PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : همه چیز درباره ی گواهینامه موتورسیکلتصفحه ها : [1] 2

piremard
08-10-2010, 22:53
سلام
نکات مهم :


بتاریخ مطالب دقت کنید . چرا که ممکنه در اثر گذشت زمان قوانین در آینده ناعلوم تغییر پیدا کنند . پس با این حساب دچار اشتباه در دانسته ها نشوید .
این تاپیک تنها ظرفیت مباحث گواهینامه های موتورسیکلت های عادی با ظرفیت کمتر از 250 سی.سی در معابر شهری مطابق با قواعد راهنمایی-رانندگی رو داره . سایر گواهینامه های خاص برای موتورسیکلت و مجوزهای رانندگی در مسابقات ورزشی موتورسیکلت رانی از ظرفیت این تاپیک خارج هست .
موضوع این تاپیک کشر ایران و قوانین داخلی اون رو بیشتر مد نظر داره ، ولی چنانچه هر کاربری اطلاعات یا مطالبی در مورد دریافت گواهینامه های عادی موتورسیکلت در کشورهای دیگر در اختیار داشت می تونه از این تاپیک هم استفاده کنه و یا مطالبش رو با دیگران تقسیم کنه .
هر نوع بحث پیرامون جعل ، کپی رنگی کارت های گواهینامه و بطور کلی رفتار غیرقانونی در این زمینه در تاپیک ممنوعه و با افراد متخلف برخورد انضباتی خواهد شد .
لطفا از ارائه مطالب تبلیغی ، شماره تلفن و یا تصاویر و فیلم از مکانهای انتظامی و خصوصی ، در تاپیک خودداری فرمایید .


قوانین عام دریافت گواهینامه موتورسیکلت در ایران :

ماده26ـ هر كس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني رانندگي نمايد بايد گواهينامه متناسب رانندگي با آن وسيله نقليه را دارا باشد با متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار مي‌شود. ماده27ـ انواع گواهينامه‌هاي رانندگي به شرح جدول پيوست شماره (1) و توضيحات آن است، كه با شرايط زير از سوي راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود:
الف ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت گازي يا موتور گازي گواهينامه الف ـ1)
1ـ حداقل سن 15 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتور گازي.
ب ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور تا 250 سي‌سي (گواهينامه الف ـ2)
1ـ حداقل سن 17 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتورسيكلت مربوط.
پ ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور بالاي 250 سي‌سي و سه چرخ با وزن تا 400 كيلوگرم (گواهينامه الف ـ3)
1ـ حداقل سن 18 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ دارا بودن گواهينامه موتورسيكلت تا 200 سي‌سي حجم موتور (الف ـ2) كه حداقل يك سال تمام از تاريخ صدور آن گذشته باشد.
4ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط .


ت ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه (گواهينامه ب ـ1)
1ـ حداقل سن 18 سال تمام.
2ـ ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط، اين نوع گواهينامه براي درخواست كنندگان در اولين مرحله با اعتبار موقت يك ساله صادر مي‌شود و در مدت ياد شده دارنده آن مكلف به رعايت محدوديت‌ها و شرايط ويژه‌اي مي‌باشد كه در صورت رعايت آنها و رعايت مقررات اين آيين نامه و مرتكب نشدن تخلف، به گواهينامه رانندگي با اعتبار موضوع تبصره (6) اين ماده تبديل خواهد شد. شرايط و ضوابط مربوط به رانندگي با گواهينامه موقت و نحوه تبديل آن، به موجب دستورالعملي است كه به پيشنهاد راهنمايي و رانندگي و تصويب وزير كشور، مشخص و اعلام مي‌گردد.
ث ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه (ب ـ 2)
1ـ حداقل سن 21 سال تمام.
2ـ سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاريخ دريافت گواهينامه رانندگي (ب ـ1).
3 ـ ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
ج ـ شرايط شركت درآزمايش‌ها و صدور گواهينامه (پ ـ1)
1ـ حداقل سن 23 سال تمام.
2ـ سپـري شدن حداقـل دو سال تمام از تاريـخ دريافت گواهينامه رانندگي (ب ـ1).
3 ـ ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
چ ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه (پ ـ 2)
1ـ حداقل سن 23 سال تمام.
2ـ سپـري شدن حـداقل دو سـال تمام از تاريخ دريافت گواهينامه رانندگي (ب ـ2).
3 ـ ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي با وسيله نقليه مربوط.
ح ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه (ت ـ 1)
1ـ حداقل سن 25 سال تمام.
2ـ سپـري شدن حداقـل دو سـال تمام از تاريخ دريافت گواهينامه رانندگي (پ ـ1).
3 ـ ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي با وسيله نقليه مربوط.
خ ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه (ت ـ 2)
1ـ حداقل سن 25 سال تمام.
2ـ سپـري شدن حداقل دو سـال تمام از تاريـخ دريافت گواهينامه رانندگي (پ ـ2).
3 ـ ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.

piremard
08-10-2010, 22:58
تبصره2ـ راهنمايي و رانندگي مي‌تواند در صورت لزوم آزمايش مجدد مقررات راهنمايي و رانندگي را پيش از انجام آزمون مهارت عملي از درخواست‌كنندگان به عمل آورد. تبصره3- مراجع انجام معاينات پزشكي و همچنين ضوابط احراز سلامت جسمي و رواني درخواست كنندگان و هرگونه تغيير در آن به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور ، راه و ترابري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و راهنمايي و رانندگي تعيين مي‌گردد. (پيوست شماره 2).
تبصره4ـ در كليه موارد بالا آزمون آيين نامه و مقـررات راهنـمايي و رانندگي به صورت نوشتاري و يا رايانه‌اي انجام مي‌گيرد.
تبصره5ـ مدت اعتبار انواع گواهينامه رانندگي پنج سال است و پس از پايان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمي و رواني ، براي دوره‌هاي پنج ساله تمديد مي‌گردد. براي افرادي كه سن آنها بيش از 70 سال تمام باشد ، لازم است سلامت جسمي و رواني هر دو سال بررسي و احراز گردد.
ماده28ـ وضعيت ظاهري درخواست كننده (نقص عضو) با گواهي سلامت جسمي و رواني صادره از مراكز پزشكي مجاز تعيين شده به وسيله افسران كارشناس تطبيق داده مي‌شود و در صورت وجود مغايرت موضوع به كميسيون پزشكي نيروي انتظامي ارجاع مي‌گردد.
ماده29ـ درخواست كننده هرنوع گواهينامه رانندگي بايد مداركي را كه از طرف راهنمايي و رانندگي اعلام مي‌شود به مراجع آگهي شده ارائه كند.
ماده30ـ مندرجات گواهينامه رانندگي شامل نوع و يا پايه و گروه گواهينامه راننـدگي، مـدت اعتـبار، مشخصات راننده (كدملي)، نام واحـد صادر كنـنده، امضـاي صادر كننده، شماره مسلسل ، تاريخ و شماره صدور ، عكس درخواست كننده ، مهر واحد صدور و مشخصات ضروري ديگر مي‌باشد.
ماده31ـ هرگاه درخواست كننده گواهينامه رانندگي درآزمايش‌هاي مربوط موفق گردد ، گواهينامه رانندگي پس از رويت مدارك لازم صادر و به او تسليم خواهد شد. دارنده گواهينامه موظف است ظرف يك ماه پيش از پايان مهلت مقرر ، براي تمديد مدت اعتبار يا تعويض آن به گواهينامه معادل به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد. راهنمايي و رانندگي هنگام تمديد يا تعويض گواهينامه ، ضمن دريافت گواهي سلامت جسمي و رواني از درخواست كننده ، مي‌تواند آزمون‌هاي لازم را از وي به عمل آورد. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه هنگام كنترل گواهينامه رانندگان موظفند درصورتي كه تاريخ اعتبار آن سپري شده ‌باشد ، گواهينامه رانندگي را با ارائه رسيد اخذ و پس از اعمال قانون ، گواهينامه ياد شده را براي تمديد و يا تجديد به اداره مربوط ارسال نمايند. دارنده گواهينامه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه با مراجعه به واحد مربوط براي دريافت گواهينامه رانندگي جديد اقدام نمايد.
تبصره1ـ دارندگان گواهينامه پايه بالاتر در گروه مربوط ، مي‌توانند رانندگي وسايل نقليه موضوع گواهينامه‌هاي پايه پايين‌تر ، به جز پايه (الف) را انجام دهند.
تبصره2ـ دستورالعمل نحوه زمانبندي و ضوابط چگونگي انجام آزمونها ، تمديد اعتبار ، تجديد آزمون در صورت مردود شدن درخواست كننده و نحوه و ميزان عوارض و ماليات مصوب قابل دريافت و نظاير آن از سوي راهنمايي و رانندگي تهيه و به اطلاع عموم رسانده مي‌شود.
ماده32ـ در صورتي كه دارنده گواهينامه بخواهد براي دريافت گواهينامه از انواع ديگر اقدام نمايد ، موظف است در آزمون‌هاي مربوط شركت كند. پس از قبول شدن چنانچه گواهينامه قبلي پيش نياز گواهينامه مورد درخواست باشد ، از درخواست كننده اخذ و گواهينامه جديد صادر و به وي تحويل مي‌گردد.


ماده34ـ در صورتي كه گواهينامه رانندگي مفقود شود يا از بين برود ، دارنده آن مي‌تواند درخواست صدورالمثني نمايد. پس از احراز درستي ادعاي درخواست كننده ، با دريافت مدارك لازم و گواهي سلامت جسمي و رواني درخواست كننده و با رعايت ضوابطي كه راهنمايي و رانندگي اعـلام مي‌نمايد ، گواهينامه المـثني صادر و به وي تسليم مي‌گردد.
ماده35ـ دارندگان گواهينامه‌هاي معتبر خارجي (اعم از ايرانيان يا خارجيان) مي‌توانند تا شش ماه پس از ورود در ايران رانندگي نمايند. ولي در صورت تمايل به ادامه رانندگي در ايران بايد پيش از سپري شدن مدت ياد شده گواهينامه خارجي خود را به گواهينامه ايراني تبديل نمايند.
تبصره ـ دارندگان گواهينامه رانندگي كشورهاي غير از متعاهدين كنوانسيونهاي 1968 وين (قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها مصوب 1354) بايد ترجمه معتبر گواهينامه را همراه داشته باشند.
ماده36ـ تبديل گواهينامه‌هاي رانندگي معتبر صادر شده از كشورهاي خارجي ،كه گواهينامه صادره از ايران در قلمرو سرزميني آنان براي رانندگي معتبر محسـوب مي‌شـود و يـا آن كشور از متـعاهدين كنـوانسيون‌هاي 1968 ويـن راجـع به مقررات عبور و مرور در راه‌ها و علايم راه‌ها به شمار مي‌آيد ، با رؤيت اصل گواهينامه خارجي و با احراز سلامت جسمي و رواني درخواست كننده صوت پذيرد. در موارد ديگر تبديل گواهينامه‌هاي رانندگي با تاييد وزارت كشور صورت مي‌پذيرد.
ماده37ـ مأموران سياسي و كنسولي و اعضاي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند براي تبديل گواهينامه‌هاي خود مدرك مندرج در ماده (35) را از طريق وزارت امور خارجه به راهنمايي و رانندگي ارسال دارند.
ماده38ـ صدور گواهينامه مجدد براي كساني كه گواهينامه رانندگي آنان اخذ و يا توقيف شده‌باشد ممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد و به وسيله راهنمايي و رانندگي اخذ و ابطال خواهدشد.
ماده39ـراهنمايي و رانندگي موظف است در صورتي كه گواهينامه رانندگي اشتباه يا ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص ، گواهينامه صحيح را صادر و به وي بازگرداند.
ماده40ـ هرگاه دارنده گواهينامه يكي از شرايط پزشكي موضوع تبصره(3) ماده (27) را از دست بدهد ، موظف است حداكثر ظرف يك ماه به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد. راهنمايي و رانندگي دارنده گواهينامه را براي انجام معاينات و آزمايش‌هاي ضروري پزشكي به مراكز پزشكي مجاز معرفي مي‌نمايد. در صورتي كه نداشتن شرايط و صلاحيت رانندگي ضمن آزمايش جديد محرز گردد ، گواهينامه از وي اخذ و گواهينامه متناسب با شرايط جسماني وي تعيين و پس از صدور به وي تسليم مي‌شود و در صورت نداشتن صلاحيت رانندگي ، گواهينامه ابطال مي‌گردد.
تبصره ـ در صورت كشف نقص عضو مؤثر ، از سوي مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه ، گواهينامه رانندگي اخذ و تا زمان بررسي‌هاي پزشكي و اعلام امكان صدور گواهينامه مجدد ، دارنده گواهينامه حق رانندگي ندارد.
ماده41ـ در صورتي كه راننده به علت تكرار ارتكاب تخلفات مهم وحادثه ساز در يك سال ، حدّ نصاب نمره منفي را دريافت نمايد ، گواهينامه رانندگي وي به استناد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 ضبط يا ابطال خواهدشد.
ماده42ـ نحوه شرايط و مسئول صدور گواهينامه راهبران انواع وسايل حمل و نقل ريلي شهري و حومه ، برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برسد.

petr-cech
09-10-2010, 13:39
الف ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت گازي يا موتور گازي گواهينامه الف ـ1)
1ـ حداقل سن 15 سال تمام.

مگه نباید سن قانونی باشه ؟؟

piremard
09-10-2010, 17:29
مگه نباید سن قانونی باشه ؟؟
سلام
متنی که از اون نقل قول گرفتید ماده قانونی در مورد سن داوطلب آزمون موتورگازی هست که در حال حاضر گرفته نمی شه و بجای اون آزمون زیر 250 cc انجام می شه .

ـــــ[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مراحل اقدام داوطلبان برای دریافت گواهینامه های موتورسیکلت - بخش اول گواهینامه موتورسیکلت های کمتر از 250 cc - :


بهمراه مدارک گفته شده در قانون به یکی از مراکز آزمون جامع راهور ناجا مراجعه کنید .
اصل شناسنامه
کارت ملی ( اختیاری)
کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی - گواهی تحصیلی یا گواهی حین خدمت و یا معادل آن که در زمان صلح از سوی راهنمایی-رانندگی مورد پذیرش باشند .
دو قطعه عکس . یکی برای کارتکس آزمون و دیگری گواهی پزشکی - معاینه بینایی سنجی -
رسید بانکی برای پرداخت مبلغ 5000 ریال به شماره حساب 2171159008009 بنام - دارایی - قابل پرداخت در هر شعبه از بانک ملی
رسید بانکی پرداخت مبلغ 20000 ریال بحساب - ناجا - بشماره 2171151303003 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی
در صورت احراز و ظهر مدارک پیش نیاز بشما دو برگ کاغذ داده خواهد شد که یکی کارتکس مقوّاییست و دیگری برگ معاینه پزشکی .
افسر مربوطه مدارک شما با متن کارتکس رو تطبیق می ده و بروی اون عکس رو ممهور بمهر می کنه . بدین ترتیب شما راهی بخش معاینه پزشکی در واحد مربوطه می شید .
عموما معاینه پزشکی در حال حاضر به تنها معاینه بینایی سنجی محدود شده .
پس از دریافت نتیجه این آزمایش به سالن آزمون "آیین نامه راهنمایی-رانندگی" فراخوان می شوید . در این سالن که معمولا آزمونها توسط نرم افزار بطور سراسری انجام می شه در مدت زمان مشخص شده باید به سووالات پاسخ دهید . در صورت اینکه تعداد پاسخ اشتباه شما کمتر از 4 باشه ، شما حائز شرایط قبولی این آزمون شناخته شدید .
در مرحله بعدی با پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارائه کارتکس آزمون به افسر " آزمون عملی " . مرحله آزمون مهارت رانندگی با موتورسیکلت رو تجربه خواهید کرد .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آزمون عملی شامل دو مرحله است که بدون گذاشتن پا بروی زمین و توقف همراه یکدیگر انجام می شوند :
آزمون "موج مخروطی - cone wave :
در این آزمون تعداد 2 مخروط کنار یکدیگر قرار دارند که داوطلب باید با موتورسکیلتی که در اختیار او قرار گذاشته خواهد شد از میان آنها یکبار رفت و پس از مرحله دوم باز گردد .
آزمون دور برگردان یا - دور U شکل :
بعد از عبور از مخروط های مرحله اول ، داوطلب باید بدور مخروط سوم دور U شکل زده ، از مسیر دو مخروط اولیه باز گردد .


اما نکات آزمون های آیین نامه و عملی در ایران :
در آزمون آیین نامه راهنمایی- رانندگی هر نوع سووالی از کتب آیین-نامه که عموما از سطح دکه های مطبوعاتی قابل ابتیاع است ، خواهد آمد ! بدین معنا که ممکنست برای داوطلب متقاضی گواهینامه رانندگی موتورسیکلت ، چندین پرسش از آیین نامه مقررات رانندگی با اتومبیل پرسیده شود !! پس خواندن تمامیه متن کتاب الزامیست .
آزمون علمی مخروط ها محدود به راندن موتورسیکلت هوندا 125 هست . هر نوع آزمون با موتورسکیلت های دیگر حداقل در مراکز تهران ممنوع است . این تصمیم بخاطر تخطی افرادی گرفته شده که ا موتورسیکلت های دستکاری شده در محور فرمان در آزمون استفاده می کردند .

piremard
09-10-2010, 17:42
بر خلاف تصور عوام ، آزمون مهارت مخروط ها یکی از بهترین ابتکارات راندن موتورسیکلت است . متاسفانه بیشتر آزمون گیرها و داوطلبان این مرحله رو با مهارت اشتباه سپری می کنند و این مرحله از غالب استاندارد بین المللی اون خارج شده . این آزمون همسو با سایر کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی وینا - Vienna - سال 1968 انجام می پذیرد .
کشورهای عضو کنوانسیون ترافیکه جاده ای وینا عبارتند از :


* Aden Colony British Guyana (ADN)
* Albania (AL)
* Alderney (GBA)
* Algeria (DZ)
* Argentina (RA)
* Australia (AUS)
* Austria (A)
* Bahamas
* Bahamas (BS)
* Bailwick of Guernsey (GBG)
* Bangladesh (BD)
* Barbados (BDS)
* Belgian Congo (RCB)
* Belgium (B)
* Benin (DY)
* Botswana (RB)
* Brazil (BR)
* British Honduras (BH)
* Brune (BRU)
* Bulgaria (BG)
* Côte d’Ivoire (CI)
* Cambodia (K)
* Cameroons under French mandate
* Canada (CDN)
* Central African Republic (RCA)
* Chile (RCH)
* China (RC)
* Costa Rica (CR)
* Cuba (geen letters)
* Cyprus (CY)
* Czech Republic (CZ)
* Democratic Republic of the Congo (CGO)
* Denmark (DK)
* Dominican Republic (DOM)
* Ecuador (EC)
* Egypt (ET)
* Estonia (EST)
* Faroe Islands (FO)
* Federation of Rhodesia and Nyasaland
* Fiji (FJI)
* Finland (SF)
* France including French overseas territories (F)
* Gambia (WAG)
* Georgia (GE)
* Germany (D)
* Ghana (GH)
* Gibraltar (GBZ)
* Greece (GR)
* Grenada (WG)
* Guatemala (GCA)
* Haiti (RH)
* Holy See (V)
* Hong Kong (HK)
* Hungary (H)
* Iceland (IS)
* India (IND)
* Indonesia (RI)
* Iran, Islamic Republic of (IR)
* Ireland (IRL)
* Isle of Man (GBM)
* Israel (IL)
* Italy (I)
* Jamaica (JA)
* Japan (J)
* Jordan (HKJ)
* Kazakhstan (KAZ)
* Kenya (EAK)
* Kyrgyzstan (KS)
* Lao, People’s Democratic Republic (LAO)
* Latvia (LV)
* Lebanon (RL)
* Lesotho (LS)
* Lithuania (LT)
* Luxembourg (L)
* Madagascar (RM)
* Malawi (MW)
* Malaysia (MAL)
* Mali (RMM)
* Malta (M)
* Mauritius (MS)
* Mexico (MEX)
* Monaco
* Morocco (MA)
* Myanmar (BUR)
* Namibia (NAM)
* Netherlands (NL)
* Netherlands Antilles (NA)
* Netherlands New Guinea
* New Zealand (NZ)
* Nicaragua (NIC)
* Niger (NG)
* Nigeria (WAN)
* North Borneo
* Norway (N)
* Okinawa
* Pakistan (PAK)
* Papua New Guinea (PNG)
* Paraguay (PY)
* Peru (PE)
* Philippines (PI)
* Poland (PL)
* Portugal (P) all overseas provinces excluding Macau
* Principality of Andorra (AND)
* Republic of Korea (ROK)
* Romania (R)
* Russian Federation (SU)
* San Marino (RSM)
* Senegal (SN)
* Serbia (SRB)
* Seychelles (SY)
* Sierra Leone (WAL)
* Singapore (SGP)
* Slovakia (SK)
* South Africa (ZA)
* South West Africa
* Southern Rhodesia (RSR)
* Spain including African localities and provinces (E)
* Sri Lanka (CL)
* St. Lucia (WL)
* St. Vincent (WV)
* States of Jersey (GBJ)
* Surinam (SME)
* Swaziland (SD)
* Sweden (S)
* Switzerland (CH)
* Syrian Arab Republic (SYR)
* Tanganyika (EAT)
* Thailand (T)
* The Trust Territory of Western Samoa (WS)
* Togo (TG)
* Trinidad and Tobago (TT)
* Trust Territory of Rwanda/ Urundi (RWA)
* Tunisia (TN)
* Turkey (TR)
* Uganda (EAU)
* Ukraine (UA)
* United Arab Emirates (UAE)
* United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (GB)
* United States of America (USA) all the territories for the international relations of which the United States of America is responsible
* Uruguay (U)
* Venezuela (YV)
* Winward Islands
* Zambia (RNR)
* Zanzibar (EAZ)
* Zimbabwe (ZW)

متقاضیان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت می توانند پس از دریافت این گواهینامه با انجام عملیاته ساده اداری ، بدون نیاز به آزمون دیگری به کشورهای دیگر عضو عنوان شده در فهرست فوق با موتورسیکلت سفر کنند .

A.IvI.I.N
31-10-2010, 15:11
دوستان يكي از اشناهاي ما ميگفت جديدا بعضي از پايگاه هاي بسيج با 10 تومن ناقابل امتحان ميگيرن و گواهينامه ميدن جالب اينجاس كه ميگفت امتحان ايين نامه هم نداره وفقط عملي هستش.
كسي خبر دقيق تري نداره..؟؟؟

MrDevil
31-10-2010, 15:27
دوستان يكي از اشناهاي ما ميگفت جديدا بعضي از پايگاه هاي بسيج با 10 تومن ناقابل امتحان ميگيرن و گواهينامه ميدن جالب اينجاس كه ميگفت امتحان ايين نامه هم نداره وفقط عملي هستش.
كسي خبر دقيق تري نداره..؟؟؟
یعنی باید عضو بسیج باشی یا برای همه هست؟

A.IvI.I.N
31-10-2010, 15:34
یعنی باید عضو بسیج باشی یا برای همه هست؟

خير .
اينطور كه ميگفت نيازي به عضويت نيست.

Ezel
31-10-2010, 16:23
دوستان يكي از اشناهاي ما ميگفت جديدا بعضي از پايگاه هاي بسيج با 10 تومن ناقابل امتحان ميگيرن و گواهينامه ميدن جالب اينجاس كه ميگفت امتحان ايين نامه هم نداره وفقط عملي هستش.

همونطور که میدونیم متولی اصلی این مساله راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هست ،

با این وصف شما یعنی نیروی بسیج به جای نیروی انتظامی گواهینامه صادر می کنه ؟ یا اینکه فقط یک برگه به شما میده که از دید پایگاه بسیج X شما مهارت و توانایی راندن موتورسیکلت رو دارید ؟

به نظرم حتی اگر هم چنین برگه ای به افراد بدن اعتبارش تنها در سطح حوزه های بسیج و برای راندن موتورهای آمیکو :31: خواهد بود .

A.IvI.I.N
31-10-2010, 16:32
همونطور که میدونیم متولی اصلی این مساله راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هست ،

با این وصف شما یعنی نیروی بسیج به جای نیروی انتظامی گواهینامه صادر می کنه ؟ یا اینکه فقط یک برگه به شما میده که از دید پایگاه بسیج X شما مهارت و توانایی راندن موتورسیکلت رو دارید ؟

به نظرم حتی اگر هم چنین برگه ای به افراد بدن اعتبارش تنها در سطح حوزه های بسیج و برای راندن موتورهای آمیکو :31: خواهد بود .
نيدونم والا .
اخه انقد با اطمينان ميگفت كه منم شك كردم :13:
حالا پيگير ميشم ببينم جريان چيه.:46:

sina1415
31-10-2010, 20:15
چند تا سوال؟

1- فاصله هر مخروط چقدره ؟(چند تا مخروطه شما گفتین 2 تا ولی تو عکسخ که 5 تاست )

2- ایین نامه موتور جدا از کتاب ایین نامه خودرو است؟

3- کلاس که نداره دیگه ( مثل خودرو)

4-ایا هنگام ازمون باید شخص خودش موتورسیکلت داشته باشه

5-در کل جند روزه میشه گواهینامشو گرفت؟

_Kami_
01-11-2010, 11:18
مگه موتور سیکلت 18 سال تمام نیست؟

Ezel
01-11-2010, 11:56
2- ایین نامه موتور جدا از کتاب ایین نامه خودرو است؟

3- کلاس که نداره دیگه ( مثل خودرو)

4-ایا هنگام ازمون باید شخص خودش موتورسیکلت داشته باشه

5-در کل جند روزه میشه گواهینامشو گرفت؟


2- خیر ، کتاب آیین نامه یکی هست .

3- فعلا که نداره ، البته در خبرها بود که قرار بود از امسال برای موتور هم آموزشگاه تاسیس بشه و مثل گواهینامه پایه 2 تمام کارها در آموزشگاه انجام بشه اما اعتبار این حرف تنها در حد همون خبر بود .

4- اگر منظور شما اینه که باید با موتورسیکلت شخصی امتحان موج مخروط رو داد ؛ خیر ، آزمون با موتورسیکلتهای 125 نیروی انتظامی برگزار میشه ، اگر هم منظور شما شرط تملک موتورسیکلت شخصی برای گرفتن گواهینامه هست که باز هم خیر ، همچین شرطی وجود نداره و این مساله تابعی از موتور داشتن شما نیست .

5- اگر تمام کارها ( شامل معاینه چشم ، قبولی در آزمون آیین نامه و قبولی در آزمون عملی ) رو در یک روز انجام بدید روز بعد هم باید برای تکمیل مدارک به شهرک آزمایش مراجعه کنید ( یعنی حداقل دوروز زمان می بره) ، گواهینامه هم معمولا تا 15 روز پس از تکمیل مدارک به آدرس شما ارسال خواهد شد.

sina1415
01-11-2010, 12:21
ممنون

یعنی واسه موتور سیکلت هم باید همون کتاب ایین نامه خوردو رو که اموزشگاه ها میدن خوند دیگه؟
(اخه اون کتاب در مورد ماشین است اصلا چیز زیادی در مورد موتور نداره)

============
فاصله بین مخروط ها و تعدادشون ؟

Ezel
01-11-2010, 12:55
فاصله بین مخروط ها و تعدادشون ؟ در مورد تعدادشون آخرین باری که دیدم شهرک آزمایش 5 مخروط و کوهک رسالت 4 مخروط داشتند . در مورد فاصله شون هم متراژ دقیقی و ثبت شده ای با یکای مشخص ندیدم ، برخی میگن 7 قدم و برخی 5-5 قدم و ...
+
این که فاصله ی طولی مخروطهای کوهک از فاصله طولی مخروطهای آزمایش بیشتر هست و در نتیجه آزمون عملی در کوهک آسان تر.

A.IvI.I.N
01-11-2010, 18:52
میشه ازمون ایین نامه رو تو شهرک بدیم و برای عملی بریم کوهک...؟؟؟:31:

zahedy2006
01-11-2010, 20:05
میشه ازمون ایین نامه رو تو شهرک بدیم و برای عملی بریم کوهک...؟؟؟


ظاهرا بله می شود. ولی شهرک نظمش بهتره و فاصله هم خوبه. وقتی من می رفتم فاصله نزدیک 7 قدم بود !!

Ezel
01-11-2010, 23:21
میشه ازمون ایین نامه رو تو شهرک بدیم و برای عملی بریم کوهک...؟؟؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ظاهرا بله می شود. ولی شهرک نظمش بهتره و فاصله هم خوبه. وقتی من می رفتم فاصله نزدیک 7 قدم بود !!

بله هیچ منعی نداره ، و پیشنهاد شخصیم هم همین هست ( قبلا هم گفتم که گنجایش سالن آیین نامه ی شهرک بیشتر از کوهکه و تا جایی که خاطرم هست چشم پزشکی هم رایگان بود اما در کوهک هزینه اش رو دریافت می کنند )

البته به نظر من فاصله ی مخروطهای کوهک بیشتر از شهرک بود و در نتیجه آزمون هم آسان تر. :11:

rozy_1500
02-11-2010, 01:46
به به جای خوبی باز شد برای سوال پرسیدن تبریک میگم
حالا یه سوال
من گواهینامه هوشمند ماشین گرفتم(البته هنوز نگرفتم :31: ) حالا میخوام گواهینامه موتور بگیرم
اینجور که اطلاع دارم هنوز گواهینامه موتور رو رو کارت معمولی صادر میکنن
میشه اقدام کنیم که گواهینامه موتورمون رو با گواهینامه هوشمند ادغام کنن؟

_Kami_
02-11-2010, 12:15
ب ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور تا 250 سي‌سي (گواهينامه الف ـ2)
1ـ حداقل سن 17 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتورسيكلت مربوط.

من رفتم شهرک ازمایش . اما گفتن 18 سال تمام باید باشی !!!

lg123
24-11-2010, 03:02
سلام
آقا یه سوال فوری میخوام گواهینامه ی موتور بگیرم کتابش با اون کتاب ماشین فرق داره؟ آخه یه سری از سوالای مربوط به ماشین اصلا هیچ ربطی به موتور نداره و میخوام بدونم که اینجور سوالها هم تو امتحان میاد؟

Ezel
24-11-2010, 08:33
سلام
آقا یه سوال فوری میخوام گواهینامه ی موتور بگیرم کتابش با اون کتاب ماشین فرق داره؟ آخه یه سری از سوالای مربوط به ماشین اصلا هیچ ربطی به موتور نداره و میخوام بدونم که اینجور سوالها هم تو امتحان میاد؟


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

البته با یک سرچ ساده در ص قبل جواب سوالتون رو می گرفتید . جستجوی 3 صفحه کار چندان دشواری هم نیست :46: :11:

navidsos2000
30-11-2010, 23:41
قابل توجه دوستان که من 6 ماه طول کشید تا گواهینامه موتور گرفتم دلایل طولانی شدن به شرح زیر می باشد:
1-هر بار آیین نامه رد میشدم سه ماه بعد نوبت میزنن (قابل توجه کسانی که می خواهند تازه اقدام کنند کتاب و فول بخونن که همون بار اول قبول بشن)
2- بعد از رد کردن خان اول به خان دوم میرسیم که خیلی سخته به دلیل سرازیری بودن شهرک آزمایش و قرازه بودن موتورهای اونه که من یک هفته پشت سر هم هر روز میرفتم که آخر هم قبول نشدم و دسته آخر متوجه گرفتن امتحان عملی در شرق تهران خیابان نیرو دریایی شدم که با اولین مراجعه قبول شدم این بود داستان گرفتن گواهینامه من

piremard
01-12-2010, 08:28
هر بار آیین نامه رد میشدم سه ماه بعد نوبت میزنن
تا جاییکه یادم هست این مدت تعلیق یک ماهه هست نه سه ماه

DaRyUsH AkRaMi
13-12-2010, 20:33
سلام
دوستان من میتونم با برگه ترخیصم از سربازی برم سراغ گواهینامه یا نه باید منتظر کارت باشم؟

HITB0Y
15-12-2010, 15:34
سلام دوستان
من الان دارم برای گواهینامه اتوموبیل تعلیم میبینم...
گفتم حالا سوالای آیین نامه تو ذهنم هست برای موتور سیکلت هم اقدام کنم,ولی نمیدونم دقیقا کجا باید برم و چه مدارکی همراه خودم ببرم؟
این شهرک آزمایش یا کوهک رسالت که میگید آدرس دقیقش کجاست؟!؟
چه روزایی هستن؟
چه ساعت هایی؟
این مدارک کافیه؟:کارت ملی+شناسنامه+2قطعه عکس
لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

HITB0Y
15-12-2010, 20:56
سلام دوستان
من الان دارم برای گواهینامه اتوموبیل تعلیم میبینم...
گفتم حالا سوالای آیین نامه تو ذهنم هست برای موتور سیکلت هم اقدام کنم,ولی نمیدونم دقیقا کجا باید برم و چه مدارکی همراه خودم ببرم؟
این شهرک آزمایش یا کوهک رسالت که میگید آدرس دقیقش کجاست؟!؟
چه روزایی هستن؟
چه ساعت هایی؟
این مدارک کافیه؟:کارت ملی+شناسنامه+2قطعه عکس
لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیشکی نیست راهنمایی کنه؟!؟

JIKJIKJIK
20-12-2010, 21:23
براي كسي كه زير 18 سال هست و هنوز وضعيت خدمتش مشخص نشده براي گواهينامه موتور چيكار بايد بكنه؟

HITB0Y
23-12-2010, 22:42
براي كسي كه زير 18 سال هست و هنوز وضعيت خدمتش مشخص نشده براي گواهينامه موتور چيكار بايد بكنه؟
کار خاصی نمیتونه بکنه!:31:
اول از همه باید 18 سالت بشه.
بعدش با یکی از مدارک زیر میتونی اقدام کنی:
کارت معافیت
کارت پایان خدمت
برگه اعزام(سبز)
گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه یا دانشگاه

Amir Hossein
24-12-2010, 01:46
سلام
من متوجه نشدم
الان دیپلم دارم ولی درس نمیخونم ینی سال دیگه میرم دانشگاه پس نمیتونم گواهی اشتغال به تحصیل بگیرم:2:
سربازی نرفتم:31:
17 سالمه که 25 فروردین میشم 18 :31:
الان میتونم گواهی بگیرم:13:
موتورم بهرو 125

Ezel
24-12-2010, 10:02
سلام دوستان
من الان دارم برای گواهینامه اتوموبیل تعلیم میبینم...
گفتم حالا سوالای آیین نامه تو ذهنم هست برای موتور سیکلت هم اقدام کنم,ولی نمیدونم دقیقا کجا باید برم و چه مدارکی همراه خودم ببرم؟
این شهرک آزمایش یا کوهک رسالت که میگید آدرس دقیقش کجاست؟!؟
چه روزایی هستن؟
چه ساعت هایی؟
این مدارک کافیه؟:کارت ملی+شناسنامه+2قطعه عکس
لطفا راهنمایی کنید.
سلام ،

شهرک آزمایش : بلوار مرزداران - انتهای بلوار مرزداران نبش اتوبان شیخ فضل الله نوری ( پل گیشا )

کوهک : میدان رسالت - خ هنگام - خ فرجام خ نیروی دریایی

شهرک آزمایش همه روزه هستند تا ساعت 2 و روزهای 5 شنبه احتمالا تا 12 ( اگر تعطیل نباشند )

کوهک رسالت هم تاجایی ک خاطرم هست یکشنبه و سه شنبه .

در مورد مدارک هم باید مدرک معین کننده ی وضعیت نظام وظیفه رو هم به همراه داشته باشید .***************************17 سالمه که 25 فروردین میشم 18 [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
الان میتونم گواهی بگیرم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

البته ارجاعتون میدم به پست اول این تاپیک :


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

الان نمیتونید ، پس از 18 سالگی .

HITB0Y
24-12-2010, 17:37
سلام ،

شهرک آزمایش : بلوار مرزداران - انتهای بلوار مرزداران نبش اتوبان شیخ فضل الله نوری ( پل گیشا )

کوهک : میدان رسالت - خ هنگام - خ فرجام خ نیروی دریایی

شهرک آزمایش همه روزه هستند تا ساعت 2 و روزهای 5 شنبه احتمالا تا 12 ( اگر تعطیل نباشند )

کوهک رسالت هم تاجایی ک خاطرم هست یکشنبه و سه شنبه .

در مورد مدارک هم باید مدرک معین کننده ی وضعیت نظام وظیفه رو هم به همراه داشته باشید .

سلام
ممنون از پاسختون
چند روز پیش بالاخره رفتم کوهک و شرایط رو ازشون پرسیدم:
4 قطعه عکس 4*3 تمام رخ با زمینه سفید
اصل شناسنامه و کد ملی و کد پستی
اصل پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل یا گواهی خدمتی یامعرفی نامه عکس دار برای کارمندان نظامی
هزینه معاینه چشم مبلغ 8300 تومان نقدی دریافت می شود.
روزهای دوشنبه صبح جهت ثبت نام و آزمون آیین نامه و شهری مراجعه نمایید.
فیش واریزی بانک ملی:
2171151303003 به مبلغ 20000 ریال به نام ناجا
2171159008009 به مبلغ 5000 ریال به نام دارایی
تلفن:77226013

این دقیقا متن کاغذی بود که من از اونجا گرفتم...به نظرم بهتره که استارتر تاپیک این مطلب رو توی پست اول قرار بده...شاید این سوال خیلی ها باشه...
با تشکر:40:

Ezel
26-12-2010, 12:58
هزینه معاینه چشم مبلغ 8300 تومان نقدی دریافت می شود.چشم پزشکی تا جایی که میدونم در شهرک آزمایش رایگان هست ، ولی در کوهک رشد تصاعدی داره گویا هزینه ی چشم پزشک .:46:

piremard
03-01-2011, 16:57
این دقیقا متن کاغذی بود که من از اونجا گرفتم...به نظرم بهتره که استارتر تاپیک این مطلب رو توی پست اول قرار بده...شاید این سوال خیلی ها باشه...
با تشکر:40:

استارتر تاپیک خیلی مطالب ضمن جزء به جزء این شرایط اولیه رو ذکر کرده . شما بهتره کامنت ها رو با دقت مطالعه کنید .
از تبلیغ برای این موسسه خودداری کنید با نوشتن شماره تلفن

هشدار :

قابل توجه داوطلبان گواهینامه موتورسیکلت سواری ، موسسه وابسته به تعاونی نیروی دریایی ارتش واقع در نزدیکیهای میدان رسالت تهران مبلغ گزاف و خارج از عرف برای معاینه غیر علمی و فنی "چشم" دریافت می کنه . اینکه چه کسی این حق الزحمه رو برای این تست تعیین کرده در بورد این موسسه ذکر نشده .
تست پزشکی که شامل انواع تست از جمله عدم اعتیاد ، بیماری صرع ، شنوایی سنجی و... هست تنها به یک آزمایش غیر استاندارد چشم پزشکی داخل یک سلول - اتاق تاریک - محدود شده . پیشنهاد می کنم از مراجعه به این موسسه جهت امتحان آیین نامه و تست چشم پزشکی خودداری کنید و اگر تمایل داشتید تنها برای امتحان "شهری" مراجعه نمایید .

ارادتمند پیرمرد

saghiemeikade
06-01-2011, 02:09
من اخر نفهمیدم تو پست اول دوستمون گفتن 17 سال تموم ولی بقیه گفتن 18 سال تموم حالا کدوم درسته؟

piremard
07-01-2011, 23:32
من اخر نفهمیدم تو پست اول دوستمون گفتن 17 سال تموم ولی بقیه گفتن 18 سال تموم حالا کدوم درسته؟
اونچه که نوشته شده قوانین مصوب گواهینامه رانندگیست .
18 سال چیزیست که نیروی انتظامی اجرا می کنه !

بدلیل سادگی ناجا - پلیس - قانون رو دستکاری کرده . از اجبار اینکه امتحان با یک موتورسیکلت خاص باشه . از اینکه امتحان موتورسکیلت های گازی نداریم و .. حتی در مورد 250 سی.سی هنوز قانون بر پایه 200 سی.سی گواهینامه رو مصداق قبول قرار داده .

در مجموع هیچ نوع روش حرفه ای در تصویب و اجرای قانون گواهینامه و راندن موتورسیکلت در ایران مدون نشده و در عین حال ما جزء برترین کشور های دنیا از نظر تعدد بسیار جامعه موتورسواری هستیم که حتی بقول رئیس راهور-ناجا تبدیل به معزل شده .

روزی چند صد دستگاه موتورسیکلت درحالی با هزینه های گزاف چه از بیت المال و نیروی انسانی و چه موتورسواران به جامعه تحمیل می شه در نبود توجه جدی به این موضوع .

در کشوری که چندین میلیون موتورسوار روزناه در شهرها تردد می کنند ما حتی یک آموزشگاه آکادمیک غیر استاندارده غیر فنی هم نداریم . کتی یک کتابچه چند برگی یا حتی راهنمای جامعی برای دریافت گواهینامه و ... حتی افسران ارشد ناجا از کلیت و جزئیات موارد مربوط به گواهینامه بی خبرند .

به زبان ساده هردمبیل ! اما خب من این تاپیک رو زدم برپایه قوانین کلی که شما داوطلب بتونید در صورت امکان با کیفیت قانون آشنا باشید . چرا که اگر بخواهیم به سبک پلیس عمل کنیم چند سال دیگه هیچ چیز از قانون تصویب شده در قوه مقننه باقی نمی مونه !

fafa_xp
08-01-2011, 17:08
ظاهرا بله می شود. ولی شهرک نظمش بهتره و فاصله هم خوبه. وقتی من می رفتم فاصله نزدیک 7 قدم بود !!
بابا خوش به حال شما تهرانی ها ، توی شهرک آزمایش تبریز افسره 5 قدم میشمرد بعد چند سانتی متر اضافه میکرد میگفت این هم نیم قدم ، از هر ده بیست نفر یکی میتونست بره ، البته هر کس با موتور خودش میرفت ، شهرک آزمایش خودش موتور نمیداد ، اگه کسی موتور نداشت باید از یکی قرض میکرد ، همین کار هم براشون کلی سود داشت چون از هر موتور 500 تومن ورودیه میگرفتن :31:

piremard
09-01-2011, 00:00
بابا خوش به حال شما تهرانی ها ، توی شهرک آزمایش تبریز افسره 5 قدم میشمرد بعد چند سانتی متر اضافه میکرد میگفت این هم نیم قدم ، از هر ده بیست نفر یکی میتونست بره ، البته هر کس با موتور خودش میرفت ، شهرک آزمایش خودش موتور نمیداد ، اگه کسی موتور نداشت باید از یکی قرض میکرد ، همین کار هم براشون کلی سود داشت چون از هر موتور 500 تومن ورودیه میگرفتن :31:
سلام
شهرک آزمایش تهران شیب 20 درجه داره - یا شاید حتی بیشتر - . اون فاصله رو کمی بیشتر هم کنن بازهم از زمین مسطح سخت تره
ضمن اینکه امتحان دادن با موتور شخصی از هر چیزی ساده تره ! شما باید خیلی هم خوشحال باشید . در تهران مهم نیست شما چی سوار می شید یا خواهید شد باید با موتورسیکلت 70 کیلوگرمی هوندا امتحان بدید . می دونید من چقدر بدبختی کشیدم تا بتونم روی موتور سبک وزن تعادلم رو حفظ کنم با این هیکل بزرگم روی سی.جی مسخره بودم :38:
ضمن اینکه در تهران هزینه هر بار امتحان 1500 تومانه - 1000+500 بطور جداگانه - و باید کلی تو بانک ملی های شلوغ تهران معطل واریز بمونید .
شهرستانها خیلی ساده تر می گیرند . حتی در قانون تردد . من بارها شنیدم کساییکه در تهران قبول نمی شدند مثلا به شهرهای اطراف تهران سفر می کردند و گواهینامه رو از اونجا می گرفتند !
در تهران حتی اگر موانع رو رد کنید اما افسر بنظرش برسه مهارت کافی ندارید دوباره درخواست می کنه . اگر باز هم رد کنید ولی همچانان حرفه ای نباشه ردتون می کنه . این اتفاق رو در موسسه خیابون رسالت تهران دیدم . وقتی فرد شاکی شد . افسر به اون گفت :
این رفتنت بدرد خودت می خوره !
اما مرد جوون از رو نمی رفت و معتقد بود بهش ظلم شده و افسر هم گفت که دیگه اینجا امتحان نده . باید بری شهرک ! :38:
موضوع این بود که ایشون از حفظ تعادل کمک می گرفت و توان کافی در کلاچ و ترمز نداشت و بسیار آهسته موانع رو رد می کرد .

حالا یه چیز جالب اول زمستونی که تهران بودم سر میدون رسالت هر عصر موتورها رو می گرفتن . خیلی بامزه بود ! آخه حساب کنید تو یه ترافیک کاملا کور و ماشینهای در هم رفته - طرز رانندگی عمومی در ترافیک های ایران :31: - یهو شما می دیدی یه گله موتورسوار بدون کلاه و شاید گواهینامه و مدارک معکوس جهت حرکت دارند سعی می کنند بزحمت از چنگ پلیس فرار کنن . می دونید چقدر لذت بخشه که یک موتورسوار رو در حال فرار کردن با موتورسیکلت درست هم مدل خودت ببینی که مردم دارن بهش می خندن ؟! خدا رو شکر که موتور من تو ترافیک استاک می شه و نه راه رفت داریم و نه برگشت :38:

baby27784
11-01-2011, 17:57
100 درصد تایید میشه.تو شهرک اگه بتونی با اخلاق کارمنداش و کادرش بسازی خودش کلیه.داشتیم امتحان ایین نامه میدادیم که یکی اون در اهنیه رو زد.سرهنگه پشت میز به یه پسره با لحن بد گفت هی پسر برو درو باز کن بینم.حالا وسط امتحان زمان کم یدفعه این طوری بات صحبت کنن.انگار گواهینامه جزئی از ناموسشونه که میخوان بدن به مردم.

piremard
11-01-2011, 19:03
100 درصد تایید میشه.تو شهرک اگه بتونی با اخلاق کارمنداش و کادرش بسازی خودش کلیه.داشتیم امتحان ایین نامه میدادیم که یکی اون در اهنیه رو زد.سرهنگه پشت میز به یه پسره با لحن بد گفت هی پسر برو درو باز کن بینم.حالا وسط امتحان زمان کم یدفعه این طوری بات صحبت کنن.انگار گواهینامه جزئی از ناموسشونه که میخوان بدن به مردم.
سلام
خوش بحال ایشون . من وقتی بهمراه چند نفر آیین نامه رو قبول شدیم . به ردیف ایستادیم تا بهمون برگه ها رو بده - امتحان دستی و روی کاغذ بود نه کامپیوتری - یه سروان پیر بشکل زشتی لم داده بود . یکی از این پسرای جوون که ذوق کرده بود قبول شده . به او گفت : خسته نباشید جناب سروان !
سروان تکونی خورد رو صندلی و داد زد : *&#%$ نمی تونم بنویسمش و نه حتی بگم .
بنده خدا پسره خشکش زده بود و رفقاش زیر-زیر می خندیدن . خدا رو شکر که من سنم به حاجاقاها می خوره و اینجور مواقع خیلی مراعاتم رو می کنند ! اما خب اگر گواهینامه برای زنها آزاد می بود فکر می کنم حتی رنگ موتورسیکلتها رو هم صورتی می کردن و قبل از حرکت یکی یه دونه شاخه گل با کاسه آب می ریختند پشت سر داوطلب عزیز !

HITB0Y
16-01-2011, 23:11
سلام
الان 2 هفته است میخوام برم کوهک امتحان بدم هربار میگن چون حیاط خیسه امتحان کنسله!!!:41:
فقط هم دوشنبه ها امتحان میگیرن!!!
شهرک هم همین وضیعت رو داره؟!؟
یعنی اگه زمین خیس باشه امتحان نمیگیرن؟
ممنون:40:

piremard
17-01-2011, 18:39
سلام
الان 2 هفته است میخوام برم کوهک امتحان بدم هربار میگن چون حیاط خیسه امتحان کنسله!!!:41:
فقط هم دوشنبه ها امتحان میگیرن!!!
شهرک هم همین وضیعت رو داره؟!؟
یعنی اگه زمین خیس باشه امتحان نمیگیرن؟
ممنون:40:
زنگ بزنید .
شاید منظورشون یخ و برف باشه نه خیسی . چون در خیسی بارون سال قبل امتحان می گرفتند . شاید بخاطر مسئولیت امنیت داوطلبان باشه یا حفظ جان موتورسیکلت !

HITB0Y
18-01-2011, 23:29
زنگ بزنید .
شاید منظورشون یخ و برف باشه نه خیسی . چون در خیسی بارون سال قبل امتحان می گرفتند . شاید بخاطر مسئولیت امنیت داوطلبان باشه یا حفظ جان موتورسیکلت !
موتور سیکلت که جون نداره مهندس!:31:داشته باشه هم از جون ما مهمتر نیست!
اگه شمارشونو داری برام pm کن.
مرسی

piremard
19-01-2011, 23:46
موتور سیکلت که جون نداره مهندس!:31:داشته باشه هم از جون ما مهمتر نیست!
اگه شمارشونو داری برام pm کن.
مرسی
سلام
علامت تعجب معنای جلمه رو غیر مستقیم می کنه
شماره دادن در انجمن نداریم . با 118 تماس بگیرید تلفن روابط عمومی شهر آزمایش رو درخواست کنید .

شـیـفــو
31-01-2011, 01:39
ب ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور تا 250 سي‌سي (گواهينامه الف ـ2)
1ـ حداقل سن 17 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتورسيكلت مربوط.
يعني كسي كه 18 سال و 4 ماه داره شامل گواهينامه الف.2 ميشه يا الف.3 ؟
بعد به جز اينا بايد سربازي هم بره ؟

Ezel
31-01-2011, 14:44
بعد به جز اينا بايد سربازي هم بره ؟ متقاضی باید مدرکی داشته باشه تا مشخص کننده ی وضعیت نظام وظیفه باشه ، مثل معافیت تحصیلی ( با ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل ) ، کارت پایان خدمت ، کارت معافیت ، برگه ی اشتغال به خدمت از ارگان های نظامی و ...

HITB0Y
31-01-2011, 14:52
متقاضی باید مدرکی داشته باشه تا مشخص کننده ی وضعیت نظام وظیفه باشه ، مثل معافیت تحصیلی ( با ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل ) ، کارت پایان خدمت ، کارت معافیت ، برگه ی اشتغال به خدمت از ارگان های نظامی و ...
با برگه اعزام هم میشه...من گرفتم.:31:

شـیـفــو
01-02-2011, 13:59
يعني كسي كه 18 سال و 4 ماه داره شامل گواهينامه الف.2 ميشه يا الف.3 ؟
این چی ؟ 1 یا دو ؟

Ezel
01-02-2011, 18:07
يعني كسي كه 18 سال و 4 ماه داره شامل گواهينامه الف.2 ميشه يا الف.3 ؟

این چی ؟ 1 یا دو ؟


بالاخره الف 1 و الف 2 مد نظر شما هست یا الف 2 و الف 3 ؟

به هرحال ؛ الف 1 که مشخص هست برای موتورهای گازی هست و شرط سنی 15 سال تمام رو داره ، الف 2 هم که برای موتورسیکلتهای تا حجم موتور 250 سی سی هست و شرط سنی 17 سال تمام ( یا 18 ) .

اما الف 3 ؛ از اونجایی که تردد موتورسیکلت با حجم موتور بیشتر از 250 سی سی در ایران ممنوع هست ( البته شرایط خاصی نیاز داره تا مجوز تردد داده بشه ، مثل معرفی نامه از فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری که البته مجوز تردد در محدوده و مسیر خاصی داده میشه ، یا معرفی نامه از نهادهای خاص ) ، و شخصا کسی رو نمیشناسم که گواهینامه ی الف 3 داشته باشه ،
+
شرط اختصاصی برای گرفتن گواهینامه ی الف 3 :

3ـ دارا بودن گواهينامه موتورسيكلت تا 200 سي‌سي حجم موتور (الف ـ2) كه حداقل يك سال تمام از تاريخ صدور آن گذشته باشد.
پس شرط گرفتن الف 3 ، داشتن الف 2 هست . بنابراین پاسخ پرسش شما مشخص هست . :11:

I am S
08-02-2011, 22:21
سلام
پس دوستان 70سی سی گواهینامه الف1 میخواد ؟
اما من که ندارم یعنی اگه بگیرنم جریمه میشم ؟

DaRyUsH AkRaMi
28-03-2011, 11:24
اقایون شهرک تو این ایام عید باز نیست؟

amin GT
15-04-2011, 20:29
سلام من یه پالس 135 LS خریدم .
- من الان گواهینامه ندارم بهتر نیست موتور رو به اسم پدرم که گواهینامه داره بزنم تا اگه یه موقع موتور رو گرفتن بتونم درش بیارم ؟ یا فرقی نداره ؟

میگم اگه یه موقع تو خیابون به هر دلیلی گرفتنت .... برا آزاد کردن موتور مگه نباید سند موتور و گواهینامه هم برد ؟
(میشه یه کم بیشتر توضیح بدین ؟ من فقط قول نامه کردم و میشه تغییر داد.

DaRyUsH AkRaMi
15-04-2011, 22:55
سلام من یه پالس 135 LS خریدم .
- من الان گواهینامه ندارم بهتر نیست موتور رو به اسم پدرم که گواهینامه داره بزنم تا اگه یه موقع موتور رو گرفتن بتونم درش بیارم ؟ یا فرقی نداره ؟

میگم اگه یه موقع تو خیابون به هر دلیلی گرفتنت .... برا آزاد کردن موتور مگه نباید سند موتور و گواهینامه هم برد ؟
(میشه یه کم بیشتر توضیح بدین ؟ من فقط قول نامه کردم و میشه تغییر داد.

دوست عزیز فک کنم بچه های پورتال جوابتو دادن ..
ولی به هر حال نیازی نیست که به نام پدرتون بشه..
مهم این هست که اول خودتون گواهینامه رو بگیرید :46: دوم موقعی که خدای نکرده اگر موتورتو به علت گواهینامه نداشتن گرفتن اسم پدرتونو به عنوان راکب بگید..
بعدشم با گواهینامه پدر محترم و کارت موتور و کارت ملیتون تشریف میبرید خلیج و موتورو ازاد میکنید!( البته بعد از پرداخت چند چوخ پول بی زبون):31: 

Saeed System
15-04-2011, 23:02
سلام.

من متولد 68 هستم و پایان خدمت ندارم.

ولی گواهینامه ماشین رو 2 سال پیش بدون پایان خدمت گرفتم.

الان گواهینامه موتور رو میتونم بدون پایان خدمت بگیرم؟

با ارائه گواهینامه ماشین هم نمیشه؟:11:

Ezel
16-04-2011, 11:59
سلام.

من متولد 68 هستم و پایان خدمت ندارم.

ولی گواهینامه ماشین رو 2 سال پیش بدون پایان خدمت گرفتم.

الان گواهینامه موتور رو میتونم بدون پایان خدمت بگیرم؟

با ارائه گواهینامه ماشین هم نمیشه؟:11:
سلام ، باید مدرکی داشته باشید که تعیین کننده ی وضعیت نظام وظیفه باشه ، مثل گواهی اشتغال به تحصیل ، اشتغال به خدمت در ارگانهای نظامی ، پایان خدمت ، معافیت و ....

در رابطه با سوال آخر هم پاسخ "خیر " هست :11:

metallica is me
16-04-2011, 12:47
سلام
من برای بین الملی کردن گواهینامم باید چیکار کنم؟
ممنون

Saeed System
16-04-2011, 13:35
سلام
من برای بین الملی کردن گواهینامم باید چیکار کنم؟
ممنون

دوست عزیز به این وبسایت مراجعه کنید


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

piremard
16-04-2011, 14:51
دوست عزیز به این وبسایت مراجعه کنید


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


سلام
من برای بین الملی کردن گواهینامم باید چیکار کنم؟
ممنون

هشدار : مسئولیت استفاده از این منابع خصوصی برعهده شماست . هیچ تاییدی بر این شرکتها و مدعیان "سازمان جهانی" فلان و بهمان نیست .

تنها مرجع تاییدیه رسمی در ایران "سازمان جهانگردی و گردشگری" هست که با مراجعه به اونجا و ارائه چند مدرک ساده بعد از مدت کوتاهی گواهینامه بین المللی خود رو که تنها و تنها در میان کشورهای عضو کنوانسیون وین اعتبار داره دریافت خواهید کرد - یک تکه کاغذ بزرگ ! - تصور می کنم هزینه اینکار هم سالیانه 40 هزارتومان باشه تا به امروز

metallica is me
19-04-2011, 15:06
ممنون از دوستان که کمک کردن یه سوال دیگه هم دارم من گواهی نامه ماشین دارم میشه آئین نامه امتحان ندم و فقط عملی امتحان بدم؟

Ezel
19-04-2011, 17:39
ممنون از دوستان که کمک کردن یه سوال دیگه هم دارم من گواهی نامه ماشین دارم میشه آئین نامه امتحان ندم و فقط عملی امتحان بدم؟

سلام .

خیر . دو مقوله ی کاملا مجزا از هم هستند ، هم چشم پزشکی و هم آیین نامه رو باید مجددا امتحان بدید . :11:

faryad_05
21-05-2011, 21:55
درود!
من 21 سالمه و دختر هم هستم. میخوام گواهینامه ی موتور بگیرم ..تو شرایط گواهینامه حرفی از جنسیت نزده! خواستم بدونم تو قوانین چیزی هست که باعث منعیت من بشه؟!

piremard
21-05-2011, 23:17
درود!
من 21 سالمه و دختر هم هستم. میخوام گواهینامه ی موتور بگیرم ..تو شرایط گواهینامه حرفی از جنسیت نزده! خواستم بدونم تو قوانین چیزی هست که باعث منعیت من بشه؟!
سلام
واقفید که بحث موتورسواری زنان در جامعه ما وابسته به تعیین تکلیف حاکم شرع داره نه نمایندگان مجلس شورا
از اونجاییکه داوطلبی نبوده سووالی طرح نشده که پیرو اون حقوقدانان شورای نگهبان در موردش نظر بدند .

مراجعی از جمله رهبر سیاسی کشور بعنوان "حاکم شرع" پاسخ به استفتاء دادند که می تونید براحتی متن استفتاء و جوابهاش رو در اینترنت جستجو کنید - من نقل قول نمی گیرم چون به انجمن ما مربوط نمی شه -

پس اگر حاکم شرع موافق باشه ، مجری قانون که در اینجا از قوای نظامی و امنیتی تابعیت می کنه . مثل گواهینامه پایه 1 و جرثقیل و ... برای خودش در شهرک آزمایش سالن جدا از مردان داره .

اما اگر تصورتون اینکه تنها مشکلتون در سواری موتورسیکلت تنها محدود به داشتن یا نداشتن گواهینامه است ، اشتباه می کنید . موتورسیکلت سواری شباهتی با اتومبیل سواری نداره .

در هر حال موفق باشید و ایمن برانید

hamed malekpour
23-05-2011, 22:32
یه سوال فرق بین گواهی نامه ی200سی سی با 250سی سی چییه؟

piremard
23-05-2011, 22:45
یه سوال فرق بین گواهی نامه ی200سی سی با 250سی سی چییه؟
طبق اجرای آزمون ناجا هر دوش یکیست
اما اجرای ناجا منطبق بر قانون نیست مگر قانون جدید که هنوز مصوب نشده

DaRyUsH AkRaMi
24-05-2011, 09:34
اقا من 3 ماه پیش ایین نامه قبول شدم و شهرو رد!
حالا اگه بخوام دوباره برم تکلیف چجوریه؟

piremard
24-05-2011, 11:22
اقا من 3 ماه پیش ایین نامه قبول شدم و شهرو رد!
حالا اگه بخوام دوباره برم تکلیف چجوریه؟
هیچ مشکلی نداره . تا دو سال قبولی آیین نامه شما اعتبار داره . برخی حتی هر هفته مردود می شند و 7-8 ماه مرتب می رن تا قبول بشند .

mardepir
16-06-2011, 10:38
گواهینامه بعد از تکمیل مدارک چند روزه میاد در خونه؟

Alishmas
07-07-2011, 14:51
جريمه گواهينامه نداشتن چقدره ؟

hamed malekpour
07-07-2011, 16:20
من گواهی نامه ندارم اگه منو بگیرند چی می شه؟

A.IvI.I.N
09-07-2011, 23:23
دوستان من تازه بعد از یه سال همت کردم این ایین نامه رو بخونم و میخام برم گواهینامه موتور بگیرم.
اخه خیلی ضد حاله:2:
دیگه ماکه گواهینامه ماشین داریم چرا باید دوباره برا موتور ایین نامه بخونیم.:41:
مثه اینکه قبلا اینطوری نبود.
الان برا امتحان همون شهرک و کوهک هستش دیگه...؟
شما کدوم رو تایید میکنین...؟؟؟

piremard
10-07-2011, 19:38
دوستان من تازه بعد از یه سال همت کردم این ایین نامه رو بخونم و میخام برم گواهینامه موتور بگیرم.
اخه خیلی ضد حاله:2:
دیگه ماکه گواهینامه ماشین داریم چرا باید دوباره برا موتور ایین نامه بخونیم.:41:
مثه اینکه قبلا اینطوری نبود.
الان برا امتحان همون شهرک و کوهک هستش دیگه...؟
شما کدوم رو تایید میکنین...؟؟؟
سلام
اگر "ضد حاله" و اینقدر براتون سخته معناش اینکه شما همون آیین نامه ترافیکی اتومبیل رو هم بخاطر ندارید و پس گواهینامه خودروی شما هم نیاز به تجدید داره

در سایر کشورها آیین نامه های متفاوتی برای انواع خودرو وجود داره . اما در ایران یکسانه و این باعث تعجب داوطلبین می شه

A.IvI.I.N
11-07-2011, 10:58
سلام
اگر "ضد حاله" و اینقدر براتون سخته معناش اینکه شما همون آیین نامه ترافیکی اتومبیل رو هم بخاطر ندارید و پس گواهینامه خودروی شما هم نیاز به تجدید داره

در سایر کشورها آیین نامه های متفاوتی برای انواع خودرو وجود داره . اما در ایران یکسانه و این باعث تعجب داوطلبین می شه

عليك سلام
ربطي نداره برادر.
شما برو تابلو هايي كه تو ايين نامه هست نگاه كن شايد نصفش رو تو عمرت نديدي و نخواهي ديد.
ولي بايد اسمش رو حفظ باشي.
باور كن بعضي از اون تابلو هارو از خوده سرهنگ بپرسي هنگ ميكنه.:31:
========================================
الاني يه نگاهي انداختم ايشالا تو اين هفته ميرم امتحان ميدم.
فقط نگفتين الان برم شهرك بهتره يا كوهك با توجه به اينكه به هر دو نزديكم.

MoXa
17-07-2011, 16:26
سلام دوستان من
من متولد 1/9/1371 هستم ، درحال تحصیل هم تشریف دارم ، چون کلی سال روفوزه شدم .
میتونم برم گواهینامه بگیرم ، فقط میخوام یه 125 دارم اونو برونم ، میتونم ؟؟؟

---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 04:25 PM ----------

همین ماه هم میخوام برم نه همون آذر ماه

شـیـفــو
18-07-2011, 00:22
هزینه گواهینامه چقدر میشه ؟

piremard
18-07-2011, 02:51
هزینه گواهینامه چقدر میشه ؟
اگر تاپیک رو با کمی دقت دنبال کنید . پاسخ سووالات زیادی در اون وجود داره . منجمله دوتای بالایی

hamed malekpour
18-07-2011, 13:47
هنگام قبول شدن چه قدر طول می کشه تا گواهی نامه بدستمون برسه؟

sourena
18-07-2011, 13:50
هنگام قبول شدن چه قدر طول می کشه تا گواهی نامه بدستمون برسه؟

بین سه هفته تا یک و نیم ماه.

کاملا شانسیه! مال یکی 10 روزه میاد .... مال یکی 2 ماهه!

اصلا مشخص نیست چیه داستان!

MoXa
23-07-2011, 17:15
سلام به دوستان و آشنایان با مرام
یه کمکی به من بکنید صفـا کنم ، چندتا آموزشگاه موتور که گواهینامه بگیرم ازشون رو میشه بهم بگین ؟ (ترجیحا مرکز تهران رو به پایین یعنی میدون ولیعصر به پایین تا مهدیه تهران که بتونم راحت برم . )
قربون همتون . :10::3::25::15:

---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------

راستی اگه نمیشد اینجا نام ببرید تو صفحه شخصی خودم بگین

---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:15 PM ----------

بعد آدرس هم بدید که گم نشم ، میدونید که تهران خیلی بزرگه و توش همه خلافکارن و افغانی و ...

m.behnam
23-07-2011, 17:31
سلام دوستان
من ۲ هفته شده همه کارا رانندگی رو کردم و تو شهری و آیتومه افسر قبول شدم..
اما هنوز گواهینامم نیومده!
هیچ جایی هست تا قبل از اومدن خود گواهینامه شماره گواهینامه رو بگیریم که بشه پشت ماشین نشست!؟
ممنون

piremard
23-07-2011, 17:38
سلام دوستان
من ۲ هفته شده همه کارا رانندگی رو کردم و تو شهری و آیتومه افسر قبول شدم..
اما هنوز گواهینامم نیومده!
هیچ جایی هست تا قبل از اومدن خود گواهینامه شماره گواهینامه رو بگیریم که بشه پشت ماشین نشست!؟
ممنون
مگر تا به امروز آموزشگاه موتورسیکلتی هم افتتاح شده ؟

سلام به دوستان و آشنایان با مرام
یه کمکی به من بکنید صفـا کنم ، چندتا آموزشگاه موتور که گواهینامه بگیرم ازشون رو میشه بهم بگین ؟ (ترجیحا مرکز تهران رو به پایین یعنی میدون ولیعصر به پایین تا مهدیه تهران که بتونم راحت برم . )
قربون همتون . :10::3::25::15:

---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------

راستی اگه نمیشد اینجا نام ببرید تو صفحه شخصی خودم بگین

---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:15 PM ----------

بعد آدرس هم بدید که گم نشم ، میدونید که تهران خیلی بزرگه و توش همه خلافکارن و افغانی و ...

بر مبنای قانون ، خیر ! تا اصل گواهی نباشه
پیشتر رسید پستی رو قبول می کردن که اونهم خلاف قوانین بود که حذف شد . باید منتظر بمونید یا افسری دلش رحم بیاد

hamed malekpour
23-07-2011, 17:52
یه سوال دوستم گواهی نامه گرفته عکسش شبیه خودش نیست وهر ماه یک بار گیر می دهند آیا می شه گواهی نامه را عوض کرد؟

MoXa
23-07-2011, 22:57
بر مبنای قانون ، خیر ! تا اصل گواهی نباشه
پیشتر رسید پستی رو قبول می کردن که اونهم خلاف قوانین بود که حذف شد . باید منتظر بمونید یا افسری دلش رحم بیاد
منظورتون گواهی سوئه سابقه هست ؟ به خدا من هیچ کار خلافی نکردم .
با رسید پستی چجوری یاد میدن ، جزوه میفرستن ؟ بعد اسم سرهنگه چیه برم باهاش رفیق شم بهم گواهینامه بده .

2mnzone
24-07-2011, 21:19
آقایون اگر برم کوهک کارامو انجام بدم، کارتکس بگیرم و بر فرض آیین نامه رو قبول شم و شهری رو میتونم تو شهرک امتحان بدم؟ این دوتا با هم هماهنگ اند؟

DaRiOuShJh
24-07-2011, 22:44
دوستان خسته نباشید
منم خیلی وقته تو فکره گرفتن گواهینامه موتورم
ا مکافات درسم تموم شده یه گواهینامه اشتتغال به تحصیل یه ماهه گرفتم
میگم من تا به خال پشته موتور هم نشستم هیچی بلد نیستم
آموزش ایناش رو باید چه کنیم؟

Ezel
24-07-2011, 23:37
آقایون اگر برم کوهک کارامو انجام بدم، کارتکس بگیرم و بر فرض آیین نامه رو قبول شم و شهری رو میتونم تو شهرک امتحان بدم؟ این دوتا با هم هماهنگ اند؟

بله / میتونید .

منتها پیشنهاد میکنم آیین نامه رو در شهرک امتحان بدید ( به علت گنجایش بیشتر سالن امتحان اون نسبت به کوهک) و امتحان عملی رو در کوهک ( با توجه به شیب محل آزمون شهرک)

موفق باشید .

DaRiOuShJh
25-07-2011, 15:24
دوستان اینطور که اینور اونور خوندم خرجی نداره
فیشاش کلا رو هم نهایت 4 تومن میشه
بعد این موضوعه ثیت نام اولیش فقط یکشنبه 8 صبح هست صحت داره؟
روزای دیگه قبول نمیکنن؟

MoXa
30-07-2011, 20:45
خب دوستان ، من هم رفتم موتورسواری رو یاد گرفتم در حد شوماخر ، حالا چیکار کنم ؟؟؟

I am S
04-08-2011, 00:05
سلام به همه
بچه ها من موتورسواری از عموم یادگرفتم یعنی خیلی خوب بلدم ، موتور هم دارم یعنی مال عموم هست اما همش دست خودمه و دادتش به خودم .
الان 18 سالم شده و گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه آزاد شهرری دارم . ( ترم تابستونی میخونم )
دقیقا چیکار باید بکنم ؟ عموم فعلا در دسترسم نیست که ازش بپرسم .
یعنی نمیدونم اصلا کجا باید برم و چکارهایی رو انجام بدم تا بتونم گواهینامه بگیرم .
اگه میشه سریح و واضح بیان کنید .
این چند صفحه رو هم + صفحه اول گشتم اما نفهمیدم چیکار باید بکنم .
ممنون همتون .

hirsababak
17-08-2011, 14:08
با سلام
بنده گواهینامه ام رو گم کردم.خیلی کم از موتور استفاده می کنم مثلا 2 بار در ماه.نزدیک 1 سال دیگه اعتبار گواهینامه تموم میشه.ایا ارزش داره برم دنبال المثنی؟واسه گرفتن المثنی چقدر الاف میشم؟

kips ss
20-08-2011, 01:42
دوست گرامی معلومه که ارزش داره بری دنبال گواهینامه ات چون اگه تصادف کنی و مقصر هم نباشی بیمه بهت خسارت نمی ده .طبق قوانین جدید هم جریمه هر سال دیر کرد گواهینامه{_جهت تمدید} هر سال 5000 تومان است.

hassan_m1m
23-08-2011, 22:29
امروز یک آکهی دیدم درباره موتورهای 50 سی سی که نوشته بود گواهینامه نمیخواد این موتورها.
میخواستم بدونم این موضوع واقعیت داره یا فقط یک دروغ تبلیغاتیه؟

piremard
24-08-2011, 01:12
امروز یک آکهی دیدم درباره موتورهای 50 سی سی که نوشته بود گواهینامه نمیخواد این موتورها.
میخواستم بدونم این موضوع واقعیت داره یا فقط یک دروغ تبلیغاتیه؟
کذبه

بنده گواهینامه ام رو گم کردم.خیلی کم از موتور استفاده می کنم مثلا 2 بار در ماه.نزدیک 1 سال دیگه اعتبار گواهینامه تموم میشه.ایا ارزش داره برم دنبال المثنی؟واسه گرفتن المثنی چقدر الاف میشم؟
من سرطان دارم . چهار ساله شیمی درمانی می کنم . گفتن اگر پنج سال ادامه بدی خوب می شی . حالم الان خوبه . آیا ارزش داره یکسال دیگه هم شیمی درمانی کنم ؟ چقدر الاف می شم ؟

mehdijagvar
25-08-2011, 20:44
دوستان اگه آدرس یا شماره تلفن مرکز اخذ گواهینامه تو ورامین و دارن لطف میکنید بگید .من خودم ساکن تهران هستم میگن تو اونجا گرفتن گواهینامه (قسمت عملیش راحتتره)

شـیـفــو
29-09-2011, 22:19
سلام دوستان ، ببخشید اگه سئوالم تکراری هست .
میشه اول آئین نامه رو امتحان داد مثلا 2 ماه بعد مارپیچ رو داد ؟؟؟

piremard
01-10-2011, 05:06
سلام دوستان ، ببخشید اگه سئوالم تکراری هست .
میشه اول آئین نامه رو امتحان داد مثلا 2 ماه بعد مارپیچ رو داد ؟؟؟
بلی. اعتبار داره . حتی ممکنه شما تا سه ماه امتحان عملی بدید و رد بشید و بازهم اعتبار داره !

wanted.77
02-10-2011, 23:21
بچه ها میخواستم ببینم بعد از قبولی گواهینامه چندوقته میرسه دستم؟

شـیـفــو
05-10-2011, 02:24
بچه ها میخواستم ببینم بعد از قبولی گواهینامه چندوقته میرسه دستم؟

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

yashar2k
24-10-2011, 02:06
سلام.من 18 سالمه هنوز وقت سربازيم نشده!موتور من ويوه. چه جوري ميتونم گواهينامه بگيرم؟

SASAN-BSE
01-11-2011, 17:46
امروز یک آکهی دیدم درباره موتورهای 50 سی سی که نوشته بود گواهینامه نمیخواد این موتورها.
میخواستم بدونم این موضوع واقعیت داره یا فقط یک دروغ تبلیغاتیه؟

درسته
حالامدل 130 سی سیش هم هست که گواهینامه نمیخواد ولی کلا به اینا میگن گازی ! یعنی دنده نداره !
سرعتش هم حداکثر 60 شاید هم 70 تا !

کلا میتونی بدونه گواهینامه و بیمه و کلاه راحت بری باهاش !

اون آقا هم که گفته کذبه !! احتمالا بی خبر بوده....

Ezel
01-11-2011, 21:35
اون آقا هم که گفته کذبه !! احتمالا بی خبر بوده....

ظاهرا شما خبر ندارید از نص صریح قانون :

فصل سوم : گواهينامه رانندگي و كارت شهري [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ماده 21 : هركس بخواهد با هرنوع وسيله نقليه موتوري زميني رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن نوع وسيله نقليه باشد.

و- گواهينامه رانندگي دوچرخه موتوردار (گازي):


1- سن 15 سال تمام


2- قبول شدن در آزمايش شفاهي آئين نامه راهنمائي و رانندگي


3- قبولشدن در امتحان رانندگي با دوچرخه موتوردار (گازي)

SASAN-BSE
01-11-2011, 22:50
ظاهرا شما خبر ندارید از نص صریح قانون :

ببین من خودم بیخ گمرک میشینم اطلاع دارم که میگم:31:
شاید اون قانونش باشه ولی رئیس پلیسش هم بهش عمل نمیکنه (شاید فعلا اینجوری باشه ولی الان بهش عمل نمیکنن)

شما الان راحت میتونید با همین نوع موتور ها (که تازگی طرح های قشنگش هم اومده) میتونی دور سر پلیس راهنمای رانندگی بگردی و خلاف بری ، مطمئن باش نیگات هم نمیکنه:31:

من تست کردم جواب داده:20:

خیلی قانون هم برای دوچرخه و حتی عابر پیاده هست که هیچ کدومش عمل نمیشه !:13: ، گذاشتن برا 2 هزار سال دیگه که قانونامون مثله قانون های اروپا شد !

فقط بدی این موتور ها اینکه که سرعت و قدرتش افتضاحه دود هم که میکنه:2: اون یکی موتور ها بدون گواهینامه ارزششو داره اگر هم پلیس بگیره !!

Ezel
01-11-2011, 23:24
تا جایی که من خاطرم میاد و مدیران این انجمن تاکید دارند ؛ اینجا قراره بر طبق مستندات صحبت بشه ، نه بر طبق دیتای "بیخ گمرک" دوست عزیز :20:

و اینکه رئیس پلیس هم بهش عمل نکنه ملاک عمل نکردن سایرین به قانون نمیتونه باشه - /

موفق و منصور باشید /

SASAN-BSE
02-11-2011, 22:44
تا جایی که من خاطرم میاد و مدیران این انجمن تاکید دارند ؛ اینجا قراره بر طبق مستندات صحبت بشه ، نه بر طبق دیتای "بیخ گمرک" دوست عزیز :20:

و اینکه رئیس پلیس هم بهش عمل نکنه ملاک عمل نکردن سایرین به قانون نمیتونه باشه - /

موفق و منصور باشید /

من نمیدونستم !!
به هر حال اطلاع رسانی بود.
در ضمن یه چی دیگه اینکه خیلی از این موتور ها حتی پلاک نمیشن یا ندارن ! این خودش میتونه نشون بده که کلا این جور موتور ها بی قانونن
اینم یه مدرک و مستند:27:

DaRiOuShJh
02-11-2011, 23:31
دوستان برای تهران کسی میدونه آموزشش رو کجا میتونیم بگیریم؟ هیچی بلد نیستم:31:
دیدم هزینش که چیزی نیست همچین بریم بگیریم بلکه موتوری هم شدیم،
بعد با برگ اعزام به خدمت میشه گرفت؟

ANALIA2011
12-11-2011, 00:21
دوستان 5 ماه از اعتبار گواهینامم باقی مونده.ایا میتونم برم تمدیدش کنم یا باید بمونم اعتبارش تموم بشه بعد تمدید کنم؟

yashar2k
20-11-2011, 23:04
سلام.من 18 سالمه هنوز وقت سربازيم نشده!موتور من ويوه. چه جوري ميتونم گواهينامه بگيرم؟

SuperSt@r
21-11-2011, 15:54
سلام
الان هزينه اي كه برا گرفتن گواهينامه موتور درمياد چقدره؟

شـیـفــو
12-12-2011, 01:17
سلام
الان هزينه اي كه برا گرفتن گواهينامه موتور درمياد چقدره؟
سلام
من امروز بعد مدت ها همت کردم و رفتم شهرک آزمایش برای اخذ گواهینامه موتور سیکلت ، هزینه ها به این شرح بود ، اول دوهزارتومن به حساب شهرداری ، پونصدتومن به حساب دارایی و صدتومن به حساب یه جای دیگه بود الان یادم نمیاد + 2500 تومن پست + 900 تومن آزمون عملی ، کلا 6 هزارتومن .
معاینه چشم هم رایگان بود .

قابل توجه کسانی که سئوال راجع هزینه و مراحل دریافت و ..... دارند :

کل قضیه اینطور بود که چون دو هفته پیش گواهینامه ماشینم اومد گفتم فعلا که شرایط هم برام جوره ( هم گواهی اشتغال به تحصیل دارم و هم آئین نامه رو فـــول فــول شدم ) برم تو کار گواهینامه موتور .
صبح ساعت 8 رفتم میدون آزادی بعد از اونجا تاکسی های شهرک آزمایش رو سوار شدم ( خطی ها 650 تومن میگرفتن تا دم در شهرک ) بعد وارد شهرک شدم ، اول گوشیم رو گرفتن ( اگه دوربین نداشته باشه کاری ندارن ) بعد همون سربازه که گوشی هارو میگرفت گفت چیکار داری گفتم گواهینامه موتور میخوام بگیرم گفت "برو داخل خط سبز رو دنبال کن" . این خط سبز تا دم در قسمت مربوطـه میرفت ، اونجا دم در شماره حساب ها بود ، اونا رو یادداشت کردم بعد همون جا بانک ملی بود رفتم هزینه هارو پرداخت کردم ( خیلی شلوغ و بدجور بود اگه از بیرون شهرک میریختم بهتر بود ) بعد برگشتم همون قسمت ، باجه 3 رفتم یه کارتکس برداشتم ، پر کردمش و عکسم رو منگنه کردم بعد بردم باجه 1 برای تائید مدارک ، بعد باجه دو برای گرفتن شماره ، بعد رفتم پیش دکترشـون برای معاینه چشم ، بعد سالن آئین نامه بود که از ساعت 10:25 تا 12:50 منتظر شدم تا شمارمو بخونن برای آزمون آیین نامه ، خلاصه 20 دقیقه هم آزمون طول کشید ( آزمون کامپیوتری بود ) که خداروشکر بدون غلط قبول شدم ، بعد تا صبر کردیم افسر اونایی رو که رد شدن رو بیرون کنه و ما قبول شده هارو جمع و جور کنه شد 1:20 ، بعد به صف ایستادیم و دونه دونه اسما رو میخوند و مهر "نتیجه آزمایشها" که مربوط به آیین نامه میشد رو زد ، اما چون دیگه وقت ناهار بود و امتحان هم تا ساعت 11 ، گفتند برید فردا از ساعت 8 تا 11 برای آزمون عملی بیایید ( از شنبه تا چهارشنبه آزمون عملی میگیرن ) . میگفتند برای پست هم 2500 تومن میگیرن و 900 تومن هم قبل از آزمون عملی . کلا میشه 6 هزارتومن :27: 2 ماه بعد از قبولی در آزمون عملی گواهینامه الکترونیکی میرسه دستمون :8:

rezausa2020
12-12-2011, 15:13
پس یعنی به نظر شما من گازی بگیرم؟آخه سنم کمه و مادر و پدر میگن 125 نگیر:دی
گازی تو چه قیمتیه؟

11reza11
30-12-2011, 22:31
سلام
اگر كليپي از نحوه آزمون موتور سيكلت در سايت باشد بهتر خواهد بود .

rezausa2020
14-01-2012, 17:46
الف ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت گازي يا موتور گازي گواهينامه الف ـ1)
1ـ حداقل سن 15 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتور گازي.
به نظر شما اگر برم شهرک برا این گواهینامه نمیخندند به ریشم؟؟؟:19:
شما خودت دیدی یا فقط از این قانوناست که هیچوقت عمل نمیکنن

شـیـفــو
24-01-2012, 22:48
به نظر شما اگر برم شهرک برا این گواهینامه نمیخندند به ریشم؟؟؟[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شما خودت دیدی یا فقط از این قانوناست که هیچوقت عمل نمیکنن
از این قانوناست که هیچوقت عمل نمیکنن

SuperSt@r
24-01-2012, 23:34
سلام من امتحان شهري دارم ميخاستم ببينم كه فاصله بين موانع چقدره و اونوقت اخرش كه ميخاي دور بزني و برگردي تو چند متري بايد اين كار رو بكني و چقدر جا داري؟
كلا دوستان چه توصيه هايي برا ازمون شهر داريد به عنوان تجربه من بتونم ازشون استفاده كنم؟

piremard
25-01-2012, 17:24
سلام من امتحان شهري دارم ميخاستم ببينم كه فاصله بين موانع چقدره و اونوقت اخرش كه ميخاي دور بزني و برگردي تو چند متري بايد اين كار رو بكني و چقدر جا داري؟
كلا دوستان چه توصيه هايي برا ازمون شهر داريد به عنوان تجربه من بتونم ازشون استفاده كنم؟
فواصل به درازای موتور هوندا 125 هست . مانع آخر فاصله نامعینی داره . شما هم زیاد بازه دور زدن دارید یا ندارید ، کمکی نمی کنه . چون اگر زیاد دور بگیرید دیگه نمی تونید تو برگشت موتور رو جمع و جور کنید و فرمون موتور و فواصل این اجازه رو بشما نمی دن .

توصیه : بجای نگاه کردن به موانع به مسیر نگاه کنید و موقع دور برگردون سرتون رو به مرکز دایره ای باشه که دور می زنید . باقیش مربوط به دانش کنترل موتورسیکلت هست

شـیـفــو
25-01-2012, 17:47
تو شهرک من آیین نامه رو امتحان دادم خداروشکر بدون غلط قبول شدم بیشتر از یکماه پیش ، اما برای آزمون عملی نرفتم تا الان ، میگن شیب زیادی داره و از هر 100 نفر 5-6 نفر قبول میشن .
اما تو فانوس (میدون رسالت) زمینش صافـه و راحتـتر قبول میکنن ولی بابت امتحان 7000 تومن میگیرن .
میتونم با همین کارتکس شهرک آزمایش برم فانوس امتحان عملی رو بدم ؟؟؟
یا اول برم همین شهرک ببینم اوضاش چطوره ، اگـه خوب نبود بعد برم فانوس ؟

hasti rs
25-01-2012, 18:38
الف ـ شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهينامه موتورسيكلت گازي يا موتور گازي گواهينامه الف ـ1)
1ـ حداقل سن 15 سال تمام.
2ـ ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3ـ قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتور گازي.
محدودیت جنسیتی هم داره ؟
خانوما هم میتونن بگیرن ؟
والا گواهیناممون 1 ساله داره خاک میخوره ، گفتم برم گواهینامه موتور بگیرم لااقل با پول تو جیبیام یه موتور بگیرم .
والا .

SuperSt@r
25-01-2012, 18:42
محدودیت جنسیتی هم داره ؟
خانوما هم میتونن بگیرن ؟
والا گواهیناممون 1 ساله داره خاک میخوره ، گفتم برم گواهینامه موتور بگیرم لااقل با پول تو جیبیام یه موتور بگیرم .
والا .


دي :27:
چه جالب دخترم اينجا مياد خبر نداشتيم
اخه اين چه سواليه معلومه كه نميشه بگيري
سعي كن پولات رو جمع كني يه رنيي چيزي بگيري حالا واجب نيس سوار پورشه بشي

piremard
25-01-2012, 19:38
تو شهرک من آیین نامه رو امتحان دادم خداروشکر بدون غلط قبول شدم بیشتر از یکماه پیش ، اما برای آزمون عملی نرفتم تا الان ، میگن شیب زیادی داره و از هر 100 نفر 5-6 نفر قبول میشن .
اما تو فانوس (میدون رسالت) زمینش صافـه و راحتـتر قبول میکنن ولی بابت امتحان 7000 تومن میگیرن .
میتونم با همین کارتکس شهرک آزمایش برم فانوس امتحان عملی رو بدم ؟؟؟
یا اول برم همین شهرک ببینم اوضاش چطوره ، اگـه خوب نبود بعد برم فانوس ؟
بستگی زیادی به آشنایی شما با سی.جی 125 داره تا عوامل دیگه
ممکنه مهارت شما در کلاس سوپر بایک حرفه ای باشه اما نتونید با سی.جی دور درجا بزنید . چون لاستیکهاش برای مانور طراحی نشدند و نمی شه موتور رو لَم داد .
در مورد قیمت باید یکسان باشه . پول افزوده بخاطر امتحان پزشکی هست بگمانم . پیشتر که این بود . این نیروی دریایی خوب پولی بابت این تکه زمین متروکه رسالت می گیره . نگاهی به کیفیت پارکینگ موتورسیکلتش گواه این مسئله است .

محدودیت جنسیتی هم داره ؟
خانوما هم میتونن بگیرن ؟
والا گواهیناممون 1 ساله داره خاک میخوره ، گفتم برم گواهینامه موتور بگیرم لااقل با پول تو جیبیام یه موتور بگیرم .
والا .
بله شرط ضمنی داره . من هفته گذشته زن میانسالی رو سوار موپد تو پیاده روی میدون پاستور دیدم . با مانتو و روسری !
از نظر تئوری زنان کشورهای مسلمان نمی تونند موتور سواری کنند . حجاب با موتورسواری ناخواناست . هر چند که موتورسواران ایرانی هیچ کدوم لباس موتورسواری ندارند .
موتورسواری نیاز به قدرت فیزیکی و استقامت جسمانی و در ایران صد البته روحیه بالایه بی نظمی و وایلد داره . اگر با عوارض جانبیش کنار می آد که هیچی ...
اگر نه بسمت خودروهای دیگر برید . موضوع اینجاست که رویه رانندگی در ایران و کیفیت استانداردها و فرهنگ اجتماعی فعلی ما حتی برای موتورسواری پسران جوان با این موتورسیکلتهای ابو-طیاّره ظرفیت نداره ، چه رسه دختران
بهرجهت خوددانید . می تونید مستقیما به مرکز صدور گواهینامه مراجعه کنید و با افسر زن پلیس در این مورد نظر جویا شید .

hasti rs
26-01-2012, 00:55
سعي كن پولات رو جمع كني يه رنيي چيزي بگيري حالا واجب نيس سوار پورشه بشي
وانت میگیرم !


بله شرط ضمنی داره
از این شرایط ضمنیش اطلاعی ندارید ؟


بهرجهت خوددانید . می تونید مستقیما به مرکز صدور گواهینامه مراجعه کنید و با افسر زن پلیس در این مورد نظر جویا شید .
من تا حالا افسر زن ندیدم اینجا !
سپاس .

piremard
26-01-2012, 03:53
وانت میگیرم !


از این شرایط ضمنیش اطلاعی ندارید ؟


من تا حالا افسر زن ندیدم اینجا !
سپاس .
سلام
خب من تنها از تهران خبر دارم . مرکز اصلی صدور گواهینامه 80 درصد افسر زن داره و چندتا مرد
منظور از شرط ضمنی اینکه در قانون نیامده . اما اعمال نظر می شه . مثلا تردد موتورسیکلتهای بالای 250 سی.سی مجازه و در قانون تخلف نیست . اما شرط ضمنی این رو رد می کنه و پلیس با راکبان برخورد می کنه .
ما هنوز در مرحله ابتدای بحث هستیم و در اجتماعمون بسیاری از مسائل هست که قانون شفاف نداره و بستگی به مجری قانون داره تا قانونگذار .
بقول امریکایی ها : I am the law !

D3V!L
27-01-2012, 14:33
این درسته که سن گواهینامه الف 2 واسه موتور سیکلت تا 200CC

17 سال تمام است ؟

SuperSt@r
29-01-2012, 21:57
سلام
من امروز امتحان شهري داشتم رد شدم:19:
اونوقت نوبت بعديش ميره برا يه ماه و خورده اي ديگه تو همه جاي كشور اينجوريه؟ يعني اينقدر فاصله هست نوبت بعديش؟

شـیـفــو
31-01-2012, 08:41
نه داداشم اون آیین نامه هست که میره برای یکـماه دیگه ، اتفاقا دیروز منم شهری رو رد شدم . شهری رو از شنبه تا 4شنبه از 7/5 صبح تا 11 صبح میتونی امتحان بدی ، هرچقدر هم رد بشی مهم نیست فقط 1500 تومن باید پیاده شی تازه کاردکس هم اگه تموم شد میری یدونه جدید برمیداری بدون اینکه دوباره آیین نامه رو امتحان بدی .
فقط کلاه با خودتون ببرید ، من چون خیلی ریزه میزه هستم کلاه رو که رو سرم گذاشتم ، کلاه رو سرم لـق زد اومد جلوی دماقم بعد درست نتونستم ببینم رفتم رو مانع سوم .
موتور هم دوتا هست ، یکی سبزه یکی زرد ، اون زرده میزون تره .

hesam4388
31-01-2012, 08:53
نه داداشم اون آیین نامه هست که میره برای یکـماه دیگه ، اتفاقا دیروز منم شهری رو رد شدم . شهری رو از شنبه تا 4شنبه از 7/5 صبح تا 11 صبح میتونی امتحان بدی ، هرچقدر هم رد بشی مهم نیست فقط 1500 تومن باید پیاده شی تازه کاردکس هم اگه تموم شد میری یدونه جدید برمیداری بدون اینکه دوباره آیین نامه رو امتحان بدی .
فقط کلاه با خودتون ببرید ، من چون خیلی ریزه میزه هستم کلاه رو که رو سرم گذاشتم ، کلاه رو سرم لـق زد اومد جلوی دماقم بعد درست نتونستم ببینم رفتم رو مانع سوم .
موتور هم دوتا هست ، یکی سبزه یکی زرد ، اون زرده میزون تره .
چه جالب:31:

SuperSt@r
31-01-2012, 11:08
نه داداشم اون آیین نامه هست که میره برای یکـماه دیگه ، اتفاقا دیروز منم شهری رو رد شدم . شهری رو از شنبه تا 4شنبه از 7/5 صبح تا 11 صبح میتونی امتحان بدی ، هرچقدر هم رد بشی مهم نیست فقط 1500 تومن باید پیاده شی تازه کاردکس هم اگه تموم شد میری یدونه جدید برمیداری بدون اینکه دوباره آیین نامه رو امتحان بدی .
فقط کلاه با خودتون ببرید ، من چون خیلی ریزه میزه هستم کلاه رو که رو سرم گذاشتم ، کلاه رو سرم لـق زد اومد جلوی دماقم بعد درست نتونستم ببینم رفتم رو مانع سوم .
موتور هم دوتا هست ، یکی سبزه یکی زرد ، اون زرده میزون تره .


ممنون ولي نه برا ما كه اينطوري نبود شهري هم مثه ايين نامه ميره برا يه ماه ديگه تازه با موتور خودمون هم از موانع عبور ميكنيم

شـیـفــو
01-02-2012, 01:40
ممنون ولي نه برا ما كه اينطوري نبود شهري هم مثه ايين نامه ميره برا يه ماه ديگه تازه با موتور خودمون هم از موانع عبور ميكنيم
چقدر خوب که با موتور خودتون امتحان میدید ، و چقدر بد که بین هر امتحان باید یکماه صبر کنید .
اگه شهرک هم با موتور خودمون میگرفت برام راحتـتر بود چون من به موتور خودم عادت دارم و قلقـش دستمـه اما موتور های اونجا هم کلاجـش نرم تر و تیزتره ، ترمزش خیلی بده و نشون دهنده دور موتور با صدای موتور همخوانی نداره .

yazdaniamir138
18-02-2012, 16:37
سلام دوستان.
جدیدترین مبالغی که باید برای گواهی نامه موتور سیکلت رو واریز کنیم به همراه شماره حساب هایش رو لطفا بنوسید.
آیا همه جا این مبالغ یکسان است؟
من ساکن اصفهان هستم.
ساعت برگزاری آزمون آیین نامه و شهر چه موقع می باشد؟
چشم پزشکی رو باید بعد از امتحان عملی برویم یا قبل از امتحان؟
با تشکر.

SuperSt@r
18-02-2012, 21:00
سلام دوستان.
جدیدترین مبالغی که باید برای گواهی نامه موتور سیکلت رو واریز کنیم به همراه شماره حساب هایش رو لطفا بنوسید.
آیا همه جا این مبالغ یکسان است؟
من ساکن اصفهان هستم.
ساعت برگزاری آزمون آیین نامه و شهر چه موقع می باشد؟
چشم پزشکی رو باید بعد از امتحان عملی برویم یا قبل از امتحان؟
با تشکر.


سلام
من كه برا ثبت نام رفتم اولش فك كنم 3 تومني گرفت برا كلاسا و نميدونم همين جور چيزا واريزي نبود دستي پول دادم به اون دفتر.
+
2000 تومن برا ايين نامه و 1500 تومن برا شهري به شماره حساب 2171150246004 بانك ملي ايران واريز شد
نميدونم همه جا يكيه يا نه احتمالا بايد يكي باشه
ساعت برگزاري اينطوري بود كه بايد 7 تا 7:30 يا يه كم كم و بيش بري كارتكس رو بدي تا نوبتت بشه و ازمون رو بدي
پزشك هم بايد قبل از ايين نامه بري
براي اينكه بهتر و دقيق تر با شرايطش اشنا بشي بهتر به دفترش مراجعه كني

شـیـفــو
19-02-2012, 03:50
111111111111111

yazdaniamir138
25-02-2012, 15:32
سلام.
می خواستم ببینم چشم حداقل چقدر باید ضعیف باشه تا روی گواهی نامه نوشته بشه رانندگی با عینک؟

asal _ khanoom
31-03-2012, 14:52
سلام ،
می خواستم بدونم به خانومها هم گواهینامه موتورسیکلت میدن یا خیر ؟

need for speed
07-04-2012, 03:40
اره میدن اما فقط ازشون قول میگیرن که حق پرواز با موتور سیکلت رو ندارن:31:

ahmadamirnaseri
16-04-2012, 15:18
من ميخواستم اقدام كنم تقريبا جواب تمام سوالاتم رو گرفتم ممنونم از همه فقط اين يه مورد كه
من گواهينامه ي خودرو دارم از اين الكترونيكيا نيست حالا كه مي خوام گواهينامه موتور بگيرم ميشه اينو بدم(گواهينامه ي خودرو) هر دو تا رو يه كارت بياد چون اگه دقت كنيد پشت اين كارتاي الكترونيكي جاي هر دوشو داره تا مجبور نشم دو تا كارت داشته باشم

zahedy2006
26-04-2012, 00:12
سلام
دوستان کسی به تازگی گواهینامه گرفته؟
می خواستم بپرسم چه مدت طول می کشه که گواهینامه برسه منزل؟ گواهینامه من 12 روز پس از انجام کارهاش و دریافت رسید پستی رسید. الان از زمان دریافت رسید چقدر طول می کشه؟ چون بعد 15 روز هنوز هم توی سایت پیشتاز اصلا ثبت نشده که گواهینامه تحویل پست داده شده!! شاید اصلا ثبت نمی کنند!!

MRMadadiN
20-07-2012, 14:02
سلام دوستان

من گواهینامه ماشین دارم ولی برای کارم باید گواهینامه موتور داشته باشم ، میخواستم بدونم کسی اطلاعاتی راجع به شرایط دریافت چیزی میدونه ؟؟؟
بعد یه چیز دیگه من کلا سر از موتور در نمیارم امتحانش چجوریه؟؟؟؟

mahammad_reza
10-08-2012, 21:54
سلام
من در تاریخ 90/02/22 درخواست گواهی موتورسیکلت دادم و هم آیین نامه قبول شدم و هم معاینات پزشکی رفتم ولی به دلایلی دیگه دنبالش نرفتم کارتکس رو هم دارم حالا می تونم توسط اون کارتکس اقدام کنم یا اون دیگه باطل شده؟

mohamad skystar
11-08-2012, 00:32
سلام
من در تاریخ 90/02/22 درخواست گواهی موتورسیکلت دادم و هم آیین نامه قبول شدم و هم معاینات پزشکی رفتم ولی به دلایلی دیگه دنبالش نرفتم کارتکس رو هم دارم حالا می تونم توسط اون کارتکس اقدام کنم یا اون دیگه باطل شده؟

به محلی که تشکیل پرونده دادین مراجعه کنید تا براتون پیگیری کنن و راهنماییتون کنن
چون یکسال گذشته احتمالا باید از اول شروع کنید.

ya_hossayn
27-08-2012, 18:41
سلام به دوستان گرامی
اولا
یک انتقال تجربه بدم بلکن کسی مشکل من براش پیش نیاد.
اگه دانشجو یا محصل هستید و می خواید گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاهتون بگیرید برای گواهی نامه و در شهر دیگه ای امتحان گواهی نامه بدید، بدانید و آگاه باشید! گواهی اشتغال به تحصیل شما باید مهر تایید راهنمایی رانندگی شهر محل تحصیلتونو داشته باشه. ما که رفتیم کلی هم از دست جناب سرگرد مزبور ناراحت شدیم. بگذریم
سوال:
1.اگه شهری رد بشی،بلافاصله فرداش میتونی بیای امتحان بدی؟ یا باید مدتی بگذره؟چقدر؟ میشه به جاش بری یه شهرستان بلافاصله امتحان بدی؟
2. من توی شهرک پول ریختم، و کاردکس پر کردم، نه چشم پزشکی رفتم نه آیین نامه و... دادم، جای دیگه تهران میتونم آزمون بدم؟
اصلا پیشنهاد میکنید جای دیگه تهران آزمون بدم (از نظر راحتی)

doki_doki18
13-09-2012, 04:14
سلام
من تبریز میخوام برم شهرک گواهینامه موتور بگیرم
چند تا سوال
هر کی باید با موتور خودش امتحان بده؟
اگه اره فقط باید هوندا باشه؟ موتورای دیگه نمیشه؟ من mkz169دارم با این میشه؟
سخت میگیرن؟
چه جوریاست

doki_doki18
13-09-2012, 04:26
یه سوال دیگه
اگه عملی رد شیم چقدر طول میکشه نوبت امتحان بعدی؟؟
خواهشا تبریزیا دقیق تر بگن
انگار با تهران فرق داره

Vahid67
16-09-2012, 03:21
دوستان من گواهینامه ماشین دارم البته چند سالی ازش میگذره برای آیین نامه باید دوباره برم امتحان بدم؟؟
و اینکه فقط باید شهرک آزمایش امتحان داد یا مراکز دیگه هم هست ؟

TIG3R
16-09-2012, 19:21
دوستان من گواهینامه ماشین دارم البته چند سالی ازش میگذره برای آیین نامه باید دوباره برم امتحان بدم؟؟
و اینکه فقط باید شهرک آزمایش امتحان داد یا مراکز دیگه هم هست ؟

دوست عزیز سوالتو باید اینجا مطرح کنی اگه درباره گواهینامه ماشینه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Vahid67
17-09-2012, 05:15
دوست عزیز سوالتو باید اینجا مطرح کنی اگه درباره گواهینامه ماشینه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوست عزیز من سوالمو میدونم کجا باید مطرح کنم ... شما منظور منو بد متوجه شدی ...
الان میخوام واسه موتور بگیرم میخوام ببینم دوباره باید آیین نامه امتخان بدم یا نه؟

TIG3R
17-09-2012, 09:03
دوست عزیز من سوالمو میدونم کجا باید مطرح کنم ... شما منظور منو بد متوجه شدی ...
الان میخوام واسه موتور بگیرم میخوام ببینم دوباره باید آیین نامه امتخان بدم یا نه؟
ببخشید من از صحبت های شما برداشت دیگه ای داشتم خودتون یک بار پستتون رو بخونید به هر حال اگه هر دو رو همزمان هم بخواید بگیرید (گواهینامه ماشین وموتور) باید برای هر کدوم امتحان جدا بدید و فقط شهرک های ازمایش این امتحان رو میگیرند
موفق باشید

Sent from my WT19i using Tapatalk 2

0015351971
22-09-2012, 00:14
تهران برای گواهینامه موتور باید کجا رفت ؟
بعد ببینم کلاس آموزشی هم داره ؟
یعنی من که الان بلد نیستم اصلا" موتورو روشن کنم چه برسه به این که راه ببرمش آموزش میدن ؟ چند ساعته ؟

ali_110_f
22-09-2012, 14:21
سلام

اگه کمتر از دو سال باشه احتمالا نیاز به امتحان آیین نامه نخواهی داشت

ali_110_f
22-09-2012, 14:28
[QUOTE=0015351971;7230417]تهران برای گواهینامه موتور باید کجا رفت ؟
بعد ببینم کلاس آموزشی هم داره ؟
یعنی من که الان بلد نیستم اصلا" موتورو روشن کنم چه برسه به این که راه ببرمش آموزش میدن ؟ چند ساعته ؟

2 جا هست . یکی شهرک آزمایش دیگری کوهک نزدیکای میدون رسالت
متأسفانه جایی برا آموزش وجود نداره. شما هم که بلد نیستی مثل من باید یه موتور یا بخری یا از دوستات قرض بگیری و اینقدر با ترس و لرز تو خیابونا و کوچه ها بری بیای تا یاد بگیری و تازه آخرشم موتور شهرک که باید باهاش آزمایش بدی چون قلقش رو بلد نیستی بازم میوفتی

ali_110_f
22-09-2012, 14:40
اصلاحیه :
به گزارش باشگاه خبرنگاران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سردار اسکندر مومنی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: ترافیک مهر ماه به نسبت شهریور ماه 30 درصد به نسبت مهرماه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته که در این راستا برای کنترل ترافیک در دو هفته اول مهر ماه از تمام نیروهاي پلیس استفاده می کنیم.وی در ادامه بیان کرد: در همین خصوص ستاد مهر ماه در پلیس راهور تشکیل شد.مومني از اقدامات مهم پلیس از آغاز به کار پلیس مدرسه با اختیارات قانونی اشاره کرد که بر این اساس پلیس مدرسه می تواند علاوه بر جریمه خودروها 3 نمره منفی برای خودروهای عمومی و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی لحاظ کند.وی در ادامه به تحول در نظام گواهینامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تحول از مهر ماه سال جاری سن اعتبار گواهینامه از 5 سال به 10 سال در نوع کلاس ها و آموزش ها تغییراتی جزیی صورت می گیرد که به عنوان نمونه گذراندن کلاس های آموزشی برای دریافت گواهینامه موتور سیکلت اجباری است.

0015351971
23-09-2012, 21:22
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اصلاحیه :
به گزارش باشگاه خبرنگاران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سردار اسکندر مومنی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: ترافیک مهر ماه به نسبت شهریور ماه 30 درصد به نسبت مهرماه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته که در این راستا برای کنترل ترافیک در دو هفته اول مهر ماه از تمام نیروهاي پلیس استفاده می کنیم.وی در ادامه بیان کرد: در همین خصوص ستاد مهر ماه در پلیس راهور تشکیل شد.مومني از اقدامات مهم پلیس از آغاز به کار پلیس مدرسه با اختیارات قانونی اشاره کرد که بر این اساس پلیس مدرسه می تواند علاوه بر جریمه خودروها 3 نمره منفی برای خودروهای عمومی و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی لحاظ کند.وی در ادامه به تحول در نظام گواهینامه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تحول از مهر ماه سال جاری سن اعتبار گواهینامه از 5 سال به 10 سال در نوع کلاس ها و آموزش ها تغییراتی جزیی صورت می گیرد که به عنوان نمونه گذراندن کلاس های آموزشی برای دریافت گواهینامه موتور سیکلت اجباری است.

این الان یعنیکلاس آموزشی هم داره ؟ :)

DIAKOO_gh
08-10-2012, 18:57
من خرداد میشه 18 سالم یعنی OK میشه؟

ویو میشه روند دیگه؟

omid N72
16-10-2012, 15:37
من رفتم شهرک، آیین نامه رد شدم. تاریخ بعدی افتاد برای چهل روز دیگه. میخوام بدونم الان میتونم برم کوهک کاردکس جدید بگیرم؟ یا اینا بهم وصلن میفهمن شهرک امتحان دادم؟

شـیـفــو
15-11-2012, 23:52
من رفتم شهرک، آیین نامه رد شدم. تاریخ بعدی افتاد برای چهل روز دیگه. میخوام بدونم الان میتونم برم کوهک کاردکس جدید بگیرم؟ یا اینا بهم وصلن میفهمن شهرک امتحان دادم؟
منظورت شهرك آزمايشه ؟ كوهك كجاست ؟
من دوجا رو ميشناسم يكي همين شهرك آزمايشه كه ميندازه براي 40 روز ديگه و يكي نيرو دريايي كه فعلا تعطيل شده ، نيرو اگه كوهك همين نيرو دريايي هست كه هيچي ولي اگه جاي ديگست آدرس بده لطفا چون دوستم بعد عمري آيين نامه رو قبول شد 1000 بار عملي رو رد شدش ، فانوس هم رفتيم كه گفتند تعطيل شده .

Amirpooyan
06-01-2013, 01:13
الان این مرکز کوهک (میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فرجام، خیابان نیروی دریایی) فعالیت داره؟ میشه برای اخذ گواهینامه موتور به آونجا مراجعه کرد؟

usislami
09-01-2013, 23:03
نيدونم والا .
اخه انقد با اطمينان ميگفت كه منم شك كردم :13:
حالا پيگير ميشم ببينم جريان چيه.:46:نه دادا اینا سر کاریه:sq_20::sq_20::sq_20:

sina-2008
24-01-2013, 00:13
آقا این آموزشگاه ها چیه که میگن
من کلا موتور سواری بلد نیستم
ولی به دلیل محل کارم مجبورم استفاده کنم
میدونید کجا از این آموزشگاهای موتور هست ؟

Gripen
27-01-2013, 00:16
:n18:

الف 3 جداگانه مراحل دیگه ای داره؟
:n16:

Gripen
27-01-2013, 20:06
............................

sina-2008
28-01-2013, 16:30
یکی این سوال منوجواب بده تورو خدا
موتور 50 سی سی هم گواهینامه میخواد ؟

DaRiOuShJh
14-02-2013, 13:13
آقا منم میخوام گوایهنامه موتور بگیرم
سرذباز هستم ولی میتونم اشتغال به خدمت جور کنم
فقط سواره موتور نشدم تا به حال
آموزشگاه اینا داره؟
طرفای ونک تهران چیزی هست؟

DaRiOuShJh
14-02-2013, 13:14
راستی کسی بچه رودهن و بومهن هست اینجا؟
اگه اونجا ساده تره مراحل بریم اونجا بگیریم
راهی نیست

alireza.gsx
21-02-2013, 02:15
قانوني براي موتورهاي حجم پائين نيومده كه گواهينامه لازم نداشته باشن اما برادران محترم نيروي انتظامي كاري بهشون ندارن!
گواهينامه را در شهرك آزمايش تهران بگيريد! البته رسالت هم آموزشگاه دارد

ham33d
23-02-2013, 09:26
گرفتن گواهینامه موتور با کیست اموزشگاه یا راهنمایی و رانندگی -چقد پول باید واریز کرد دوستان لطفا توضیح بدن؟؟؟؟/

amirkalak6
23-02-2013, 18:30
دوستان هیچکی فاصله دقیقه کله قندیارو نمیدونه؟؟؟؟؟؟؟

امتحانم فقط تو شهرک آزمایشه درسته؟؟ چه ساعتایی باید بریم چه روزایی؟؟

asfa
25-02-2013, 23:43
دوستان هیچکی فاصله دقیقه کله قندیارو نمیدونه؟؟؟؟؟؟؟

امتحانم فقط تو شهرک آزمایشه درسته؟؟ چه ساعتایی باید بریم چه روزایی؟؟

امتحان هم فقط همونجاست کلا 1 دقیقه هم نمیشه از زمان سوار شدنت روی موتور !
تهران رو نمیدونم اما اینجا فقط پنجشنبه ها امتحان فرمون میگیرن که از صبح ساعت 7 معطل میشی تو راهنمایی و رانندگی که کاردکس رو تحویل میدی و تا حدود 11 12 که نوبت امتحان برسه .
فاصله حداقل کله قندیا به اندازه یه موتور هوندا 125ه و حداکثر هم بستگی به کرم جناب سرهنگ امتحان گیرنده داره که دو برابر موتور هم میتونه بذاره !!!
اما گونه ی معمولش همون اندازه ی یه موتوره که شما همون رو تمرین کنی و بدون اینکه پاهات رو زمین بذاری یا موتور رو خاموش کنی بری و برگردی قبولی ...

asfa
25-02-2013, 23:48
گرفتن گواهینامه موتور با کیست اموزشگاه یا راهنمایی و رانندگی -چقد پول باید واریز کرد دوستان لطفا توضیح بدن؟؟؟؟/

احتمالا با راهنمایی و رانندگی من جایی ندیدم که آموزشگاه رانندگی با موتور داشته باشه .
پول هم حدود 15 تومن یا یه کم کمتر ...

asfa
25-02-2013, 23:50
یکی این سوال منوجواب بده تورو خدا
موتور 50 سی سی هم گواهینامه میخواد ؟

50 سی سی گواهینامه نمیخواد اما اگه بخوان بهت گیر بدن چیکار میتونی بکنی ؟؟؟!!!

asfa
25-02-2013, 23:54
:n18:

الف 3 جداگانه مراحل دیگه ای داره؟
:n16:

مثل اینکه فعلا فقط یه مرحله هست برای گواهینامه موتور .
من که سوال کردم گفتن با همین گواهینامه میشه روی همه موتورای مجاز نشست .


آقا منم میخوام گوایهنامه موتور بگیرم
سرذباز هستم ولی میتونم اشتغال به خدمت جور کنم
فقط سواره موتور نشدم تا به حال
آموزشگاه اینا داره؟
طرفای ونک تهران چیزی هست؟

داداش بهتره یه موتور هوندا 125 از دوستی رفیقی جایی جور کنی و اون کله قندیا رو تمرین کنی به مدت مثلا 3 یا 4 روز به نیم ساعت تمرین کن تا قلقش بیاد دستت بقیه که آیین نامه و ایناس .
من آموزشگاه موتور ندیدم ...

775e
26-02-2013, 07:24
نيدونم والا .
اخه انقد با اطمينان ميگفت كه منم شك كردم :13:
حالا پيگير ميشم ببينم جريان چيه.:46:
دوسته من درست متوجه نشده اون شخصی که به شما گفته این برگه اجازه ای هستش که به گشت های بسیج میدن وربطی به گواهی نداره .نباید با گواهی نامه اشتباه گرفته شه .
نیروی انتظامی ربطی به بسیج نداره.(در اینمورد)

amirkalak6
27-02-2013, 21:31
بالاخره نگفتید فاصله کله قندیا چقدره؟؟ 1/50 درسته؟؟؟

asfa
27-02-2013, 23:10
بالاخره نگفتید فاصله کله قندیا چقدره؟؟ 1/50 درسته؟؟؟
گفتم دیگه برادر !
موتور هوندا 125 رو بذار روی جک دوتایی ! بعدش یه کله قندی بچسبون به لاستیک عقب و یکی هم به لاستیک جلو تا 4 تا کله قندی هم بذار روی زمین این میشه فاصله ای که باید از بینش بگذری ...

DaRiOuShJh
28-02-2013, 11:12
مثل اینکه فعلا فقط یه مرحله هست برای گواهینامه موتور .
من که سوال کردم گفتن با همین گواهینامه میشه روی همه موتورای مجاز نشست .داداش بهتره یه موتور هوندا 125 از دوستی رفیقی جایی جور کنی و اون کله قندیا رو تمرین کنی به مدت مثلا 3 یا 4 روز به نیم ساعت تمرین کن تا قلقش بیاد دستت بقیه که آیین نامه و ایناس .
من آموزشگاه موتور ندیدم ...
والا آخه کس و کاری موتور دار ندارم
حاضرم ساعتی هم کرایه کنم ولی فعلا کسی رو نیافتم

amirkalak6
28-02-2013, 20:38
یه کارکرده دربو داغون بگیر باهاش تمرین کن....

من 6ماهه اپاچی سوار میشم الان نمیتونم مانع رد کنم راحت......!!!!!!!حالا فکر کن آپاچی به اون سنگینی کجا هندا 125 کجا

DaRiOuShJh
01-03-2013, 13:05
خوب آره دیگه مثله اینه که پشته پژو بشینی بعد بخوای با پراید آزمون بدی
باید پشته همون بشینی
آخه جای نگه داشتن موتور هم ندارم مشکل یکی دو تا نیست که
ساعتی 5 تومن به نظرتون موتور گیر میاد یا بیشتره؟

Mobham69
11-03-2013, 18:49
خوب آره دیگه مثله اینه که پشته پژو بشینی بعد بخوای با پراید آزمون بدی
باید پشته همون بشینی
آخه جای نگه داشتن موتور هم ندارم مشکل یکی دو تا نیست که
ساعتی 5 تومن به نظرتون موتور گیر میاد یا بیشتره؟

چی خبره !
سر گذر که میدونی کجاست دیگه ؟
میری اونجا معمولا موتور دارن
+
اینایی که با موتور مسافرکشی میکنن

asfa
13-03-2013, 01:09
بچه ها گواهینامه من دیروز رسید .
خوشحالم ...

Mobham69
13-03-2013, 01:15
بچه ها گواهینامه من دیروز رسید .
خوشحالم ...

10 ساله است دیگه ؟ از این هوشمندا؟
واقعا سخت گواهینامه رو دادن !
یه کاری میکنن که بگی نخواستیم همینطوری راه میریم :n02:

asfa
14-03-2013, 15:09
10 ساله است دیگه ؟ از این هوشمندا؟
واقعا سخت گواهینامه رو دادن !
یه کاری میکنن که بگی نخواستیم همینطوری راه میریم :n02:

آره 10 سالست و هوشمند !
نه اتفاقا راحت بود فقط معطلی داشت !
هر دو امتحان رو دفه اول قبول شدم ...:n19:

Mobham69
15-03-2013, 01:02
آره 10 سالست و هوشمند !
نه اتفاقا راحت بود فقط معطلی داشت !
هر دو امتحان رو دفه اول قبول شدم ...:n19:
مگه آموزشگاه نبودی ؟
میشه 4 تا دیگه !
تو آموزشگاه اذیت نکردن مارو ولی تو راهنمایی حالمون بد شد:n21:

asfa
17-03-2013, 14:43
مگه آموزشگاه نبودی ؟
میشه 4 تا دیگه !
تو آموزشگاه اذیت نکردن مارو ولی تو راهنمایی حالمون بد شد:n21:
موتور مگه آموزشگاه داره ؟؟!
من آموزشگاه نرفتم همون 2تا امتحان راهنمایی رو دادم ...

DaRiOuShJh
21-03-2013, 20:32
از دوستان تهرانی کسی پایه آموزش دادن هست؟:n02:

Mobham69
21-03-2013, 23:14
موتور مگه آموزشگاه داره ؟؟!
من آموزشگاه نرفتم همون 2تا امتحان راهنمایی رو دادم ...

کدوم شهر هستی ؟
مشهد که داره ! یعنی زوری هم هست ! راهنمایی دیگه قبول نمیکنه فقط آموزشگاه .

DaRiOuShJh
22-03-2013, 02:38
تهران که فعلا همون قانونه قدیمه
فقط مشکل اینجاس من الان لنگ آموزشگاشم

asfa
23-03-2013, 09:25
کدوم شهر هستی ؟
مشهد که داره ! یعنی زوری هم هست ! راهنمایی دیگه قبول نمیکنه فقط آموزشگاه .
ساری ... .

Йeda
26-03-2013, 13:19
سلامـــ دوستــــــــان

من عاشــــقِ موتور سواری هستـــــم ؛ مخصوصا با این موتورهای تریل...

از یکی شنیدم یه خانومه داشته تو تهــــران موتورسواری می کردهــ:n04: ( البته با لباسِ مخصوص و به طور نا محسوس )

کســـــی خبر نداره که دختــــرها هم میتونن گواهینامه موتور بگیرن یا نه؟

( البته بعیــــد میدونما ولی ...):n03:

Mobham69
26-03-2013, 15:31
سلامـــ دوستــــــــان

من عاشــــقِ موتور سواری هستـــــم ؛ مخصوصا با این موتورهای تریل...

از یکی شنیدم یه خانومه داشته تو تهــــران موتورسواری می کردهــ:n04: ( البته با لباسِ مخصوص و به طور نا محسوس )

کســـــی خبر نداره که دختــــرها هم میتونن گواهینامه موتور بگیرن یا نه؟

( البته بعیــــد میدونما ولی ...):n03:

سلام

بعید میدونم ولی بازم ...
کدوم شهر هستی ؟ اگر مشهدی هستی که من روزی 10 بار از جلو راهنمایی رد میشم واست آمارشو بگیرم .

DaRiOuShJh
26-03-2013, 16:39
قانونا به خانوما گواهینامه موتور نمیدن:n02: کلا با این جو نامناسب جامعه و مخصوصا موتور سوارا مردش زورکی میشنه پشته موتور چه برسه خانوم
توی تهران و شهرهای شولوغ و گرترافیک ( و مقادیری شیرتوشیر) هم که مزه ای نداره جز آدم به مرگ و ضربه مغزی و سرطان ریه و ... نزدیکتر نمیشه ولی مجبور میشه آدم بعضی اوقات

Mobham69
26-03-2013, 18:40
مردش زورکی میشنه پشته موتور چه برسه خانوم


ولی بعضی خانوم ها هم هستن واقعا موتور سوارن من توی مشهد یه نفر رو میشناسم میاد پیست موتورش کاوازاکی هست (ولی یه دونه هست دیگه ) :n02:

Йeda
26-03-2013, 19:31
سلام

بعید میدونم ولی بازم ...
کدوم شهر هستی ؟ اگر مشهدی هستی که من روزی 10 بار از جلو راهنمایی رد میشم واست آمارشو بگیرم .

ما تهرونیم ..مگه فرقیم میکنه؟؟

Mobham69
27-03-2013, 01:49
مثل اینکه فرق میکنه آخه الان توی مشهد آموزشگاه ای شده ولی مثلا دوستمون گفت توی تهران هنوز مثل قبل هست .

sassan_f
28-03-2013, 17:04
سلام
میخواستم بدونم کسی هست که موتور هوندا داشته باشه و بتونه به کسی آموزش عملی گواهینامه بده ؟
حالا پولی هم بود بود :ی

Йeda
31-03-2013, 15:00
مثل اینکه فرق میکنه آخه الان توی مشهد آموزشگاه ای شده ولی مثلا دوستمون گفت توی تهران هنوز مثل قبل هست .

اِ؟ پس قسمت شد یه ســـفر بیایم مشهـــد

amir 777
31-03-2013, 15:55
دوستان من متولد 73/11 هستم یعنی الان میتونم برم اموزشگاه ولی به خاطر درس ها ترجیح میدم تابستون برم اما شنیدم تابستون مدرسه گواهی نمیده حالا میخواستم ببینم میشه الان گواهی را بگیرم یعنی تابستون این گواهی که الان میگیرم را قبول میکنند؟

Mobham69
31-03-2013, 15:58
اِ؟ پس قسمت شد یه ســـفر بیایم مشهـــد

قدم رو چشم ما میزارین ولی بازم نمیدونم با اینکه آموزشگاهی هست آیا واسه خانوما هم هست یا نه ! اطلاعات من مال 7 ماه پیش هست اون موقع که ما خانومی ندیدیم !
بازم اگه خواستید بگید سوال کنم واستون از مدیریت آموزشگاه .:n16:

Mobham69
31-03-2013, 16:04
دوستان من متولد 73/11 هستم یعنی الان میتونم برم اموزشگاه ولی به خاطر درس ها ترجیح میدم تابستون برم اما شنیدم تابستون مدرسه گواهی نمیده حالا میخواستم ببینم میشه الان گواهی را بگیرم یعنی تابستون این گواهی که الان میگیرم را قبول میکنند؟

والا یادم نمیاد ولی اگر اشتباه نکنم 2 ماه بیشتر اعتبار ندارن ...

amir 777
31-03-2013, 17:51
والا یادم نمیاد ولی اگر اشتباه نکنم 2 ماه بیشتر اعتبار ندارن ...
جدی اگه این طور باشه خوبه

amir.cdi
31-03-2013, 18:31
اعتبار گواهی اشتغال به تحصیل 1 ماه هست اگه شما 30 خرداد بگیری 31 خردادا تموم میشه چون فقط در 9ماه تحصیل اعتبار داره و 3 ماه تعطیلی خیر

Gripen
23-04-2013, 19:55
اقا من چند سال پیش گواهینامه موتور گرفتم و از اون صورتی های معمولی هست و هوشمند نیست. میخواستم بدونم که این گواهینامه من الف 3 هم شامل میشه یا نه؟:n18:
بعد اینکه دارم گواهینامه ماشین هم می گیرم. الان گواهینامه ماشینم که هوشمنده بیاد پشتش گزینه اف 2 والف 3 رو تیک میزنن؟
سوال اخر اینکه میتونم گواهینامه فعلی موتورمو ببرم هوشمندش کنم؟
ببخشید سوالا زیاد شد ولی ممنون میشم اگه لطف کنید و جواب بدین
مرسی:n26:

javatys
24-05-2013, 00:39
سلام دوستان
برای گواهینامه در تهران فقط شهرک آزمایش میشه رفت شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا 11
اولین کاری که میکنید مدارک اصلی(شناسنامه.کارت ملی..... رو با چندتا عکس ببرید.برید بانک شهرک 3تافیش واریز کنید
میاد بیرون یه کانکسی هست که خود پیرمرده که اونجاس کپی ها رو میگیره
بعد میرید یه ساختمان دیگه اونور تر
گواهی اشتغال به تحصیل یا پایان خدمت رو نشون میدید و کارتکس رو میگیرید پر می کنید.
بعدش تحویل میدی تا نوبت امتحان رو ثبت کنه
بعد میرید یه سالن دیگه معاینه چشم و بعدش امتحان آیین نامه (فقط حداقل یکبار کامل بخونید تا به مشکل برنخورید که رد بشید بیوفتید برای 45روز دیگه 30تا سوال با 20دقیقه وقت که به صورت کامپیوتری میگیرند اگر به کسی کاری نداشته باشی که ازت سوال می پرسند قبول میشید و تا 4تا غلط مشکلی پیش نمیاد)
امتحان آیین نامه رو که قبول شدید میرید برای امتحان شهری که کلاه کاسکت یادتون نره از خودتون ببرید اگر خیلی زرنگ باشید و الکی استرس نداشته باشید راحت تر قبول میشید و در صورت رد شدن امتحان شهری فرداش میشه امتحان داد.
****در صورت رد شدن امتحانات برای آزمون مجدد یه فیش 500 تومانی لازمه****
بعد از قبولی 1هفته بعد مدارک رو میبرید برای تکمیل پرونده تا براتون پست کنن:n19: و منتظر میشوید تا زنگ رو بزنن بگن گواهینامتون!
:thumbsup:

virus2009
24-05-2013, 14:12
دوستان تو مشهد برای گرفتن گواهینامه کجا باید رفت .. ؟؟؟
من فعلا یک موتور پرواز 100 سی سی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گرفتم , مدارک و پلاک هم داره
به نظرتون گواهینامه میخواد ... ؟؟؟
اگر پلیس بگیره چقدر خرج بر میداره ؛ بیمه اش هم تموم شده
و اینکه گواهینامه از زمان ثبت نامش چقدر طول میکشه تا آماده بشه .. ؟؟ ( کلا هزینش چقدر میشه حدودا ؟ )

ham33d
08-06-2013, 19:55
سلام دوستان کسی هست بچه اهواز باشه که بدونه از کجا باید گواهینامه موتور را گرفت -کدام منطقه-هزینه ثبت نامه-ایین نامه موتور و ماشین یکی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:n13:

oodi021
11-06-2013, 22:45
سلام ببخشید من که متولد 75.4.23 هستم 24 تیر امسال میتونم برای گواهینامه گواهينامه الف ـ 2شرکت کنم

Amir Hossein
22-06-2013, 12:57
سلام
بچه ها من 18 اردیبهشت گواهینامه قبول شدم... ولی هنوز نیومده !!!!
در صورتی که دوستم 11 اردیبهشت قبول شده الان 15 روز هستش که برا اون اومده :|
چطوری باید پیگیری بکنم؟

ham33d
10-07-2013, 14:05
سلام توی مملکت اداره جات فقط بلدن مردم را اذیت کنند:n10::n09::n24:
خودم رفت راهنمایی امتحان بدم واسه گواهی نامه موتور مسئول ثبت نام گیر داد چرا کارته خدمتت هوشمند نیست بگو مرده مومن چه فرقی داره :n25:
هیچ حالا باید برم واسه تعویض کارتم به هوشمند2ماهی طول میشکه تا بیاد دستم گواهی نامه هم رفت واسه بعدا:n30:
این همه کتاب خوندم بی فایده بود:n03:
معلومه این قانون مخسره را کی تنظیم میکنه:n13::n04:

DaRiOuShJh
11-07-2013, 14:16
برادران این اطلاعات پست اول هنوز موثقه؟
برای آموزش دیدن جایی یا کسی رو پیشنهاد میکنید؟ تا بحال سوار موتور دنده ای نشدم:n13:

softday
12-07-2013, 03:01
سلام
بچه ها من 18 اردیبهشت گواهینامه قبول شدم... ولی هنوز نیومده !!!!
در صورتی که دوستم 11 اردیبهشت قبول شده الان 15 روز هستش که برا اون اومده :|
چطوری باید پیگیری بکنم؟
:n27:عجیبه . داشیتم کسایی رو که 3 ماه طول کشیده بیاد اما قبلا نه الان شما یه سر برو همون اموزشگاهی که بودی تا راهنماییت کنن

softday
12-07-2013, 03:03
سلام توی مملکت اداره جات فقط بلدن مردم را اذیت کنند:n10::n09::n24:
خودم رفت راهنمایی امتحان بدم واسه گواهی نامه موتور مسئول ثبت نام گیر داد چرا کارته خدمتت هوشمند نیست بگو مرده مومن چه فرقی داره :n25:
هیچ حالا باید برم واسه تعویض کارتم به هوشمند2ماهی طول میشکه تا بیاد دستم گواهی نامه هم رفت واسه بعدا:n30:
این همه کتاب خوندم بی فایده بود:n03:
معلومه این قانون مخسره را کی تنظیم میکنه:n13::n04:
کلا دوس دارن ادمو بکشونن این ور اون ور من خودم سر گواهینامم خیلی اینور اونور رفتم :n18:

softday
12-07-2013, 03:05
برادران این اطلاعات پست اول هنوز موثقه؟
برای آموزش دیدن جایی یا کسی رو پیشنهاد میکنید؟ تا بحال سوار موتور دنده ای نشدم:n13:
:n02: میتونید به فامیلی یا دوستی بگین با هم برین یه جای خلوت که یاد بدن بهتون . :n10:

DaRiOuShJh
12-07-2013, 11:26
مشکل اینه که هیچ بنی احدی نداره تو آشنایان و شعاع یک مایلی :دی
برم شهرک آزمایش بگم آموزش میخام کسی هست یاد بده؟

DaRiOuShJh
12-07-2013, 11:33
دوستان من هر چی میگردم پیدا نمیکنم که نوشته باشه زیره چند سی سی موتور نیاز به گواهینامه نداره
کسی میتونه راهنمایی کنه؟:n13:

alone one
12-07-2013, 13:48
دوستان من هر چی میگردم پیدا نمیکنم که نوشته باشه زیره چند سی سی موتور نیاز به گواهینامه نداره
کسی میتونه راهنمایی کنه؟:n13:

برادر من اساتید اینجا چنبار گفتن که
کلا فکر موتور بی گواهینامه رو از سرت بیرون کن،قانون میگه هر وسیله موتوری گواهینامه میخواد،هروسیله ای
حالا گیر نمیدن رو بعضی از موتورا اون یه بحث دیگس
شما میخوای مطمئن شی احدوناسی نتونه بت گیر بده ،چه یه موتور 3زمانه بخوای سوار بشی چه یه موتور ریسی گواهینامشو بگیر
والسلام علیکم و رحمته الله و برکته

ham33d
15-07-2013, 02:02
دوستان فیش بانکی ملی که به حساب راهنمایی و رانندگی واریز میشه تا مهلت دارن

softday
15-07-2013, 03:00
دوستان فیش بانکی ملی که به حساب راهنمایی و رانندگی واریز میشه تا مهلت دارن


مهلتش فکر نکنم تموم بشه من یه بار برا هفته بعد یدونه 1000 تومنی ریختم بعد 1 هفته بعد فیش رو دادم بهشون قبول کردن .

Amir Hossein
15-07-2013, 03:51
بچه ها کارتم اومد :31:
بی انصافا برا امتحان عملی بینهایت سخت میگرفتن
من یک هفته تموم تو تمرین بودم
به حدی که بعد این یه هفته چشم بسته هم میرفتم :31:

Cannone
15-07-2013, 04:22
آقا الان یکی قطعی میشه بگه آموزشگاه اجباریه واسه گرفتن گواهینامه؟ینی اصن هست همین چیزی همه جا؟بعد یکی که امتحان داده بگه انقد سخته واقعا امتحان عملی که میگن از هر ده نفر یکی دونفر قبول میشن؟با سرعت کم رد کنیم قبول نمیشیم؟

Amir Hossein
15-07-2013, 12:11
آقا الان یکی قطعی میشه بگه آموزشگاه اجباریه واسه گرفتن گواهینامه؟ینی اصن هست همین چیزی همه جا؟بعد یکی که امتحان داده بگه انقد سخته واقعا امتحان عملی که میگن از هر ده نفر یکی دونفر قبول میشن؟با سرعت کم رد کنیم قبول نمیشیم؟
من هنوز جایی ندیدم که آموزشی شده باشه...
حد اقل شهرستان خودمون که اینطوری نیست
سختی امتحان هم بستگی به افسر داره
ولی افسر ما نه خیلی راحت میگرفت نه خیلی سخت
با این حال از 50 نفر هر هفته دو نفر قبول میشدن
نه اینکه یارو بهونه بگیره... نه
ما خودمون میدیدیم که یا پاشو میذاشت زمین... یا مانه رو مینداخت

alexindar
21-07-2013, 12:04
بچه ها کارتم اومد :31:
بی انصافا برا امتحان عملی بینهایت سخت میگرفتن
من یک هفته تموم تو تمرین بودم
به حدی که بعد این یه هفته چشم بسته هم میرفتم :31:

داداش مبارکه
میخواستم بپرسم کارتت چند روزه اومد
چون منم قبول شدم 4 شنبه باید برم واسه تکمیل پرونده

mr.rad
01-09-2013, 12:10
دوستان ببخشید تاپیک رو آپ می کنم ولی چون تاپیک مرجعه گفتم بهتره بپرسم:d
آقا بالاخره گواهینامه موتور چند سال تمامه؟(هوندا 125 میخوام)
رفیقم زنگ زده گفت 18 ساله؟ یارو گفته نمی خواد پاشو بیا!! اونم رفته گرفته! (چیزیه که به گوشم رسیده راست و دروغشو نمی دونم)

من متولد 1/2/1375 هستم چقدر باید صبر کنم؟

mehran_mo
08-09-2013, 22:20
سلام دوستان

نيازمند كسي هستم كه با بند پ گواهينامه موتور سيكلت بگيره.
سنم قانوني هست و ٤سال گواهينامه پايه ٢دارم ولي امكانش برام نيست تا بتونم به صورت حضوري گواهينامه بگيرم.

از دوستان كسي قادر به انجام اين كار بود بنده را از طريق پيغام خصوصي در رابطه با هزينه و ... مطلع كنند.

ikallam
22-09-2013, 12:30
سلام داداش من سن خودم 17 سال هست میخوام گواهینامه موتور بگیرم موتور من از این موتور های بی کلاج هست مدلش هم پرشیا هست که بهش فایتون هم میگن
میخواستم بدونم میتونم با سن 17 سال برای گرفتن گواهینامه ثبت نام کنم؟؟؟؟؟ لطفا سریعا راهنمایی کنید؟؟؟ مرسی :2::2:

alireza021_18
23-09-2013, 12:21
سلام داداش من سن خودم 17 سال هست میخوام گواهینامه موتور بگیرم موتور من از این موتور های بی کلاج هست مدلش هم پرشیا هست که بهش فایتون هم میگن
میخواستم بدونم میتونم با سن 17 سال برای گرفتن گواهینامه ثبت نام کنم؟؟؟؟؟ لطفا سریعا راهنمایی کنید؟؟؟ مرسی :2::2:

بارها گفته شده 18 سال تمام ! اگه تاحالا فقط بی کلاچ سوار شدی زیاد امید نداشته باش برای قبولی امتحان شهر با 125 شهرک :n09:

mot.moh
28-09-2013, 11:16
دوستان اون هزینه که باید پرداخت بشه رو میشه بگید؟ تو پست اول نوشته :


رسید بانکی برای پرداخت مبلغ 5000 ریال به شماره حساب 2171159008009 بنام - دارایی - قابل پرداخت در هر شعبه از بانک ملی
رسید بانکی پرداخت مبلغ 20000 ریال بحساب - ناجا - بشماره 2171151303003 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی

همین دوتا رو همین مبلغ باید واریز کنم؟ فیش دیگه ای نباید واریز کنم؟ همین مبلغ ها تغییر نکردن؟

goodigood
08-10-2013, 12:32
سلام
دوستان یه سوال
میخواستم بدونم آیا جایی آموزشگاه برای گواهینامه موتور سیکلت هست؟
اصلا همچین چیزی هست؟
من تا حالا موتور نداشتم و هیچی از روندن موتور نمیدونم ولی الان به موتور احتیاج دارم
ممنون

شـیـفــو
09-10-2013, 20:29
سلام
دوستان یه سوال
میخواستم بدونم آیا جایی آموزشگاه برای گواهینامه موتور سیکلت هست؟
اصلا همچین چیزی هست؟
من تا حالا موتور نداشتم و هیچی از روندن موتور نمیدونم ولی الان به موتور احتیاج دارم
ممنون
سلام ، تا حالا (حداقل تهران) هیچ آموزشگاه موتور سیکلتی نداشتیم ، برای یادگیری روندن موتور بهتره با یه 125 مال دوستی آشنایی فامیلی با هم شروع کنید و روزی 2 ساعت تمرین کنید ، اگه همین روند رو جدی ادامه بدی بعد دوماه میتونی بری امتحان بدی و برای همون بار اول قبول بشی (عملی رو میگم ، کتاب بستگی به قدرت حفظ کردنت داره) برای روندن توی خیابون های شلوغ و مخصوصا بزرگراه ها بهتره بیشتر از دوماه تجربه بدست بیاری و سعی کن تا وقتی که تکی روی کنترل موتور تسلط پیدا نکردی کسی رو هم ترکت سوار نکنی .

vahid_civil
10-10-2013, 12:26
سلام ، تا حالا (حداقل تهران) هیچ آموزشگاه موتور سیکلتی نداشتیم ، برای یادگیری روندن موتور بهتره با یه 125 مال دوستی آشنایی فامیلی با هم شروع کنید و روزی 2 ساعت تمرین کنید ، اگه همین روند رو جدی ادامه بدی بعد دوماه میتونی بری امتحان بدی و برای همون بار اول قبول بشی (عملی رو میگم ، کتاب بستگی به قدرت حفظ کردنت داره) برای روندن توی خیابون های شلوغ و مخصوصا بزرگراه ها بهتره بیشتر از دوماه تجربه بدست بیاری و سعی کن تا وقتی که تکی روی کنترل موتور تسلط پیدا نکردی کسی رو هم ترکت سوار نکنی .

بعد اگه یکی مثل من نه دوستی آشنایی نه فامیلی کسی که موتور داشته باشه سراغ داشته باشه و موتور سواری هم اصلا بلد نباشه باید چیکار کنه ؟ یادگیری موتور ها همشون مثل همه ؟ مثل ماشین اتومات و غیر اتومات دارن ؟ تو راهنمایی رانندگی با کدومش امتحان میگیرن ؟
ممنون

شـیـفــو
16-10-2013, 23:58
بعد اگه یکی مثل من نه دوستی آشنایی نه فامیلی کسی که موتور داشته باشه سراغ داشته باشه و موتور سواری هم اصلا بلد نباشه باید چیکار کنه ؟ یادگیری موتور ها همشون مثل همه ؟ مثل ماشین اتومات و غیر اتومات دارن ؟ تو راهنمایی رانندگی با کدومش امتحان میگیرن ؟
ممنون
کسی که مثل شماست ، باید یه موتور بخره و با اون تمرین کنه (اطلاعات بیشتر : پست 1 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پست 2 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پست 3 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])) توی این چندسال خیلی ها رو دیدم که همین مشکل شما رو داشتند ولی آخر به این نتیجه رسیدند که یکی بخرند حتی خود منم همین وضعیت رو داشتم .
روندن همه موتورها عین همه ، کلاچ دارها که دو مدل هستند ، یا مثل CDi 125 (که موتور امتحان هست) 4 دنده و 5 دنده دارند و همه دنده ها با پایین زدند زیاد و با بالا آوردند کم میشن ، یا مثل پالس و آپاچ که دنده 1 پایین و 4 دنده بقیه بالا هستند . کلا قلق کلاچ یکی هست هم تو موتورها و هم تو ماشین ها .
موتورهای بی کلاچ هم که عین دوچرخه هستند فقط گاز میدی ، دورموتور به نقطه خاصی که رسید دنده میدی .

ham33d
18-11-2013, 17:16
معمولا گواهینامه موتور چن روزه میاد
تازه من گواهینامه ماشین را داشتم(هوشمند)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:n13::n13::n13:

vahidazzzz
19-11-2013, 20:46
سلام.اقا من تهرانم الان بخوام برم گواهینامه بگیرم باید برم شهرک کارامو انجام بدم یا اموزشگاه زدن؟

alireza021_18
24-11-2013, 18:31
سلام.اقا من تهرانم الان بخوام برم گواهینامه بگیرم باید برم شهرک کارامو انجام بدم یا اموزشگاه زدن؟

آیین نامه اموزشگاه . شهری شهرک

ebi1952
02-02-2014, 07:46
دوستانی که تازه گواهینامه موتور گرفتن، (تو پاییز و زمستون 92) چقدر طول کشید بعد از تکمیل مدارک گواهینامه به دستشون برسه؟

ham33d
10-02-2014, 03:16
دوستانی که تازه گواهینامه موتور گرفتن، (تو پاییز و زمستون 92) چقدر طول کشید بعد از تکمیل مدارک گواهینامه به دستشون برسه؟
15 الی 35 روز میاد

abin
28-04-2014, 09:37
امروز 8-2-1393 رفتم برای گرفتن گواهی نامه موتور سیکلت اموزشگاه فانوس سمت رسالت نیرودریایی مبلغ 27000 تومن جهت آموزش که شامل 5 جلسه آموزس آئینامه بود خواست +اون فیشهایی که همه در جریانین حدود 12000 تومان+ آزمایش چشم حدود 18.800 تومن+ کارت گروه خون حدود 12000 تومن و.... گفت کلاسها تموم شه ازمون آئینامه میگیرم قبول شید میفرستیم برید شهرک آزمون آئینامه و شهر رو دوباره بدید.:n04::n04::n04:
اعصاب ندارن هاا اینا صاحب ندارن مردم مچل کردن بازم برم کلاس گواهینامه ماشین دارم همون کتابو باز بخونم باز برم معاینه چشم خوب تو کارت ماشینم زده رانندگی با چشم دیگه مگه خودتون صادر نکردید که اعتبار نداره از پروندم استعلام کنید خوب 6 ماه نیست برا تمدید این هزینه رو کردم برم هی هزینه کنم همه اینا به کنار خوب اگه قراره برم شهرک نون دونی برا آموزشگاها و دکتر ها میخواستین درست کنید!!!!!:n13:
حالا همه اینا به کنار آقاهه مسئول ثبت نام میگه جا نداریم برو سر ماه بیا فکردم اشتباه مینوم دوباره پرسیدم میگم امروز 8 اردیبهشته ها:n02: نمیدونم مارو چی فرض کردن . توحالت خوبش فکنم 10 روز کار میبره (کلاس و آموزش هاشون و آزمونشون )بعد یکی دوروزم شهرک+ 15 روزم کارت بیاد درجمع حدود 3 ماه دیگه کارت میگیرم خوش بینانش . خوب نکنید برادر من همینه افسر میبینم میخوام با موتور زیرش کنم ازیت میکنید دیگه :n24::n25:

abin
28-04-2014, 09:51
آموزشگاه نیک تعلیم- اگه اشتباه اسمشو نگم سمت 17 شهریور
آموزشگاه رضوان -سمت شهر ری
آموزشگاه فرهنگ- سمت یافت آباد
آموزشگاه ایمن- جنت آباد شمالی
آموزشگاه رهرو -اگه شتباه اسمشو نگم سراه آذی
آموزشگاه قانون -همت غرب جنب دانشگاه علوم انتظامی
اموزشگاه فانوس - سمت رسالت -خ نیرودریایی
تلفناش هم گفتم پست برداشته میشه نزاشتم 118 بگیرید.:n26:

رفیق خوب
03-06-2014, 17:23
آموزشگاه فقط آموزشگاه رانندگی کامبیزی نژاد تو قیطریه

fordi
13-06-2014, 19:08
تو تهران برای ثبت نام کجا باید بریم مراحلش چیه؟

Mr.Pooya
13-06-2014, 19:12
تو تهران برای ثبت نام کجا باید بریم مراحلش چیه؟

سلام

منظورتون ثبت نام گواهی نامه ماشین هست ؟ باید برید آموزشگاه ها ثبت نام کنید. مراحلش هم کلاس تئوری امتحان تئوری مقدماتی کلاس فنی و کلاس در شهر هست بعدش هم امتحان تئوری اصلی و امتحان در شهر بعدش هم صدور گواهی نامه

ALI V8
30-06-2014, 11:09
حتمن باید به آموزشگاه های نامبرده شده مراجعه کنیم؟چقدر کم هستند نمیشه یه آموزشگاه رانندگی رفت امتحان آیین نامه داد بعد مدارکت رو ببری امتحان بدی؟
کجا باید امتحان داد؟

nima0181
21-07-2014, 19:12
سلام دوستان عزیز.بنده 17 سالم تموم شده میتونم گواهینامه موتور موتورسيكلت‌هاي با حجم موتور تا 250 سي‌سي رو بگیرم؟لطفا جواب بدید من گیلان بندرانزلی هستم

Untouchable
31-07-2014, 13:13
سلام رفقا

واسه گرفتن گواهینامه حتما باید آموزشگاه رفت ؟ تو خبر ها خوندم که انگار اجباری شده

و اینکه آموزشگاه طرف های غرب و صادقیه میشناسید ؟ آموزشگاه ایمن تو جنت آباد هست ولی گویا ثبت نامی نداره :(

من خیلی عجله دارم دوستان هرکی میشناسه لطفا معرفی کنه

delshad1375
12-10-2014, 00:46
بله باید 18 سالت تموم باشه

delshad1375
12-10-2014, 01:16
سلام
میخواستم بدونم میشه با اینامه ماشین گواهینامه ی موتور رو گرفت ؟ منظورم اینه دیگه دوباره امتحان ایینامه ندیم؟
اخه من شنیدم اگه اینامه رو بگیری دیگه نیازی نیستش که تا دو ماه دوباره بری برا امتحان و معاینات پزشکی .
ممنون

mot.moh
05-12-2014, 17:36
آموزشگاه ها برای چی علاقه ای ندارن برای گواهینامه موتور ثبت نام بکنن؟ من از چندتاشون پرسیدم هی مینداختن عقب. آخرش با پیگیری توی یکیشون ثبت نام کردم.

karimz
01-03-2015, 21:01
آموزشگاه ها برای چی علاقه ای ندارن برای گواهینامه موتور ثبت نام بکنن؟ من از چندتاشون پرسیدم هی مینداختن عقب. آخرش با پیگیری توی یکیشون ثبت نام کردم.

شاید تعداد کارآموز کم باشه ظاهراً سوددهی لازم رو براشون نداره الان برای گواهینامه ماشین هر جلسه حداقل بیست و چندهزار میگیرن اما موتور براشون به صرفه نیست هم آموزشگر تو سرما و گرما کم میاره هم موتور آموزش خاصی هم نمیخواد البته توی ایران اینطوریه هرکسی موتور داشته باشه یاد میگیره ولی به نظرم موتور هم آموزشگاه لازم داره

mot.moh
16-03-2015, 12:11
آزمون موتورسیکلت قبول شدم. گواهینامه ماشین رو دادم که موتور رو هم روی همون بزنن. چقدر طول میکشه بیاد؟

number-1
10-04-2015, 01:02
اموزشگاه رهرو کسی رفته؟

alivw71
27-06-2015, 18:54
اموزشگاه رهرو کسی رفته؟

بله دوست عزیز

البته با کتک کاری با مسول انجا ,امدیم بیرون , پارسال بود.

mehran_286
09-07-2015, 06:52
دوستان
اونایی که میخوان آزمون شهری تو شهرک آزمایش بدن

شهرک پنج شنبه ها تعطیل هستش
و آزمون در رزوهای عادی از ساعت 8.30 شروع میشه
پارکینگ شهرک هم از 7.30 باز میشه

ali c
11-07-2015, 18:21
خسته نباشید
آقا من دو ماهه مدارکمو دادم رسید پستی هم گرفتم ولی گواهی نامه نیومده
تو سایت پست قسمت رهگیری مرسولات هم که میرم اینو میزنه:
مرسوله اي با مشخصات وارد شده تا کنون از سوی ناجا تحویل پست نگردیده است
حالا چه کنیم:n13:

amin khan
27-07-2015, 06:53
سلام
آقا تو رو خدا یه آموزشگاه موتور شرق تهران معرفی کنید و شماره اشو بدید که درست باشه
سرگیجه گرفتم این چند روزه انقدر چرخیدم تو این سایتا و شماره اشتباه دیدم

amin khan
27-07-2015, 06:53
سلام
آقا تو رو خدا یه آموزشگاه موتور شرق تهران معرفی کنید و شماره اشو بدید که درست باشه
سرگیجه گرفتم این چند روزه انقدر چرخیدم تو این سایتا و شماره اشتباه دیدم

_H2_
28-07-2015, 01:56
سلام
در محدوده شرق یک آموزشگاه قدیمی به نام فانوس در شمال میدان رسالت خیابان نیروی دریایی است... (آدرسش پیش از این چندخیابان فرق داشت و مخصوص موتور بود)
نمیدانم هنوزهم هست یا نه ...
شماره 77226772 را امتحانی بکنید. (از همین اینترنت پیدا کردم!)
خودم برای گواهینامه موتور همینجا رفتم...