود مي باشد ممکن است اشتباهاً پزشک تصور کند که شکستگي وجود ندارد . ولي بايد توجه داشت که در موارد خاص عليرغم وجود شکستگي ، عملکرد معقول عضو حفظ مي شود .
انواع خاصي از شکستگي که ممکن است بدين طريق از چشم مخفي بمانند شامل اين موارد مي باشد : شکستگي هاي ناشي از خستگي ، شکستگي هاي استخوانهاي کوچک خصوصاً در مچ دست ، شکستگي هاي ترکه اي کوچک در کودکان .
علائمي که شک به شکستگي را برمي انگيزاند شامل :
بدفرمي قابل لمس يا مشاهده تورم موضعي ، کبودي قابل مشاهده ،‌حساسيت شديد موضعي بر روي استخوان ، اختلال شديد عملکرد


تنفس دهان به دهان، شانس نجات بيماران مبتلا به ايست قلبي را كاهش مي‌دهد .

در يك تحقيق غيرمنتظره معلوم شد كه تنفس دهان به دهان شانس نجات بيماران مبتلا به ايست قلبي را كاهش مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان اعلام كردند كه اين تحقيق روشهايي را كه پرسنل اورژانس معمولا در مواجهه با اين بيماران براي نجات جان آنها به كار مي‌گيرند، تغيير خواهد داد.
پژوهشگران در اين تحقيقات خاطرنشان كردند: روش تنفس دهان به دهان از مدتها پيش براي بيماراني كه دچار ايست قلبي مي‌شوند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا قلب بيمار احيا شده و دوباره به زندگي باز گردد.
اما اين پژوهشگران از كشف جديد خود بسيار متعجب شده‌اند؛ چرا كه اين تحقيقات نشان داده است: روش فوق در واقع ممكن است فرصت احياي قلب بيمار را از وي بگيرد و شانس نجات بيمار از مرگ را كاهش دهد.
اين پژوهش در نروژ صورت گرفته و در مجله پزشكي «طب مركزي بيومد» به چاپ رسيده است. در روش تنفس دهان به دهان بر روي سينه فرد با دست به شكل خاصي فشارهايي وارد مي‌شود و سپس امدادگر تلاش مي‌كند از راه دهان امكان تنفس مجدد را به بيمار بازگرداند تا از اين طريق فعاليت قلب بيمار دوباره احيا شود.
اين محققان توضيح دادند كه در ازاي هر ثانيه توقف در بين هر فشاري كه به سينه وارد مي‌شود، يك درصد احتمال موفقيت كاهش مي يابد كه براي بازگشت گردش خون در بدن همين زمان بسيار كوتاه نيز حياتي است.
دكتر كنت گوندرسن از دانشگاه استاوانگر در نروژ خاطرنشان كرد: تجزيه و تحليل‌هاي ما روي بيماراني كه دچار ايست قلبي شده بودند نشان داد: هر ثانيه‌اي كه فشار روي سينه وارد نشود و در نتيجه جريان خون تحريك نگردد، تاثير منفي روي عمليات احياي قلب خواهد گذاشت و شانس نجات بيمار را كاهش مي‌دهد.
گفتني است، انجمن قلب آمريكا نيز در جديدترين توصيه‌هاي امدادرساني خود اعلام كرد كه در صورت ايست قلبي، تنفس دهان به دهان نيازي نيست.

sajadhoosein
01-02-2011, 08:53
اقدامات اولیه در انواع ســوختگى شامل حرارتی شیمیایی برق گرفتی یا الکتریکی و درمان آن

هرساله تعداد زيادى از مردم دچار سوختگى مى شوند كه نيمى از اين موارد در كودكان و خردسالان پيش مى آيد.

هر چند پيشرفت هاى عمده اى در درمان سوختگى حاصل شده است اما بسيارى از عوارض جسمى سوختگى تا مدتها گريبانگير نجات يافتگان است. سوختگى ها از نظر شدت آسيب رسانى به بافت هاى بدن به سه درجه تقسيم مى شوند :
سوختگى درجه يك كه در آن فقط لايه سطحى پوست آسيب مى بيند و علامت آن تنها سوزش و قرمزى پوست است. سوختگى درجه دو كه در آن لايه هاى زيرى پوست هم آسيب مى بينند و همراه با درد و سوزش و تاول است.
سوختگى هاى درجه سوم كه پوست بطور كامل آسيب مى بيند و بافت هاى زير آن مانند عضلات و استخوان ها نيز ممكن است دچار آسيب شوند و اغلب نيازمند پيوند زدن و جراحى است.
علاوه بر درجه سوختگى درصدى از سطح بدن كه سوخته است نيز وخامت وضعيت مصدوم مؤثر است.
در مواقع مواجهه با مصدوم سوختگى اقدامات اوليه زير را قبل از رساندن او به مراكز درمانى انجام دهيد :
- متوقف كردن سوختگى با جدا كردن مصدوم از منبع سوختگى
- در سوختگى هاى ناشى از عوامل حرارتى يا شيميايى غير خشك از آب خنك براى شستن پوست آسيب ديده استفاده كنيد.
- اگر تنفس بيمار متوقف است او را احياء كنيد.
- محل سوختگى را با گاز استريل يا در صورت نبودن آن با پارچه تميز بپوشانيد.
- مصدوم را سريعاً به مراكز درمانى نزديك براى اقدامات پزشكى لازم برسانيد.
مواردى كه سوختگى از درجه يك باشد يا سطح سوختگى پوست خيلى كم و ازدرجه دوم باشد
مى توان به صورت خانگى با استفاده از پمادهاى سوختگى و پانسمان مناسب آن را درمان كرد.
لازم به تذكر است سوختگى ناشى از برق گرفتگى معمولا از نوع درجه ۳ است و احتياج به مراقبت هاى ويژة پزشكى دارد.

مشخصات و درمان
۱ – هرگز روغن يا پمادهاي روغني روي سوختگي نماليد . اين موارد موجب عدم دفع حرارت در محل آسيب شده و باعث عفونت شود .
۲ – هميشه در موارد زير بايد به مرکز طبي مراجعه کرد :
· اگر قرباني يا صدمه ديده کودک و يا سالخورده باشد .
· سوختگي بيش از يک قسمت از بدن را درگير کرده باشد .
· سوختگي در قسمتهاي حساس بدن رخ داده باشد . ( دستها – صورت – پاها و … )
· سوختگي درجه ۳ باشد
· سوختگي با مواد شيميايي

انواع سوختگي :
· درجه ۱
·درجه ۲
·درجه ۳
· سوختگيهاي شيميايي
- سوختگي درجه ۱ : آسيب به لايه خارجي پوست وارد مي شود .
علائم و مشخصات سوختگي :
۱. قرمزي
۲. درد متوسط
۳. تورم و آماس
درمان :
۱. قسمت آسيب ديده را فوراً در آب سرد فرو ببريد .
۲. آنرا در زير آب سرد و يا يک پارچه مرطوب نگهداريد تا زماني که درد کاهش يابد .
۳.براي محافظت از محل سوختگي آنرا با يک گاز خشک و تميز بپوشانيم .
- سوختگي درجه ۲ : سوختگي به دومين لايه پوست نفوذ مي کند .
مشخصات وعلائم :
۱. تاول
۲. پوست زبر و خشن و قرمز
۳. تورم و آماس
۴. درد خيلي شديد
درمان :
۱. فرو بردن موضع آسيب ديده به داخل آب سرد و يا استفاده از پارچه مرطوب در اسرع وقت .
۲. خيلي ملايم و آهسته منطقه آسيب ديده را خشک کنيد . هرگز آنجا را مالش ندهيد زيرا خراشيدن و ماليدن محل باعث پاره شدن تاولها و مساعد کردن زمينه عفونت مي شود .
۳. محل آسيب ديده را با يک باند خشک و استريل بپوشانيد .
۴. اگر سوختگي در ناحيه بازو و يا پاها قرار دارد عضو مربوطه را تا جاي ممکن بالا نگهداريد .
۵. « سوختگي درجه ۲ بايد طي چند هفته بهبود يابد . »
- سوختگي درجه ۳ :
درد در سوختگي درجه ۳ کمتر از سوختگي درجه ۲ مي باشد زيرا سلولهاي عصبي در بافت آسيب ديده در حقيقت تخريب مي شوند . اما با اين حال آسيب و صدمه خيلي شديدتر از نوع ۲ مي باشد .
در اينحالت سوختگي به لايه سوم پوست نيز نفوذ مي کند .
مشخصات و علائم :
ظاهر آسيب بصورت سفيد و يا زغالي شدن است .
درمان :
۱. هيچ لباس و يا پوششي را روي محل آسيب ديده نگذاريد ويا حرکت ندهيد .
۲. آب سرد و يا درمان طبي را براي سوختگي بکار نبريد .
۳. لباس تميز و خشک بپوشيد و منطقه آسيب ديده را لخت بگذاريد .
۴. اگر سوختگي در بازو و دستها و يا پاها مي باشد عضو آسيب ديده را بالاتر از سطح قلب نگهداريد .
۵. اگر فرد صدمه ديده دچار سوختگي ناحيه صورت شده است ، مرتباً او را از نظر وضعيت تنفس معاينه کنيد و مطمئن شويد که مشکل تنفسي ندارد .
۶. در اولين وقت مصدوم را به بيمارستان برسانيد .
- سوختگي هاي شيميايي :
۱. لباس را از نزديک و يا روي محل سوختگي دور نگهداريد . هرگز لباسها را از سر مصدوم بالا نکشيد بلکه لباسها را بريده و از مصدوم جدا کنيد .
۲. ناحيه صدمه ديده را با آب تقريباً سرد شستشو دهيد حداقل به مدت ۲۰ دقيقه
۳. از يک پوشش تميز روي ناحيه صدمه ديده استفاده کنيد .
به توصيه هاي پزشکي توجه کرده و هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنيد .
درمان سوختگي
قبل از درمان سوختگي بايد جهت جلوگيري از بدتر شدن وضعيت ، عامل ايجاد کننده سوختگي را حذف و يا دور کرد . بعنوان مثال آتش را خاموش کرد .
لباس فرد را در صورت امکان سريعاً در آورد ( مگر مواقعي که لباس به پوست چسبيده باشد )
مراقبت خانگي در واقع تميز نگاه داشتن زخم ، جهت پيشگيري از عفونت است .
در خيلي از بيماران براي حداقل چند روز داروهاي مسکن لازم است روي سطح سوخته را مي توان با باندهاي نچسب و يا گاز استريل پوشاند .
باندي که روي سطح سوخته قرار مي گيرد براحتي با يکبار قرار گرفتن در آب جدا مي شود .
در بعضي مواقع براي برخورداري از مراقبتهاي کاملتر و بهتر ، نياز است که شخص در بيمارستان بستري شود .
در سوختگي هايي که شخص از فعاليتهاي عادي و روزمره اش ناتوان مي شود نظير راه رفتن و يا خوردن حتماً بايد در بيمارستان يا مرکز درماني بستري شود .
در سوختگي هاي عميق درجه ۲ ، درجه ۳ ، سوختگي در کودکان ، سالمندان و نيز سوختگي در دستها ، پاها و ناحيه تناسلي معمولاً بهترين اقدام مراجعه به مرکر درماني مي باشد .

sajadhoosein
01-02-2011, 09:13
درجه بندي سوختگي ها :
۱- سوختگي هاي کوچک سطحي : در اين سوختگي ها جهت پيشگيري از عفونت ، تميز نگه داشتن موضع خيلي مهم است . اگر آلودگي به عمق نفوذ کرده باشد پزشک با تزريق يک داروي بيحسي موضع را را با تراشيدن تميز مي کند .
۲- سوختگي هاي کوچک عمقي :
اين نوع سوختگي ها احتمالاً نياز به ارزيابي در بيمارستان داشته و يا در مطب پزشک ، روزي چند بار حداقل در چند روز اول مورد معاينه قرار گيرند .
در اين سوختگي ها ( درجه ۲ ) شايد نياز به پيوند پوست باشد .
بيشتر پيوندهاي پوست جايگزين پوست آسيب ديده مي شوند اما بعضي ديگر از پيوندها د رواقع اثر موقتي پوشاننده و حمايتي پوست را دارند و پوست آسيب ديده خودش ترميم مي شود .
در جريان پيوند پوست ، قسمتي از پوست سالم از ناحيه غيرسوخته در خود شخص ( اتوگرافت ) يا از پوست شخص ديگري ( آلوگرافت ) و يا از موجودات ديگر . پوست خوک بسيار شبيه پوست انسان است .
پيوند پوستي طي عمل جراحي و بعد از اينکه بافتهاي مرده بطور کامل تخليه شدند و از تميزي پوست اطمينان حاصل شد انجام مي شود .
اخيراً پوست مصنوعي ساخته شده که براحتي جايگزين پوست سوخته مي شود .
۳- سوختگي هاي شديد :
اين سوختگي ها زندگي را به خطر مي اندازند و نياز به اقدامات درماني فوري دارند . تميز نگاه داشتن ناحيه حياتي است زيرا پوست آسيب ديده بسرعت عفوني مي شود .
اين نوع سوختگي ها نياز به مدت زمان طولاني براي بهبود دارند حتي گاهي سالها زمان لازم است اين سوختگي ها منجر به بدشکلي در افراد شده و خيلي ها را افسرده مي کند .
امروزه بافتهاي سوخته با روشهاي بيولوژيکي و جديد براحتي درمان مي شوند و اسکارها و نواقص برطرف مي شوند.
سوختگي هاي الکتريکي
عبور جريان برق از بدن احتمالاً باعث ايجاد جراحتهاي وخيم و حتي مرگ آور مي شود . جريان برق ممکن است از يک منبع توليد برق با ولتاژ پايين ( وسايل الکتريکي خانگي ) يا ولتاژ بالا ( بيش از ۱۰۰۰ ولت - معمولاً در کارخانه ها يا در خيابان ) و يا احتمالاً از صاعقه ( برق زدگي )‌باشد . وقتي جريان برق از نقطه اي وارد بدن مي شود از محل ديگر که در آن بدن با زمين تماس دارد خارج مي شود . نقاط ورود و خروج جريان برق از بدن آسيب مي بيند و آسيب اين نقاط به صورت حفره اي شبيه به محل ورود گلوله به چشم مي خورد . به غير از محل ورود و خروج جريان برق ،‌بافتهايي که در مسير اين دو نقطه قرار دارند نيز تحت تأثير جريان برق و حرارت توليد شده تخريب مي شوند به طوري که هرچه ولتاژ برقي که وارد بدن مي شود بيشتر باشد ، سوختگي ايجاد شده عميق تر و جراحتهاي باقي مانده وخيم تر خواهند بود . علاوه بر اين ،‌ جريان الکتريکي ضمن عبور از بدن در اعصاب ( محيطي و مرکزي ) ، ماهيچه ها و قلب تغييرات شيميايي قابل توجهي ايجاد مي کند و باعث اختلال در واکنش هاي بدن شده و يا به طور کلي باعث توقف آنها مي شود ، در بسياري از موارد اگر چه سوختگي خارجي ( محل ورود و خروج جريان برق ) به طور فريبنده اي کوچک است اما اين مقدار کوچک نبايد پوششي بر آسيب هاي وخيم تر عمقي باشد و ما را به اشتباه بياندازد .
ابزار و سيمهاي برق با ولتاژ پايين که در خانه يا محل کار يافت مي شوند مي توانند باعث برق گرفتگي بشوند . اکثر سيمها و ابزار الکتريکي توسط روکش هاي عايق پوشانده شده اند تا انسان تماس مستقيم با برق نداشته باشد . بسياري از برق گرفتگي ها ناشي از خراب بودن کليدها ، سائيده شدن روکش سيمها يا خرابي خود وسيله الکتريکي است . کودکان بيشتر در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند چرا که دوست دارند با کليدها ، سيمها و يا پريزها بازي کنند .
آب يک هادي خوب جريان برق است لذا تماس با وسايل الکتريکي با دست خيس يا زماني که زير پاها خيس است ، خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد .
صاعقه يک منبع طبيعي توليد الکتريسيته ( جريان مستقيم با سرعت و ولتاژ فوق العاده زياد ) است که به طور عادي براي رساندن خود به زمين از نزديکترين زائده بلندي که در آن حوالي وجود دارد استفاده مي کند و اگر شخصي در تماس با ، يا حتي نزديکي به يک زائده طبيعي مانند درخت ، برج يا دکل باشد صدمه شديدي خواهد ديد . الکتريسيته توليد شده به وسيله برق آسمان عمرش فوق العاده کوتاه است اما مي تواند موجب مرگ آني ( به علت ايست قلبي - تنفسي ) يا حداقل سبب به آتش کشيدن لباس شخص شود ( اما صدمات بافتهاي عمقي به نسبت سبکتر است ) . بنابراين در زمان رعد و برق بايد به سرعت از محلهاي خطرناک دور شد .

sajadhoosein
01-02-2011, 09:19
عوارض تهديد کننده جان مصدوم در صدمات الکتريکي
با ورود جريان برق به بدن در اثر انقباضهاي الکتريکي سفت ( کزازي شکل ) عضلات تنفسي يا آسيب مراکز تنفسي در مغز ( در بصل النخاع ) ايست تنفسي عارض مي شود و پس از مدتي قلب نيز از حرکت مي ايستد . البته اگر جريان برق از خود قلب نيز عبور کرده باشد با ايجاد انقباضات کرمي شکل و غيرمؤثرو اسپاسموديک در بطن ( فيبريلاسيون بطني ) ايست قلبي اوليه خواهيم داشت . پس از ايست قلبي - تنفسي اگر در عرض ۴ تا ۶ دقيقه عمليات احياء شروع نشود مرگ قطعي و حتمي خواهد بود . اما قبل از شروع عمليات احياء ابتدا بايد تماس مصدوم را با جريان برق از بين ببريم .
قطع جريان کم ولتاژ
معقولترين کار قطع کليد کنتور است . اگر دسترسي سريع به فيوز امکان پذير نبود دو شاخه را از پريز بيرون بياوريد يا سيم روکش دار را بکشيد تا از پريز خارج شود و مطمئن شويد که خود در يک محل بي خطر و سالم قرار گرفته ايد . اگر نتوانستيد جريان برق را به اين ترتيب قطع کنيد روي يک ماده عايق خشک مثل روزنامه يا يک تخته چوبي يا لاستيک بايستيد و با يک وسيله چوبي بلند ( مثل جارو ) منبع برق را از مصدوم دور کنيد . يا اينکه يک طناب را به دور رانها يا دست مصدوم بياندازيد و او را به سمت خود بکشيد تا از منبع دور شود .
توجه : از به کار بردن وسايل فلزي يا مرطوب يا از تماس با بدن لخت مصدوم کاملاً خودداري کنيد . اگر هيچ راهي وجود نداشت گوشه لباس مصدوم را که خشک است بگيريد و او را بکشيد .

برق گرفتگي با جريانهاي پر ولتاژ
در مواردي که با برق گرفتگي ولتاژ بالا روبرو هستيد به هيچ عنوان به مصدوم نزديک نشويد مگر اينکه از طرف پليس يا شخص مسئولي به شما اطمينان داده شود که مي توانيد به مصدوم نزديک شويد . تماس با برق هاي پرولتاژ در خطوط فشارقوي هوايي معمولاً سبب مرگ آني مي شود .
در چنين مواردي ضمن ايجاد سوختگي هاي شديد ، در اثر نيروي ناشي از اسپاسم ناگهاني ماهيچه اي ، مصدوم به مساحتي دورتر از محل تماس پرت مي شود . اگر مصدوم همچنان در تماس با برق مانده بود يا اينکه کمتر از ۱۸ متر از خطوط فشار قوي فاصله داشت هرگز کوشش نکنيد که او را نجات دهيد ، حتي به او نزديک هم نشويد تا اينکه برق به وسيله مسئولين قطع شود چرا که برق فشار قوي حالت قوسي داشته و مي تواند مسافتهاي دور را نيز تحت تأثير قرار دهد در اين موارد مواد عايق ، مانند چوب خشک يا لباس خشک به هيچ وجه حفاظتي براي شما ايجاد نخواهد کرد .
بلافاصله به پليس خبر دهيد و اجازه ندهيد کسي به مصدوم نزديک شود و زماني کمک هاي اوليه را شروع کنيد که از طرف مسئولين يا مراجع رسمي به شما اطلاع داده شود که برق قطع شده است .

ارزيابي مصدومين برق گرفتگي
شکايات وعلائم
مصدومي که دچار برق گرفتگي مي شود ممکن است يکي يا تمام شکايات و علائم زير را داشته باشد :
سوختگي هاي محل ورود و خروج جريان برق از بدن
قطع راههاي عصبي که به صورت فلج اندام تظاهر مي کند .
درد و حساس شدن ماهيچه ها
افزايش فشار خون يا کاهش فشار خون همراه با علايم و شکايات ناشي از شوک
مشکل شدن تنفس يا ايست تنفسي ( ممکن است زبان ورم کند و راه هوايي را مسدود نمايد)
ضربانات نامنظم قلب يا ايست قلبي.
بي قراري و تحريک پذيري ، اگر مصدوم هوشيار است .
بيهوش شدن .
اختلالات بينايي .
شکستگي استخوانها ( از جمله ستون مهره ها ) و دررفتگي مفاصل به علت انقباضات شديد عضلات يا پرت شدن .
تشنج ( در موارد شديد )

sajadhoosein
01-02-2011, 09:56
مراقبت از مصدوم

مراحل مراقبتهاي اورژانس
مطمئن شويد که خود و مصدوم در يک منطقه بي خطر قرار داريد .
براي مصدوم يک راه هوايي مطمئن برقرار کنيد و اگر لازم است ( در موارد ايست قلبي - تنفسي ) عمليات احياي قلبي - تنفسي مقدماتي را شروع کنيد .
در صورت وجود ضايعات نخاعي و ستون فقرات ، آسيب هاي سر و شکستگي شديد ، مراقبتهاي اوليه مربوط به آنها را انجام دهيد .
سوختگي هاي الکتريکي را ارزيابي کنيد . در جستجوي حداقل دو محل سوختگي خارج باشيد : يکي محل تماس با منبع انرژي الکتريکي و ديگري محل تماس با زمين .
محل هاي سوختگي را سرد کنيد .
بر روي مناطق سوخته پانسمان استريل خشک قرار دهيد .
مراقب شوک باشيد . آن را درمان کرده و اکسيژن با غلظت بالا تجويز کنيد .
مصدوم را هر چه زودتر منتقل کنيد . بعضي از عوارض سوختگي ( مثل تورم راههاي هوايي و در نتيجه خفگي ، نارسايي کليه ، اختلالات قلبي و شوک ) شروع تدريجي دارند . بنابراين بايد مصدوم را سريعاً به مرکز مجهز منتقل کرد و او را تحت نظر قرار داد .
توجه : آسيب هاي الکتريکي سبب تخريب وسيع عضلات شده ، که اين باعث آزاد شدن مواد سمي ( مثل ميوگلوبين ) به داخل خون مي شود . اين مواد از راه خون به کليه ها رسيده و در ادرار ترشح مي شوند و رنگ آن را قرمز مي کنند و از طرفي با رسوب در کليه ها سبب نارسايي کليه خواهند شد .
بنابراين براي جلوگيري از اين عارضه به مصدومين برق گرفتگي که ادرار قرمز دفع مي کنند بايد حجم زيادي از مايعات داخل وريدي ( ترجيحاً حاوي بي کربنات سديم ) تزريق کرد تا با شسته شدن کليه ها ، آسيب کليوي تقليل يابد .

آموزش همگاني در چهارشنبه آخر سال

سال گذشته در کل کشور ایران حداقل ۱۱۷۹ نفردر آخرين چهارشنبه سال در اثر حوادث ناشي از آتش بازي مجروح و ۷۶۱ نفر از آنها توسط اورژانس ۱۱۵ به بيمارستان منتقل شدند.

شب آخرين چهارشنبه سال كه دربين مردم به چهارشنبه سوري معروف است يكي از مراسم قديمي ما ايرانيهاست.
متاسفانه در سالهاي اخير با حوادث ناگواري در اين شب روبرو بوده ايم. هر سال مواد محترقه اي وارد بازار مي شوند كه قدرت انفجار آنها بيشتر از سال پيش بوده و در بسياري از مواقع براي اين كه قدرت انفجار بيشتري داشته باشند در داخل آنها از خرده شيشه استفاده مي شود كه در زمان انفجار، پرتاب شده و علاوه برتوليد صداهاي بسيار گوشخراش و آزارنده، آسيب هاي جدي به چشم و ساير ارگان هاي بدن وارد مي كنند.
اميدواريم كه در آخرين چهارشنبه امسال شاهد حادثه ناگواري نباشيم ولي در هر صورت بايد خود را براي حوادث احتمالي آماده كنيم.
طبق آمار به دست آمده از حوادث ناشي از چهارشنبه سوري سال ۱۳۸۶،ميانگين سوختگي عمومي بدن آسيب ديدگان ۵/۵ درصد،/۳۷ در صد آسيب به دست،/۲۶ درصد آسيب به چشم،/۱۴ درصد سوختگي صورت بوده است كه بيشترين آسيب ديدگان در محدوده سني ۱۲ تا ۲۵ سال قرار دارند و بيشترين مواد محترقه اي كه باعث آسيب ديدگي شده ترقه ۲۸۶ مورد،آتش ۱۰۷ مورد، فشفشه ۹۱ مورد و نارنجك ۹۰ مورد بوده است.

sajadhoosein
01-02-2011, 10:04
نحوه پيشگيري از حوادث ناشي از چهارشنبه سوري

هرگونه بي توجهي به نكات ايمني و سهل انگاري در برپايي مراسم چهارشنبه سوري مي تواند زيان هاي جاني و مالي سنگين و غير قابل جبراني را در پي داشته باشد.
خانواده ها در پيشگيري از حوادث نقش مهمي را ايفاء مي كنند.
ممكن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه سوری، در بدو امر برای گروه سنی نوجوانان زیاد جالب نباشد، چرا كه آنها مجبورند مقداری محدودیت در ترقهبازی، فشفشه بازی و آتشبازی خود متحمل شوند ولی میتوان با نشان دادن این موضوع كه این امر با زندگی آنها مرتبط است، آموزش در این زمینه را برای آنها جالبتر كرد. حادثه برای هركسی اتفاق میافتد. در برخی حوادث افرادی كشته شده یا به شدت آسیب میبینند. اما از بروز اغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبهسوری میتوان جلوگیری كرد.
باید كودكان و نوجوانان را تشویق كرد كه از حوادث درك خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش داد كه آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتشبازی آسیبپذیر هستند. آموزش آسیبپذیري در مقابل خطرات مذكور، از اهمیت خاصی برخوردار است.
• والدین در تهیه وسایل آتشبازی بیخطر فرزندانشان را همراهی نمايند. کودکان به هيچ عنوان شخصاَ نبايد از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمايند.
• از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی به خصوص در منزل،زير زمين،محل كار و … جداً جلوگیری كنيد.
• از حمل مواد محترقه و آتش گير و انفجاري حتي به مقادير بسيار کم، در جيب لباس و کيف جداًً خودداري کنيد.
• در صورت نگهداري مواد آتش بازي، حتي کم خطر حتماً آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنيد.
• مواد آتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محل هايي که مطمئن هستند خريداري کنيد. اين مواد را از دست فروش تهيه نکنيد.
• هميشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حريق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتي الامكان جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد.
• مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد ديگر پرت نکنيد.
• هيچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد، زيرا در صورت انفجار ذرات شيشه يا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جاني خواهد شد.
• هيچگاه از الکل براي آتش گيري مواد استفاده نکنيد.
• از آتش زدن لاستيک، هيزم، کارتن خالي و امثال آن چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر ، کوچه و خيابان خودداري نماييد.
• از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها، بام و بالکن منازل كه از عوامل عمده بروز آتش سوزي است جداً خودداري كنيد.
• صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان جداً خودداري نمايند.
• از ريختن مواد سريع الاشتعال مانند نفت، بنزين و غيره بر روي مواد آتش گير جداً خودداري شود.
• از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، حشره کش ها و غيره بر روي آتش خودداري شود.
• مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهيد.
• از سوزاندن وسايلي چون کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتشزا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری نماييد.
• از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای عمومی پرهیز كنيد.
• از برپایی آتشهای حجیم و غیرقابل مهار خودداری كنيد .
• استفاده از مواد آتش بازي هرگز به طور کامل ايمن نيست، حتي در صورتي که مراقبت کامل صورت گيرد. حوادث نه تنها ممکن است براي کساني که از آن استفاده مي کنند به وجود آيد، بلکه براي کساني که اين مواد را درست مي کنند نيز ممکن است اتفاق بيفتد. پس از مكان هايي كه از مواد محترقه در آن استفاده مي شود دوري كنيد. شما مي توانيد از عينك هاي محافظ يا حداقل عينك هاي طبي خود استفاده كنيد.
در صورت بروز هرگونه حريق و يا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با شماره تلفن ۱۱۵ مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي و ۱۲۵ ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس گرفته و مراتب را با ذكر نوع حادثه و نشاني دقيق اطلاع دهيد.
بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر غم و افسوس عوض نکنیم!

sajadhoosein
01-02-2011, 10:12
نحوه كمك به فرد دچار سوختگي

نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی:
در حدود ۸/۱ درصد از حوادث در حال تهيه و ساخت مواد محترقه به وقوع مي پيوندد پس بايد خود را براي رويارويي با آتش سوزي آماده نمود.
۱. سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش سوزی برای نجات جان خود و مصدومان احتمالی، کاملاً حیاتی است.
۲. همان طور که می دانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد، بنابراین بلافاصله آتش نشانی و اورژانس را خبر کنید و تا آنجا که می توانید، اطلاعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید.
۳. سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید.
۴. با رعایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید.
۵. به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آن که مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید.
۶. قبل از فرار از اتاقی که در آن بسته است، در را لمس نمایید. اگر در داغ باشد از خروجی های دیگر استفاده کنید.
۷. اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده اید فوراً به اتاقی که دارای پنجره است بروید و در را ببندید سپس پتو یا فرش را طوری زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طریق پنجره تقاضای کمک کنید.
۸. اگر دود، حرارت یا شعله های آتش مسیرهای خروجی شما را مسدود کرده است در را ببندید و در اتاق بمانید. تنها با استفاده از پارچه سفید از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشانی تماس بگیرید و موقعیت خود را خبر دهید.
۹. زمانی که در جریان حریق واقع می شوید با حفظ خونسردی تمام تهویه های ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب از ورود اکسیژن به داخل ساختمان جلوگیری شود.
۱۰. در صورت امکان فوراً مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج کنید.
۱۱. امدادگران و یا افرادی که در جریان حریق واقع شده اند باید لباس های دارای الیاف مصنوعی و پلاستیکی را از خود دور کنند.
۱۲. ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا پوشش های دیگر خفه کنید.

نکات ایمنی در نجات مصدوم از اتاق پر دود:
۱. ابتدا مطمئن شوید برای نجات مصدوم جان خود را به خطر نمی اندازید.
۲. طناب نجات را به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از حاضران بدهید.
۳. روشی از نشانه های قراردادی بین خود و کسی که طناب را در دست دارد برقرار کنید تا زمانی که علامت دادید شما را بیرون بکشد. بهترین روش این است که طناب را به صورت دائم در حالت کشیده نگه دارید و در هنگام خطر آن را شل کنید تا فرد متوجه خطر شود و شما را بیرون بکشد.

توجه: بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی باعث محافظت شما در برابر گاز یا دودهای سمی خواهد شد.
۴. برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته است باید قبل از ورود ، با لمس در اتاق، حرارت را بسنجید ، اگر داغ باشد وارد اتاق نشوید و اگر داغ نباشد ، قبل از ورود به اتاق چند نفس عمیق بکشید تا خون شما پر اکسیژن شود سپس با شانه خود از پهلو به در ضربه بزنید تا در باز شود و در همین حال صورت خود را برگردانید. اتاق ممکن است پر از هوای سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود کاملاً متراکم باشد روی زمین سینه خیز بروید زیرا با توجه به این که هوای داغ بالا می رود، ممکن است لایه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد.
۵. مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه های ایمنی به سرعت به سمت در خروجی بکشید. لباس آتش گرفته مصدوم را با استفاده از پتو، گلیم و یا کت خاموش کنید.
۶. اگر لباس سوخته به پوست مصدوم چسبیده سعی نکنید آن را جدا كنيد.
۷. اگر مصدوم هشیار است کاملاً از او مراقبت کنید زیرا ممکن است بر اثر نیم سوز شدن اشیای داخل اتاق، گاز منواکسید کربن در هوای اتاق پراکنده شده باشد و این امر بر هوشیاری مصدوم به تدریج تأثیر می گذارد.
۸. اگر تنفس مصدوم قطع شده بلافاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید و سپس مصدوم را به بیمارستان برسانید.
۹. اگر مصدوم در پارکینگ بسته ای که ماشین یا موتور در آن روشن است گرفتار شده ، در پارکینگ را باز کنید تا دود از پارکینگ خارج و هوای تازه به اندازه کافی وارد شود. نباید وارد چنین محل هایی شوید مگر آن که مطمئن شوید خطری جان شما را تهدید نخواهد کرد.

sajadhoosein
01-02-2011, 10:31
کمکهای اولیه در سوختگی:

۱- وضعیت عمومی مصدوم را بررسی کنید. برای این منظور ابتدا از باز بودن راه های هوایی و تنفس صحیح اطمینان حاصل کنید.
در مصدومی که بیهوش است سر او را عقب بکشید تا زبان موجب انسداد راه های هوایی نشود.ü
۲- اگر مصدوم نفس نمی کشد و نبض ندارد عمل احیاء(تنفس مصنوعی همراه با ماساژ قلبی) را در مورد او انجام دهید.
۳- لباس مصدوم را که مربوط به عضو سوخته بدن اوست در آورید.
به خاطر داشته باشید که اگر لباس مصدوم به پوست ناحیه سوخته چسبیده استü لباس را از پوست جدا نکنید بلکه لباس را از دور تا دور محل چسبیده قیچی کنید .
۴- ساعت، گردنبند، دستبند ، انگشتر ، کمربند و کفش های مصدوم را در آورید.
۵- ناحیه سوخته را با آب سرد شست و شو دهید و بدین طریق آن را خنک کنید.

در صورت آسيب ديدن چشم و يا پلك ها:
۱. از ماليدن چشم ها و پلك ها خود داري كنيد.
۲. حتما” در اولين فرصت به اورژانس چشم پزشكي مراجعه كنيد. زيرا در بعضي مواقع آسيب هاي چشمي در مراحل اوليه علائم زيادي ندارند و ظاهر بدي ايجاد نمي كنند اما مي توانند حوادث ناگواري براي چشم ايجاد كنند.
۳. چشم فرد آسيب ديده را با يك وسيله در دسترس مانند ليوانهاي يك بار مصرف يا مقوائي كه به شكل مخروط در آورده ايد بپوشانيد. نيازي به گذاشتن دستمال، پنبه يا گاز روي چشم وجود ندارد.
۴. از هيچ گونه پماد يا قطره چشمي استفاده نكنيد و چشم ها را نشوئيد زيرا استفاده از آنها مي تواند آسيب وارده به چشم را شديدتر كند.
۵. از آسپيرين، ايبوبروفن و موارد مشابه تا رسيدن به اورژانس چشم پزشكي خودداري كنيد.
۶. سعي كنيد مواد غذائي به بيمار ندهيد تا در صورت نياز به جراحي بتوان در اولين فرصت اين كار را انجام داد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ایران
مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي
معاونت آموزش و پژوهش
۱۳۸۷

توصیه هایی برای جلوگیری از حوادث ۴ شنبه سوری
۱) در شادی های فرزندان دلبندتان مشاركت كنید تا همیشه نظاره گر گل خنده های شان باشید.
۲) با فرزندانتان در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح همراهی كنید.
۳) قطع عضو، ضایعه ای جبران ناپذیر است، با احتیاط و پرهیز از رفتارهای پرخطر زندگی را برای خود و دیگران تلخ نكنید.
۴) از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان اكیدا جلوگیری نموده و نظارت بر موضوع را جدی بگیرید.
۵) از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی (حتی وسایل و مواد استاندارد) در نزدیكی وسایل حرارتی و برقی خودداری نمایید.
۶) حتی الامكان برای روشن كردن آتش از محل های تعیین شده توسط شهرداری منطقه استفاده كنید.
۷) در هنگام برپایی آتش در داخل یا خارج از ساختمان از دسترسی به كپسول اطفاء حریق و جعبه كمك های اولیه اطمینان حاصل نمایید.
۸) مراقب رفتارهای خطرناك و ناهنجار افراد باشید و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.
۹) از سوزاندن وسایل یا مواد غیر متعارف مانند كپسول گاز، لاستیك و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، الكل، كاربیت و مانند آن جدا خودداری نمایید.
۱۰) از برپایی آتش در معابر باریك و در نزدیكی پست های برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پاركینگ های عمومی خودداری كنید.
۱۱) از برپایی آتش های حجیم و غیر قابل مهار خودداری نمایید.
۱۲) حتی المقدور با ریختن مقداری خاك در زیر محل برپایی آتش، از آسیب رساندن به سطح آسفالت معابر خودداری نمایید.
۱۴) نگهداری مواد محترقه غیر استاندارد از قبیل اكلیل و سرنج، زرنیخ و كلرات، … غیر مجاز و برخلاف قانون بوده و می تواند خسارات جبران ناپذیری برای خود و دیگران به همراه داشته باشد.
۱۵) با رعایت حقوق شهروندی از پرتاب نارنجك و مواد محترقه به ساختمان ها كه موجب آسیب رساندن و بد منظر كردن آنها و سیمای شهرمان می گردد، خودداری نمایید

sajadhoosein
01-02-2011, 10:45
اقدامات اولیه در ايست قلبي و تنفسي و راهنمای عملیات احیاء

منظور از ايست قلبي ، حالتي است که ضربان قلب کاملاً از بين مي رود و منظور از ايست تنفسي ، از کار افتادن تنفس خودبخودي در فرد مي باشد . اين حالات مي تواند به دنبال سکته قلبي ، شوک ، خونريزي هاي بسيار شديد ، گير کردن اجسام خارجي در حلق ، غرق شدگي ، برق گرفتگي و … رخ دهد .

اقدامات اوليه :
چنانچه پس از وقوع ايست قلبي – تنفسي در کمتر از ۴ الي ۶ دقيقه به فرد مصدوم رسيدگي شود و عمليات احياء وي شروع گردد ، شانس زنده ماندن وي بالا خواهد رفت . قل از شروع عمليات احياء قلبي – ريوي ، بايد مطمئن شد آيا فرد وقاعآق دچار ايست قلبي – ريوي شده است يا خير ، چرا که انجام عمليات احياء قلبي – ريوي بر روي فردي که دچار ايست قلبي نشده باشد ، مي تواند منجربه ايست قلبي و مرگ وي شود .
جهت اطمينان از ايست تنفسي با مشاهده حرکات تنفسي قفسه سينه مي توان به وجود تنفس در مصدوم پي برد و يا مي توان گوش يا گونه خود را نزديک دهان وي قرار دهد تا صداي تنفس وي را شنيد يا جريان آن را حس کرد . سپس نبض بيمار را بررسي نمود .
بهترين محل نبض در بچه هاي کوچک ، نبض شريان راني است که در ناحيه کشاله ران لمس مي شود وبهترين محل نبض در بچه هاي بزرگتر و بالغين نبض گردني است که در ناحيه گردن و پشت ناي قرار دارد . لمس نبض بايد با دو انگشت نشانه و مياني صورت گيرد در صورتي که هيچ گونه نبضي احساس نشد و يا مصدوم تنفس خودبخودي نداشت

عمليات احياء بايد مطابق دستور ذيل انجام شود :
۱. بيمار را به پشت خوابانده ، وي را به آرامي تکان داد تا پاسخش به تحريک مشخص شود.
۲. اگر بدون پاسخ بود ، راه هاي تنفسي وي چک شود . چنانچه راه تنفسي بسته است ، با کمک انگشت راه تنفسي وي باز شود و چنانچه راه تنفسي باز بود ولي نفس نمي کشيد ، تنفس مصنوعي شروع شود .
۳. گردن وي را به جلو و سر او را به عقب خم نمايند .
۴. دو تنفس مصنوعي مناسب دهان به دهان به وي داده شود .
۵. نبض هاي وي لمس شود . اگر ضربان نبض ها لمس شد . بايد به تنفس مصنوعي ادامه داد و اگر لمس نشد ، ماساژ قلبي را شروع کرد .
۶. جهت انجام ماساژ قلبي بايد دست چپ خود را به حالت ضربدر بر پشت دست ديگر گذاشته ، پاشنه دست راست را بر روي جناغ سينه به اندازه دو بند انگشت بالاتر از محل دو شاخه شدن جناغ قرار داد . آرنج ها نبايد خم شوند و به کمک وزن بدن ، يک فشار محکم به قفسه سينه وارد شود تا جناغ سينه به اندازه تقريب ۴ الي ۵ سانتيمتر داخل برود .
تعداد ماساز قلبي بايد حدود ۸۰ بار در دقيقه باشد و به ازاء هر ۱۵ ماساژ قلبي بايد ۲ تتفس مصنوعي با روش دهان به دهان داده شود . در صورتي که فرد ديگري به امدادگر کمک مي کند ، بايد به ازاء هر ۵ ماساژ قلبي فرد دوم ، يک تنفس مصنوعي به وي بدهد .
۷. پس از گذشت يک دقيقه عمليات به مدت ۵-۴ ثانيه جهت لمس نبض گردني متوق نمود . اگر نبض لمس شد ، ماساژ قلبي را قطع نموده و چنانچه تنفس هم برقرار شده ، تنفس مصنوعي را متوقف کرد . در صورت عدم لمس نبض و عدم برقراري تنفس خودبخودي ، بايد ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي را مجدداً شروع کرد و هر۳ دقيقه يک بار ، جهت لمس نبض ها به مدت ۵-۴ ثانيه عمليات را متوقف نمود .

نکات مهم :
۱.فرد را نبايد روي سطح نرم تشک و تختخواب خواباند ، بلکه سطح سختي مثل کف اتاق بهتر است .
۲. در تنفس دهان به دهان ، بايد بيني مصدوم را با دو انگشت خود بست ، تا هوايي که به ريه هايش دميده مي ود . مستقيماً از آن خارج نشود .
۳.موقعيت سر و گردن را بايد درست تنظيم کرد .
۴. طي عمليات احياء يک نفر را جهت خبرکردن اورژانس يا پزشک مأمور نمود .
۵. بايد دهان فرد کمک کننده با دهان مصدوم کاملاً مماس باشد ، تا هوايي از بين انها خارج نشود .
۶.عمليات احياء‌را بايد تا زماني که يک فرد با تجربه يا پزشک بر بالين بيمار برسد و يا تا زماني که وي به درمانگاه منتقل شود ، ادامه داد .

چنانچه مصدوم مشکوک به ضايعه نخاعي است بايد سر را مختصري به عقب کشيده ، به آرامي کمي به عقب خم نموده – سپس تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي را ادامه داد .

sajadhoosein
01-02-2011, 10:51
چطور از خفگی در کودکان پیشگیری كنيم؟

اشیایی که به ظاهر کاملا بی‌ضرر می‌رسند، ممکن است کودکان کم‌سن را در معرض خطر خفگی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از هلث دی نیوز ، برای جلوگیری از گیرکردن اشیا در گلوی کودکان و خفه‌شدگی آنها این نکات را رعایت کنید:
هرگز به یک نوزاد یا کودک کم‌سن اجازه ندهید تا با اسباب‌بازیی بازی کند که نخ یا طنابی به آن متصل است.
کودک‌تان را با غذاهایی که ممکن است درگلویش گیرکنند، مانند تکه‌های سوسیس، آب‌ نبات سفت، سبزیجات پخته‌نشده، مغزهای خوراکی مانند گردو و بادام، کشمش، میوه‌های هسته‌دار، ذرت بوداده یا انگور، تغذیه نکنید.
هرگز نگذارید که وقتی کودک دراز کشیده است، چیزی بخورد.
هر چیزی که را ممکن است کودک به دهان ببرد، مانند سکه، باتری، جواهرات، سنجاق و پونز را از دسترس او دور نگهدارید.


دستگاه گردش خون شامل قلب به عنوان پمپ‌کننده شبکه عروق خونی و خون می‌باشد

دستگاه گردش خون شامل قلب به عنوان پمپ‌کننده شبکه عروق خونی و خون می‌باشدکه وظیفه آن رساندن خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی به سلول‌های بدن می‌باشد.
کاهش علائم حیاتی بدن به دلایل مختلف بلافاصله بعد از آسیب و یا با تأخیر که بر اثر ناتوانی دستگاه گردش خون در رساندن کافی به اعضای بدن، ایجاد مي‌شود را شوک گویند که از یک ضعف تا یک وضعیت کشنده بر اثر آسیب شدید، متغیر است. در این حالت چون خون کافی به اعضای بدن نمي‌رسد، بدن شروع به مقابله با وضع موجود (کاهش خون‌رسانی) مي‌کند. دفاع بدن در این حالت به صورتی است که باید حداکثر خون به اعضاء حیاتی مثل مغز و قلب رسیده و در مقابل به اعضاء کم اهمیت‌تر مثل پوست، روده و عضلات خون کمتری برسد زیرا که سلامت قلب و مغز ضروری‌تر است و “در حقیقت شوک دفاع بدن در برابر کاهش خون‌رسانی است”.

این اختلال به سه دلیل مي‌تواند بروز و یا پیشرفت کند:
۱. کاهش قدرت قلب ۲. تغییر ناگهانی قطر رگ‌های خونی ۳. ناکافی بودن حجم مایع داخل عروقی
تقسيم‌بندي انواع شوك
شوك ناشي از كاهش حجم خون (هايپوولميك) - خونريزي
- از دست رفتن مايعات
(غيرخونريزي مثل اسهال و استفراغ)
شوك توزيعي - شوك عصبي
- شوك رواني (غش)
- شوك عفوني
- شوك آنافيلاكتيك
شوك قلبي - سكته قلبي
- انسداد داخل يا خارج قلبي گردش خون
۱. شوک کاهش حجم خون(هایپوولمیک):
۶۰% وزن بدن انسان را مایعات تشکیل مي‌دهد. از بین رفتن ۱۰% این حجم با مکانیسم‌های جبرانی، جبران مي‌شود ولی اگر حجم خون در گردش، ۲۵-۲۰ درصد کاهش یابد، مکانیسم‌های جبرانی قادر به جبران نبوده و شوک هیپوولمیک رخ مي‌دهد. این نوع شوک از شایع‌ترین علل شوک مي‌باشد که مي‌تواند به عللی مثل اسهال، استفراغ، تعریق شدید، کم آبی، خونریزی داخلی و خارجی، سوختگی وسیع و وقايع حاد داخل شکم مثل پاره شدن آپاندیس ایجاد شود.
۲. شوک ناشی از اختلال کارکرد قلب(کاردیوژنیک):
شایع‌ترین علت آن بیماری‌هایی نظیر سکته قلبی، صدمات قلبی، پرفشاری عروقی در ریه، تنگی دریچه آئورت مي‌باشد که ۱۰۰- ۹۰ درصد بیماران دارای شوک قلبی مي‌میرند.
۳. شوک ناشی از تغییرات قطر عروق(وازوژنیک):
در این شوک، جریان خون بافت‌های بدن طبیعی بوده ولی به دلیل ترشح واسطه‌های شیمیایی که منجر به اختلال در نفوذپذیری و انقباض عروق مي‌شود، حجم خون در گردش کم به نظر مي‌رسد. این نوع شوک بر اثر عوامل زیر ممکن است بروز کند:
الف) شوک عصبی(نوروژنیک)
بر اثر آسیب‌های نخاعی، ضربه محکم به ستون فقرات یا سر و ایجاد درد و درک آن توسط سیستم عصبی و نهایتاً گشاد شدن ناگهانی عروق و سقوط شدید فشارخون، ایجاد مي‌شود.
ب) شوک روانی(سایکوژنیک)
به علت اختلال موقت و گذرای خون‌رسانی به مغز برای چند لحظه ایجاد مي‌شود مثل شنیدن خبر ناگهانی، خستگی مفرط، ایستادن طولانی و … .
ج) شوک عفونی( سپتیک)
شایع‌ترین و مهم‌ترین نوع شوک وازوژنیک است که ارگانیسم‌های بیماری‌زا با آزاد کردن سم در تمام بافت‌های بدن از طریق افزایش نفوذپذیری عروق و اتساع آنها و اختلال در کارکرد قلب، موجب بروز این شوک مي‌شوند. مرگ و میر در شوک عفونی پیشرفته زیاد است(حدود ۵۰ درصد) که اکثراً به دلیل کاهش شدید فشارخون و نارسایی چند عضو اتفاق مي‌افتد.
د) شوک حساسیتی(آنافیلاکتیک)*
علائم شوك:
در مراحل مختلف شوك و انواعي از شوك نظير شوك عفوني يا حساسيتي نشانه‌ها و علائم متفاوتند ولي به طور كلي علائم شوك عبارتند از :
رنگ‌پريدگي پوست- پوست سرد و مرطوب- نبض تند و ضعيف- تنفس تند و سطحي- كاهش فشارخون(علامت ديررس)- كاهش درجه حرارت بدن- مردمك‌هاي گشاد- تهوع و استفراغ- اضطراب- بي‌قراري- كاهش سطح هوشياري يا بيهوشي- تشنگي- گيجي و منگي.

sajadhoosein
01-02-2011, 11:02
كمك‌هاي اوليه :
بهترين درمان شوك پيشگيري از آن است. بنابراين اگر براي كسي حادثه‌اي اتفاق افتاده (مثلاً تصادف كرده) كه احتمال مي‌دهيد دچار شوك شود ولي هنوز علائم شوك را نشان نمي‌دهد، با اين حال اقدامات درماني شوك را در مورد وي اجرا كنيد تا دچار شوك نشود.
اين اقدامات عبارتند از :
۱- كنترل و باز نگه داشتن راه‌هاي هوايي مصدوم و جلوگيري از آسپيره كردن مواد استفراغي.
۲- دادن اكسيژن.
۳- كنترل خونريزي.
۴- آتل‌بندي محل شكستگي.
۵- مريض را به پشت دراز كرده و پاهايش را حدود ۳۰- ۲۰ سانتي‌متر بلند كنيد. نكته مهم اينكه اگر با اين كار تنفس مصدوم مشكل شد فوراً پاها را پائين بياوريد و يا اگر احتمال شكستگي پا يا ستون فقرات مي‌رود، پاها را بلند نكنيد.
۶- جلوگيري از دفع حرارت بدن مصدوم به وسيله پيچيدن وي درون پتو يا لحاف يا هر چيز مشابه آن، توجه داشته باشيد كه با حرارت خارجي (بخاري) مصدوم را گرم نكنيد.
۷- درصورتي كه مصدوم بيهوش نبوده و استفراغ ندارد به او مايعات بدهيد.
۸- كنترل علائم حياتي را هر ۵ دقيقه يك بار به عمل آوريد.

واكنش حساسيتي شديد (شوك آنافيلاكتيك)
اغلب مردم فكر مي‌كنند حساسيت تنها باعث التهاب، خارش يا ديگر مشكلات كوتاه مدت مي‌شود كه با رفع عامل ايجادكننده برطرف مي‌گردند ولي واكنش‌هاي شديدتري به بعضي مواد خوراكي يا تزريقي وجود دارد كه شوك آنافيلاكتيك ناميده مي‌شود. اين شوك مي‌تواند در عرض چند دقيقه يا حتي چند ثانيه ايجاد شده و اگر فوراً درمان نشود مي‌تواند به مرگ بيانجامد. بعضي خوراكي‌هاي خاص مانند آجيل، صدف، ماهي يا بعضي داروها مانند پني‌سيلين خوراكي، نيش زنبور عسل يا زنبور قرمز، تزريق داروهايي مانند پني‌سيلين يا واكسن كزاز مي‌توانند در افراد حساس باعث واكنش‌هاي شديد و سريع شوند. تقريباً يك درصد مردم حساسيت شديدي نسبت به نيش حشرات دارند.
پاسخ حساسيتي شديد (شوك آنافيلاكتيك) زماني ايجاد مي‌شود كه فرد با ماده حساسيت‌زايي برخورد كند و قبلاً نيز سابقه برخورد با آن را داشته و بدن فرد آن را به عنوان مهاجم بشناسد. در اين صورت پادتني به نام IgE توليد مي‌گردد. سپس پادتن‌ها و دفاع ميزبان با ماده حساسيت‌زا كه براي بار دوم وارد بدن شده، برخورد كرده و مواد شيميايي(مانند هيستامين) آزاد مي‌شوند. اين مواد در ريه‌ها، عروق خوني، روده‌ها و پوست اثرات ناخوشايندي را ايجاد مي‌كنند. اين شوك يكي از شرايط تهديدكننده حيات به شمار مي‌آيد. ۸۰-۶۰% مرگ‌هاي ناشي از شوك آنافيلاكتيك به علت ناتواني در تنفس مي‌باشد و علت آن تورم و انسداد راه‌هاي هوايي است. علت دوم اين مرگ‌ها (حدود ۲۴% مرگ‌ها)، شوك است كه به علت كافي نبودن خون در گردش مي‌باشد.

علائم و نشانه‌هاي شوك آنافيلاكتيك:
سرفه، عطسه، خس‌خس صدا تورم صورت، زبان و دهان تنفس دشوار تهوع و استفراغ سفتي و تورم گلو سرگيجه
خارش و سوزش شديد انقباض عضلات شكم(كرامپ شكمي)
بثورات يا كهير پوستي متمايل به آبي شدن (سيانوز) اطراف لب‌ها و دهان
در شوك حساسيتي علاوه بر انجام ساير كمك‌هاي اوليه شوك، تزريق آدرنالين(اپي‌نفرين) توسط امدادگران مجاز است.

علل شوک حساسیتی
پنی‌سیلین و مشتقات آن از شایعترین علت شوک آنافیلاکتیک بوده و پس از آن مار گزیدگی و خصوصا زنبور ‌گزیدگی قرار دارند. شایعترین علت شوک آنافیلاکتیک پنی‌سیلین (و سایر داروها) ، غذاها (بادام زمینی ،تخم مرغ ، غذاهای دریایی و شیر) ، عصاره گرده ، لاستیک و سم حشرات می‌باشند. شوک حساسیتی در اثر عکس العمل شدید بدن به مواد حساسیت‌زا ایجاد می‌شود و بسیار خطرناک است. انواع گوناگونی از مواد می‌توانند حساسیت‌زا باشند.
مثلاً موی گربه حساسیت‌زا است. شخصی که نسبت به موی گربه حساسیت داشته باشد، هرگاه گربه‌ای در نزدیکی آن باشد عطسه کرده و احساس خارش می‌کند. این واکنش ، بسیار جزئی است. در مورد نیش زنبور ، بعضی اشخاص تنها واکنشی که از خود نشان می دهند، احساس درد و تورم در ناحیه نیش زنبور است. بعضی از افراد نیز واکنشهای شدیدتری از خود نشان می‌دهند و یا دچار شوک حساسیتی می‌شوند. در این نوع شوک ، ماده حساسیت‌زا باعث می‌شود که رگهای خونی سریع متسع شوند و فشار خون کاهش یابد. همچنین بافتهایی که در مسیر دستگاه تنفس قرار دارند، ورم می‌کنند و مجاری تنفسی را مسدود می‌نمایند.

sajadhoosein
01-02-2011, 12:16
عوامل حساسیت‌زا
نیش حشرات: نیش زنبور عسل و زنبورهای سرخ ایجاد حساسیت سریع و حاد می‌کنند.
مواد خوراکی: مانند میوه با دانه های روغنی ، ادویه ، میوه‌هایی مانند(خانواده توت) ، ماهی ، صدف و بعضی از داروها ، ایجاد حساسیت می‌کنند. در اکثر موارد این نوع حساسیت خفیفتر از حساسیت نیش حشرات است.
مواد استنشاقی : گرد و خاک ، گرده گل و پودرهای شیمیایی اکثراً حساسیت شدید و حادی ایجاد می‌کنند.
مواد تزریقی : داروهایی مانند پنی سیلین ایجاد حساسیت شدید می‌کنند.
مواد جذبی : تماس بعض از مواد شیمیایی با پوست بدن ، حساسیتهای شدیدی ایجاد می‌کند. این نوع شوک را نمی‌توان دقیقاً پیش بینی کرد.
علائم شوک حساسیتی
سطح هوشیاری : بی‌قراری که معمولاً به دنبال آن غش و بیهوشی پیش می‌آید.
تنفس: مشکل می‌شود و با خس‌خس سینه همراه است.
نبض: تند و ضعیف می‌شود و یا کاملاً نامحسوس است.
فشار خون : در ابتدا بالاتر از حد طبیعی است ولی ممکن است بعداً تا حدی که ایجاد شک کند کاهش یابد.
پوست: آثار حساسیت به صورت قرمزی و کهیر بر روی آن مشخص می‌شوند.
صورت: زبان و صورت ورم می‌کند، لبها کبود شده اطراف زبان و دهان بی‌رنگ می‌شوند.
استفراغ
تورم مچ پا و مچ دست
بیمار مبتلا به شوک حساسیتی معمولا از موارد زیر شکایت می‌کند:
خارش و سوزش پوست خصوصاً پوست صورت ، سینه و پشت
انقباض دردناک سینه و سختی تنفس
سرگیجه
بیقراری و آشفتگی
حالت تهوع ، دل درد و یا اسهال
سردرد
عطسه ، خارش ، احساس مرگ و خشونت صدا ممکن است علائم آغازگر شوک باشند.
این نوع شوک ، موقعیت خطرناک و اورژانسی است که برای جلوگیری از واکنشهای حاد احتیاج به تزریق دارو دارد.
درمان شوک حساسیتی
قبل از هر چیز عامل حساست‌زا باید شناخته شده و تماس با آن قطع شود.
اقدامات اولیه شامل اقدامات اصول احیا (BLS) است. مجرای تنفسی بیمار را باز نموده و اقدام به تنفس مصنوعی یا CPR نمایید.
اکسیژن خالص (با غلظت بالا) به مصدوم برسانید و اقدام به درمان شوک نمایید.
مصدوم را فوراً به مراکز پزشکی برسانید اگر مصدوم بیهوش نیست، او را به حالت طاق باز و یا به پهلو بخوابانید. در صورت آگاهی از ماده آلرژی‌زا و یا علت حساسیت (مثلاً نیش حشرات و غیره ) به کادر پزشکی نیز اطلاع دهید. ضمن انتقال مصدوم ، اصول اولیه احیاء را انجام دهید.
از مصدوم بپرسید که آیا به ماده خاصی حساسیت دارد یا خیر، از جمله حساسیت نسبت به بعضی از غذاها ، عوامل محیطی ، بعضی از داروها و دیگر عوامل. عوامل نامشخص از طریق واکنشی که مصدوم نشان می‌دهد، مشخص می‌شوند. مصدومینی که نسبت به بعضی عوامل ، واکنش شدید از خود نشان می‌دهند، در صورت تماس با آن عوامل ، باید فوراً داروهای لازم را مصرف کنند.
اولین داروی تزریقی جهت درمان شوک حساسیتی آمپول اپی نفرین است که حدود ۰.۰۱mg/kg و حداکثر تا ۰.۳ میلیگرم به صورت زیر جلدی تزریق می‌شود. داروهای بعدی عبارتند از آمپولهای ضد حساسیت مثل کلرفنیرامین که داخل رگ تزریق می‌شود. داروهای گشاد کننده راههای هوایی مثل آمینوفیلین و داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی مثل هیدرو کورتیزون نیز استفاده می‌شوند. شروع دادن مایع داخل رگی مثل سرم رینگرلاکتات نیز اهمیت زیادی دارند.
شوک ناشي از برخي بيماري هاي نسبتا شايع دوران کودکي است از جمله : گاسترو آنتريت ديابت مليتوس ، تروما عفونت و خوردن اتفاقي دارو .
نکته : بهترين نتايج باليني شوک بستگي به تشخيص زودرس و درمان مناسب و سريع دارد . در شيرخوار کودک ، ميوکارد بافت انقباضي کمتري دارد ، افزايش نياز به برون ده قلب ، ابتدا با افزايش تعداد ضربان قلب توسط مکانيسم هاي عصبي برآورده مي شود ، در کودک بزرگتر يا فرد بزرگسال ، زياد شدن حجم ضربه اي به طور بسيار کارآمدي ، برون ده قلب را افزايش مي دهد .
بررسي :
توجهات پرستاري در شوک کودکان بايد روي سيتسم قلبي تنفسي و نورولوژيک متمرکز شود .
تغيير سطح هوشياري از اولين عواملي است که نشان دهنده وخيم تر شدن شرايط مي باشد .
تشخيص به موقع و درمان سريع شوک در نوزادان و کودکان ميزان مرگ و مير را کاهش مي دهد . در درجه اول بايد از باز بودن راه هوايي مطمئن شويم و بيمار را از نظر تنفسي مانيتورينگ کنيم . همچنين بايد از باز شدن ريه در زمان تنفس اطمينان حاصل شود . جريان خون مرکزي بوسيله چک کردن نبض هاي فمورال ،براکيال يا کاروتيد بررسي شود .

sajadhoosein
01-02-2011, 12:31
شوک هيپوليک :

شايع ترين علت شوک در کودکان بوده و علل آن عبارتند از : اتلاف خون، کاهش مايعات و الکتروليت هاي بدن به دنبال استفراغ و اسهال ، از دست دادن مايع به داخل فضاي سوم که ناشي از سندرم هاي نشت مويرگي است .
با مشاهده هيپوتانسيون و تاکي کاردي و عدم وجود علائم نارسايي قلب ( مانند هپاتومگالي ، رال ، ادم ، اتساع وريدهای ژوگولر یا گالوپ ) یا سپت سمی (تب ، لوکوسیتوز ، یا کانون عفونت) می توان شوک هیپولمیک را از سایر علل شوک افتراق داد .
بهبود شوک هیپولمیک به شدت هیپولمی ، وضعیت قلبی بیمار و تشخیص و درمان سریع وابسته است. پیش آگهی شوک هیپولمیک بدون عارضه خوب بوده و مرگ و میر آن کمتر از ۱۰ درصد می باشد . مکانیسم های جبرانی در شوک هیپولمیک عبارتند از : افزایش فعالیت سمپاتیک و آدرنال که سبب افزایش تعداد ضربان قلب و قدرت انقباض میوکارد می گردند .
کودکان با تشخیص شوک ها یپولمیک نیاز به بررسی علائم حیاتی ، چک کردنBP هر ۱۵ تا ۶۰ دقیقه است . رنگ و تورگور پوستی ، درجه حرارت نیز باید مرتبا چک شود . فونتانل قدامی نیز باید از نظر تورفتگی یا برجستگی بررسی شود یک فونتانل تو رفته ممکن است دلیل بر کم آبی کودک باشد .از طرفی برجسته بودن فونتانل معمولا نشان دهنده سطح کافی مایعات بدن است . به علاوه پرستار باید مرتبا علائم نورولوژیک بیمار را بسنجد . کاهش سطح هوشیاری باید سریعا گزارش شود پرستار باید مرتبا قلب و ریه های بیمار را سمع کند و نبض های محیطی را لمس کند زمان پر شدن مجدد مویرگی ، چسبندگی غشاءهای موکوسی و تونوسیته و قدرت عضلات چک شود ، میزان برون ده ادراری بررسی شود اگر کودک اسهال دارد باید کیسه ادراری یا سوندفولی استفاده شود شکم لمس شود صداهای روده سمع گردد ، صدمه شکم باید رد شود ، هر نوع صدمه یا ترومای وارد آمده به شکم باید سریعا گزارش شود .

شوک توزیعی ( منتشر ):

اختلالات توزیع خون ممکن است باعث عدم تکافوی شدید خون رسانی بافتی ، حتی در صورت طبیعی یا بالا بودن برون ده قلبی شود این موارد توزیع غلط جریان معمولا ناشی از اختلالات در تونوس است . شوک سپتیک شایع ترین شوک توزیعی در کودکان است و معمولا عارضه سپتی سمی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت و نیز عفونت ناشی از ریکتزیا و ویروس ها است . این بیماران معمولا تب ، خواب آلودگی ، پتشی ، و پورپورا داشته و یک کانون عفونی در بدنشان یافت می شود . علامت اولیه شوک توزیعی یا منتشر افزایش درجه بدن ( هایپر ترمی ) یا کاهش درجه بدن ( هایپو ترمی ) می باشد . در جه حرارت باید هر یک تا دو ساعت کنترل شود . در شوک زودرس ( فاز هایپر دینامیک ) پوست معمولا گرم و براق می شود . در شوک دیر رس ( فاز هایپو دینامیک ) پوست معمولا سرد و خاکستری میشود .
یک استثنا وجود دارد که در صدمه به طناب نخاعی اتفاق می افتد و بدن نمی تواند در درجه حرارت نرمال قرار گیرد . شوک با هر اتیولوژی که باشد و به هر دلیلی که اتفاق بیافتد ممکن است باعث اختلال در عملکرد گرد ش خون شود در نتیجه عملکرد فاکتورهای انعقادی خون و پلاکت ها مختل می شود بنابراین پرستاران باید به دقت پوست بیمار را از نظر پتشی تراوش خون از لاین های تهاجمی ، صدمه پورپورا بررسی کنند . وجود پتشی های پراکنده روی پوست ممکن است نشان دهنده یک سبسیس شدید باشد در کودکان کاهش فشار خون یک نشانه دیر رس در انواع مختلف شوک می باشد .

شوک کاردیوژنیک :

این نوع شوک ناشی از اختلال کارکرد میوکارد بوده و به صورت تضعیف قدرت انقباضی و برون ده قلب و خون رسانی نا کافی بافتی خود را نشان می دهد . شوک کاردیوژنیک اولیه در کودکانی که بیماری مادرزادی قلب دارند رخ می دهد در اکثر بیمارانی که بیماری مادرزادی قلبی دارند ( به غیر از سندروم قلب چپ هیپوپلاستیک ) نارسایی قلبی پیش از شوک کاردیوژنیک ایجاد می شود. کودکان با شوک کاردیوژنیک باید از نظر قلبی و تنفسی مانیتورینگ شوند و صداهای قلبی و ریوی سمع شود ، کبد باید دق شود و سایز آن سنجیده شود . تنفس کودک باید برر سی شود ، ادم دور چشم یا ادم محیطی ممکن است اتفاق بیافتد ، چک مرتب نبض های محیطی و پر شدن مجدد مویرگی بسیار مهم است .

شوک انسدادی :

علت اصلی انسداد تامپوناد قلبی است . از نظر بالینی هرگاه در زمینه تروما یا جراحی اخیر قلب فشار نبض مریض کاهش یافته ، صداهای قلبی گنگ شده ؛ قلب در دق یا کلیشه رادیوگرافی بزرگ شده ، یا انفکاک مکانیکی ، الکتریکی وجود داشته باید به تامپوناد شک کرد ، درمان شامل برطرف کردن انسداد به وسیله آسپیراسیون سوزنی فوری فضای پریکارد است .
نکته : اکوکاردیوگرافی ممکن است تشخیص دهنده باشد لیکن آسپیراسیون سوزنی را نباید به تاخیر انداخت .

شوک انفکاکی :

این اصطلاح حالتی را توضیح می دهد که در آن خونرسانی بافتی طبیعی بوده اما اکسیژن نمی تواند به وسیله سلول ها استفاده شود مانند مسمومیت با مونو اکسید کربن یا مت هموگلوبینمی
طبقه بندی شوک و اتیولوژی آن
نوع
اختلال اولیه در گردش خون
اتیولوژی شایع
شوک هیپوولمیک
کاهش حجم خون در گردش
خونریزی ، اسهال ، دیابت بی مزه ، دیابت قندی ، سوختگی ، سندرم آدرنوژینال ، سندرم نشت مویرگی ،
شوک توزیعی
اتساع عروق موجب احتباس خون در ورید ها شده که در نهایت منجر به کاهش پیش بار می گردد . توزیع کاهش قدرت انقباض قلب
سپتی سمی ، آنافیلاکسی ، آسیب به CNS یا نخاع ، مسمویت دارویی
شوک کاردیوژنیک
کاهش قدرت انقباض قلب
بیماری های مادرزادی قلب ، نارسایی شدید قلب ، آریتمی ، آسیب هیپوکسیک – ایسکمیک ، کاردیومیوپاتی، اختلالات متابولیک ، میوکاردیت ، مسمومیت دارویی ، بیماری کاواساکی
شوک انسدادی
انسداد مکانیکی در برابر جریان خروجی بطن
تامپوناد قلبی ، آمبولی حجیم ریوی ، پنوموتوراکس فشاری ، تومور قلبی
شوک انفکاکی
اکسیژن از هموگلوبین آزاد نمی شود
مسمومیت با مونواکسید کربن ، مت هموگلوبینمی

sajadhoosein
01-02-2011, 12:40
تشخیص های پرستاری و برنامه ریزی
تشخیص های پرستاری زیر ممکن است پس از یک بررسی و ارزیابی دقیق از شوک حاصل شود .
- پرفیوژن بافتی غیر موثردر رابطه با کاهش حجم مایعات بدن (در شوک هایپولمیک) ؛ انتشار غیر معمولی جریان خون ، اسیدوز متابولیک و یا هر دو ( در شوک منتشر ) ؛ کاهش انقباضات قلبی در ( شوک قلبی کاردیوژنیک ) می شود .

نتیجه قابل انتظار :
کودکان پرفیوژن بافتی مناسبی خواهند داشت در نتیجه نبض های محیطی قوی ، تورگور پوستی مناسب ، زمان کافی پر شدن مجدد مویرگی ، غشای موکوسی گرم و صورتی رنگ ، بستر ناخنی صورتی رنگ ، علائم حیاتی نرمال با توجه به سن خواهیم داشت . همچنین هیچ موردی دال بر دیس پنه یا مشکل مغزی وجود نخواهد داشت .
- تبادل گازی غیر موثردر رابطه با کاهش جریان خون ریوی ، کاهش خونرسانی به الوئول ها و التهاب الوئول ها .

نتیجه قابل انتظار :
کودک تبادل گازی کافی خواهد داشت . میزان اکسیژن خون شریانی حدود ۹۵ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود .
- ریسک عفونت در رابطه با لاین های وریدی و شریانی تهاجمی ، کاتترها ، لوله داخل تراشه ، وجود زخم و … .

نتیجه قابل انتظار:
کودک از خطر عفونت دور می ماند .
هیچ قرمزی یا علامتی دال بر عفونت نمی باشد کشت خون منفی است .
- اضطراب در رابطه با امکان وجود پیش آگهی های بد خیم در یک کودک بیمار دچار بحران .

نتیجه قابل انتظار:
کودک و خانواده علائم اضطراب را نخواهند داشت ، اطلاعات کامل در رابطه با اتفاق ایجاد شده و با مهارت سازگاری دارند .
مداخلات :
مداخلات برای شوک مستقیما در ارتباط با نگهداری پرفیوژن بافتی ، تامین کافی اکسیژن ، پیشگیری از عفونت ، حمایت روانی از خانواده بیمار می باشد .
مداخلات پرستاری :

نگهداشتن پرفیوژن بافتی :
مشاهده دقیق و مداوم سیستم قلبی و عروقی کودک از ضروریات است علائم حیاتی کنترل شود ، جریان خون بیمار هر یک تا دو ساعت بررسی شود . لاین وریدی مناسب گرفته شود و جایگزینی مناسب مایعات شروع شود . کنترل I&O به دقت انجام شود برون ده ادراری کمتر یا بیشتر از حد نرمال گزارش شود ، بیمار روزانه وزن شود اضافه وزن سریع کودک ، به پزشک اطلاع داده شود . به علت این که نوزادان نیاز بالایی به گلوکز و ذخائر گلیکوژن دارند باید مراقب متابولیسم مناسب گلوکز بود . سطح گلوکز خون هر۲- ۴ ساعت اندازه گیری شود .
دستورات دارویی با دستگاه سرم پمپ شروع شود ، چون داروهای فعال کننده عروق می تواند باعث نکروزه شدن بافت شوند . بنابراین سعی شود این داروها از طریق وریدهای مرکزی ، انفوزیون شود .

اکسیژن درمانی :
تعداد تنفس مشاهده وثبت شود ، رنگ پوست ، باز شدن قفسه سینه به دقت بررسی شود ، علائم دیسترس تنفسی یادداشت شود و فورا به پزشک اطلاع داده شود . اکسیژن طبق دستور پزشک شروع شود و از این که مود دستگاه با شرایط کودک متناسب است اطمینان حاصل شود .
میزان اکسیژن خون شریانی و سطح گازهای خون شریانی و سطح هموگلوبین اندازه گیری شود . تجهیزات اینتوبیشن و تهویه مکانیکی در دسترس باشد . کودک از نظر درد ، تب ، اضطراب و کاهش تقاضای اکسیژن بررسی شود .

جلوگیری از عفونت :
از آن جایی که کودکان مستعد ابتلا به عفونت هستند استفاده از تکنیک های اسپتیک در حین گرفتن IV line لوله گذاری و … لازم الاجراست . درجه حرارت مرتبا کنترل شود . درجه حرارت مقعدی بیش از ۱/۳۸ درجه سانتی گراد یا کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد گزارش شود .
محل بخیه ها از نظر ترشح، التهاب و قرمزی چک شود . نتیجه کشت های مثبت گزارش شود . اگر بیمار قادر به تحمل تغذیه از راه NGT نمی باشد از پزشک در مورد نوع روش تغذیه سوال شود .
حمایت روانی از بیمار و خانواده وی و بالا بردن قدرت سازگاری :
به سوالات صادقانه پاسخ دهید ، با کودک همدردی کنید ، کودک را از نظر روانی حمایت کنید ، نگرانی و اضطراب را از او دور نمایید . والدین کودک را تشویق به همکاری کنید ، مانند حمام دادن ، شانه کردن موها و غذا دادن .
این همکاری تحت کنترل خودتان باشد .
از منابع قابل دسترس استفاده کنید مانند مددکاران اجتماعی تا والدین را از نظر عاطفی یاری نمایند . خانواده را تشویق کنید تا خود را با شرایط موجود سازگار کنند .

sajadhoosein
01-02-2011, 12:51
درمان شوک :
کلید درمان شوک ، تشخیص آن در مراحل اولیه است . درمان شوک بیشتر از آن که در جهت اصلاح علت اولیه یا مکانیسم های ایجادی آن باشد در جهت رفع علائم و نشانه های بالینی است .
اساس درمان به حداقل رساندن کار قلبی – ریوی در ضمن حفظ برون ده قلب ، فشارخون و تبادل گازی است . ضمنا درمان شوک نیازمند اندازه گیری مکرر گازهای خون شریانی است از نظر اکسیژن رسانی ، تهویه (CO۲) و اسیدوز بوده و اغلب سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیوم ، فسفر و BUN نیز اندازه گیری می شوند .
نکته : در کودکان مبتلا به شوک باید فشار خون ورید مرکزی و فشار خون سیستمیک دائما به کمک یک کانتر چک شود .
درمان گرفتاری های اعضای خاص
حمایت از سیستم های قلبی عروقی:
تلاش در جهت بهبود برون ده قلب اساس درمان شوک را تشکیل می دهد. هدف از درمان قلبی – عروقی شامل جایگزین نمودن مایعات، اصلاح برون ده قلبی ، تعداد ضربا ن قلب ، ریتم قلب ، پیش بار ، پس بار ، و قدرت انقباض می باشد .

درمان ضد آریتمی :
داروی انتخابی در درمان تاکی کاردی حاد بطنی ، لیدوکائین است . در تاکی کاردی بطنی مقاوم به لیدوکائین از برتیلیوم یا پروکائین آمید می توان استفاده کرد . در موارد فیبریلاسیون بطنی از شوک الکتریکی استفاده می شود .

جایگزینی مایعات :
در شوک هیپوولمیک و توزیعی ، کاهش پیش بار ، باعث اختلال شدید برون ده قلب می شود . اما در شوک کاردیوژنیک ، افزایش پیش بار موجب جبران ناپذیر شدن اختلال کارمیوکارد می شود .
حجم پلاسما را می توان با استفاده از محلول های کریستالوئید به طور موفقیت آمیزی جبران نمود . محلول های کولوئیدی حاوی مولکول های درشت تر بوده و مدت باقی ماندن آن ها در فضای داخل عروقی طولانی تر از متسع کننده حجم را می توان به عنوان انتخاب اول تجویز نمود زیرا این مایعات ارزان و موثر هستند .
در اغلب کودکانی که دچار شوک حاد شده اند می توان مقدار ۲۰mg/kg کریستالوئید ایزوتونیک را به صورت یکجا ( بلوس ) در طی ۳۰-۱۵ تجویز کرد . ولی در درمان شوک کاردیوژنیک باید مراقب افزایش حجم خون بود چرا که ممکن است فشار پرشدگی بطن ها افزوده شود بدون این که عملکرد قلب بهبود یافته باشد . مونیتورینگ دقیق برون ده قلب یا فشار ورید مرکزی راهنمای بسیار خوبی برای جبران بی خطر مایعات باشد ولی برای حفظ فشار قابل قبول خونرسانی به مغز می بایست فشار داخل جمجمه ای آن ها را کاهش داد . در این وضعیت جایگزینی سریع مایعات ممکن است فشار داخل جمجمه ای را افزایش داده و موجب ایجاد ادم مغزی گردد .

درمان با داروهای کاردیوتونیک و گشاد کننده عروقی :
برای بهبود برون ده قلب بعد از اصلاح مایعات با زمانی که جایگزینی بیشتر مایعات خطرناک باشد میتوان از انواع داروهای گشاد کننده عروقی و کاردیوتونیک استفاده کرد .
نکته :
درمان با داروهای کاردیوتونیک باید به ترتیب در جهت افزایش قدرت انقباضی قلب و کاهش بار بطن چپ باشد .
درمان معمولا با دوپامین یا دوبوتامین شروع می شود . دوبوتامین اساسا یک داروی اینوتروپیک است ، در حالیکه دوپامین ممکن است گشاد کننده عروق ، اینوتروپیک یا تنگ کننده عروق باشد .
نکته : در کودکانی که با افزایش مکرر سرعت انفوزیون دوپامینی یا دوبوتامین پاسخی به درمان نمی دهند ، می بایست از داروهای کاردیوتونیک قویتر مثل اپی نفرین یا نوراپی نفرین استفاده نمود .
نکته : داروهای دیگری که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : اپی نفرین یا نوراپی نفرین ، نیترو پروساید و نیتروگلیسیرین .
حمایت تنفسی :
ریه عضوی است که هدف واسطه های شیمیایی مضر حاصله از شوک قرار می گیرد . نارسایی تنفسی ممکن است سریعا ایجاد شده و پیشرونده باشد . در این حال باید لوله داخل تراشه ای گذاشته و تهویه مکانیکی برقرار نمود ، که شامل استفاده از اکسیژن و فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP) است . سندرم زجر تنفسی بالغین ممکن است در کودکانی که در شوک هستند ، رخ دهد .
نکته : نارسایی شدید قلبی – ریوی را می توان با اکسید نیتریک استنشاقی و در نهایت با اکسیژنرسانی غشایی در خارج تنه ای (ECMO) درمان کرد .
نکته : مکانیسم ایجاد کننده ARDS افزایش نفوذ پذیری عروق به دلیل آزاد شدن واسطه های شیمیایی می باشد .

sajadhoosein
01-02-2011, 12:58
حفظ کلیه :
کم شدن ادرار در جریان شوک ممکن است ناشی از نکروز توبولی حاد (ATN) یا عوامل قبل از کلیه ای باشد . کاهش برون ده قلبی که توام با افت جریان خون کلیوی باشد می تواند ازوتمی پیش از کلیوی (prerenal azotemia) بوجود آورد . از سوی دیگر کاهش فشار خون شدید می تواند سبب نکروز حاد توبولی شود . ازوتمی pererenal را می توان با جبران مایع از دست رفته یا افزایش قدرت انقباضی قلب اصلاح نمود . لیکن ATN prerenal نسبت BUN سرمی در حد۱۰ و مقدار سدیم ادرار کمتر از ۴۰-۶۰meg/L می باشد . بنابراین ، پس از جایگزینی حجم داخل عروقی ، برای افزایش ادرار باید از داروهای دیورتیک استفاده کرد . استفاده از دیورتیک های موثر برقوس هنله ( loop diuretic) مانند فوروسماید و بومتانید (bumetanide) مانیتول ، یا مصرف ترکیبات حاوی یک دیورتیک موثر بر قوس هنله همراه با یک تیازید ، ادرار را زیاد می کنند . چنانچه هیپر کالمی ، اسیدوز مقاوم ، هیپرولمی ، یا تغییر وضعیت روانی ایجاد شود ، دیالیز صفاقی یا خونی را باید شروع کرد .
کریستالوئیدها
کولوئیدها
کلرید سدیم ۹/۰ درصد
رینگر لاکتات
سالین هیپرتونیک (۳%)
آلبومین سرم انسانی ۵ درصد در کلرید سدیم ۹/۰ درصد
آلبومین سرم انسانی ۲۵ درصد در کلرید سدیم ۹/۰ درصد
Hyderoxyethyl Starch ۶ درصد در کلرید سدیم ۹/۰ درصد
دکستران ۴۰ به صورت ۱۰ درصد در محلول قندی ۵ درصد
پلاسمای منجمد تازه (FFP)
خون کامل

ارزشیابی :
- آیا غشاء موکوسی بیمار صورتی رنگ می باشد ؟ آیا پر شدن مجدد مویرگی و علائم حیاتی مناسب وجود دارد ؟
- آیا میزان اکسیژن خون شریانی و سطح گازهای خون شریانی در حد نرمال می باشند ؟
- آیا الگوی تنفسی، مناسب می باشد ؟
- آیا جواب کشت بیمار مثبت است یا خیر ؟
- آیا والدین و کودک به خوبی با شرایط موجود سازگاری پیدا کرده اند ؟

عکس‌العمل بدن در برابر شوک
کاهش جریان خون اعضاء حیاتی مثل قلب و مغز می‌تواند در عرض چند دقیقه ، آسیب غیر قابل برگشتی به آنها وارد کند. به منظور جلوگیری از چنین آسیبی ، بدن یک سری مکانسیمهای جبرانی در جهت برقرار ساختن جریانی مداوم و ثابت از خون به سمت مغز و قلب فعال می‌کند که این به خرج کاهش جریان خون اعضاء کم اهمیت‌تر و غیر حساس‌تر بدن مثل پوست و عضله (در مرحله اول) و در مراحل بعدی ، کلیه‌ها و دیگر احشاء شکمی و روده‌ها انجام می‌شود. در همان زمان به منظور کمک بیشتر به افزایش جریان خون سیستم عروقی ، ضربان قلب نیز افزایش می‌یابد. این مکانیسمهای جبرانی تحت اثر دستگاه عصبی سمپاتیک و هورمونهای غده فوق کلیه (اپی نفرین و نوار پی‌نفرین) می‌باشند. عکس‌العمل بدن در برابر خون رسانی ناکافی به بافتها و اندامهای بدن (شوک) باعث بروز علائم اولیه شوک می‌شود.

علائم شوک
کفایت مکانیسمهای جبرانی به مقدار و سرعت از دست رفتن خون بستگی دارد و معمولاً تا حدی مکانیسمهای جبرانی قادرند فشار خون را در محدوده طبیعی نگه دارند که خون از دست رفته بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد کل حجم خون و به عبارتی بیش از حدود یک لیتر نباشد.
علائم شوک بطور خلاصه عبارتند از:
تشنگی شدید در مراحل اولیه.
رنگ پریدگی و سرد شدن پوست به علت تنگ شدن عروق خونی پوست.
نبض سریع به علت تندتر زدن قلب برای جبران شوک و بعد ضعیف شدن نبض.
احساس ضعف و غش در بیمار به علت کاهش خون رسانی به مغز و عضلات.
افت فشار خون فشار خون در مراحل اول فقط در حالت ایستاده افت می‌کند ولی با پیشرفت شوک در حالت دراز کشیده نیز پایین است.
تنگی نفس شدید و تند شدن تنفس به علت ناکافی بودن خون از اکسیژن.
کاهش هوشیاری به علت کاهش خونرسانی به مغز.

علل شوک
قلب و رگها خونی ، در بدن انسان مخزن عروقی را تشکیل می‌دهند که خون را در خود جای می‌دهند و جریان خون طبیعی تحت اثر سه عامل قدرت انقباضی قلب ، حجم خون و قطر عروق خونی می‌باشد. اگر هر یک ازاین سه عامل فشار ؛ پمپاژ قلب ، میزان خون و انبساط و انقباض رگهای خونی دچار اختلال شده و درست عمل نکنند، خون رسانی به بافتهای بدن به میزان کافی صورت نخواهد گرفت و شوک اتفاق می‌افتد. از اینرو شوک را به سه نوع کلی می‌توان تقسیم کرد.
شوک ناشی از کاهش حجم خون
شوک ناشی از کاهش قدرت قلب
شوک ناشی از گشاد شدن رگهای خونی
شوک ناشی از کاهش حجم خون
ایجاد شوک به علت از دست دادن مایعات به هر دلیل شوک کمبود حجم ( هیپوولمیک ، هیپو= کمبود ، ولمیک = حجم ) نامیده می‌شود. در مصدومین رایجترین نوع شوک که خطرناک نیز می‌باشد ، شوک هیپوولمیک (Hypovolemic) یا شوک ناشی از کاهش حجم خون است. کاهش حجم خون می‌تواند مستقیماً به علت از دست رفتن خون ، (مثلاً در خونریزیهای خارجی و داخلی) یا پلاسما ( مثلاً در سوختگیهای وسیع و … ) باشد. در اکثر موارد ، شوک کمبود حجم به علت خونریزی است که به آن شوک خونریزی یا شوک هموراژیک می‌گویند.
باید تاکید شود که خون فقط بخش کوچکی از کل مایعات بدن را تشکیل می‌دهد . تمام مایعات بدن باهم حدود ۶۰ درصد وزن کل بدن را شامل می‌شوند. کاهش پلاسمای خون و بدنبال آن کاهش حجم خون ممکن است به دنبال از دست رفتن جبران نشده مایعات از راههای دیگر مثل اسهال ، استفراغ ، تعریق زیاد ، سوختگی ، دهیدراتاسیون ( کم آبی بدن ) و … باشد.
اگر بدن از قبل دچار کمبود آب نیز باشد ، این عکس العمل زودتر بروز می‌نماید. در مکانهایی که درجه حرارت بالایی دارند ، مانند انبارها و کارخانه ها ، و یا اگر مصدوم قبل از جراحت ، به شدت عرق کرده است (مثلاً حوادثی که ضمن ورزش کردن و یا شکار رخ می‌دهند) و یا بعضی کارهای سخت و سنگین ، مانند بار بری و آهنگری ، ممکن است قبل از وقوع حادثه ، آب بدن را کاهش داده ، در نتیجه اثرات کاهش حجم خون سریعتر آشکار شود.

sajadhoosein
01-02-2011, 13:04
شوک قلبی

اگر قلب نتواند بخوبی عمل پمپاژ خون را انجام داده و رگهای بدن را پر از خون نگه دارد، شوک ایجاد می شود. قلب ، پمپی است که خون را از طریق رگها به درون بدن می‌فرستد و هرگونه اختلال در برون‌ده آن فوراً به صورت کاهش جریان خون اعضای مختلف بدن تظاهر می‌کند. برون‌ده قلب محصولی از دو عامل است:
ضربان قلب ، یعنی تعداد ضربان در دقیقه.
حجم ضربه‌ای ، یعنی حجمی از خون که در طی هر ضربه از قلب خارج می‌شود.
شوک قلبی معمولاً در اثر صدمه به قلب ، حمله قلبی و سایر بیماریهای قلبی ایجاد می‌شود. اکثر بیماریهای قلبی که درمان آن به تعویق می‌افتد، سرانجام آن قدر به قلب صدمه می‌رساند تا این که شوک قلبی رخ می‌دهد.
شوک ناشی از تغییر قطر رگهای خونی
ظرفیت رگهای بدن در مقایسه با حجم خون نباید خیلی بزرگ باشد. انبساط رگهای خونی ، بدون انقباض کافی دیگر رگهای خونی (به منظور جبران این انبساط) ایجاد شوک می‌کند. سرخرگها و سیاهرگهای بدن ، می‌توانند در پاسخ به تاثیرات هورمونی (شیمیایی) و عصبی قطر خود را تغییر دهند. دستگاه عصبی سمپاتیک (جزئی از دستگاه عصبی خودکار بدن) مسوولیت کنترل کشش عضلات موجود در جدار رگها رابه عهده دارد و فعالیت این دستگاه سبب افزایش انقباض سرخرگها می شود. اثر مشابهی نیز توسط هورمونها مترشحه از غده فوق کلیوی ( ادرنال ) ، یعنی اپینفرین و نوراپی نفرین ، ایجاد می‌شود.
انقباض سرخرگها ، مقاومت آنها را در برابر خون بطور قابل توجهی افزایش می‌دهد. در نتیجه جریان خون به بافتها کاهش یافته ،و در همان زمان فشار خون سرخرگی افزایش می یابد. به عکس ، کاهش فعالیت دستگاه سمپاتیک منجر به گشاد شدن (انبساط ) سرخرگها و افزایش جریان خون بافتها می‌شود که به موازات آن فشار خون کاهش می‌یابد. در بعضی از شرایط خاص ، موقعی که رگهای خونی ، انبساط بسیار زیادی پیدا می‌کنند، فشار خون بطور حاد کاهش یافته و مصدوم دچار شوک می‌شود.
انقباض سیاهرگها نیز می‌تواند با مکانیسمی متفاوت ، سبب افزایش فشار خون شود. در هر لحظه معین ، اکثر حجم خون موجود در گردش ، در سیاهرگها باعث می شود حجم زیادی از خون از سمت سیاهرگها به سوی قلب به حرکت درآید که با افزودن برون ده قلب ، فشار خون را افزایش خواهد داد.
شوک به عامل یا عواملی گفته می شود که زندگی یا حیات انسان را به خطر می اندازد و به انواع زیر تقسیم می شود:
۱- از دست دادن مایعات بدن
۲- شوک توزیعی که خود شامل : عفونی ـ عصبی ـ روانی و حساسیتی
۳- قلبی
از دست دادن مایعات بدن : این نوع شوک به دو صورت که توسط خونریزی شدید و دیر رسیدن مایعات به بدن صورت می گیرد.
اگر مصدومی به علل مختلف دچار خونریزی داخلی یا خارجی شود و ما نتوانیم آن را بلافاصله پس از حادثه مهار کنیم وی دچار شوک از دست دادن مایعات بدن می شود علائم این شوک می تواند بی قراری، نگرانی و ضعف تنفس و نبض تند کبودی در بعضی از اندامها عرق سرد تشنگی و در اواخر همراه با بیهوشی باشد.

کمکهای اولیه لازم برای این افراد :
نخست ارزیابی اولیه را که شامل ABCH بود را انجام می دهیم. شخص را گرم نگه داریم در حالت ریکاوری شخص را قرار دهید و یا زیر پای بیمار را حدود cm۳۰ از سطح زمین بالا بیاورید و شخص را به مراکز درمانی برسانید در صورت که این کاهش مایعات بدن از طریق اسهال که شایعترین علت مرگ در کودکان می باشد صورت گرفت حتماً باید از پودرهای D.R.S استفاده نماییم و مصدوم را به مراکز درمانی برسانیم.
شوک توزیعی : شوک عفونی که یکی از علل شایع مرگ و میر می باشد توسط ورود ویروس در درون بدن می باشد که باعث می شود شخص دچار تب، افزایش فشار خون و ضربان قلب بالا می شود.
کمکهای اولیه لازم ارزیابی شامل ABC را انجام می دهیم و عامل شوک را مشخص می نماییم و رساندن شخص به مرکز درمانی.
شوک عصبی : به هر عاملی که در سیستم اعصاب و رشته های عصبی انسان مانند افتادن از بلندی ها یا صخره ها و خوردن ضربه به ستون فقرات باعث این شوک می شود. علائم آن فاقد عکس العمل بودن اعضاء و تحریک خود ادراری یا خود مدفوعی می باشد.
کمکهای اولیه: ارزیابی اولیه را شامل ABC انجام می دهیم و با حفظ رعایت مشکل نخاعی مصدوم را به مراکز درمانی انتقال می دهیم.
شوک روانی: شوک روانی یا غش که می تواند در اثر شنیدن یک حادثه ناگوار دیدن صحنه های دلخراش باعث بروز این شوک می شود.
علائم آن : دیدن نقاط نورانی (سیاه و تاریکی چشمها) سرگیجه ـ بیهوشی.
کمکهای اولیه: اولاً شخص را از زمین خوردن محافظت می کنیم تا دچار شکستگی نشود سپس زیر پاهای وی را ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر بالا می آوریم، بگذاریم اکسیژن به راحتی به شخص برسد و اطراف آن را شلوغ نکنیم. پس از هوشیاری کامل می توانیم به وی مایعات یا آب قند بدهیم امکان دارد این بیهوشی ۴ یا ۵ دقیقه طول بکشد اگر بیشتر از این زمان بود حتماً اقدامات ارزیابی اولیه را انجام می دهیم و به مراکز درمانی وی را انتقال می دهیم.
نبایدها : به صورت مصدوم سیلی نمی زنیم تا هوشیاری کامل مایعات به وی نمی دهیم به صورتش آب نمی پاشیم.
شوک حساسیتی شدید: این نوع شوک که از نوع خفیف آن و شدید آن می تواند برای بدن انسان خطرآفرین باشد نیاز به کمکهای اولیه خاص می باشد این نوع شوک می تواند توسط نیش حشرات، افزودنیهای غذایی یا داروهای خاص صورت گیرد. اصولاً این نوع شوک به خاطر اختلال در سیستم تنفس باعث مرگ زود هنگام می شود. علائم آن سرفه، کوتاهی تنفس، تورم صورت و زبان، گیجی، عدم هوشیاری، خارش شدید، تهوع و استفراغ.
کمکهای اولیه ارزیابی اولیه ABC و مشکلات تنفسی را حل کنیم. از داروهایی مانند دو پاین یا اپی نفرین استفاده می نماییم.

sajadhoosein
01-02-2011, 13:11
شوک قلبی یکی از شایعترین مشکلات سیستم گردش خون به حساب می آید و می تواند به طور خلاصه و ساده به ۲ بحث آن پرداخت. فشار خون بالا و فشار خون پایین.
فشار خون بالا : علائم این عارضه در اثر گرفتگی رگها یا وارد شدن ویروس به بدن و نشانه های آن احساس سردرد و سرگیجه احساس درد نقطه بیشتر از ۲ دقیقه در قلب و دست چپ احساس ویزویز گوش و درد در پشت قلب می باشد.
کمکهای اولیه شخص را به حالت نشسته قرار می دهیم طوری که زاویه سر از ۹۰ درجه کاهش پیدا کند و سپس در صورت فشار بالاتر از ۱۶۰ به او قرصهای کاهش دهنده فشار خون زیر زبانی می دهیم تا ۲۰ دقیقه. فشار وی را چک کرده و در صورت پایین نیامدن دوباره از این روش استفاده می نمائیم. برای بار سوم حتماً به سمت مرکز درمانی حرکت می نمائیم و در آنجا تحت درمان شخص را قرار میدهیم.
فشار خون پایین : علائم احساس سرگیجه، ضعف و سیاه و تاریکی چشمها.
کمکهای اولیه : جلوگیری از زمین نخوردن شخص بالا بردن کف پاها بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر استفاده بعد از هوشیاری کامل از آب قند و مواد قندی در صورت کاهش خیلی کم فشار خون می توانیم از اپی نفرینها استفاده کنیم.
نکته
استفاده از بعضی از داروهای ذکر شده باید با گذراندن دوره ان صورت گیرد در غیر اینصورت امدادگر مجاز نمی باشد

اقدامات اورژانس در بیمار مبتلا به شوک
مدت زمانی را که فرصت دارید تا اقدامات اورژانس را برای مصدوم با شرایط خطرناک (خونریزی شدید و شوک) به اجرا در آورید، بسیار اندک است. لذا اقدامات درمانی باید هرچه سریعتر شروع شوند. مصدومینی که دچار شوک شده‌اند و یا احتمال شوک در آنها وجود دارد، باید سریع به بیمارستان منتقل شوند.
مصدوم را در موقعیت مناسب قرار دهید با توجه به مشکلات و صدمات مصدوم می‌توان وی را در وضعیت مناسب قرار داد:
بلند کردن پا بهترین روش است. پاهای مصدوم را ۲۵ سانتیمتر بلند کنید. در موارد صدمه در ناحیه گردن و یا ستون فقرات ، صدمه در ناحیه سر ، صدمه به قفسه سینه و شکم ، در رفتگی و یا شکستگی استخوان لگن و یا شکستگی لگن خاصره از این روش استفاده نکنید. بدن مصدوم را به حالتی که سر و سینه‌اش از سطح بدن پایینتر قرار گیرد، قرار ندهید، زیرا باعث می‌شود احشاء شکمی به دیافراگم فشار بیاورد. هدف این است که مصدوم در وضعیتی (طاق باز یا نیم نشسته) قرار بگیرد که کاملاً راحت باشد و به راحتی تنفس کند. مصدوم را در هر موقعیتی که قرار می‌دهید، باید علائم حیاتی را در او بررسی کنید و مراقب باشید زیرا امکان استفراغ وجود دارد.
راه تنفس مصدوم را باز کنید. جهت این کار یک دست را بر پییشانی مصدوم و دست دیگر را زیر چانه او قرار دهید. سر مصدوم را به عقب خم کنید. این کار سبب می‌شود دهان او اندکی باز شود. اگر مصدوم نفس می‌کشد، مجاری تنفسی او را باز نگه دارید. اگر مصدوم نفس نمی‌کشد به او تنفس مصنوعی بدهید. مراقب مواد مترشحه و استفراغ مصدوم باشید و در صورت وجود آنها را پاک کنید. اگر تنفس و گردش خون مصدوم متوقف شده است، اقدامات احیاء قلبی – ریوی (CPR) را انجام دهید.
خونریزی را با روشهای فشار مستقیم ، بالا نگه داشتن عضو مجروح ، اعمال فشار نقطه‌ای و یا دیگر راههای لازم مهار کنید. کاهش حجم خون برای مصدومی که دچار شوک شده ،خطرناک است. در صورت در دسترس بودن ، از لباسهای ضد شوک نیز استفاده کنید. اگر چنین لباسی در دسترس ندارید می‌توانید با استفاده از باندهای کشی سرتاسر اندام تحتانی را با فشار متوسط بانداژ نمایید.
هرچه سریعتر به مصدوم اکسیژن برسانید. کمبود اکسیژن در اثر کاهش جریان خون ایجاد می‌شود. به مصدوم اکسیژن خالص برسانید.
در صورت وجود آسیب احتمالی در ناحیه ستون فقرات ، مصدوم را بی‌حرکت نگه دارید.

sajadhoosein
05-02-2011, 09:13
انسان‌ امروز، بيشتر از گذشته‌ درمعرض‌ سوانح‌ و حوادث‌ قرار دارد. بارشد و فزوني‌ جمعيت‌، پيچيده‌ شدن‌زندگي‌، استفاده‌ از ابرازهاي‌ گوناگون‌براي‌ راحتي‌ بيشتر و سرعت‌ در كار،خانه‌ و اجتماع‌ موجب‌ شده‌ است‌زندگي‌ انسان‌ در معرض‌ حوادث‌بسياري‌ قرار گيرد و در اكثر جوامع‌مرگ‌ ناشي‌ از حوادث‌، به‌ اولين‌ يامهمترين‌ عوامل‌ مرگ‌ و مير مبدل‌ شده‌است‌.

سالانه‌ ۳/۵ ميليون‌ نفر از صدمات‌و نه‌ از بيماري‌ جان‌ خود را از دست‌مي‌دهند، سالانه‌، حدود ۲ ميليون‌مجروح‌ ناشي‌ از حوادث‌، دربيمارستانها بستري‌ مي‌شوند.
حوادث‌ كوچك‌ و ساده‌ جزئي‌ ازدنياي‌ كودكان‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها مهم‌ بلكه‌آموزنده‌ نيز به‌ شمار مي‌روند، اما آنچه‌بايد از آن‌ پيشگيري‌ شود حوادث‌شديدي‌ هستند كه‌ باعث‌ وارد آمدن‌صدمات‌ جدي‌ و حتي‌ مرگ‌هاي‌دلخراش‌ كودكان‌ مي‌گردند.
همه‌ دوست‌ دارند كه‌ زندگي‌ و رشدكودكشان‌ با ايمني‌ و آرامش‌ همراه‌ باشدولي‌ حوادث‌ در كمين‌ هستند. اين‌حوادث‌ تقريبا هميشه‌ بر اثر كوتاهي‌ ويا بي‌مبالاتي‌ ما بزرگترها اتفاق‌ مي‌افتدولي‌ پيامدهاي‌ آن‌ يعني‌ درد و رنج‌ ومعلوليت‌ گريبانگير كودكان‌ بي‌گناه‌مي‌شود.


به‌ طور متوسط هر دو روز يك‌كودك‌ بر اثر سانحه‌ كشته‌ مي‌شود.سوانح‌ و حوادث‌ شايعترين‌ علت‌ مرگ‌و مير كودكان‌ خردسال‌ و نوجوانان‌است‌. در كودكان‌ ۱۰ تا ۱۵ ساله‌ تقريبانيمي‌ از مرگها بر اثر سوانح‌ و حوادث‌روي‌ مي‌دهند، يعني‌ از هر شش‌ كودك‌يك‌ نفر در طول‌ سال‌ در بخش‌اورژانس‌ بستري‌ مي‌شود و از هر ۶كودكي‌ كه‌ در بيمارستان‌ بستري‌مي‌شود يك‌ نفر به‌ علت‌ سانحه‌ بستري‌شده‌ است‌.
كودكان‌ و نوجوانان‌ از قربانيان‌اصلي‌ حوادث‌ هستند و كودكان‌ زير ۵سال‌، آسيب‌پذيرترين‌ گروه‌ در برابرحوادث‌ خانگي‌ و كودكان‌ بالاي‌ ۵ سال‌نيز آسيب‌ پذيرترين‌ گروه‌ در معرض‌خطر ترافيك‌ مي‌باشند. سوختگي‌،مسموميت‌، سقوط و ضربه‌ و چهارعلت‌ اصلي‌ مرگ‌ و مير و آسيب‌كودكان‌ است‌.
تعداد مسموميت‌هاي‌ خانگي‌گزارش‌ شده‌ طي‌ يك‌ سال‌ اخير حدود۷۰ درصد از كل‌ مسموميت‌ها بوده‌ كه‌۹۰ درصد اين‌ تعداد مربوط به‌ كودكان‌زير ۴ سال‌ مي‌باشد.
بنابراين‌ ايجاد محيط زندگي‌ امن‌ وسالم‌ و رعايت‌ نكات‌ ايمني‌ در موردوسايل‌ كودكان‌ داراي‌ اهميت‌ خاص‌ وويژه‌اي‌ مي‌باشد.

جدول زير ما را جهت پيشگيري از سوانح و حوادث راهنمايي مي كند:
رديف
نوع حادثه
عوامل ايجاد كننده
پيشگيري
اقدامات فوري
۱
خفگي
۱- بازي با كيسه نايلوني ۲- بازي با طناب پرده ۳- استفاده از بالش نرم
۴ - استفاده از بند بلند پستانك
۵- تنها گذاشتن كودك هنگام شيرخوردن با شيشه
۶- بازي با دكمه و سكه و اشياي كوچك توسط كودك

- كيسه هاي نايلوني را از دسترس كودك دور كنيد - كودك راهنگام بازي، تنها نكنيد. - در هنگام شيردادن خصوصا با شيشه، هرگز نوزاد را تنها نگذاريد.
- هرگز اشياي كوچك مثل سكه، دكمه و .. را در اختيار كودك قرار ندهيد.

- عامل خفگي را سريعا مشخص نماييد. - راه هوايي كودك را باز نگه داريد. اگر چيزي، در مجاري تنفسي كودك گير كرده باشد پاهاي كودك را بگيريد و او را به حالت آويزان نگه داريد و ضربه آرامي بين دو كتف او بزنيد. - اگر اقدام فوق موثر واقع نشد، ضربه نسبتا محكم به شكم كودك بزنيد.
- در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعي بدهيد.
۲
سوختگي با مايعات
۱- تماس كودكان با سماور، كتري و فنجان حاوي آب جوش و يا چاي ۲- آب داغ حمام
- كتري و قوري و سماور را از لبه ميز دور كنيد. - وقتي كودك در بغلتان است نوشيدني داغ ننوشيد. - نوشيدني داغ را از بالاي سر كودك رد نكنيد.
- تا حد امكان كودك را از سر آشپزخانه دور كنيد.
- هرگز بچه شيطان و كنجكاو را در حمام تنها نگذاريد.

- لباس كودك را خارج نموده محل سوختگي را حداقل ۱۰ دقيقه زير آب سرد بگذاريد. - محل سوختگي را با پارچه تميز بپوشانيد. - از ماليدن روغن، كره، خميردندان، سيب زميني خودداري كنيد.
- به هيچ وجه تاولها را نتراكانيد.
۳
سقوط از بلندي
۱- بالا رفتن كودك از ديوار، درخت، پله ها، نردبان، پنجره ها، ميز، صندلي
- ايمني پنجره ها (نرده گذاري) - روشنايي كافي در راه پله ها - حفاظ پله ها
- قفل كردن در بالكن ها
- نوزاد در سن غلت زدن را در جاي بلند قرار ندهيد.

- در صورت خونريزي، سعي در بند آوردن آن - در صورت شكستگي، بي حركت نگه داشتن عضو - در صورت قطع تنفس، دادن تنفس مصنوعي
- رساندن كودك به بيمارستان

sajadhoosein
05-02-2011, 09:20
۴
مسموميتها
۱- داروها ۲- غذاي فاسد ۳- سموم دفع آفات
۴- موادي مانند نفت

- داروها دور از دسترس اطفال باشد. - داروها در قفسه قفب دار قرار گيرد. - در هنگام ديد و بازديد، بيشتر مراقب اطفال باشيد.
- قراردادن سموم در محلي امن و دور از دسترس اطفال
- از قراردادن سموم يا نفت در ظروف معمولي، در آشپزخانه خودداري
نماييد.
- از مخلوط كردن وايتكس و جوهر نمك (به دليل ايجاد گاز كلر) خودداري شود.
- از خوردن غذاي مانده بيرون از يخچال خودداري شود.
- از خوردن گياهان و قارچهاي ناشناخته خودداري گردد.

- دادن مايعات فراوان براي رقيق كردن سم خورده شده - خارج كردن سم از طريق ايجاد استفراغ - بيمار را به بيمارستان انتقال دهيد
تذكر:
۱- هيچ وقت آب نمك غليظ به فرد مسموم نخورانيد.
۲- در صورت مسموميت با مواد شيميايي، نفت و … بيمار را وادار به استفراغ
نكنيد، ازيرا ممكن است موجب از بين رفتن ريه شخص مسموم شود.
۵
سوختگي
۱- ته سيگار در زير سيگاري ۲- بازي با كبريت ۳- اتوي داغ
۴- ظرف غذاي داغ
۵- بخاري برقي

- ته سيگار را در اتاق نگذاريد. - كبريت و فندك از دسترس كودكان دور شود. - اتو پس از مصرف در جاي امني قرار گيرد.
- روي بخاري و حفاظ آن چيزي قرار ندهيد.
- از بخاري برقي در حمام استفاده نكنيد.
- نفت و بنزين را از دسترس كودكان دور كنيد.
- مواد سوختي به مقدار زياد در انبار ذخيره نكنيد.
- بخاري علاءالدين را در جلوي در يا جلوي باد قرار ندهيد.
- در صورت داشتن كودك نوپا از گذاشتن كتري روي بخاري خودداري كنيد.
- پريزهاي برق داراي حفاظ باشند.
به كودكان آموزش دهيد با وسايل برقي بازي نكنند.
- اجازه ندهيد كودك با ترقه يا فشفشه بازي كند.
- كودك را از مراسم آتش بازي دور كنيد.

- در آتش سوزي كوچك با انداختن پتو يا گليم بر روي آتش آن را خاموش كنيد. - در صورت آتش گرفتن ماهي تابه، آن را پرت نكنيد، ابتدا گاز را خاموش و سپس روي آن حوله خيس بيندازيد. - در صورت آتش گرفتن لباس كودك، او را روي زمين غلتانده و با پتو آن را بپيچيد.
- محل سوختگي را فورا به مدت ۱۰ دقيقه زيراب سرد قرار دهيد.
- پارچه تميز روي آن گذاشته سپس به بيمارستان انتقال دهيد.
۶
غرق شدن
۱- وان حمام ۲- استخر ۳- رود، درياچه، دريا
۴- آب انبار

- كودكان را در هنگام آب بازي، تنها نگذاريد. - نوزادان و يا كودكان خردسال را حتي يك لحظه در حمام يا لگن آب تنها نگذاريد. - در كمترين سن ممكن به كودك شنا آموزش داده شود.
- هيچ وقت به ماهر بودن در شنا مغرور نشويد.
- به علايم هشدار دهنده در دريا توجه نماييد.

- سعي نماييد آب را از مجاري تنفسي كودك خارج كنيد. - در صورت قطع تنفس، تنفس مصنوعي دهيد

sajadhoosein
05-02-2011, 09:30
۷
بريدگي ها
۱- شيشه ۲- اشياي تيز
- از بازي كردن كودك با شيشه جلوگيري شود. - ظروف شكستني در اختيار كودك قرار داده نشود. از راه رفتن يا دويدن كودك در حالي كه ظروف شكستني در دست وي است خودداري گردد. - سعي شود شيشه عينك كودك از جنس نشكن باشد.
ابزار نوك تيز را از دسترس اطفال دور كنيد.
- حمل و نقل چاپو و قيچي در حالي كه تيغه ها به سمت جلو يا بالا باشد براي كودك خطرناك است.

- در صورت بريدگي، با فشار دادن به موضع مورد نظر به مدت ۱۰ دقيقه از خونريزي جلوگيري به عمل آوريد. - در صورت بريدگي شديد با خونريزي زياد فورا كودك را به بيمارستان انتقال دهيد.
۸
تصادفات
- بي احتياطي رانندگان انواع وسيله نقليه - عدم رعايت نكات ايمني در احداث خيابان ها و جاده ها - عدم رعايت نكات ايمني و استاندارد در ساخت وسايل نقليه
- بي احتياطي عابرين پياده و والدين به ويژه اطفال
- عدم آگاهي به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي

-
هيچ وقت كودك تنها به خيابان نرود - به كودك آموزش هاي لازم جهت عبور از خيابان داده شود. - از دوچرخه سواري كودكان در محل رفت و آمد اتومبيل جلوگيري شود.
- هيچ وقت كودك را در اتومبيل تنها نگذاريد.
- بچه هاي نبايد هرگز بدون كمربند ايمني روي صندلي ماشين بنشينند و يا بايستند، بهتر است كودك در صندلي عقب بنشيند و كمربند ايمني را ببندد (قبل از ۱۲ سالگي).
- از سوار كردن كودكان در صندوق عقب ماشين خودداري شود.
از خوابانيدن كودك در پشت شيشه عقب اتومبيل خودداري شود.
- از سوار كردن كودكان در پشت وانت كاميون خودداري شود.
- دست يا سر كودك از پنجره ماشين در حال حركت خارج نشود.
از نشستن كودك در پنجره ماشين در حال حركت خودداري شود.

- توجه به حال عمومي كودك - در صورت نياز به احيا، دادن تنفس مصنوعي و ماساژ قلب - رساندن فرد مصدوم به بيمارستان
براي‌ حفظ سلامت‌ بيشتركودكان‌ از سوانح‌ و حوادث‌توجه‌ و آموزش‌ توصيه‌هاي‌ ذيل‌ضروري‌ مي‌باشد:
- از خريد و تهيه‌ اسباب‌بازي‌هاي‌ خطرناك‌ (عروسك‌هاي‌رنگي‌ كه‌ به‌ سادگي‌ رنگ‌ آنها به‌ وسيله‌جويدن‌ و يا خراش‌ ناخن‌ها كنده‌مي‌شود و اسباب‌ بازي‌هايي‌ از نوع‌آهني‌ و داراي‌ لبه‌هاي‌ تيز و برنده‌)خودداري‌ نماييد و در صورت‌خراب‌شدن‌ يا احيانا نقص‌ دراسباب‌بازي‌ (مانند كنده‌ شدن‌ گوشه‌اي‌از آن‌ و يا بريدن‌ لبه‌هاي‌ تيز) آنها را ازدسترس‌ كودك‌ خود دور نماييد.
- به‌ هيچ‌ عنوان‌ كودكان‌ زير ۵سال‌ را نبايستي‌ سوارتاب‌ وصندلي‌هاي‌ معلق‌ در زمين‌ و هوا - كه‌معمولا به‌ سقف‌ اتاق‌ وصل‌ مي‌گردند -نمود و در صورت‌ استفاده‌ از ننو و ياصندلي‌ بايستي‌ فاصله‌ آنها از سطح‌زمين‌ كمتر از نيم‌ متر باشد.
- كودكان‌ را بايستي‌ از دستيابي‌به‌ گياهان‌ و گلدان‌ حفاظت‌ كرد.تعدادي‌ از گياهان‌ زينتي‌ در صورت‌خورده‌ شدن‌ ايجاد مسموميت‌ شديد وخطرناك‌ مي‌كنند (مانند ديفن‌ باخيا)همچنين‌ كود خاك‌ گلدان‌ نيز منبع‌آلودگي‌ شديد ميكروبي‌ و انگلي‌ است‌.
- وسايل‌ برقي‌ چون‌ آسياب‌،چرخ‌ گوشت‌، آبميوه‌گيري‌، سشوار،راديو، تلويزيون‌، سمارور برقي‌ بايستي‌در محل‌ مناسب‌ و با اتكاي‌ كافي‌ قرارداده‌ شود تا از سقوط آنها جلوگيري‌شود. معمولا كودكان‌ سيم‌هاي‌ اين‌وسايل‌ را كشيده‌ كه‌ در صورت‌نامناسب‌ بودن‌ محل‌ استقرار خطرسقوط آنها بر روي‌ كودكان‌ وجود دارد.
- كودكان‌ در آشپزخانه‌ درمعرض‌ شديدترين‌ خطرات‌ مي‌باشند;در يخچال‌ بايستي‌ محكم‌ و تا حدامكان‌ قفل‌ باشد، هنگام‌ استفاده‌ ازوسايل‌ برقي‌ آشپزخانه‌ (چون‌ چرخ‌گوشت‌ و آبميوه‌گيري‌) كودك‌ را ازمحل‌ دور نگه‌ داريد. در صورتي‌ كه‌ به‌عللي‌ چون‌ زنگ‌ تلفن‌ يا در منزل‌مجبور به‌ ترك‌ آشپزخانه‌ شديد آن‌ راخاموش‌ و از پريز برق‌ خارج‌ نمايند.
- اجاق‌ گاز بايستي‌ بر روي‌ پايه‌محكم‌، محل‌ مطمئن‌ و دور از دسترس‌كودك‌ قرار گيرد هنگام‌ ترك‌ آشپزخانه‌و احتمال‌ حضور كودك‌ در آنجا،سيلندر گاز بسته‌ شود

sajadhoosein
05-02-2011, 09:37
شدت‌ حوادث‌ رانندگي‌ از سقوط‌ دوچرخه‌ تا تصادف‌ شديد با اتومبيل‌، متفاوت‌ است‌. محل‌ حادثه‌ اغلب‌ به‌ دليل‌ ترافيك‌ در حال‌ حركت‌، پر از خطرهاي‌ جدي‌ است‌.

بي‌خطر كردن‌ محل‌ حادثه‌ قبل‌ از حاضر شدن‌ بر سر مصدومان‌، بسيار حياتي‌ است‌. اين‌ اقدام‌ به‌ شما امكان‌ مي‌دهد كه‌ از خود، مصدوم‌ و ساير افراد عبوركننده‌ از جاده‌، حفاظت‌ كنيد. به‌ محض‌ بي‌خطر شدن‌ محل‌، به‌ سرعت‌ وضعيت‌ مصدومان‌ را ارزيابي‌ كرده‌، درمان‌ را اولويت‌بندي‌ كنيد. به‌ مصدوماني‌ كه‌ به‌ كمك‌هاي‌ اورژانس‌ نياز دارند، قبل‌ از ديگران‌ رسيدگي‌ كنيد.

بي‌خطر كردن‌ محل‌
- ابتدا از امنيت‌ خود مطمئن‌ شويد و از انجام‌ كاري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شما را به‌ مخاطره‌ بيندازد، پرهيز كنيد.
- اتومبيل‌ خود را در محلي‌ امن‌ و كاملاً با فاصله‌ نسبت‌ به‌ محل‌ حادثه‌ پارك‌ كنيد و چراغ‌هاي‌ خطر آن‌ را به‌ حالت‌ چشمك‌زن‌ قرار دهيد.
- هرگز در عرض‌ يك‌ جاده‌ عريض‌ ندويد.
- در شب‌، لباسي‌ بپوشيد يا چيزي‌ حمل‌ كنيد كه‌ روشن‌ يا منعكس‌كننده‌ نور باشد و از چراغ‌قوه‌ استفاده‌ كنيد. پس‌ از انجام‌ موارد فوق‌، احتياط‌هاي‌ كلي‌ زير را رعايت‌ كنيد:
- چند ناظر را براي‌ هشدار دادن‌ به‌ ساير رانندگان‌ و كاستن‌ از سرعت‌ آنها روانه‌ كنيد.
- حداقل‌ به‌ فاصله‌ ۴۵ متر از محل‌ حادثه‌ در هر دو طرف‌ آن‌، مثلث‌ يا چراغ‌ هشداردهنده‌ قرار دهيد.
موتور تمام‌ وسايل‌ نقليه‌ آسيب‌ديده‌ را خاموش‌ كرده‌، در صورت‌ امكان‌، مخزن‌ سوخت‌ را در ماشين‌هاي‌ ديزلي‌ و موتور سيكلت‌ها خاموش‌ كنيد.
- وسيله‌ نقليه‌ را بي‌حركت‌ كنيد. اگر وسيله‌ نقليه‌ روي‌ چهارچرخ‌ است‌، ترمز دستي‌ را كشيده‌، اتومبيل‌ را در دنده‌ قرار دهيد و يا چند قطعه‌ سنگ‌ بزرگ‌ را درست‌ در جلوي‌ چرخ‌ها بگذاريد. اگر وسيله‌ نقليه‌ چپ‌ كرده‌ است‌، سعي‌ نكنيد آن‌ را برگردانيد اما از واژگون‌ شدن‌ آن‌ پيشگيري‌ كنيد.
- مراقب‌ خطرهاي‌ فيزيكي‌ باشيد. اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كسي‌ سيگار نمي‌كشد. گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ را از وجود خطوط‌ نيروي‌ آسيب‌ديده‌، سوخت‌ پخش‌ شده‌ و هرگونه‌ وسيله‌ نقليه‌اي‌ كه‌ نشانه‌ «خطر شيميايي‌» دارد، آگاه‌ سازيد.

نشانه‌هاي‌ خطر شيميايي‌ پلاك‌ خطر شيميايي‌ (شكل‌ زير) نشان‌ مي‌دهد كه‌ وسيله‌ نقليه‌ در حال‌ حمل‌ يك‌ ماده‌ خطرناك‌ است‌. ماهيت‌ اين‌ خطر بالقوه‌ با يك‌ نشانه‌ (شكل‌هاي‌ سمت‌ راست‌) مشخص‌ مي‌شود. خدمات‌ اورژانس‌ قادر به‌ تفسير اين‌ اطلاعات‌ خواهد بود.
مواد خطرناك‌
در هر حادثه‌ (رانندگي‌) ممكن‌ است‌ عوارضي‌ مثل‌ ريزش‌ مواد خطرناك‌ يا فرار گازهاي‌ سمي‌ رخ‌ دهد. ناظران‌ را از صحنه‌ حادثه‌ دور كرده‌، موافق‌ جريان‌ باد بايستيد. به‌ علامت‌هاي‌ «خطر شيميايي‌» روي‌ وسايل‌ نقليه‌ توجه‌ كرده‌، گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ را در جريان‌ قرار دهيد. اگر در مورد امنيت‌ خود يا مفهوم‌ يك‌ نشانه‌ مشكوك‌ هستيد، از محل‌ فاصله‌ بگيريد. در صورتي‌ كه‌ ريزش‌ مواد وجود دارد و يا روي‌ نوار بالا و چپ‌ علامت‌ «خطر شيميايي‌» حرف‌ « e » به‌ چشم‌ مي‌خورد (حرف‌ « e » به‌ معناي‌ خطر امنيت‌ عمومي‌ است‌)، به‌ دقت‌ مراقب‌ اوضاع‌ باشيد.

بررسي‌ وضعيت‌ مصدومان‌
به‌ سرعت‌ تمام‌ مصدومان‌ را ارزيابي‌ كنيد. اگر بيش‌ از يك‌ مصدوم‌ وجود دارد، ابتدا به‌ آنهايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ آسيب‌هاي‌ تهديدكننده‌ حيات‌ (مثل‌ سوختگي‌ يا زخم‌ شديد) داشته‌ باشند، رسيدگي‌ كنيد.
در صورت‌ امكان‌، مصدومان‌ را در همان‌ وضعيتي‌ كه‌ با آنها مواجه‌ شديد، درمان‌ كنيد؛ تنها در صورتي‌ كه‌ مصدومي‌ در خطر باشد يا به‌ منظور ارايه‌ درمان‌ نجات‌بخش‌، مي‌توانيد وي‌ را جابه‌جا كنيد. محل‌ را به‌طور كامل‌ جستجو كنيد تا از مصدوماني‌ كه‌ به‌ مناطق‌ دورتر پرتاب‌ شده‌اند يا از آنهايي‌ كه‌ به‌ خاطر منگي‌، بي‌هدف‌ حركت‌ كرده‌ و از محل‌ دور شده‌اند، غفلت‌ نكرده‌ باشيد.
اگر مصدومي‌ در داخل‌ يا زير يك‌ وسيله‌ نقليه‌ گير افتاده‌ است‌، به‌ كمك‌ خدمات‌ آتش‌نشاني‌ و نجات‌ احتياج‌ خواهيد داشت‌. بنابراين‌ در اسرع‌ وقت‌ با اين‌ مراكز تماس‌ بگيريد.

نحوه‌ برخورد با مصدومان‌ داخل‌ وسيله‌ نقليه‌:
در زماني‌ كه‌ شما مصدوم‌ را از نظر وجود آسيب‌هاي‌ بالقوه‌ تهديدكننده‌ حيات‌ ارزيابي‌ مي‌كنيد، ناظران‌ مي‌توانند با نگه‌ داشتن‌ سر مصدوم‌، به‌ شما كمك‌ كنند.
در برخورد با يك‌ مصدوم‌، ابتدا يك‌ ارزيابي‌ اوليه‌ انجام‌ دهيد و در صورت‌ امكان‌، به‌ آسيب‌هاي‌ تهديدكننده‌ حيات‌ رسيدگي‌ كنيد. در مورد هر مصدومي‌ كه‌ در حوادث‌ رانندگي‌ آسيب‌ ديده‌ است‌، هميشه‌ فرض‌ كنيد كه‌ آسيب‌ گردن‌ (نخاع‌) وجود دارد و سر مصدوم‌ را تا رسيدن‌ نيروهاي‌ كمكي‌، با دست‌ نگه‌ داريد. در مدتي‌ كه‌ منتظر رسيدن‌ كمك‌هاي‌ تخصصي‌ هستيد، علايم‌ حياتي‌ مصدوم‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را كنترل‌ و ثبت‌ كنيد .

نحوه‌ برخورد با مصدومان‌ روي‌ جاده‌:
پس‌ از اطمينان‌ از بي‌خطر بودن‌ اوضاع‌، مصدوم‌ را از نظر وجود آسيب‌هاي‌ تهديدكننده‌ حيات‌ بررسي‌ كنيد. مصدوم‌ را فقط‌ در صورتي‌ مي‌توانيد جابه‌جا كنيد كه‌ كاملاً ضرورت‌ داشته‌ باشد.
هشدار!
مصدوم‌ را حركت‌ ندهيد مگر وقتي‌ كه‌ قطعاً ضرورت‌ داشته‌ باشد.
اگر لازم‌ باشد مصدوم‌ را حركت‌ دهيد، روش‌ مورد استفاده‌ براي‌ جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌ بسته‌ به‌ وضعيت‌ وي‌ و نيز وجود يا عدم‌ وجود نيروهاي‌ كمكي‌، فرق‌ مي‌كند (مبحث‌ « جابه‌جا كردن‌ بيماران‌ » را ببينيد).
از يك‌ ناظر بخواهيد كه‌ موقعيت‌ وسيله‌ نقليه‌ و مصدوم‌ را نشانه‌گذاري‌ كند؛ اين‌ اطلاعات‌ براي‌ پليس‌ مفيد است‌.

sajadhoosein
05-02-2011, 09:56
اقدامات‌ در وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌


در هر موقعيت‌ اورژانس‌، بايد از يك‌ مجموعه‌ اقدامات‌ مشخص‌ پيروي‌ كنيد. از اين‌ طريق‌، شما قادر خواهيد بود موارد ضروري‌ را اولويت‌بندي‌ كنيد و شخصاً تصميم‌گيري‌ كنيد.

گام‌هاي‌ اصلي‌ عبارتند از: ارزيابي‌ وضعيت‌، بي‌خطر كردن‌ محل‌، ارايه‌ كمك‌هاي‌ اورژانس‌ و كمك‌ گرفتن‌ از ديگران‌. قبل‌ از دست‌ زدن‌ به‌ هر كاري‌، سعي‌ كنيد بر احساسات‌ خود غلبه‌ كنيد و يك‌ لحظه‌ بينديشيد.
بسيار مهم‌ است‌ كه‌ خود را در معرض‌ خطر قرار ندهيد بنابراين‌ در مواردي‌ كه‌ خطرناك‌ است‌، به‌ سرعت‌ وارد نشويد. به‌ خطر وجود گاز يا بنزين‌ دقت‌ كنيد. به‌ علاوه‌، سعي‌ نكنيد همه‌ كارها را به‌ تنهايي‌ انجام‌ بدهيد.

اولويت‌هاي‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌
وضعيت‌ را ارزيابي‌ كنيد. به‌ سرعت‌ و با حفظ‌ خونسردي‌، آنچه‌ را كه‌ رخ‌ داده‌ تحت‌ نظر بگيريد و به‌ دنبال‌ هرگونه‌ خطر تهديدكننده‌ خود يا مصدوم‌ بگرديد. هرگز خود را در معرض‌ خطر قرار ندهيد.
محل‌ را از خطر عاري‌ كنيد. در حد توان‌، مصدوم‌ را از خطر محافظت‌ كنيد اما به‌ محدوديت‌هاي‌ خودتان‌ هم‌ واقف‌ باشيد.
كمك‌هاي‌ اورژانس‌ را ارايه‌ دهيد. وضعيت‌ تمام‌ مصدومان‌ را ارزيابي‌ كنيد تا بتوانيد اولويت‌ها را مشخص‌ كنيد و اول‌ آنهايي‌ را كه‌ دچار وضعيت‌هاي‌ تهديدكننده‌ حيات‌ هستند درمان‌ كنيد.
از ديگران‌ كمك‌ بگيريد. به‌ سرعت‌ مطمئن‌ شويد كه‌ هرگونه‌ كمك‌ طبي‌ ضروري‌ يا كمك‌هاي‌ تخصصي‌ درخواست‌ شده‌اند و در راه‌ هستند.

ارزيابي‌ وضعيت‌
رويكرد شما بايد بسيار سريع‌ و در عين‌ حال‌ با حفظ‌ خونسردي‌ و كنترل‌ باشد. اولويت‌هاي‌ كاري‌ شما عبارتند از: شناسايي‌ هرگونه‌ خطر براي‌ خودتان‌، مصدوم‌ و ناظران‌، سپس‌ بررسي‌ امكانات‌ موجود و نوع‌ كمكي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ آن‌ نياز داشته‌ باشيد. هنگامي‌ كه‌ پيشنهاد كمك‌ به‌ شخص‌ مي‌دهيد، بگوييد كه‌ از مهارت‌هاي‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ برخوردار هستيد. اگر هيچ‌ پزشك‌، پرستار يا افراد كارآزموده‌ ديگري‌ در محل‌ حضور ندارند، با خونسردي‌ مسؤوليت‌ را بپذيريد. ابتدا سؤالات‌ زير را از خود بپرسيد:
آيا خطر همچنان‌ وجود دارد؟
آيا جان‌ كسي‌ در معرض‌ خطر فوري‌ قرار دارد؟
آيا ناظري‌ براي‌ كمك‌ وجود دارد؟
آيا من‌ به‌ كمك‌ تخصصي‌ نياز دارم‌؟

بي‌خطر كردن‌ محل‌
شرايطي‌ كه‌ منجر به‌ وقوع‌ حادثه‌ شده‌ است‌، مي‌تواند همچنان‌ خطرزا باشد. فراموش‌ نكنيد كه‌ امنيت‌ خودتان‌ در درجه‌ اول‌ قرار دارد. اغلب‌ اقدامات‌ ساده‌ (مثل‌ خاموش‌ كردن‌ يك‌ سوييچ‌) براي‌ بي‌خطر كردن‌ محل‌ كفايت‌ مي‌كند. اگر نمي‌توانيد خطر تهديدكننده‌ حيات‌ را از بين‌ ببريد، بايد سعي‌ كنيد بين‌ مصدوم‌ و محل‌ خطر، قدري‌ فاصله‌ ايجاد كنيد و در صورت‌ امكان‌، ميزان‌ خطر را به‌ حداقل‌ برسانيد. به‌ عنوان‌ آخرين‌ اقدام‌، بايد مصدوم‌ را از محل‌ خطر دور كنيد (به‌ مبحث‌ « جابه‌جا كردن‌ بيماران‌ » مراجعه‌ كنيد). معمولاً براي‌ جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌ به‌ تجهيزات‌ و كمك‌هاي‌ تخصصي‌ نياز خواهيد داشت‌.

بي‌خطر كردن‌ وسيله‌ نقليه‌ در برخورد با مصدومي‌ كه‌ داخل‌ وسيله‌ نقليه‌ است‌، خاموش‌ كردن‌ سوييچ‌ در اولويت‌ قرار دارد. اين‌ عمل‌ خطر ايجاد آتش‌سوزي‌ ناشي‌ از شمع‌ اتومبيل‌ را كاهش‌ مي‌دهد.
ارايه‌ كمك‌هاي‌ اورژانس‌
پس‌ از بي‌خطر شدن‌ محل‌، به‌ سرعت‌ يك‌ بررسي‌ مقدماتي‌ و ارزيابي‌ اوليه‌ از هر مصدوم‌ انجام‌ دهيد تا مصدوماني‌ را كه‌ به‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ اورژانس‌ نياز دارند، فوراً درمان‌ كنيد. به‌ هر حال‌، درخواست‌ كمك‌ ضروري‌ را به‌ تأخير نيندازيد؛ در صورت‌ امكان‌، از يك‌ ناظر بخواهيد كه‌ اين‌ كار را انجام‌ دهد. براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ وجود يا عدم‌ وجود تنفس‌ در مصدوم‌، به‌ قفسه‌ سينه‌ وي‌ نگاه‌ كنيد. در مورد هر مصدوم‌، موارد زير را بررسي‌ كنيد:
آيا مصدوم‌ هوشيار است‌؟
آيا راه‌ تنفس‌ باز است‌؟
آيا مصدوم‌ نفس‌ مي‌كشد؟
آيا نشانه‌هاي‌ گردش‌ خون‌ در مصدوم‌ وجود دارند؟ مشاهدات‌ شما، اولويت‌ها و نيز زمان‌ نياز به‌ كمك‌ و ميزان‌ كمك‌ موردنياز را تعيين‌ مي‌كنند.

انجام‌ كمك‌هاي‌ اورژانس‌ به‌ محض‌ برطرف‌ شدن‌ خطر، ارزيابي‌ اوليه‌ را انجام‌ دهيد: بررسي‌ كنيد كه‌ آيا راه‌ تنفس‌ مصدوم‌ باز است‌، نفس‌ مي‌كشد و نشانه‌هاي‌ كار كردن‌ قلب‌ و گردش‌ خون‌ وجود دارند يا خير.
كمك‌ گرفتن‌ از ديگران‌
گاهي‌ امكان‌ دارد كه‌ همزمان‌ با چندين‌ كار مواجه‌ شويد: حفظ‌ امنيت‌، تماس‌ تلفني‌ براي‌ درخواست‌ كمك‌ و آغاز كمك‌هاي‌ اوليه‌. مي‌توانيد از افراد ديگري‌ براي‌ انجام‌ كارهاي‌ زير كمك‌ بخواهيد:
بي‌خطر كردن‌ محل‌
انجام‌ تماس‌ تلفني‌ براي‌ درخواست‌ كمك‌
آوردن‌ تجهيزات‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌
كنترل‌ ترافيك‌ و ناظران‌
كنترل‌ خونريزي‌ يا نگه‌ داشتن‌ يك‌ اندام‌
خلوت‌ كردن‌ اطراف‌ مصدوم‌
انتقال‌ مصدوم‌ به‌ يك‌ مكان‌ بي‌خطر

برخورد با ناظران‌ ممكن‌ است‌ افراد حاضر در صحنه‌ حادثه‌ بتوانند به‌ راه‌هاي‌ مختلف‌ به‌ شما كمك‌ كنند (مثلاً آوردن‌ تجهيزات‌ يا كنترل‌ كردن‌ ساير ناظران‌). به‌ آنها بگوييد كه‌ آموزش‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ را پشت‌ سر گذارده‌ايد و درخواست‌هاي‌ خود را با صراحت‌ مطرح‌ كنيد.
كنترل‌ كردن‌ ناظران‌
واكنش‌هاي‌ ناظران‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ شود كه‌ شما نگران‌ يا حتي‌ عصباني‌ شويد. ممكن‌ است‌ اين‌ افراد هيچ‌ آموزشي‌ درباره‌ اين‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ نديده‌ باشند و احساس‌ ترس‌ يا بي‌فايده‌ بودن‌ كنند. در صورتي‌ كه‌ اين‌ عده‌ خود در حادثه‌ حضور داشته‌ باشند و يا شاهد آن‌ بوده‌اند، ممكن‌ است‌ آسيب‌ ديده‌ باشند و قطعاً دلواپس‌ و نگران‌ خواهند بود. اگر به‌ هر طريقي‌ نياز به‌ كمك‌ يك‌ ناظر داشتيد، اين‌ مطالب‌ را فراموش‌ نكنيد. روشي‌ قاطعانه‌ توأم‌ با خوش‌ رفتاري‌ به‌ كار بگيريد.

sajadhoosein
05-02-2011, 10:02
مرور کلی

گر چه حشرات زیادی با گزش انسان برای او مشکل ایجاد می کنند ولی حشراتی که با احتمال بیشتری باعث مشکلات پزشکی می شوند شامل زنبور عسل(Bee )، زنبورهای معمولی(Wasp) ،مورچه ها ( شامل مورچه آتشین یا (fire ant)است، که تمام اینها مربوط به خانواده غشاء بالان(Hymenoptera) می باشند و بعلت اینکه حشرات بصورت دست جمعی زندگی می کنند، اگر یکی از آنها شما را نیش بزند ممکن است شما توسط تعداد زیاد دیگری از این حشرات همزمان گزیده شوید و این مشکل را شدیدتر می کند.

خطرات ناشی از زنبور گزیدگی
سم زنبور باعث آسیب به بدن انسان می شود که این آسیب اکثراً محدود به ناحیه نزدیک گزش می باشد و گاهی باعث عوارض خطرناکی می شود که می تواند تهدید کننده حیات باشد که واکنشهای حساسیتی و آلرژیک از جمله این موارد است .
۱.خطرات ناشی از زنبور گزیدگی
واکنشهای آلرژیک ( حساسیتی ): این حالت باعث اکثر موارد مرگ و مشکلات وخیم در زنبور گزیدگی می شود و در افرادی رخ می دهد که سیستم ایمنی آنها به زهر زنبور حساس است و پس از گزش توسط زنبور بدن آنها واکنش شدیدی را به آن از خود نشان می دهد. این افراد مکرراً واکنشهای حساسیتی را در گزش توسط نوع خاصی از حشرات در گذشته گزارش می دهند .
- حداقل ۱۰۰ مورد مرگ در سال ناشی از واکنشهای حساسیتی گزش حشرات در آمریکا رخ می دهد( مقایسه کنید با کمتر از ۱۰ مورد مرگ در سال در اثر مار گزیدگی ) و واکنشهای مرگبار حساسیتی اغلب ( و نه همیشه ) در کسانی رخ می دهند که سابقه قبلی حساسیت به نیش حشره ای خاص را داشته اند.

- اگر چه گزشهای چندگانه خطر بیشتری برای واکنشهای آلرژیک تهدیدکننده حیات دارند ولی بیاد داشته باشید که واکنش مرگبار آلرژیک و مرگ حتی با یک گزش زنبور در شخصی که هیچ سابقه قبلی واکنش حساسیتی ندارد نیز می تواند رخ دهد.
اکثریت واکنشهای حساسیتی خطرناک و مرگبار و همچنین اکثریت موارد مرگ در ساعت اول پس از گزش رخ می دهد و برای همین مراقبتهای فردی و سریع پزشکی در فرد مشکوک به واکنشهای حساسیتی یک امر حیاتی است. در موارد نادری هم واکنشهای مرگبار و کشنده در ۴ ساعت اول پس از گزش اتفاق نمی افتد و با تاخیر خود را نشان می دهد پس در هر حال باید بیمار تحت مراقبت باشد.
۲.سایر عوارض:
در افراد غیر حساس به نیش زنبور، گرچه گزش زنبور دردناک است ولی باعث مسأله جدی نمی شود ولی در همین افراد نیز گزشهای چندگانه و زیاد باعث عوارض شدیدی مثل تخریب ماهیچه ای و یا نارسائی کلیوی و حتی در موارد نادر باعث مرگ می شود.
- این عوارض شدید خصوصاً در کودکان، افراد سالمند، بیمارانی که ضعیف هستند، بیشتر دیده می شود . این عوارض وخیم می تواند در چند ساعت اول پس از گزش دیده شود و یا چند روز تأخیر پس از گزش ایجاد شوند.
-توجه داشته باشید حتی یک گزش در ناحیه دهان یا گلو (خصوصاً در بچه ها)
می تواند ورمی ایجاد کند که باعث انسداد راه هوائی شود.

خطرات ناشی از زنبور گزیدگی

شدت علائم زنبور گزیدگی به چند عامل بستگی دارد که شامل: نوع زنبور، محل گزش، تعداد گزش، حساسیت فرد گزیده شده به سم حشره است.
مشکلات پزشکی ناشی از زنبور گزیدگی به دو دسته بزرگ تقسیم می شود.
الف - واکنشهای موضعی که ناحیه نزدیک به محل گزش را درگیر می کند:
- درد، قرمزی، تورم، خارش در محل گزش
- گاهی واکنشهای بزرگی (بزرگتر از cm۱۰) در طول ۳۶-۱۲ ساعت پس از گزش اتفاق
می افتد.
- عفونت باکتریائی پوست گر چه شایع است ولی در طول ۳۶-۱۲ ساعت اول پس از گزش و گاهی حتی پس از چند روز اتفاق می افتد.
ب -واکنشهای حساسیتی و غیر موضعی ( که قسمتهای مختلف بدن را که دور از محل گزش قرار دارند، گرفتار می کند.)
- کهیر ( تورم خارش دار در روی سطح پوست )
- ورم در ناحیه گلو و دهان یا هر دو
-تنفس مشکل و صدا دار
- تهوع و استفراغ
-اضطراب
- درد در قفسه سینه
- کاهش فشار خون ( حالت ضعف و بی حالی)
- در موارد شدید کاهش هوشیاری فرد و تنفس بسیار مشکل و حتی مرگ.

· چه موقع باید به دنبال مراقبتهای پزشکی بود
همانطور که بعداً در قسمت درمان خواهیم گفت، اکثر موارد زنبور زدگی در منزل درمان
می شوند و فقط بعضی از آنها نیاز به مراقبتهای پزشکی دارند که این موارد شامل :
- وجود یک واکنش موضعی بزرگ ( بزرگتر از cm ۲۵ )
- وجود شواهد عفونت( افزایش درد، ورم، قرمزی و خروج چرک از محل و یا تب) در محل گزش.
- ادامه یافتن علائم برای بیش از ۲-۱ روز
- وجود شک به واکنشهای خطرناک حساسیتی که در این صورت باید سریعاً با اورژانس تماس گرفت تا فرد به مرکز اورژانس برده شود ( خود فرد نباید با وسیله نقلیه خود بطرف مرکز اورژانس برود زیرا اگر مبتلا به واکنشهای حساسیتی باشد ممکن است دچار کاهش هوشیاری شده و باعث تصادف شود.)
اما علائمی که در صورت وجود آنها باید به واکنشهای حساسیتی شک کرد شامل موارد زیر است:
-تنفس مشکل
- اختلال در تکلم
- التهاب دهان یا حلق
-بثورات و لکه های جوش مانند در سراسر بدن
-کاهش سطح هوشیاری و غش کردن (faintness)
-اگر بیش از ۲۰-۱۰ گزش خصوصاً توسط زنبورهای معمولی ( Wasp) و یا گزش در
بچه ها و یا سالمندان و یا بیمارانی که دچار یک بیماری زمینه ای دیگری بوده رخ داده باشد.
-اگر گزش در دهان یا حلق خصوصاً در کودکان رخ دهد و یا بیش از یک گزش در در این نواحی رخ دهد.
- اگر گزش مستقیماً کره چشم را درگیر کند.
- اگر بیمار گزیده شده توسط همان حشره ای که قبلاً گزیده شده واکنش حساسیتی داده است، مجدداً گزیده شود، حتی اگر در گزش فعلی علائم حساسیتی نداشته باشد بهتر است این بیمار در مرکز اورژانس درمان شود زیرا ممکن است این افراد بطور ناگهانی بطرف واکنشهای حساسیتی شدید سوق پیدا کنند.
- اگر یک واکنش موضعی بزرگ (بزرگتر از cm ۲۵)ایجاد شود و یا شواهد در محل گزش ایجاد شود. (مثل درد، ترشح چرک، تب و …) بهتر است به یک مرکز درمانی مراجعه کنید.

sajadhoosein
05-02-2011, 10:25
·چه موقع باید به دنبال مراقبتهای پزشکی بود
در درمان زنبور گزیدگی توجه به این نکته ضروری است که هیچ پادزهر اختصاصی برای سم زنبور وجود ندارد و درمان بستگی به شدت علائم بیمار دارد و قسمت اصلی درمان، مقابله با واکنشهای حساسیتی و آلرژیک ناشی از گزش می باشد و اگر این درمانها به موقع صورت گیرند در بسیاری از موارد قادر به کنترل این واکنشهای حساسیتی می باشند.
۱. درمان در منزل
- خیلی از گزشهای ساده در یک بیمار غیرحساس، به چیزی بیشتر از مراقبتهای اولیه در خانه نیاز ندارند.
-با استفاده از لباس مناسب و استفاده از اسپری های دافع حشرات و کلاً در صورت امکان اجتناب از رفتن به این مناطق می توان از گزشهای بیشتر جلوگیری کرد.
-در صورت گزش در منزل بلافاصله نیش حشره ( که خصوصاً در مورد زنبور عسل معمولاً در پوست باقی می ماند ) را بیرون آورید، زیرا این نیش که به کیسه حاوی سم حیوان متصل است تا مدتی پس از گزش با انقباضات خود به تزریق سم زنبور بداخل بدن فرد ادامه می دهد و یک روش در آوردن آن، خاراندن محل گزش بوسیله یک کارت اعتباری است که البته اصل مهم در آوردن سریع نیش از بدن می باشد و روش آن از اهمیت کمتری برخوردار است.
- محل گزش را با آب و صابون شسته و روی آن را با پماد آنتی بیوتیک بپوشانید.
-قراردادن یخ روی محل گزش می توند باعث تخفیف درد شود که می توان در هر ساعت، ۲۰ دقیقه از یخ استفاده کرد. البته باید بین محل گزش و یخ یک پارچه تمیز قرار داد تا از سرمازدگی پوست اجتناب شود.
- در صورت نیاز از یک آنتی هیستامین مثل دیفن هیدرامین برای رفع خارش استفاده کنید.
-برای کاهش درد نیز از استامینوفن و یا ایبوبروفن می توان استفاده کرد.
-اگر بیش از ۱۰ سال از تزریق واکسن یادآور کزاز شما گذشته است با پزشک خود در مورد تجویز واکسن مشورت کنید و در اکثر موارد زنبور گزیدگی همین توصیه ها کفایت می کند ولی اگر واکنشهای خطرناک مشاهده شد، اقدامات پزشکی پیشرفته تری مورد نیاز است.
اگر شخصی که توسط زنبور گزیده شد، قبلاً نیز در اثر گزش زنبور دچار واکنشهای خطرناک حساسیتی شده است، باید سریعاً از یک آنتی هیستامین (مثل دیفن هیدارمین) استفاده کرد و اگر علائم حساسیتی در او ایجاد شد با مصرف اپی نفرین (که امروز بصورت کیتهای اورژانس با دستور العمل ساده در دسترسی این افراد می باشد) که قبلاً توسط پزشک برای آنها تجویز شده، به مقابله با این علائم رفته و باید سریعاً خود را به یک مرکز مجهز برساند.
۲. اقدامات درمانی در بیمارستان
- اگر شما درچار گزش منفرد و بدون علائم آلرژیک باشید فقط به مراقبت از محل گزش
( مثل تمیز کردن محل گزش و پماد آنتی بیوتیک ) نیاز دارید. باقیمانده نیش باید بیرون آورده شود و برای درمان خارش از آنتی هیستامین و برای درمان درد از استامینوفن استفاده میشود و در صورت لزوم واکسن کزاز تزریق می گردد .
- اگر فرد دچار علائم خفیف آلرژیک باشد ( مثل ایجاد بثورات پوستی و خارش ولی بدون اختلال در تنفس و علائم حیاتی ) در این حالت از یک آنتی هیستامین و گاهی داروهای استروئیدی استفاده میشود. همچنین در این حالت ممکن است از تزریق اپی نفرین نیز استفاده شود. پس از این درمانها و طی زمانی که فرد تحت نظر در بیمارستان بوده، مرخص شده و به خانه باز میگردد.
- اگر فرد گزیده شده دچار علائم شدید واکنشهای آلرژیک شود (مثل کاهش فشار خون، مشکلات شدید تنفسی و یا ورم شدید ناحیه دهان و گلو که را تنفسی را ببندد) آنوقت مبتلا به یک موقعیت تهدید کننده حیات شده که سریعاً باید وارد عمل شد و درمان آن شامل جایگذاری لوله تنفسی در داخل نای بیمار و تزریق وریدی آنتی هیستامین، داروهای استروئیدی و اپی نفرین و همچنین تزریق مایعات وریدی برای مقابله با کاهش فشار خون بیمار می باشد. این بیماران باید برای مدتی در بیمارستان بستری بود و حتی گاهی نیاز به بستری در بخش مراقبتهای ویژه پیدا میکنند .
- اگر فرد دچار گزشهای چندگانه (پیش از ۲۰-۱۰ گزش) بود ولی هیچ علامتی از واکنشهای حساسیتی نداشت باز نیاز به تحت نظر گرفتن فرد بمدت طولانی حتی بستری در بیمارستان دارد ، زیرا در این افراد احتمال اینکه واکنشهای خطرناک ایجاد شود، زیاد میباشد .
- اگر گزش در ناحیه دهان و یا حلق رخ داده است باز بعلت خطر انسداد مسیر تنفسی باید تحت نظر باشند و در صورت ایجات عوارض خطرناک مراقبتهای شدیدتری از آنها بعمل می آید .
-اگر کره چشم مورد گزش قرار گیرد حتماً باید با یک چشم پزشک در درمان این مورد مشورت شود .

اقدامات بعدی :
- پیگیری :
اگر شما از کیتهای اورژانس حاوی اپی نفرین ( برای مثال EpipEn) برای مقابله با این وضعیت استفاده کرده اید سریعاً این کیتها را جایگزین کنید تا برای موقعیتهای بعدی نیز این کیتها در دسترس شما باشد .
- اگر پس از ترخیص دچار مشکلات تنفس شدید و یا تورم درگلو و دهان داشتید، سریعاً به مرکز اورژانس باز گردید. اگر پس از مراجعت به منزل با کاهش حجم ادرار یا تیره رنگ شدن آن مواجه شدید ( خصوصاً اگر دچار گزشهای چندگانه شده بودید ) سریعاً باید به پزشک خود اطلاع داده و دوباره به مرکز اورژانس بروید .
-اگر متوجه عفونی شدن محل گزش شدید باز باید برای درمان عفونت به پزشک مراجعه کنید .
- اگر شما پس از گزش مبتلا به یک واکنش آلرژیک شدید گشتید، باید با پزشک خود در مورد استفاده از کیتهای حاوی اپی نفرین که روش استفاده آسانی دارند، مشورت کرده و درصورت لزوم آنرا تهیه کنید تا در موارد خطرناک از آن استفاده نمائید.
· پیشگیری :
استفاده از روشهای زیر میتواند در جلوگیری از زنبورگزیدگی مؤثر باشد .
- خصوصاً اگر جزء افرادی هستید که به زنبور واکنش شدید حساسیتی نشان داده اید، باید از این حشره اجتناب کرد و خصوصاً به مناطقی که دارای کندوی زنبور میباشند نزدیک نشوید.
- به هیچ وجه کندوی زنبور را دستکاری نکرده و آنها را تحریک نکنید .
- در هنگام کار با وسائل موتوری مثل ماشین چمن زنی نیز مراقب باشید برای اینکه ، این وسائل هم حشرات را تحریک میکنند .
-اگر زنبورر را در نزدیکی خود دیدید بجای نابود کردن آن با وسائل مثل مگس کش موقتاً آن منطقه را ترک کنید .
-اگر در مناطقی از طبیعت که حشرات زیاد وجود دارد، حضور پیدا کردید سعی کنید از لباسهای بارنگ روشن ، عطرهای بسیار خوشبو و قوی و یا بردن نوشیدنیهای شیرین اجتناب کنید زیرا تمام این موارد باعث جذب زنبورها بطرف شما میشوند.
-در هنگام حضور خود در طبیعت از پیراهنهای آستین بلند و شلوار و نه شلوارک استفاده کنید .
- اگر سابقه واکنشهای شدید آلرژیک به نیش زنبور را دارید، باید استفاده از اپی نفرین را آموخته تا قبل از رسیدن به مرکز اورژانس آنرا تزریق کنید. این اقدام می تواند نجات دهنده جان شما باشد. در ضمن باید شما این کیتها را در چند جا داشته باشید مثل داخل اتومبیل، منزل، محل کار، داخل کیف خود و … تا در همه موقعیتها در دسترس باشد .
- اگر فرد سابقه واکنشهای حساسیتی شدید به نیش زنبور دارد باید از پزشک خود در مورد مشاوره با یک متخصص آلرژی مشورت بخواهد . این متخصصان در روشی که بنام « ایمن درمانی » معروف است با تزریق مقادیر بسیار کم سم زنبور به فرد بطور متوالی باعث حساسیت زدائی فرد به آن شده و احتمال ایجاد واکنشهای خطرناک در آینده را از ۶۰% تا ۵% کاهش می دهند.
·عاقبت بیماران زنبور گزیده :
در کل اکثر بیماران که یک یا تعداد معدودی گزش دارند مشکل خاصی نخواهند داشت و درد و خارش هم فقط در طول روز اول پس از گزش آنها را آزار خواهد داد .
ولی در افرادی که گزشهای چندگانه دارند گاهی عوارض خطرناک تاخیری از خود نشان میدهند (حتی اگر افراد غیر حساس به نیش زنبور باشند) و بنابراین این باید با مراقبتهای پزشکی اولیه از شدت این عوارض کاست .
مشکل اصلی در زنبورگزیدگی مربوط به افرادی است که واکنش حساسیتی از خود نشان میدهند که نیاز به مرقبتهای پزشکی اورژانس برای کاهش بروز عوارض خطرناک و حتی مرگ دارند. هرگونه تاخیر در این مراقبتها میتواند به قیمت جان فرد زنبور گزیده تمام شود، اگر چه گاهی در این بیماران حتی با مراقبتهای اورژانس و به موقع نیز شاهد عوارض شدید و حتی گاهی مرگ نیز خواهیم بود .

sajadhoosein
05-02-2011, 10:31
مسمـوميتـها و نحوه برخورد با آنها
سـم
به ماده اي گفته مي شود كه پس از ورود مقادير نسبتا كمي از آن به بدن ، باعث اختلال در عملكرد طبيعي بدن شده يا باعث تخريب بافتهاي بدن و مرگ ميگردد .
راههاي ورود سم به بدن
عبارتند از
۱-گوارشي : زماني روي ميدهد كه سم از طريق دهان وارد شده و بوسيله دستگاه گوارش جذب شود .
۲-تنفسي : زماني كه سم از طريق دهان يا بيني وارد شده و بوسيله مخاط دستگاه تنفس جذب شود .
۳-تماسي : زماني روي ميدهد كه سم از طريق تماس با پوست سالم واردشده و بوسيله دستگاه گردش خون انتشار يابد .
۴-ترزيقي : زماني روي ميدهد كه سم از طريق پارگي در پوست وارد شده و بوسيله گردش خون در بدن انتشار يابد .
مسموميتهاي ترزيقي در نتيجه گزش حشرات ، مارگزيدگي يا ترزيق بوسيله سوزن روي مي دهد .
مسموميتهاي گوارشي
مسموميتهاي گوارشي شايع ترين نوع مسموميت هستند . اين مسموميت مي تواند ناشي از مصرف غذاي فاسد شده ، مصرف داروي اشتباه و يا زياد از حد خوردن دارو به قصد خودكشي و … مي باشد .
كودكان بيشتر از بزرگسالان در معرض خطر مسموميت اتفاقي قرار ميگيرند و مسموميت در كودكان بعلت مصرف مواد شيميايي خطرناك مانند نفت ، مواد پاك كننده ، دارو و … بيشتر است .
علائم كلي مسموميت گوارشي
۱- دردهاي شكمي
۲ - تهوع - استفراغ
۳- استنشاق بوي ماده مصرف شده از دهان
۴- خواب آلودگي
۵- اختلال و ضعف تنفس و گردش خون
۶- بيهوش
و بعضي از علائم بستگي به ماده مصرف شده و نحوه تاثير آن دارد . براي مثال استفاده از مواد مخدر كاهش و وقفه تنفس ، تنگي مردمك چشم و خشكي دهان را در پي دارد .
در حاليكه استفاده از داروهاي محرك باعث هيجان, توهم, تعريق فراوان ، افزايش تنفس و ضربان قلب و تشنج مي شود .
در مسموميت با الكل به علت مصرف بيش از حد ، علائمي چون استشمام بوي الكل از تنفس بيمار ، تهوع و استفراغ, تنفس عميق ، نبض پر درمراحل ابتدايي و تنفس كم عمق و نبض تند در مراحل پيشرفته ديده مي شود و حتي بعلت تاثير الكل در سيستم عصبي فرد ، تعادل رفتاري و شخصيتي و تفكر فرد از بين رفته و ممكن است به ديگران يا خود آسيب برساند .
در مسموميت با اسيد و قلياها كه بصورت تصادفي يا به قصد خودكشي استفاده ميشوند ، وجود نواحي سوخته در اطراف صورت ، دهان و حلق ، استفراغ و اسهال خوني ، درد وسوزش شديد در مجراي گوارش و يا مشكلات تنفس و انسداد راه هوايي از علائم اين مسموميت است .
اگر فرد مسموم هوشيار است, از او پرسش كنيد
۱-who نام ، سن ، جنس فرد ؟
۲-what نوع ماده سمي بلع شده ؟
۳- how much مقدار مصرف شده چه ميزان است ؟
۴-how شرايط مسموميت به چه صورت است ؟
۵-when زمان اتفاق افتادن مسموميت ؟
نكتـه
اگر لبهاي سوخته مشاهده شد ، احتمال مسموميت با مواد سوزاننده مي باشد كه چندين جرعه آب سرد يا شير به او بدهيد .
در صورتي كه لباسهاي فرد مسموم به وسيله مواد سوزاننده سوخته باشد .
اگر فرد مسموم بيهوش است ,او را ارزيابي كنيد هر ۲ تا ۳ دقيقه تنفس و نبض او را بررسي كنيد و ارجاع دهيد .
اقدامات كلي در برخورد با مسموميت گوارشي
در اين نوع مسموميت ها بعد از ارزيابي وضعيت فعاليت دستگاههاي حياتي ( تنفس وقلب ) ، اقدامات كلي سه مرحله است :
۱-تشخيص نوع سم
۲-رقيق كردن سم
۳-خارج كردن سم از معده
۴-تشخيص نوع سم : همانطور كه قبلا هم اشاره شد در صورت هوشيار بودن مسموم سوالاتي پرسيده ميشود و با بررسي محيط اطراف و علائم مشاهده شده نوع سم را تشخيص ميدهد .
۵-رقيق كردن سم : با رقيق كردن سم ميتوان از اثرات ناخواسته و سود بسياري از سموم جلوگيري كرد . چند ليوان آب نمك ولرم باعث به تعويق انداختن جذب سم از معده ميشود و در صورت موجود بودن شربت ايپكاك ipecac علاوه بر آب چند قاشق از اين شربت ميدهيم .
۶- خارج كردن سم از دستگاه گوارش: استفاده از محلول آب نمك ، يا آب به همراه چند قاشق شربت ايپكاك در مدت كوتاهي باعث ايجاد تهوع و استفراغ مي گردد .
براي تسريع در دفع مواد از معده در حاليكه مصدوم در حالت نشسته است و سرش به سمت جلو و پايين است با تحريك انتهاي گلو با انگشت ، وي را وادار به استفراغ مي كنيم و سپس با آرام كردن مصدوم او را به نزديكترين مركزدرماني ارجاع مي دهيم . ۰۰
نكات مهـم
۱-از دادن آب نمك براي كودكان بپرهيزيد ، زيرا اين عمل بسيار خطرناك بوده و باعث مرگ در كودكان در اثر خفگي ناشي از استفراغ ميشود .
۲-در صورتي كه مسموميت در اثر مصرف مواد اسيدي ، قليايي ، فراورده هاي نفتي يا مواد سوزاننده يا مواد پاك كننده و شوينده ها باشد به هيچ عنوان عمل رقيق كردن و واداركردن به استفراغ را انجام ندهيد .
چون در صورت استفراغ اين مواد ممكن است مري مجددا آسيب ببيند و يا با آسپيره شدن به داخل راه هوايي باعث آسيب مخاط ، تورم و انسداد راههايي هوايي گردد .
۳-در افراد بيهوش ، افرادي كه تشنج كرده ، بيماراني كه سابقه ناراحتي قلبي دارند و زنان باردار عمل وادار كردن به استفراغ را نبايد انجام دهيد .

sajadhoosein
05-02-2011, 10:38
مسموميت گوارش ميكروبي
بوتوليسم
تشخيص سريع اين بيماري و مراقبت لازم آن موجب حفظ حيات فرد مسموم خواهد شد هر چند اين نوع مسموميت نادر است اما در ۶۰ درصد موارد به مرگ مي انجامد .
اين سم كه از باكتري كلستريديوم بوتولوئيد ترشح مي شود ، مانع از ارسال پيامهاي عصبي از اعصاب محيطي به عضلات مي گردد و به ضعف شديد ، فلج و مرگ
مي انجامد . متاسفانه اين سم هيچ طعم و مزه اي ندارد .
نشانه هاي بيماري معمولا تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سم ظاهر نمي شود
و پس از آن نشانه ها و علائم زير به ترتيب و بتدريج آغاز مي گردند :
۱- خشكي دهان ۳- عدم تطابق در چشم و دو بيني
۲- گلودرد ۴- خستگي شديد
۵- اشكال در صحبت كردن و بلع ۶- فلج عضلات تنفسي
۷- فلج ۸- از بين رفتن رفلكس هاي بدن
۹- محدوديت حركات چشم ۱۰- اختلال شديد تنفسي
۱۱- مردمك هاي گشاد
منبع اصلي سم برتوليسم ، غذاي كنسرو شده تاريخ گذشته است كه قبل از مصرف خوب حرارت نديده اند . اما به تازگي مشاهده شده كه ۲۴ درصد موارد گزارش شده ناشي از غذاهاي رستوراني بوده اند .
اقدامات و كمك هاي اوليه
۱-وادار كردن به استفراغ
۲-دادن اكسيژن با فشار زياد در صورت شك به فلج عضلات تنفسي
۳-دادن سفيده تخم مرغ
۴-رسانيدن بيمار به مركز درماني
۵-تجويز ضد سم توسط پزشك
مسموميت هاي تنفسي
سموم تنفسي موادي سمي هستند كه از طريق مجاري تنفسي وارد شده و از ريه ها جذب بدن مي شوند . بيشتر مسموميت هاي تنفسي ناشي از دود آتش سوزي ميباشد . سم به سرعت جذب بدن شده و معمولا عواقب خوبي ندارد .
منابع اصلي مسموميتهاي تنفسي عبارتند از :
۱-گازهاي منو اكسيد كربن co : گاز اصلي متصاعد شده از اگزوز اتومبيل وكرسي است ، در زنبورداري براي كشتن زنبور بكار مي رود
۲-گازهاي دي اكسيدكربن : در صنعت ايجاد ميشود و در عمق چاه وجود دارد . ۳- گاز كلر : در استخر ها بكار مي رود .
۴-گاز آمونياك : گازهاي صنعتي
۵-گازهاي بيهوشي ( اتر )
۶-گاز دي اكسيد سولفور ( ( : در صنايع يخ سازي بكار ميرود و در چاهها نيز وجود دارد .
علائم و نشانه هاي عمومي مسموميت تنفسي :
۱- سر درد شديد ۶- اشك ريزش و سوختگي چشم
۲- تهوع و استفراغ ۷- سوختگي گلو و سينه و پوست صورت
۳- سرفه ، تنفس صدادار ۸- سيانوز ( كبودي )
۴- تنگي نفس ۹- گيجي و منگي
۵- درد قفسه سينه ۱۰- اختلال در هوشياري و بيهوشي
اقدامات و كمك هاي اوليه
- شل نمودن يقه و كمربند و باز نگه داشتن راه هوايي
- در مسموميت هاي تنفسي ، بايد فوراً اكسيژن ۱۰۰درصد داده شود ( با توجه به دستورالعمل استفاده از كپسول اكسيژن )
- انتقال سريع مصدوم به مركز
مسموميت هاي تماسي
اين نوع مسموميت زماني روي مي دهد كه ماده سمي از طريق پوست وارد بدن شود و از طريق دستگاه گردش خون در سراسر بدن توزيع گردد . حشره كشها و سموم
صنعتي دو نوع شايع از سمومي هستند كه از طريق پوست قابل جذب مي باشند
همچنين گياهان بسياري وجود دارند ( نظير گزنه ، پيچك , سماق و غيره ) كه در صورت تماس با پوست واكنشهاي شديد حساسيتي ايجاد مي كنند كه اين واكنشها مي توانند در كل بدن نيزمنتشر شوند .
علائم و نشانه هاي عمومي مسموميت هاي تماسي
۱- التهاب يا قرمزي پوست ۶- گيجي و منگي
۲- سوختگي شيميايي ۷- شوك
۳- بثورات جلدي ۸- تجمع آب در پوست و ظهور تاول
۴- خارش ۹- ساير علائم و نشانه هاي عمومي مسموميتها
۵- تهوع و استفراغ
كه اين علائم و نشانه ها در مسموميت تماس گياهي سه دسته هستند
۱-علائم خفيف : خارش خفيف
۲-علائم خفيف تا متوسط : خارش و قرمزي
۳-علائم متوسط : خارش ، قرمزي ، تورم
۴-علائم شديد : خارش ، قرمزي ، تاول و تورم
اقدامات و كمكهاي اوليه در مسموميت تماسي
-شستشوي پوست با مقادير زياد آب حداقل به مدت ۲۰ دقيقه
-در حين شستشوي پوست ، لباس و يا جواهر آلات را در آوريد
- شستشوي محل با آب و صابون
- انتقال مصدوم با مركز درماني
مسموميت هاي تزريقي
پس از مسموميت هاي گوارشي ، مسموميتهاي ترزيقي دومين عامل مسموميتها به شمار مي آيند .
چهار عامل عمده براي آن وجود دارد
۱- مسموميت ترزيقي در اثر ترزيق دارو به بدن
۲- گاز گرفتگي حيوانات
۳- مار گزيدگي
۴- گزش حشرات
۱- مسموميت ترزيقي در اثر ترزيق دارو به بدن
ترزيق بعضي از داروها به طريق مختلف, خواه داخل وريدي IV، داخل عضلاني ( IM ) ، زير جلدي (SC) ، داخل جلدي (ID) , ميتواند علائم و واكنشهاي حساسيتي را ايجاد كند . همچنين برخي از افراد نيز به داروهاي خاصي حساسيت دارند .
نشانه ها و علائم اصلي به صورت شوك حساسيتي يا آنافيلاكتيك بروز مي كند .
علائم و نشانه هاي عمده شوك آنافيلاكتيك در اثرترزيق داروها
۱-خارش در سراسر بدن
۲-تورم
۳-ضعف عمومي
۴-بيهوشي
۵-نبض و تنفس نا منظم
اقدامات و كمك هاي اوليه در مسموميت ترزيقي داروها
مانند كمك هاي اوليه شوك آنافيلاكتيك بوده كه در فصل مربوطه توضيح داده شده است .
۲- گاز گرفتگي حيوانات
گاز گرفتن حيوانات يا انسان باعث دريدگي پوست و عفونت بسيار شديد ميشود . گاز گرفتگي حيوانات وحشي مثل روباه، گرگ ، سگ و راكون ميتواند باعث انتقال ويروس هاري گردد و در صورت عدم رسيدگي و مراقبت پزشكي به مرگ مي انجامد .
گاز گرفتگي انسان نيز باعث انتقال ميكروبهاي زيادي از دهان به پوست و همچنين انتقال كزاز مي شود .
اقدامات
۱- در صورت در دسترس بودن دستكش يكبار مصرف بپوشيد ، زخم را با دقت با صابون و آب گرم بشوئيد تا خطر عفونت به حداقل برسد
۲- با سواپ گازدار ، آهسته آهسته خشك كنيد و پانسمان چسب دار ( چسب زخم ) يا پوشش استريل كوچك زخم را بپوشانيد .
۳- جهت انجام اقدامات بعدي او را به مركز بهداشتي درماني ارجاع فوري دهيد و در صورت امكان تلفني پزشك و كاردان مركز را مطلع نمائيد .
نكتـه :در مورد سابقه واكسيناسيون كزاز سوال كنيد .
مورد خاص :زخم عمقي
در صورتي كه زخم عمقي بود و خونريزي داشت ، با فشار مستقيم و بلند كردن قسمت آسيب ديده خونريزي را كنترل كنيد. با يك بالشتك نرم يا پوشش استريل و باند, زخم را در جاي خود محكم ببنديد تا خونريزي كنترل شود و بعد شرايط ارجاع را فراهم آوريد .

sajadhoosein
05-02-2011, 10:45
۳- مارگزيدگي
ساليانه در جهان حدود ۵۰۰۰۰ نفر به دليل مار گزيدگي مي ميرند .
دو نوع مار اصلي سمي و غير سمي وجود دارد ، كه مارهاي سمي در نقاط مركزي و كويري ايران وجود دارد و بعضي از آنها بسيار خطرناك و سم آنها كشنده است .
مارهاي سمي چند خصيصه زير را دارند ( در صورت امكان سمي يا غير سمي بودن مار تشخيص داده شود ) .
۱- سر مثلثي شكل يا سر مسطحي كه از گردن پهن تر باشد .
۲- مردمكهاي باريك دراز ( مثل چشم گربه )
۳- لكه رنگي حساس به حرارت بين چشم و سوراخ دهان
۴- طول كوتاهتر
۵- رنگهاي متفاوت
مارهاي سمي از دندانهاي نيش خود براي ترزيق سم استفاده مي كنند .
داخل اين دندان مثل سر سوزن خالي بوده و مجراي داخل آن به كيسه زهر راه دارد . هر چند هفته يكبار اين دو دندان مي افتند و به وسيله دندان جديدي جايگزين مي گردد .
كيسه زهر كه در سر مار و پشت گوش داخلي قرار دارد با انقباض و فشار وارد آمده دراثر گزش ، فشرده شده و زهر از طريق مجراي داخل دندان نيش به داخل بدن مصدوم ترزيق مي شود .
علائم و نشانه هاي مار گزيدگي (با توجه به گونه مارها )
- يك جفت علامت سوراخ شدگي
- درد ، قرمزي و تورم شديد در محل نيش
- تهوع و استفراغ
- اختلال بينايي
- افزايش بزاق و عرق كردن
- تنفس سخت كه در موارد شديد ممكن است تنفس متوقف شود
اقدامات و كمك هاي اوليه در مار گزيدگي
۱- بيمار را آرام كنيد و كمك كنيد تا دراز بكشد .
۲- محل گزيدگي را با آب و صابون با ملايمت شستشو دهيد وبا سوپ هاي تميز آهسته آهسته خشك كنيد .
۳-استفاده از باند محدود كننده در ۳ سانتي متري بالاي محل گزش الزامي است و با استفاده از باند مثلثي ناحيه آسيب ديده را بيحركت كنيد .
نكتـه
هرگز از تورنيكه يا گارو براي بستن زخم استفاده نكنيد ، چون سرخرگها نيز بسته مي شوند و بافتهاي دورتر از محل گزش آسيب خواهند ديد .
باند محدود كننده
باندي است پهن كه به حدي سفت بسته مي شود كه يك مداد يا انگشت بتواند به زير آن رفته و موجب بستن سياهرگها شود . چون سياهرگها خون را به قلب برده و از آنجا سم در تمام بدن انتشار مي يابد .
تنها درمان موثر مارگزيدگي ، تجويز ضد سم آن در بيمارستا ن است.
در مارگزيدگي مي توان از روشهاي بستن باند محدود كننده , نيشتر زدن و ساكشن
(مكش سم) استفاده كرد مشروط بر اينكه از زمان مارگزيدگي بيش از يك ساعت نگذشته باشد و اين عمل مكش سم بيش از ۳۰ دقيقه به طول نيانجامد .
خط برش در حين نيشتر زدن بايد به صورت عرضي ( نه ضربدري ) و بر روي محل ترزيق سم باشد .
عمق نيشتر نيز بايست با اندازه ثلث فاصله بين دو نيش مار باشد .
چون عموماً ضد سم در دسترس نيست ، ترزيق اين نفرين يك هزارم به مصدوم توصيه مي شود .
۴) گزش حشرات:
بيشترين گونه جانوري دنيا حشرات هستند و به همين ترتيب تعداد حشراتي كه انسان را مي گزند ، محدود نيست .
از جمله مهمترين اين حشرات ميتوان از زنبور عسل ، زنبور قرمز ، زنبور درشت ، مورچه آتشين ، عنكبوت و عقرب نام برد . برخلاف مارگزيدگي در گزش حشرات محل گزش تنها يك نقطه مي باشد .

نشانه ها و علائم گزش زنبور عسل ، زنبور قرمز ، زنبور درشت ، و مورچه آتشين :
۱- درد ناگهاني ۶- خس خس سينه
۲- قرمزي ۷- تغيير رنگ پوست
۳- خارش ۸- اشكال تنفس
۴- كهير ۹- بيهوش
۵- تورم ۱۰- شوك آنافيلاكتيك
تنها عنكبوتي كه قادر به گزش است ، بيوه سياه ماده نام دارد . اين حشره با بدن سياه داراي يك لكه قرمز يا زرد رنگي روي شكمش مي باشد .
نشانه ها و علائم گزش عنكبوت سياه بيوه
۱-احساس درد شديد كه محل آن گنگ مي باشد .
۲- دو محل قرمز رنگ گزش كوچك و بسيار نزديك هم
۳-سفتي و گرفتگي عضلات خصوصاً در صورت گزش شكم يا پشت مصدوم
۴-سردرد ، لرز ، تب ، تعريق شديد ، تهوع و استفراغ .
اقدامات و كمك هاي اوليه
۱-ABC بررسي كرده و اقدام لازم را بعمل آوريد .
۲-در صورت بروز شوك را درمان كنيد .
۳-محل را با كيسه آب يخ سرد نمائيد . ( مراقب يخ زدگي پوست باشيد . )
۴-نيش حشره كه در پوست جا مانده را با انبرك نوك تيز خارج كنيد .
۵-از پماد كالامين استفاده كنيد و در صورت بروز علائم شديد شوك آنافيلاكتيك ، مصدوم را منتقل نمائيد .
عقرب
بيشتر عقربهاي سمي ايران در مناطق نزديك كوير نظير كاشان زندگي مي كنند . شدت گزيدگي بسته به ميزان سم تزريق شده دارد . بيش از ۹۰ درصد گزش عقرب در دست روي مي دهد و كودكان بيشترين افراد در معرض عقرب زدگي هستند .
نشانه ها و علا ئم عقرب زدگي
۱- درد سوزاننده محل گزيدگي ۶- بيقراري و اضطراب
۲- تورم در حالت پيشرفت ۷- آبريزش از دهان
۳- تغيير رنگ محل گزش ۸- اختلال هوشياري
۴- تهوع و استفراغ ۹- بي اختياري ادرار و مدفوع
۵- بي حسي و گزگز انگشتان ۱۰- تشنج
اقدامات و كمك هاي اوليه
۱- مصدوم را به پشت بخوابانيد و تا سه سانتي متر بالاي محل گزش را با باند محدود كننده ببنديد .
۲- محل را با كيسه آب يخ سرد كنيد . هرگز يخ را روي پوست قرار ندهيد .
۳- در صورت بروز شوك را درمان كنيد .
۴- مصدوم را ارجاع دهيد .

sajadhoosein
05-02-2011, 10:57
از حدود ۲۰۰ گونه متفاوت عقرب که درسراسر دنیا پراکنده می باشند فقط حدود ۲۰ گونه آنها سمی هستند در بین آنها گونه Mesobuthus Tamulus ( که نوعی عقرب قرمز هندی است) کشنده ترین گونه می باشد. که میزان کشندگی آن در ایالتهای هند بین ۴۰-۳۰ درصد گزارش شده است.

این جانور رنگهای مختلفی مثل زرد مایل به قهوه ای، قهوه ای، خاکستری و سیاه دارد و اندازه بین ۱۸-۵/۱ سانتی متر دارد ولی بواسطه شکل بدنی خود که حالت تخت و صاف است،
می تواند از شکافهائی به عرض ۳ میلی متر نیز عبور کند و خود را وارد خانه سازند.
در محیط خارج از خانه در شکاف و درز بین سنگها، زیر پوست درخت، بین هیزمها و … یافت شده و در محیط داخل خانه حمام، دستشوئی، آشپزخانه و محیطهای مرطوب یافت می شوند. این جانوران در طول روز در گوشه ای بی حرکت و پنهان بوده و در طی شب فعالیت خود را آغاز می کنند و بدنبال شکار خود می روند و سم خود را از طریق نیش که در انتهای دم آنها وجود دارد به شکار خود تزریق می کنند.

· سم عقرب و علائم آن :
زهر اکثر عقربهای سمی باعث نابودی گلبولهای قرمز خون می شود و در محل گزش نیز تغییر رنگ موضعی و تورم دردناک ایجاد می کند، گر چه بطور متناقص سم بعضی از انواع کشنده مثلCentruroids باعث علائم موضعی و تورم زیاد نمی شود ولی حتماً باید توسط پزشک معاینه شده و با تزریق سرم ضد عقرب درمان شود، کودکان و افراد سالمند نیز نسبت به سم عقرب آسیب پذیرتر بوده و نیازمند توجه بیشتری می باشند .
علاوه بر آسیب به گلوبولهای قرمز، زهر عقرب علائم عصبی نیز ایجاد می کند که شامل:
بی قراری، تشنج، راه رفتن نامتعادل، تکلم منقطع، آبریزش از دهان، حساسیت شدید پوست به لمس، انقباضات ماهیچه ای، درد شکم و کاهش کارکرد سیستم تنفسی است.
البته در اکثر موارد این علائم در عرض ۴۸ ساعت فروکش می کنند.

· درمان عقرب گزیدگی:
در اکثر موارد درمان عقرب گزیدگی مشتمل بر اقداماتی است که باعث تخفیف درد می شوند و فقط در مواردی که به گونه های خطرناک مشکوک می شویم ( توصیف بیمار از ظاهر عقرب و یا بدام افتادن عقرب توسط افراد دیگر و شناسائی گونه آن ) در صورت موجود بودن سرم عقرب از آن استفاده می کنیم. در هر صورت اقدامات زیر باید در مورد عقرب گزیدگی مد نظر قرار گیرد:
۱. شستشوی محل زخم با آب و صابون و بیرون آوردن وسائل زینتی و جواهرات (مثل انگشتر و … )
۲. استفاده از کمپرس سرد برای کاهش درد و تورم
برای این کار می توان از یک تکه یخ استفاده کرد ولی هرگز نباید اندام گرفتار را در آب یخ غوطه ور ساخت.
۳. برش محل زخم نیز فایده ای در بر ندارد و باید از آن پرهیز شود و همچنانکه استفاده از مکنده ( Suction ) نیز بی مورد است.
۴. برای کاهش درد نیز از قرص استامینوفن ( ۲-۱ قرص هر ۴ ساعت )می توان استفاده کرد ولی از آسپرین و ایبوبروفن باید پرهیز شود.
۵. آنتی بیوتیک نیز کمک کننده نمی باشد.
۶. فرد عقرب گزیده باید به آرامش و خونسردی دعوت شده و اضطراب را از وی دور کرد.
۷. فرد مصدوم به هیچ وجه در طول مدتی که تحت نظر است نباید از مشروبات الکلی و یا داروهائی که فرد را گیج می کند ( مثل انواع خواب آورها) استفاده کند.
۸. در صورت امکان عقرب مسوؤل گزش فرد، باید بدام انداخته شود تا گونه آن مشخص گردد.
۹. تمام افراد عقرب گزیده حتی خفیف ترین انواع آن باید حداقل ۲۴ ساعت در بیمارستان تحت نظر باشند.

· اقدامات پیشگیرانه برای کنترل عقرب در محیط زندگی:
۱- هیزم ، الوار ، سنگ و هر گونه زباله از مجاورت محل زندگی باید زدوده شود.
۲- در هنگام تمیز کردن این مکانها باید از دستکش و وسائل حفاظتی دیگر استفاده کرد.
۳- درز درها و پنچره ها و هرگونه شکافی در ساختمان باید مسدود شده تا از ورود عقرب به داخل خانه جلوگیری شود.
۴- در آب و هوای خشک استفاده از کیسه و یا گونی های کرباسی خیس در اطراف خانه باعث بدام افتادن عقربها می شوند.
۵-استفاده از آفت کشها و حشره کشها که با نابود کردن جاندارانی که غذای عقرب محسوب می شوند. می تواند بصورت غیرمستقیم باعث کاهش تعداد عقربها در محل زندگی شود.
۶- استفاده از مواد شیمیائی عقرب کش نیز مستقیماً باعث نابود کردن عقربها می شود.

sajadhoosein
05-02-2011, 11:08
آسیب‌ قفسه‌ سینه

در اثر وارد شدن‌ یک‌ نیروی‌ مستقیم‌ به‌ قفسه‌ سینه‌ در اثر یک‌ ضربه‌ یا سقوط‌ یا در اثر آسیب‌ له‌شدگی‌ ، ممکن‌ است‌ یک‌ یا تعداد بیشتری‌ از دنده‌ها دچار شکستگی‌ شوند. اگر جراحت‌ باز در محل‌ شکستگی‌ وجود داشته‌ باشد و یا یکی‌ از دنده‌های‌ شکسته‌ شده‌، ریه‌ را سوراخ‌ کرده‌ باشد، تنفس‌ مصدوم‌ ممکن‌ است‌ شدیداً مختل‌ شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، وارد آمدن‌ آسیب‌ به‌ قفسه‌ سینه‌ می‌تواند قسمتی‌ از دنده‌های‌ شکسته‌ شده‌ را از سایر قسمت‌های‌ قفسه‌ سینه‌ جدا کند و حالتی‌ به‌ نام‌ «قفسه‌ سینه‌ مواج‌» ایجاد کند. این‌ قسمت‌ جدا شده‌، در زمان‌ دم‌ به‌ داخل‌ کشیده‌ می‌شود و در بازدم‌، رو به‌ خارج‌ حرکت‌ می‌کند. این‌ تنفس‌ «متناقض‌» باعث‌ ایجاد مشکلات‌ تنفسی‌ شدید می‌شود. شکستگی‌ دنده‌های‌ پایینی‌ می‌تواند به‌ اعضای‌ داخلی‌ (مثل‌ کبد و طحال‌) آسیب‌ برساند و خونریزی‌ داخلی‌ ایجاد کند.

تشخیص‌
بسته‌ به‌ شدت‌ آسیب‌، ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:
درد تیز (غیرگنگ‌) در محل‌ شکستگی‌
درد در تنفس‌ عمیق‌
تنفس‌ کم‌عمق‌
یک‌ جراحت‌ باز روی‌ محل‌ شکستگی‌ که‌ احتمالاً صدای‌ «مکش‌» هوا از طریق‌ این‌ جراحت‌ به‌ داخل‌ حفره‌ قفسه‌ سینه‌ را می‌شنوید.
تنفس‌ «متناقض‌»
نشانه‌هایی‌ از خونریزی‌ داخلی‌ و شوک.
اهداف‌
نگه‌ داشتن‌ دیواره‌ قفسه‌ سینه‌
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ به‌ بیمارستان‌
۱) در مورد شکستگی‌ دنده‌ها، با استفاده‌ از یک‌ آویز اندام‌ بالایی‌ ، دست‌ را ثابت‌ نگه‌ دارید و مصدوم‌ را به‌ بیمارستان‌ منتقل‌ کنید. اگر جراحت‌ نافذ قفسه‌ سینه‌ وجود دارد، مصدوم‌ را به‌ سمت‌ آسیب‌دیده‌ خم‌ کنید، روی‌ زخم‌ را بپوشانید و لایه‌ پوششی‌ را از ۳ طرف‌ محکم‌ بچسبانید .
احتیاط‌!
اگر مجبور هستید که‌ مصدوم‌ را در وضعیت‌ بهبود بگذارید، وی‌ را روی‌ سمت‌ آسیب‌دیده‌ قرار دهید. این‌ وضعیت‌ به‌ ریه‌ سالم‌ اجازه‌ می‌دهد که‌ با حداکثر ظرفیت‌ کار کند.
۲) به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید تا در یک‌ وضعیت‌ متمایل‌ به‌ سمت‌ آسیب‌دیده‌ که‌ در آن‌ احساس‌ راحتی‌ بیشتری‌ می‌کند، قرار بگیرد. دست‌ سمت‌ آسیب‌دیده‌ را با یک‌ آویز بالا نگهدارنده‌ ثابت‌ نگه‌ دارید. با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید.

آسیب‌ ستون‌ فقرات

آسیب‌های‌ وارد بر ستون‌ فقرات‌ می‌توانند یک‌ یا چند قسمت‌ از پشت‌ و یا گردن‌ استخوان‌ها ( مهره‌ها ) ، دیسک‌های‌ جداکننده‌ مهره‌ها، عضلات‌ و رباط‌های‌ اطراف‌ یا نخاع‌ و شاخه‌های‌ عصبی‌ که‌ از آن‌ جدا می‌شوند را درگیر کنند. جدی‌ترین‌ خطر همراه‌ با آسیب‌ ستون‌ فقرات‌، صدمه‌ به‌ نخاع‌ است‌. چنین‌ آسیبی‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ از دست‌ رفتن‌ توان‌ حرکتی‌ و یا حس‌ در نواحی‌ پایین‌تر از قسمت‌ آسیب‌دیده‌ شود. نخاع‌ یا ریشه‌های‌ عصبی‌ در صورتی‌ که‌ توسط‌ دیسک‌ دررفته‌ یا جابه‌جا شده‌ و یا در اثر قطعات‌ استخوان‌ شکسته‌ شده‌، تحت‌ فشار قرار گیرند، ممکن‌ است‌ دچار صدمات‌ موقتی‌ شوند. در صورتی‌ که‌ نخاع‌ به‌طور کامل‌ یا ناکامل‌ قطع‌ شود، صدمات‌ احتمالاً پایدار و دایمی‌ خواهند بود.

چه‌‌وقت به ‌آسیب‌ ستون‌فقرات‌ مشکوک‌می‌شویم‌؟
روش‌ ایجاد آسیب‌، مهم‌ترین‌ شاخص‌ است‌. در صورتی‌ که‌ نیروهای‌ غیرطبیعی‌ به‌ پشت‌ یا گردن‌ وارد شده‌ باشند (به‌ خصوص‌ اگر مصدوم‌ از اختلال‌ حس‌ یا حرکت‌ شاکی‌ باشد)، همواره‌ به‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌ مشکوک‌ شوید. اگر در حادثه‌ موردنظر، مصدوم‌ شدیداً به‌ جلو و عقب‌ خم‌ شده‌ یا ستون‌ فقرات‌ دچار پیچش‌ شده‌ است‌، باید فرض‌ کنید که‌ او مبتلا به‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌ است‌. خصوصاً باید دقت‌ کنید که‌ همواره‌ از حرکت‌ دادن‌ غیرضروری‌ سر و گردن‌، اجتناب‌ کنید. اگرچه‌ آسیب‌ نخاع‌ ممکن‌ است‌ در غیاب‌ صدمه‌ به‌ مهره‌ها روی‌ دهد، شکستگی‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ شدت‌ این‌ خطر را افزایش‌ می‌دهد. مناطقی‌ که‌ بیش‌ از سایر نقاط‌ آسیب‌پذیر هستند، عبارتند از استخوان‌های‌ گردن‌ و کمر.

ساختار ستون‌ فقرات‌ نخاع‌ توسط‌ مهره‌ها (استخوان‌های‌ پشت‌) محافظت‌ می‌شود. وارد آمدن‌ آسیب‌ به‌ یک‌ مهره‌ یا یک‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ممکن‌ است‌ به‌ ریشه‌های‌ عصبی‌ که‌ از نخاع‌ خارج‌ می‌شوند یا به‌ خود طناب‌، صدمه‌ برساند.
تشخیص‌
اگر مهره‌ها آسیب‌ ببیند.
ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:
- درد در گردن‌ یا پشت‌ در محل‌ آسیب‌؛ ممکن‌ است‌ سایر آسیب‌های‌ دردناک‌تر، این‌ درد را مخفی‌ کنند.
- وجود حالت‌ پلکانی‌، نامنظمی‌ یا انحراف‌ در انحنای‌ طبیعی‌ ستون‌ فقرات‌
- حساسیت‌ در پوست‌ روی‌ ستون‌ فقرات‌ اگر نخاع‌ آسیب‌ ببیند، ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:
- از دست‌ دادن‌ حس‌ یا حس‌ غیرطبیعی‌ (مثلاً احساس‌ سوختن‌ یا گزگز و مورمور). مصدوم‌ ممکن‌ است‌ ذکر کند که‌ اندام‌هایش‌ خشک‌، سنگین‌ یا فاقد مهارت‌های‌ گذشته‌ هستند.
- از دست‌ دادن‌ کنترل‌ مثانه‌ و یا روده‌
- مشکلات‌ تنفسی‌

برخی‌ از علل‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌
هریک‌ از شرایط‌ زیر باید وجود آسیب‌ احتمالی‌ ستون‌ فقرات‌ را به‌ شما هشدار دهد:
- سقوط‌ از ارتفاع‌
- سقوط‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ داشتن‌ مهارت‌ حین‌ ورزش‌هایی‌ مثل‌ ژیمناستیک‌ یا آکروبات‌
- شیرجه‌ زدن‌ به‌ داخل‌ یک‌ استخر کم‌عمق‌ و برخورد با کف‌ آن‌
- پرتاب‌ شدن‌ از روی‌ اسب‌ یا موتورسیکلت‌
- کاهش‌ ناگهانی‌ سرعت‌ در داخل‌ یک‌ وسیله‌ نقلیه‌
- افتادن‌ یک‌ جسم‌ سنگین‌ به‌ روی‌ بدن‌
- آسیب‌ به‌ سر یا صورت‌
اهداف‌
پیشگیری‌ از آسیب‌های‌ بیشتر
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ فوری‌ به‌ بیمارستان‌
احتیاط‌!
موقعیت‌ مصدوم‌ را نسبت‌ به‌ حالتی‌ که‌ او را یافتید تغییر ندهید مگر آنکه‌ در معرض‌ خطر باشد.
اگر جابه‌جا کردن‌ مصدوم‌ ضروری‌ است‌، از روش‌ چرخاندن‌ مثل‌ الوار استفاده‌ کنید. روش‌ دیگر آن‌ است‌ که‌ از بیماربر ارتوپدی‌ استفاده‌ کنید.

مصدوم‌ هوشیار است‌
۱) به‌ مصدوم‌ اطمینان‌ خاطر بدهید و به‌ او توصیه‌ کنید که‌ حرکت‌ نکند. با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید.
۲) پشت‌ سر مصدوم‌ زانو بزنید. دو طرف‌ سر مصدوم‌ را محکم‌ بگیرید به‌ طوری‌ که‌ دستان‌ شما روی‌ گوش‌های‌ او قرار بگیرد. گوش‌ها را کاملاً نپوشانید (مصدوم‌ باید همچنان‌ قادر به‌ شنیدن‌ سخنان‌ شما باشد). سر مصدوم‌ را در وضعیت‌ خنثی‌ (که‌ در آن‌، سر، گردن‌ و ستون‌ فقرات‌ همراستا هستند) ثابت‌ کنید و نگه‌ دارید. کم‌ضررترین‌ وضعیت‌ سر در یک‌ مصدوم‌ مشکوک‌ به‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌، همین‌ حالت‌ است‌.
هشدار!
اگر مشکوک‌ به‌ آسیب‌ گردن‌ هستید، از یک‌ امدادگر بخواهید که‌ در زمانی‌ که‌ شما سر مصدوم‌ را در وضعیت‌ خنثی‌ نگه‌ داشته‌اید، چند پتو، حوله‌ یا لباس‌ لوله‌ شده‌ را در دو طرف‌ سر او قرار دهد. تا زمانی‌ که‌ نیروهای‌ خدمات‌ پزشکی‌ اورژانس‌ مسؤولیت‌ را بر عهده‌ بگیرند، همچنان‌ سر و گردن‌ مصدوم‌ را در تمام‌ لحظات‌ ثابت‌ نگه‌ دارید.
۳) همچنان‌ سر مصدوم‌ را تا رسیدن‌ نیروهای‌ خدمات‌ پزشکی‌ اورژانس‌ و قبول‌ مسؤولیت‌ توسط‌ آنها و بدون‌ توجه‌ به‌ مدت‌ زمانی‌ که‌ ممکن‌ است‌ این‌ کار طول‌ بکشد، در وضعیت‌ خنثی‌ نگه‌ دارید. از یک‌ امدادگر بخواهید که‌ علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کند.

اهداف‌
باز نگه‌ داشتن‌ راه‌ تنفسی‌
در صورت‌ لزوم‌، احیای‌ مصدوم‌
پیشگیری‌ از صدمات‌ بیشتر نخاع‌
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ فوری‌ به‌ بیمارستان‌
مصدوم‌ بی‌هوش‌ است‌
۱) پشت‌ سر مصدوم‌ زانو بزنید. با قرار دادن‌ دستان‌ خود روی‌ گوش‌های‌ مصدوم‌، دو طرف‌ سر او را محکم‌ بگیرید. سر مصدوم‌ را در وضعیت‌ خنثی‌ (که‌ در آن‌، سر، گردن‌ و ستون‌ فقرات‌ همراستا هستند) ثابت‌ کنید و نگه‌ دارید.
۲) در صورت‌ لزوم‌، با استفاده‌ از روش‌ «بالا راندن‌ فک‌» راه‌ تنفسی‌ مصدوم‌ را باز کنید. دستان‌ خود را در دو طرف‌ سر طوری‌ قرار دهید که‌ نوک‌ انگشتانتان‌ روی‌ زاویه‌ فک‌ قرار بگیرید. فک‌ را به‌ آرامی‌ بالا بکشید تا راه‌ تنفسی‌ باز شود. دقت‌ کنید که‌ گردن‌ مصدوم‌ را جابه‌جا نکنید.
۳) تنفس‌ مصدوم‌ را کنترل‌ کنید. اگر وی‌ نفس‌ می‌کشد، همچنان‌ سر او را نگه‌ دارید. از یک‌ امدادگر بخواهید که‌ با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرد و آمبولانس‌ درخواست‌ کند. اگر تنها هستید و مجبورید برای‌ تماس‌ با مرکز آمبولانس‌، مصدوم‌ را ترک‌ کنید و یا اگر امکان‌ بازماندن‌ راه‌ تنفسی‌ در مصدوم‌ وجود ندارد، باید قبل‌ از ترک‌ مصدوم‌، وی‌ را در وضعیت‌ بهبود قرار دهید.
مورد خاص‌
روش‌ چرخاندن‌ مثل‌ الوار
در صورتی‌ که‌ مجبور هستید مصدوم‌ مبتلا به‌ آسیب‌ ستون‌ فقرات‌ را بچرخانید، باید از این‌ روش‌ استفاده‌ کنید. بهترین‌ حالت‌ برای‌ انجام‌ این‌ روش‌، حضور ۵ امدادگر است‌ اما این‌ حرکت‌ را ۳ نفره‌ هم‌ می‌توان‌ انجام‌ داد. در حالی‌ که‌ سر و گردن‌ مصدوم‌ را ثابت‌ نگه‌ داشته‌اید، از امدادگران‌ بخواهید که‌ به‌ آرامی‌ اندام‌های‌ او را به‌ حالت‌ مستقیم‌ درآورند. سپس‌، با اطمینان‌ از اینکه‌ همه‌ (هماهنگ‌) با هم‌ کار می‌کنند، امدادگران‌ را هدایت‌ کنید تا مصدوم‌ را بچرخانند. در تمام‌ لحظات‌، سر، تنه‌ و انگشتان‌ پای‌ مصدوم‌ را در یک‌ خط‌ مستقیم‌ نگه‌ دارید.

۴) اگر مصدوم‌ نفس‌ نمی‌کشد و نشانه‌های‌ گردش‌ خون‌ وجود ندارند، احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ قفسه‌ سینه‌ را آغاز کنید (مبحث‌ « اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حیات‌ » را ببینید). اگر مجبور هستید که‌ مصدوم‌ را بچرخانید، از روش‌ چرخاندن‌ مثل‌ الوار استفاده‌ کنید.
۵) تا رسیدن‌ نیروهای‌ امداد پزشکی‌، علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کنید.

sajadhoosein
05-02-2011, 11:16
درد پشت

درد ممکن‌ است‌ در خود ستون‌ فقرات‌ یا عضلات‌ و رباط‌های‌ اطراف‌ آن‌ بروز کند. در اکثر موارد، درد پشت‌ ناشی‌ از یک‌ مشکل‌ جزیی‌ است‌. با این‌ حال‌، درد می‌تواند نشانه‌ای‌ از یک‌ بیماری‌ زمینه‌ای‌ جدی‌ باشد.
علت‌ درد پشت‌
شایع‌ترین‌ علت‌ درد پشت‌ عبارت‌ است‌ از کشیدگی‌ بیش‌ از حد رباط‌ها یا عضلات‌ در نتیجه‌ سقوط‌ یا فعالیت‌ طاقت‌فرسا. سایر علل‌ شایع‌ درد پشت‌ عبارتند از: آسیب‌های‌ «شلاقی‌» (که‌ منجر به‌ درد گردن‌ می‌شوند) و بارداری‌ و عادت‌ ماهیانه‌ (که‌ کمردرد ایجاد می‌کنند). علل‌ خطرناک‌تر عبارتند از: آسیب‌ دیدن‌ یک‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ (که‌ ممکن‌ است‌ نخاع‌ یا اعصاب‌ را تحت‌ فشار قرار دهند یا آنها را تحریک‌ کند) و بیماری‌ کلیه‌. در صورتی‌ که‌ درد پشت‌ با مواردی‌ مثل‌ گرفتگی‌ عضلات‌، تب‌، سردرد، استفراغ‌، تهوع‌، اختلال‌ هوشیاری‌، بی‌اختیاری‌ (ادرار یا مدفوع‌) یا هرگونه‌ از دست‌ دادن‌ حس‌ یا حرکت‌ همراه‌ باشد، مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضرورت‌ خواهد داشد.

تشخیص‌
ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:
درد مبهم‌ تا شدید در پشت‌ یا گردن‌ که‌ معمولاً با حرکت‌ تشدید می‌شود.
دردی‌ که‌ به‌ داخل‌ اندام‌ها منتشر می‌شود و احتمالاً با گزگز و مورمور و کرختی‌ همراه‌ است‌.
گرفتگی‌ عضلات‌ که‌ سبب‌ می‌شود گردن‌ یا پشت‌ به‌ حالت‌ سفت‌ یا خم‌ شده‌ درآیند.
حساسیت‌ در لمس‌ عضلات‌

اهداف‌
تسکین‌ دادن‌ درد.
در صورت‌ لزوم‌، درخواست‌ کمک‌ پزشکی‌.

احتیاط‌!
اگر مصدوم‌ درد شدید در پشت‌ دارد، به‌ او کمک‌ کنید تا دراز بکشد و با یک‌ پزشک‌ تماس‌ بگیرید.
۱) به‌ بیمار توصیه‌ کنید که‌ روی‌ یک‌ سطح‌ مسطح‌ (یا روی‌ زمین‌ یا روی‌ یک‌ تشک‌ سفت‌) در راحت‌ترین‌ وضعیت‌ ممکن‌ دراز بکشد.
۲) به‌ بیمار توصیه‌ کنید که‌ در حد توان‌، بی‌حرکت‌ بماند تا درد تسکین‌ پیدا کند. به‌ بیمار کمک‌ کنید تا قرص‌های‌ ضددرد خود را بخورد. اگر علایم‌ پایدار بودند، با پزشک‌ خود تماس‌ بگیرید و یا بیمار را به‌ بیمارستان‌ منتقل‌ کنید.

مورد خاص‌
درد گردن‌
شما می‌توانید با استفاده‌ از یک‌ روزنامه‌ تا شده‌ که‌ با یک‌ باند یا روسری‌ پوشیده‌ شده‌ باشد، یک‌ گردنبند موقت‌ بسازید و (به‌ کمک‌ آن‌) درد گردن‌ را بهبود ببخشید. مرکز این‌ گردنبند را در جلوی‌ گردن‌ بیمار و در زیر چانه‌ قرار دهید. دو انتهای‌ آزاد (گردنبند) را به‌ دور گردن‌ بیمار بچرخانید و در جلو گره‌ بزنید. مطمئن‌ شوید که‌ تنفس‌ مختل‌ نشده‌ باشد.

sajadhoosein
05-02-2011, 11:23
در اکثر خانه ها جعبه ی کوچکی حاوی مواد و وسائل لازم برای درمان و کنترل دردها و جراحت های بدن وجود دارد، اما آیا تا کنون به این فکر بوده اید که در هنگام ایجاد یک دندان درد یا شکستن یک دندان یا سوختگی زبان ناشی از نوشیدن چای داغ چه اقداماتی باید انجام دهید و به چه وسائلی نیاز دارید؟


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از napteam.com ، جراحت ها و اورژانس های دهان و دندان در کودکان و بزرگسالان بسیار شایعند. شما می توانید با تهیه کردن چند وسیله و ماده ساده از داروخانه، به راحتی یک “جعبه کمک های اولیه دهان و دندان” را فراهم کنید.
با وجود اینکه این جعبه کمک های اولیه نمی تواند جایگزین درمان اصلی و تخصصی شود، ولی می تواند برای کنترل اورژانس های دهان و دندان جزئی و جلوگیری از پیشرفت آن ها، تا دسترسی به دندانپزشک کارساز باشد.
برای جمع آوری و فراهم آوردن این جعبه کمک های اولیه در قدم اول تهیه مواد زیر از داروخانه پیشنهاد می شود: نخ دندان، مسواک، باند استریل، گاز استریل، آسپیرین، سرم فیزیولوژی، پارافین(ترجیحا موم دندانپزشکی)، دستکش یک بار مصرف، یک محلول دهانشویه اکسیژنه و محلول Colgate Orabase Sothe-N-Seal. وجود وسائلی چون پنس و آینه یک بار مصرف دندانپزشکی در این جعبه نیز در خیلی موارد کمک کننده و مفید است.
شایع ترین اورژانس های دندانپزشکی و روش درمان و کنترل موقتی آن ها در خانه:
دندان درد: چنانچه دندان شما فقط به غذاهای سرد یا داغ یا شیرین حساس است، با آب ولرم دهانتان را بشویید و با نخ دندان مواد غذایی بین دندان ها را پاک کنید و به آرامی دهانتان را با آب ولرم مسواک بزنید و در اولین فرصت برای ترمیم(پر کردن) دندان تان به دندانپزشک مراجعه کنید.
اما اگر درد شما شدید است و یا همراه با تورم است، یک کیسه حاوی یخ(کمپرس سرد) را به مدت ۲۰ دقیقه روی گونه قرار دهید و به مدت ۲۰ دقیقه آن را بردارید. این کار را متناوبا تا رسیدن به دندانپزشک تکرار کنید. از گرما دادن موضع بپرهیزید. یک یا دو عدد آسپیرین بخورید. اگر نیمه شب است و به استراحت نیاز دارید، به هنگام خواب سعی کنید که سر شما بالاتر از بقیه بدنتان قرار گیرد و ترجیحا روی مبل یا صندلی به حالت نیمه نشسته بخوابید. قطعا نیازی به یادآوری بنده نیست و در اولین فرصت به دندانپزشک مراجعه خواهید کرد!
فرو رفتن جسم خارجی در بین دندان ها: اگر جسم خارجی قابل رویت است آن را با پنس دندانپزشکی بیرون بیاورید ولی اگر قادر به دیدن آن نیستید سعی کنید که آن را با نخ دندان بیرون بیاورید. پس از بیرون آوردن جسم خارجی حتما آب را به شدت در دهانتان غرغره کنید تا باقیمانده اجسام خارج شوند. سعی نکنید که جسم خارجی را با جسم نوک تیز بیرون بیاورید. اگر عمق فرورفتگی جسم زیاد است و نمی توانید آن را خارج کنید به دندانپزشک مراجعه کنید.
زخم های سطحی دهان ناشی از تحریکات فیزیکی و شیمیایی: این زخم های سطحی در سطح داخلی گونه، لثه و زبان به وجود می آیند. ممکن است بر اثر گاز گرفتن گونه، مسواک زدن شدید، خوردن غذاهای داغ و یا تحریکات ناشی از براکت های ارتودنسی ایجاد شوند. یک محلول دهانشویه اکسیژنه با حباب هایی که ایجاد می کند باعث تمیز کردن زخم از خرده های مواد غذایی می شود. محلول Colgate Orabase Sothe-N-Seal نیز با پوشاندن سطح زخم باعث التیام و کاهش درد زخم می شود.
بیرون افتادن دندان از دهان: این اورژانس در کودکان بسیار شایع است. در صورت امکان دندان بیرون افتاده را پیدا کنید. آن را با سرم فیزیولوژی بشویید و آن را در یک لیوان شیر یا سرم فیزیولوژی یا بزاق خود بیمار قرار داده و سریعا به دندانپزشک مراجعه کنید. به هیچ عنوان سعی در تمیز کردن و لمس کردن ریشه دندان نکنید و آن را از ناحیه تاج دندان بگیرید. یک قطعه گاز استریل بر روی محل دندان در دهان قرار دهید و به مدت ۵ دقیقه فشار دهید تا خون ریزی کاهش یابد. در بسیاری از موارد دندانپزشک با شستشوی مناسب محل، دندان را دوباره در محلش می کارد و در طولانی مدت دندان قابل نگهداری است. نکته طلایی برای نجات دادن جان این دندان، زمان است. اگر شما بتوانید کودکتان را در کمتر از ۳۰ دقیقه به یک کلینیک دندانپزشکی برسانید، احتمال اینکه بتوان درمان موفقیت آمیزی برای این دندان انجام داد، بیش از ۹۰ درصد خواهد بود.
شکستن دندان: سریعا محل دندان مورد نظر را با سرم فیزیولوژی بشویید. یک کیسه حاوی یخ را بر روی موضع قرار دهید. اگر دندان دارای یک لبه تیز شده است که باعث آزار گونه و زبان می شود، با پارافین یا در صورت امکان موم دندانپزشکی لبه تیز را بپوشانید و به دندانپزشک مراجعه کنید.
گاز گرفتن زبان یا گونه: یک گاز استریل را برای کنترل خونریزی به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با فشار نگه دارید. پس از قطع کامل خونریزی و ایجاد لخته، محل زخم را با سرم فیزیولوژی بشویید. اگر خونریزی کنترل نشد یک گاز استریل را با سرم خیسانده و در محل برای مدت ۳۰ دقیقه نگه دارید. اگر خونریزی غیر قابل کنترل بود باید سریعا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.

sajadhoosein
05-02-2011, 11:49
کمکهای اولیه در آسیب های دستگاه اسکلتی – عضلانی

کمکهای اولیه برای تمام آسیب های اسکلتی ( شکستگی , دررفتگی و پیچ خوردگی ) یکسان است و شامل مراحل زیر می باشد:

۱- با حفظ خونسردی , صحنه حادثه را ارزیابی و درخواست کمک می کنید .
۲- وضعیت تنفسی و هوشیاری مصدوم را کنترل کنید .
۳- تمامی زخم های باز را با گاز استریل بپوشانید و خونریزی را کنترل کنید .
۴- اگر آسیب یا علامت واضحی وجود ندارد , ولی مصدوم از درد شکایت دارد, همیشه مبنا را بر وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید و اقدامات لازم را انجام دهید .
۵- از اقدام برا ی جا انداختن موارد شکستگی یا در رفتگی به شدت پرهیز کنید . به علاوه اگر سر استخوان شکسته از زخم بیرون زده است , سعی در فرو بردن آن به درون زخم نداشته باشید , بلکه آن را با روش مناسب , پانسمان و بانداژ کنید و سپس عضو صدمه دیده را با روش صحیح آتل بندی و بی حرکت کنید .
معاینه دستگاه اسکلتی – عضلانی
علائم و نشانه های آسیب به دستگاه اسکلتی – عضلانی
۱- درد در محل آسیب ۲- زخم باز یا بسته ۳- تورم شدید
۴- تغییر شکل عضئ صدمه دیده ۵- دردناک بودن محل آسیب هنگام لمس ( حساسیت به لمس )
۶- عدم توانایی یا عدم تمایل بیمار به حرکت دادن عضو
توجه : دربرخی موارد شکستگی که شدت ضربه باعث جداشدن دو قطعه استخوان از یکدیگر می گردد , ممکن است علامت دیگری نیز علاوه بر علائم یاد شده وجود داشته باشد , که این علامت شنیدن صدای سائیده شدن دو انتهای شکسته ی استخوان به یکدیگر یا احساس این حالت توسط خود است . این علامت به هنگام حرکت دادن عضو صدمه دیده توسط خود مصدوم یا دیگران ایجاد می شود و به طور معمول با درد بسیار شدیدی نیز همراه است . اما به هیچ وجه نباید از حرکت دادن عضو آسیب دیده و ایجاد چنین صدایی برای تأیید وجود شکستگی استفاده کرد .دراین حالت احتمال صدمه به عروق , اعصاب , ماهیچه و دیگر بافت های اطراف استخوان شکسته بسیار زیاد می باشد و به همین علت باید عضو صدمه دیده را در اسرع وقت آتل بندی و بی حرکت کرد .
معاینه دستگاه اسکلتی – عضلانی
۱- معاینه ی عمومی بیمار از نظر آسیب سایر قسمتهای مهم بدن مطابق روش ارزیابی بیمار
۲- معاینه اندام آسیب دیده
۳- بررسی گردش خون و حس در اندام آسیب دیده ( پر شدگی مویرگی )
معاینه اندام آسیب دید ه:
امدادگر ابتدا باید اندام را به طور کامل مشاهده و بررسی و شکل آن را با اندام طرف مقابل مقایسه کند . برای این کار ابتدا لباس های روی اندام را از محل درز لباس باز یا قیچی کنید و سپس آنها را از روی اندام صدمه دیده کنار بزنید . به هیچ وجه سعی در خارج کردن یا در آوردن لباس مصدوم به روش معمول را نداشته باشید زیرا ممکن است باعث تشدید صدمه به مصدوم شود .
در مشاهده به دنبال علائم و نشانه های زیر بگردید :
۱- زخم باز ۲- زخم بسته یا کبودی ۳- تغییر شکل ۴- تورم
وجود هر کدام از این علائم را بعنوان آسیب قلمداد کنید و کمک های اولیه مناسب را انجام دهید . برای معاینه ی سایر قسمت های مشکوک , اندام را از بالا تا پایین به صورت حلقوی و یا دو دست به ملایمت فشار دهید . احساس هرگونه درد به هنگام لمس , راهنمای مهمی جهت شک به امکان وجود آسیب است .
در مورد حس اندام از بیمارسئوال کنید . آیا احساس مورمور شدن یا کرختی دارد ؟ این علائم می تواند نشانه آسیب یا عصب خونرسانی اندام باشد . اگر در نهایت هیچ کدام از علائم یا شده مشاهده نشد , از بیمار بخواهید تا اندام را به آرامی و با احتیاط حرکت دهد . بروز درد به هنگام حرکت دادن عضو نیز می تواند نشانه ی وجود صدمه و آسیب اسکلتی باشد .
توجه : در صورت وجود هر کدام از علائم یاد شده از تکان دادن عضو یا درخواست از مصدوم برای حرکت دادن عضو به شدت پرهیز کنید .
وضعیت گردش خون و حس اندام آسیب دیده بوسیله عوامل زیر بررسی می شود :
۱- نبض اندام ۲- پرشدگی مجدد مویرگی ۳- رنگ و حرارت اندام ۴- حس اندام ۵- حرکت اندام
انواع آسیب های وارده به دستگاه عضلانی
در مواردی که شک به دررفتگی یا پیچ خوردگی نیز وجود دارد , باید درست مثل موارد شکستگی عمل کنید و اقدامات لازم جهت بی حرکت کردن عضو را انجام دهید . استفاده از کمپرس آب سرد از تورم بیشتر و درد می کاهد . به یا داشته باشید که در این موارد نیز آتل بندی و بی حرکت کردن عضو لازم است .
در کل بی حرکت کردن عضو آسیب دید هاصل مهم و اساسی در موارد شکستگی ها و دیگر آسیب های اسکلتی می باشد . برا یاین منظور از وسیله ای بنام آتل استفاده می شود .
شکستگی جمجمه , دنده ها , ستون فقرات , لگن و ران شکستگی های خطرناکی هستند که به مراقبت های ویژه نیاز داند .
شکستگی جمجمه می تواند با خونریزی داخل جمجمه ای یا ضربه مغزی همراه باشد . بنابراین باید سطح هوشیاری مصدوم , وضعیت تنفس و گردش خون , واکنش تقارن مردمک ها و حس و حرکت اندام ها را بررسی کرد و در صورت لزوم و کمک های اولیه مناسب را برا ی مصدوم انجام داد . در این موارد ثابت کردن سر و گردن را فراموش نکنید .
شکستگی دنده ها گاهی با آسیب به ریه , قلب , کبد یا طحال همراه است . به تنفس , نبض و فشارخون مصدوم توجه کنید و ه دنبال علائم خونریزی داخلی باشید .
شکستگی لگن و ران به علت مجاورت با رگ های خونی بزرگ همیشه با خطر خونریزی شدید داخلی و حتی مرگ مصدوم همراه هستند . همچنین خطر دیررس دیگر حرکت چربی در خون (آمبولی چربی) به دنبال این شکستگی ها ( به ویژه شکستگی استخوان ران ) و انسداد رگ های ریه است که معمولاً در عرض ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعد از شکستگی روی می دهد و با سرفه , تنگی نفس , احساس بی قراری و اضطراب , تند شدن تنفس و نبض مصدوم و علائم شوک همراه است . آتل بندی و ثابت کردن سریع شکستگی ران بلافاصله پس از وقوع حادثه , احتمال بروز این عارضه ی خطرناک را تا حد زیادی کاهش می دهد .
لگن در برگیرنده اندام ها یادراری – تناسلی است و شکستن لگن خطر آسیب به این اندام ها را در بر دارد .
شکستگی مهره های ستون فقرات ( به ویژه مهره های گردنی ) از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به مراقبتهای خاص دارد . بنابراین به علائم و نشانه های آسیب به ستون فقرات (مثل زخم , کبودی یا سایر علائم ضربه به سر , گردن و ستون فقرات , دردناک بودن ستون فقرات هنگام لمس , ضعف , فلج یا عدم توانایی در حرکت دادن اندام ها و از دست دادن حس یا مورمور شدن قسمتی از بدن در زیر ناحیه صدمه دیده ) توجه کنید و در صورت لزوم کمک های اولیه زیر را برای مصدوم انجام دهید :
۱- مصدوم را در وضعیت ثابت نگه دارید و از هر گونه جابه جایی مصدوم به شدت پرهیز کنید .
۲- به سطح هوشیاری , راه هوایی , تنفس و گردش خون مصدوم توجه کنید . تنفس این بیماران ممکن است به صورت شکمی باشد (بالا و پایین آمدن شکم با هر بار تنفس )
۳- نبض , حس و حرکت اندام ها رابررسی کنید .
۴- کمکهای اولیه را برای سایر عوارض و صدمات جدی مصدوم را انجام دهید .
۵- جز برای انجام احیای قلبی –ریوی یا دور کردن مصدوم از محل ناامن و خطرناک , اقدام به جابجایی مصدوم نکنید .
۶- با کمک تخته کمری کوتاه یا بلند , ستون مهره های مصدوم را ثابت کنید .
۷- تا رسیدن نیروهای امدادی به محل , از هرگونه جابه جایی مصدوم به شدت خودداری کنید و به ارزیابی مداوم و یادداشت علائم حیاتی وی ادامه دهید
انواع آسیب های وارده به دستگاه اسکلتی
چگونه آسیب به استخوان ها ( دستگاه اسکلتی – عضلانی )
۱- ضربه مستقیم
۲- ضربه غیرمستقیم مانند افتادن روی بازو که باعث شکستگی ترقوه می شود .
۳- نیروی چرخشی : پیچ خوردن پا هنگام دویدن یا اسکی و آسیب به فاصل و شکستگی استخوان ها
انواع آسیب های وارده به دستگاه اسکلتی
۱- شکستگی ۲- دررفتگی ۳- پیچ خوردگی
انواع شکستگی
شکستگی باز : هرگاه در ناحیه ی دچار شکستگی زخمی وجود داشته باشد که با محل شکستگی استخوان مرتبط باشد , بطوری که باعث شود تا محل شکستگی با محیط بیرون ارتباط داشته باشد , به آن شکستگی باز اطلاق می شود . این مسئله باغث افزایش خطر عفونت در محل شکستگی می گردد .
شکستگی بسته : در این نوع شکستگی ها علی رغم شکسته شدن استخوان پوست سالم است ( زخم بسته ) و به این علت شکستگی بسته نام دارد .
در شکستگی باز به علت احتمال ورود میکروب امکان بروز عفونت های شدید بیشتر از شکستگی بسته می باشد .
دررفتگی :
هرگاه دو سطح استخوانی که در محل مفصل روبروی هم قرار می گیرند بطور کامل یا ناقص از محل خود جابجا می شوند به این حالت دررفتگی گفته می شود . این حالت معمولاً با پارگی و آسیب به رباطهای نگه دارنده اطراف مفصل همراه است . حرکت دادن محل دررفتگی همانند شکستگی بسیار دردناک و گاهی غیر عملی است . برای پیشگیری از آسیب به اعصاب و رگهای خونی و همچنین کاهش درد مصدوم باید مانع از حرکت مفصل شوید (آتل بندی) .
پیچ خوردگی :
آسیبی است که به علت کشیده شدن بیش از حد رباط های محافظ مفاصل به وجود می آید . در موارد پیچ خوردگی نیز برای کاهش درد مصدوم و جلوگیری ار ایجاد آسیب بیشتر , باید در اسرع وقت اقدام به بی حرکت کردن عضو صدمه دیده کنید (اتل بندی ).

sajadhoosein
05-02-2011, 11:57
ما در يک فوريت پزشکی در خانه بيشتر از آنکه به داروهای گياهی فکر کنيم به سراغ ضد عفونی کننده ها و مسکن های رايج ميرويم. اما گياهان را هنوز هم ميتوان جانشينی موثر برای بسياری از داروهای بدون نسخه موجود دانست و در مواردی شاید دسترسی به آنها بسیار ساده تر از دسترسی به جعبه کمکهای اولیه استاندارد باشد. مثلا در یک منطقه روستایی،برای استفاده در منزل،فراورده های تجارتی را میتوان جانشین گیاه تازه نمود.
داروی خريدنی: داروهای گیاهی را میتوان در اشکال گوناگون،شامل کرم،عصاره روغنی وکپسول،بصورت آماده خریداری کرد.در زیر تعدادی از مفید ترین گیاهان دارویی برای نگهداری در جعبه کمکهای اولیه در منزل معرفی شده اند.

داروهای نجات بخش: داروهای حاصل از گل گنذم یا قنطوریون اثر زیادی بر احساسات و عواطف دارند.این دارو که به شکل کرم هم موجود میباشد،برای شوک ها و ناراحتی های عصبی مفید است.

کرم گل داوودی: اغلب آنرا بعنوان همیشه بهار میفروشند،یک ضد عفونی کننده و ضد قارچ است،برای انواع خراشیدگیها و بریدگیها مفید است.

پماد گوش خر: این پماد با افزایش دادن رشد سلولها سرعت ترمیم زخم را بیشتر میکند: تنها در زخمهای تمیز بکار ببرید چون سرعت ترمیم پوست ممکن است باعث باقی ماندن کثافات در زخم شود.

کرم حشیشه القزاز: یک داروی با ارزش که برای بیرون کشیدن تراشه چوب و نیش حشرات حشرات و کورک یا برای سوختگی و تاول بکار میرود.

کرم آرنیکا: موثر برای کوفتگی و کشیدگی عضلات . در پوست مجروح بکار نبرید چون ممکن است تحریک کننده باشد.

قرصهای آرنیکا: برای شوکها یا حوادث خانگی لازم است،یکی از این قرصهای همئوپاتیک را میتوان تا هنگام ایجاد احساس آرامش ، هر 30 دقیقه یک بار مصرف کرد.

روغن اسطوخودوس: 2-3 قطره ی آنرا به یک قاشق چایخوری روغن حامل اضافه کنید و انتهای گردن و شقیقه ها را ، با بروز اولین نشانه های سزدزد یا میگرن ،ماساژ دهید.از همین مخلوط برای درمان سوختگی،تاول و آفتاب سوختگی استفاده کنید.

روغن درخت چای: فوق العاده ضد عفونی کننده و ضد قارچ برای بریدگیها و خراشها و نیز زگیل و تبخال.

کپسول مغربی: درمان کننده مناسب حالت خماری است با مقدار دوز بالا (دو تا سه گرم) در صبح مصرف شود تا به آرامش و نشاط لازم برسید.

عصاره نارون کوهی: مناسب برای درمان سوختگی سطحی و سوختگی بر اثر آفتاب ، خیسانده ریشه های طنابی نارون کوهی جریان خون را در محل زخمها و نیش حشرات تسهیل میکند و آنرا تسکین میدهد برای کوفتگی و در رفتگی عصاره منجمد نارون کوهی که قبلا آماده و با مشخصات در فریزر قرار داشته استفاده کنید.

داروهای خانگی: از مواد خام موجود در قفسه آشپز خانه ،مانند سیر،زنجبیل،چای های گیاهی،برخی از مفید ترین داروها بعنوان کمکهای اولیه ،به دست می آید،علاوه بر این،روغن دمکرده گیاهان تازه را میتوان با استفاده روشهای سرد و داغ تهیه ی دمکده فراهم آورد.

سیر: حبه های سیر را که فوق العاده ضد عفونی کننده اند ، روی جوشهای آکنه یا نقاط عفونی دیگر پوست بمالید و برای درمان میخچه از سیر له شده استفاده کنید.

صبر زرد: برای تسکین سوختگی خفیف، تاول یا آفتابسوختگی برگی از یک گیاه صبر زرد (aloe vera) بکنید ،آنرا بشکافید و ژل غلیظ درون آنرا فرا به ناحیه آسیب دیده بمالید.

پیاز: برش ها ی تازه پیاز را روی محل گزش حشرات قرار دهید تا فورا تسکین یابد. همچنین برای از بین بردن کهیر های ناشی از مواد غذایی میتوانید از آب استفاده نمائید.

زنجبیل: یک قطعه از زنجبیل را که حالت بلوری یافته است برای رفع تهوع و پیشگری از استفراغ بجوید.

در مزرعه (طبيعت بکر): در یک مورد فوری در منطقه ای روستایی میتوانید از بومادران برای جلوگیری از خونریزی و زخم و بینی،از مینا چمنی (daisies)له شده برای کوفتگی و کشیدگی غضلات، از بارهنگ (plantain-plantago) تازه یا بادرنجبویه(lemon balm) برای گزیدگی حشرات ، و البته از dack leaves برای رفع خارشهای ناشی از تماس با گزنه ، استفاده کرد.

گیاهان خشک شده: مجموعه ای از گیاهان خشک شده ،به صورت باز یا کیسه ای را برای تهیه دمکرده ها ی گیاهی در دسترس داشته باشید. دمکرده بابونه را برای ناراحتی ها و شوکهای عصبی ،رازیانه را (fennel) یا نعناع را برای سوء هاضمه و اسطخو دوس را برای سردرد و میگرن مصرف کنيد.

روغنهای دمکرده: از روغن هو فاریقون برای سوختگی ، از روغن گل قاصدک (marigold) برای کوفتگی و کشیدگی غضلات ، و از روغن بادرنجبویه (lemon balm) برای نیش حشرات و بعنوان دافع حشرات استفاده کنید.

sajadhoosein
05-02-2011, 12:04
سلامت-نمي‌دانم چه‌طور بايد اين نکته مهم را به شما يادآوري کنم. اين نکته و يا شايد هشدار جدي که بارها و بارها تذکر داده شده اما هنوز هم حادثه‌آفرين است. اجازه بدهيد از اينجا شروع کنم که نوروز شما پيشاپيش مبارک، تنتان سلامت و دلتان شاد و سفرهاي اين ايام بي‌خطر. اما با همه تمهيدات نيروهاي پليس، متاسفانه باز هم در ايام تعطيلات و سفر، شاهد تصادفات شديدي هستيم که باعث مي‌شوند شادي سال نو و تعطيلي به تلخي کشانده شود...
وقتي شما با صحنه تصادف يکي از هموطنان خود مواجه مي‌شويد معمولا تمايل داريد از روي حس انسان دوستي و عشق که در همه ما ايراني‌ها به وفور هست، به او کمک کنيد اما لطفا قبل از آن به من گوش کنيد. جابه‌جا کردن و نقل و انتقال مصدومان بعد از تصادف بسيار مهم و يک کار تخصصي است. معمولا در تصادفات به ستون مهره‌ها که يکي از مهم‌ترين قسمت‌هاي آن يعني گردن (چون قسمت متحرک‌تري در ستون فقرات است، در ثاني وزن سر ما را تحمل مي‌کند و سوم اينکه مهم‌ترين قسمت نخاع که به دست و پا و احشاي داخلي و ريه و مثانه و غيره حس و عصب مي‌دهد در آن جاست و سرمنشا سلسله رشته‌هاي عصبي است) آسيب وارد مي‌شود. در اکثر مواقع با اين آسيب، مهره دچار ضربه مي‌شود و يا مي‌شکند اما نخاع که در آن محفوظ است دچار آسيب نمي‌شود ولي در اثر جابه‌جايي مصدوم، استخوان‌هاي شکسته که ثبات اوليه را ندارند به شريان‌ها و نخاع آسيب مي‌زنند و به له شدن آن و يا قطع کامل اين ارتباط منجر مي‌شوند لذا خواهش مي‌کنم اگر مهارت جابه‌جايي چنين مصدوماني و شيوه فيکس و ثابت کردن گردن يا ديگر استخوان‌هاي شکسته را نداريد، اجازه دهيد تيم نجات اين کار را بکند تا مبادا با يک آسيب ثانويه، بالاترين صدمه و حالتي، از مرگ بدتر را براي فرد به وجود آوريد. درآوردن کلاه ايمني بايد با مهارت و احتياط و فيکس کردن ناحيه گردن باشد. بسيار مهم است که راه هوايي باز بماند تا حتي لحظاتي مغز و نخاع بدون اکسيژن نمانند چون اين سلول‌هاي حساس و بدون اکسيژن به زودي مي‌ميرند.

به ياد داشته باشيد پاره يا له شدن نخاع در ناحيه مهره‌هاي گردني مساوي است با بي‌حرکتي و بي‌‌حسي شدن تمام بدن و من به اطرافيان اين بيماران مي‌گويم جوان شما که 70 کيلو بوده، حالا با اين آسيب تبديل شده به بچه 2 يا سه ماهه‌اي که 70 کيلوست و واقعا به ناتواني همان شيرخوار است و يک زندگي سخت در انتظار اوست. خواهش مي‌کنم بيشتر دقت کنيد. راستي به ياد نمونه غم‌انگيز فوت مرحوم دکتر غرضي افتادم که در اثر همين جابه‌جايي غيراصولي (پاي ايشان شکسته بود و در جابه‌جايي به شريان پا آسيب رسيد و پاره شد و با خون‌ريزي زياد فوت کردند) اتفاق افتاد. روحش شاد.بدن در تماس با مايعات داغ درعرض سه ثانيه دچار سوختگي عميق مي شود همچنين اجسام داغ مي توانند در مدت سه ثانيه بدن را تا عمق بسوزانند و خنک کردن با آب سرد نيز موثر واقع نمي شود.
دکتر سيد حميد صالحي، رييس بيمارستان سوختگي شهيد مطهري در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا واحد علوم پزشکي ايران گفت: در سوختگي‌هاي شديد به هيچ وجه پوست سوخته را با آب سرد خنک نکنيد، چراکه درجه حرارت بدن را پايين مي آورد و اين به نفع فرد سوخته نيست.

وي با تاکيد بر اينکه تنها اقدام موثر در سوختگي ، مراجعه فوري به مراکز درماني سوختگي است؛ افزود : در صورتي که بيمارتان با آمبولانس منتقل مي شود درخواست وصل شدن سرم و اکسيژن کنيد. پوشاندن بدن با پارچه تميز و خنک نيز پيش از مراجعه به بيمارستان موثر است.
دکتر صالحي در ادامه با تاکيد بر اينکه وقت را براي مراجعه به مراکز تخصصي سوختگي از دست ندهيد؛ اضافه کرد: بيمارستان‌هاي شهيد مطهري در شمال تهران ، يافت آباد در جنوب تهران و شهيد چمران ، بيمارستان هاي مجهز به بخش هاي تخصصي سوختگي هستند.
وي همچنين با بيان اينکه 60 درصد سوختگي ها در اثر آتش گرفتگي و انفجار است؛ گفت: هنوز هم سماورها و منابع آب جوش در خانه ها در دسترس کودکان قرار مي گيرند و کودکان بسياري با آب و شيرداغ مي سوزند.
صالحي افزود: سوختگي با شعله بيشتر از همه خانم هاي خانه دار را درگير مي کند و بيشترين سوختگي در کودکان با آب جوش ايجاد مي شود.
وي گفت: اگر يک بار بيمار سوخته و پانسمان هاي دردناک او را ببينيد هيچوقت حاضر نمي شويد خود يا کودکانتان را در معرض آب جوش قرار دهيد.
صالحي با بيان اين كه آب 60 درجه مي تواند دست را به طور عميق بسوزاند، گفت: بهترين راه جلوگيري از مرگ و مير ناشي از سوختگي، پيشگيري است.
,شکستگی در یک انگشت کوچک پا ممکن است، ممکن است درد فراوانی را ایجاد کند.
این توصیه‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا درد انگشت‌تان را تخفیف و سرعت بهبودی‌ را افزایش دهید. البته هر شکستگی، ثابت‌شده یا احتمالی، باید بوسیله پزشک مورد ارزیابی قرار گیرد.سعی نکنید روی پنجه پای‌تان راه بروید، وزن‌تان را حتی‌الامکان روی پای آسیب‌ دیده‌تان نیندازید.

یک کیسه یخ روی پنجه‌ پای‌تان بگذارید تا تورم و درد به حداقل برسد. ترتیبی دهید که یخ به طور مستقیم با پوست تماس نداشته باشد، و کیسه یخ را هر بار بیش از 20 دقیقه در محل نگذارید.
برای تخفیف درد از مسکن‌های معمولی مانند آسپیرین و ایبوپروفن استفاده کنید.
از کفش با پنجه پهن و دارای کف محکم و قوی استفاده کنید.
تا زمانی که انگشتان پای‌تان به بهبود پیدا کند، از تمرین‌های و فعالیت‌های جسمی یا ورزش، به خصوص فعالیتی که باعث شکستگی انگشت‌تان شده است، خودداری کنید.
شناکردن جایگزین خوبی برای سایر فعالیت‌های جسمی تا زمانی است که انگشتان پای‌‌تان بهتر شود.

sajadhoosein
05-02-2011, 12:13
استفاده از پانسمان مرطوب بيش از 72 ساعت ممكن است باعث خشكي پوست شود، از اين رو مواد استفاده شده در پانسمان بايد هر 24 ساعت تعويض شود.
دكتر جواهري متخصص پوست و مو،به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: پانسمان هاي مرطوب (كمپرس مرطوب پوست) براي ضايعات التهابي حاد و ترشحي پوست استفاده مي شوند كه بر حسب شرايط بيماري ممكن است استريل يا غير استريل باشند.
وي ادامه داد:پانسمان مرطوب به منظور كاهش التهاب و كاهش جريان خون موضع التهاب، پاك كردن پوست از نسوج مرده و تخليه ترشحات عفوني صورت مي گيرد، داروها را مي توان بعد از برداشتن پانسمان مرطوب به پوست ماليد.
دكتر جواهري در ادامه تصريح كرد: برخي از پانسمان هاي مرطوب براي جلوگيري از تبخير رطوبت بكار مي روند، اما پانسمان هاي مرطوب عموماً بايد باز باشند تا از خطر چسبندگي پوست پيشگيري شود.
وي افزود:پانسمان هاي مرطوب و خنك را بايد در حرارت اتاق نگه داشت و هر پنج دقيقه بايد كمپرس را برداشته، در محلول خيس كنيم و مجدداً روي ضايعه پوستي قرار دهيم.
اين متخصص پوست و مو با بيان اينكه در صورت ضرورت استفاده از كمپرس آب گرم، بايد ناحيه تحت درمان را از نظر سوختگي به دقت بررسي نمود،اظهار داشت: در كمپرس هاي بسته بايد از حوله استريل و يك لايه پلاستيكي روي آن استفاده كرد تا در محل ثابت شود.
دكتر جواهري خاطرنشان كرد: پانسمان هاي مرطوب بايد هر 24 ساعت تميز شوند و از استفاده طولاني مدت پانسمان هاي مرطوب بايد خودداري كرد، چرا كه مي تواند باعث خشكي پوست شود


همشهری آنلاین-اگر شخصی دیگر دچار بریدگی عمیق شده باشد، مهم است که آرام بمانید و کمک‌های اولیه را به کار برید.این توصیه‌ها برای درمان بریدگی عمیق به کار می‌رود:پارچه یا باند تمیزی را روی زخم بگذارید، و فشاری مداوم را بر روی آن اعمال کنید.در همین زمان، ناحیه زخمی‌شده را بالای قلب‌تان نگهدارید (مگر اینکه اندام‌تان شکسته باشد).

اگر بانداژ غرق خون شد، آن را به حال بگذارید، و یک باند تازه روی باند قبلی بگذارید.
سعی کنید که به آرامی تنها با آب شیر بریدگی را بشویید- از مواد ضدعفونی‌کننده یا صابون استفاده نکنید.
اگر پس از پنج دقیقه خونریزی از این بریدگی ادامه یافت، اگر بریدگی عمیق یا وسیع است، روی سر‌تان قرار دارد، یا اینکه وضعیت وخیمی دارد، فورا به دنبال کمک پزشکی باشید.
سلامت-شايد شما هم واژه پيچ‌خوردگي را شنيده باشيد. پيچ‌خوردگي زماني روي مي‌دهد که ضربه‌اي مانند سقوط، لغزيدن يا تصادف روي دهد. در اين حالت مفصل بيش از حد حرکت مي‌کند و رباط کشيده يا پاره مي‌شود. براي آشنايي بيشتر با پيچ‌خوردگي و افزايش اطلاعات‌مان در اين خصوص پاي صبحت دکتر حميد بهتاش، متخصص ارتوپدي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران نشستيم...
سلامت : پيچ‌خوردگي چطور ايجاد و در کدام مفصل بيشتر مشاهده مي‌شود؟
بسياري از آسيب‌ها تحت عنوان پيچ‌خوردگي نام برده مي‌شوند ولي پيچ‌خوردگي واقعي آسيب به ليگامان‌ها است. ليگامان‌ها يا رباط‌ها، نوارهاي چربي از بافت همبند هستند که در داخل مفصل يک استخوان را به استخوان ديگر متصل مي‌کنند. پيچ‌خوردگي‌ها بيشتر در مفصل مچ پا و زانو روي مي‌دهد. علايم و نشانه‌هاي پيچ‌خوردگي عبارت‌اند از: تورم سريع، گاهي همراه با تغيير رنگ پوست، اختلال در عملکرد مفصل يا احساس ناپايداري، درد و حساسيت در ناحيه درگير و بروز مشکل در استفاده از مفصل.
سلامت : چطور مي‌توانيم بفهميم که مچ پا يا زانويمان پيچ خورده است؟
هر مفصلي در بدن مي‌تواند دچار پيچ‌خوردگي شود. در هنگام پيچ‌خوردگي مفاصل مي‌توانند فعاليت داشته باشد يا اينکه ناپايدار باشند. حرکات و فشار روي ليگامان يا رباط دردناک است. اگر مفصل قادر به حرکت نباشد ممکن است آسيب همراه شکستگي يا در رفتگي باشد. اگر شما به شکستگي يا آسيب جدي رباط در مفاصل مشکوک هستيد و يا درد و سختي در تکان دادن مفصل بعد از دو يا سه روز از بين نرود به پزشک مراجعه کنيد. پزشک ممکن است دستور تهيه عکس را به منظور کشف شکستگي احتمالي بدهد.
سلامت : آيا پيچ‌خوردگي‌ها با يکديگر تفاوت مي‌کنند؟
به‌طور کلي هرچه درد شديدتر باشد آسيب شديدتر است. پيچ‌خوردگي‌ها از نظر شدت از خفيف تا شديد متغير است. پيچ‌خوردگي خفيف زماني روي مي‌دهد که فيبرهاي داخل ليگامان بيش از حد کشيده شوند يا مختصري پاره شوند. ممکن است شما در هنگام حرکت دادن مفصل درد خفيف تا قابل توجهي داشته باشيد و هنگامي که به مفصل دست مي‌زنيد حساسيت و درد داشته باشد. تورم مختصري وجود دارد يا اصلا تورم وجود ندارد شما معمولا مي‌توانيد وزن خود را روي مفصل وارد سازيد و عکس‌هاي راديولوژي طبيعي هستند. پيچ‌خوردگي‌هاي خفيف تکرار شونده منجر به تضعيف مفصل مي‌گردند. در اغلب موارد مفصلي که دچار پيچ‌خوردگي خفيف گرديده است قادر خواهد بود ظرف حدود 24 ساعت وزن را تحمل نمايد و در ظرف دو هفته کاملا التيام يابد.
سلامت : درباره نوع متوسط و شديد پيچ‌خوردگي هم توضيح دهيد؟
هنگامي که فيبرهاي ليگاماني دچار پارگي مي‌شوند ولي رباط به‌طور کامل پاره نمي‌شود شما به پيچ‌خوردگي متوسط گرفتار شده‌ايد. درد و حساسيت موضعي هنگام لمس متوسط هستند ولي ممکن است به علت احساس ناپايداري از استفاده بخش آسيب‌ديده اکراه داشته باشيد. ممکن است شما کمي تورم داشته باشيد و دچار تغيير رنگ سياه، آبي و يا کبود شده باشيد. اگر هم يک يا چند رباط به‌طور کامل پاره شوند شما به پيچ‌خوردگي شديد گرفتار نشده‌ايد. ناحيه دردناک، متورم و کمبود شده است. شما نمي‌توانيد مفصل‌تان را به‌طور طبيعي حرکت دهيد يا بر آن فشار وارد سازيد اگر سعي در استفاده از آن نماييد ممکن است احساس عدم تعادل کنيد.
سلامت : براي درمان پيچ‌خوردگي چه اقداماتي مي‌توانيم انجام دهيم؟
براي پيچ‌خوردگي ساده از يخ به مدت 24 ساعت بعد از آسيب استفاده نماييد تا تورم را کاهش دهيد. مفصل را با پوشش‌هاي محافظي نظير بانداژ الاستيک حمايت کنيد و آن را در وضعيت بالا نگه داريد، به آرامي فعاليت طبيعي را شروع کنيد. وقتي که يک روز يا بيشتر گذشت به تدريج مفصل گرفتار را آزمايش کنيد.
سلامت : اگر بخواهيم با استفاده از دارو، دردمان را ساکت کنيم چه کارهايي توصيه مي‌کنيد؟
ممکن است بخواهيد از استامينوفن براي کاهش درد استفاده کنيد يا از داروهايي نظير بروفن براي تسکين درد توام با تورم استفاده کنيد. دقت کنيد که مصرف آسپرين و برخي از مسکن‌هاي ديگر ممکن است خون‌ريزي را افزايش دهند به اين دليل حتما سعي کنيد نظر پزشکان را جويا شويد.
سلامت : اگر پيچ‌خوردگي به اندازه‌اي جدي باشد که مفصل را دچار ناپايداري کند نيز مي‌توانيم آن را با دارو بهبود بخشيم؟
در اين حالت ممکن است شما به عمل جراحي براي ترميم رباطي که پيچ خورده يا از استخوان جدا شده نياز پيدا کنيد. همچنين ممکن است پزشک شما با گچ يا آتل ناحيه مفصل پيچ خورده را بي‌حرکت سازد. توصيه‌هاي پزشک در مورد بازتواني را انجام دهيد. اين مرحله شامل برنامه درماني زير نظر فيزيوتراپ و برنامه‌اي ورزشي براي تقويت عضلاني اطراف مفصل پيچ‌خورده است.
سلامت : برخي افراد به‌طور مکرر دچار پيچ‌خوردگي مي‌شوند، آيا اين افراد مي‌توانند پيشگيري کنند؟
هنوز به‌طور قطع نمي‌توان گفت با بانداژ، آتل‌گيري يا پوشاندن زانوها، مچ پا، مچ دست يا آرنج بتوان به طور موثري از پيچ‌خوردگي جلوگيري کرد ولي اين وسايل ممکن است در بازتواني آسيب‌ها کاربرد داشته باشد. ورزش کردن مخصوصا ورزش‌هاي استقامتي براي قوي کردن عضلاتي که به وسيله آسيب‌هاي مکرر ضعيف شده‌اند و براي پايدار کردن مفصل به منظور کمک به پيشگيري از پيچ‌خوردگي‌هاي مکرر لازم هستند.

sajadhoosein
05-02-2011, 12:26
PRICE را به خاطر بسپار!

اگر شما دچار يک آسيب جزيي بافت نرم شديد، مراحل زير را به خاطر بسپاريد. محافظت، استراحت، يخ،‌ فشار، بالا بودن. (معادل انگليسي اين لغات در اصطلاح PRICE خلاصه شده است). رعايت مراحل ياد شده مي‌تواند روند بهبود شما را تسريع کند:

محافظت (Protection): ناحيه درگير را بي‌حرکت سازيد، التيام را تسريع کنيد و از آسيب بيشتر جلوگيري کنيد. در صورت لزوم از پوشش‌هاي الاستيک، آتل‌ها، چوب زير بغل يا عصا استفاده کنيد.

استراحت (Rest): از فعاليت‌هايي که موجب درد يا تورم مي‌شوند خودداري نماييد. استراحت براي تحريک التيام بافتي در عضو آسيب‌ديده ضروري است. سعي کنيد قسمت‌هاي آسيب نديده بدن را متحرک و فعال نگه داريد تا از بد فرمي شديد پيشگيري شود.

يخ (Ice): براي کاهش درد، تورم يا گرفتگي عضلات به سرعت روي ناحيه آسيب ديده يخ قرار دهيد. استفاده از کيسه يخ، قرار دادن محل در خرده‌هاي يخ و ماساژ دادن با يخ همگي براي کوچک کردن ناحيه آسيب ديده مفيد هستند. يخ را به طور دوره‌اي تا زماني که تورم ادامه دارد استفاده نماييد.

فشار(Compression): تورم مي‌تواند موجب از دست رفتن حرکت در مفصل آسيب ديده شود. براي کنترل درد، ناحيه آسيب ديده را با پوشش‌ها و باندکشي فشرده سازيد تا اينکه تورم قطع شود.

بالا بردن (Elevation): دست يا پاي آسيب ديده را تا سطحي بالا‌تر از قلب بالا ببريد تا تورم کاهش يابد. اين حرکت مخصوصا شبانگاهان اهميت دارد.


هموطن-در مواقع آسیب دیدگی و شکستگی استخوان حتی المقدور از جابه جایی و حرکت دادن آن خوداری کنید و آنها را در حالت آویزان قرار ندهید.
دکتر محمد رضا اعتمادی فر اظهار داشت: لغزش و سقوط ناشی از یخ زدگی در زمستان که معمولا در اوایل صبح بیشتر اتفاق می افتد در افراد مسن بیشتر به شکستگی لگن و اندام تحتانی و در افراد جوان بیشتر در اندام فوقانی به ویژه مچ دست دیده می شود.

وی گفت: شکستگی لگن بالقوه می توان خطرناک باشد و حتی در صورت عدم مراقبتهای لازم در افراد مسن به مرگ ومیر آنان منجر شود. لذا به این افراد توصیه می شود در زمان یخ بندان حتی المقدور از خانه بیرون نیایند یا از کفش های مناسب و غیر لغزنده استفاده کنند.
این متخصص اورتوپدی افزود: انتقال فرد آسیب دیده تا جایی که ممکن است به وسیله پرسنل اورژانس انجام شود ،در غیر این صورت برای جلوگیری از حرکت دادن ناحیه آسیب دیده می توان از آتل های چوبی یا مقوایی استفاده کرد. همچنین استفاده از پماد های موضعی برای تسکین درد به ویژه در شکستگی های اندام فوقانی می توان مفید باشد اما استفاده نادرست و غیر علمی از آنها گاهی می تواند به التهاب های پوستی منجر شود که گچ گیری را دچار مشکل می کند.
وی خاطر نشان کرد: انجام اقدامات اورتوپدی و جراحی در افراد مسن به دلیل شکستگی مفاصل باید زودتر صورت بگیرد تا از بستری شدن طولانی آنها جلوگیری شود چرا که همین عامل ممکن است منجر به عوارض دیگری مثل عفونت مفصلی و زخم بستر شود. همچنین تغذیه ناکافی می تواند بهبود شکستگی را به تاخیر بیندازد.

sajadhoosein
05-02-2011, 12:41
تنظيم حرارت بدن چند مکانيسم دارد که اغلب با ورود سرما، آدرنالين در بدن فعال مي‌شود و با افزايش ضربان قلب و جريان خون، گرمايش فعال مي‌شود. دکتر کيوان الچيان متخصص بيماري‌هاي داخلي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران ضمن بيان اين مطلب افزود: دو حالت اورژانس سرمازدگي داريم که شامل هايپوترمي موضعي و ديگري هايپوترمي سراسري يا عمومي بدن است.

وي افزود: حالت کاهش دماي عمومي، معمولا با افزايش از دست دادن حرارت بدن همراه است و گرما نيز توليد نمي‌شود که اين حالت خطر آسيب سرمايي و مرگ و مير را بالا خواهد برد.
وي با بيان اين که کساني که در معرض آب سرد و باد خنک مي‌باشند مانند کوهنوردان، همچنين کودکان بيش از ديگران در خطر سرمازدگي قرار دارند؛ ادامه داد: گاه اين مشکل در کساني که عفونت‌هايي خاص و کم کاري تيروئيد دارند نيز ديده مي‌شود كه بسيار مرگ آفرين است.

وي در رابطه با سرمازدگي (هايپوترمي) موضعي نيز گفت: اين حالت اغلب در نوک بيني و گوش و در کساني که با تعريق زياد در معرض سرما قرار مي‌گيرند، ديده مي‌شود.

دکتر الچيان در رابطه با کمک به افرادي که دچار سرمازدگي شده‌اند، گفت: بايد اين افراد را به آرامي گرم کرد و از در معرض حرارت مستقيم قرار دادن آنها خودداري نمود؛ چرا که موجب سوختگي‌هاي شديد در آنها مي‌شود. همچنين بايد سعي شود لباس‌هاي خيس و عوامل سرما زا را از آنها جدا کرده و لباس گرم به آنها پوشانيد.
وي در پايان از عوارض سرمازدگي به کاهش حس و فراموشي و سرگيجه و تغييرات نبض اشاره کرد.
همشهری آنلاین:هنگامی که می‌افتید ممکن است برای بلندشدن روی پاهای‌تان حتی بیشتر به خودتان صدمه بزنید.برای اینکه پس از افتادن بدون خطر سرپا شوید، به این نکات توجه داشته باشید:
چند نفس عمیق بکشید و وحشت‌زده نشوید. اگر احساس درد شدید می‌کنید و فکر می‌کنید آسیب دیده‌اید، از کسی که نزدیک شماست بخواهید کمک خبر کند. در هر صورت تا زمانی که حالتان بهتر نشده است، سعی نکنید روی پا بایستید.

اگر احساس مي‌كنيد آسیب چندانی ندیده‌اید، به یک پهلو بغلتید، و سرتان را در جهتی که غلتیده‌اید، قرار دهید.
به سوی یک صندلی، کاناپه یا وسیله مشابه بخزید و به آرامی خود را بالا بکشید.
دست‌های‌تان را باز کنید و روی مبل یا صندلی بگذارید. زانوی قوی‌تر‌تان را خم کنید و زانوی دیگر را روی زمین بگذارید، و به آرامی خود را بالا بکشید.
به آرامی خودتان را بپیچانید و روی صندلی یا کاناپه بنشینید. یکی از اعضای خانواده یا در صورت نیاز اورژانس را خبر کنید.
سلامت-فوريت‌هاي پزشکي هميشه روي نمي‌دهند اما اگر خداي ناکرده روي دهند شما وقت کافي براي کسب اطلاعات در اين زمينه را نداريد. بنابراين مهارت‌هايي که از طريق آموزش به دست مي‌آوريد، روزي چنان به کار شما خواهند آمد که تازه آن هنگام متوجه خواهيد شد که داشتن و يا نداشتن برخي مهارت‌هاي پزشکي چقدر در کارايي انسان‌ها تاثيرگذار است. يکي از اين مهارت‌ها، مهارت برخورد با اورژانس خفگي است.

يکي از شايع‌ترين مشکلاتي که ممکن است براي افراد به وجود آيد خفگي است. خفگي در اثر انسداد مسير هوا در گلو يا ناي ايجاد مي‌شود به تعبيري جريان هوا به داخل ريه‌ها مسدود مي‌شود. اين موضوع به نوبه خود موجب قطع جريان خون غني از اکسيژن به مغز و ساير اعضا مي‌شود. در صورتي که به سرعت در جهت رفع اين مشکل اقدام نکنيم، ممکن است تبعات مرگباري را در پي داشته باشد. خفگي اغلب به دليل گيرکردن يک تکه بزرگ از غذاي خوب جويده نشده در حلق يا ناي ايجاد مي‌شود. غذاهاي جامد مانند گوشت، به طور معمول علت بروز اين مشکل هستند. اغلب افرادي که دچار خفگي مي‌شوند هنگام جويدن يک تکه بزرگ گوشت در حال حرف‌زدن بوده‌اند. دندان‌هاي مصنوعي هم مي‌توانند خطر خفگي را افزايش دهند چون در اين حالت فرد غذا را کمتر در دهان احساس مي‌کند و در نتيجه درک اين موضوع که غذا خوب جويده شده يا نه، مشکل‌تر خواهد بود. به علاوه افرادي که دندان مصنوعي دارند نمي‌توانند مانند گذشته‌ها غذا را کاملا بجوند زيرا دندان‌هاي مصنوعي فشار کمتري بر غذا اعمال مي‌کنند. از ديگر علل شايع خفگي مي‌توان به تندتند غذاخوردن، خنديدن يا با عجله صحبت کردن هنگام غذاخوردن و غذاخوردن هنگام راه رفتن اشاره کرد. يکي از نخستين واکنش‌هاي فردي که دچار خفگي مي‌شود وحشت زياد است. چهره فرد قرباني اغلب شبيه افراد هول زده مي‌شود و سپس با قطع تنفس، صورتش کبود يا خاکستري مي‌شود. همچنين ممکن است، خس‌خس داشته باشد و يا بريده بريده نفس بکشد.


سرفه‌هاي خفگي
چنانچه لقمه غذا راهش از مسير اشتباهي عبور کند يعني به جاي مري وارد ناي شود، واکنش سرفه اغلب اوقات مشکل را به سرعت حل و فصل مي‌کند. در حقيقت، چنانچه فرد قادر است راحت سرفه کند و رنگ پوستش طبيعي است جاي نگراني نيست و او دچار خفگي نمي‌شود اما اگر سرفه، بيشتر شبيه بريده بريده نفس کشيدن است احتمالا فرد دارد خفه مي‌شود و نيازمند کمک فوري است. اگر فرد قادر به صحبت‌کردن هست يعني راه هوايي کاملا مسدود نشده و اکسيژن به ريه‌ها وارد مي‌شود. براي اطمينان از اين امر از فرد بخواهيد تا چيزي بگويد.

بازکردن راه هوايي
حتما شما هم سريال زيباي پرستاران را تماشا کرده‌ايد و بارها از طريق تکنسين‌هاي اورژانس نحوه بازکردن راه هوايي مسدود را مشاهده کرده‌ايد. امدادرسانان سريال پرستاران اغلب اوقات روي فرد خفه شده مانوري را اجرا مي‌کنند که در پزشکي به آن مانور هايمليش مي‌گويند.
شايد بتوان ادعا کرد، مانور هايمليش بهترين روش شناخته شده براي بازکردن راه هوايي است. اين مانور بايد تنها روي فردي صورت پذيرد که دچار انسداد کامل يا تقريبا کامل راه هوايي شده است. اما از کجا بفهميم که فرد در چنين شرايطي است؟ فردي که در حال خفگي است قادر به صحبت‌کردن نيست، از حال رفته يا با زور و تقلا صداهايي شبيه غرغره‌کردن از خود درمي‌آورد و صورت فرد کبود، خاکستري يا آبي تيره مي‌شود. براي انجام مانور هايمليش بايد پشت فرد در حال خفه شدن بايستيد و دست‌هاي خود را دور کمر او قرار داده و کمي او را به جلو خم کنيد. سپس يکي از دست‌هاي خود را مشت کرده و کمي بالاتر از ناف وي قرار دهيد، با دست ديگر مشت را بگيريد و با ايجاد فشاري محکم روي شکم، ضربه سريعي به سمت بالا وارد کنيد، به طوري که مي‌خواهيد فرد را از سطح زمين بلند کنيد. اين کار موجب بالارفتن ديافراگم و در نتيجه اعمال فشار به ريه‌ها و بيرون راندن هواي پرفشار از ريه‌ها مي‌شود. اين عمل را آن‌قدر تکرار کنيد تا غذا يا هر شيء خارجي به انسداد راه هوايي پايان دهد. ساير شيوه‌هاي بازکردن راه هوايي هم در شرايط خاص ممکن است مفيد واقع شوند اما ابتدا اطمينان حاصل کنيد که فرد قادر به نفس‌کشيدن نيست.

بازکردن راه هوايي با انگشت
ساده‌ترين راه براي بازکردن راه هوايي مسدود، بردن انگشت به پشت حلق و بيرون‌کشيدن عامل انسداد است. شيء اغلب آن‌قدر پايين‌تر از حلق است که ديده نمي‌شود اما اگر مي‌‌توانيد آن را ببينيد، انگشت خود را براي بازکردن راه هوايي به ته حلق فرد فرو کرده و شيء خارجي را بيرون بکشيد. اين روش تنها در مواردي موثر واقع مي‌شود که شيء خارجي در بالا يا پشت حلق گير کرده باشد و تنها زماني بايد اقدام به چنين کاري کرد که شيء خارجي قابل مشاهده باشد. مواظب باشيد غذا يا شيء را بيشتر داخل راه هوايي فرو نکنيد که اين امر در بچه‌هاي کوچک به راحتي امکان‌پذير است.

بازکردن راه هوايي خودتان
اگر ناگهان دچار خفگي شديد و کسي هم براي کمک به شما دم دست نبود مانور هايمليش را به روش زير روي خودتان اجرا کنيد. ابتدا دست خود را مشت کرده و بالاي ناف قرار دهيد. سپس مشت را با دست ديگر گرفته و روي يک سطح صاف و محکم خم شويد به طور مثال روي سکو يا صندلي، اکنون مشت خود را به سمت داخل و بالاي شکم فشار دهيد.

sajadhoosein
05-02-2011, 12:49
جام جم آنلاين: سوختگي نوعي جراحت پوست يا غشاهاي مخاطي (مثل پوشش دهان، معده، ملتحمه و مجاري هوايي) است كه در اثر گرماي بيش از حد، سرماي بيش از حد، مواد شيميايي و جريان الكتريكي ايجاد مي‌شود.جراحت سوختگي مي‌تواند از اين فراتر رود و ساختمان‌هاي زير پوست مثل ماهيچه‌ها، استخوان‌ها، اعصاب و رگ‌هاي خوني را نيز گرفتار كند. شرايط آسيب، علت سوختگي، محل و شكل سوختگي، وسعت، سن مصدوم، محل آن و وجود ضايعات همراه از جمله معيارهايي هستند كه در تعيين شدت سوختگي به‌كار مي‌روند.

سوختگي سطحي: فقط سبب قرمزي، تورم و حساسيت پوست مي‌شود و به طور طبيعي بدون باقي گذاشتن اثري از خود، بهبود مي‌يابد. اين سوختگي نياز چنداني به مراقبت پزشكي ندارد.
سوختگي متوسط: با ايجاد تاول مشخص مي‌شود و در صورت عدم رسيدگي دچار عفونت مي‌شود.
سوختگي عميق: محل سوختگي به رنگ خاكستري در مي‌آيد و با وجود وسعت سوختگي، دردي ندارد، زيرا اعصاب مربوط به درد نيز در محل سوختگي از بين مي‌روند. اين سوختگي نياز به بستري در بيمارستان و گاهي پيوند پوست دارد.
براي بهبود
صرف‌نظر از سوختگي‌هاي شديد كه نياز به مراقبت‌هاي دقيق پزشكي دارد براي هركس ممكن است سوختگي‌هاي خفيف رخ دهد. براي درمان اين قبيل سوختگي‌ها استفاده از كمپرس سرد روي محل سوختگي علائم درد و سوزش را تخفيف مي‌دهد. براي اين كار مي‌توانيد گازاستريل را با آب يخ آغشته كرده و حدود 20-15 دقيقه روي محل ضايعه بگذاريد. روزي 6-4 بار اين كار را انجام دهيد. آب تميز بهترين محلول براي شستشوي سوختگي است.
اگر پوست شما تاول زده است، قبل از لمس تاول‌ها، دست‌ها را با آب و صابون بشوييد چراكه اين تاول‌ها به سادگي دچار عفونت مي‌شوند. براي پانسمان تاول‌هاي پاره شده يك باند استريل روي تاول بگذاريد، سپس آن را با پنبه و چسب بپوشانيد. بهتر است تاول‌ها را نكنيد، چون عفونت مي‌كند.
به هيچ‌وجه از محلول‌هاي يددار يا الكل‌ در زير پانسمان استفاده نكنيد چراكه ترميم را به تاخير مي‌اندازند. روزي يك‌بار پانسمان روي تاول‌ها را تعويض كنيد. مي‌توانيد قبل از تعويض با استفاده از كمي آب سرد جدا كردن باند را آسان‌تر كنيد.
مراقب باشيد كه بانداژ محكم و دوراني را انجام ندهيد چراكه در صورت تورم عضو مبتلا، جريان خون دچار مشكل مي‌شود. به همين خاطر در صورت بروز علايمي مثل سوزن‌سوزن شدن، بي‌حسي، درد يا تورم و رنگ‌پريدگي پوست بايد بانداژ را باز كرده و سريعا به پزشك مراجعه كنيد.
پمادهاي مختلفي از جمله سيلور سولفاديازين كه به صورت كرم يك درصد موجود است، ممكن است براي درمان توسط پزشك تجويز شود. در استفاده از آن روي ضايعات صورت محتاط باشيد.
10 فرمان براي كمك به سوختگان‌
تمام سوختگي‌ها سطحي و آسان نيست. اگر با فردي كه لباسش آتش گرفته يا دچار سوختگي شده بود برخورد كرديد، اقدامات زير را انجام دهيد و مصدوم را به سرعت به بيمارستان برسانيد.
1- فورا شعله‌هاي آتش لباس يا موي مصدوم را خاموش كنيد، براي اين منظور مصدوم را با يك پرده، پتو، كت يا گليم تنگ پوشانده و او را در كف زمين صاف بخوابانيد.
2- اگر لباس‌هاي مصدوم در حال سوختن است، به او اجازه ندهيد تا بدود.
3- نبايد مصدوم را روي زمين بغلتانيد، اين كار باعث سوختن نواحي آسيب نديده مي‌شود.
4- مصدوم را از محوطه‌اي كه دود گرفته است، خارج كنيد.
5- سعي نكنيد كه قسمت‌هايي از لباس را كه به پوست چسبيده‌اند، جدا كنيد.
6- اگر مصدوم بيهوش است با عقب دادن سر وي، هرگونه انسداد راه هوايي توسط زبان را رفع كنيد.
7- اگر نبضي وجود ندارد، ماساژهاي قلبي را شروع كنيد.
8- اگر خونريزي خارجي شديد وجود دارد، فورا آن را متوقف كنيد.
9- اگر مصدوم هشيار است براي جايگزيني مايعات از دست رفته به وي آب بدهيد.
10- با استفاده از باندهاي تميز محل سوختگي را بپوشانيد تا خطر ايجاد عفونت را كم كنيد.
:بخیه‌هایی که برای بستن بریدگی‌های عمیق در پوست مورد استفاده قرار می‌گیرند بايد به طور مناسب مورد مراقبت قرار گیرند.برای مراقبت از بخیه‌ها به این نکات توجه داشته باشید:
بخیه‌ها را تمیز و خشک نگهدارید. باید بتوانید ناحیه را سه روز پس از بخیه‌زدن بشویید.
اگر دکتر شما توصیه کرد، پس از 24 ساعت، زخم را به آرامی با آب پاک کنید، آن را کاملا خشک کنید، و دوباره آن را پانسمان کنید.
اگر مایع زرد روشنی از زخم بیرون بزند، ممکن است لازم باشد،زخم را پوشیده نگهدارید.
در صورت تایید دکتر از مقدار پماد آنتی‌بیوتیک روی زخم استفاده کنید تا خطر عفونت کاهش پیدا کنید.
برای کاهش درد و تورم، تا حداکثر دو روز پس از بخیه‌شدن، سعی کنید تا آنجا که ممکن است زخم را بالاتر از سطح قلب نگهدارید.

sajadhoosein
05-02-2011, 12:57
اگر مصدومي دچار جراحت سر شده است، دقت کنيد که ممکن است شکستگي جمجمه وجود داشته باشد.
مصدوم ممکن است اختلال هوشياري داشته باشد. شکستگي جمجمه يک آسيب جدي است چون خطر صدمه به بافت مغز، چه مستقيما به خاطر قطعات استخواني شکسته شده از جمجمه و چه در اثر خون‌ريزي داخل جمجمه، وجود دارد. نشت مايع زلال (مايع مغزي- نخاعي) يا خونابه از گوش يا بيني، نشانه يک آسيب جدي است.
در هر مصدومي که دچار آسيب به سر و در نتيجه آن، اختلال هوشياري شده است، به شکستگي جمجمه مشکوک شويد. به خاطر داشته باشيد که مصدومي که دچار شکستگي احتمالي جمجمه است، مي‌تواند آسيب گردني (نخاعي) هم داشته باشد.
روش کار
1) اگر مصدوم هوشيار است، به او کمک کنيد تا دراز بکشد. در صورتي که آسيب گردني وجود دارد، از چرخاندن سر خودداري کنيد.
2) با وارد کردن فشار روي محل جراحت، خون‌ريزي پوست سر را مهار کنيد. به دنبال آسيب‌هاي ديگر بگرديد و آنها را درمان کنيد.
3) اگر از يک گوش ترشح خارج مي‌شود، با يک پانسمان استريل يا لايه‌ پوششي تميز، روي گوش را بپوشانيد و با ملايمت به کمک باند محکم کنيد.
4) تا رسيدن نيروهاي امداد پزشکي، علايم حياتي (سطح پاسخ‌دهي، نبض و تنفس) را کنترل و ثبت کنيد.طبق نتايج تحقيقات جديد؛ ژل‌ها يا پمادهاي حاوي مسکن در درمان درد مزمن زانو بهتر از قرص‌ها عمل مي‌کنند.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، مطالعه بر روي 600 بيمار بالاي 50 سال نشان مي‌دهد؛ پمادهاي ضد التهاب به اندازه انواع خوراکي موثر هستند و عوارض جانبي کمتري نسبت به آنها دارند.
تخمين زده مي‌شود که درصد بسياري از افراد بالاي 50 سال از درد زانو رنج مي‌برند و در نيمي از آنان بيماري از نوع شديد محسوب مي‌شود.

شايعترين علت درد زانو استئوآرتريت است، بيماري که به علت فرسودگي غيرطبيعي غضروف ايجاد مي‌شود.
هر دو نوع داروي موضعي و خوراکي تاثير يکساني بر درد زانو دارند اما گروهي که با انواع خوراکي درمان شدند بيشتر از گروه ديگر دچار عوارضي چون سوء هاضمه، فشارخون و تشديد آسم شده بودند.
گفتني است، اين تحقيقات در دانشگاه« Queen Mary University » لندن صورت گرفته است.با توجه به افزايش سفرهاي تابستاني و حضور افراد در مناطق کويري و جنگلي، احتمال گزيدگي‌هاي متفاوت از جمله مار، عقرب و عنکبوت بيشتراست. دکتر کيوان ايلچيان، متخصص داخلي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا واحد علوم پزشكي ايران با بيان اين مطلب افزود: دوسوم گزيدگي‌ها در اندام فوقاني مثلا دست و صورت به وجود مي آيد و علت آسيب گزيدگي‌ها مواد مختلفي است که طي گزش وارد بدن مي شود.
از جمله اين مواد مي‌توان به آنزيم‌ها و مواد پروتئيني اشاره کرد که با رسوب اين مواد در ارگان‌هاي مختلف از جمله قلب، کليه و ريه منجر به مختل شدن اين ارگانها مي‌شود.
وي درباره اقدامات موثري كه بعد از گزش بايد صورت گيرد، گفت: مصدوم را در درجه اول از محل گزش دور و در محلي آرام اسکان دهيد. بهتر است نوع جانوري را که منجر به آسيب شده و شکل ظاهر آن از جمله شکل سر براي مثال مثلثي يا گرد بودن سر و يا حلقه‌اي بودن اندام آن به پزشک گزارش داده شود؛ چرا که اين مساله در روند درمان موثر است.
دکتر ايلچيان افزود: بهتر است محل گزش را با يک آتل بي‌حرکت کرده و بالاي گزش را تا دو سانتي‌متر بست تا گردش خون کند شود.
همچنين از خوراندن آب يا ديگر مواد غذايي به مصدوم اجتناب کرد. همچنين محل گزش با آب و صابون شسته شده و با يک حوله خنک به کندتر شدن جريان خون منطقه گزش کمک کرد. در صورت رساندن بيمار تا 8 ساعت به مراکز درماني، نجات جان بيمار تا حد زيادي تضمين مي‌شود.
تحقيقات نشان مي‌دهد معمولا ميان خانواده‌هاي فرانسوي كمتر خانواده‌اي راجع به كمك‌هاي اوليه اطلاعاتي دارد، به همين منظور متخصصان قصد دارند طي برنامه‌هايي، يادگيري كمك‌هاي اوليه را عموميت دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از خبرگزاري فرانسه، آمارها نشان مي‌دهد كه تعداد بيشماري از اين افراد به دليل نداشتن آگاهي و اطلاعات كافي در زمينه كمك‌‌هاي اوليه جان خود را از دست مي‌دهند.
بنا بر اين گزارش، در اين برنامه كمك‌هاي ويژه در مورد افرادي كه دچار خونريزي و يا دچار تنگي نفس شده است در جايگاهي ويژه قرار دارد و اينكه چطور مي‌توان به افرادي كه دچار بيماري‌هاي قلبي هستند، تنفس دهان به دهان بدهند.
بر اساس اين گزارش، بنا به گفته محققان با ارايه اين مطالب جهت كمك رساني 20 درصد از افرادي كه دچار مشكلاتي شده بودند، نجات پيدا كردند و تنها حدود 2 تا 3 درصد از اين افراد جان خود را از دست داده‌اند.
يادآوري مي‌شود:مقامات فرانسه اميدوارند كه با انجام اين فعاليت‌ها از ميزان زيادي از مرگ و مير هاي جاده‌اي بكاهند

sajadhoosein
05-02-2011, 13:03
گل مژه يکي از بيماري‌هاي تقريبا شايع چشمي است که مي‌تواند افراد را در سنين مختلف درگير کند. گل مژه به صورت يک توده حساس، دردناک و قرمز رنگ در لبه پلک ظاهر مي‌شود.
دکتر احمد شجاعي، متخصص چشم در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: غدد اشکي لبه پلک‌ها در اثر عفونت‌ها و عوامل مختلف متورم و بسته شده و گل مژه ايجاد مي‌کند.
اين متخصص چشم ادامه داد: گل مژه عمدتا در لبه بيروني پلک‌ها ايجاد مي‌شود که درمان اين نوع گل مژه‌ها سريع و راحت‌تر است. اين در حالي است که برخي گل مژه‌ها در لبه داخل پلک ايجاد شده که درمان اين نوع گل مژه‌ها از نظر تخليه ترشحات چرکي طولاني‌ و مشکل‌تر است.
دکتر شجاعي، رعايت مسايل بهداشتي را در پيشگيري و درمان گل مژه مهم دانست.

وي خاطرنشان کرد: تماس دست آلوده با چشم و التهاب لبه پلک از عوامل مهمي هستند که باعث بروز گل مژه مي‌شوند. بيشتر گل مژه ها پس از چند روز به تدريج بهبود مي‌يابند.
مي در پايان توصيه کرد: استفاده از کمپرس آب گرم در تسکين درد ناشي از گل مژه موثر بوده و مي‌تواند به سرباز کردن گل مژه و تخليه ترشحات چرکي کمک کند.
رييس اداره بيماري‌هاي قابل انتقال بين دام و انسان وزارت بهداشت، با اشاره به سردي هوا و حمله وحوش هار به روستاها و حاشيه شهرها و متعاقب آن افزايش احتمال گاز گرفتگي گفت: نخستين اقدام مناسب شست وشوي محل جراحت و گاز گرفتگي با آب و صابون به مدت20 دقيقه است. دكتر محمدرضا شيرزادي، در گفت وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اين توضيح كه شست وشو با آب و صابون، سبب قليايي شدن محل جراحت و كاهش خطر انتقال هاري مي‌شود.
در ادامه از واكسيناسيون و تلقيح ايمونوگلبولين به عنوان شيوه‌هاي درماني و پيشگيرانه ياد و اظهار كرد: در گزيدگي توسط گربه،‌ گاو، شتر و يا اسب نيز به اين شيوه برخورد مي‌شود.
رييس اداره بيماري‌هاي قابل انتقال بين دام و انسان وزارت بهداشت، با بيان اين كه احتمال بروز هاري در گزيدگي هر پستانداري وجود دارد، يادآور شد: در صورت گزش توسط هر حيواني مراجعه به مراكز بهداشتي درماني و پيگيري درمان براي دريافت دوره كامل واكسيناسيون (يك تا پنج نوبت) الزامي است.
وي، با بيان اين كه اكثر گاز گرفتگي‌ها در مناطق روستايي به وقوع مي‌پيوندد، گفت: علت افزايش شيوع گاز گرفتگي در اين مناطق، نگهداري سگ‌هاي نگهبان و گله، بعضا ولگرد هستند.
دكتر شيرزادي، در ادامه افزود: چنانچه گرگ‌ هاري گله‌اي از گاو و گوسفند را مورد حمله قرار دهد آلودگي به دام منتقل و سبب انتقال آن به انسان مي‌شود.
رييس اداره بيماري‌هاي قابل انتقال بين دام و انسان وزارت بهداشت، يادآور شد: هر چند در فصول سرد سال احتمال بروز هاري افزايش مي‌يابد اما دليلي براي ناديده گرفتن بروز اين واقعه در ساير فصول سال وجود ندارد.
دكتر شيرزادي، با بيان اين كه در صورت تظاهر علايم، هاري صد درصد كشنده است، افزود: اين در حاليست كه در صورت انجام اقدامات مناسب، هاري صد درصد قابل درمان و پيشگيري است.
وي، با اشاره به اين كه ساليانه 120 هزار گازگرفتگي غالبا توسط سگ‌هاي صاحب‌دار در كشور گزارش مي‌شود، گفت: چنانچه خراشيدگي ناشي از گاز گرفتگي سطحي باشد تلقيح واكسن و در غير اين صورت تزريق واكسن و ايمونوگلبولين توصيه مي‌شود.
رييس اداره بيماري‌هاي قابل انتقال بين دام و انسان وزارت بهداشت، ادامه داد: مرگ سگ ولگرد درظرف 10 روز پس از گاز گرفتگي حاكي از وجود هاري در حيوان است. اين در حاليست كه اين مدت براي حيواناتي نظير گاو، الاغ و اسب 30 روز است.
دكتر شيرزادي، افزود: چنانچه فرد توسط حيواني غيرهار گزيده شده باشد، تزريق واكسن در سه نوبت صفر – سه و هفت روز توصيه مي‌شود.
وي، ادامه داد: اما تزريق پنج نوبت واكسن در روزهاي صفر – سه – هفت – چهارده و سي براي افرادي كه حيوان پس از گزش فرار كرده و يا هار و وحشي بودن آن محرز شده توصيه مي‌شود.

sajadhoosein
05-02-2011, 13:09
رگ‌به‌رگ‌شدگی‌ها اغلب ناشی از پیچ‌خوردگی، تحت‌فشار قرار گرفتن یا کشیده‌شدن رباط‌هایی است که استخوان‌ها را به هم متصل می‌کنند.
مناطقی از بدن که بیش از همه در معرض رگ‌به‌رگ‌شدگی قرار دارند شامل قوزک پا،زانو و مچ دست است.
در مراقبت از رگ‌به رگ‌شدگی این نکات را رعایت کنید:
به ناحیه رگ‌به‌رگ‌شده استراحت بدهید.
روی ناحیه آسیب‌دیده کیسه یخ بگذارید.
ناحیه مبتلا را بانداژ کنید.
ناحیه آسیب‌دیده را بالا نگهدارید.
در صورت امکان تا زمانی که آسیب‌دیدگی بهبود پیدا کنید، ناحیه را با آتل ثابت نگهدارید.
:همانطور که سوختگی‌های شدید نیاز به مراقبت دکتر دارند، سوختگی‌های خفیف را هم باید باید به طور مناسب درمان کرد
برای کمک به بهبود سوختگی‌های خفیف مي‌توانيد به این توصیه‌ها عمل کنید تا از وخيم‌تر شدن سوختگي جلوگيري كنيد:بلافاصله پس از آسیب‌دیدن، ناحیه سوخته‌شده را در آب سرد غوطه‌ور کنید.
از ریختن موادی مانند روغن، کره یا آب یخ روی محل سوختگی خودداری کنید. این مواد ممکن است باعث آسیب زدن بیشتر به پوست شوند.
می‌توانید در محل سوختگی از ژل تسکین‌بخش "آلوئه ورا" یا یک آنتی‌بیوتیک موضعی استفاده کنید.
پوست سوخته را با یک گاز خشک پانسمان کنید.
در صورت لزوم برای تخفیف درد از مسکن‌هایی ماننداستامینوفن یا ایبوپروفن استفاده کنید:هنگامی که سر استخوان بازو از حفره واقع در استخوان کتف در می رود، مفصل شانه در رفته است در موارد شدید رباط‌ها، تاندون‌ها و اعصاب نزدیک محل صدمه نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند.علائم این عارضه شامل بیحسی در شانه، بازو یا دست؛ درد هنگام حرکت شانه؛ و از دست رفتن حرکت طبیعی.در طول 30 دقیقه پس از جراحت، شانه ممکن است بسیار متورم و دردناک شود.
شانه دررفته با برگرداندن سر استخوان ران به درون حفره کتف جا انداخته می‌شود.
کیسه‌های یخ، کمپرس سرد و داروهای مسکن می‌توانند به کاهش تورم و درد کمک کند.
بازوی آسیب دیده را باید برای یک تا دو هفته به شانه حمایل کرد.
-به گفته دبير انجمن جراحان عمومي ايران پايين آوردن زمان انتقال مصدومان از محل حادثه به مراكز درماني مهمترين عامل در كاهش آمار تلفات و مرگ و مير مصدومان و مجروحان ناشي از حوادث است.
دكتر "پرويز دريائي" روز سه‌شنبه در حاشيه برپايي دومين كنگره انجمن علمي جراحان عمومي ايران گفت متاسفانه در كشور ما مدت زمان انتقال مصدومان از محل حادثه به بيمارستانها و مراكز درماني طولاني است كه اين امر باعث بالا رفتن آمار تلفات مي‌شود.
دكتر دريائي اضافه كرد يكي از دلايل خودداري جراحان از پذيرفتن مسئوليت برخي از مصدومان، عدم انجام اقدامات اوليه براي آنها در جهت زنده ماندن در محل حادثه است.
وي گفت اگر بتوان اين بيماران را به سرعت به مراكز درماني انتقال داد مي‌توان مرگ و مير ناشي از اين حوادث را به دو تا سه درصد كاهش داد مگر در مواردي كه ضربات شكمي به چند نقطه از شكم اصابت كرده باشد.
دكتر دريائي در خصوص برگزاري دومين كنگره انجمن علمي جراحان عمومي ايران گفت اين كنگره با هدف بررسي مشكلات و مسايل تروماهاي شكم و لگن و همچنين بحث اورژانس‌ها و اولويت‌ها در رسيدگي به بيماران ترومايي برگزار شده است.
اين كنگره طي سه روز و در شش پانل تخصصي به همراه كارگاه‌هاي عملي شامل لاپاراسكوپي و تصويربرداري در جراحي و ابزارهاي نوين در جراحي از اول تا سوم آبان ماه برپا است.
دكتر دريائي گفت اين كنگره با هدف آشنايي و آمادگي جراحان جوان براي مقابله با حوادث غير مترقبه و مروري بر تمريناتي كه در مواجهه با حوادث غيرمترقبه و بخصوص ضربات شكمي و لگن بايد انجام داد برگزار شده است.
اين كنگره توسط انجمن جراحان عمومي ايران و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي به منظور اولويت‌ها در رسيدگي به بيماران ترومايي از اول تا سوم آبان ماه در بيمارستان ميلاد برپا است.

sajadhoosein
05-02-2011, 13:16
وخیم‌ترین سوختگی‌ها باعث جاگذاری و ایجاد جوشگاه خواهند شد.
گرچه مقداری جاگذاری همیشه پس از سوختگی‌ها قابل مشاهده است، راه‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا این جاگذاری را در کودکتان به حداقل برسانید.
برای کاهش جاگذاری سوختگی این نکات را رعایت کنید:
به دور محل سوختگی پانسمان فشاری قرار دهید.
برای جلوگیری از کنتراکتور یا جمع شدگی - یک عارضه وخیم سوختگی که باعث محدویت حرکتی می‌شود- از آتل استفاده کنید.
تمرینات توصیه‌شده بوسیله فیزیوتراپیست را که حرکت عضو را در محدوده حرکتی وسیعی تقویت می‌کند، انجام دهید.
کودکتان را تشویق کنید تا فعال بماند و این کارها را به طور مستقل انجام دهد.
فعالیت‌های روزانه باعث خواهد شد ناحیه دارای اسکار (جوشگاه) را تحت کشش قرار خواهد داد و از عوارض جلوگیری خواهد کرد.:بسيار مهم است يك جعبه كمك‌هاي اوليه در هنگام بروز بريدگي‌هاي كوچك‌، خراش‌ها، سوختگي‌‌ها و ساير جراحات داشته باشيد.
اين بسته كمك‌‌هاي اوليه بايد شامل فهرستي از اجزاي ضروري باشد از جمله:

دو جفت دستكش لاتكس استريل (يا دستكش‌هاي ساخته شده از ساير مواد در صورتي كه به لاتكس آلرژي وجود داشته باشد)
صابون ضد‌باكتري و پمادهاي آنتي‌بيوتيك.
پماد sسوختگي.
محلول شستشوي چشم.
مقداري از داروهاي معمول روزانه.
دماسنج.
وسائل پزشكي اندازه‌گيري فشار خون و قند خون.
گرم کردن و کشیدن عضلاتی که بر اثر تمرین کردن دچار در رفتگی و کشش شده اند روش مناسبی نیست.
به نقل از مجله Science پژوهشگران هنگامی که گرفتگی و کشش عضلات به وجود می آید، نکات زیر را توصیه می کنند: هنگامی که احساس می کنید دوباره برای ورزش کردن آماده هستید، با حرکات آرام شروع کنید تا دوباره به حالت اول باز گردید.

ورزش کردن را با تمرینات سبک مانند شنا کردن و یا پیاده روی شروع کنید.
قبل از ورزش و بازی کردن حرکات کششی را انجام دهید.
زیر نظر پزشک از باندهایی که عضلات و مفاصل را در بر می گیرند، استفاده کنید.
تا زمانی که در عضلات احساس درد می کنید به ورزش کردن ادامه ندهید.
مركز بهداشت استان خراسان رضوي اعلام كرد: هاري بيماري است كه پيشگيري دارد ولي درمان ندارد.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه خراسان،‌ مركز بهداشت استان خراسان رضوي اعلام كرد: هاري يک بيماري ويروسي حاد قابل انتقال بين انسان و جانوران خونگرم است که آن را مي‌توان صد درصد کشنده به شمار آورد.
مخزن اين بيماري کليه حيوانات خونگرم پستاندار چه اهلي و چه وحشي مي‌باشد و حتي حيوانات خانگي‌ مانند سگ، گربه، گوسفند، گاو، الاغ، اسب و شتر هم مي‌توانند باعث اين بيماري شوند. به عبارت ديگر، هر گونه حيوان گزيدگي را بايد مشکوک به هاري تلقي نمود، مگر خلاف آن ثابت شود.
بر اساس اين گزارش عمده‌ترين راه‌هاي سرايت بيماري به وسيله گاز گرفتن يا پنجه کشيدن حيوانات هار و از طريق مخاط و پوست مي‌باشد ضمن اينكه سگ‌ها و گربه‌هاي به ظاهر سالم که در اواخر دوره کمون بيماري هستند، مي‌توانند از طريق ليسيدن لب، چشم و بيني افرادي که با آن‌ها بازي مي‌كنند، بيماري را انتقال دهند.
نكته مهم در خصوص هاري اين است كه شستشوي فوري زخم با آب فراوان و صابون بيشتر از 50 درصد در پيشگيري از بيماري هاري موثر است.
در اطلاعيه مركز بهداشت استان خراسان رضوي آمده است: علائم بيماري هاري به سه دوره نهفتگي، مقدماتي بيماري و برانگيختگي يا ظهور علائم واقعي بيماري تقسيم مي‌شود كه مهمترين نشانه‌هاي دوره مقدماتي بيماري، خستگي، بي‌اشتهايي، افسردگي، بي‌قراري، سوزش و خارش در محل زخم، تف اندازي، بي‌خوابي و تحريک پذيري مي‌باشد.
مهمترين علائم دوره برانگيختگي يا ظهور علائم واقعي بيماري، تحريک‌پذيري شديد بيماري نسبت به کليه محرک‌ها مي‌باشد. ترس از آب، جريان هوا، نور و ساير محرک‌ها، بيمار را به شدت متشنج کرده به طوري که دچار انقباضات شديد عضلاني شده و خود را به در و ديوار مي‌کوبد، ‌کف اطراف دهان را مي‌پوشاند و بالاخره بيمار با افزايش انقباضات عضلاني، نخوردن غذا و نياشاميدن آب و بالاخره در اثر انقباض عضله قلب و فلج دستگاه تنفس فوت مي‌كند.
مراجعه فوري به مرکز درمان پييشگيري‌ هاري به محض وقوع هر گونه گزش توسط حيوانات، شستشوي فوري محل زخم با آب فراوان و صابون حداقل به مدت 5 تا 10 دقيقه، خارج کردن کف صابون از لابلاي زخم به وسيله شيلنگ آب يا پيستوله آب پاش، ضد عفوني زخم با الکل 70 درصد يا محلول بتادين يک درصد، تزريق واکسن‌ هاري و در صورت نياز تزريق سرم بيماري، اقدامات پيشگيري جهت بيماري کزاز، از بين بردن حيوانات ولگرد و واکسيناسيون، قلاده گذاري و استفاده از پوزه‌بند براي سگ‌هاي صاحبدار از جمله راه‌هاي پيشگيري از بيماري هاري مي‌باشد.

sajadhoosein
05-02-2011, 13:24
ا: هنگامی که قسمتی از مفصل دایره ای شکل کتف جا به جا می شود دررفتگی کتف رخ می دهد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار گروه علمی ایسکانیوز به نقل از پایگاه اینترنتی دانشگاه Michigan ، هنگامیکه دررفتگی کتف شدید باشد، رباط، زردپی و عصب های نزدیک آسیب دیدگی نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

از علایم دررفتگی کتف می توان به بی حس شدن کتف، بازو و دستان، احساس درد در هنگام حرکت دادن شانه و عدم حرکت های عادی دست اشاره کرد.
همچنین 30 دقیقه پس از آسیب دیدن، کتف ورم می کند و احساس درد ایجاد می شود. به عقیده پزشکان، کیسه های یخ و داروهای تسکین دهنده درد می تواند درد و ورم کتف را کاهش دهد و معمولاً بازوی آسیب دیده به مدت 2 الی 3 هفته در آتل باشد و از حرکت دادن آن خودداری کرد
هر زمانی یک حیوان خونگرم – از جمله سگ یا گربه – شخصی را گار بگیرد، این خطر وجود دارد که این حیوان به ویروس هاری مبتلا باشد، و آن شخص را نیز آلوده کند.
اگر آن حیوان را نمی‌شناسید، یا اگر حیوان وحشی یا ولگرد است، باید فورا به پزشک مراجعه کنید.
اگر مطمئن هستید که حیوان به هاری مبتلا نیست، اولین کاری که باید بکنید، این است که محل زخم را کاملا بشویید.
ناحیه زخمی را با صابون آنتی‌باکتریال(ضدعفونی‌کن �ده) و آب گرم محکم بشویید. پس از تمیزکردن زخم، یک محلول ضدعفونی‌کننده مانند بتادین بر روی آن بزنید. بعد پماد آنتی‌بیوتیک روی زخم بمالید و آن را پانسمان کنید.


ا:مراقبت از چشم در مقابل آسيب‌هاي شغلي مبحثي است كه متأسفانه كمتر به آن توجه شده است.دكتر مهدي حسيني تهراني مؤسس بخش قرنيه دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: حوادث ناشي از كار در رشته چشم پزشكي بسيار زياد است و متأسفانه بيشتر طبقه كارگر و جوان را شامل مي‌شود. افرادي كه در صنايع فعاليت مي‌كنند، جوشكارها و افرادي كه كارهاي ساختماني انجام مي‌دهند
پيوسته در معرض آسيب‌هاي چشمي قرار دارند و گاهي اين آسيب‌ها تغييراتي را در چشم ايجاد مي‌كند كه فرد آسيب ديده تا حد زيادي ديد خود را از دست مي‌دهد و يا اين كه به طور كلي نابينا مي‌شود.
وي گفت: افرادي كه با مواد قليايي همچون آهك كار مي‌كنند اين مواد در چشم باعث تغييرات نسجي مي‌شود. كارگراني كه در تعميرگاه‌ها با مواد اسيدي تماس دارند نيز بايد بدانند كه اين مواد باعث آسيب‌ديدگي سطح قرنيه مي‌شود. البته بعضي مواد مانند مواد قليايي اثراتش درازمدت است و بعد از گذشت چند ماه و بر اثر آزاد شدن تدريجي مواد قليايي در چشم باعث آسيب‌هاي بعدي مي‌شود.
وي افزود: شايع‌ترين آسيب‌ديدگي ناشي از كار بروز جسم خارجي در چشم است كه متأسفانه دستكاري آنها باعث مي‌شود تا آسيب‌هاي جدي‌تري به چشم وارد شود. از جمله اين كه ممكن است لك بيشتري در قرنيه ايجاد كند و باعث كاهش ديد شود و يا اين كه به علت آلوده بودن دستها باعث ايجاد عفونت شود.
دكتر تهراني گفت: بهترين كار براي اين افراد پيشگيري از بروز حادثه است. مانند استفاده از عينك‌هاي محافظ چشم، مناسب شدن شرايط كارگاه‌ها به نحوي كه تماس افراد با مناطق خطر و مواد شيميايي كمتر باشد. در صورت تماس با مواد شيميايي نيز نخستين اقدام شست‌وشوي چشم با آب تميز است.
عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: در آسيب‌هاي چشمي، گاهي اوقات تنها درمانهاي طبي مي‌تواند مناسب باشد اما اگر اين آسيب‌ها از شدت زيادي برخوردار باشد استفاده از روش‌هاي ديگري همچون پيوند قرنيه، لنزهاي تماسي، پرده جفت و يا سلولهاي بنيادين نيز مورد نياز است تا بينايي بيماران احياء شود.
دكتر تهراني گفت: دسته ديگري كه ممكن است دچار آسيب‌هاي چشمي ناشي از كار شوند افرادي هستند كه با اشعه مادون قرمز كار مي‌كنند مانند شيشه‌گراني كه در پاي كوره‌هاي حرارتي قرار مي‌گيرند اين افراد بيشتر از ديگران در معرض ابتلا به آب مرواريد قرار دارند از طرف ديگر اشعه ماوراء بنفش نيز مي‌تواند به چشم صدمه وارد كند اسكي‌بازان، كشاورزان و كوهنوردان كه به طور دائم در فضاي باز قرار دارند و يا جوشكاران كه در معرض اين اشعه قرار مي‌گيرند خصوصاً كودكان كه به دليل تماس با اشعه ماوراء بنفش به بيماري ناخنك مبتلا مي‌شوند. از جمله افرادي هستند كه بيشترين صدمات را از اين اشعه مي‌بينند. به اين افراد نيز توصيه مي‌شود جهت جلوگيري از بروز صدمات از كلاه‌هاي مخصوص استفاده نمايند.